Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

21.680.746 KM

PORESKI PRIHODI

6.086.066 KM  (28,07%)

NEPORESKI PRIHODI

7.645.625 KM  (35,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

7.933.800 KM  (36,59%)

PRIMICI OD IMOVINE

9.199 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

6.055 KM  ( 0,03%)

RASHODI:

19.721.913 KM

LIČNA PRIMANJA

6.343.796 KM  (32,17%)

MATERIJAL I USLUGE

2.555.736 KM  (12,96%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.235.529 KM  (41,76%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.586.852 KM  (13,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

17.807.528 KM

PORESKI PRIHODI

5.218.979 KM  (29,31%)

NEPORESKI PRIHODI

6.095.383 KM  (34,23%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.491.280 KM  (36,45%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.886 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

19.815.013 KM

LIČNA PRIMANJA

6.500.101 KM  (32,80%)

MATERIJAL I USLUGE

2.562.953 KM  (12,93%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.016.117 KM  (45,50%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.708.081 KM  ( 8,62%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

27.761 KM  ( 0,14%)

PRIHODI:

20.072.237 KM

PORESKI PRIHODI

5.917.526 KM  (29,48%)

NEPORESKI PRIHODI

7.668.241 KM  (38,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.484.469 KM  (32,31%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.001 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

18.451.029 KM

LIČNA PRIMANJA

6.267.234 KM  (33,97%)

MATERIJAL I USLUGE

2.783.729 KM  (15,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.192.132 KM  (44,40%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.177.934 KM  ( 6,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

30.000 KM  ( 0,16%)

PRIHODI:

22.424.741 KM

PORESKI PRIHODI

10.744.031 KM  (47,91%)

NEPORESKI PRIHODI

8.161.781 KM  (36,40%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.518.930 KM  (15,69%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

23.185.151 KM

LIČNA PRIMANJA

6.126.044 KM  (26,42%)

MATERIJAL I USLUGE

3.076.238 KM  (13,27%)

TRANSFERI I DOZNAKE

11.710.829 KM  (50,51%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.225.473 KM  ( 9,60%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

46.567 KM  ( 0,20%)

PRIHODI:

31.153.235 KM

PORESKI PRIHODI

15.750.678 KM  (50,56%)

NEPORESKI PRIHODI

13.301.155 KM  (42,70%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.101.402 KM  ( 6,75%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

28.402.536 KM

LIČNA PRIMANJA

6.746.420 KM  (23,75%)

MATERIJAL I USLUGE

3.250.898 KM  (11,45%)

TRANSFERI I DOZNAKE

16.492.303 KM  (58,07%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.912.915 KM  ( 6,74%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

31.591.338 KM

PORESKI PRIHODI

15.948.205 KM  (50,48%)

NEPORESKI PRIHODI

13.354.283 KM  (42,27%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.224.552 KM  ( 7,04%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

64.298 KM  ( 0,20%)

RASHODI:

34.009.957 KM

LIČNA PRIMANJA

7.256.885 KM  (21,34%)

MATERIJAL I USLUGE

3.640.578 KM  (10,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

18.693.842 KM  (54,97%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.418.652 KM  (12,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

