Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.343.792 KM

PORESKI PRIHODI

1.876.254 KM  (80,05%)

NEPORESKI PRIHODI

205.025 KM  ( 8,75%)

TRANSFERI I DONACIJE

262.513 KM  (11,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.820.606 KM

LIČNA PRIMANJA

884.791 KM  (48,60%)

MATERIJAL I USLUGE

382.202 KM  (20,99%)

TRANSFERI I DOZNAKE

421.336 KM  (23,14%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

44.000 KM  ( 2,42%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.577.362 KM

PORESKI PRIHODI

1.868.549 KM  (72,50%)

NEPORESKI PRIHODI

535.333 KM  (20,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

173.480 KM  ( 6,73%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.605.999 KM

LIČNA PRIMANJA

1.011.599 KM  (38,82%)

MATERIJAL I USLUGE

572.247 KM  (21,96%)

TRANSFERI I DOZNAKE

550.549 KM  (21,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.000 KM  ( 0,12%)

OTPLATA DUGOVA

115.226 KM  ( 4,42%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.201.901 KM

PORESKI PRIHODI

1.763.327 KM  (80,08%)

NEPORESKI PRIHODI

290.506 KM  (13,19%)

TRANSFERI I DONACIJE

134.216 KM  ( 6,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

13.852 KM  ( 0,63%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.439.980 KM

LIČNA PRIMANJA

1.085.378 KM  (44,48%)

MATERIJAL I USLUGE

437.100 KM  (17,91%)

TRANSFERI I DOZNAKE

547.854 KM  (22,45%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1.000 KM  ( 0,04%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.000 KM  ( 0,12%)

OTPLATA DUGOVA

81.218 KM  ( 3,33%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.725.263 KM

PORESKI PRIHODI

1.763.121 KM  (64,70%)

NEPORESKI PRIHODI

261.719 KM  ( 9,60%)

TRANSFERI I DONACIJE

601.652 KM  (22,08%)

PRIMICI OD IMOVINE

37.413 KM  ( 1,37%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

61.358 KM  ( 2,25%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.919.143 KM

LIČNA PRIMANJA

982.762 KM  (33,67%)

MATERIJAL I USLUGE

478.961 KM  (16,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

538.397 KM  (18,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

741 KM  ( 0,03%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.076.947 KM

PORESKI PRIHODI

1.931.996 KM  (62,79%)

NEPORESKI PRIHODI

237.784 KM  ( 7,73%)

TRANSFERI I DONACIJE

355.648 KM  (11,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

56.887 KM  ( 1,85%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

494.632 KM  (16,08%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.965.217 KM

LIČNA PRIMANJA

991.533 KM  (33,44%)

MATERIJAL I USLUGE

462.430 KM  (15,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

622.370 KM  (20,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.574 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

38.967 KM  ( 1,31%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.874.209 KM

PORESKI PRIHODI

2.065.577 KM  (53,32%)

NEPORESKI PRIHODI

363.852 KM  ( 9,39%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.196.616 KM  (30,89%)

PRIMICI OD IMOVINE

54.062 KM  ( 1,40%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

194.102 KM  ( 5,01%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.572.655 KM

LIČNA PRIMANJA

1.017.975 KM  (28,49%)

MATERIJAL I USLUGE

575.683 KM  (16,11%)

TRANSFERI I DOZNAKE

687.116 KM  (19,23%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.285.573 KM  (35,98%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.178 KM  ( 0,14%)

OTPLATA DUGOVA

1.130 KM  ( 0,03%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.193.111 KM

PORESKI PRIHODI

1.990.982 KM  (62,35%)

NEPORESKI PRIHODI

634.065 KM  (19,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

458.127 KM  (14,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.465 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

108.472 KM  ( 3,40%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.140.391 KM

LIČNA PRIMANJA

1.076.580 KM  (34,28%)

MATERIJAL I USLUGE

543.396 KM  (17,30%)

TRANSFERI I DOZNAKE

804.174 KM  (25,61%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.533 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

82.927 KM  ( 2,64%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.876.254 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  7.951 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak7.951 KM
   • 711100 - Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    7.951 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  201.782 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti201.782 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    191.587 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti
    9.953 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    221 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    21 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  50.572 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu40.295 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.379 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije8.898 KM
   • 714300 - Porez na prenos nepokretnosti i prava
    8.898 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  20.407 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda19.083 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.324 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.595.542 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.595.542 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 205.025 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7.151 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente5.339 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    5.339 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1.733 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na nov.sredstva na bank.
    1.733 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika79 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  137.205 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse27.554 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse33.288 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama63.897 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    26.715 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    26.438 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    8.555 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    2.178 KM
   • 722400 - Naknade za puteve
    11 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga12.466 KM
   • 722500 - Dječije obdanište Majka Jevrosima
    6.794 KM
   • 722500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš
    4.158 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa uprave
    929 KM
   • 722500 - JU Narodna biblioteka
    585 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  60.669 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi60.669 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 262.513 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  19.453 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva1.300 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje18.153 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  243.060 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave243.060 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - podrška budžetu
    107.527 KM
   • 781300 - Fond 4
    70.004 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - obrazovanje, kultura, religija, omladina i sport
    37.529 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Projekti u oblasti poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
    20.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Oblasti izbjeglih i raseljenih lica
    8.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.868.549 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  895 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak895 KM
   • 711100 - Porezi na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    895 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  206.012 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti206.012 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    197.513 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti
    7.973 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    526 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  34.823 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu34.823 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.348 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda51 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.297 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.625.471 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.625.471 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 535.333 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  6.641 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.183 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    1.183 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente5.452 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika6 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  408.471 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse22.628 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse27.598 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama344.274 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    308.400 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    23.858 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    9.563 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    2.453 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga13.971 KM
   • 722500 - Dječije obdanište Majke Jevrosima
    8.105 KM
   • 722500 - Srednja škola Petak Petrović Njegoš
    4.060 KM
   • 722500 - Prihodi od opštinskih organa uprave
    1.156 KM
   • 722500 - JU Narodna biblioteka
    650 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  120.221 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi120.221 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 173.480 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  55.181 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje55.181 KM
   • 731200 - Fond 1
    54.381 KM
   • 731200 - Fond 3
    800 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  118.299 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave118.299 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - podrška budžetu
    60.700 KM
   • 781300 - Projekti u oblasti socijalne zaštite
    40.009 KM
   • 781300 - Projekti iz oblasti trgovine i turizma
    12.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - obrazovanje, nauka
    5.590 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.763.327 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  1.146 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak1.146 KM
   • 711100 - Porezi na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    1.146 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  200.353 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti200.353 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    189.270 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti
    10.459 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    624 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  41.947 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu41.933 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone14 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.418 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda336 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.082 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.518.463 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.518.463 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 290.506 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7.356 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente2.723 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    2.723 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4.633 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  247.937 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse19.459 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse44.117 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama167.100 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    117.064 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    25.780 KM
   • 722400 - Naknada za građevinsko zemljište
    17.911 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    3.011 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    2.923 KM
   • 722400 - Naknada za puteve
    389 KM
   • 722400 - Prihodi FUŠ-a
    22 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga17.261 KM
   • 722500 - Dječije obdanište Majke Jevrosima
    8.616 KM
   • 722500 - Srednja škola Petak Petrović Njegoš
    6.501 KM
   • 722500 - JU Narodna biblioteka
    1.127 KM
   • 722500 - Prihodi od opštinskih organa uprave
    1.017 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  35.213 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi35.213 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 134.216 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  14.192 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje14.192 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  120.024 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave120.024 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Projekti u oblasti socijalne zaštite
    81.229 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - podrška budžetu
    33.745 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave u oblasti obrazovanja, kulture
    4.060 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za popis
    990 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 13.852 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  11.350 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu11.350 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  930 KM
  • 813100 - Primici za zemljište930 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  1.572 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova1.572 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.763.121 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  680 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak680 KM
   • 711100 - Porezi na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    680 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  147.914 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti147.914 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    139.008 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti
    8.131 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja koja samostalno obavljaju djelatnost
    775 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  33.529 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu33.529 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.005 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda287 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga718 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.579.469 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.579.469 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  524 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi524 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 261.719 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  5.735 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.375 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    1.375 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4.354 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika6 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  233.334 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse17.711 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse46.162 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama148.796 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    112.518 KM
   • 722400 - Naknada za građevinsko zemljište
    18.596 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    9.532 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    4.166 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    2.358 KM
   • 722400 - Naknada za puteve
    1.112 KM
   • 722400 - Prihodi FUŠ-a
    514 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga20.665 KM
   • 722500 - Dječije obdanište Majke Jevrosima
    10.242 KM
   • 722500 - Srednja škola Petak Petrović Njegoš
    8.773 KM
   • 722500 - Prihodi od opštinskih organa uprave
    1.160 KM
   • 722500 - JU Narodna biblioteka
    490 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  22.650 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi22.650 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 601.652 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  141.261 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva32.650 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje108.611 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  460.391 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave460.391 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
    273.188 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Projekti u oblasti socijalne zaštite
    87.827 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave
    59.275 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - podrška budžetu
    33.850 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave u oblasti obrazovanja, kulture
    6.100 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za popis
    151 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 37.413 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  37.413 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost37.413 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 61.358 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  61.358 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova61.358 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.931.996 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  319 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak319 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  157.083 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti157.083 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    148.277 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti
    8.798 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    8 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  42.591 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu42.591 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  23.318 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda678 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.077 KM
  • 715300 - Akcize21.563 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.708.685 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.708.685 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 237.784 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  3.558 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.176 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    1.176 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2.378 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  214.561 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse25.496 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse38.299 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama132.363 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    91.687 KM
   • 722400 - Naknada za građevinsko zemljište
    13.076 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    11.791 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    8.309 KM
   • 722400 - Naknada za puteve
    2.793 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    2.614 KM
   • 722400 - Prihodi FUŠ-a
    2.093 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga18.403 KM
   • 722500 - Dječije obdanište Majke Jevrosima
    9.279 KM
   • 722500 - Srednja škola Petak Petrović Njegoš
    6.871 KM
   • 722500 - Prihodi od opštinskih organa uprave
    1.800 KM
   • 722500 - JU Narodna biblioteka
    453 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  19.665 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi19.665 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 355.648 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  60.863 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva50.863 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje10.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  294.785 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave294.785 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
    102.698 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - podrška budžetu
    97.951 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Projekti u oblasti socijalne zaštite
    92.522 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave u oblasti obrazovanja, kulture
    1.614 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 56.887 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  56.887 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost56.887 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 494.632 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  494.632 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova494.632 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.065.577 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  3.192 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak3.192 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  158.490 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti158.490 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  52.524 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu52.524 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.942 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda827 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.073 KM
  • 715300 - Akcize42 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.847.952 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.847.952 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.477 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.477 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 363.852 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  5.356 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente5.094 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente262 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  325.101 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse23.116 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse50.345 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama235.907 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga15.733 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  100 KM
  • 723100 - Novčane kazne100 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  33.295 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi33.295 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.196.616 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  36.013 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje36.013 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  1.160.603 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.160.603 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 54.062 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  54.057 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost54.057 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  5 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova5 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 194.102 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  194.102 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova194.102 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.990.982 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  1.233 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak1.233 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  170.218 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti170.218 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  42.118 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu42.118 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.323 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda307 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.005 KM
  • 715300 - Akcize11 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.776.090 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.776.090 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 634.065 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  12.981 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente12.092 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente889 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  600.876 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse19.005 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse67.078 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama500.271 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga14.522 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  20.208 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi20.208 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 458.127 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  10.420 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje10.420 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  447.707 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta447.544 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave163 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 1.465 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  520 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu520 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  945 KM
  • 813100 - Primici za zemljište945 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 108.472 KMXZatvori:

 • 928000 - Primici od zaduživanja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  108.472 KM
  • 928100 - Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti108.472 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 884.791 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  884.791 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate717.013 KM
   • 411100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima73.576 KM
    • 411100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti643.437 KM
    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih167.778 KM
     • 411200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima3.813 KM
      • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu350 KM
       • 411200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti156.990 KM
        • 411200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš6.625 KM

       MATERIJAL I USLUGE 2011. 382.202 KMXZatvori:

       • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
        382.202 KM
        • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga75.263 KM
         • 412200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.242 KM
          • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
           5.170 KM
          • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
           539 KM
          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
           533 KM
         • 412200 - JU Narodna biblioteka5.192 KM
          • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
           3.094 KM
          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
           1.167 KM
          • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
           931 KM
         • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu35.635 KM
          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - telefon pošte
           18.534 KM
          • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
           6.569 KM
          • 412200 - Rashodi na osnovu utroska drva i uglja
           5.867 KM
          • 412200 - Rashod za komunalne usluge
           3.283 KM
          • 412200 - Rashodi za komunikcione usluge - internet
           1.382 KM
         • 412200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.771 KM
          • 412200 - Rashodi za komunikacione osluge - veze trezora
           2.431 KM
          • 412200 - Usluge deratizacije
           2.340 KM
         • 412200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš23.424 KM
          • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
           18.332 KM
          • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
           2.678 KM
          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
           1.244 KM
          • 412200 - Rashodi za usluge prevoza
           1.170 KM
        • 412300 - Rashodi za režijski materijal19.494 KM
         • 412300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima762 KM
          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
           337 KM
          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
           295 KM
          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
           112 KM
          • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
           18 KM
         • 412300 - JU Narodna biblioteka1.757 KM
          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
           755 KM
          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
           534 KM
          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
           468 KM
         • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu11.418 KM
          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
           7.898 KM
          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
           2.529 KM
          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
           991 KM
         • 412300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš5.557 KM
          • 412300 - Rashoi za kancelarijski materijal
           2.018 KM
          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
           1.775 KM
          • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
           1.513 KM
          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
           251 KM
        • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.047 KM
         • 412400 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima3.974 KM
          • 412400 - Rashodi za materijal za obrazovanje,nauku,kulturu
           3.974 KM
         • 412400 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.073 KM
          • 412400 - Rashoi za materijal za oprazovanje nauku kulturu i sport
           1.073 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje16.780 KM
         • 412500 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima368 KM
          • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
           368 KM
         • 412500 - JU Narodna biblioteka1.460 KM
          • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
           744 KM
          • 412500 - Rashodi za održavanje opreme
           716 KM
         • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu7.888 KM
          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
           5.498 KM
          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
           1.431 KM
          • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje zgrada
           959 KM
         • 412500 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.474 KM
          • 412500 - Održavanje javne rasvejete
           4.474 KM
         • 412500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.589 KM
          • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
           2.034 KM
          • 412500 - Rashdoi za tekuće održavanje opreme
           555 KM
        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja21.067 KM
         • 412600 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima540 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
           380 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
           160 KM
         • 412600 - JU Narodna biblioteka1.193 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
           693 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
           500 KM
         • 412600 - Načelnik opštine7.527 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
           7.387 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
           140 KM
         • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu1.130 KM
          • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
           918 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
           212 KM
         • 412600 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.492 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
           3.553 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
           939 KM
         • 412600 - Skupština opštine5.655 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
           5.475 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
           180 KM
         • 412600 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš530 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
           530 KM
        • 412700 - Rashodi za stručne usluge13.979 KM
         • 412700 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima22 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
           22 KM
         • 412700 - JU Narodna biblioteka561 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
           442 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
           69 KM
          • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
           50 KM
         • 412700 - Načelnik opštine540 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
           300 KM
          • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
           240 KM
         • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu1.449 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa
           1.449 KM
         • 412700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti7.924 KM
          • 412700 - Rashodi za održavanje licenci za trezor
           4.758 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
           1.967 KM
          • 412700 - Kumpjuterske usluge
           585 KM
          • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
           481 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
           133 KM
         • 412700 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš3.483 KM
          • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
           2.381 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
           681 KM
          • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
           271 KM
          • 412700 - Rashodi za usluge informisanja u medijima
           150 KM
        • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine57.015 KM
         • 412800 - Načelnik opštine3.001 KM
          • 412800 - Uređenje grada za praznike
           3.001 KM
         • 412800 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti54.014 KM
          • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete
           32.578 KM
          • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina
           21.436 KM
        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi173.557 KM
         • 412900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.616 KM
          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
           5.864 KM
          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
           514 KM
          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
           120 KM
          • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
           118 KM
         • 412900 - JU Narodna biblioteka6.973 KM
          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
           5.697 KM
          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
           691 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
           485 KM
          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
           100 KM
         • 412900 - Načelnik opštine17.277 KM
          • 412900 - Troškovi manifestacije - Dan Opštine
           4.695 KM
          • 412900 - Rashodi za poklone
           3.978 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
           3.790 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu manifestacija
           1.784 KM
          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina Saveza opštine
           1.780 KM
          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina - Evropski pokret BiH
           1.250 KM
         • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu13.878 KM
          • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - komisije
           7.552 KM
          • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - ugovor o djelu
           2.362 KM
          • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - pripremni poslovi
           1.627 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu nak zapos. u naturi - pokloni
           1.348 KM
          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje
           651 KM
          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
           338 KM
         • 412900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti7.645 KM
          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
           2.510 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju invalida
           1.461 KM
          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - tehnički prijemi
           1.244 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
           1.116 KM
          • 412900 - Rashodi za strično usavršavanje zaposlenih
           660 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu manifesticaja - Dani kulture
           654 KM
         • 412900 - Ostala budžetska potrošnja7.832 KM
          • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
           7.832 KM
         • 412900 - Skupština opštine111.242 KM
          • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - naknada odbornika
           93.978 KM
          • 412900 - Rashodi za br. naknde van radnog odnosa - Izborna komisija
           13.987 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
           2.575 KM
          • 412900 - Rashoid po osnovu kotizacija za seminare
           702 KM
         • 412900 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.094 KM
          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, organiziranje manifestacija
           1.163 KM
          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
           410 KM
          • 412900 - Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa
           394 KM
          • 412900 - Rashodi o sudskim rješenjima
           127 KM

       TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 421.336 KMXZatvori:

       • 414000 - Subvencije
        85.000 KM
        • 414100 - Subvencije85.000 KM
         • 414100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti85.000 KM
          • 414100 - Subvencije - Komunalno preduzeće
           50.000 KM
          • 414100 - Subvencije za podsticaj poljoprivrede
           15.000 KM
          • 414100 - Subvencije za podsticaj zapošljavanja
           15.000 KM
          • 414100 - Razvoj turizma
           5.000 KM
       • 415000 - Grantovi
        106.607 KM
        • 415200 - Grantovi u zemlji106.607 KM
         • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu2.796 KM
          • 415200 - Ostali grantovi - Civilna zaštita
           1.622 KM
          • 415200 - Tekući grantovi - Boračka organizacija
           674 KM
          • 415200 - Tekući grantovi - OO porodica zaposlenih i nestalih
           500 KM
         • 415200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti79.382 KM
          • 415200 - OFK
           13.700 KM
          • 415200 - Omladinska banka
           10.571 KM
          • 415200 - Parohijski dom
           10.000 KM
          • 415200 - Osnovna škola
           7.905 KM
          • 415200 - Dom zdravlja
           7.000 KM
          • 415200 - Zajednice etažnih vlasnika
           6.500 KM
          • 415200 - Tekvando
           4.201 KM
          • 415200 - STK Elan
           4.000 KM
          • 415200 - Nevladine organizacije
           3.000 KM
          • 415200 - Udruženje penzionera
           3.000 KM
          • 415200 - KUD Sveti Đorđe
           2.492 KM
          • 415200 - KK Olimpik
           2.100 KM
          • 415200 - Tekući grantovi
           1.800 KM
          • 415200 - Obilježavanja praznika
           1.615 KM
          • 415200 - Crveni krst
           1.498 KM
         • 415200 - Skupština opštine24.429 KM
          • 415200 - Ostali grantovi - Opštinska izborna komisija
           17.507 KM
          • 415200 - Tekući grantovi nep. sub. - Parlamentarne stranke
           6.922 KM
       • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
        229.729 KM
        • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova164.623 KM
         • 416100 - Načelnik opštine6.932 KM
          • 416100 - Tekuće doznake građanima - Interventne pomoći
           5.270 KM
          • 416100 - Tekuće doznake građanima - izgradnja kuća
           1.662 KM
         • 416100 - Odjeljenje za opštu upravu1.006 KM
          • 416100 - Tekuće doznake građanima - RVI i porodice poginulih
           1.006 KM
         • 416100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti156.685 KM
          • 416100 - tekuće doznake korištenaj socijalne zaštite - Tuđa njega i pomoć
           36.490 KM
          • 416100 - Tekuće doznake - Stipendija
           34.560 KM
          • 416100 - Tekuće doznake
           18.473 KM
          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Jednokratne novčane pomoći
           14.828 KM
          • 416100 - Tekuće doznake korištenja socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
           14.411 KM
          • 416100 - Tekuće doznake - prevoz djece
           14.086 KM
          • 416100 - Kapitalne doznake građanima
           12.898 KM
          • 416100 - Tekuće doznake - Prevoz djece srednja škola
           3.617 KM
          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Troškovi sahrana
           3.507 KM
          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Ogrev za socijalce
           1.844 KM
          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Liječenje socijalaca
           1.431 KM
          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Kategorizacija djece
           540 KM
        • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja13.403 KM
         • 416200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti13.403 KM
          • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje
           13.403 KM
        • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS51.703 KM
         • 416300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti51.703 KM
          • 416300 - Domski smještaj štičenika
           50.123 KM
          • 416300 - Doznake pružaocima usluga
           807 KM
          • 416300 - Izdai za hraniteljsku porodicu
           773 KM

       NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 88.277 KMXZatvori:

       • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
        88.277 KM
        • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata48.275 KM
         • 511100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti48.275 KM
          • 511100 - Izdaci za asfaltiranje puteva, ulica i parkova
           37.921 KM
          • 511100 - Izdaci za vodovode u Papraći
           5.909 KM
          • 511100 - Izdaci za izgradnju saobračajnih objekata i saobraćajnih signalizacija
           3.594 KM
          • 511100 - Izdaci za objekat M3 Kaštjelj
           851 KM
        • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata25.237 KM
         • 511200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti25.237 KM
          • 511200 - Izdaci za rekosntrukciju - Vodovod Sučani
           14.590 KM
          • 511200 - Izdaci za izgradnju i sanaciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture
           10.647 KM
        • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme14.765 KM
         • 511300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima90 KM
          • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
           90 KM
         • 511300 - JU Narodna biblioteka2.000 KM
          • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
           2.000 KM
         • 511300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti9.130 KM
          • 511300 - Izdaci ta nabavku opreme i postrojenja za zaštitu životne sredine
           8.000 KM
          • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala i inventara
           1.130 KM
         • 511300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš3.545 KM
          • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
           3.545 KM

       FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

       RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

       OTPLATA DUGOVA 2011. 44.000 KMXZatvori:

       • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
        44.000 KM
        • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova44.000 KM
         • 621900 - Ostala budžetska potrošnja44.000 KM
          • 621900 - Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih godina
           44.000 KM

       OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

       LIČNA PRIMANJA 2012. 1.011.599 KMXZatvori:

       • 411000 - Rashodi za lična primanja
        1.011.599 KM
        • 411100 - Rashodi za bruto plate797.252 KM
         • 411100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima77.691 KM
          • 411100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti719.561 KM
          • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih214.347 KM
           • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu1.170 KM
            • 411200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti207.852 KM
             • 411200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš5.325 KM

            MATERIJAL I USLUGE 2012. 572.247 KMXZatvori:

            • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
             572.247 KM
             • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga73.415 KM
              • 412200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.001 KM
               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                4.830 KM
               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                611 KM
               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                560 KM
              • 412200 - JU Narodna biblioteka4.988 KM
               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                3.311 KM
               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                1.126 KM
               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                551 KM
              • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu38.232 KM
               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - telefon pošte
                19.884 KM
               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                7.144 KM
               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska drva i uglja
                6.070 KM
               • 412200 - Rashod za komunalne usluge
                3.550 KM
               • 412200 - Rashodi za komunikcione usluge - internet
                1.584 KM
              • 412200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.761 KM
               • 412200 - Rashodi za komunikacione osluge - veze trezora
                2.421 KM
               • 412200 - Usluge deratizacije
                2.340 KM
              • 412200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš19.433 KM
               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                14.993 KM
               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                2.467 KM
               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                1.280 KM
               • 412200 - Rashodi za usluge prevoza
                693 KM
             • 412300 - Rashodi za režijski materijal16.576 KM
              • 412300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima503 KM
               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                367 KM
               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                88 KM
               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                48 KM
              • 412300 - JU Narodna biblioteka1.712 KM
               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                601 KM
               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                557 KM
               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                554 KM
              • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu9.385 KM
               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                6.076 KM
               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                2.115 KM
               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                1.194 KM
              • 412300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš4.976 KM
               • 412300 - Rashoi za kancelarijski materijal
                2.765 KM
               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                1.352 KM
               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                680 KM
               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                179 KM
             • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene4.908 KM
              • 412400 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima3.998 KM
               • 412400 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš910 KM
               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje32.979 KM
                • 412500 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima506 KM
                 • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                  483 KM
                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                  23 KM
                • 412500 - JU Narodna biblioteka905 KM
                 • 412500 - Rashodi za održavanje opreme
                  905 KM
                • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu11.582 KM
                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                  5.340 KM
                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                  3.245 KM
                 • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje zgrada
                  2.997 KM
                • 412500 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti16.863 KM
                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje puteva
                  10.839 KM
                 • 412500 - Održavanje javne rasvejete
                  6.024 KM
                • 412500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš3.123 KM
                 • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                  1.778 KM
                 • 412500 - Rashodo za održavanje opreme
                  1.285 KM
                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje
                  60 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja26.224 KM
                • 412600 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima290 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                  240 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                  50 KM
                • 412600 - JU Narodna biblioteka1.310 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                  700 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                  610 KM
                • 412600 - Načelnik opštine7.457 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                  7.237 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                  220 KM
                • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu8.488 KM
                 • 412600 - Rashosi po osnovu utroška goriva Civilna zaštita
                  7.186 KM
                 • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                  1.069 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                  233 KM
                • 412600 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.379 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                  3.790 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                  589 KM
                • 412600 - Skupština opštine3.487 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                  3.467 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                  20 KM
                • 412600 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš813 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                  563 KM
                 • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                  250 KM
               • 412700 - Rashodi za stručne usluge24.204 KM
                • 412700 - JU Narodna biblioteka1.044 KM
                 • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
                  881 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                  58 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                  55 KM
                 • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                  50 KM
                • 412700 - Načelnik opštine9.915 KM
                 • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
                  9.200 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                  715 KM
                • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu1.508 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa
                  1.508 KM
                • 412700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti9.332 KM
                 • 412700 - Rashodi za održavanje licenci za trezor
                  3.802 KM
                 • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                  3.555 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                  1.857 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                  118 KM
                • 412700 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.405 KM
                 • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                  1.380 KM
                 • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                  585 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                  350 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge informisanja u medijima
                  90 KM
               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine66.620 KM
                • 412800 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti66.620 KM
                 • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete
                  33.054 KM
                 • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina
                  18.747 KM
                 • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                  14.819 KM
               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi327.321 KM
                • 412900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.247 KM
                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                  4.715 KM
                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                  828 KM
                 • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                  415 KM
                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - ugovori o djelu
                  289 KM
                • 412900 - JU Narodna biblioteka9.180 KM
                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                  5.970 KM
                 • 412900 - Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa
                  1.557 KM
                 • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                  1.060 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                  493 KM
                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                  100 KM
                • 412900 - Načelnik opštine10.212 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                  6.147 KM
                 • 412900 - Troškovi manifestacije - Dan Opštine
                  2.286 KM
                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina Saveza opštine
                  1.779 KM
                • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu21.096 KM
                 • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - pripremni poslovi
                  11.267 KM
                 • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - komisije
                  5.143 KM
                 • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - ugovor o djelu
                  2.556 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu nak zapos. u naturi - pokloni
                  1.380 KM
                 • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje
                  400 KM
                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                  350 KM
                • 412900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti24.937 KM
                 • 412900 - Rashodi za naknade volonterima
                  7.782 KM
                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                  6.963 KM
                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - tehnički prijemi
                  6.148 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju invalida
                  1.528 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                  1.386 KM
                 • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                  630 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu manifesticaja - Dani sporta
                  500 KM
                • 412900 - Ostala budžetska potrošnja114.447 KM
                 • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                  114.447 KM
                • 412900 - Skupština opštine134.966 KM
                 • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - naknada odbornika
                  89.576 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu prov. opoziva Načelnika opštine
                  23.370 KM
                 • 412900 - Rashodi za br. naknde van radnog odnosa - Izborna komisija
                  17.289 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                  4.731 KM
                • 412900 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš6.236 KM
                 • 412900 - Rashodi o sudskim rjesenjima
                  4.000 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, organiziranje manifestacija
                  912 KM
                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa
                  755 KM
                 • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                  569 KM

              TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 550.549 KMXZatvori:

              • 414000 - Subvencije
               107.286 KM
               • 414100 - Subvencije107.286 KM
                • 414100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti107.286 KM
                 • 414100 - Subvencije - Komunalno preduzeće
                  70.000 KM
                 • 414100 - Subvencije za podsticaj poljoprivrede
                  17.286 KM
                 • 414100 - Subvencije za podsticaj zapošljavanja
                  15.000 KM
                 • 414100 - Razvoj turizma
                  5.000 KM
              • 415000 - Grantovi
               141.925 KM
               • 415200 - Grantovi u zemlji141.925 KM
                • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu500 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi - OO porodica zarobljenih i nestalih
                  500 KM
                • 415200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti119.490 KM
                 • 415200 - Dom zdravlja
                  40.000 KM
                 • 415200 - OFK
                  13.670 KM
                 • 415200 - Parohijski dom
                  12.000 KM
                 • 415200 - Omladinska banka
                  9.674 KM
                 • 415200 - Osnovna škola
                  9.553 KM
                 • 415200 - Crveni krst
                  7.473 KM
                 • 415200 - Obilježavanja praznika
                  4.600 KM
                 • 415200 - Vjerske institucije
                  4.250 KM
                 • 415200 - Tekvando
                  4.200 KM
                 • 415200 - STK Elan
                  4.000 KM
                 • 415200 - Udruženje penzionera
                  4.000 KM
                 • 415200 - Nevladine organizacije
                  3.000 KM
                 • 415200 - KK Olimpik
                  2.100 KM
                 • 415200 - KUD Sveti Đorđe
                  620 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi - doznačeni iz budžetske rezerve
                  350 KM
                • 415200 - Skupština opštine21.935 KM
                 • 415200 - Ostali grantovi - Opštinska izborna komisija
                  14.596 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi nep. sub. - Parlamentarne stranke
                  7.339 KM
              • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
               301.338 KM
               • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova216.823 KM
                • 416100 - Načelnik opštine4.864 KM
                 • 416100 - tekuće doznake građanima - Interventne pomoći
                  4.464 KM
                 • 416100 - Tekuće doznake građanima - izgradnja kuća
                  400 KM
                • 416100 - Odjeljenje za opštu upravu1.136 KM
                 • 416100 - Tekuće doznake građanima - RVI i porodice poginulih
                  1.136 KM
                • 416100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti210.823 KM
                 • 416100 - tekuće doznake korištenaj socijalne zaštite - Tuđa njega i pomoć
                  62.856 KM
                 • 416100 - Tekuće doznake - Stipendija
                  45.000 KM
                 • 416100 - Tekuće doznake građanima
                  28.446 KM
                 • 416100 - Tekuće doznake korištenja socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                  27.597 KM
                 • 416100 - Ostale tekuće doznake - Jednokratne novčane pomoći
                  17.366 KM
                 • 416100 - Podrška razvoju nataliteta
                  14.400 KM
                 • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                  4.723 KM
                 • 416100 - Ostale tekuće doznake - Troškovi sahrana
                  4.355 KM
                 • 416100 - Ostale tekuće doznake - Ogrev za socijalce
                  2.497 KM
                 • 416100 - Ostale doznake građanima
                  2.050 KM
                 • 416100 - Ostale tekuće doznake - Liječenje socijalaca
                  1.299 KM
                 • 416100 - Ostale tekuće doznake - Kategorizacija djece
                  234 KM
               • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja6.482 KM
                • 416200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti6.482 KM
                 • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje
                  6.482 KM
               • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS78.033 KM
                • 416300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti78.033 KM
                 • 416300 - Domski smještaj štičenika
                  34.572 KM
                 • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece srednja škola
                  19.993 KM
                 • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece
                  16.033 KM
                 • 416300 - Izdai za hraniteljsku porodicu
                  7.435 KM

              NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 353.378 KMXZatvori:

              • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
               340.085 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata283.069 KM
                • 511100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima3.262 KM
                 • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata obrazovnih institucija
                  3.262 KM
                • 511100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti279.807 KM
                 • 511100 - Izdaci za asfaltiranje puteva, ulica i parkova
                  225.737 KM
                 • 511100 - Izdaci za izgradnju mosta u Korijenu
                  25.000 KM
                 • 511100 - Izdaci za izgradnju i sanaciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture
                  12.519 KM
                 • 511100 - Izdaci za Vodovod u Žepenićima
                  10.899 KM
                 • 511100 - Izdaci za izgradnju vodovoda Tupanari
                  1.998 KM
                 • 511100 - Izdaci za vodovod Ćosići
                  1.997 KM
                 • 511100 - Izdaci za objekat M3 Kaštjelj
                  1.657 KM
               • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata51.839 KM
                • 511200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima29.888 KM
                 • 511200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti21.951 KM
                  • 511200 - Izdaci za rekosntrukciju igrališta u Tišći
                   21.951 KM
                • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme5.177 KM
                 • 511300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima90 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
                   90 KM
                 • 511300 - JU Narodna biblioteka3.796 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
                   3.796 KM
                 • 511300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti295 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala i inventara
                   295 KM
                 • 511300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš997 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku opreme
                   997 KM
               • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                13.293 KM
                • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta13.293 KM
                 • 513100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti13.293 KM

                FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 3.000 KMXZatvori:

                • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                 3.000 KM
                 • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata3.000 KM
                  • 413900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima3.000 KM

                 OTPLATA DUGOVA 2012. 115.226 KMXZatvori:

                 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                  115.226 KM
                  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova115.226 KM
                   • 621900 - Ostala budžetska potrošnja115.226 KM
                    • 621900 - Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih godina
                     115.226 KM

                 OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                 LIČNA PRIMANJA 2013. 1.085.378 KMXZatvori:

                 • 411000 - Rashodi za lična primanja
                  1.085.378 KM
                  • 411100 - Rashodi za bruto plate898.712 KM
                   • 411100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima87.694 KM
                    • 411100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti811.018 KM
                    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih186.666 KM
                     • 411200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.015 KM
                      • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu1.485 KM
                       • 411200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti177.866 KM
                        • 411200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš6.300 KM

                       MATERIJAL I USLUGE 2013. 437.100 KMXZatvori:

