Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

8.112.117 KM

PORESKI PRIHODI

1.899.137 KM  (23,41%)

NEPORESKI PRIHODI

4.753.192 KM  (58,59%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.263.393 KM  (15,57%)

PRIMICI OD IMOVINE

196.031 KM  ( 2,42%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

364 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.519.873 KM

LIČNA PRIMANJA

1.569.398 KM  (14,92%)

MATERIJAL I USLUGE

916.266 KM  ( 8,71%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.385.362 KM  (60,70%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.001.483 KM  ( 9,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

279.553 KM  ( 2,66%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

104.355 KM  ( 0,99%)

OTPLATA DUGOVA

204.518 KM  ( 1,94%)

OSTALI RASHODI

58.938 KM  ( 0,56%)

PRIHODI:

8.738.737 KM

PORESKI PRIHODI

1.710.569 KM  (19,57%)

NEPORESKI PRIHODI

5.220.541 KM  (59,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

692.402 KM  ( 7,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

273.046 KM  ( 3,12%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

842.066 KM  ( 9,64%)

OSTALI PRIHODI

113 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.211.231 KM

LIČNA PRIMANJA

1.694.042 KM  (20,63%)

MATERIJAL I USLUGE

914.525 KM  (11,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.821.568 KM  (58,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

70.000 KM  ( 0,85%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

90.785 KM  ( 1,11%)

OTPLATA DUGOVA

204.792 KM  ( 2,49%)

OSTALI RASHODI

49.996 KM  ( 0,61%)

PRIHODI:

9.102.963 KM

PORESKI PRIHODI

1.640.596 KM  (18,02%)

NEPORESKI PRIHODI

6.785.230 KM  (74,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

397.584 KM  ( 4,37%)

PRIMICI OD IMOVINE

279.527 KM  ( 3,07%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

26 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.772.268 KM

LIČNA PRIMANJA

1.868.757 KM  (21,30%)

MATERIJAL I USLUGE

878.382 KM  (10,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.246.626 KM  (48,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

268.727 KM  ( 3,06%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

131.618 KM  ( 1,50%)

OTPLATA DUGOVA

467.248 KM  ( 5,33%)

OSTALI RASHODI

39.951 KM  ( 0,46%)

PRIHODI:

8.236.677 KM

PORESKI PRIHODI

1.721.611 KM  (20,90%)

NEPORESKI PRIHODI

5.911.169 KM  (71,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

329.621 KM  ( 4,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

274.263 KM  ( 3,33%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

13 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.149.296 KM

LIČNA PRIMANJA

1.706.827 KM  (20,94%)

MATERIJAL I USLUGE

834.406 KM  (10,24%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.322.107 KM  (53,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

110.000 KM  ( 1,35%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

100.056 KM  ( 1,23%)

OTPLATA DUGOVA

485.000 KM  ( 5,95%)

OSTALI RASHODI

44.973 KM  ( 0,55%)

PRIHODI:

8.197.366 KM

PORESKI PRIHODI

1.862.214 KM  (22,72%)

NEPORESKI PRIHODI

5.916.353 KM  (72,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

216.846 KM  ( 2,65%)

PRIMICI OD IMOVINE

201.953 KM  ( 2,46%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.445.269 KM

LIČNA PRIMANJA

1.813.427 KM  (21,47%)

MATERIJAL I USLUGE

814.950 KM  ( 9,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.018.796 KM  (47,59%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.069.085 KM  (12,66%)

FINANSIJSKA IMOVINA

100.000 KM  ( 1,18%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

67.604 KM  ( 0,80%)

OTPLATA DUGOVA

505.022 KM  ( 5,98%)

OSTALI RASHODI

56.385 KM  ( 0,67%)

PRIHODI:

8.041.811 KM

PORESKI PRIHODI

1.871.433 KM  (23,27%)

NEPORESKI PRIHODI

5.498.692 KM  (68,38%)

TRANSFERI I DONACIJE

511.442 KM  ( 6,36%)

PRIMICI OD IMOVINE

156.380 KM  ( 1,94%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

3.864 KM  ( 0,05%)

RASHODI:

8.257.981 KM

LIČNA PRIMANJA

1.889.081 KM  (22,88%)

MATERIJAL I USLUGE

864.702 KM  (10,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.584.150 KM  (55,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

16.000 KM  ( 0,19%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

36.319 KM  ( 0,44%)

OTPLATA DUGOVA

211.245 KM  ( 2,56%)

OSTALI RASHODI

49.794 KM  ( 0,60%)

PRIHODI:

7.676.953 KM

PORESKI PRIHODI

2.171.481 KM  (28,29%)

NEPORESKI PRIHODI

4.411.581 KM  (57,47%)

TRANSFERI I DONACIJE

717.672 KM  ( 9,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

376.200 KM  ( 4,90%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

19 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.762.721 KM

LIČNA PRIMANJA

1.846.991 KM  (23,79%)

MATERIJAL I USLUGE

879.493 KM  (11,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.227.571 KM  (54,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