36.880.207 KM

PORESKI PRIHODI

18.726.049 KM  (50,78%)

NEPORESKI PRIHODI

13.368.563 KM  (36,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

4.785.286 KM  (12,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

309 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

26.665.173 KM

LIČNA PRIMANJA

7.286.429 KM  (27,33%)

MATERIJAL I USLUGE

3.786.660 KM  (14,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

13.057.509 KM  (48,97%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.534.575 KM  ( 9,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 6.086.066 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  4.206.444 KM
  • 714100 - Porez na imovinu4.206.444 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    3.063.938 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.142.506 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  440.727 KM
  • 716100 - Porez na dohodak440.727 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.438.895 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.438.895 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 7.645.625 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  4.273.348 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija4.267.827 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    3.269.879 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža
    919.739 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine- skloništa
    45.785 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - velika sala, parking
    32.423 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.522 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite u banci
    5.522 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.254.874 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.046.219 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    1.046.219 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade775.891 KM
   • 722400 - Naknada za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa
    348.503 KM
   • 722400 - Naknada sredstava dr. nekretnina
    167.843 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    150.685 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    87.338 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    21.522 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.225.087 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    531.277 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    364.858 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    192.835 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga katastra
    68.157 KM
   • 722500 - Posebne nakn. za zastitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    59.946 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    8.012 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)207.678 KM
   • 722600 - Naknada po osnovi tehničkog prijema objekata
    170.915 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima- ostali prihodi
    20.364 KM
   • 722600 - Općinske naknade - tenderi
    8.900 KM
   • 722600 - Naknada po osnovu pregleda poslovnih objekata
    7.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  117.403 KM
  • 723100 - Novčane kazne117.403 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 7.933.800 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  7.933.800 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti7.933.800 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    5.533.800 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za kapitalne projekte
    1.750.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi ud Federacije (Fond za zaštitu okoliša)
    450.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Grada
    100.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije (za stadion Otoka)
    100.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 9.199 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  9.199 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava9.199 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 6.055 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  6.055 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza6.055 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 5.218.979 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  3.417.355 KM
  • 714100 - Porez na imovinu3.417.355 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    2.248.920 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.168.435 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  445.493 KM
  • 716100 - Porez na dohodak445.493 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.356.131 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.356.131 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 6.095.383 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  990.825 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija986.226 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža
    923.315 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine- skloništa
    50.065 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - velika sala, parking
    12.846 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.600 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite u banci
    4.600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.890.276 KM
  • 722300 - Komunalne takse967.293 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    967.293 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.638.305 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    1.071.806 KM
   • 722400 - Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta
    1.010.797 KM
   • 722400 - Naknada za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa
    185.314 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    146.622 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    135.643 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    70.174 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    11.699 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda poslovnih postora
    6.250 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.252.642 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    544.846 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    376.070 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    191.320 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga katastra
    75.032 KM
   • 722500 - Posebne nakn. za zastitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    54.974 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    10.400 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)32.035 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima- ostali prihodi
    24.001 KM
   • 722600 - Općinske naknade - tenderi
    8.034 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  214.281 KM
  • 723100 - Novčane kazne214.281 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 6.491.280 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.491.280 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.491.280 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    6.031.600 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za kapitalne projekte
    380.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - ostali
    79.680 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 1.886 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.886 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.886 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 5.917.526 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  4.211.970 KM
  • 714100 - Porez na imovinu4.211.970 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    3.071.145 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.140.825 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  453.898 KM
  • 716100 - Porez na dohodak453.898 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.251.658 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.251.658 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 7.668.241 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.186.525 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.182.261 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža
    1.062.840 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine- skloništa
    111.931 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - velika sala, parking
    7.490 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.263 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite u banci
    4.263 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.985.991 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.291.540 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    1.291.540 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.416.708 KM
   • 722400 - Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta
    1.987.142 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    466.728 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    300.140 KM
   • 722400 - Naknada za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa
    249.137 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    189.640 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    136.450 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    77.596 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda poslovnih postora
    9.875 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.247.365 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    531.319 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    389.698 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    196.009 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga katastra
    66.149 KM
   • 722500 - Posebne nakn. za zastitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    51.725 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    12.465 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)30.378 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima- ostali prihodi
    25.404 KM
   • 722600 - Općinske naknade - tenderi
    4.974 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  495.725 KM
  • 723100 - Novčane kazne495.725 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 6.484.469 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  37.789 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva37.789 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.446.680 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.446.680 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    5.307.100 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za kapitalne projekte
    824.580 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije (Fond za zaštitu okoliša)
    240.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije BiH za utopljavanje OŠ
    75.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 2.001 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.001 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.001 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 10.744.031 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  3.852.998 KM
  • 714100 - Porez na imovinu3.852.998 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    2.618.277 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.234.721 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  506.007 KM