                       • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                        437.100 KM
                        • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga67.612 KM
                         • 412200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.083 KM
                          • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                           4.930 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                           642 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                           511 KM
                         • 412200 - JU Narodna biblioteka5.800 KM
                          • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                           4.056 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                           1.230 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                           514 KM
                         • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu32.465 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - telefon pošte
                           12.439 KM
                          • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                           7.730 KM
                          • 412200 - Rashodi na osnovu utroska drva i uglja
                           7.228 KM
                          • 412200 - Rashod za komunalne usluge
                           3.484 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunikcione usluge - internet
                           1.584 KM
                         • 412200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.760 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunikacione osluge - veze trezora
                           2.420 KM
                          • 412200 - Usluge deratizacije
                           2.340 KM
                         • 412200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš18.504 KM
                          • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                           14.559 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                           2.441 KM
                          • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                           1.504 KM
                        • 412300 - Rashodi za režijski materijal16.770 KM
                         • 412300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima813 KM
                          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                           410 KM
                          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                           348 KM
                          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                           52 KM
                          • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                           3 KM
                         • 412300 - JU Narodna biblioteka1.838 KM
                          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                           793 KM
                          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                           618 KM
                          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                           295 KM
                          • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                           132 KM
                         • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu11.103 KM
                          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                           7.140 KM
                          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                           1.543 KM
                          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                           1.462 KM
                          • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                           958 KM
                         • 412300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš3.014 KM
                          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                           1.288 KM
                          • 412300 - Rashoi za kancelarijski materijal
                           1.276 KM
                          • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                           306 KM
                          • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                           144 KM
                        • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.311 KM
                         • 412400 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima4.969 KM
                          • 412400 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš342 KM
                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje33.250 KM
                           • 412500 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.803 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                             1.564 KM
                            • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                             239 KM
                           • 412500 - JU Narodna biblioteka1.299 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                             768 KM
                            • 412500 - Rashodi za održavanje opreme
                             531 KM
                           • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu7.741 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                             3.895 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                             3.280 KM
                            • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje zgrada
                             566 KM
                           • 412500 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti20.696 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje puteva
                             19.783 KM
                            • 412500 - Rashodi za održavanje ostalih građevinskih objekata
                             613 KM
                            • 412500 - Održavanje javne rasvejete
                             300 KM
                           • 412500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.711 KM
                            • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                             1.070 KM
                            • 412500 - Rashodo za održavanje opreme
                             641 KM
                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja13.559 KM
                           • 412600 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima80 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                             80 KM
                           • 412600 - JU Narodna biblioteka871 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                             580 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                             291 KM
                           • 412600 - Načelnik opštine2.215 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                             2.107 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                             108 KM
                           • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu3.478 KM
                            • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                             1.422 KM
                            • 412600 - Rashosi po osnovu utroška goriva Civilna zaštita
                             1.081 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                             975 KM
                           • 412600 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti3.105 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                             2.484 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                             621 KM
                           • 412600 - Skupština opštine3.362 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                             2.978 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                             384 KM
                           • 412600 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš448 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                             298 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                             150 KM
                          • 412700 - Rashodi za stručne usluge24.370 KM
                           • 412700 - JU Narodna biblioteka340 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                             296 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                             44 KM
                           • 412700 - Načelnik opštine6.190 KM
                            • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
                             4.524 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                             1.666 KM
                           • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu1.053 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa
                             1.053 KM
                           • 412700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti14.040 KM
                            • 412700 - Rashodi za održavanje licenci i računarskih programa
                             7.382 KM
                            • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                             3.115 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                             2.262 KM
                            • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                             1.173 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                             108 KM
                           • 412700 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.748 KM
                            • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                             1.755 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                             408 KM
                            • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
                             250 KM
                            • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                             167 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                             87 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge informisanja u medijima
                             81 KM
                          • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine51.831 KM
                           • 412800 - Načelnik opštine498 KM
                            • 412800 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti51.333 KM
                             • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete
                              29.468 KM
                             • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina
                              15.838 KM
                             • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                              6.027 KM
                           • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi224.397 KM
                            • 412900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.224 KM
                             • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                              5.970 KM
                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                              134 KM
                             • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                              120 KM
                            • 412900 - JU Narodna biblioteka7.440 KM
                             • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                              5.850 KM
                             • 412900 - Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa
                              682 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                              608 KM
                             • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                              170 KM
                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                              130 KM
                            • 412900 - Načelnik opštine15.751 KM
                             • 412900 - Rashodi za poklone
                              6.095 KM
                             • 412900 - Troškovi manifestacije - Dan Opštine
                              4.754 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                              3.123 KM
                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina Saveza opštine
                              1.779 KM
                            • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu24.884 KM
                             • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - komisije
                              13.635 KM
                             • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - ugovor o djelu
                              4.453 KM
                             • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - pripremni poslovi
                              3.447 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu nak zapos. u naturi - pokloni
                              1.518 KM
                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Civilna zaštita
                              781 KM
                             • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje
                              600 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                              350 KM
                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                              100 KM
                            • 412900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti33.643 KM
                             • 412900 - Rashodi za naknade volonterima
                              21.919 KM
                             • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - tehnički prijemi
                              5.794 KM
                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                              1.725 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju invalida
                              1.623 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu manifesticaja - Dani sporta
                              1.193 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                              989 KM
                             • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                              400 KM
                            • 412900 - Ostala budžetska potrošnja7.343 KM
                             • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                              7.289 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i prek. pore. i dop.
                              54 KM
                            • 412900 - Skupština opštine112.121 KM
                             • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - naknada odbornika
                              97.413 KM
                             • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - Izborna komisija
                              9.046 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                              4.712 KM
                             • 412900 - Sredstva za popis stanovništva
                              950 KM
                            • 412900 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš16.992 KM
                             • 412900 - Rashodi o sudskim rjesenjima
                              14.238 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, organiziranje manifestacija
                              1.738 KM
                             • 412900 - Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa
                              607 KM
                             • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                              409 KM

                          TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 547.854 KMXZatvori:

                          • 414000 - Subvencije
                           55.060 KM
                           • 414100 - Subvencije55.060 KM
                            • 414100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti55.060 KM
                             • 414100 - Subvencije - Komunalno preduzeće
                              40.100 KM
                             • 414100 - Subvencije za podsticaj poljoprivrede
                              14.960 KM
                          • 415000 - Grantovi
                           128.344 KM
                           • 415200 - Grantovi u zemlji128.344 KM
                            • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu1.700 KM
                             • 415200 - Boračka organizacija
                              1.000 KM
                             • 415200 - OO porodica zarobljenih i nestalih
                              700 KM
                            • 415200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti116.290 KM
                             • 415200 - Dom zdravlja
                              42.185 KM
                             • 415200 - OFK
                              18.450 KM
                             • 415200 - Crveni krst
                              8.000 KM
                             • 415200 - Nevladine organizacije
                              7.000 KM
                             • 415200 - Parohijski dom
                              7.000 KM
                             • 415200 - Vjerske institucije
                              5.700 KM
                             • 415200 - Osnovna škola
                              5.608 KM
                             • 415200 - Udruženje penzionera
                              4.000 KM
                             • 415200 - Omladinska banka
                              3.410 KM
                             • 415200 - Tekvando
                              3.200 KM
                             • 415200 - KK Olimpik
                              2.950 KM
                             • 415200 - Tekući grantovi
                              2.747 KM
                             • 415200 - KUD Sveti Đorđe
                              2.500 KM
                             • 415200 - STK Elan
                              2.240 KM
                             • 415200 - Obilježavanja praznika
                              800 KM
                             • 415200 - Savez slijepih
                              500 KM
                            • 415200 - Skupština opštine10.354 KM
                             • 415200 - Ostali grantovi - Opštinska izborna komisija
                              6.260 KM
                             • 415200 - Tekući grantovi nep. sub. - Parlamentarne stranke
                              4.094 KM
                          • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                           364.450 KM
                           • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova246.849 KM
                            • 416100 - Načelnik opštine5.360 KM
                             • 416100 - Tekuće doznake građanima - izgradnja kuća
                              3.000 KM
                             • 416100 - tekuće doznake građanima - Interventne pomoći
                              2.360 KM
                            • 416100 - Odjeljenje za opštu upravu3.062 KM
                             • 416100 - Tekuće doznake građanima - RVI i porodice poginulih
                              3.062 KM
                            • 416100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti238.427 KM
                             • 416100 - tekuće doznake korištenaj socijalne zaštite - Tuđa njega i pomoć
                              113.648 KM
                             • 416100 - Tekuće doznake - Stipendije
                              39.240 KM
                             • 416100 - Tekuće doznake korištenja socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                              36.711 KM
                             • 416100 - Ostale doznake građanima
                              17.783 KM
                             • 416100 - Ostale tekuće doznake - Jednokratne novčane pomoći
                              13.002 KM
                             • 416100 - Podrška razvoju nataliteta
                              8.750 KM
                             • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                              3.362 KM
                             • 416100 - Ostale tekuće doznake - Ogrev za socijalce
                              2.397 KM
                             • 416100 - Ostale tekuće doznake - Liječenje socijalaca
                              1.919 KM
                             • 416100 - Ostale tekuće doznake - Troškovi sahrana
                              1.615 KM
                           • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja10.739 KM
                            • 416200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti10.739 KM
                             • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje
                              10.739 KM
                           • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS106.862 KM
                            • 416300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti106.862 KM
                             • 416300 - Domski smještaj štičenika
                              37.773 KM
                             • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece srednja škola
                              37.773 KM
                             • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece
                              24.388 KM
                             • 416300 - Izdai za hraniteljsku porodicu
                              6.928 KM

                          NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 284.430 KMXZatvori:

                          • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                           262.535 KM
                           • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata248.402 KM
                            • 511100 - Fond 470.004 KM
                             • 511100 - Odjeljenje za opštu upravu25.670 KM
                              • 511100 - Izdaci za izgradnju spomenika i uređenje spomen parka
                               25.670 KM
                             • 511100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti152.728 KM
                              • 511100 - Izdaci za asfaltiranje puteva, ulica i parkova
                               146.777 KM
                              • 511100 - Izdaci za Vodovod u Žepinićima
                               3.962 KM
                              • 511100 - Izdaci za projekat vodovodne i kanalizacione mreže
                               1.989 KM
                            • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata4.481 KM
                             • 511200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.481 KM
                             • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme9.652 KM
                              • 511300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima472 KM
                               • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
                                472 KM
                              • 511300 - JU Narodna biblioteka2.797 KM
                               • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
                                2.797 KM
                              • 511300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti5.392 KM
                               • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala i inventara
                                5.392 KM
                              • 511300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš991 KM
                               • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje
                                991 KM
                            • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                             21.895 KM
                             • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta21.895 KM
                              • 513100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti21.895 KM

                             FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 1.000 KMXZatvori:

                             • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                              1.000 KM
                              • 611400 - Izdaci za date zajmove1.000 KM
                               • 611400 - Ostala budžetska potrošnja1.000 KM

                              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 3.000 KMXZatvori:

                              • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                               3.000 KM
                               • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata3.000 KM
                                • 413900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima3.000 KM

                               OTPLATA DUGOVA 2013. 81.218 KMXZatvori:

                               • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                81.218 KM
                                • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova81.218 KM
                                 • 621900 - Ostala budžetska potrošnja81.218 KM
                                  • 621900 - Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih godina
                                   81.218 KM

                               OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                               LIČNA PRIMANJA 2014. 982.762 KMXZatvori:

                               • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                982.762 KM
                                • 411100 - Rashodi za bruto plate796.240 KM
                                 • 411100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima88.659 KM
                                  • 411100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti707.582 KM
                                  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih186.522 KM
                                   • 411200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.432 KM
                                    • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu7.045 KM
                                     • 411200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti170.545 KM
                                      • 411200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš7.500 KM

                                     MATERIJAL I USLUGE 2014. 478.961 KMXZatvori:

                                     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                      478.961 KM
                                      • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga63.446 KM
                                       • 412200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.091 KM
                                        • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                         4.238 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                         991 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                         862 KM
                                       • 412200 - JU Narodna biblioteka5.998 KM
                                        • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                         3.720 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                         1.607 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                         671 KM
                                       • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu28.495 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - telefon pošte
                                         12.095 KM
                                        • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                                         8.321 KM
                                        • 412200 - Rashod za komunalne usluge
                                         3.358 KM
                                        • 412200 - Rashodi na osnovu utroska drva i uglja
                                         3.137 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunikcione usluge - internet
                                         1.584 KM
                                       • 412200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti3.840 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunikacione osluge - veze trezora
                                         2.500 KM
                                        • 412200 - Usluge deratizacije
                                         1.340 KM
                                       • 412200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš19.022 KM
                                        • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                         14.338 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                         2.548 KM
                                        • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                         2.136 KM
                                      • 412300 - Rashodi za režijski materijal15.388 KM
                                       • 412300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.182 KM
                                        • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                         401 KM
                                        • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                         379 KM
                                        • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                         348 KM
                                        • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                         54 KM
                                       • 412300 - JU Narodna biblioteka1.835 KM
                                        • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                         573 KM
                                        • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                         539 KM
                                        • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                         428 KM
                                        • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                         295 KM
                                       • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu10.369 KM
                                        • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                         6.958 KM
                                        • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                         1.921 KM
                                        • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                         1.490 KM
                                       • 412300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.002 KM
                                        • 412300 - Rashoi za kancelarijski materijal
                                         1.485 KM
                                        • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                         476 KM
                                        • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                         41 KM
                                      • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.736 KM
                                       • 412400 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima5.290 KM
                                        • 412400 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš446 KM
                                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje58.417 KM
                                         • 412500 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima494 KM
                                          • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                           494 KM
                                         • 412500 - JU Narodna biblioteka3.521 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                           2.036 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata
                                           1.317 KM
                                          • 412500 - Rashodi za održavanje opreme
                                           168 KM
                                         • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu5.067 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                           2.757 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                           1.721 KM
                                          • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje zgrada
                                           589 KM
                                         • 412500 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti47.651 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje puteva
                                           42.382 KM
                                          • 412500 - Održavanje javne rasvejete
                                           3.517 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje Fond 3
                                           1.567 KM
                                          • 412500 - Rashodi za održavanje ostalih građevinskih objekata
                                           185 KM
                                         • 412500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.684 KM
                                          • 412500 - Rashodo za održavanje opreme
                                           1.153 KM
                                          • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                           531 KM
                                        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja42.224 KM
                                         • 412600 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima109 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                           60 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                           49 KM
                                         • 412600 - JU Narodna biblioteka999 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                           753 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                           246 KM
                                         • 412600 - Načelnik opštine2.935 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                           2.876 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                           59 KM
                                         • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu32.467 KM
                                          • 412600 - Rashosi po osnovu utroška goriva Civilna zaštita
                                           30.848 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                           866 KM
                                          • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                           753 KM
                                         • 412600 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti3.115 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                           2.147 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                           968 KM
                                         • 412600 - Skupština opštine2.016 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                           1.526 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                           490 KM
                                         • 412600 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš583 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                           347 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                           236 KM
                                        • 412700 - Rashodi za stručne usluge15.852 KM
                                         • 412700 - JU Narodna biblioteka357 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                           226 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                           91 KM
                                          • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                           40 KM
                                         • 412700 - Načelnik opštine2.883 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                           1.636 KM
                                          • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
                                           1.247 KM
                                         • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu2.191 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa
                                           2.191 KM
                                         • 412700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti7.923 KM
                                          • 412700 - Rashodi za održavanje licenci i računarskih programa
                                           3.652 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                           3.187 KM
                                          • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                           627 KM
                                          • 412700 - Kompjuterske usluge
                                           281 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                           176 KM
                                         • 412700 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.497 KM
                                          • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                           1.820 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                           498 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge informisanja u medijima
                                           86 KM
                                          • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                           58 KM
                                          • 412700 - Rashodi za pravne usluge
                                           35 KM
                                        • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine48.719 KM
                                         • 412800 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti48.719 KM
                                          • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete
                                           26.589 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina
                                           16.050 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                           6.080 KM
                                        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi229.179 KM
                                         • 412900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima10.115 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                                           5.931 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - Ugovori o djelu
                                           3.272 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                           567 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                           225 KM
                                          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                           120 KM
                                         • 412900 - JU Narodna biblioteka7.579 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                                           5.976 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           608 KM
                                          • 412900 - Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa
                                           545 KM
                                          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                           170 KM
                                          • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                           150 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                           130 KM
                                         • 412900 - Načelnik opštine16.581 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           5.344 KM
                                          • 412900 - Troškovi manifestacije - Dan Opštine
                                           5.301 KM
                                          • 412900 - Rashodi za poklone
                                           4.537 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina Saveza opštine
                                           1.399 KM
                                         • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu20.340 KM
                                          • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - komisije
                                           6.374 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           4.643 KM
                                          • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - ugovor o djelu
                                           4.608 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                           2.618 KM
                                          • 412900 - Reprezentacija Fond 3
                                           1.310 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu nak zapos. u naturi - pokloni
                                           787 KM
                                         • 412900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti47.085 KM
                                          • 412900 - Rashodi za naknade volonterima
                                           28.447 KM
                                          • 412900 - Fond solidarnosti
                                           6.802 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - tehnički prijemi
                                           5.934 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                           1.996 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju invalida
                                           1.415 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu manifesticaja - Dani sporta
                                           1.254 KM
                                          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                           630 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           586 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Fond 3
                                           21 KM
                                         • 412900 - Ostala budžetska potrošnja4.127 KM
                                          • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                           3.177 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i prek. pore. i dop.
                                           950 KM
                                         • 412900 - Skupština opštine115.984 KM
                                          • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - naknada odbornika
                                           98.050 KM
                                          • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - Izborna komisija
                                           12.632 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           5.107 KM
                                          • 412900 - Sredstva za popis stanovništva
                                           195 KM
                                         • 412900 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš7.368 KM
                                          • 412900 - Rashodi o sudskim rjesenjima
                                           5.237 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa
                                           935 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, organiziranje manifestacija
                                           846 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                           240 KM
                                          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                           110 KM

                                       TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 538.397 KMXZatvori:

                                       • 414000 - Subvencije
                                        66.911 KM
                                        • 414100 - Subvencije66.911 KM
                                         • 414100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti66.911 KM
                                          • 414100 - Subvencije - Komunalno preduzeće
                                           47.400 KM
                                          • 414100 - Subvencije za podsticaj poljoprivrede
                                           19.511 KM
                                       • 415000 - Grantovi
                                        122.204 KM
                                        • 415200 - Grantovi u zemlji122.204 KM
                                         • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu8.400 KM
                                          • 415200 - Boračka organizacija
                                           7.000 KM
                                          • 415200 - OO porodica zarobljenih i nestalih
                                           1.400 KM
                                         • 415200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti94.434 KM
                                          • 415200 - Dom zdravlja
                                           41.000 KM
                                          • 415200 - OFK - fudbalski klub
                                           15.700 KM
                                          • 415200 - Crveni krst
                                           7.920 KM
                                          • 415200 - Osnovna škola
                                           5.564 KM
                                          • 415200 - Udruženje penzionera
                                           4.800 KM
                                          • 415200 - Vjerske institucije
                                           4.600 KM
                                          • 415200 - Parohijski dom
                                           4.000 KM
                                          • 415200 - Tekvando
                                           2.900 KM
                                          • 415200 - KUD Sveti Đorđe
                                           2.100 KM
                                          • 415200 - KK Olimpik
                                           2.000 KM
                                          • 415200 - STK Elan
                                           1.900 KM
                                          • 415200 - Omladinska banka
                                           1.000 KM
                                          • 415200 - Obilježavanja praznika
                                           500 KM
                                          • 415200 - Tekući grantovi
                                           300 KM
                                          • 415200 - Savez slijepih
                                           150 KM
                                         • 415200 - Skupština opštine19.370 KM
                                          • 415200 - Ostali grantovi - Opštinska izborna komisija
                                           12.370 KM
                                          • 415200 - Tekući grantovi nep. sub. - Parlamentarne stranke
                                           7.000 KM
                                       • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                        349.282 KM
                                        • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova239.628 KM
                                         • 416100 - Načelnik opštine3.000 KM
                                          • 416100 - Tekuće doznake građanima - Interventne pomoći
                                           3.000 KM
                                         • 416100 - Odjeljenje za opštu upravu2.540 KM
                                          • 416100 - Tekuće doznake građanima - RVI i porodice poginulih
                                           2.540 KM
                                         • 416100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti234.088 KM
                                          • 416100 - tekuće doznake korištenaj socijalne zaštite - Tuđa njega i pomoć
                                           124.195 KM
                                          • 416100 - Tekuće doznake korištenja socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                                           36.747 KM
                                          • 416100 - Tekuće doznake - Stipendije
                                           33.840 KM
                                          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Jednokratne novčane pomoći
                                           15.240 KM
                                          • 416100 - Ostale doznake građanima
                                           8.801 KM
                                          • 416100 - Podrška razvoju nataliteta
                                           6.500 KM
                                          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Troškovi sahrana
                                           3.823 KM
                                          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Ogrev za socijalce
                                           2.450 KM
                                          • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                                           1.135 KM
                                          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Liječenje socijalaca
                                           1.112 KM
                                          • 416100 - Ostale tekuće doznake - Kategorizacija djece
                                           245 KM
                                        • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja15.572 KM
                                         • 416200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti15.572 KM
                                          • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje
                                           15.572 KM
                                        • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS94.082 KM
                                         • 416300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti94.082 KM
                                          • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece srednja škola
                                           34.353 KM
                                          • 416300 - Domski smještaj štičenika
                                           28.994 KM
                                          • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece
                                           22.725 KM
                                          • 416300 - Izdai za hraniteljsku porodicu
                                           8.010 KM

                                       NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 918.282 KMXZatvori:

                                       • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                        858.488 KM
                                        • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata702.561 KM
                                         • 511100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti702.561 KM
                                          • 511100 - Izdaci za izgradnju vodovoda - Fond 5
                                           422.862 KM
                                          • 511100 - Izdaci za asfaltiranje puteva, ulica i parkova
                                           199.311 KM
                                          • 511100 - Izdaci za pribavljanje puteva, ulica i parkova -Fond 3
                                           79.437 KM
                                          • 511100 - Izdaci za javnu rasvjetu
                                           951 KM
                                        • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata151.670 KM
                                         • 511200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti151.670 KM
                                          • 511200 - Izdaci za čišćenje korita
                                           59.961 KM
                                          • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju - vodovod Fond 3
                                           59.099 KM
                                          • 511200 - Rekonstrukcija školskog igrališta u Papraći
                                           21.951 KM
                                          • 511200 - Izdaci za rekonstrukciju - Srednja škola
                                           5.750 KM
                                          • 511200 - Izdaci za rekonstrukciju mostova
                                           4.349 KM
                                          • 511200 - Rekonstrukcija mosotva - Fond 3
                                           560 KM
                                        • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme4.257 KM
                                         • 511300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima29 KM
                                          • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
                                           29 KM
                                         • 511300 - JU Narodna biblioteka3.800 KM
                                          • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
                                           3.800 KM
                                         • 511300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti428 KM
                                          • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala i inventara
                                           428 KM
                                       • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                                        5.000 KM
                                        • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta5.000 KM
                                         • 513100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti5.000 KM
                                        • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                         1.091 KM
                                         • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.091 KM
                                          • 516100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti1.091 KM
                                         • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                                          53.703 KM
                                          • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost53.703 KM
                                           • 517100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti53.703 KM

                                          FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                          RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 741 KMXZatvori:

                                          • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                           741 KM
                                           • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva76 KM
                                            • 413400 - Ostala budžetska potrošnja76 KM
                                            • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata665 KM
                                             • 413900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima665 KM

                                            OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

                                            OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                            LIČNA PRIMANJA 2015. 991.533 KMXZatvori:

                                            • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                             991.533 KM
                                             • 411100 - Rashodi za bruto plate804.496 KM
                                              • 411100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima92.321 KM
                                               • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                                57.590 KM
                                               • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                                34.731 KM
                                              • 411100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti712.175 KM
                                               • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                                437.590 KM
                                               • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                                272.464 KM
                                               • 411100 - Rashodi za naknade plata
                                                2.121 KM
                                             • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih187.037 KM
                                              • 411200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.479 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smjestaj
                                                1.479 KM
                                              • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu2.505 KM
                                               • 411200 - Rashodi za novčane pomoći u slučaju smrti užeg člana porodice
                                                2.505 KM
                                              • 411200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti172.303 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za topli obrok i regres
                                                97.028 KM
                                               • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose i naknade
                                                63.513 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smjestaj
                                                9.987 KM
                                               • 411200 - Rashodi za otpremnine
                                                1.775 KM
                                              • 411200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš10.750 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prijevoz i smjestaj
                                                10.750 KM

                                            MATERIJAL I USLUGE 2015. 462.430 KMXZatvori:

                                            • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                             462.430 KM
                                             • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga60.545 KM
                                              • 412200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima5.593 KM
                                               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                                4.074 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                951 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                568 KM
                                              • 412200 - JU Narodna biblioteka4.099 KM
                                               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                                2.130 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                1.499 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                470 KM
                                              • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu30.713 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - telefon pošte
                                                11.877 KM
                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                                                9.493 KM
                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska drva i uglja
                                                3.884 KM
                                               • 412200 - Rashod za komunalne usluge
                                                3.875 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikcione usluge - internet
                                                1.584 KM
                                              • 412200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti3.457 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione osluge - veze trezora
                                                2.117 KM
                                               • 412200 - Usluge deratizacije
                                                1.340 KM
                                              • 412200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš16.682 KM
                                               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                                11.187 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                3.512 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                1.983 KM
                                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal16.961 KM
                                              • 412300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima920 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                349 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                                332 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                129 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                110 KM
                                              • 412300 - JU Narodna biblioteka1.681 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                706 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                690 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                285 KM
                                              • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu11.112 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                7.829 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                                1.590 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                1.219 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                474 KM
                                              • 412300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš3.248 KM
                                               • 412300 - Rashoi za kancelarijski materijal
                                                2.149 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                                646 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                446 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                7 KM
                                             • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene6.106 KM
                                              • 412400 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima5.774 KM
                                               • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
                                                5.774 KM
                                              • 412400 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš332 KM
                                               • 412400 - Rashodi za materijal za obraz.nauku, kulturu i sport
                                                332 KM
                                             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje30.419 KM
                                              • 412500 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima280 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                                280 KM
                                              • 412500 - JU Narodna biblioteka1.877 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                                1.877 KM
                                              • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu5.674 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                2.219 KM
                                               • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje zgrada
                                                2.206 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                                1.249 KM
                                              • 412500 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti21.059 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje puteva
                                                10.559 KM
                                               • 412500 - Održavanje javne rasvejete
                                                6.901 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje ostalih građevinskih objekata
                                                3.599 KM
                                              • 412500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.529 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                                1.172 KM
                                               • 412500 - Rashodo za održavanje opreme
                                                357 KM
                                             • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja12.887 KM
                                              • 412600 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima130 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                80 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                                50 KM
                                              • 412600 - JU Narodna biblioteka654 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                335 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                319 KM
                                              • 412600 - Načelnik opštine1.798 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                1.778 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                20 KM
                                              • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu3.296 KM
                                               • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                2.404 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                892 KM
                                              • 412600 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti3.063 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                2.190 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                873 KM
                                              • 412600 - Skupština opštine3.084 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                2.596 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                488 KM
                                              • 412600 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš862 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                772 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                90 KM
                                             • 412700 - Rashodi za stručne usluge29.712 KM
                                              • 412700 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima60 KM
                                               • 412700 - Rashodi za pravne usluge
                                                60 KM
                                              • 412700 - JU Narodna biblioteka129 KM
                                               • 412700 - Rashodi za pravne usluge
                                                80 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                39 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                10 KM
                                              • 412700 - Načelnik opštine3.073 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                1.654 KM
                                               • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
                                                1.419 KM
                                              • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu2.252 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa
                                                2.252 KM
                                              • 412700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti21.788 KM
                                               • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                10.866 KM
                                               • 412700 - Rashodi za održavanje licenci i računarskih programa
                                                3.727 KM
                                               • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                                3.641 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                3.158 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                361 KM
                                               • 412700 - Kompjuterske usluge
                                                35 KM
                                              • 412700 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.410 KM
                                               • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                1.858 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                517 KM
                                               • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                35 KM
                                             • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine53.103 KM
                                              • 412800 - Načelnik opštine1.995 KM
                                               • 412800 - Uređenje grada za praznike
                                                1.995 KM
                                              • 412800 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti51.108 KM
                                               • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete
                                                23.175 KM
                                               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina
                                                14.745 KM
                                               • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                                13.188 KM
                                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi252.697 KM
                                              • 412900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima9.193 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                                                6.009 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - Ugovori o djelu
                                                1.596 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                                810 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                327 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br.nak.za rad van radn. od. - komisije
                                                167 KM
                                               • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                164 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                120 KM
                                              • 412900 - JU Narodna biblioteka8.837 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                                                5.473 KM
                                               • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                1.771 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                1.293 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                180 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                120 KM
                                              • 412900 - Načelnik opštine14.182 KM
                                               • 412900 - Troškovi manifestacije - Dan Opštine
                                                5.353 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                3.991 KM
                                               • 412900 - Rashodi za poklone
                                                3.439 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina Saveza opštine
                                                1.399 KM
                                              • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu13.702 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - ugovor o djelu
                                                6.135 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - komisije
                                                4.410 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu nak zapos. u naturi - pokloni
                                                1.789 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                1.054 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                234 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Civilna zaštita
                                                80 KM
                                              • 412900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti80.462 KM
                                               • 412900 - Rashodi za naknade volonterima
                                                56.373 KM
                                               • 412900 - Fond solidarnosti
                                                9.894 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - tehnički prijemi
                                                4.799 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                3.251 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Fond 3
                                                2.482 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju invalida
                                                1.424 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu manifesticaja - Dani sporta
                                                1.000 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                739 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                500 KM
                                              • 412900 - Ostala budžetska potrošnja19.257 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i prek. pore. i dop.
                                                19.096 KM
                                               • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                161 KM
                                              • 412900 - Skupština opštine106.048 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - naknada odbornika
                                                97.341 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - Izborna komisija
                                                5.910 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                2.797 KM
                                              • 412900 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.017 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                667 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, organiziranje manifestacija
                                                350 KM

                                            TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 622.370 KMXZatvori:

                                            • 414000 - Subvencije
                                             71.655 KM
                                             • 414100 - Subvencije71.655 KM
                                              • 414100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti71.655 KM
                                               • 414100 - Subvencije - Komunalno preduzeće
                                                49.758 KM
                                               • 414100 - Subvencije za podsticaj poljoprivrede
                                                19.897 KM
                                               • 414100 - Razvoj turizma
                                                2.000 KM
                                            • 415000 - Grantovi
                                             168.687 KM
                                             • 415200 - Grantovi u zemlji168.687 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu9.000 KM
                                               • 415200 - Boračka organizacija
                                                8.000 KM
                                               • 415200 - OO porodica zarobljenih i nestalih
                                                1.000 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti152.552 KM
                                               • 415200 - Dom zdravlja
                                                72.938 KM
                                               • 415200 - Nevladine organizacije
                                                24.279 KM
                                               • 415200 - OFK - fudbalski klub
                                                15.935 KM
                                               • 415200 - Crveni krst
                                                8.000 KM
                                               • 415200 - Parohijski dom
                                                5.000 KM
                                               • 415200 - Udruženje penzionera
                                                4.800 KM
                                               • 415200 - Tekući grantovi
                                                3.950 KM
                                               • 415200 - Vjerske institucije
                                                3.300 KM
                                               • 415200 - KUD Sveti Đorđe
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - Tekvando
                                                2.800 KM
                                               • 415200 - Osnovna škola
                                                2.450 KM
                                               • 415200 - KK Olimpik
                                                2.300 KM
                                               • 415200 - STK Elan
                                                1.600 KM
                                               • 415200 - Obilježavanja praznika
                                                1.300 KM
                                               • 415200 - Savez slijepih
                                                900 KM
                                              • 415200 - Skupština opštine7.135 KM
                                               • 415200 - Tekući grantovi nep. sub. - Parlamentarne stranke
                                                6.930 KM
                                               • 415200 - Ostali grantovi - Opštinska izborna komisija
                                                205 KM
                                            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                             382.028 KM
                                             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova254.214 KM
                                              • 416100 - Načelnik opštine3.000 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake građanima - Interventne pomoći
                                                3.000 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za opštu upravu4.700 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake građanima - RVI i porodice poginulih
                                                4.700 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti246.514 KM
                                               • 416100 - tekuće doznake korištenaj socijalne zaštite - Tuđa njega i pomoć
                                                135.176 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake korištenja socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                                                34.922 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake - Stipendije
                                                29.160 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Jednokratne novčane pomoći
                                                16.110 KM
                                               • 416100 - Podrška razvoju nataliteta
                                                10.900 KM
                                               • 416100 - Ostale doznake građanima
                                                10.683 KM
                                               • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                                                3.334 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Troškovi sahrana
                                                2.531 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Ogrev za socijalce
                                                2.000 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Liječenje socijalaca
                                                1.698 KM
                                             • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja15.228 KM
                                              • 416200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti15.228 KM
                                               • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje
                                                15.228 KM
                                             • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS112.586 KM
                                              • 416300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti112.586 KM
                                               • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece srednja škola
                                                45.047 KM
                                               • 416300 - Domski smještaj štičenika
                                                28.343 KM
                                               • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece
                                                26.716 KM
                                               • 416300 - Izdai za hraniteljsku porodicu
                                                12.480 KM

                                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 848.343 KMXZatvori:

                                            • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                             748.793 KM
                                             • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata722.488 KM
                                              • 511100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti722.488 KM
                                               • 511100 - Izdaci za izgradnju vodovoda - Fond 5
                                                650.492 KM
                                               • 511100 - Izdaci za projektnu dokumentaciju
                                                42.050 KM
                                               • 511100 - Izdaci za izgradnjuvodovoda
                                                29.946 KM
                                             • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata17.067 KM
                                              • 511200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti17.067 KM
                                               • 511200 - Izdaci za rekonststrukciju korita rijeke
                                                14.667 KM
                                               • 511200 - Izdaci za rekonstrukciju mostova
                                                2.400 KM
                                             • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme9.238 KM
                                              • 511300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima100 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
                                                100 KM
                                              • 511300 - JU Narodna biblioteka5.863 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
                                                5.863 KM
                                              • 511300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti1.752 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala i inventara
                                                1.752 KM
                                              • 511300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.523 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje
                                                1.523 KM
                                            • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                             649 KM
                                             • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.649 KM
                                              • 516100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti649 KM
                                               • 516100 - Izdaci za zalihe sitnog invertara
                                                649 KM
                                            • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                                             98.901 KM
                                             • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost98.901 KM
                                              • 517100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti98.901 KM
                                               • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost
                                                98.901 KM

                                            FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                            RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 1.574 KMXZatvori:

                                            • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                             1.574 KM
                                             • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva1.574 KM
                                              • 413400 - Ostala budžetska potrošnja1.574 KM
                                               • 413400 - Rashodi po osnovu kamata
                                                1.574 KM

                                            OTPLATA DUGOVA 2015. 38.967 KMXZatvori:

                                            • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                             38.967 KM
                                             • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova38.967 KM
                                              • 621900 - Ostala budžetska potrošnja38.967 KM
                                               • 621900 - Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih godina
                                                38.967 KM

                                            OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                            LIČNA PRIMANJA 2016. 1.017.975 KMXZatvori:

                                            • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                             1.017.975 KM
                                             • 411100 - Rashodi za bruto plate828.465 KM
                                              • 411100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima92.564 KM
                                               • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                                57.736 KM
                                               • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                                34.828 KM
                                              • 411100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti735.901 KM
                                               • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                                457.103 KM
                                               • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                                278.798 KM
                                             • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih189.510 KM
                                              • 411200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.460 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smjestaj
                                                1.460 KM
                                              • 411200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti176.893 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za topli obrok i regres
                                                99.566 KM
                                               • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose i naknade
                                                65.552 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smjestaj
                                                9.978 KM
                                               • 411200 - Rashodi za otpremnine
                                                1.797 KM
                                              • 411200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš11.156 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prijevoz i smjestaj
                                                11.156 KM

                                            MATERIJAL I USLUGE 2016. 575.683 KMXZatvori:

                                            • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                             575.683 KM
                                             • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.516 KM
                                              • 412100 - Skupština opštine2.516 KM
                                               • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa - izborna komisija
                                                2.516 KM
                                             • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga65.387 KM
                                              • 412200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima5.620 KM
                                               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                                4.004 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                967 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                649 KM
                                              • 412200 - JU Narodna biblioteka5.864 KM
                                               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                                3.630 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                1.552 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                682 KM
                                              • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu33.908 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - telefon pošte
                                                12.655 KM
                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                                                11.058 KM
                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska drva i uglja
                                                4.550 KM
                                               • 412200 - Rashod za komunalne usluge
                                                4.061 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikcione usluge - internet
                                                1.584 KM
                                              • 412200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti2.105 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione osluge - veze trezora
                                                2.105 KM
                                              • 412200 - Skupština opštine2.474 KM
                                               • 412200 - Rashodi za usluge prevoza
                                                1.657 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komun. usluge - telefoni - izborna komisija
                                                817 KM
                                              • 412200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš15.418 KM
                                               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                                10.529 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                2.895 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                1.994 KM
                                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal17.304 KM
                                              • 412300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.089 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                                458 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                315 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                198 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                118 KM
                                              • 412300 - JU Narodna biblioteka2.014 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                1.220 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                581 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                213 KM
                                              • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu10.665 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                7.140 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                                2.050 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                1.475 KM
                                              • 412300 - Skupština opštine414 KM
                                               • 412300 - Rashodi za režijski materijal - izborna komisija
                                                414 KM
                                              • 412300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš3.122 KM
                                               • 412300 - Rashoi za kancelarijski materijal
                                                1.748 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                                821 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                402 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                151 KM
                                             • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.543 KM
                                              • 412400 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima5.165 KM
                                               • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
                                                5.165 KM
                                              • 412400 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš378 KM
                                               • 412400 - Rashodi za materijal za obraz.nauku, kulturu i sport
                                                378 KM
                                             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje120.360 KM
                                              • 412500 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima219 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                142 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                                77 KM
                                              • 412500 - JU Narodna biblioteka1.300 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                                837 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje opreme
                                                294 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata
                                                123 KM
                                               • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                                                46 KM
                                              • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu15.575 KM
                                               • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje zgrada
                                                7.414 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                                4.481 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                3.680 KM
                                              • 412500 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti101.798 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje puteva
                                                95.283 KM
                                               • 412500 - Održavanje javne rasvejete
                                                3.900 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje ostalih građevinskih objekata
                                                2.615 KM
                                              • 412500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.469 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                                950 KM
                                               • 412500 - Rashodo za održavanje opreme
                                                519 KM
                                             • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja16.460 KM
                                              • 412600 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima90 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                90 KM
                                              • 412600 - JU Narodna biblioteka909 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                705 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                204 KM
                                              • 412600 - Načelnik opštine2.982 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                2.489 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                493 KM
                                              • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu4.501 KM
                                               • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                2.864 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                1.487 KM
                                               • 412600 - Rashosi po osnovu utroška goriva Civilna zaštita
                                                150 KM
                                              • 412600 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti2.658 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                1.396 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                1.262 KM
                                              • 412600 - Skupština opštine3.993 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                1.589 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva - izborna komisija
                                                1.350 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja - izborna komisija
                                                995 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                59 KM
                                              • 412600 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.326 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                1.046 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                280 KM
                                             • 412700 - Rashodi za stručne usluge23.810 KM
                                              • 412700 - JU Narodna biblioteka70 KM
                                               • 412700 - Rashodi za revizorske i rač. usluge
                                                50 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                20 KM
                                              • 412700 - Načelnik opštine3.135 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                1.885 KM
                                               • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
                                                1.250 KM
                                              • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu1.671 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa
                                                1.671 KM
                                              • 412700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti16.696 KM
                                               • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                                5.437 KM
                                               • 412700 - Rashodi za održavanje licenci i računarskih programa
                                                4.922 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                3.199 KM
                                               • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                1.882 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                987 KM
                                               • 412700 - Kompjuterske usluge
                                                269 KM
                                              • 412700 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.238 KM
                                               • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                1.730 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                438 KM
                                               • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                58 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                10 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                2 KM
                                             • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine48.946 KM
                                              • 412800 - Načelnik opštine1.966 KM
                                               • 412800 - Uređenje grada za praznike
                                                1.966 KM
                                              • 412800 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti46.980 KM
                                               • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete
                                                26.045 KM
                                               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina
                                                13.846 KM
                                               • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                                7.089 KM
                                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi275.357 KM
                                              • 412900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima5.260 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - Ugovori o djelu
                                                3.575 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                846 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                                                498 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                                170 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                120 KM
                                               • 412900 - Rashodi za poklone
                                                51 KM
                                              • 412900 - JU Narodna biblioteka8.415 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                                                6.536 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                1.439 KM
                                               • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                200 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                140 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                100 KM
                                              • 412900 - Načelnik opštine18.928 KM
                                               • 412900 - Troškovi manifestacije - Dan Opštine
                                                7.960 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                5.242 KM
                                               • 412900 - Rashodi za poklone
                                                4.327 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina Saveza opštine
                                                1.399 KM
                                              • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu28.025 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - komisije
                                                9.935 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - ugovor o djelu
                                                7.444 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. nak. za rad van radnog od. - pripremni poslovi
                                                6.965 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu nak zapos. u naturi - pokloni
                                                1.978 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Civilna zaštita
                                                945 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                500 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                258 KM
                                              • 412900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti64.041 KM
                                               • 412900 - Rashodi za naknade volonterima
                                                35.325 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - naknada štete
                                                10.558 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - tehnički prijemi
                                                9.393 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                2.997 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu manifesticaja - Dani sporta
                                                2.000 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju invalida
                                                1.472 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                1.466 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                830 KM
                                              • 412900 - Ostala budžetska potrošnja4.821 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i prek. pore. i dop.
                                                4.821 KM
                                              • 412900 - Skupština opštine144.214 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - naknada odbornika
                                                96.669 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - Izborna komisija
                                                21.600 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - Izborna komisija
                                                12.814 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu naknada za provođenje referenduma - fond 3
                                                9.250 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                3.191 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - referendum
                                                690 KM
                                              • 412900 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.652 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, organiziranje manifestacija
                                                892 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa
                                                400 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                150 KM
                                               • 412900 - Rashodi o sudskim rjesenjima
                                                104 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                100 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                                6 KM

                                            TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 687.116 KMXZatvori:

                                            • 414000 - Subvencije
                                             24.993 KM
                                             • 414100 - Subvencije24.993 KM
                                              • 414100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti24.993 KM
                                               • 414100 - Subvencije za podsticaj poljoprivrede
                                                19.993 KM
                                               • 414100 - Razvoj turizma
                                                5.000 KM
                                            • 415000 - Grantovi
                                             207.989 KM
                                             • 415200 - Grantovi u zemlji207.989 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu17.987 KM
                                               • 415200 - Boračka organizacija
                                                16.487 KM
                                               • 415200 - OO porodica zarobljenih i nestalih
                                                1.500 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti184.062 KM
                                               • 415200 - Dom zdravlja
                                                60.000 KM
                                               • 415200 - Grantovi u zemlji - komunalno preduzeće
                                                50.000 KM
                                               • 415200 - OFK - fudbalski klub
                                                19.999 KM
                                               • 415200 - Crveni krst
                                                8.000 KM
                                               • 415200 - Tekući grantovi - iz budžetske rezerve
                                                7.763 KM
                                               • 415200 - Osnovna škola
                                                6.500 KM
                                               • 415200 - Udruženje penzionera
                                                6.000 KM
                                               • 415200 - Parohijski dom
                                                5.000 KM
                                               • 415200 - Vjerske institucije
                                                4.500 KM
                                               • 415200 - KUD Sveti Đorđe
                                                4.000 KM
                                               • 415200 - Tekvando
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - KK Olimpik
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - Nevladine organizacije
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - Obilježavanja praznika
                                                1.500 KM
                                               • 415200 - STK Elan
                                                900 KM
                                               • 415200 - Savez slijepih
                                                900 KM
                                              • 415200 - Skupština opštine5.939 KM
                                               • 415200 - Tekući grantovi nep. sub. - Parlamentarne stranke
                                                5.939 KM
                                            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                             454.134 KM
                                             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova332.551 KM
                                              • 416100 - Načelnik opštine4.800 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake građanima - izgradnja kuća
                                                3.000 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake građanima - Interventne pomoći
                                                1.800 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za opštu upravu6.500 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake građanima - RVI i porodice poginulih
                                                6.500 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti321.252 KM
                                               • 416100 - tekuće doznake korištenaj socijalne zaštite - Tuđa njega i pomoć
                                                170.204 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake korištenja socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                                                36.571 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake - Stipendije
                                                34.200 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Jednokratne novčane pomoći
                                                20.095 KM
                                               • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                                                18.476 KM
                                               • 416100 - Podrška razvoju nataliteta
                                                15.390 KM
                                               • 416100 - Ostale doznake građanima
                                                13.257 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Troškovi sahrana
                                                8.430 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Ogrev za socijalce
                                                2.900 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Liječenje socijalaca
                                                1.729 KM
                                             • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja14.321 KM
                                              • 416200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti14.321 KM
                                               • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje
                                                14.321 KM
                                             • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS107.262 KM
                                              • 416300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti107.262 KM
                                               • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece srednja škola
                                                44.047 KM
                                               • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece
                                                26.781 KM
                                               • 416300 - Domski smještaj štičenika
                                                24.214 KM
                                               • 416300 - Izdai za hraniteljsku porodicu
                                                12.220 KM

                                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.285.573 KMXZatvori:

                                            • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                             1.284.465 KM
                                             • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.233.028 KM
                                              • 511100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti1.233.028 KM
                                               • 511100 - Izdaci za izgradnju vodovoda - Fond 5
                                                654.664 KM
                                               • 511100 - Izdaci za pribavljanje puteva, ulica i parkova
                                                214.926 KM
                                               • 511100 - Izdaci za rješavanje imovins. odnosa regulacije korita Drinjače
                                                200.517 KM
                                               • 511100 - Sanacija lokalnih puteva - Fond 5
                                                114.106 KM
                                               • 511100 - Izdaci za projektnu dokumentaciju
                                                41.102 KM
                                               • 511100 - Izdaci za javnu rasvjetu
                                                4.893 KM
                                               • 511100 - Izdaci za vodovod
                                                2.820 KM
                                             • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata11.677 KM
                                              • 511200 - JU Narodna biblioteka11.677 KM
                                               • 511200 - Izdaci za rekonstrukciju zgrade - Fond 3
                                                10.000 KM
                                               • 511200 - Izdaci za rekonstrukciju zgrade
                                                1.677 KM
                                             • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme12.960 KM
                                              • 511300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima345 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
                                                345 KM
                                              • 511300 - JU Narodna biblioteka2.995 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
                                                2.995 KM
                                              • 511300 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti2.144 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala i inventara
                                                2.144 KM
                                              • 511300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš7.476 KM
                                               • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje
                                                7.476 KM
                                             • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu26.800 KM
                                              • 511700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti26.800 KM
                                               • 511700 - Izrada šumsko privredne osnove
                                                26.800 KM
                                            • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                             1.108 KM
                                             • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.108 KM
                                              • 516100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti1.108 KM
                                               • 516100 - Izdaci za zalihe sitnog invertara
                                                1.108 KM

                                            FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                            RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 5.178 KMXZatvori:

                                            • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                             5.178 KM
                                             • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva5.178 KM
                                              • 413400 - Ostala budžetska potrošnja5.178 KM
                                               • 413400 - Rashodi po osnovu kamata
                                                5.178 KM

                                            OTPLATA DUGOVA 2016. 1.130 KMXZatvori:

                                            • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                             1.130 KM
                                             • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova1.130 KM
                                              • 621900 - Ostala budžetska potrošnja1.130 KM
                                               • 621900 - Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih godina
                                                1.130 KM

                                            OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                                            LIČNA PRIMANJA 2017. 1.076.580 KMXZatvori:

                                            • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                             1.076.580 KM
                                             • 411100 - Rashodi za bruto plate887.788 KM
                                              • 411100 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima100.833 KM
                                               • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                                62.876 KM
                                               • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                                37.957 KM
                                              • 411100 - Odjeljenje za finansije786.955 KM
                                               • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                                485.976 KM
                                               • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                                300.979 KM
                                             • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih188.792 KM
                                              • 411200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima1.181 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smjestaj
                                                1.181 KM
                                              • 411200 - JU Narodna biblioteka160 KM
                                               • 411200 - Rashodi za bruto naknade troskova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
                                                160 KM
                                              • 411200 - Odjeljenje za finansije182.163 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za topli obrok i regres
                                                100.293 KM
                                               • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                                                66.032 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smjestaj
                                                10.553 KM
                                               • 411200 - Rashodi po osnovu dnevnica za clužbena putovanja
                                                3.719 KM
                                               • 411200 - Rashodi po osnovu nagrada naturi
                                                1.566 KM
                                              • 411200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš5.288 KM
                                               • 411200 - Rashodi za naknade za prijevoz i smjestaj
                                                5.243 KM
                                               • 411200 - Rashodi po osnovu dnevnica za clužbena putovanja
                                                40 KM
                                               • 411200 - Rashodi za poreze i naknade
                                                5 KM

                                            MATERIJAL I USLUGE 2017. 543.396 KMXZatvori:

                                            • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                             543.396 KM
                                             • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga64.693 KM
                                              • 412200 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima6.588 KM
                                               • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                                                5.157 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                863 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                568 KM
                                              • 412200 - JU Narodna biblioteka5.545 KM
                                               • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                                                3.979 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                1.000 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                566 KM
                                              • 412200 - Odjeljenje za finansije2.104 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - veze trezora
                                                2.104 KM
                                              • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu31.281 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - telefon pošte
                                                9.711 KM
                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                                                9.387 KM
                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroska drva i uglja
                                                6.661 KM
                                               • 412200 - Rashod za komunalne usluge
                                                3.990 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikcione usluge - internet
                                                1.532 KM
                                              • 412200 - Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i inspekcijske poslove1.340 KM
                                               • 412200 - Usluge deratizacije
                                                1.340 KM
                                              • 412200 - Skupština opštine212 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komun. usluge - telefoni - izborna komisija
                                                212 KM
                                              • 412200 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš17.623 KM
                                               • 412200 - Rshodi po osnovu utroška energije
                                                13.324 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                2.579 KM
                                               • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                                1.720 KM
                                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal16.679 KM
                                              • 412300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima994 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                432 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                                320 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                144 KM
                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                98 KM
                                              • 412300 - JU Narodna biblioteka2.386 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                1.281 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                810 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                                295 KM
                                              • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu9.956 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                6.583 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                                2.120 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                1.253 KM
                                              • 412300 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš3.343 KM
                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu časopise i dnevnu štampu
                                                1.691 KM
                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                1.346 KM
                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                306 KM
                                             • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.272 KM
                                              • 412400 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima4.890 KM
                                               • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
                                                4.890 KM
                                              • 412400 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš382 KM
                                               • 412400 - Rashodi za materijal za obraz.nauku, kulturu i sport
                                                382 KM
                                             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje90.906 KM
                                              • 412500 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima8.119 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                                8.112 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                7 KM
                                              • 412500 - JU Narodna biblioteka2.110 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                                1.095 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje opreme
                                                1.015 KM
                                              • 412500 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije68.271 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje puteva
                                                60.600 KM
                                               • 412500 - Održavanje javne rasvjete
                                                7.052 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje ostalih građevinskih objekata
                                                619 KM
                                              • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu6.912 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                                4.344 KM
                                               • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje zgrada
                                                2.022 KM
                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                546 KM
                                              • 412500 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš5.494 KM
                                               • 412500 - Rashodi za održavanje zgrada
                                                5.494 KM
                                             • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja21.821 KM
                                              • 412600 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima55 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                55 KM
                                              • 412600 - JU Narodna biblioteka799 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                677 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                122 KM
                                              • 412600 - Načelnik opštine15.622 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                15.388 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva - civilna
                                                234 KM
                                              • 412600 - Odjeljenje za finansije1.994 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                                1.994 KM
                                              • 412600 - Skupština opštine1.978 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                1.978 KM
                                              • 412600 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.373 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                1.221 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                152 KM
                                             • 412700 - Rashodi za stručne usluge21.460 KM
                                              • 412700 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima37 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                37 KM
                                              • 412700 - JU Narodna biblioteka329 KM
                                               • 412700 - rashodi za usluge osiguranja
                                                155 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                140 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                34 KM
                                              • 412700 - Načelnik opštine1.883 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                1.883 KM
                                              • 412700 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije6.852 KM
                                               • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                                5.714 KM
                                               • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                1.138 KM
                                              • 412700 - Odjeljenje za finansije8.479 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                4.278 KM
                                               • 412700 - Rashodi za održavanje licenci i računarskih programa
                                                3.026 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                999 KM
                                               • 412700 - Kompjuterske usluge
                                                176 KM
                                              • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu989 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa
                                                989 KM
                                              • 412700 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš2.891 KM
                                               • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                1.859 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                504 KM
                                               • 412700 - Rashodi za revizorske i reču. usluge
                                                500 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                25 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                3 KM
                                             • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine65.663 KM
                                              • 412800 - Načelnik opštine3.944 KM
                                               • 412800 - Uređenje grada za praznike
                                                3.944 KM
                                              • 412800 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije61.719 KM
                                               • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete
                                                27.899 KM
                                               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja i čišćenja javnih površina
                                                18.664 KM
                                               • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                                9.126 KM
                                               • 412800 - Rashodi za ostale usluge održavanja
                                                6.030 KM
                                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi256.902 KM
                                              • 412900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima2.770 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - Ugovori o djelu
                                                1.637 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                520 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                424 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa
                                                189 KM
                                              • 412900 - JU Narodna biblioteka7.660 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - upravni odbor
                                                6.004 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                758 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                728 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                170 KM
                                              • 412900 - Načelnik opštine26.219 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                13.800 KM
                                               • 412900 - Troškovi manifestacije - Dan Opštine
                                                6.715 KM
                                               • 412900 - Rashodi za poklone
                                                3.650 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - članarina Saveza opštine
                                                1.399 KM
                                               • 412900 - Ostali rashodi - Civilna zaštita
                                                655 KM
                                              • 412900 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije47.195 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - ugovor o djelu
                                                21.557 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - komisije
                                                10.651 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni poslovi
                                                6.965 KM
                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog od - tehnički prijemi
                                                4.322 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu manifesticaja - Dani sporta
                                                2.500 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - naknada štete
                                                1.200 KM
                                              • 412900 - Odjeljenje za finansije56.694 KM
                                               • 412900 - Rashodi za naknade volonterima
                                                53.811 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju invalida
                                                1.573 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                1.310 KM
                                              • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu2.154 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                2.154 KM
                                              • 412900 - Skupština opštine112.458 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - naknada odbornika
                                                98.309 KM
                                               • 412900 - Rashodi za br. naknade van radnog odnosa - Izborna komisija
                                                8.955 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                5.194 KM
                                              • 412900 - Srednja škola Petar Petrović Njegoš1.753 KM
                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, organiziranje manifestacija
                                                893 KM
                                               • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                860 KM

                                            TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 804.174 KMXZatvori:

                                            • 414000 - Subvencije
                                             29.948 KM
                                             • 414100 - Subvencije29.948 KM
                                              • 414100 - Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i inspekcijske poslove29.948 KM
                                               • 414100 - Subvencije za podsticaj poljoprivrede
                                                29.948 KM
                                            • 415000 - Grantovi
                                             318.602 KM
                                             • 415200 - Grantovi u zemlji318.602 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije299.606 KM
                                               • 415200 - Dom zdravlja
                                                84.012 KM
                                               • 415200 - OFK - fudbalski klub
                                                51.500 KM
                                               • 415200 - Grantovi u zemlji - komunalno preduzeće
                                                49.818 KM
                                               • 415200 - Tekući grantovi pojedincima
                                                32.321 KM
                                               • 415200 - Sportsko-rekreativni centar
                                                19.203 KM
                                               • 415200 - Osnovna škola
                                                11.070 KM
                                               • 415200 - Crveni krst
                                                7.920 KM
                                               • 415200 - Vjerske institucije
                                                6.650 KM
                                               • 415200 - KK Olimpik
                                                6.000 KM
                                               • 415200 - Ostali grantovi doznačeni iz budžetske rezerve
                                                5.750 KM
                                               • 415200 - Tekvando
                                                5.000 KM
                                               • 415200 - Udruženje pčelara
                                                5.000 KM
                                               • 415200 - KUD Sveti Đorđe
                                                4.000 KM
                                               • 415200 - STK Elan
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - Nevladine organizacije
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - Obilježavanja praznika
                                                1.900 KM
                                               • 415200 - Regionalna deponija
                                                1.862 KM
                                               • 415200 - Udruženje penzionera
                                                1.000 KM
                                               • 415200 - Savez slijepih
                                                600 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu15.661 KM
                                               • 415200 - Boračka organizacija
                                                14.661 KM
                                               • 415200 - OO porodica zarobljenih i nestalih
                                                1.000 KM
                                              • 415200 - Skupština opštine3.335 KM
                                               • 415200 - Tekući grantovi nep. sub. - Parlamentarne stranke
                                                3.335 KM
                                            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                             438.234 KM
                                             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova333.082 KM
                                              • 416100 - Načelnik opštine3.000 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake građanima - Interventne pomoći
                                                3.000 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije325.382 KM
                                               • 416100 - tekuće doznake korištenaj socijalne zaštite - Tuđa njega i pomoć
                                                191.537 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake - Stipendije
                                                38.880 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake korištenja socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                                                34.234 KM
                                               • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                                                22.200 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Jednokratne novčane pomoći
                                                20.727 KM
                                               • 416100 - Podrška razvoju nataliteta
                                                8.550 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Troškovi sahrana
                                                3.310 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Ogrev za socijalce
                                                2.550 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Liječenje socijalaca
                                                2.090 KM
                                               • 416100 - Ostale tekuće doznake - Stanarina
                                                1.304 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za opštu upravu4.700 KM
                                               • 416100 - Tekuće doznake građanima - RVI i porodice poginulih
                                                4.700 KM
                                             • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS105.152 KM
                                              • 416300 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije105.152 KM
                                               • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece srednja škola
                                                42.338 KM
                                               • 416300 - Doznake pružaocima usluga - Prevoz djece
                                                30.224 KM
                                               • 416300 - Domski smještaj štićenika
                                                20.110 KM
                                               • 416300 - Izdai za hraniteljsku porodicu
                                                12.480 KM
                                            • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                                             17.390 KM
                                             • 487200 - Transferi entitetu556 KM
                                              • 487200 - Ostala budžetska potrošnja556 KM
                                              • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave411 KM
                                               • 487300 - Ostala budžetska potrošnja411 KM
                                               • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja16.421 KM
                                                • 487400 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije16.391 KM
                                                 • 487400 - Ostala budžetska potrošnja29 KM
                                                 • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti2 KM
                                                  • 487900 - Ostala budžetska potrošnja2 KM

                                                 NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 631.781 KMXZatvori:

                                                 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                  622.903 KM
                                                  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata590.066 KM
                                                   • 511100 - Fond 595.039 KM
                                                    • 511100 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije495.027 KM
                                                     • 511100 - Izdaci za rješavanje imovins. odnosa regulacije korita Drinjače
                                                      292.218 KM
                                                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje puteva, ulica i parkova
                                                      181.517 KM
                                                     • 511100 - Izdaci za kanalizaciju
                                                      5.962 KM
                                                     • 511100 - Izdaci za Boračku zgradu
                                                      5.902 KM
                                                     • 511100 - Izdaci za projektnu dokumentaciju
                                                      5.850 KM
                                                     • 511100 - Izdaci za trotoare
                                                      3.578 KM
                                                   • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme32.837 KM
                                                    • 511300 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima535 KM
                                                     • 511300 - Izdaci za nabavku opremene za obrazovanje
                                                      535 KM
                                                    • 511300 - JU Narodna biblioteka4.263 KM
                                                     • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
                                                      4.263 KM
                                                    • 511300 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije28.039 KM
                                                     • 511300 - Izdaci za nabavku auta
                                                      14.653 KM
                                                     • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za zaštitu životne sredine
                                                      9.360 KM
                                                     • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala i inventara
                                                      4.026 KM
                                                  • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                                                   3.270 KM
                                                   • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta3.270 KM
                                                    • 513100 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije3.270 KM
                                                   • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                                    5.608 KM
                                                    • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.5.608 KM
                                                     • 516100 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije5.608 KM
                                                      • 516100 - Izdaci za zalihe sitnog invertara
                                                       5.608 KM

                                                   FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                                                   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 1.533 KMXZatvori:

                                                   • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                    1.533 KM
                                                    • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.533 KM
                                                     • 413300 - Odjeljenje za društvene djelatnosti, urbanizam i poslove komunalne policije1.533 KM
                                                      • 413300 - Rashodi po osnovu kamata
                                                       1.533 KM

                                                   OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

                                                   OSTALI RASHODI 2017. 82.927 KMXZatvori:

                                                   • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
                                                    7.778 KM
                                                    • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti7.778 KM
                                                     • 418100 - Ostala budžetska potrošnja7.778 KM
                                                    • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                     1.740 KM
                                                     • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima1.740 KM
                                                      • 419100 - Ostala budžetska potrošnja1.740 KM
                                                     • 631000 - Ostali izdaci
                                                      73.300 KM
                                                      • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost19.270 KM
                                                       • 631100 - Ostala budžetska potrošnja19.270 KM
                                                       • 631300 - Izdaci po osnovu avansa20.387 KM
                                                        • 631300 - Fond 520.387 KM
                                                        • 631900 - Ostali izdaci33.643 KM
                                                         • 631900 - Javna ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja Majka jevrosima4.872 KM
                                                          • 631900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ran. god.
                                                           4.872 KM
                                                         • 631900 - Ostala budžetska potrošnja28.771 KM
                                                        • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
                                                         109 KM
                                                         • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 109 KM
                                                          • 638100 - Ostala budžetska potrošnja109 KM