59.000 KM  ( 0,76%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

22.556 KM  ( 0,29%)

OTPLATA DUGOVA

211.069 KM  ( 2,72%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.899.137 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.398 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.398 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  25.799 KM
  • 713100 - Porezi na plaće25.799 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  255.044 KM
  • 714100 - Porez na imovinu255.044 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  18.372 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga18.372 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  396.862 KM
  • 716100 - Porez na dohodak396.862 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.200.467 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.200.467 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza
    1.114.854 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    85.613 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  195 KM
  • 719100 - Ostali porezi195 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 4.753.192 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  82.414 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija26.064 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine56.350 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.670.778 KM
  • 722100 - Administrativne takse54.115 KM
  • 722300 - Komunalne takse82.145 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.436.103 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje hidroakumulacionih objekata
    3.792.865 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    413.767 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade- prihodi od prodaje nekretnina
    78.035 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje zemljišta
    54.639 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    53.993 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    23.439 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog prijema
    9.560 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    5.505 KM
   • 722400 - Naknade od tenderske dokumentacije
    4.300 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse95.800 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    43.262 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta
    37.585 KM
   • 722500 - naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    11.001 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje pod.premjera i katastra
    3.952 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.895 KM
   • 722600 - Naknada od pružanja ostalih usluga
    1.895 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi720 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate
    720 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.263.393 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.263.393 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.263.393 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od JP EP BIH
    816.173 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    312.218 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    135.002 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 196.031 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  47.300 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava47.300 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  148.731 KM
  • 813500 - Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajednickim ulaganjima148.731 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 364 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  364 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza364 KM
   • 777700 - Prihodi od carina i ostale uvozne potrojbe i poseban porez na uvezene proizvode
    364 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 1.710.569 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  707 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca707 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.451 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.451 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  166.808 KM
  • 714100 - Porez na imovinu166.808 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  394 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost50 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga311 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga33 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  401.467 KM
  • 716100 - Porez na dohodak401.467 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.139.504 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.139.504 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza
    1.058.568 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    80.936 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  238 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 5.220.541 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  58.397 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija28.493 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine29.904 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.162.144 KM
  • 722100 - Administrativne takse42.592 KM
  • 722300 - Komunalne takse78.682 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.943.890 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje hidroakumulacionih objekata
    3.575.782 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    1.174.653 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    52.849 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog prijema
    36.095 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    35.240 KM
   • 722400 - Naknade za zemljište
    30.839 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje zemljišta
    10.393 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    10.026 KM
   • 722400 - Naknada za rentu
    8.233 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    5.016 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    4.652 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije
    112 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse95.186 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    44.289 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta
    38.491 KM
   • 722500 - naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    9.609 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje pod.premjera i katastra
    2.797 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.794 KM
   • 722600 - Naknada od pružanja ostalih usluga
    1.794 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 692.402 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  692.402 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti692.402 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    487.194 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Države
    105.260 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    97.948 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od ostalih subjek. (agencije i sl.)
    2.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 273.046 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  128.512 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava128.512 KM
   • 811100 - Primci od prodaje stanova i pos. Prostora-zgrada SP-28
    128.512 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  144.534 KM
  • 813500 - Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajednickim ulaganjima144.534 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 842.066 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  842.066 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja842.066 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 113 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  113 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza113 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 1.640.596 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.288 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.288 KM
 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  10 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu10 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.100 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.100 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  191.895 KM
  • 714100 - Porez na imovinu191.895 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.147 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga3.135 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga10 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  392.544 KM
  • 716100 - Porez na dohodak392.544 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.050.584 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.050.584 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  28 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 6.785.230 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  27.869 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija19.061 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine8.808 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.757.361 KM
  • 722100 - Administrativne takse63.437 KM
  • 722300 - Komunalne takse80.256 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.512.507 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse99.775 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.386 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 397.584 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  397.584 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti397.584 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 279.527 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  25.476 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava25.476 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  254.051 KM
  • 813500 - Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajednickim ulaganjima254.051 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 26 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  26 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza26 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 1.721.611 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  818 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca818 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  48 KM
  • 713100 - Porezi na plaće48 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  233.374 KM
  • 714100 - Porez na imovinu233.374 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  93 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost93 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  392.107 KM
  • 716100 - Porez na dohodak392.107 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.095.157 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.095.157 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  14 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 5.911.169 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  34.812 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija26.899 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine7.913 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.876.307 KM
  • 722100 - Administrativne takse49.927 KM
  • 722300 - Komunalne takse132.634 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.593.433 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse99.213 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.100 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  50 KM
  • 723100 - Novčane kazne50 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 329.621 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  310.542 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti310.542 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  19.079 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti19.079 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 274.263 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  153.279 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava104.478 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici48.801 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  120.984 KM
  • 813500 - Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajednickim ulaganjima120.984 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 13 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  13 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza13 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 1.862.214 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  72 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca72 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  259.686 KM
  • 714100 - Porez na imovinu259.686 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  407.514 KM
  • 716100 - Porez na dohodak407.514 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.194.368 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.194.368 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza
    1.108.393 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    85.975 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  574 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 5.916.353 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  90.718 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija78.743 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine11.975 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.825.635 KM
  • 722100 - Administrativne takse44.783 KM
  • 722300 - Komunalne takse202.231 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.440.527 KM
   • 722400 - Naknada za koristenje hidroakumulacionih objekata
    4.790.962 KM
   • 722400 - Naknada za koristenje građ. zemljista
    449.139 KM
   • 722400 - Naknade za osig. od pozara
    58.489 KM
   • 722400 - Naknade za zemljiste
    36.529 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti- renta
    34.561 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građ. zemljista
    26.199 KM
   • 722400 - Ukupni prihodi od legalizacije
    25.131 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehnickog prijema
    8.037 KM
   • 722400 - Ostale opcinske naknade
    7.640 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih povrsina
    3.841 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse98.472 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zast. od prir. i dr,. nesr.
    42.920 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta
    42.077 KM
   • 722500 - Naknada za vrsenje usluga iz obl. premjer. i kata.
    10.270 KM
   • 722500 - Naknada za koristenje pod.premjr. i katastra
    3.205 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)17.065 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi22.557 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 216.846 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  216.846 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti216.846 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od HNK
    173.715 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od medjunarodnih organizacija
    28.131 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    15.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 201.953 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  25.801 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava25.801 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  176.152 KM
  • 813500 - Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajednickim ulaganjima176.152 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.871.433 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  139 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca139 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  524 KM
  • 713100 - Porezi na plaće524 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  237.977 KM
  • 714100 - Porez na imovinu237.977 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  472.226 KM
  • 716100 - Porez na dohodak472.226 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.150.363 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.150.363 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza
    1.062.870 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    87.493 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  10.204 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 5.498.692 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  182.105 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija178.775 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.330 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.316.587 KM
  • 722100 - Administrativne takse43.594 KM
  • 722300 - Komunalne takse176.076 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.935.932 KM
   • 722400 - Naknada za koristenje hidroakumulacionih objekata
    4.149.586 KM
   • 722400 - Naknada za koristenje građ. zemljista
    486.259 KM
   • 722400 - Ukupni prihodi od legalizacije
    101.874 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građ. zemljista
    63.309 KM
   • 722400 - Naknade za osig. od pozara
    60.942 KM
   • 722400 - Naknade za zemljiste
    29.932 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti- renta
    15.723 KM
   • 722400 - Ostale opcinske naknade
    11.751 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehnickog prijema
    11.652 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih povrsina
    4.904 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse111.710 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta
    52.756 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zast. od prir. i dr,. nesr.
    46.541 KM
   • 722500 - Naknada za vrsenje usluga iz obl. premjer. i kata.
    9.548 KM
   • 722500 - Naknada za koristenje pod.premjr. i katastra
    2.866 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)39.181 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.094 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 511.442 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  511.442 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti511.442 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od HNK
    374.858 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    50.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Države
    49.819 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih subjekata (agencije i sl)
    36.764 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 156.380 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  66.270 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava61.270 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici5.000 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  90.110 KM
  • 813500 - Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajednickim ulaganjima90.110 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 3.864 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  3.864 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza3.864 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 2.171.481 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  421 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca421 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.802 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.802 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  467.818 KM
  • 714100 - Porez na imovinu467.818 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  544.392 KM
  • 716100 - Porez na dohodak544.392 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.154.459 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.154.459 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  589 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 4.411.581 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  99.834 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija97.882 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.952 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.311.747 KM
  • 722100 - Administrativne takse48.623 KM
  • 722300 - Komunalne takse196.959 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.913.444 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse115.456 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)37.266 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 717.672 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  717.672 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti717.672 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 376.200 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  296.200 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava276.000 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici20.200 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  80.000 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja80.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 19 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  19 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza19 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.569.398 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.445.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.175.332 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 269.668 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  124.398 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca124.398 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 916.266 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  916.266 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.243 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju200.406 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    148.554 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - općine
    34.912 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    16.940 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge56.191 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara49.315 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva25.985 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje173.478 KM
   • 613700 - Ulaganje u održavanje lokalnih puuteva
    89.817 KM
   • 613700 - Ulaganje u sanaciju cesta
    58.939 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    24.722 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.359 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge376.289 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupšt.zastupnicima
    130.655 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebne naknade
    45.946 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    29.764 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.617 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    20.057 KM
   • 613900 - Obilježavanje vejrskih i državnih praznika
    15.816 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana Općine
    15.029 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    14.981 KM
   • 613900 - Usluge tehn. prijema i upot.doz.
    14.553 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ug.o djelu i autor.djelu
    13.439 KM
   • 613900 - Stručne usluge (održavanje softvera i sl.)
    12.254 KM
   • 613900 - Usluge medija, štampe, javnog informisanja
    10.155 KM
   • 613900 - Usluge izrade suvenira za bratske općine i druge goste
    7.052 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
    5.405 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zašt.
    5.136 KM
   • 613900 - Advok. Usluge UG zaposlenika priv. društva u stečaju "Granit"
    5.000 KM
   • 613900 - Advokatske usluge za OOSS radnika "Granit"
    4.830 KM
   • 613900 - Članarina Savez općina, REDAH i dr.
    3.400 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje i prof.bolesti
    1.200 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 6.385.362 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.073.852 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima283.103 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    165.798 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći
    80.066 KM
   • 614200 - Subvencije boračkoj populaciji
    21.839 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći-pomoć u liječenju N.N.
    10.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima-paraplegičarima
    5.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama542.759 KM
   • 614300 - Sportski savez
    200.000 KM
   • 614300 - Izdvajanje za političke subjekte
    117.961 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama
    50.000 KM
   • 614300 - Projekti mladih
    30.000 KM
   • 614300 - Narodna kuhinja-MDD Merhamet
    23.000 KM
   • 614300 - Vijeće mladih Općine Jablanica
    12.000 KM
   • 614300 - JOB
    10.000 KM
   • 614300 - RVI
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    10.000 KM
   • 614300 - Subvencija UG "Glavatica" - za ribarsku osnovu
    8.500 KM
   • 614300 - Sufinansiranje projekata NVO po projektima UNDP-a
    7.958 KM
   • 614300 - Vesl.mar. "Kovačević Ismet-Gagula"
    7.500 KM
   • 614300 - Omladinski klub-subvencije za kino
    6.000 KM
   • 614300 - Poslovni inkubator-udruž.privred.Jablanica
    6.000 KM
   • 614300 - Ostala udruženja - NVO projekti
    3.500 KM
   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih
    3.000 KM
   • 614300 - UDVDR HVO
    3.000 KM
   • 614300 - HVIDRA
    3.000 KM
   • 614300 - Udruženje civilnih žrtava rata
    3.000 KM
   • 614300 - Sindikalna organizacija radnika općine
    2.140 KM
   • 614300 - "Preporod"
    1.800 KM
   • 614300 - Kud "Neretva"
    1.800 KM
   • 614300 - Kud "Prijatelji"
    1.800 KM
   • 614300 - Udruženje žena "Most" Jablanica
    1.800 KM
   • 614300 - Crveni krst
    1.500 KM
   • 614300 - SABNOR
    1.500 KM
   • 614300 - Patriotska liga
    1.500 KM
   • 614300 - Zelene beretke
    1.500 KM
   • 614300 - MDD Merhamet
    1.500 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba
    1.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.036.702 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje
    292.800 KM
   • 614400 - Transfer za prevoz učenika i nastavnika
    201.845 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"-program održ. javnih i zelenih površina
    160.000 KM
   • 614400 - JU Centar za socijalni rad
    130.000 KM
   • 614400 - JU Dom za stara iznemogla lica
    125.000 KM
   • 614400 - Osnovna škola-materijalni troškovi
    125.000 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera
    115.613 KM
   • 614400 - JU Dječje obdanište "Pčelica"
    105.000 KM
   • 614400 - JP RTV Jablanica
    100.000 KM
   • 614400 - Subvencije koje se finansiraju iz dijela suficita 2010.godine
    99.312 KM
   • 614400 - JU Muzej "Bitka za ranjenike"
    90.000 KM
   • 614400 - Općinsko javno pravobranilaštvo
    85.000 KM
   • 614400 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    79.259 KM
   • 614400 - JU "Profesionalna vatrog.jedinica"
    60.000 KM
   • 614400 - Grantovi javnim ustanovama iz suficita
    50.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    46.500 KM
   • 614400 - Tekući transferi Domu zdravlja Jablanica
    40.000 KM
   • 614400 - JU Gradska apoteka
    30.000 KM
   • 614400 - Subvencije za prečistače otpadnih voda i troškove el.energije
    30.000 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba
    22.127 KM
   • 614400 - Tekući transferi za JU Muzej
    20.000 KM
   • 614400 - Subvencija JU Prof. vat. jed. za opremu i dr.
    14.950 KM
   • 614400 - Osnovna i srednja škola
    7.535 KM
   • 614400 - Tekući transferi RTV-u Jablanica-zakup i dozvole
    6.761 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo211.288 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    211.288 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.311.510 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.311.510 KM
   • 615100 - Projekti koje sufinansiraju drugi subjekti
    1.253.166 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi koji se finansiraju iz nereal.suficita 2010.
    520.490 KM
   • 615100 - Završetak izgradnje gravitacionog vodovoda "Šanica"
    427.990 KM
   • 615100 - Završetak radova put za Lug
    119.749 KM
   • 615100 - Uređenje puteva (MZ Ostrožac, Slatina, Donja Jablan i dr)
    102.304 KM
   • 615100 - Izgradnja trotoara uz put M-16 i u gradu
    93.742 KM
   • 615100 - Uređenje zemljišta (poslovna zona Šljunkara i sl.)
    80.248 KM
   • 615100 - Vodozahvati (MZ Ostrožac, Slatina, D.Jablanica, Gornje Papr. i dr.)
    80.047 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija kuća i gospodarskih objekata povratnika
    76.225 KM
   • 615100 - Završetak puta Žarnik-Dragan Selo
    73.279 KM
   • 615100 - Kanalizacioni i drugi zahvati (MZ Slatina, Ostrožac, Mirke)
    73.009 KM
   • 615100 - Renkonstrukcija školskih i drugih objekata
    71.653 KM
   • 615100 - Javna rasvjeta i proširenje javne rasvjete
    59.134 KM
   • 615100 - Završetak pristupnog puta za Džine-Podružnica Macići
    50.559 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u naseljima Sovići i Doljani
    50.027 KM
   • 615100 - Uređenje lokaliteta harem Jasen
    49.936 KM
   • 615100 - Izrada prostorno planske dokumentacije, izrada projekata i drugo
    46.629 KM
   • 615100 - Usluge održavanja javne rasvjete
    30.000 KM
   • 615100 - Projekti civilne zaštite
    26.403 KM
   • 615100 - Pomoć u stambenom rješavanju soc.ugroženih porodica
    16.630 KM
   • 615100 - Projekti LEAP-a
    10.290 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.001.483 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.001.483 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada78.073 KM
  • 821300 - Nabavka opreme29.310 KM
   • 821300 - Ulaganja u opremu općine i ostale potrebe
    29.310 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava51.303 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje842.797 KM
   • 821600 - Nastavak izgradnje sportske dvorane
    542.854 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono odrzavanje
    299.943 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 279.553 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  279.553 KM
  • 822200 - Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama279.553 KM
   • 822200 - Krediti za mali biznis iz revolving sredstava
    149.553 KM
   • 822200 - Krediti za stambeno zbrinj.boračke populacije iz rev.sr.
    80.000 KM
   • 822200 - Povrat revolving sredstava iz suficita 2010.
    50.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 104.355 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  104.355 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate1.516 KM
   • 616200 - Kamate za izgrad.vodovoda Lug
    1.516 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje102.839 KM
   • 616300 - Kamata po kreditu za izgrad.sport.dvorane
    102.839 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 204.518 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  204.518 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja204.518 KM
   • 823300 - Otplata kredita za sportsku dvoranu
    200.000 KM
   • 823300 - Otplata kredita za vodovod Lug
    4.518 KM

OSTALI RASHODI 2011. 58.938 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  58.938 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva58.938 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.694.042 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.560.543 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.264.805 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 295.738 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  133.499 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca133.499 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 914.525 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  914.525 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.951 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju218.247 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    164.327 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - općine
    34.800 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    19.120 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge65.386 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara46.492 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.987 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje155.903 KM
   • 613700 - Ulaganje u održavanje lokalnih puteva
    89.990 KM
   • 613700 - Ulaganje u sanaciju cesta
    42.966 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    22.947 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.882 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge366.677 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupšt.zastupnicima
    129.996 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebne naknade
    46.829 KM
   • 613900 - Usluge tehn. prijema i upot.doz.
    28.736 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    24.925 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    19.927 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ug.o djelu i autor.djelu
    18.300 KM
   • 613900 - Obilježavanje vejrskih i državnih praznika
    17.487 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    15.035 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana Općine
    14.980 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    13.900 KM
   • 613900 - Stručne usluge (održavanje softvera i sl.)
    11.906 KM
   • 613900 - Usluge medija, štampe, javnog informisanja
    7.816 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zašt.
    5.409 KM
   • 613900 - Usluge izrade suvenira za bratske općine i druge goste
    3.518 KM
   • 613900 - Članarina Savez općina, REDAH i dr.
    3.000 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
    2.661 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    2.252 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 4.821.568 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.870.454 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade79.146 KM
   • 614100 - Tekući transferi Domu zdravlja Jablanica
    44.000 KM
   • 614100 - Tekući transfer za izbore
    25.900 KM
   • 614100 - Tekući transferi RTV-u Jablanica-zakup i dozvole
    6.476 KM
   • 614100 - Tekući transferi za JU Muzej
    2.770 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima668.862 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    347.950 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika i nastavnika
    208.000 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći
    69.660 KM
   • 614200 - Subvencije boračkoj populaciji
    27.962 KM
   • 614200 - Tekući transferi za humanitarne pomoći
    9.890 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima-paraplegičarima
    5.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama558.820 KM
   • 614300 - Sportski savez
    189.999 KM
   • 614300 - Izdvajanje za političke subjekte
    104.935 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama
    50.000 KM
   • 614300 - Ostala udruženja - NVO projekti
    34.500 KM
   • 614300 - Projekti mladih
    26.200 KM
   • 614300 - Narodna kuhinja-MDD Merhamet
    26.150 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida-transfer za porodice
    15.029 KM
   • 614300 - Vijeće mladih Općine Jablanica
    10.460 KM
   • 614300 - Transferi za izdavačke djelatnosti
    9.660 KM
   • 614300 - JOB
    8.700 KM
   • 614300 - RVI
    8.700 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    8.700 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    8.700 KM
   • 614300 - Subvencija UG "Glavatica" - za nakn. za korišt.voda
    7.500 KM
   • 614300 - Vesl.mar. "Kovačević Ismet-Gagula"
    6.467 KM
   • 614300 - Omladinski klub-subvencije za kino
    5.200 KM
   • 614300 - Poslovni inkubator-udruž.privred.Jablanica
    5.200 KM
   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih
    2.600 KM
   • 614300 - UDVDR HVO
    2.600 KM
   • 614300 - HVIDRA
    2.600 KM
   • 614300 - Udruženje civilnih žrtava rata
    2.600 KM
   • 614300 - Crveni krst
    2.600 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    2.500 KM
   • 614300 - "Preporod"
    1.570 KM
   • 614300 - Kud "Neretva"
    1.570 KM
   • 614300 - Kud "Prijatelji"
    1.570 KM
   • 614300 - Kud "Prenj"
    1.570 KM
   • 614300 - Udruženje žena "Most" Jablanica
    1.570 KM
   • 614300 - Udruženje "EKO NERETVA"
    1.570 KM
   • 614300 - SABNOR
    1.300 KM
   • 614300 - Patriotska liga
    1.300 KM
   • 614300 - Zelene beretke
    1.300 KM
   • 614300 - Međunarodni centar za djecu i omladinu "Fortis"
    1.300 KM
   • 614300 - MDD Merhamet
    1.300 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba
    1.300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.219.814 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"-program održ. javnih i zelenih površina
    218.376 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje pripreavnika i volontera
    200.204 KM
   • 614400 - Osnovna škola-materijalni troškovi
    123.000 KM
   • 614400 - JU Centar za socijalni rad
    113.300 KM
   • 614400 - JU Dom za stara iznemogla lica
    109.000 KM
   • 614400 - JU Dječje obdanište "Pčelica"
    91.525 KM
   • 614400 - JP RTV Jablanica
    87.200 KM
   • 614400 - JU Muzej "Bitka za ranjenike"
    78.450 KM
   • 614400 - Općinsko javno pravobranilaštvo
    74.100 KM
   • 614400 - JU "Profesionalna vatrog.jedinica"
    52.300 KM
   • 614400 - JU Gradska apoteka
    26.150 KM
   • 614400 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    18.126 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba
    16.033 KM
   • 614400 - Osnovna i srednja škola
    7.050 KM
   • 614400 - Subvencija JU Prof. vat. jed. za opremu i dr.
    5.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima49.237 KM
   • 614500 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    49.237 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo294.575 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    288.332 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    6.242 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.951.114 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.951.114 KM
   • 615100 - Projekti koje sufinansiraju drugi subjekti
    691.556 KM
   • 615100 - Uređenje zemljišta (poslovna zona Šljunkara i sl.)
    217.726 KM
   • 615100 - Projekti civilne zaštite
    122.777 KM
   • 615100 - Uređenje lokaliteta Trg oslobođenja
    89.746 KM
   • 615100 - Završetak puta Žarnik-Dragan Selo
    87.111 KM
   • 615100 - Izgradnja trotoara uz put M-16 i u gradu
    83.688 KM
   • 615100 - Uređenje puteva kroz naseljena mjesta u MZ O strožac
    75.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija kuća i gospodarskih objekata povratnika
    69.907 KM
   • 615100 - Ostala uređenja zemljišta
    66.276 KM
   • 615100 - Uređenje saobraćajnice u naselju Betonsko i Doljanka
    60.000 KM
   • 615100 - Renkonstrukcija školaskih i drugih objekata
    43.447 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u naseljima Sovići i Doljani
    38.337 KM
   • 615100 - Vodo i kanalizacioni zahvati u MZ-a (projektovanje i rekonstrukcija)
    36.643 KM
   • 615100 - Usluge održavanja javne rasvjete
    30.000 KM
   • 615100 - Javna rasvjeta i proširenje javne rasvjete
    29.996 KM
   • 615100 - Izrada prostorno planske dokumentacije, izrada projekata i drugo
    29.062 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ Slatina
    26.700 KM
   • 615100 - Uređenje puta za Poda
    19.990 KM
   • 615100 - Projekti LEAP-a
    19.977 KM
   • 615100 - Uređenje puteva G.Kolonija i Jelačići
    19.966 KM
   • 615100 - Pomoć u stambenom rješavanju soc.ugroženih porodica
    19.009 KM
   • 615100 - Uređenje puteva kroz naselja u MZ Donja Jablanica i sl.
    18.000 KM
   • 615100 - Učešće u izgradnji Spomen obilježja civilnim žrtvama rata
    15.670 KM
   • 615100 - Pomoć u stambenom zbrinjavanju Roma
    14.653 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija i opremanje gradske gusulhane
    10.022 KM
   • 615100 - Betoniranje puta u Čehari
    8.839 KM
   • 615100 - Izgradnja mini igrališta
    7.016 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 365.523 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  365.523 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada24.450 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    24.450 KM
  • 821300 - Nabavka opreme15.041 KM
   • 821300 - Ulaganja u opremu općine i ostale potrebe
    15.041 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.985 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje321.048 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 70.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  70.000 KM
  • 822200 - Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama70.000 KM
   • 822200 - Krediti za stambeno zbrinj.boračke populacije iz rev.sr.
    50.000 KM
   • 822200 - Stambeno zbrinjavanje borač.popul.iz budžeta
    20.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 90.785 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  90.785 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate1.572 KM
   • 616200 - Kamate za izgrad.vodovoda Lug
    1.572 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje89.213 KM
   • 616300 - Kamata po kreditu za izgrad.sport.dvorane
    89.213 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 204.792 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  204.792 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja204.792 KM
   • 823300 - Otplata kredita za sportsku dvoranu
    200.000 KM
   • 823300 - Otplata kredita za vodovod Lug
    4.792 KM

OSTALI RASHODI 2012. 49.996 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  49.996 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva49.996 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.868.757 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.719.255 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.423.279 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 295.976 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  149.502 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca149.502 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 878.382 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  878.382 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.205 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju220.760 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    170.669 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - općine
    28.403 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    21.688 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge61.413 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara50.527 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.683 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje144.758 KM
   • 613700 - Ulaganje u održavanje lokalnih puteva
    78.544 KM
   • 613700 - Ulaganje u sanaciju cesta
    45.427 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    20.787 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.667 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge343.369 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupšt.zastupnicima
    126.839 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebne naknade
    43.443 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    22.323 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.219 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    19.979 KM
   • 613900 - Obilježavanje vejrskih i državnih praznika
    18.167 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana Općine
    14.955 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ug.o djelu i autor.djelu
    12.780 KM
   • 613900 - Stručne usluge (održavanje softvera i sl.)
    12.766 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    11.598 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    8.195 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
    6.189 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zašt.
    5.905 KM
   • 613900 - Usluge tehn. prijema i upot.doz.
    5.240 KM
   • 613900 - Usluge izrade suvenira za bratske općine i druge goste
    5.161 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    4.241 KM
   • 613900 - Članarina Savez općina, REDAH i dr.
    3.000 KM
   • 613900 - Usluge medija, štampe, javnog informisanja
    1.369 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 4.246.626 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.853.906 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade50.476 KM
   • 614100 - Tekući transferi Domu zdravlja Jablanica
    44.000 KM
   • 614100 - Tekući transferi RTV-u Jablanica-zakup i dozvole
    6.476 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima672.282 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    323.050 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika i nastavnika
    219.629 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći
    70.620 KM
   • 614200 - Subvencije boračkoj populaciji
    30.371 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    18.212 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima-paraplegičarima
    5.400 KM
   • 614200 - Transfer Osnovnoj školi - za opremu
    5.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama598.251 KM
   • 614300 - Sportski savez
    200.000 KM
   • 614300 - Izdvajanje za političke subjekte
    118.802 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama
    50.000 KM
   • 614300 - Grant IZ za Čaršijsku džamiju
    40.000 KM
   • 614300 - Ostala udruženja - NVO projekti
    30.000 KM
   • 614300 - Projekti mladih
    20.000 KM
   • 614300 - Narodna kuhinja-MDD Merhamet
    20.000 KM
   • 614300 - Subvencija UG "Glavatica" - za nakn. za korišt.voda
    11.590 KM
   • 614300 - Vijeće mladih Općine Jablanica
    10.000 KM
   • 614300 - JOB
    10.000 KM
   • 614300 - RVI
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje gorska služba spašavanja - stanica Jablanica
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    10.000 KM
   • 614300 - Omladinski klub-subvencije za kino
    6.000 KM
   • 614300 - Poslovni inkubator-udruž.privred.Jablanica
    6.000 KM
   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih
    3.000 KM
   • 614300 - UDVDR HVO
    3.000 KM
   • 614300 - HVIDRA
    3.000 KM
   • 614300 - Udruženje civilnih žrtava rata
    3.000 KM
   • 614300 - Crveni krst
    3.000 KM
   • 614300 - "Preporod"
    1.800 KM
   • 614300 - Kud "Neretva"
    1.800 KM
   • 614300 - Kud "Prijatelji"
    1.800 KM
   • 614300 - Kud "Prenj"
    1.800 KM
   • 614300 - Udruženje žena "Most" Jablanica
    1.800 KM
   • 614300 - Udruženje "EKO NERETVA"
    1.800 KM
   • 614300 - SABNOR
    1.500 KM
   • 614300 - Patriotska liga
    1.500 KM
   • 614300 - Zelene beretke
    1.500 KM
   • 614300 - Međunarodni centar za djecu i omladinu "Fortis"
    1.500 KM
   • 614300 - MDD Merhamet
    1.500 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba
    1.500 KM
   • 614300 - Akcioni plan sprovođenja Zakona o ravnopravnosti spolova
    1.059 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.292.586 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje pripeavnika i volontera
    237.203 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"-program održ. javnih i zelenih površina
    189.963 KM
   • 614400 - JU Centar za socijalni rad
    130.000 KM
   • 614400 - Osnovna škola-materijalni troškovi
    120.000 KM
   • 614400 - JU Dom za stara iznemogla lica
    115.000 KM
   • 614400 - JU Dječje obdanište "Pčelica"
    100.000 KM
   • 614400 - JP RTV Jablanica
    90.000 KM
   • 614400 - JU Muzej "Bitka za ranjenike"
    85.000 KM
   • 614400 - Općinsko javno pravobranilaštvo
    85.000 KM
   • 614400 - JU "Profesionalna vatrog.jedinica"
    55.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    33.801 KM
   • 614400 - JU Gradska apoteka
    25.000 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba
    11.724 KM
   • 614400 - Subvencija JU Prof. vat. jed. za opremu i dr.
    10.000 KM
   • 614400 - Osnovna i srednja škola
    4.895 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima171.929 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    121.699 KM
   • 614500 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    50.230 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo68.382 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    61.891 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    6.491 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.392.720 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.392.720 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade
    294.246 KM
   • 615100 - Uređenje glavnog terena, trening terena i prostorija FK Turbina
    143.336 KM
   • 615100 - Projekti civilne zaštite
    61.045 KM
   • 615100 - Sanacija vodovoda Šanica
    59.978 KM
   • 615100 - Izgradnja trotoara uz put M-16 i u gradu
    54.042 KM
   • 615100 - Učešće u izgradnji Spomen obilježja civilnim žrtvama rata
    50.627 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija opreme vodovoda Komad. Vrelo i priključak na vodovod Šanica
    50.000 KM
   • 615100 - Uređenje puteva G. Kolonija
    49.947 KM
   • 615100 - Uređenje lokaliteta harem Jasen
    49.869 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ Slatina
    49.654 KM
   • 615100 - Uređenje zemljišta (poslovna zona Šljunkara i sl.)
    48.654 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija kuća i gospodarskih objekata povratnika
    46.770 KM
   • 615100 - Renkonstrukcija školaskih i drugih objekata
    45.581 KM
   • 615100 - Završetak pristupnog puta i rasvjete za Džine-Maciči
    41.995 KM
   • 615100 - Vodo i kanalizacioni zahvati u MZ-a
    41.037 KM
   • 615100 - Završetak kanalizacije i puštanje prečistača - Ostrožac
    39.855 KM
   • 615100 - Usluge održavanja javne rasvjete
    30.000 KM
   • 615100 - Izrada prostorno planske dokumentacije, izrada projekata i drugo
    29.707 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodovoda Mirke-Čehari
    29.034 KM
   • 615100 - Kapitalni transfer za Klaster Kamen
    25.067 KM
   • 615100 - Javna rasvjeta i proširenje javne rasvjete
    24.999 KM
   • 615100 - Uređenje puteva kroz naseljena mjesta u MZ Ostrožac
    24.090 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodovoda Ostrožac
    19.961 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ Doljani
    19.131 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ Glogošnica
    18.327 KM
   • 615100 - Projekti LEAP-a
    11.053 KM
   • 615100 - Izgradnja mini igrališta
    10.345 KM
   • 615100 - Kapitalni transfer za JU Muzej
    10.000 KM
   • 615100 - Uklanjanje pomoćnih objekata na fudbalskom igralištu FK Turbina
    9.370 KM
   • 615100 - Izdaci za izradu strateškog plana
    5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 870.959 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  870.959 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada4.781 KM
  • 821300 - Nabavka opreme102.073 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje764.105 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 268.727 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  268.727 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja268.727 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 131.618 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  131.618 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate1.545 KM
   • 616200 - Kamate za izgrad.vodovoda Lug
    1.545 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje130.073 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 467.248 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  467.248 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja467.248 KM

OSTALI RASHODI 2013. 39.951 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  39.951 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva39.951 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.706.827 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.562.131 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.376.588 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 185.543 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  144.696 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca144.696 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 834.406 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  834.406 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.255 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju224.258 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    173.911 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - općine
    30.565 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    19.782 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge69.823 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara47.262 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.386 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje132.388 KM
   • 613700 - Ulaganje u održavanje lokalnih puteva
    74.693 KM
   • 613700 - Ulaganje u sanaciju cesta
    34.873 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    22.821 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.630 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge308.404 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupšt.zastupnicima
    128.693 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebne naknade
    37.635 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    20.058 KM
   • 613900 - Obilježavanje vejrskih i državnih praznika
    14.967 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    12.997 KM
   • 613900 - Stručne usluge (održavanje softvera i sl.)
    12.660 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    12.579 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana Općine
    12.130 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    10.448 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ug.o djelu i autor.djelu
    10.150 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    6.639 KM
   • 613900 - Članarina Savez općina, REDAH i dr.
    6.000 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zašt.
    5.617 KM
   • 613900 - Usluge tehn. prijema i upot.doz.
    4.663 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
    4.657 KM
   • 613900 - Usluge izrade suvenira za bratske općine i druge goste
    4.295 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    3.603 KM
   • 613900 - Usluge medija, štampe, javnog informisanja
    613 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 4.322.107 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.922.560 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade124.823 KM
   • 614100 - Tekući transferi Domu zdravlja Jablanica
    50.000 KM
   • 614100 - Grant općinama nastradalih u poplavama 2014.
    50.000 KM
   • 614100 - Tekući transfer za izbore
    15.000 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    6.395 KM
   • 614100 - Tekući transferi RTV-u Jablanica-zakup i dozvole
    3.428 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima697.571 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    341.200 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika i nastavnika
    199.953 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći
    59.950 KM
   • 614200 - Subvencije boračkoj populaciji
    30.036 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći za liječenje
    30.000 KM
   • 614200 - Podrška porodicama za novorođenčad
    15.000 KM
   • 614200 - Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata
    9.900 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    6.132 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima-paraplegičarima
    5.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama581.003 KM
   • 614300 - Izdvajanje za političke subjekte
    119.815 KM
   • 614300 - Sportski savez
    97.800 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama
    50.000 KM
   • 614300 - Grant FK Turbina za Prvu ligu FBiH
    40.000 KM
   • 614300 - Fudbalski klub Turbina
    37.200 KM
   • 614300 - Projekt NVO - LOD metodologija
    20.000 KM
   • 614300 - Rukometni klub Turbina
    19.477 KM
   • 614300 - Narodna kuhinja-MDD Merhamet
    19.000 KM
   • 614300 - Košarkaški klub Turbina
    18.363 KM
   • 614300 - Projekti mladih - LOD metodologija
    15.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    10.998 KM
   • 614300 - Rukometni klub Neretva
    10.000 KM
   • 614300 - Grant FK Turbina
    10.000 KM
   • 614300 - Vijeće mladih Općine Jablanica
    9.500 KM
   • 614300 - JOB
    9.500 KM
   • 614300 - RVI
    9.500 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    9.500 KM
   • 614300 - Udruženje gorska služba spašavanja - stanica Jablanica
    9.500 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    9.500 KM
   • 614300 - Subvencija UG "Glavatica" - za nakn. za korišt.voda
    3.750 KM
   • 614300 - Karate klub Gazija
    3.400 KM
   • 614300 - Omladinski klub-subvencije za kino
    3.000 KM
   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih
    2.850 KM
   • 614300 - UDVDR HVO
    2.850 KM
   • 614300 - HVIDRA
    2.850 KM
   • 614300 - Udruženje civilnih žrtava rata
    2.850 KM
   • 614300 - Crveni krst
    2.850 KM
   • 614300 - Stonoteniski klub Hasspin
    1.800 KM
   • 614300 - "Preporod"
    1.700 KM
   • 614300 - Kud "Neretva"
    1.700 KM
   • 614300 - Kud "Prijatelji"
    1.700 KM
   • 614300 - Kud "Prenj"
    1.700 KM
   • 614300 - Udruženje žena "Most" Jablanica
    1.700 KM
   • 614300 - Udruženje "EKO NERETVA"
    1.700 KM
   • 614300 - Centar za edukaciju Neretva
    1.700 KM
   • 614300 - SUBNOR
    1.425 KM
   • 614300 - Patriotska liga
    1.425 KM
   • 614300 - Zelene beretke
    1.425 KM
   • 614300 - Međunarodni centar za djecu i omladinu "Fortis"
    1.425 KM
   • 614300 - MDD Merhamet
    1.425 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba
    1.425 KM
   • 614300 - Tavla klub Jablanica
    1.200 KM
   • 614300 - Udruženje za sport i rekreaciju invalida
    1.200 KM
   • 614300 - Planinarsko sportsko društvo Vilinac
    1.200 KM
   • 614300 - Planinarsko društvo Plasa
    1.200 KM
   • 614300 - Akcioni plan sprovođenja Zakona o ravnopravnosti spolova
    1.000 KM
   • 614300 - Odbojkaški klub Turbina
    900 KM
   • 614300 - Klub ekstremnih sportova 4SEASONS
    600 KM
   • 614300 - Badminton klub Netspin
    600 KM
   • 614300 - Klub dizača tegova Sidro
    600 KM
   • 614300 - Ronilački klub Jablanica
    600 KM
   • 614300 - Planinarsko društvo Prenj
    600 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.314.329 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera
    275.523 KM
   • 614400 - Şubvencija JKP Jablanica - program održ. javnih i zelenih površina
    179.984 KM
   • 614400 - JU Centar za socijalni rad
    123.500 KM
   • 614400 - Osnovna škola-materijalni troškovi
    114.000 KM
   • 614400 - JU Dom za stara iznemogla lica
    109.250 KM
   • 614400 - JU Dječje obdanište "Pčelica"
    95.000 KM
   • 614400 - JP RTV Jablanica
    85.500 KM
   • 614400 - JU Muzej "Bitka za ranjenike"
    80.750 KM
   • 614400 - Općinsko javno pravobranilaštvo
    80.750 KM
   • 614400 - JU "Profesionalna vatrog.jedinica"
    52.250 KM
   • 614400 - Poticanje obrta
    52.000 KM
   • 614400 - JU Gradska apoteka
    23.750 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba
    15.970 KM
   • 614400 - Grant JU Gradska apoteka Jablanica
    15.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    6.109 KM
   • 614400 - Osnovna i srednja škola
    4.993 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima126.902 KM
   • 614500 - Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju
    54.988 KM
   • 614500 - Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva
    21.000 KM
   • 614500 - Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl.)
    15.000 KM
   • 614500 - Subvencioniranje sadnje bobičastog voća i njena prerada
    11.791 KM
   • 614500 - Razvoj Start-up i mladih preduzeća
    9.000 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    7.723 KM
   • 614500 - Poduzetnički inkubator
    6.000 KM
   • 614500 - Subvencije određenih strukt. tla i određ. pododnih kultura za uzgoj
    1.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo77.932 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    69.140 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    8.792 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.399.547 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.399.547 KM
   • 615100 - Ostali kapitalni transferi
    650.823 KM
   • 615100 - Projekti PUO - otkup otpada
    85.603 KM
   • 615100 - Izgradnja saobraćajnice - spoj ulice Proleterskih brigada i Sulje Čilića
    60.755 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ-a
    58.162 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje saobraćajnice kroz industrijsku zonu Šljunkara
    50.000 KM
   • 615100 - Uređenje saobraćajnice do harema Jasen
    50.000 KM
   • 615100 - Izrada prostorno planske osnove
    49.500 KM
   • 615100 - Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima
    39.984 KM
   • 615100 - Uređenje dvorišta
    39.952 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodovodnog bazena
    39.941 KM
   • 615100 - Uređenje dvorišta - izgradnja skloništa za drva
    39.612 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija lokalnog puta Lendava
    37.206 KM
   • 615100 - Sufinansiranje izgradnje rezervoara za vodu D. Jablanica
    35.190 KM
   • 615100 - Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete
    30.000 KM
   • 615100 - Povećanje smještajnih kapaciteta u JU "Dom za stara i iznemogla lica"
    29.718 KM
   • 615100 - Uređenje trotoara u užem gradskom području
    22.500 KM
   • 615100 - Ostala uređenja zemljišta
    21.080 KM
   • 615100 - Završetak puta za Husrepe - MZ Slatina
    20.000 KM
   • 615100 - Regulacioni plan Centar 1
    8.994 KM
   • 615100 - Završetak i puštanje u pogon dva prečistača - Ostrožac
    8.739 KM
   • 615100 - Izrada i revizija projekata
    5.743 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodovodne mreže
    4.853 KM
   • 615100 - Lokalni vodovod - naselje Šanica
    4.723 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodovoda Dibek
    3.452 KM
   • 615100 - Sufinansiranje uređenja puteva MZ Doljani
    3.017 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 545.927 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  545.927 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada27.020 KM
  • 821300 - Nabavka opreme110.112 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    54.620 KM
   • 821300 - Video nadzor - gradsko područje
    29.946 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    15.695 KM
   • 821300 - Uvođenje bežičnog interneta
    9.851 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje408.795 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    174.849 KM
   • 821600 - Zgrada socijalnog stanovanja - sufinansiranje
    100.000 KM
   • 821600 - Nastavak radova na sportskoj dvorani
    85.601 KM
   • 821600 - Izgradnja društvene prostorije - Djevor
    24.945 KM
   • 821600 - Izrada idejnog i glavnog projekta zgrada socijalnog stanovanja
    23.400 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 110.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  110.000 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja110.000 KM
   • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja - krediti za mali biznis iz revolving sredstava
    80.000 KM
   • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja - krediti za stambeno zbrinjavanje boračke populacije
    30.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 100.056 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  100.056 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu1.477 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje98.579 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 485.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  485.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja485.000 KM
   • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja - za pokriće deficita 2011. god
    280.284 KM
   • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja - kredit za sportsku dvoranu
    200.000 KM
   • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja - kredit za vodovod Lug
    4.716 KM

OSTALI RASHODI 2014. 44.973 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  44.973 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva44.973 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.813.427 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.657.924 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.474.410 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 183.514 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  155.503 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca155.503 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 814.950 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  814.950 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.619 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju239.210 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    179.689 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - općine
    39.986 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    19.535 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge69.972 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara46.947 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva40.432 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje71.420 KM
   • 613700 - Ulaganje u sanaciju cesta
    34.449 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    25.392 KM
   • 613700 - Ostalo
    11.579 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.299 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge326.050 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijeć. komisijama i članova savjeta MZ
    126.360 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebne naknade
    39.258 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    21.201 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    19.988 KM
   • 613900 - Obilježavanje vejrskih i državnih praznika
    13.939 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana Općine
    12.990 KM
   • 613900 - Usluge tehn. prijema i upot.doz.
    12.034 KM
   • 613900 - Stručne usluge (održavanje softvera i sl.)
    11.942 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    11.156 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ug.o djelu i autor.djelu
    11.070 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    9.953 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    7.766 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zašt.
    6.000 KM
   • 613900 - Članarina Savez općina, REDAH i dr.
    5.550 KM
   • 613900 - Usluge izrade suvenira za bratske općine i druge goste
    4.997 KM
   • 613900 - Usluge medija, štampe, javnog informisanja
    4.754 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
    3.810 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    3.282 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 4.018.796 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.699.425 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade56.950 KM
   • 614100 - Tekući transferi Domu zdravlja Jablanica - podrška pružanju specijalističkih usluga
    50.000 KM
   • 614100 - Tekući transferi RTV-u Jablanica-zakup i dozvole
    3.000 KM
   • 614100 - Tekući transfer za izbore
    2.500 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    1.450 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima654.340 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    334.600 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika i nastavnika
    163.848 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći
    60.520 KM
   • 614200 - Subvencije boračkoj populaciji
    45.339 KM
   • 614200 - Podrška porodicama za novorođenčad
    15.500 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    14.169 KM
   • 614200 - Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata
    9.996 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima-paraplegičarima
    5.400 KM
   • 614200 - Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece koja boluju od autizma
    4.968 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama566.102 KM
   • 614300 - Izdvajanje za političke subjekte
    118.902 KM
   • 614300 - Fudbalski klub Turbina
    99.106 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama
    50.000 KM
   • 614300 - Rukometni klub Turbina
    34.906 KM
   • 614300 - Projekt NVO - LOD metodologija
    30.000 KM
   • 614300 - Košarkaški klub Turbina
    28.253 KM
   • 614300 - Rukometni klub Neretva
    21.925 KM
   • 614300 - Narodna kuhinja-MDD Merhamet
    19.000 KM
   • 614300 - Projekti mladih - LOD metodologija
    15.000 KM
   • 614300 - JOB
    12.500 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    11.500 KM
   • 614300 - RVI
    10.500 KM
   • 614300 - Udruženje gorska služba spašavanja - stanica Jablanica
    9.500 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    9.500 KM
   • 614300 - Karate klub Gazija
    6.880 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    6.088 KM
   • 614300 - Izrada tipskih projekata za uzgoj određenih poljoprivrednih kultura i farmi
    5.000 KM
   • 614300 - Veslački maraton - obilježavanje godišnjice
    5.000 KM
   • 614300 - Sportski savez
    5.000 KM
   • 614300 - "Preporod"
    5.000 KM
   • 614300 - Izrada i donošenje programa poticaja organske proizvodnje
    4.913 KM
   • 614300 - Stonoteniski klub Hasspin
    4.330 KM
   • 614300 - Odbojkaški klub Turbina
    3.800 KM
   • 614300 - Subvencija UG "Glavatica" - za nakn. za korišt.voda
    3.750 KM
   • 614300 - Sufinansiranje NTV Hayat, MDD Merhamet - podrška izgradnju kuća za siromašne i druge pomoći
    3.500 KM
   • 614300 - Planinarsko sportsko društvo Vilinac
    3.150 KM
   • 614300 - Planinarsko društvo Plasa
    3.100 KM
   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih
    2.850 KM
   • 614300 - UDVDR HVO
    2.850 KM
   • 614300 - HVIDRA
    2.850 KM
   • 614300 - Udruženje civilnih žrtava rata
    2.850 KM
   • 614300 - Crveni krst
    2.850 KM
   • 614300 - Obilježavanje datuma NOR-a i godišnjice Bitke na neretvi
    2.500 KM
   • 614300 - Tavla klub Jablanica
    2.050 KM
   • 614300 - Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma
    2.000 KM
   • 614300 - Badminton klub Netspin
    2.000 KM
   • 614300 - SUBNOR
    1.425 KM
   • 614300 - MDD Merhamet
    1.425 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba
    1.425 KM
   • 614300 - Udruzenje Roma
    1.425 KM
   • 614300 - Udruženje za sport i rekreaciju invalida
    1.100 KM
   • 614300 - Klub ekstremnih sportova 4SEASONS
    1.100 KM
   • 614300 - Klub dizača tegova Sidro
    1.100 KM
   • 614300 - Ronilački klub Jablanica
    1.100 KM
   • 614300 - Planinarsko društvo Prenj
    1.100 KM
   • 614300 - Edukacija o prirodnom i kulturno-historijskom nasljeđu
    1.000 KM
   • 614300 - Edukacija o značaju fizičkih aktivnosti u razvoju ličnosti
    999 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.303.270 KM
   • 614400 - Şubvencija JKP Jablanica - program održ. javnih i zelenih površina
    200.000 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje pripeavnika i volontera
    189.133 KM
   • 614400 - JU Centar za socijalni rad
    123.500 KM
   • 614400 - Osnovna škola-materijalni troškovi
    114.000 KM
   • 614400 - JU Dom za stara iznemogla lica
    109.250 KM
   • 614400 - JU Dječje obdanište "Pčelica"
    102.500 KM
   • 614400 - JP RTV Jablanica
    85.500 KM
   • 614400 - Općinsko javno pravobranilaštvo
    85.000 KM
   • 614400 - JU Muzej "Bitka za ranjenike"
    80.750 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- održavanje lokalnih puteva
    67.667 KM
   • 614400 - Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl.)
    50.000 KM
   • 614400 - Poticanje obrta
    32.000 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- održavanje javne rasvjete
    30.000 KM
   • 614400 - JU Gradska apoteka
    15.246 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba
    15.082 KM
   • 614400 - Osnovna i srednja škola ( finansiranje školskih i vanškolskih aktivnosti, nagrade učenicima...)
    4.142 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima89.397 KM
   • 614500 - Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju
    54.993 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    15.414 KM
   • 614500 - Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva
    9.000 KM
   • 614500 - Poduzetnički inkubator
    6.000 KM
   • 614500 - Dnevni centar za djecu Jablanica
    3.000 KM
   • 614500 - Subvencije određenih strukt. tla i određ. pododnih kultura za uzgoj
    990 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo29.366 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    17.119 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    12.247 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.319.371 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.319.371 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Ostalo
    234.650 KM
   • 615100 - Uređenje trotoara u užem gradskom području
    88.774 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija puta Ravna - Bijela
    77.326 KM
   • 615100 - Rekonsturkcija puta Šanica
    72.961 KM
   • 615100 - Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima
    59.630 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija lokalnog puta Lendava
    50.661 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija puta Rodici - Lokve
    49.950 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ-a
    44.109 KM
   • 615100 - Projekti civilne zastite
    40.842 KM
   • 615100 - Uredjenje lokalnih puteva u MZ Ostrozac, D . Jablanica, Mirke
    39.004 KM
   • 615100 - Ostala uređenja zemljišta
    33.261 KM
   • 615100 - Podrska stambenom zbrinjavanju povratnika
    32.945 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje saobraćajnice kroz industrijsku zonu Šljunkara
    29.999 KM
   • 615100 - Uređenje dvorišta
    29.047 KM
   • 615100 - Uređenje saobraćajnice do harema Jasen
    27.372 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodo i kanal. mreze. gradski vod. - suf.
    27.217 KM
   • 615100 - Izrada i revizija projekata
    23.144 KM
   • 615100 - Regulacioni plan Centar 1, Centar 2,Bokulja Jarišta
    20.986 KM
   • 615100 - Završetak puta za Husrepe - MZ Slatina
    20.935 KM
   • 615100 - Projekti historijskog nasljedja, spomen obiljezja - sufinansiranje
    20.000 KM
   • 615100 - Planiranje, izgradnja i rekonstr. drustv. prostorija, sportskih i dj,. igralista
    19.981 KM
   • 615100 - Odr- uređaja za preciscavanje otpad. voda Ostrožac, Paprasko
    19.732 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija skolskih i dr. objekata
    19.462 KM
   • 615100 - Usaglasavanje postojece prostorno planske dokumentacije
    19.305 KM
   • 615100 - Sufinansiranje uređenja puteva MZ Doljani
    18.236 KM
   • 615100 - Propisno odlaganje prikupljenog otpada, reciklaza i trgovanje otpadom
    16.000 KM
   • 615100 - Postavljanje zastite ograde i zastitne mreze Podstjenje - Lug
    14.967 KM
   • 615100 - Revitalizacija srednje skole u Jablanici - suf.
    14.017 KM
   • 615100 - Sanacija divljih deponija na podrucju opcine Jablanica
    14.017 KM
   • 615100 - Prostor. prosire. RTV, Centra za soc. rad OKPIS
    13.888 KM
   • 615100 - Asfaltiranje platoa Mlaka i rekonstrukcija i asvalt. ulice Podbreska
    11.187 KM
   • 615100 - Deminiranje podrucja - sufinansiranje
    10.000 KM
   • 615100 - Projekti PUO - otkup otpada
    10.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodovoda Bučinac i Drinovci
    9.852 KM
   • 615100 - Prijekti IFAD - suf.
    8.957 KM
   • 615100 - Uredjenje gradskog parka - projektovanje
    6.985 KM
   • 615100 - Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete
    6.984 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija lok. vodov. (gornje Paprasko, Košćan, Doljani)
    6.975 KM
   • 615100 - Lokalni vodovod - naselje Šanica, Donje Paprasko
    6.919 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulice Omladinsko setaliste
    6.868 KM
   • 615100 - Uređenje autobuskih stajalista Ravna, Dragan Selo, Sanica
    6.499 KM
   • 615100 - Projekti Muzeja - sufinansiranje
    6.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija otvora i mokrih cvorova MUP-a suf.
    5.974 KM
   • 615100 - Nabavka zemljsita
    5.566 KM
   • 615100 - Ostvariovanje boljih i sigurnijh usl. boravka djece u JU Pcelica
    4.247 KM
   • 615100 - Utopljavanje javnih objekata - skole, dom zravlja - suf-
    3.990 KM
   • 615100 - Izgradnja drustvene prostorije - Dragan Selo
    3.950 KM
   • 615100 - Mapiranje postojecih i potncijalnih turistickih potencijala
    3.000 KM
   • 615100 - Nabavka oprema za JU Dom za stara i iznemogla lica
    3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.069.085 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.069.085 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada5.566 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.919 KM
  • 821300 - Nabavka opreme112.457 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje949.143 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ostalo
    637.566 KM
   • 821600 - Nastavak radova na sportskoj dvorani
    299.968 KM
   • 821600 - Izgradnja društvene prostorije - Djevor
    11.609 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 100.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  100.000 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja100.000 KM
   • 822600 - Krediti za mali biznis iz revolving sredstava
    70.000 KM
   • 822600 - Krediti za stambeno zbrinjavanje borack. pop. iz rev. sr
    30.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 67.604 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  67.604 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu1.733 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje65.871 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 505.022 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  505.022 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja505.022 KM
   • 823300 - Otplata kredita za pokrice deficita 2011 god.
    299.352 KM
   • 823300 - Otplata kredita za sportsku dvoranu
    200.000 KM
   • 823300 - Otplata kredita za vodovod Lug
    5.670 KM

OSTALI RASHODI 2015. 56.385 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  56.385 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva56.385 KM

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.889.081 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.727.303 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.541.549 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 185.754 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  161.778 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca161.778 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 864.702 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  864.702 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.845 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju241.868 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    183.659 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - općine
    42.414 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    11.402 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    4.393 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge67.033 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara50.199 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.097 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje66.010 KM
   • 613700 - Ulaganje u sanaciju cesta
    37.376 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    23.464 KM
   • 613700 - Ostalo
    5.170 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.828 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge381.822 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijeć. komisijama i članova savjeta MZ
    129.825 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    46.044 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebne naknade
    42.096 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    20.585 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    20.161 KM
   • 613900 - Stručne usluge (održavanje softvera i sl.)
    15.759 KM
   • 613900 - Usluge BFC SEE certifikata
    14.874 KM
   • 613900 - Obilježavanje vejrskih i državnih praznika
    13.766 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana Općine
    12.850 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - uplaćeno od HNK
    11.630 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ug.o djelu i autor.djelu
    11.490 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    7.938 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    7.126 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
    6.821 KM
   • 613900 - Usluge tehn. prijema i upot.doz.
    6.514 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zašt.
    6.259 KM
   • 613900 - Usluge izrade suvenira za bratske općine i druge goste
    4.624 KM
   • 613900 - Članarina Savez općina, REDAH i dr.
    3.000 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    460 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 4.584.150 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.901.645 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.000 KM
   • 614100 - Tekući transferi RTV-u Jablanica-zakup i dozvole
    3.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima677.589 KM
   • 614200 - Stipendiranje đaka i studenata
    330.450 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika i nastavnika
    176.650 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći
    62.050 KM
   • 614200 - Subvencije boračkoj populaciji
    44.789 KM
   • 614200 - Podrška porodicama za novorođenčad
    28.250 KM
   • 614200 - Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata
    13.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    10.000 KM
   • 614200 - Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece koja boluju od autizma
    7.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima-paraplegičarima
    5.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama604.401 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    218.445 KM
   • 614300 - Izdvajanje za političke subjekte
    119.506 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama
    50.000 KM
   • 614300 - Sportski savez
    20.000 KM
   • 614300 - Projekt NVO - LOD metodologija
    20.000 KM
   • 614300 - Fondacija za očuvanje tekovina rata 92-95
    20.000 KM
   • 614300 - Transfer za mlade
    20.000 KM
   • 614300 - Narodna kuhinja-MDD Merhamet
    19.000 KM
   • 614300 - Projekti mladih - LOD metodologija
    14.500 KM
   • 614300 - JOB
    12.500 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    11.850 KM
   • 614300 - RVI
    11.150 KM
   • 614300 - Sufinansiranje NTV Hayat, MDD Merhamet - podrška izgradnju kuća za siromašne i druge pomoći
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje gorska služba spašavanja - stanica Jablanica
    9.500 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    9.500 KM
   • 614300 - Crveni krst
    9.500 KM
   • 614300 - Grant od Turističke zajednice HNK za projekte Jablaničko ljeto 2016
    7.000 KM
   • 614300 - "Preporod"
    5.000 KM
   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih
    2.850 KM
   • 614300 - UDVDR HVO
    2.850 KM
   • 614300 - HVIDRA
    2.850 KM
   • 614300 - Udruženje civilnih žrtava rata
    2.850 KM
   • 614300 - Udruženje Roma
    1.450 KM
   • 614300 - SUBNOR
    1.450 KM
   • 614300 - MDD Merhamet
    1.450 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba
    1.450 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.385.013 KM
   • 614400 - Şubvencija JKP Jablanica - program održ. javnih i zelenih površina
    200.000 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera
    199.266 KM
   • 614400 - JU Centar za socijalni rad
    130.000 KM
   • 614400 - Osnovna škola-materijalni troškovi
    114.000 KM
   • 614400 - JU Dom za stara iznemogla lica
    109.250 KM
   • 614400 - JU Dječje obdanište "Pčelica"
    105.000 KM
   • 614400 - JP RTV Jablanica
    85.500 KM
   • 614400 - Općinsko javno pravobranilaštvo
    85.000 KM
   • 614400 - JU Muzej "Bitka za ranjenike"
    80.750 KM
   • 614400 - Podrška pružanju specijalističkih usluga u Domu zdravlja
    65.000 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- održavanje lokalnih puteva
    56.000 KM
   • 614400 - Poticanje obrta
    48.000 KM
   • 614400 - Tekući transfer za izbore
    33.900 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- održavanje javne rasvjete
    30.000 KM
   • 614400 - JU Sportski centri u osnivanju
    23.350 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba
    8.637 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- odvoz smeća iz ruralnih područja
    5.000 KM
   • 614400 - Osnovna i srednja škola ( finansiranje školskih i vanškolskih aktivnosti, nagrade učenicima...)
    3.990 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    2.370 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima180.813 KM
   • 614500 - Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju
    48.376 KM
   • 614500 - Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva
    48.000 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    32.065 KM
   • 614500 - Subvencioniranje sadnje bobičastog voća i suf. proj. plasteničke proizv
    24.172 KM
   • 614500 - Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu i opremi
    21.840 KM
   • 614500 - Poduzetnički inkubator
    6.000 KM
   • 614500 - Subvencije određenih strukt. tla i određ. pododnih kultura za uzgoj
    360 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo50.829 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    41.519 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    9.310 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.682.505 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.682.505 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Ostalo
    337.331 KM
   • 615100 - Rekonsturkcija puta Šanica
    74.860 KM
   • 615100 - Uređenje trotoara u gradskom području
    70.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulice Branilaca grada
    68.491 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija Stare ceste i dr putevi MZ Jablanica II
    65.469 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija puta Ravna - Bijela - Tretište
    64.842 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulice Omladinsko setaliste
    60.000 KM
   • 615100 - Projekti civilne zastite
    52.018 KM
   • 615100 - Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima
    49.790 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija lokalnog puta Lendava
    49.657 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Žernik - Glogošnica
    47.410 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija puta Rodici - Lokve
    45.193 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ-a
    42.254 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta za Dobrinju
    39.696 KM
   • 615100 - Uredjenje gradskog parka I faza
    39.358 KM
   • 615100 - Izrada i revizija projekata i nadzor
    37.342 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodo i kanal. mreze. gradski vod. - suf.
    31.837 KM
   • 615100 - Uređenje naselja Doljanka A,B,C
    30.231 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija igrališta u naselju Ostrožac
    29.962 KM
   • 615100 - Ostala uređenja zemljišta
    27.777 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija pristupnih puteva u MZ Jablanica I, Podružnica Krstac
    25.427 KM
   • 615100 - Sufinansiranje uređenja puteva MZ Doljani
    25.148 KM
   • 615100 - Uređenje plaža na području jablaničkog jezera
    21.667 KM
   • 615100 - Podrska stambenom zbrinjavanju povratnika
    20.674 KM
   • 615100 - Uredjenje lokalnih puteva u MZ Mirke
    20.515 KM
   • 615100 - Uređenje puta i rasvjete u podružnici Risovac
    20.000 KM
   • 615100 - Uređenje fasada u gradu
    19.984 KM
   • 615100 - Probijanje šumskih puteva u MZ Ostrožac
    19.983 KM
   • 615100 - Odr- uređaja za preciscavanje otpad. voda Ostrožac, Paprasko
    19.942 KM
   • 615100 - Uređenje saobraćajnice do harema Jasen
    17.899 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija skolskih i dr. objekata
    16.945 KM
   • 615100 - Finansiranje izgradnje poslovnih zona - uređenje lokacije
    15.946 KM
   • 615100 - Završetak puta za MZ Slatina
    15.367 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija igrališta kod novog doma u Doljanima
    15.000 KM
   • 615100 - Projekti historijskog nasljedja, spomen obiljezja - sufinansiranje
    15.000 KM
   • 615100 - Sanacija divljih deponija na podrucju opcine Jablanica
    14.003 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija igrališta u naselju Dragan Selo
    13.979 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija oprostorija MUP-a
    12.794 KM
   • 615100 - Utopljavanje javnih objekata (škole, obdaništa i dr)
    12.692 KM
   • 615100 - Uređenje dvorišta
    11.805 KM
   • 615100 - Uređenje autobuskih stajalista u MZ
    10.975 KM
   • 615100 - Nabavka novog RTG aparata i dr opreme - za dom zdravlja
    10.000 KM
   • 615100 - Projekti Muzeja - sufinansiranje
    10.000 KM
   • 615100 - Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete
    9.751 KM
   • 615100 - Planiranje, izgradnja i rekonstr. drustv. prostorija, sportskih i dj,. igralista
    9.503 KM
   • 615100 - Asfaltiranje platoa Mlaka i rekonstrukcija i asvalt. ulice Podbreska
    6.994 KM
   • 615100 - Izgradnja podzemne garaže Rasadnik
    6.994 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 606.690 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  606.690 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.531 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.622 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava90.276 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje507.261 KM
   • 821600 - Završetak radova na sportskoj dvorani
    398.892 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ostalo
    76.651 KM
   • 821600 - Izgradnja društvene prostorije - Djevor
    18.096 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrade i izgradnja amfiteatra u ulici Branilaca grada za potrebe kulturnih aktivnosti
    7.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija poslovnih prostora u vlasništvu opštine
    6.622 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 16.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  16.000 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja16.000 KM
   • 822600 - Krediti za stambeno zbrinjavanje borack. pop. iz rev. sr
    16.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 36.319 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  36.319 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu1.666 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje34.653 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 211.245 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  211.245 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja211.245 KM
   • 823300 - Otplata kredita za sportsku dvoranu
    200.000 KM
   • 823300 - Otplata kredita za vodovod Lug
    11.245 KM