  • 716100 - Porez na dohodak506.007 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.385.026 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.385.026 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    5.073.001 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju diraecijama cesta
    1.312.025 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 8.161.781 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.177.085 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.267 KM
   • 721100 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    3.267 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.173.818 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža
    1.049.133 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine- skloništa
    124.676 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    9 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.732.358 KM
  • 722300 - Komunalne takse962.932 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    962.932 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.408.375 KM
   • 722400 - Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta
    3.183.099 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje gradskog građevinskog zemljišta
    370.256 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    240.222 KM
   • 722400 - Naknada za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa
    225.425 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    186.228 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    182.695 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    12.699 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda poslovnih postora
    7.750 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.334.972 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    566.540 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    401.818 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    200.619 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjere i katastra
    95.647 KM
   • 722500 - Posebne nakn. za zastitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    54.745 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjere i katastra
    15.603 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)26.078 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima- ostali prihodi
    21.450 KM
   • 722600 - Općinske naknade - tenderi
    4.628 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  252.339 KM
  • 723100 - Novčane kazne252.339 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 3.518.930 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  41.154 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva41.154 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.477.775 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.477.775 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    1.959.233 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za kapitalne projekte
    1.518.542 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 15.750.678 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  5.013.458 KM
  • 714100 - Porez na imovinu5.013.458 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  496.856 KM
  • 716100 - Porez na dohodak496.856 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  10.240.364 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza10.240.364 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 13.301.155 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.422.215 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.422.215 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  11.804.815 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.051.493 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade9.252.995 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.476.458 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)23.868 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  74.125 KM
  • 723100 - Novčane kazne74.125 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 2.101.402 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  49.243 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva49.243 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  95.660 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti95.660 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.956.499 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.956.499 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 15.948.205 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  5.267.958 KM
  • 714100 - Porez na imovinu5.267.958 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  525.287 KM
  • 716100 - Porez na dohodak525.287 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  10.154.960 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza10.154.960 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 13.354.283 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.414.593 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.414.593 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  11.757.471 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.153.660 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade8.879.434 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.699.851 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)24.526 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  182.219 KM
  • 723100 - Novčane kazne182.219 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 2.224.552 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  138.335 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti138.335 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.086.217 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova2.086.217 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 64.298 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  64.298 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza64.298 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 18.726.049 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  7.914.946 KM
  • 714100 - Porez na imovinu7.914.946 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  573.935 KM
  • 716100 - Porez na dohodak573.935 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  10.237.168 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza10.237.168 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 13.368.563 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.473.453 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.473.453 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  11.825.030 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.233.798 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade8.769.518 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.807.419 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.295 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  70.080 KM
  • 723100 - Novčane kazne70.080 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 4.785.286 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  163.875 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva163.875 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  123.911 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti123.911 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.497.500 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova4.497.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 309 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  309 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza309 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 6.343.796 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  5.870.480 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.482.053 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.388.428 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  473.316 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca473.316 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 2.555.736 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.555.736 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.987 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju367.287 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge228.158 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara172.826 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.395 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje216.912 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa27.151 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.500.021 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 8.235.529 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.200.378 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade304.525 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.418.990 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.777.361 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima699.502 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.035.151 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade4.035.151 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastrukturnih objekata
    2.761.017 KM
   • 615100 - Aproprijacija: Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastrukturnih objekta
    1.234.986 KM
   • 615100 - Kapitalna ulaganja u zemljište i nabavka građevina i zemljišta
    39.148 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 2.586.852 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.586.852 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada827.510 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.316.246 KM
  • 821300 - Nabavka opreme218.355 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava55.421 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje169.319 KM
   • 821600 - Aproprijacija: Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    157.033 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    12.287 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 6.500.101 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.014.901 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.612.237 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.402.665 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  485.200 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca485.200 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 2.562.953 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.562.953 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.473 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju407.853 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge228.053 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara167.621 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.868 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje228.864 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa25.007 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.451.213 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 9.016.117 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.311.414 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade447.204 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.526.735 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.732.883 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima604.592 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.704.703 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade4.704.703 KM
   • 615100 - Aproprijacija: Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastrukturnih objekta
    2.302.931 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje infrastrukturnih objekata
    2.202.470 KM
   • 615100 - Kapitalna ulaganja u zemljište i nabavka zemljišta i građevina
    199.302 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 1.708.081 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.708.081 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada559.134 KM
  • 821200 - Nabavka građevina797.609 KM
  • 821300 - Nabavka opreme96.743 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava24.842 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje229.753 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    144.228 KM
   • 821600 - Aproprijacija: Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    85.525 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 27.761 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  27.761 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva27.761 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 6.267.234 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  5.783.392 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.617.219 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.166.172 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  483.842 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca483.842 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 2.783.729 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.783.729 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.696 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju444.215 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge229.986 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara179.608 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva39.905 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje289.539 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa33.660 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.539.120 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 8.192.132 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.510.369 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade294.847 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.438.039 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.351.780 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima425.704 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.681.763 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade4.681.763 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 1.177.934 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.177.934 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada310.845 KM
  • 821200 - Nabavka građevina533.106 KM
  • 821300 - Nabavka opreme215.905 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava22.465 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje95.614 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 30.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 6.126.044 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  5.616.105 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.850.280 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 765.825 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  509.939 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca509.939 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 3.076.238 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.076.238 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.690 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju393.594 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge255.772 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara225.692 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva73.982 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje229.649 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa33.615 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.836.243 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 11.710.829 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.950.868 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade488.872 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.552.640 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.285.534 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima623.822 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  7.759.961 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade7.759.961 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.225.473 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.225.473 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.109.711 KM
  • 821200 - Nabavka građevina599.401 KM
  • 821300 - Nabavka opreme272.193 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava106.518 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje137.650 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 46.567 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  46.567 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva46.567 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 6.746.420 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.176.754 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.419.201 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 757.553 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  569.666 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca569.666 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 3.250.898 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.250.898 KM
  • 613100 - Putni troškovi28.598 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju454.437 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge288.818 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara147.457 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva61.966 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje224.142 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa39.822 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.005.658 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 16.492.303 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.222.045 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade743.759 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.258.774 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.435.921 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima569.156 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima214.435 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  11.270.258 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade11.270.258 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.912.915 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.912.915 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.328.839 KM
  • 821200 - Nabavka građevina180.794 KM
  • 821300 - Nabavka opreme258.832 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.123 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje143.326 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 7.256.885 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.641.563 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.855.982 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 785.580 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  615.322 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca615.322 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 3.640.578 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.640.578 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.932 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju502.143 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge297.740 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara205.369 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva166.472 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme16.694 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje180.725 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa36.347 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.221.155 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 18.693.842 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.109.103 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.261.162 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.514.322 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.622.081 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima830.679 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima441.409 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo439.450 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  11.584.739 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade11.584.739 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 4.418.652 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.418.652 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.476.664 KM
  • 821200 - Nabavka građevina280.961 KM
  • 821300 - Nabavka opreme520.203 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava79.293 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.061.531 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 7.286.429 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.671.507 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.846.791 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 824.717 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  614.922 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca614.922 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 3.786.660 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.786.660 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.959 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju505.784 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge381.626 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara161.023 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva61.974 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme23.640 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje169.836 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa40.710 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.431.108 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 13.057.509 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.656.799 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.315.548 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.976.671 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.812.519 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.053.670 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima449.110 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo49.281 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  6.400.710 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade6.400.710 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 2.534.575 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.534.575 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.467.205 KM
  • 821200 - Nabavka građevina469.362 KM
  • 821300 - Nabavka opreme496.036 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje101.972 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: