Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

10.175.956 KM

PORESKI PRIHODI

5.580.560 KM  (54,84%)

NEPORESKI PRIHODI

2.274.782 KM  (22,35%)

TRANSFERI I DONACIJE

493.703 KM  ( 4,85%)

PRIMICI OD IMOVINE

125.140 KM  ( 1,23%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.700.000 KM  (16,71%)

OSTALI PRIHODI

1.771 KM  ( 0,02%)

RASHODI:

9.971.308 KM

LIČNA PRIMANJA

2.725.378 KM  (27,33%)

MATERIJAL I USLUGE

814.604 KM  ( 8,17%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.718.223 KM  (57,35%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

526.925 KM  ( 5,28%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.172.963 KM

PORESKI PRIHODI

5.535.324 KM  (60,34%)

NEPORESKI PRIHODI

2.124.988 KM  (23,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.282.036 KM  (13,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

230.052 KM  ( 2,51%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

563 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

9.389.970 KM

LIČNA PRIMANJA

3.173.471 KM  (33,80%)

MATERIJAL I USLUGE

660.999 KM  ( 7,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.842.446 KM  (51,57%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

637.344 KM  ( 6,79%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.585.775 KM

PORESKI PRIHODI

4.972.775 KM  (51,88%)

NEPORESKI PRIHODI

2.756.829 KM  (28,76%)

TRANSFERI I DONACIJE

788.075 KM  ( 8,22%)

PRIMICI OD IMOVINE

67.969 KM  ( 0,71%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.000.000 KM  (10,43%)

OSTALI PRIHODI

127 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.585.400 KM

LIČNA PRIMANJA

3.228.372 KM  (33,68%)

MATERIJAL I USLUGE

601.020 KM  ( 6,27%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.761.230 KM  (49,67%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

698.052 KM  ( 7,28%)

OTPLATA DUGOVA

155.584 KM  ( 1,62%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.102.003 KM

PORESKI PRIHODI

5.231.765 KM  (64,57%)

NEPORESKI PRIHODI

1.954.876 KM  (24,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

329.742 KM  ( 4,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

585.620 KM  ( 7,23%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.089.097 KM

LIČNA PRIMANJA

3.248.534 KM  (40,16%)

MATERIJAL I USLUGE

595.018 KM  ( 7,36%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.999.821 KM  (37,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

773.526 KM  ( 9,56%)

OTPLATA DUGOVA

398.278 KM  ( 4,92%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.154.950 KM

PORESKI PRIHODI

5.785.684 KM  (56,97%)

NEPORESKI PRIHODI

2.933.001 KM  (28,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

493.088 KM  ( 4,86%)

PRIMICI OD IMOVINE

943.177 KM  ( 9,29%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.947.655 KM

LIČNA PRIMANJA

3.589.089 KM  (36,08%)

MATERIJAL I USLUGE

607.942 KM  ( 6,11%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.066.936 KM  (40,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.276.490 KM  (12,83%)

OTPLATA DUGOVA

275.980 KM  ( 2,77%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.494.708 KM

PORESKI PRIHODI

6.053.903 KM  (63,76%)

NEPORESKI PRIHODI

2.474.040 KM  (26,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

495.429 KM  ( 5,22%)

PRIMICI OD IMOVINE

471.336 KM  ( 4,96%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.378.786 KM

LIČNA PRIMANJA

3.683.511 KM  (39,27%)

MATERIJAL I USLUGE

538.450 KM  ( 5,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.896.344 KM  (41,54%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.034.616 KM  (11,03%)

OTPLATA DUGOVA

96.250 KM  ( 1,03%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.652.549 KM

PORESKI PRIHODI

5.863.314 KM  (60,74%)

NEPORESKI PRIHODI

2.861.293 KM  (29,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

886.650 KM  ( 9,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

41.202 KM  ( 0,43%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

90 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.356.012 KM

LIČNA PRIMANJA

3.600.044 KM  (38,48%)

MATERIJAL I USLUGE

725.089 KM  ( 7,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.910.907 KM  (41,80%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

894.628 KM  ( 9,56%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

73.578 KM  ( 0,79%)

PORESKI PRIHODI 2011. 5.580.560 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.588 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.588 KM
   • 711100 - Porez na promet od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    2.127 KM
   • 711100 - Porez na temelj. autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    772 KM
   • 711100 - Porez na prihod imovine i imovinskih prava
    689 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  11.275 KM
  • 713100 - Porezi na plaće11.275 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja
    7.629 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    3.646 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  767.144 KM
  • 714100 - Porez na imovinu767.144 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    523.208 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    233.123 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    10.813 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  48.982 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.828 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    2.147 KM
   • 715100 - Porez na promet po tar. br.
    557 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    124 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga45.931 KM
   • 715200 - Porezi na dobitke od igara na sreću
    45.931 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga223 KM
   • 715900 - Porez na promet osn. priz. poljop. rib. za ljudsku ishranu
    223 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  537.249 KM
  • 716100 - Porez na dohodak537.249 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    403.613 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov.i imov.prava
    36.753 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    36.007 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    35.821 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    17.368 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    7.687 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.209.919 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.209.919 KM
   • 717100 - FMF prihodi od neizr. poreza za općine - PDV
    3.813.694 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    396.225 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.403 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.403 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    1.610 KM
   • 719100 - Posebni porezi na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
    793 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 2.274.782 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  621.795 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija598.653 KM
   • 721100 - Naknada za korištenje državnih šuma
    192.717 KM
   • 721100 - Prihodi od rente
    150.262 KM
   • 721100 - Oprihodovana kirija - (zakup poslovnih prostorija)
    126.866 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    122.740 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    6.068 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23.142 KM
   • 721200 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalna taksa i dr.)
    23.142 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.651.937 KM
  • 722100 - Administrativne takse476.674 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    476.510 KM
   • 722100 - Kantonalne administrativne takse
    164 KM
  • 722300 - Komunalne takse631.491 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    631.491 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade288.098 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    92.813 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju skloništa
    76.278 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    68.260 KM
   • 722400 - Prihodi od legalizacije objekata
    46.923 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    3.824 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse236.224 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila građana
    96.326 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni izbos neto plaće
    61.035 KM
   • 722500 - Posebne vodne naknade za zaštitu voda za transport sredstava koja se pogon koriste naftu i naftne derivate
    32.469 KM
   • 722500 - Opće vodne naknade
    16.178 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    11.707 KM
   • 722500 - Naknade za korišćenje podataka premjera i katastra
    7.094 KM
   • 722500 - Posebne vodne naknade za korištenje voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj riba, upotreba vještačkih gnojiva i kemikalija)
    4.127 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka
    3.322 KM
   • 722500 - Posebna vodana naknada za korištenje podzemnih i površinskih voda za javnu vodooskrbu
    3.110 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    531 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja od požara i prirodnih sila
    324 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada za zaštitu od poplave
    1 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)19.450 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama - vršenje usluga PPA
    19.450 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.050 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.050 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    1.050 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 493.703 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  255.158 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva255.158 KM
   • 731100 - Grant od GOW-WADE
    171.881 KM
   • 731100 - Grant od SEENETA-ITALIJA
    83.277 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  238.545 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti238.545 KM
   • 732100 - Grant od Kantona
    163.035 KM
   • 732100 - Grant od Mjesnih zajednica
    50.510 KM
   • 732100 - Grant od Federacije
    15.000 KM
   • 732100 - Primljeni anuitet od VIK-a po kreditu
    10.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 125.140 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  125.140 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava125.140 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    125.140 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 1.700.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.700.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.700.000 KM
   • 814300 - Dugoročni krediti
    1.700.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 1.771 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.771 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.771 KM
   • 777700 - Naknade za puteve iz cijene naftnih darivata
    1.771 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 5.535.324 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  9.518 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca9.518 KM
   • 711100 - Porez na ukupan porez fizičkih lica (zaostale upl. poreza)
    5.668 KM
   • 711100 - Porez na promet od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    3.256 KM
   • 711100 - Porez na temelj. autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    544 KM
   • 711100 - Porez na prihod imovine i imovinskih prava
    50 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  35.447 KM
  • 713100 - Porezi na plaće35.447 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    18.390 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja
    17.057 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  892.015 KM
  • 714100 - Porez na imovinu892.015 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    651.072 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    237.669 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    3.274 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  35.078 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost6.135 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    3.425 KM
   • 715100 - Porez na promet po tar. br.
    2.615 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    95 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga28.814 KM
   • 715200 - Porezi na dobitke od igara na sreću
    28.814 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga129 KM
   • 715900 - Porez na promet osn. priz. poljop. rib. za ljudsku ishranu
    129 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  537.992 KM
  • 716100 - Porez na dohodak537.992 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    406.913 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov.i imov.prava
    36.820 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    35.913 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    32.574 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    19.466 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    6.306 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.021.636 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.021.636 KM
   • 717100 - FMF prihodi od neizr. poreza za općine - PDV
    3.619.801 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    401.835 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.638 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.638 KM
   • 719100 - Posebni porezi na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
    3.638 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.124.988 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  667.516 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija641.398 KM
   • 721100 - Prihodi od rente
    267.556 KM
   • 721100 - Naknada za korištenje državnih šuma
    131.907 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    126.415 KM
   • 721100 - Oprihodovana kirija - (zakup poslovnih prostorija)
    112.738 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    2.782 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine26.118 KM
   • 721200 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalna taksa i dr.)
    26.118 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.457.272 KM
  • 722100 - Administrativne takse479.375 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    477.525 KM
   • 722100 - Kantonalne administrativne takse
    1.850 KM
  • 722300 - Komunalne takse548.564 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    548.564 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade238.090 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    74.366 KM
   • 722400 - Opće vodne naknade
    71.745 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju skloništa
    44.711 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    37.455 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    9.813 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse173.494 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila građana
    96.653 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni izbos neto plaće
    59.744 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    7.485 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    6.416 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka
    2.064 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    580 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja od požara i prirodnih sila
    552 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)17.749 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama - vršenje usluga PPA
    17.749 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 1.282.036 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  96.801 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva96.801 KM
   • 731100 - Grant od SEENETA-ITALIJA
    66.524 KM
   • 731100 - Grant od GOW-WADE
    30.277 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.185.235 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.185.235 KM
   • 732100 - Grant od Federacije
    879.274 KM
   • 732100 - Grant od Kantona
    148.995 KM
   • 732100 - Primljeni anuitet od VIK-a po kreditu
    63.330 KM
   • 732100 - Grant od Fondacije "ODRAZ"
    47.474 KM
   • 732100 - Grant od Mjesnih zajednica
    46.162 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 230.052 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  230.052 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava230.052 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    230.052 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 563 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  563 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza563 KM
   • 777700 - Naknade za puteve iz cijene naftnih darivata
    563 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 4.972.775 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.427 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.427 KM
   • 711100 - Porez na prihod imovine i imovinskih prava
    4.576 KM
   • 711100 - Porez na ukupan porez fizičkih lica (zaostale upl. poreza)
    538 KM
   • 711100 - Porez na promet od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    313 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.878 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.878 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    4.258 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja
    1.620 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  676.142 KM
  • 714100 - Porez na imovinu676.142 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    435.250 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    236.797 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    4.095 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  6.498 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost98 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    66 KM
   • 715100 - Porez na promet po tar. br.
    32 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga6.400 KM
   • 715200 - Porezi na dobitke od igara na sreću
    6.400 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  553.019 KM
  • 716100 - Porez na dohodak553.019 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    417.494 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    39.592 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    37.236 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    28.148 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov.i imov.prava
    24.622 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    5.927 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.725.166 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.725.166 KM
   • 717100 - FMF prihodi od neizr. poreza za općine - PDV
    3.352.310 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    372.856 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  645 KM
  • 719100 - Ostali porezi645 KM
   • 719100 - Posebni porezi na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
    645 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.756.829 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.045.550 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija994.122 KM
   • 721100 - Prihodi od rente
    462.104 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    314.686 KM
   • 721100 - Naknada za korištenje državnih šuma
    126.124 KM
   • 721100 - Oprihodovana kirija - (zakup poslovnih prostorija)
    80.905 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    10.303 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine51.428 KM
   • 721200 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalna taksa i dr.)
    51.428 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.711.279 KM
  • 722100 - Administrativne takse496.840 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    496.642 KM
   • 722100 - Kantonalne administrativne takse
    198 KM
  • 722300 - Komunalne takse694.109 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    694.109 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade303.155 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    110.971 KM
   • 722400 - Opće vodne naknade
    73.698 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju skloništa
    70.497 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    42.079 KM
   • 722400 - Opštinske naknade
    5.910 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse183.540 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila građana
    97.794 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni izbos neto plaće
    62.311 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    10.822 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    9.279 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka
    2.592 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    514 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja od požara i prirodnih sila
    228 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)33.635 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama - vršenje usluga PPA
    33.635 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 788.075 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  4.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva4.000 KM
   • 731100 - Grant od GOW-WADE
    4.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  784.075 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti784.075 KM
   • 732100 - Grant od Federacije
    485.726 KM
   • 732100 - Primljeni anuitet od VIK-a po kreditu
    158.021 KM
   • 732100 - Grant od Kantona
    140.328 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 67.969 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  67.969 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava67.969 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    67.969 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.000.000 KM
   • 814300 - Dugoročni krediti
    1.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 127 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  127 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza127 KM
   • 777700 - Naknade za puteve iz cijene naftnih darivata
    127 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 5.231.765 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.519 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.519 KM
   • 711100 - Porez na promet od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    2.519 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.925 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.925 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja
    4.511 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    414 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  736.255 KM
  • 714100 - Porez na imovinu736.255 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    493.383 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    237.831 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    5.041 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  139 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost139 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    116 KM
   • 715100 - Porez na promet po tar. br.
    23 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  601.097 KM
  • 716100 - Porez na dohodak601.097 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    454.453 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    45.574 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    44.398 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    37.200 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov.i imov.prava
    12.566 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    6.906 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.886.451 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.886.451 KM
   • 717100 - FMF prihodi od neizr. poreza za općine - PDV
    3.480.505 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    405.946 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  379 KM
  • 719100 - Ostali porezi379 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.954.876 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  546.673 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija510.287 KM
   • 721100 - Naknada za korištenje državnih šuma
    234.024 KM
   • 721100 - Prihodi od rente
    153.888 KM
   • 721100 - Oprihodovana kirija - (zakup poslovnih prostorija)
    88.533 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    23.961 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    9.881 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine36.386 KM
   • 721200 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalna taksa i dr.)
    36.386 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.408.203 KM
  • 722100 - Administrativne takse491.671 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    491.671 KM
  • 722300 - Komunalne takse429.462 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    429.462 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade192.391 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    139.437 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju skloništa
    24.086 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    21.412 KM
   • 722400 - Opštinske naknade
    7.456 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse260.873 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila građana
    104.325 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni izbos neto plaće
    69.783 KM
   • 722500 - Opće vodne naknade
    69.574 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    7.768 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    6.144 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka
    2.489 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    545 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja od požara i prirodnih sila
    245 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)33.806 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama - vršenje usluga PPA
    33.806 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 329.742 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  16.292 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva16.292 KM
   • 731100 - Grant od SEENETA - Italia
    16.292 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  313.450 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti313.450 KM
   • 732100 - Grant od Federacije
    181.550 KM
   • 732100 - Grant od Kantona
    71.900 KM
   • 732100 - Primljeni anuitet od VIK-a po kreditu
    45.000 KM
   • 732100 - Grant od mjesnih zajednica
    15.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 585.620 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  585.620 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava585.620 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 5.785.684 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.114 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.114 KM
   • 711100 - Porez na promet od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    3.585 KM
   • 711100 - Porez na prihod imovine i imovinskih prava
    300 KM
   • 711100 - Porez na ukupan porez fizičkih lica (zaostale upl. poreza)
    229 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  562 KM
  • 713100 - Porezi na plaće562 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja
    417 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    145 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  919.041 KM
  • 714100 - Porez na imovinu919.041 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    672.317 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    243.132 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    3.592 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  7.019 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.391 KM
   • 715100 - Porez na promet po tar. br.
    1.957 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    434 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga4.628 KM
   • 715200 - Porezi na dobitke od igara na sreću
    4.628 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  648.519 KM
  • 716100 - Porez na dohodak648.519 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    477.510 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    47.562 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    46.572 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    40.131 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    26.671 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov.i imov.prava
    10.073 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.206.397 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.206.397 KM
   • 717100 - FMF prihodi od neizr. poreza za općine - PDV
    3.776.397 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    430.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  32 KM
  • 719100 - Ostali porezi32 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.933.001 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.025.642 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija981.366 KM
   • 721100 - Prihodi od rente
    333.654 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    322.080 KM
   • 721100 - Naknada za korištenje državnih šuma
    230.683 KM
   • 721100 - Oprihodovana kirija - (zakup poslovnih prostorija)
    73.561 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    21.388 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine44.276 KM
   • 721200 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalna taksa i dr.)
    44.276 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.906.339 KM
  • 722100 - Administrativne takse533.835 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    533.835 KM
  • 722300 - Komunalne takse638.330 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    638.330 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade447.364 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    257.801 KM
   • 722400 - Opće vodne naknade
    79.458 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju skloništa
    64.405 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    37.456 KM
   • 722400 - Opštinske naknade
    8.244 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse203.775 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila građana
    112.690 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni izbos neto plaće
    72.688 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    9.997 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    4.971 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka
    2.401 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    542 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja od požara i prirodnih sila
    486 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)28.245 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama - vršenje usluga PPA
    28.245 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi54.790 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije - Poplave
    54.790 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.020 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.020 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 493.088 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  493.088 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti493.088 KM
   • 732100 - Grant od Federacije
    246.996 KM
   • 732100 - Grant od Kantona
    158.061 KM
   • 732100 - Primljeni anuitet od VIK-a po kreditu
    88.031 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 943.177 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  943.177 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava943.177 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta - nekretnina
    943.177 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 6.053.903 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.384 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.384 KM
   • 711100 - Porez na promet od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    1.344 KM
   • 711100 - Porez na ukupan porez fizičkih lica (zaostale upl. poreza)
    40 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.918 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.918 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja
    1.193 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    725 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  834.242 KM
  • 714100 - Porez na imovinu834.242 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    563.765 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    258.747 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    11.730 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  743.272 KM
  • 716100 - Porez na dohodak743.272 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    512.760 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    57.879 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    54.127 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    53.714 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    42.207 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov.i imov.prava
    22.585 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.472.347 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.472.347 KM
   • 717100 - FMF prihodi od neizr. poreza za općine - PDV
    4.038.254 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    434.093 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  740 KM
  • 719100 - Ostali porezi740 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.474.040 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  550.245 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija538.869 KM
   • 721100 - Naknada za korištenje državnih šuma
    220.019 KM
   • 721100 - Prihodi od rente
    218.855 KM
   • 721100 - Oprihodovana kirija - (zakup poslovnih prostorija)
    80.690 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    18.809 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    496 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine11.376 KM
   • 721200 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalna taksa i dr.)
    11.376 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.897.207 KM
  • 722100 - Administrativne takse553.830 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    553.830 KM
  • 722300 - Komunalne takse454.267 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    454.267 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade293.889 KM
   • 722400 - Komunalne naknade
    211.947 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju skloništa
    43.168 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    29.497 KM
   • 722400 - Opštinske naknade
    9.277 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse343.648 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila građana
    143.886 KM
   • 722500 - Opće vodne naknade
    94.422 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni izbos neto plaće
    84.413 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    8.749 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    8.016 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka
    2.920 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    682 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja od požara i prirodnih sila
    560 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)31.573 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama - vršenje usluga PPA
    31.573 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi220.000 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije - Poplave
    220.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  26.588 KM
  • 723100 - Novčane kazne26.588 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 495.429 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  495.429 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti495.429 KM
   • 732100 - Grant od Federacije
    363.324 KM
   • 732100 - Grant od Kantona
    90.105 KM
   • 732100 - Primljeni anuitet od VIK-a po kreditu
    42.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 471.336 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  471.336 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava471.336 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta - nekretnina
    471.336 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 5.863.314 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.078 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.078 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  349 KM
  • 713100 - Porezi na plaće349 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  867.671 KM
  • 714100 - Porez na imovinu867.671 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.431 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga3.431 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  819.369 KM
  • 716100 - Porez na dohodak819.369 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.171.383 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.171.383 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  33 KM
  • 719100 - Ostali porezi33 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 2.861.293 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  785.925 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija781.969 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.956 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.067.308 KM
  • 722100 - Administrativne takse517.876 KM
  • 722300 - Komunalne takse342.536 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade550.450 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse338.921 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)33.005 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi284.520 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  8.060 KM
  • 723100 - Novčane kazne8.060 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 886.650 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  886.650 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti886.650 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 41.202 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  41.202 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava41.202 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 90 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  90 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza90 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.725.378 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.519.853 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.957.383 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 562.470 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  205.525 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca205.525 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 814.604 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  814.604 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.322 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    9.619 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    3.703 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju79.479 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    44.541 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    34.938 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge88.790 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    44.995 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    21.513 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    16.150 KM
   • 613300 - Izdaci usluga odvoza smeća
    6.132 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara74.230 KM
   • 613400 - Izdaci za administratini materijal
    57.958 KM
   • 613400 - Izdaci za obraz. Mat. (literatura), pretplata na časopise i službene novine, službeni glasnih
    14.489 KM
   • 613400 - Cvijetni aranžmani
    1.005 KM
   • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
    778 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.679 KM
   • 613500 - Gorivo
    28.652 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    6.027 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje37.615 KM
   • 613700 - Materijal za opravku, održavanje i čišćenje zgrade
    22.816 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    9.720 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    4.293 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    786 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa19.023 KM
   • 613800 - Kasko osiguranje vozila
    9.806 KM
   • 613800 - Osiguranje objekta Općine
    4.297 KM
   • 613800 - Osiguranje radnika
    3.246 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    1.674 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge467.466 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    144.413 KM
   • 613900 - Usluge javn. infor. odnosa sa javnošću i medija
    82.638 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    52.097 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    33.115 KM
   • 613900 - Usluge zaštitara
    32.198 KM
   • 613900 - Por. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    24.413 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.984 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    20.022 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na prim, od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    15.393 KM
   • 613900 - Usluge zdravstvene zaštite - MRTVOZORSTVO
    11.760 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz prihoda od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    9.933 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - ugovori o djelu
    7.919 KM
   • 613900 - Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    7.310 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    1.599 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja (stručni ispiti, školovanje, seminari)
    1.571 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    1.101 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 5.718.223 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.413.931 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade2.056.281 KM
   • 614100 - Općinski komunalni fond - tek. izdaci
    2.001.059 KM
   • 614100 - Materijalni troškovi Mjesnih zajednica
    22.287 KM
   • 614100 - Akcija "Sana u srcu"
    20.434 KM
   • 614100 - Sanacija gradske deponije
    12.501 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima233.702 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    77.700 KM
   • 614200 - Subvencija JKP "SANA" za otpremnine (plate)
    65.000 KM
   • 614200 - Rekonstrukcija romskih kuća
    27.426 KM
   • 614200 - Subvencija za komunalne usluge (voda i smeće)
    21.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima i udruženjima
    13.990 KM
   • 614200 - Sredstva za alternativni smještaj
    13.700 KM
   • 614200 - Sredstva za povratak i podst. povratka
    8.886 KM
   • 614200 - Pomoć projektima MZ L. Palanka
    3.000 KM
   • 614200 - Sufinansiranje projekta izgradnje biciklističkih i pješačkih staza
    3.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.123.948 KM
   • 614300 - Samostalna vatrogasna jedinica S. Most
    327.383 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    279.200 KM
   • 614300 - Radio "Sana"
    200.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinca
    155.330 KM
   • 614300 - Ustanova za mlade - KULT MEDIA
    148.214 KM
   • 614300 - Narodna biblioteka
    130.000 KM
   • 614300 - Sportska dvorana
    100.000 KM
   • 614300 - Subvencija bolnici u S. Mostu
    98.000 KM
   • 614300 - Sportski savez
    95.600 KM
   • 614300 - Vještačka oplodnja i vakcinacija
    59.551 KM
   • 614300 - NK "PODGRMEČ"
    56.700 KM
   • 614300 - Obilježavanje ljeta na Sani
    40.048 KM
   • 614300 - Udruženje veterana i demobilisanih boraca
    39.800 KM
   • 614300 - Pomoć porodiljama
    36.800 KM
   • 614300 - Organizacija RVI - S. Most
    30.000 KM
   • 614300 - Ostali poticaji u poljoprivredi
    27.775 KM
   • 614300 - Organizacija šehidskih familija
    24.800 KM
   • 614300 - Humanitarna udruženja i organizacije (C. križ, Merhamet, Fenix, Nada - djeca s posebnim potrebama )
    24.143 KM
   • 614300 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalne takse i dr.)
    23.142 KM
   • 614300 - Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija
    20.618 KM
   • 614300 - Podsticaj za zapošljavanje
    20.000 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    20.000 KM
   • 614300 - Preventiva protiv droge
    19.600 KM
   • 614300 - Subvencija za mlijeko
    17.898 KM
   • 614300 - Tekuća rezerva
    15.300 KM
   • 614300 - Jednokratne pomoći po čl. 20 Zakona o socijalnoj zaštiti
    12.450 KM
   • 614300 - Podrška LAG projektu
    10.500 KM
   • 614300 - Međunarodne kulturne smotre i festivali
    9.850 KM
   • 614300 - Sredstva za potrebe Civilne zaštite
    8.711 KM
   • 614300 - Islamska zajednica
    8.000 KM
   • 614300 - Članarine domaćeg i međ. saveza
    7.200 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša
    6.106 KM
   • 614300 - Udruženje dobrovoljnih davaoca krvi
    5.746 KM
   • 614300 - Lokalni razvojni centar (LORKA) - S. Most
    5.005 KM
   • 614300 - Obilježavanje Galaje
    5.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Musale
    5.000 KM
   • 614300 - Podrška građanskim incijativama i omladinskim udruženjima
    4.498 KM
   • 614300 - Lovačko društvo "Sana"
    4.000 KM
   • 614300 - Udruženje paraplegičara
    3.630 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    3.500 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    3.250 KM
   • 614300 - Automoto društvo
    3.000 KM
   • 614300 - Pravoslavna zajednica
    2.500 KM
   • 614300 - Podrška kulturno umjetničkim društvima
    2.100 KM
   • 614300 - Društvo sportskih ribolovaca "Sana" - S. Most
    2.000 KM
   • 614300 - Katolička zajenica
    1.200 KM
   • 614300 - Jevangelistička zajednica
    800 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.304.292 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.304.292 KM
   • 615300 - Inrastrukturni projekti u O.K.F
    1.000.000 KM
   • 615300 - Izgradnja vodovoda
    129.003 KM
   • 615300 - Projekti u MZ-a koje sufinanciraju drugi subjekti
    93.983 KM
   • 615300 - Projekt GOW-WADE
    54.949 KM
   • 615300 - Uređenje i opremanje parkirališta
    21.357 KM
   • 615300 - Izgradnja spomen obilježja u S. Mostu
    5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 186.178 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  186.178 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada4.590 KM
  • 821300 - Nabavka opreme54.509 KM
   • 821300 - Kompjuterska i tehnička oprema
    32.183 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja
    22.326 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava123.505 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projekt. pripr. projekt. nadzor i revizija
    123.505 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.574 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada Općine
    3.574 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 526.925 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  526.925 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje526.925 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi
    324.354 KM
   • 616400 - Kredit od ABS banke za bolnicu
    102.428 KM
   • 616400 - Kredit od stranog pozajmljivača
    100.143 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 3.173.471 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.926.360 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.343.466 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 582.894 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  247.111 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca247.111 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 660.999 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  660.999 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.176 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    2.545 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    1.631 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju89.704 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    49.197 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    40.507 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge98.494 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    60.255 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    19.102 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    13.627 KM
   • 613300 - Izdaci usluga odvoza smeća
    5.510 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara81.803 KM
   • 613400 - Izdaci za administratini materijal
    71.425 KM
   • 613400 - Izdaci za obraz. Mat. (literatura), pretplata na časopise i službene novine, službeni glasnih
    8.969 KM
   • 613400 - Cvijetni aranžmani
    1.200 KM
   • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
    209 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva49.456 KM
   • 613500 - Gorivo
    41.598 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    7.858 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje59.978 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    20.798 KM
   • 613700 - Materijal za opravku, održavanje i čišćenje zgrade
    18.311 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    17.378 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    3.491 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa24.590 KM
   • 613800 - Kasko osiguranje vozila
    13.611 KM
   • 613800 - Osiguranje radnika
    5.123 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    2.935 KM
   • 613800 - Osiguranje objekta Općine
    2.921 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge252.798 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    52.752 KM
   • 613900 - Usluge javn. infor. odnosa sa javnošću i medija
    51.799 KM
   • 613900 - Usluge zaštitara
    40.135 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    23.288 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    20.666 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    14.477 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    10.491 KM
   • 613900 - Usluge zdravstvene zaštite - MRTVOZORSTVO
    8.820 KM
   • 613900 - Por. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    8.374 KM
   • 613900 - Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    7.711 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na prim, od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    5.263 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz prihoda od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    3.795 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - ugovori o djelu
    2.951 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja (stručni ispiti, školovanje, seminari)
    1.897 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    379 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 4.842.446 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.458.870 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.464.399 KM
   • 614100 - Općinski komunalni fond - tek. izdaci
    1.446.767 KM
   • 614100 - Materijalni troškovi Mjesnih zajednica
    8.440 KM
   • 614100 - Sanacija gradske deponije
    6.821 KM
   • 614100 - Akcija "Sana u srcu"
    2.371 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima98.480 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    44.100 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima i udruženjima
    23.450 KM
   • 614200 - Sredstva za alternativni smještaj
    13.500 KM
   • 614200 - Pomoć projektima RVI i demobilisanim borcima
    9.200 KM
   • 614200 - Sredstva za povratak i podst. povratka
    7.730 KM
   • 614200 - Pomoć projektima MZ L. Palanka
    500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.895.991 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    301.800 KM
   • 614300 - Radio "Sana"
    204.500 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinca
    186.872 KM
   • 614300 - Ustanova za mlade - KULT MEDIA
    123.000 KM
   • 614300 - Narodna biblioteka
    115.200 KM
   • 614300 - NK "PODGRMEČ"
    112.000 KM
   • 614300 - Sportska dvorana
    105.750 KM
   • 614300 - Sportski savez
    97.350 KM
   • 614300 - Vještačka oplodnja i vakcinacija
    67.941 KM
   • 614300 - Sredstva iz posebne naknade - 0,5%
    62.940 KM
   • 614300 - Subvencija za mlijeko
    58.504 KM
   • 614300 - Udruženje veterana i demobilisanih boraca
    54.210 KM
   • 614300 - Subvencija bolnici u S. Mostu
    47.000 KM
   • 614300 - Pomoć porodiljama
    38.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje ljeta na Sani
    30.000 KM
   • 614300 - Organizacija RVI - S. Most
    27.500 KM
   • 614300 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalne takse i dr.)
    26.118 KM
   • 614300 - Tekuća rezerva
    23.510 KM
   • 614300 - Organizacija šehidskih familija
    20.560 KM
   • 614300 - Podrška LAG projektu
    19.372 KM
   • 614300 - Humanitarna udruženja i organizacije (C. križ, Merhamet, Fenix, Nada - djeca s posebnim potrebama )
    19.260 KM
   • 614300 - Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija
    19.134 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    17.016 KM
   • 614300 - Preventiva protiv droge
    13.350 KM
   • 614300 - Jednokratne pomoći po čl. 20 Zakona o socijalnoj zaštiti
    12.000 KM
   • 614300 - Međunarodne kulturne smotre i festivali
    9.950 KM
   • 614300 - Ostali poticaji u poljoprivredi
    8.900 KM
   • 614300 - Islamska zajednica
    8.000 KM
   • 614300 - Podsticaj za zapošljavanje pripravnika - volontera
    6.710 KM
   • 614300 - Sredstva za prov. prev. mjera zaštite i spašavanja
    5.902 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša
    5.500 KM
   • 614300 - Obilježavanje Galaje
    5.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Musale
    5.000 KM
   • 614300 - Udruženje paraplegičara
    4.506 KM
   • 614300 - Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika S. Most
    4.496 KM
   • 614300 - Udruženje dobrovoljnih davaoca krvi
    4.090 KM
   • 614300 - Lovačko društvo "Sana"
    4.000 KM
   • 614300 - Članarine domaćeg i međ. saveza
    3.600 KM
   • 614300 - Automoto društvo
    3.000 KM
   • 614300 - Subvencija Domu zdravlja Sanski Most
    3.000 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    2.900 KM
   • 614300 - Pravoslavna zajednica
    2.500 KM
   • 614300 - Društvo sportskih ribolovaca "Sana" - S. Most
    1.250 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    1.250 KM
   • 614300 - Katolička zajenica
    1.200 KM
   • 614300 - Jevangelistička zajednica
    800 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara
    800 KM
   • 614300 - Podrška kulturno umjetničkim društvima
    750 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.383.576 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.383.576 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija gradskog mosta
    807.540 KM
   • 615300 - Izgradnja vodovoda Lukavice - Slatina - Čirkići
    160.592 KM
   • 615300 - Uređenje industrijskih zona
    100.000 KM
   • 615300 - Projekat SEENETA-ITALIJA
    76.783 KM
   • 615300 - Izgradnja prepumpne stanice
    49.350 KM
   • 615300 - Projekat fondacije "ODRAZ"
    47.474 KM
   • 615300 - Projekti u MZ-a koje sufinanciraju drugi subjekti
    46.162 KM
   • 615300 - Izgradnja i rekonstrukcija ostalih vodovoda
    35.505 KM
   • 615300 - Izgradnja stadiona NK Podgrmeč
    30.000 KM
   • 615300 - Projekt GOW-WADE
    15.250 KM
   • 615300 - Izgradnja spomen obilježja u S. Mostu
    14.920 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 75.710 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  75.710 KM
  • 821300 - Nabavka opreme26.942 KM
   • 821300 - Kompjuterska i tehnička oprema
    26.743 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja
    199 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava25.830 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projekt. pripr. projekt. nadzor i revizija
    25.830 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje22.938 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada Općine
    22.938 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 637.344 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  637.344 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje637.344 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi
    375.095 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke
    106.717 KM
   • 616400 - Kredit od Sparkasse banke za bolnicu
    102.428 KM
   • 616400 - Kredit od stranog pozajmljivača
    53.104 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 3.228.372 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.972.820 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.431.251 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 541.569 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  255.552 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca255.552 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 601.020 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  601.020 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.091 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    4.861 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    3.230 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju87.458 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    45.121 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    42.337 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge87.012 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    50.788 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    19.873 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    11.566 KM
   • 613300 - Izdaci usluga odvoza smeća
    4.785 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara57.582 KM
   • 613400 - Izdaci za administratini materijal
    50.650 KM
   • 613400 - Izdaci za obraz. Mat. (literatura), pretplata na časopise i službene novine, službeni glasnih
    3.250 KM
   • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
    2.496 KM
   • 613400 - Cvijetni aranžmani
    1.186 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva45.147 KM
   • 613500 - Gorivo
    36.241 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    8.906 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje53.538 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    16.527 KM
   • 613700 - Materijal za opravku, održavanje i čišćenje zgrade
    16.314 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    11.214 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    5.487 KM
   • 613700 - Materijal za potrebe vatrogasne jedinice
    3.996 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa19.448 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    9.950 KM
   • 613800 - Osiguranje radnika
    5.581 KM
   • 613800 - Kasko osiguranje vozila
    3.414 KM
   • 613800 - Osiguranje objekta Općine
    503 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge242.744 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    58.941 KM
   • 613900 - Usluge javn. infor. odnosa sa javnošću i medija
    45.508 KM
   • 613900 - Usluge zaštitara
    31.788 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    26.193 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    23.974 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    18.901 KM
   • 613900 - Usluge zdravstvene zaštite - DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DIZENSEKCIJA
    16.975 KM
   • 613900 - Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    5.778 KM
   • 613900 - Por. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    4.199 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja (stručni ispiti, školovanje, seminari)
    3.750 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na prim, od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    2.714 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    2.099 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz prihoda od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.739 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    185 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 4.761.230 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.321.599 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.477.503 KM
   • 614100 - Općinski komunalni fond - tek. izdaci
    1.424.945 KM
   • 614100 - Sanacija gradske deponije
    39.684 KM
   • 614100 - Materijalni troškovi Mjesnih zajednica
    8.174 KM
   • 614100 - Akcija "Sana u srcu"
    4.700 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima79.026 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    41.400 KM
   • 614200 - Podrška projektima privrede
    10.248 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima i udruženjima
    9.968 KM
   • 614200 - Sredstva za alternativni smještaj
    8.200 KM
   • 614200 - Subvencija prevoza učenika iz socijalno ugroženih porodica
    6.710 KM
   • 614200 - Subvencija za komunalne usluge (voda i smeće)
    2.000 KM
   • 614200 - Pomoć projektima MZ L. Palanka
    500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.765.070 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    325.130 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinca
    192.593 KM
   • 614300 - Radio "Sana"
    185.738 KM
   • 614300 - Ustanova za mlade - KULT MEDIA
    120.000 KM
   • 614300 - NK "PODGRMEČ"
    116.600 KM
   • 614300 - Narodna biblioteka
    115.280 KM
   • 614300 - Sportska dvorana
    85.580 KM
   • 614300 - Sportski savez
    75.400 KM
   • 614300 - Sredstva iz posebne naknade - 0,5%
    65.409 KM
   • 614300 - Udruženje veterana i demobilisanih boraca
    58.119 KM
   • 614300 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalne takse i dr.)
    51.428 KM
   • 614300 - Vještačka oplodnja i vakcinacija
    39.000 KM
   • 614300 - Pomoć porodiljama
    34.200 KM
   • 614300 - Subvencija bolnici u Sanskom mostu
    30.000 KM
   • 614300 - Tekuća rezerva
    26.215 KM
   • 614300 - Organizacija RVI - S. Most
    25.000 KM
   • 614300 - Sredstva za prov. prev. mjera zaštite i spašavanja
    20.315 KM
   • 614300 - Humanitarna udruženja i organizacije (C. križ, Merhamet, Fenix, Nada - djeca s posebnim potrebama )
    20.170 KM
   • 614300 - Organizacija šehidskih familija
    20.160 KM
   • 614300 - Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija
    19.925 KM
   • 614300 - Obilježavanje ljeta na Sani
    15.600 KM
   • 614300 - Preventiva protiv droge
    12.150 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    12.127 KM
   • 614300 - Jednokratne pomoći po čl. 20 Zakona o socijalnoj zaštiti
    12.000 KM
   • 614300 - Međunarodne kulturne smotre i festivali
    9.980 KM
   • 614300 - Islamska zajednica
    8.000 KM
   • 614300 - Podsticaj za zapošljavanje pripravnika - volontera
    7.800 KM
   • 614300 - Članarine domaćeg i međ. saveza
    7.600 KM
   • 614300 - Rješavanje pasa lutalica
    7.345 KM
   • 614300 - Ostali poticaji u poljoprivredi
    5.500 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša
    5.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Musale
    5.000 KM
   • 614300 - Podrška LAG projektu
    5.000 KM
   • 614300 - Udruženje dobrovoljnih davaoca krvi
    3.960 KM
   • 614300 - Udruženje paraplegičara
    3.960 KM
   • 614300 - Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika S. Most
    3.960 KM
   • 614300 - Pravoslavna zajednica
    2.500 KM
   • 614300 - Automoto društvo
    2.300 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    1.400 KM
   • 614300 - Podrška kulturno umjetničkim društvima
    1.200 KM
   • 614300 - Katolička zajenica
    1.200 KM
   • 614300 - Društvo sportskih ribolovaca "Sana" - S. Most
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    1.000 KM
   • 614300 - SLUP - Savez lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski most
    1.000 KM
   • 614300 - Jevangelistička zajednica
    800 KM
   • 614300 - Obilježavanje Galaje
    780 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara
    646 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.439.631 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima1.439.631 KM
   • 615200 - Infrastrukturni projekti u O.K.F.
    670.000 KM
   • 615200 - Rekonstrukcija gradskog mosta
    383.827 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda Lukavice - Slatina - Čirkići
    136.039 KM
   • 615200 - Izgradnja stadiona NK Podgrmeč
    80.000 KM
   • 615200 - Nabavka smećare za JKP "Sana" Sanski most
    58.266 KM
   • 615200 - Uređenje industrijskih zona
    55.122 KM
   • 615200 - Projekt SEENETA - ITALIJA
    26.962 KM
   • 615200 - Uređenje u projektima MZ koje sufinansiraju drugi subjekti
    15.415 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija ostalih vodovoda
    14.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 141.142 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  141.142 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada67.957 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta po rješenjima
    67.957 KM
  • 821300 - Nabavka opreme44.621 KM
   • 821300 - Kompjuterska i tehnička oprema
    36.434 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja
    8.187 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava21.878 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projekt. pripr. projekt. nadzor i revizija
    21.878 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje6.686 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada Općine
    6.686 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 698.052 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  698.052 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje698.052 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi
    266.103 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke
    256.400 KM
   • 616400 - Kredit od Sparkasse banke za bolnicu
    93.893 KM
   • 616400 - Kredit od stranog pozajmljivača
    52.270 KM
   • 616400 - Kamata za novi kredit
    29.386 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 155.584 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  155.584 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga155.584 KM
   • 823400 - Obaveze iz 2012. godine
    155.584 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 3.248.534 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.990.075 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.462.670 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 527.405 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  258.459 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca258.459 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 595.018 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  595.018 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.267 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    4.927 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    3.340 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju93.512 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    50.632 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    42.880 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge82.860 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    52.222 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    14.993 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    10.855 KM
   • 613300 - Izdaci usluga odvoza smeća
    4.790 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara80.058 KM
   • 613400 - Izdaci za administratini materijal
    61.404 KM
   • 613400 - Izdaci za nabavku obrazaca, mat. knjiga
    10.000 KM
   • 613400 - Izdaci za obraz. Mat. (literatura), pretplata na časopise i službene novine, službeni glasnih
    7.518 KM
   • 613400 - Cvijetni aranžmani
    921 KM
   • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
    215 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva51.586 KM
   • 613500 - Gorivo
    42.334 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    9.252 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje48.047 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    21.754 KM
   • 613700 - Materijal za opravku, održavanje i čišćenje zgrade
    10.846 KM
   • 613700 - Materijal za potrebe vatrogasne jedinice
    10.000 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    4.935 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    512 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.782 KM
   • 613800 - Osiguranje radnika
    5.588 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    5.100 KM
   • 613800 - Osiguranje objekta Općine
    2.305 KM
   • 613800 - Kasko osiguranje vozila
    1.789 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge215.906 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    89.735 KM
   • 613900 - Usluge javn. infor. odnosa sa javnošću i medija
    29.406 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    19.843 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    18.876 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    15.602 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    12.132 KM
   • 613900 - Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    7.738 KM
   • 613900 - Por. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    7.707 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na prim, od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    4.816 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja (stručni ispiti, školovanje, seminari)
    4.428 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz prihoda od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    2.880 KM
   • 613900 - Usluge zaštitara
    2.092 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    651 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.999.821 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.864.648 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.116.214 KM
   • 614100 - Općinski komunalni fond - tek. izdaci
    1.100.936 KM
   • 614100 - Sanacija gradske deponije
    6.590 KM
   • 614100 - Materijalni troškovi Mjesnih zajednica
    6.288 KM
   • 614100 - Akcija "Sana u srcu"
    2.000 KM
   • 614100 - Rješavanje pasa lutalica
    400 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima155.452 KM
   • 614200 - Podrška poljoprivredi
    125.102 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    14.500 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima i udruženjima
    9.750 KM
   • 614200 - Subvencija prevoza učenika iz socijalno ugroženih porodica
    5.600 KM
   • 614200 - Pomoć projektima MZ L. Palanka
    500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.592.982 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    323.380 KM
   • 614300 - Radio "Sana"
    188.620 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinca
    171.400 KM
   • 614300 - Ustanova za mlade - JU KULT MEDIA
    120.080 KM
   • 614300 - Narodna biblioteka
    117.945 KM
   • 614300 - NK "PODGRMEČ"
    81.500 KM
   • 614300 - Udruženje veterana i demobilisanih boraca
    69.890 KM
   • 614300 - Sportska dvorana
    66.400 KM
   • 614300 - Sredstva iz posebne naknade - 0,5%
    64.038 KM
   • 614300 - Sportski savez
    60.000 KM
   • 614300 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalne takse i dr.)
    36.290 KM
   • 614300 - Pomoć porodiljama
    33.800 KM
   • 614300 - Pomoć SLUPU (Savez lokalnih udruženja poljoprivrednika)- revolving fond
    30.000 KM
   • 614300 - Sredstva za prov. prev. mjera zaštite i spašavanja
    29.480 KM
   • 614300 - Organizacija RVI - S. Most
    28.490 KM
   • 614300 - Subvencija bolnici u Sanskom Mostu
    26.000 KM
   • 614300 - Organizacija šehidskih porodica
    23.080 KM
   • 614300 - Tekuća rezerva
    20.771 KM
   • 614300 - Za deminiranje
    16.942 KM
   • 614300 - Jednokratne pomoći po čl. 20 Zakona o socijalnoj zaštiti
    10.000 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    8.500 KM
   • 614300 - Podrška LAG projektu
    8.000 KM
   • 614300 - Humanitarna udruženja i organizacije (C. križ, Merhamet, Fenix, Nada - djeca s posebnim potrebama )
    7.481 KM
   • 614300 - Obilježavanje ljeta na Sani
    7.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Musale
    7.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija
    6.000 KM
   • 614300 - Islamska zajednica
    3.900 KM
   • 614300 - Članarine domaćeg i međ. saveza
    3.800 KM
   • 614300 - Podsticaj za zapošljavanje pripravnika - volontera
    3.085 KM
   • 614300 - Preventiva protiv droge
    2.430 KM
   • 614300 - Udruženje paraplegičara
    2.360 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša
    2.000 KM
   • 614300 - Pravoslavna zajednica
    2.000 KM
   • 614300 - Udruženje obrtnika općine S. Most
    2.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Galaje
    2.000 KM
   • 614300 - Udruženje dobrovoljnih davaoca krvi
    1.860 KM
   • 614300 - Međunarodne kulturne smotre i festivali
    1.100 KM
   • 614300 - Katolička zajednica
    1.000 KM
   • 614300 - Lovačko društvo "Sana"
    1.000 KM
   • 614300 - Automoto društvo
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika S. Most
    560 KM
   • 614300 - Jevangelistička zajednica
    500 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    300 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  135.173 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima135.173 KM
   • 615200 - Izgradnja stadiona NK Podgrmeč
    60.000 KM
   • 615200 - Uređenje industrijskih zona
    25.494 KM
   • 615200 - Izgradnja pumpne stanice
    24.454 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija ostalih vodovoda
    13.049 KM
   • 615200 - Uređenje u projektima MZ koje sufinansiraju drugi subjekti
    7.000 KM
   • 615200 - Rekonstrukcija gradskog mosta
    5.176 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 73.920 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  73.920 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada19.573 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta po rješenjima
    19.573 KM
  • 821300 - Nabavka opreme24.174 KM
   • 821300 - Kompjuterska i tehnička oprema
    23.612 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja
    562 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava10.990 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projekt. pripr. projekt. nadzor i revizija
    10.990 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje19.183 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada Općine
    19.183 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 773.526 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  773.526 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje773.526 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke I
    270.167 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi
    269.286 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke II
    96.641 KM
   • 616400 - Kredit od Sparkasse banke za bolnicu
    85.357 KM
   • 616400 - Kredit od stranog pozajmljivača
    52.075 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 398.278 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  398.278 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga398.278 KM
   • 823400 - Obaveze iz 2013. godine
    398.278 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 3.589.089 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.298.996 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.813.383 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 485.613 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  290.093 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca290.093 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 607.942 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  607.942 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.303 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    4.683 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    3.620 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju87.370 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    50.019 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    37.351 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge84.920 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    42.790 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    24.111 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    13.411 KM
   • 613300 - Izdaci usluga odvoza smeća
    4.608 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara95.032 KM
   • 613400 - Izdaci za administratini materijal
    62.038 KM
   • 613400 - Izdaci za nabavku obrazaca, mat. knjiga
    17.120 KM
   • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
    10.620 KM
   • 613400 - Izdaci za obraz. Mat. (literatura), pretplata na časopise i službene novine, službeni glasnih
    4.162 KM
   • 613400 - Cvijetni aranžmani
    1.092 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva36.842 KM
   • 613500 - Gorivo
    28.247 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    8.595 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje44.905 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    16.282 KM
   • 613700 - Materijal za opravku, održavanje i čišćenje zgrade
    12.496 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    9.172 KM
   • 613700 - Materijal za potrebe vatrogasne jedinice
    4.380 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    2.575 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.273 KM
   • 613800 - Osiguranje radnika
    8.823 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    5.131 KM
   • 613800 - Osiguranje objekta Općine
    3.435 KM
   • 613800 - Kasko osiguranje vozila
    884 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge232.297 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    97.784 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    26.316 KM
   • 613900 - Usluge javn. infor. odnosa sa javnošću i medija
    19.592 KM
   • 613900 - Usluge zaštitara
    17.727 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    16.475 KM
   • 613900 - Por. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    11.986 KM
   • 613900 - Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    10.769 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    10.475 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na prim, od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    6.980 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz prihoda od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    4.979 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    4.130 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja (stručni ispiti, školovanje, seminari)
    4.005 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    1.079 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 4.066.936 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.251.083 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.412.029 KM
   • 614100 - Općinski komunalni fond - tek. izdaci
    1.387.835 KM
   • 614100 - Rješavanje pasa lutalica
    10.300 KM
   • 614100 - Materijalni troškovi Mjesnih zajednica
    9.894 KM
   • 614100 - Akcija "Sana u srcu"
    4.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima95.267 KM
   • 614200 - Podrška poljoprivredi
    28.737 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    26.700 KM
   • 614200 - Sredstva za povratak i podsticanje povratka
    19.300 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima i udruženjima
    13.300 KM
   • 614200 - Sredstva za alternativni smještaj
    3.705 KM
   • 614200 - Subvencija prevoza učenika iz socijalno ugroženih porodica
    3.525 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.743.787 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    335.000 KM
   • 614300 - Radio "Sana"
    238.200 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinca
    157.870 KM
   • 614300 - Narodna biblioteka
    138.935 KM
   • 614300 - Ustanova za mlade - JU KULT MEDIA
    120.860 KM
   • 614300 - Sportski savez
    100.000 KM
   • 614300 - NK "PODGRMEČ"
    100.000 KM
   • 614300 - Sportska dvorana
    92.500 KM
   • 614300 - Udruženje veterana i demobilisanih boraca
    74.310 KM
   • 614300 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalne takse i dr.)
    44.276 KM
   • 614300 - Subvencija bolnici u Sanskom Mostu
    34.500 KM
   • 614300 - Organizacija RVI - S. Most
    34.010 KM
   • 614300 - Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija
    33.566 KM
   • 614300 - Pomoć porodiljama
    31.800 KM
   • 614300 - Organizacija šehidskih porodica
    27.080 KM
   • 614300 - Sredstva iz posebne naknade - 0,5%
    25.455 KM
   • 614300 - Obilježavanje ljeta na Sani
    20.000 KM
   • 614300 - Podrška LAG projektu
    15.800 KM
   • 614300 - Sredstva za prov. prev. mjera zaštite i spašavanja
    15.000 KM
   • 614300 - Jednokratne pomoći po čl. 20 Zakona o socijalnoj zaštiti
    14.000 KM
   • 614300 - Humanitarna udruženja i organizacije (C. križ, Merhamet, Fenix, Nada - djeca s posebnim potrebama )
    12.000 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    10.000 KM
   • 614300 - Preventiva protiv droge
    7.600 KM
   • 614300 - Članarine domaćeg i međ. saveza
    7.400 KM
   • 614300 - Tekuća rezerva
    5.350 KM
   • 614300 - Subvencija Domu zdravlja
    5.000 KM
   • 614300 - Islamska zajednica
    5.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Musale
    5.000 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša
    4.500 KM
   • 614300 - Obilježavanje Galaje
    4.000 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    3.000 KM
   • 614300 - Za deminiranje
    2.823 KM
   • 614300 - Pravoslavna zajednica
    2.000 KM
   • 614300 - Udruženje paraplegičara
    2.000 KM
   • 614300 - Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika S. Most
    2.000 KM
   • 614300 - Udruženje obrtnika općine S. Most
    2.000 KM
   • 614300 - CIM - Centar za izgradnju mira
    2.000 KM
   • 614300 - Podsticaj za zapošljavanje pripravnika - volontera
    1.952 KM
   • 614300 - Automoto društvo
    1.500 KM
   • 614300 - Katolička zajednica
    1.000 KM
   • 614300 - Lovačko društvo "Sana"
    1.000 KM
   • 614300 - Društvo sportskih ribolovaca "Sana" - S. Most
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara
    1.000 KM
   • 614300 - Jevangelistička zajednica
    500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  815.853 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima815.853 KM
   • 615200 - Infrastrukturni objekti u O.K.F. ( JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu)
    194.996 KM
   • 615200 - Po Odluci za izvršena ulaganja u zgradi Kino Sana
    155.746 KM
   • 615200 - Podrška projektima UNDP-om
    120.927 KM
   • 615200 - Uređenje industrijskih zona
    115.167 KM
   • 615200 - Izgradnja kanalizacione mreže u Mahali
    86.130 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda Lukavice -Brist - Čirkići
    75.997 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda u Hrustovi
    33.012 KM
   • 615200 - Projekat sa AGRISAN-om (UNDP)
    10.072 KM
   • 615200 - Izgradnja stadiona NK Podgrmeč
    10.000 KM
   • 615200 - Izgradnja pumpne stanice
    9.806 KM
   • 615200 - Izgradnja spomen obilježja
    4.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 131.218 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  131.218 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada51.690 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta po rješenjima
    51.690 KM
  • 821300 - Nabavka opreme53.593 KM
   • 821300 - Kompjuterska i tehnička oprema
    53.235 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja
    358 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava18.572 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projekt. pripr. projekt. nadzor i revizija
    18.572 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje7.363 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada Općine
    7.363 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 1.276.490 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.276.490 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje1.276.490 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi
    441.608 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi za račun poplave
    346.522 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke I
    270.000 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke II
    156.277 KM
   • 616400 - Kredit od stranog pozajmljivača
    62.083 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 275.980 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  275.980 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga275.980 KM
   • 823400 - Obaveze iz 2014. godine
    275.980 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 3.683.511 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.371.776 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.856.178 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 515.598 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  311.735 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca311.735 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 538.450 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  538.450 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.636 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    5.864 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    3.772 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju94.089 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    51.889 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    42.200 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge85.529 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    42.244 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    23.848 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    14.329 KM
   • 613300 - Izdaci usluga odvoza smeća
    5.108 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara63.448 KM
   • 613400 - Izdaci za administratini materijal
    41.622 KM
   • 613400 - Izdaci za nabavku obrazaca, mat. knjiga
    8.137 KM
   • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
    7.686 KM
   • 613400 - Izdaci za obraz. Mat. (literatura), pretplata na časopise i službene novine, službeni glasnih
    4.523 KM
   • 613400 - Cvijetni aranžmani
    1.480 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.528 KM
   • 613500 - Gorivo
    19.543 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    11.985 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje40.441 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    12.594 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    9.901 KM
   • 613700 - Materijal za opravku, održavanje i čišćenje zgrade
    8.711 KM
   • 613700 - Materijal za potrebe vatrogasne jedinice
    7.877 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    1.358 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.413 KM
   • 613800 - Osiguranje radnika
    5.838 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    4.915 KM
   • 613800 - Osiguranje objekta Općine
    3.660 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge199.366 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    82.080 KM
   • 613900 - Usluge zaštitara
    19.852 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    16.714 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    15.530 KM
   • 613900 - Por. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    10.405 KM
   • 613900 - Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    10.348 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    9.768 KM
   • 613900 - Usluge javn. infor. odnosa sa javnošću i medija
    7.932 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    7.145 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na prim, od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    6.468 KM
   • 613900 - Usluge za promociju Općine
    5.928 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz prihoda od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    4.390 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja (stručni ispiti, školovanje, seminari)
    2.342 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    464 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.896.344 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.385.148 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.315.255 KM
   • 614100 - Općinski komunalni fond - tek. izdaci
    1.300.533 KM
   • 614100 - Materijalni troškovi Mjesnih zajednica
    8.722 KM
   • 614100 - Rješavanje pasa lutalica
    6.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima129.495 KM
   • 614200 - Podrška poljoprivrednoj proizvodnji REVOLVING FOND
    40.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima i udruženjima
    29.600 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    27.300 KM
   • 614200 - Sredstva za alternativni smještaj
    16.210 KM
   • 614200 - Subvencija prevoza učenika iz socijalno ugroženih porodica
    6.005 KM
   • 614200 - Subvencija za komunalne usluge (voda i smeće)
    5.880 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - pomoć projektima RVI i demobilisanim borcima
    4.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.940.398 KM
   • 614300 - Radio - televizija "Sana"
    423.046 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    360.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinca
    157.500 KM
   • 614300 - Narodna biblioteka
    145.000 KM
   • 614300 - Sportska dvorana
    114.500 KM
   • 614300 - Ustanova za mlade - JU KULT MEDIA
    97.710 KM
   • 614300 - NK "PODGRMEČ"
    90.000 KM
   • 614300 - Sportski savez
    75.500 KM
   • 614300 - Udruženje veterana i demobilisanih boraca
    64.500 KM
   • 614300 - Za deminiranje
    49.436 KM
   • 614300 - Subvencija bolnici u Sanskom Mostu
    46.000 KM
   • 614300 - Sredstva za prov. prev. mjera zaštite i spašavanja
    42.787 KM
   • 614300 - Pomoć porodiljama
    33.200 KM
   • 614300 - Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija
    30.044 KM
   • 614300 - Organizacija RVI - S. Most
    30.000 KM
   • 614300 - Organizacija šehidskih porodica
    24.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje ljeta na Sani
    20.000 KM
   • 614300 - Tekuća rezerva
    12.299 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    12.200 KM
   • 614300 - Jednokratne pomoći po čl. 20 Zakona o socijalnoj zaštiti
    12.000 KM
   • 614300 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalne takse i dr.)
    11.376 KM
   • 614300 - Podrška LAG projektu
    10.000 KM
   • 614300 - Podsticaj za zapošljavanje pripravnika - volontera
    9.000 KM
   • 614300 - Preventiva protiv droge
    8.000 KM
   • 614300 - Humanitarna udruženja i organizacije (C. križ, Merhamet, Fenix, Nada - djeca s posebnim potrebama )
    7.500 KM
   • 614300 - Članarine domaćeg i međ. saveza
    7.400 KM
   • 614300 - Subvencija Domu zdravlja
    5.500 KM
   • 614300 - Obilježavanje Galaje
    5.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Musale
    5.000 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    4.600 KM
   • 614300 - Udruženje paraplegičara
    3.500 KM
   • 614300 - Udruženje obrtnika općine S. Most
    3.300 KM
   • 614300 - Islamska zajednica
    3.000 KM
   • 614300 - Udruženje žena S. Most
    3.000 KM
   • 614300 - Podrška kulturno umjetničkim društvima
    2.500 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša
    2.500 KM
   • 614300 - Pravoslavna zajednica
    2.000 KM
   • 614300 - CIM - Centar za izgradnju mira
    2.000 KM
   • 614300 - Katolička zajednica
    1.000 KM
   • 614300 - Lovačko društvo "Sana"
    1.000 KM
   • 614300 - Društvo sportskih ribolovaca "Sana" - S. Most
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika S. Most
    500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  511.196 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima511.196 KM
   • 615200 - Infrastrukturni objekti u O.K.F. ( JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu)
    239.728 KM
   • 615200 - Uređenje industrijskih zona
    101.611 KM
   • 615200 - Izrada tehničko-projektne dokumentacijeza otpadne vode
    54.756 KM
   • 615200 - Podrška projektima u MZ
    26.407 KM
   • 615200 - Izrada tehničko-projektne dokumentacije i sanacija deponije S. Most
    24.921 KM
   • 615200 - Podrška projektima UNDP-om (privreda, poljoprivreda i energetska efikasnost)
    20.000 KM
   • 615200 - Učešće u projektima MZ koje sufinansiraju drugi subjekti
    19.633 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Ilidža i Galaja
    13.000 KM
   • 615200 - Izgradnja stadiona NK Podgrmeč
    10.000 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda Kamengrad
    1.140 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 129.615 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  129.615 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada9.223 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta po rješenjima
    9.223 KM
  • 821300 - Nabavka opreme71.671 KM
   • 821300 - Kompjuterska i tehnička oprema
    33.332 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja
    23.432 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja (stolice) - Kino Sana
    14.906 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava5.827 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projekt. pripr. projekt. nadzor i revizija
    5.827 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje42.895 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada Općine
    42.895 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 1.034.616 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.034.616 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje1.034.616 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi
    281.198 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke I
    278.333 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi za račun poplave
    227.485 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke II
    140.932 KM
   • 616400 - Kredit od stranog pozajmljivača
    106.668 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 96.250 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  96.250 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga96.250 KM
   • 823400 - Obaveze iz prethodnih godina
    96.250 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 3.600.044 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.284.339 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.908.480 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 375.859 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  315.705 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca315.705 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 725.089 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  725.089 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.090 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    4.130 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    960 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju94.617 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    50.677 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    43.940 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge99.908 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    42.796 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    27.598 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    19.466 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge prikupljanja otpada sa javnih površina - Eko otoci
    5.335 KM
   • 613300 - Izdaci usluga odvoza smeća
    4.608 KM
   • 613300 - Usluga - deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija
    105 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara46.539 KM
   • 613400 - Izdaci za administratini materijal
    25.788 KM
   • 613400 - Izdaci za nabavku obrazaca, mat. knjiga
    10.614 KM
   • 613400 - Materijal za potrebe vatrogasne jedinice
    4.220 KM
   • 613400 - Izdaci za obraz. Mat. (literatura), pretplata na časopise i službene novine, službeni glasnih
    4.192 KM
   • 613400 - Cvijetni aranžmani
    1.105 KM
   • 613400 - Mjere zaštite spašavanja
    620 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva35.547 KM
   • 613500 - Gorivo
    21.611 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    13.936 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje47.626 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    18.968 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    12.621 KM
   • 613700 - Materijal za opravku, održavanje zgrade
    8.839 KM
   • 613700 - Material za čišćenje zgrade
    4.741 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    2.457 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.849 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    4.441 KM
   • 613800 - Osiguranje objekta Općine
    1.408 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge389.913 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    124.070 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima (obaveze iz 2016.g)
    35.410 KM
   • 613900 - Izdaci za fizičko osiguranje objekata
    31.270 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    27.573 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (obaveze iz ranijeg perioda)
    18.965 KM
   • 613900 - Por. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    16.846 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    14.864 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    14.401 KM
   • 613900 - Poticaj za zapošljavanje volontera
    13.105 KM
   • 613900 - Digitalizacija planova
    12.892 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    12.524 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na prim, od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    10.503 KM
   • 613900 - Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    9.962 KM
   • 613900 - Usluge javn. infor. odnosa sa javnošću i medija
    9.413 KM
   • 613900 - Članarine - savez općina i gradova FBiH
    7.200 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz prihoda od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    7.050 KM
   • 613900 - Usluge za promociju Općine
    6.881 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    5.801 KM
   • 613900 - Preuzimanje arhivske građe - Arhiv USK
    5.000 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    3.410 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja (stručni ispiti, školovanje, seminari)
    2.010 KM
   • 613900 - Ljekarski pregledi uposlenih
    560 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    203 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 3.910.907 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.297.593 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.127.510 KM
   • 614100 - Općinski komunalni fond - tek. izdaci
    1.109.750 KM
   • 614100 - Materijalni troškovi Mjesnih zajednica
    9.258 KM
   • 614100 - Rješavanje pasa lutalica
    6.000 KM
   • 614100 - Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
    2.502 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima257.156 KM
   • 614200 - Podrška poljoprivredi
    149.560 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    39.200 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima i udruženjima
    35.040 KM
   • 614200 - Sredstva za alternativni smještaj
    13.820 KM
   • 614200 - Subvencija prevoza učenika iz socijalno ugroženih porodica
    11.080 KM
   • 614200 - Nosioci ratnih priznanja
    3.500 KM
   • 614200 - "AGRI-SAN" po Ugovoru
    3.000 KM
   • 614200 - Podrška poljoprivrednoj proizvodnji
    1.623 KM
   • 614200 - Sredstva za povratak i podsticanje povratka
    333 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.773.059 KM
   • 614300 - Radio - televizija "Sana"
    371.000 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    360.000 KM
   • 614300 - Narodna biblioteka
    152.800 KM
   • 614300 - Gradska dvorana
    125.800 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinca
    125.560 KM
   • 614300 - Sportski savez
    90.000 KM
   • 614300 - NK "PODGRMEČ"
    78.049 KM
   • 614300 - Udruženje veterana i demobilisanih boraca
    57.130 KM
   • 614300 - Subvencija bolnici u S. Mostu
    54.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija
    43.287 KM
   • 614300 - Ostali transferi pojedincima - finan. podrška bebama
    40.400 KM
   • 614300 - Podrška za projekte udruženja Sanskog Mosta
    34.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje ljeta na Sani
    31.000 KM
   • 614300 - Organizacija RVI - S. Most
    30.500 KM
   • 614300 - Subvencija Domu zdravlja
    28.738 KM
   • 614300 - Organizacija šehidskih porodica
    24.500 KM
   • 614300 - Tekući grant CZ posebna sredstva
    18.702 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša
    18.000 KM
   • 614300 - Jednokratne pomoći po čl. 20 Zakona o socijalnoj zaštiti
    16.200 KM
   • 614300 - Invalidski košarkaški klub "Sana" - S. Most
    15.657 KM
   • 614300 - Preventiva protiv droge
    12.000 KM
   • 614300 - Tekuća rezerva
    11.908 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    10.000 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    7.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Musale
    5.000 KM
   • 614300 - Obilježavanje Galaje
    4.700 KM
   • 614300 - Dopuna prava demobilisanih boraca (renta, komunalne takse i dr.)
    3.668 KM
   • 614300 - Udruženje paraplegičara
    3.460 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima4.495 KM
   • 614400 - Subvencije za komunalne usluge
    4.495 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima24.534 KM
   • 614500 - Podrška za zapošljavanje
    13.750 KM
   • 614500 - Podrška privrednim subjektima
    10.784 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo110.839 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    100.998 KM
   • 614800 - Ostali tekući rashodi
    9.841 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  613.314 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima613.314 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda Kamengrad
    187.208 KM
   • 615200 - Sredstva od ekološke naknade - izgradnja kanalizac. sistema Željezničko naselje
    171.806 KM
   • 615200 - Podrška projektima UNDP-om (privreda, poljoprivreda i energetska efikasnost)
    82.377 KM
   • 615200 - Infrastrukturni objekti u O.K.F. ( JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu)
    59.528 KM
   • 615200 - Uređenje u projektima MZ koje sufinansiraju drugi subjekti
    38.688 KM
   • 615200 - DTV Partizan
    24.804 KM
   • 615200 - Podrška projektima u MZ
    21.166 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području općine
    10.868 KM
   • 615200 - Izrada tehničko-projektne dokumentacije i sanacija deponije S. Most
    7.569 KM
   • 615200 - Sufinansiranje kupovine šinterskog vozila za JKP "Sana"
    7.000 KM
   • 615200 - Izgradnja spomen obilježja
    2.300 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 151.766 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  151.766 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada26.023 KM
   • 821100 - Naknada za eksproprijaciju, preuzeto i kupljeno zemljište
    26.023 KM
  • 821300 - Nabavka opreme33.799 KM
   • 821300 - Kompjuterska i tehnička oprema
    33.799 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava34.230 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projekt. pripr. projekt. nadzor i revizija
    34.230 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje57.714 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada Općine
    57.714 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 894.628 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  894.628 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje894.628 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi za račun poplave
    311.020 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke I
    270.000 KM
   • 616400 - Kredit kod UNI-Credit banke II
    117.210 KM
   • 616400 - Kredit od stranog pozajmljivača
    105.725 KM
   • 616400 - Vanredni rashodi
    90.673 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 73.578 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  73.578 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita73.578 KM
   • 996100 - Obaveze iz prethodnih godina 2015. i 2016.
    73.578 KM