OSTALI RASHODI 2016. 49.794 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  49.794 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva49.794 KM

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.846.991 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.688.734 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.502.500 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 186.234 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  158.257 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca158.257 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 879.493 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  879.493 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.257 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju240.393 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    185.419 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - općine
    37.814 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    14.595 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    2.565 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge63.982 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara51.405 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva42.057 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje61.696 KM
   • 613700 - Ulaganje u sanaciju cesta
    37.012 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    15.676 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje vatrogasnih vozila
    9.008 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.284 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge395.420 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijeć. komisijama i članova savjeta MZ
    145.735 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebne naknade
    49.977 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    28.334 KM
   • 613900 - Ostale različite usluge
    26.934 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    19.956 KM
   • 613900 - Stručne usluge (održavanje softvera i sl.)
    15.410 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    15.119 KM
   • 613900 - Obilježavanje vejrskih i državnih praznika
    14.266 KM
   • 613900 - Usluge BFC SEE certifikata
    13.740 KM
   • 613900 - Usluge tehn. prijema i upot.doz.
    13.114 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana Općine
    12.761 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ug.o djelu i autor.djelu
    9.790 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    7.316 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zašt.
    6.212 KM
   • 613900 - Usluge izrade suvenira za bratske općine i druge goste
    4.560 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih
    4.529 KM
   • 613900 - Naknada za izbore u MZ
    3.767 KM
   • 613900 - Članarina Savez općina, REDAH i dr.
    3.000 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    900 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 4.227.571 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.954.096 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima643.985 KM
   • 614200 - Stipendiranje đaka i studenata
    316.850 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika - sredstva min obraz HNK
    138.292 KM
   • 614200 - Urgentne socijalne pomoći
    59.970 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    38.358 KM
   • 614200 - Podrška porodicama za novorođenčad
    27.500 KM
   • 614200 - Subvencije boračkoj populaciji
    25.602 KM
   • 614200 - Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata
    12.012 KM
   • 614200 - Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece koja boluju od autizma
    12.000 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika srednje škole
    8.286 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    5.115 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama543.776 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    180.000 KM
   • 614300 - Izdvajanje za političke subjekte
    119.057 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama
    50.000 KM
   • 614300 - Projekt NVO - LOD metodologija
    20.000 KM
   • 614300 - Transfer za mlade
    20.000 KM
   • 614300 - Narodna kuhinja-MDD Merhamet
    19.000 KM
   • 614300 - Projekti mladih - LOD metodologija
    15.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    12.519 KM
   • 614300 - JOB
    12.500 KM
   • 614300 - RVI
    12.500 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    12.500 KM
   • 614300 - Sportski savez
    10.000 KM
   • 614300 - Fondacija za očuvanje tekovina rata 92-95
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje gorska služba spašavanja - stanica Jablanica
    9.500 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera
    9.500 KM
   • 614300 - Crveni krst
    9.500 KM
   • 614300 - "Preporod"
    5.000 KM
   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih
    2.850 KM
   • 614300 - UDVDR HVO
    2.850 KM
   • 614300 - HVIDRA
    2.850 KM
   • 614300 - Udruženje civilnih žrtava rata
    2.850 KM
   • 614300 - Udruženje Roma
    1.450 KM
   • 614300 - SUBNOR
    1.450 KM
   • 614300 - MDD Merhamet
    1.450 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba
    1.450 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.606.507 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    267.627 KM
   • 614400 - Şubvencija JKP Jablanica - program održ. javnih i zelenih površina
    200.000 KM
   • 614400 - JU Centar za socijalni rad
    145.000 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera
    139.338 KM
   • 614400 - Osnovna škola-materijalni troškovi
    114.000 KM
   • 614400 - JU Dom za stara iznemogla lica
    109.250 KM
   • 614400 - JU Dječje obdanište "Pčelica"
    105.000 KM
   • 614400 - JP RTV Jablanica
    85.500 KM
   • 614400 - Općinsko javno pravobranilaštvo
    85.000 KM
   • 614400 - JU Muzej "Bitka za ranjenike"
    80.750 KM
   • 614400 - Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl.)
    76.000 KM
   • 614400 - JU Sportski centar
    75.000 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- održavanje lokalnih puteva
    70.000 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- održavanje javne rasvjete
    35.000 KM
   • 614400 - Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba
    8.832 KM
   • 614400 - Osnovna i srednja škola ( finansiranje školskih i vanškolskih aktivnosti, nagrade učenicima...)
    5.210 KM
   • 614400 - Subvencije JKP "Jablanica"- odvoz smeća iz ruralnih područja
    5.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima130.110 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    70.110 KM
   • 614500 - Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva
    60.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo26.718 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    16.138 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    10.580 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.273.475 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.273.475 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Ostalo
    639.608 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija puta Ravna - bijela
    89.160 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ Mirke
    70.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta za Dobrinju
    59.705 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulice Omladinsko šetalište
    54.882 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija puta Rodići - Lokve
    49.944 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija puta Lendava - Topalov greb - dobrig
    47.216 KM
   • 615100 - Uređenje puteva u MZ (građevinski materijal)
    39.998 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija vodo i kanal. mreze. gradski vod. - suf.
    37.775 KM
   • 615100 - Projekti civilne zastite
    31.109 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulice Pere Bilića
    30.000 KM
   • 615100 - Podrska stambenom zbrinjavanju povratnika
    19.901 KM
   • 615100 - Izgradnja igrališta - Dragan Selo
    19.662 KM
   • 615100 - Uredjenje lokalnih puteva u MZ Doljani
    17.209 KM
   • 615100 - Regulacioni plan Centar 2
    13.806 KM
   • 615100 - Probijanje protiv požarnih puteva u MZ Ostrožac
    12.631 KM
   • 615100 - Planiranje, izgradnja i rekonstr. drustv. prostorija, sportskih i dj,. igralista
    9.978 KM
   • 615100 - Sanacija divljih deponija na podrucju opcine Jablanica
    6.983 KM
   • 615100 - Proširenje video nadzora u gradskom području
    6.926 KM
   • 615100 - Projekti historijskog nasljedja, spomen obiljezja - sufinansiranje
    5.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija skolskih i dr. objekata
    4.633 KM
   • 615100 - Finansiranje izgradnje poslovnih zona
    4.080 KM
   • 615100 - Uređenje dvorišta
    1.989 KM
   • 615100 - MZ Slatina uređenje puta
    1.280 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 516.041 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  516.041 KM
  • 821200 - Nabavka građevina69.267 KM
  • 821300 - Nabavka opreme172.566 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    79.419 KM
   • 821300 - Nabavka teretnog vozila za civilnu zaštitu
    50.557 KM
   • 821300 - Nabavka teretnog vozila za posebne namjene za civilnu zaštitu
    29.994 KM
   • 821300 - Nabavka vatrogasne opreme
    12.596 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje274.207 KM
   • 821600 - Projekat sportska dvorana
    240.600 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ostalo
    22.736 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija poslovnih prostora u vlasništvu opštine
    10.871 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 59.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  59.000 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja59.000 KM
   • 822600 - Krediti za mali biznis iz revolving sredstava
    50.000 KM
   • 822600 - Krediti za stambeno zbrinjavanje borack. pop. iz rev. sr
    9.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 22.556 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  22.556 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu1.558 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje20.999 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 211.069 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  211.069 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja211.069 KM
   • 823300 - Otplata kredita za sportsku dvoranu
    200.000 KM
   • 823300 - Otplata kredita za vodovod Lug
    11.069 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: