Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.401.561 KM

PORESKI PRIHODI

555.562 KM  (39,64%)

NEPORESKI PRIHODI

517.395 KM  (36,92%)

TRANSFERI I DONACIJE

328.561 KM  (23,44%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

43 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.549.250 KM

LIČNA PRIMANJA

660.457 KM  (42,63%)

MATERIJAL I USLUGE

851.415 KM  (54,96%)

TRANSFERI I DOZNAKE

36.700 KM  ( 2,37%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

28 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

650 KM  ( 0,04%)

PRIHODI:

997.897 KM

PORESKI PRIHODI

507.599 KM  (50,87%)

NEPORESKI PRIHODI

393.116 KM  (39,39%)

TRANSFERI I DONACIJE

95.248 KM  ( 9,54%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.920 KM  ( 0,19%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

13 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.284.952 KM

LIČNA PRIMANJA

662.572 KM  (51,56%)

MATERIJAL I USLUGE

488.694 KM  (38,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

56.069 KM  ( 4,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.254.119 KM

PORESKI PRIHODI

491.406 KM  (39,18%)

NEPORESKI PRIHODI

534.846 KM  (42,65%)

TRANSFERI I DONACIJE

227.864 KM  (18,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

3 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.174.860 KM

LIČNA PRIMANJA

661.531 KM  (56,31%)

MATERIJAL I USLUGE

300.108 KM  (25,54%)

TRANSFERI I DOZNAKE

53.118 KM  ( 4,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

2.275 KM  ( 0,19%)

PRIHODI:

1.266.488 KM

PORESKI PRIHODI

480.317 KM  (37,93%)

NEPORESKI PRIHODI

640.096 KM  (50,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

146.074 KM  (11,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.451.104 KM

LIČNA PRIMANJA

704.170 KM  (48,53%)

MATERIJAL I USLUGE

359.890 KM  (24,80%)

TRANSFERI I DOZNAKE

57.124 KM  ( 3,94%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

7.034 KM  ( 0,48%)

PRIHODI:

1.129.396 KM

PORESKI PRIHODI

521.863 KM  (46,21%)

NEPORESKI PRIHODI

565.552 KM  (50,08%)

TRANSFERI I DONACIJE

41.981 KM  ( 3,72%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.060.683 KM

LIČNA PRIMANJA

704.249 KM  (66,40%)

MATERIJAL I USLUGE

250.236 KM  (23,59%)

TRANSFERI I DOZNAKE

48.345 KM  ( 4,56%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.446.110 KM

PORESKI PRIHODI

630.087 KM  (43,57%)

NEPORESKI PRIHODI

578.315 KM  (39,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

237.249 KM  (16,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

459 KM  ( 0,03%)

RASHODI:

1.079.425 KM

LIČNA PRIMANJA

714.604 KM  (66,20%)

MATERIJAL I USLUGE

238.871 KM  (22,13%)

TRANSFERI I DOZNAKE

72.052 KM  ( 6,68%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

466 KM  ( 0,04%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.464.723 KM

PORESKI PRIHODI

601.216 KM  (41,05%)

NEPORESKI PRIHODI

501.810 KM  (34,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

361.696 KM  (24,69%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.333.738 KM

LIČNA PRIMANJA

663.388 KM  (49,74%)

MATERIJAL I USLUGE

468.699 KM  (35,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

44.800 KM  ( 3,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

834 KM  ( 0,06%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 555.562 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.717 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.717 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  127 KM
  • 713100 - Porezi na plaće127 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    127 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  11.327 KM
  • 714100 - Porez na imovinu11.327 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    9.039 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.393 KM
   • 714100 - Porez na imovinu - ostalo
    895 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  159 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost159 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  28.588 KM
  • 716100 - Porez na dohodak28.588 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    19.238 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    6.110 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    2.151 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    551 KM
   • 716100 - Porez na dohodak - ostalo
    492 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    37 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    9 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  39.032 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza39.032 KM
   • 717100 - Prihodi iz direktnih poreza za opštinu
    28.463 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    10.569 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  469.612 KM
  • 719100 - Ostali porezi469.612 KM
   • 719100 - Prihod od direktnih poreza
    467.198 KM
   • 719100 - Porez na preduzeće
    1.200 KM
   • 719100 - Porez prijenos sredstava
    1.078 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    136 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 517.395 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  155.777 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija127.383 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    96.129 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,patenata i autorskih prava
    20.102 KM
   • 721100 - Ostali prihodi
    8.954 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    2.198 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine28.392 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    18.016 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine- kupovina građevinskog zemljišta
    8.489 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    1.887 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu2 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  352.294 KM
  • 722100 - Administrativne takse44.539 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    43.368 KM
   • 722100 - Ostali prihodi
    1.171 KM
  • 722200 - Sudske takse149 KM
  • 722300 - Komunalne takse803 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade198.926 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse107.828 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje šuma i šumski doprinos
    100.000 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    3.010 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    2.835 KM
   • 722500 - Ostale posebne naknade i takse
    1.687 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    296 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)50 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  9.324 KM
  • 723100 - Novčane kazne9.324 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 328.561 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  145.271 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva145.271 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  183.290 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti183.290 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    164.939 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od kantona
    18.351 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 43 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  43 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza43 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    43 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 507.599 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    2 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  8.490 KM
  • 713100 - Porezi na plaće8.490 KM
   • 713100 - Porezi na plaće- ostalo
    5.587 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    2.903 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  20.801 KM
  • 714100 - Porez na imovinu20.801 KM
   • 714100 - Porez na imovinu - ostalo
    16.906 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    2.514 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.356 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    25 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  26.382 KM
  • 716100 - Porez na dohodak26.382 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    22.150 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    2.462 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    1.085 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    342 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    211 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    131 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  449.993 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza449.993 KM
   • 717100 - Prihodi iz direktnih poreza za opštinu
    435.353 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    14.640 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.932 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.932 KM
   • 719100 - Porez prijenos sredstava
    1.831 KM
   • 719100 - Porez na ugostiteljstvo od fiz.osoba
    88 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    13 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 393.116 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  123.989 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija119.851 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    80.582 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    20.670 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,patenata i autorskih prava
    16.637 KM
   • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih industrija
    1.961 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.933 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    1.785 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    91 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    57 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije2.205 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  268.326 KM
  • 722100 - Administrativne takse55.990 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    52.930 KM
   • 722100 - Ostali prihodi
    3.061 KM
  • 722300 - Komunalne takse6.354 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade197.065 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    148.879 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    48.186 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse7.565 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    3.074 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    2.171 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    1.673 KM
   • 722500 - Ostale posebne naknade i takse
    646 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.352 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  801 KM
  • 723100 - Novčane kazne801 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 95.248 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  95.248 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti95.248 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od kantona
    65.248 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    30.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 1.920 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.920 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.920 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 13 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  13 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza13 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    13 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 491.406 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    4 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  226 KM
  • 713100 - Porezi na plaće226 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    226 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  13.282 KM
  • 714100 - Porez na imovinu13.282 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    9.293 KM
   • 714100 - Povremeni porezi na imovinu
    2.411 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.578 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  109 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost109 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    109 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  58.072 KM
  • 716100 - Porez na dohodak58.072 KM
   • 716100 - Vanredni prihodi
    31.475 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    23.014 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    2.556 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    672 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    177 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    148 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    30 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  417.994 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza417.994 KM
   • 717100 - Prihodi iz direktnih poreza za opštinu
    407.787 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    10.207 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.718 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.718 KM
   • 719100 - Porez prijenos sredstava
    1.342 KM
   • 719100 - Porez na ugostiteljstvo od fiz.osoba
    358 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    18 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 534.846 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  104.349 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija99.060 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    76.543 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,patenata i autorskih prava
    16.874 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    4.886 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    758 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.288 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine - dodijeljeno zemljište
    5.248 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    41 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  430.457 KM
  • 722100 - Administrativne takse45.778 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    45.478 KM
   • 722100 - Ostali prihodi
    300 KM
  • 722300 - Komunalne takse3.453 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za isticanje firmi
    2.705 KM
   • 722300 - Opštinske komunalne takse
    748 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade245.054 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    229.272 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    14.851 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    612 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    320 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse8.590 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    4.492 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    2.149 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    1.829 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    67 KM
   • 722500 - Vodna naknada
    53 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)265 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi127.317 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  40 KM
  • 723100 - Novčane kazne40 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 227.864 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  174.116 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva174.116 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  53.748 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti53.748 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od kantona
    51.502 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    2.246 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 3 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  3 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza3 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    3 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 480.317 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  17 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca17 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    17 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  45 KM
  • 713100 - Porezi na plaće45 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    45 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  2.368 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.368 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.191 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    1.177 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  34.222 KM
  • 716100 - Porez na dohodak34.222 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    23.297 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    6.050 KM
   • 716100 - Vanredni prihodi
    4.356 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    383 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    76 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    52 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak
    7 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  440.497 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza440.497 KM
   • 717100 - Prihodi iz direktnih poreza za opštinu
    431.053 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    9.444 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.168 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.168 KM
   • 719100 - Porez prijenos sredstava
    2.423 KM
   • 719100 - Porez na ugostiteljstvo od fiz.osoba
    505 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    225 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    14 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 640.096 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  289.482 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija157.354 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    141.426 KM
   • 721100 - Prihodi od prirodnih resursa - Koncesije
    13.128 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    2.543 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    258 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine132.128 KM
   • 721200 - Sredstva od GSM licence
    130.000 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine - dodijeljeno zemljište
    2.111 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    17 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  349.404 KM
  • 722100 - Administrativne takse38.107 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    35.481 KM
   • 722100 - Ostali prihodi
    2.625 KM
  • 722300 - Komunalne takse7.031 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za isticanje firmi
    5.650 KM
   • 722300 - Opštinske komunalne takse
    1.381 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade288.588 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    279.116 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    7.088 KM
   • 722400 - Ostale komunalne naknade
    993 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    642 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih povr.
    600 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    150 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse7.694 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    3.029 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    2.271 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    2.247 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. i dr. nrsreća
    96 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    48 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    3 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)425 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    420 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga prav. licima
    5 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.559 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.210 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.210 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 146.074 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  134.944 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti134.944 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    118.944 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od RS
    15.000 KM
   • 732100 - Ostali grantovi
    1.000 KM
 • 733000 - Donacije
  11.130 KM
  • 733100 - Donacije11.130 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 2 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    2 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 521.863 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  677 KM
  • 713100 - Porezi na plaće677 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    381 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    297 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  6.515 KM
  • 714100 - Porez na imovinu6.515 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    3.391 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.679 KM
   • 714100 - Povremeni porezi na imovinu
    1.444 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  29 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost29 KM
   • 715100 - Porez na promet domaće nafte i naftnih derivata
    29 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  32.151 KM
  • 716100 - Porez na dohodak32.151 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    25.508 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti iz člana 12. zakona o porezu
    4.368 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    1.465 KM
   • 716100 - Carinske takse u gotovom novcu od pravnih lica i građana
    557 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    233 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    21 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  479.420 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza479.420 KM
   • 717100 - Prihodi iz direktnih poreza za opštinu
    469.203 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    10.217 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.072 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.072 KM
   • 719100 - Porez prijenos sredstava
    2.445 KM
   • 719100 - Porez na ugostiteljstvo od fiz.osoba
    506 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    85 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    36 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 565.552 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  80.708 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija74.146 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    55.248 KM
   • 721100 - Prihodi od prirodnih resursa - Koncesije
    13.893 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    4.458 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    548 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine6.561 KM
   • 721200 - Kupovina građevinskog zemljišta
    6.561 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    0 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  484.844 KM
  • 722100 - Administrativne takse37.469 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    37.465 KM
   • 722100 - Ostali prihodi
    4 KM
  • 722300 - Komunalne takse11.471 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za isticanje firmi
    10.446 KM
   • 722300 - Ostale opštinske naknade i takse
    1.000 KM
   • 722300 - Opštinske komunalne takse
    25 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade421.605 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    404.230 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    11.094 KM
   • 722400 - Ostale komunalne naknade
    4.375 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevine
    1.333 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    425 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    149 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse9.925 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    3.785 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    3.090 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    2.605 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. i dr. nrsreća -osnovica zbirni iznos neto primanja
    418 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    24 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    4 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.374 KM
   • 722700 - Vanredni prihodi
    4.374 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 41.981 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  41.981 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti41.981 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    31.981 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    10.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 630.087 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  8 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca8 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.939 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.939 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  7.195 KM
  • 714100 - Porez na imovinu7.195 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  130 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost130 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  56.919 KM
  • 716100 - Porez na dohodak56.919 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  558.723 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza558.723 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.173 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.173 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 578.315 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  158.014 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija154.454 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.560 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  420.083 KM
  • 722100 - Administrativne takse33.190 KM
  • 722300 - Komunalne takse9.318 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade346.504 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse12.713 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi18.359 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  218 KM
  • 723100 - Novčane kazne218 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 237.249 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  235.249 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti235.249 KM
 • 733000 - Donacije
  2.000 KM
  • 733100 - Donacije2.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 459 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  459 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza459 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 601.216 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  26 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca26 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.447 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.447 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  13.166 KM
  • 714100 - Porez na imovinu13.166 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  51.581 KM
  • 716100 - Porez na dohodak51.581 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  523.379 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza523.379 KM
   • 717100 - Prihodi iz direktnih poreza za opštinu
    513.098 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    10.281 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  9.617 KM
  • 719100 - Ostali porezi9.617 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 501.810 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  87.934 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija78.226 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine9.708 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  413.876 KM
  • 722100 - Administrativne takse39.855 KM
  • 722300 - Komunalne takse97.131 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade243.477 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse13.701 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi19.713 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 361.696 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  361.696 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti361.696 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 2 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 660.457 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  660.457 KM
  • 611100 - Bruto plaće493.622 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 166.835 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 851.415 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  851.415 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.059 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju190.155 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge21.245 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.127 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva95.293 KM
   • 613500 - Usluge prevoza đaka
    54.420 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
    40.873 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje367.181 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.138 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge145.217 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    118.745 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    11.467 KM
   • 613900 - Pravne usluge-pravobranilac
    6.800 KM
   • 613900 - Geodeti
    5.571 KM
   • 613900 - Izdaci za liječenje u zavodu Bakovići - Fojnica
    1.534 KM
   • 613900 - Stručni nadzor rekonstrukcije
    1.100 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 36.700 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  36.700 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade2.925 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima13.984 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu zaštitu
    13.984 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama18.327 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.464 KM
   • 614400 - Grantovi školama
    1.464 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 28 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  28 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje28 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 650 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  650 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva650 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 662.572 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  662.572 KM
  • 611100 - Bruto plaće503.126 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 159.446 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 488.694 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  488.694 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.117 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju53.311 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    28.098 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta - energija
    25.213 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge37.948 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.515 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva79.959 KM
   • 613500 - Usluge prevoza đaka
    48.925 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
    31.034 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje220.577 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    165.596 KM
   • 613700 - Održavanje ulične rasvjete
    47.961 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    7.020 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.825 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge83.442 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    24.918 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    18.950 KM
   • 613900 - Ostale usluge finansiranja projekata
    10.389 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge-geodeti
    10.367 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma i vjerskih praznika
    7.294 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine vanredni rashodi
    4.439 KM
   • 613900 - Pravne usluge-pravobranilac
    3.200 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    1.720 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    1.568 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    597 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 56.069 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  56.069 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade11.296 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    7.605 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - ostalo
    3.691 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima10.145 KM
   • 614200 - Troškovi liječenja u zavodu Bakovići-Fojnica
    4.599 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    3.500 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu zaštitu
    1.846 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    200 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama9.785 KM
   • 614300 - Grantovi za OS-materijalni troškovi
    7.642 KM
   • 614300 - Grant za vjerske zajednice
    1.223 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - ostalo
    920 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo24.843 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 77.617 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  77.617 KM
  • 821200 - Nabavka građevina77.617 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 661.531 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  615.121 KM
  • 611100 - Bruto plaće458.309 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 156.812 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  46.411 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca46.411 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 300.108 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  300.108 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.998 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju42.463 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    23.231 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    19.232 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.588 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.424 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva71.117 KM
   • 613500 - Usluge prevoza đaka
    49.780 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
    21.337 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje50.144 KM
   • 613700 - Održavanje ulične rasvjete
    26.484 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    18.782 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova
    4.878 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.164 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge86.209 KM
   • 613900 - Vanredni rashodi
    43.234 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    14.548 KM
   • 613900 - Ostale usluge finansiranje projekata
    10.000 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    5.112 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma i vjerskih praznika
    3.048 KM
   • 613900 - Troškovi za provođenje popisa stanovništva
    2.246 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.758 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    1.487 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    1.230 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    768 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    694 KM
   • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
    510 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    430 KM
   • 613900 - Usluge analize vode
    324 KM
   • 613900 - Poseban porez 0,50% prirodne nepogode
    315 KM
   • 613900 - Geodeti
    300 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    206 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 53.118 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  53.118 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade12.679 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    12.679 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima10.805 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    4.301 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu zaštitu
    3.504 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    3.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama13.019 KM
   • 614300 - Grant za osnovnu školu - materijalni troškovi
    9.253 KM
   • 614300 - Grant za vjerske zajednice
    2.766 KM
   • 614300 - Grant za NVO
    1.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo16.614 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    16.614 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 157.828 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  157.828 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje157.828 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija elektromreže
    157.828 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 2.275 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  2.275 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva2.275 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 704.170 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  653.366 KM
  • 611100 - Bruto plaće497.807 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 155.559 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  50.805 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca50.805 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 359.890 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  359.890 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.772 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju30.261 KM
   • 613200 - Izdaci za drvo
    11.835 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta - električna energija
    11.210 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    7.216 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge49.788 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    33.066 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge čišćenja grada
    16.722 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.793 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
    11.706 KM
   • 613400 - Nabavka materijala za potrebe civilne zaštite
    4.087 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva67.219 KM
   • 613500 - Usluge prevoza đaka
    44.516 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
    22.703 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje51.469 KM
   • 613700 - Održavanje ulične rasvjete
    18.239 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    15.270 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje softvera
    9.266 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova
    8.693 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.968 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge136.620 KM
   • 613900 - Ostale usluge finansiranje projekata
    60.334 KM
   • 613900 - Vanredni rashodi
    29.308 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma i vjerskih praznika
    11.609 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    9.507 KM
   • 613900 - Porez na dohodak 10% - povremeni poslovi
    6.671 KM
   • 613900 - Pravne usluge - Pravobranilac
    4.000 KM
   • 613900 - Stručne usluge - nadzor radova
    3.200 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    2.853 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    2.413 KM
   • 613900 - Geodeti
    2.181 KM
   • 613900 - Usluge medija
    2.136 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    1.089 KM
   • 613900 - Izdaci računo. i rev. usluga
    500 KM
   • 613900 - Poseban porez 0,50% - povremeni poslovi
    427 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    312 KM
   • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
    80 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 57.124 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  57.124 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.854 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    3.476 KM
   • 614100 - Grantovi JKP
    378 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima24.466 KM
   • 614200 - Pomoć za majke po osnovu rođenja djeteta
    11.400 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu zaštitu
    6.466 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    3.500 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    3.100 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama12.082 KM
   • 614300 - Grant za osnovnu školu - materijalni troškovi
    8.169 KM
   • 614300 - Grant za vjerske zajednice
    2.000 KM
   • 614300 - Ostali grantovi
    1.294 KM
   • 614300 - Grant za sport
    536 KM
   • 614300 - Grant za NVO
    83 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo16.722 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    16.722 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 322.887 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  322.887 KM
  • 821200 - Nabavka građevina130.000 KM
   • 821200 - Putevi i mostovi
    130.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.759 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje190.128 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija elektromreže
    95.561 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija rodne kuće G. Principa
    59.677 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovne infra.
    34.890 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 7.034 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  7.034 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva7.034 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 704.249 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  650.419 KM
  • 611100 - Bruto plaće524.446 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 125.974 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  53.830 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca53.830 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 250.236 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  250.236 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.717 KM
   • 613100 - Sredstva za higijenu
    1.244 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    763 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    720 KM
   • 613100 - Ostali troškovi
    454 KM
   • 613100 - Lična vozila u zemlji
    172 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za putovanja u inostranstvu
    171 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih troškova
    123 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za putovanja u zemlji
    70 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju26.544 KM
   • 613200 - Izdaci za drvo
    16.883 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    7.157 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta - električna energija
    2.504 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge32.357 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    7.689 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    7.189 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    5.810 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    4.280 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.910 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge čišćenja grada
    1.931 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge obezbjeđenja
    1.572 KM
   • 613300 - Čišćenje snijega
    977 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.283 KM
   • 613400 - Izdaci za kancelarijski materijal
    4.432 KM
   • 613400 - Materijal za kulturu i sport
    1.589 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    1.497 KM
   • 613400 - Ostali troškovi
    1.472 KM
   • 613400 - Nabavka materijala za potrebe civilne zaštite
    460 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    454 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
    379 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva52.197 KM
   • 613500 - Usluge prevoza đaka
    35.506 KM
   • 613500 - Dizel
    9.764 KM
   • 613500 - Benzin
    5.977 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    949 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje79.125 KM
   • 613700 - Ostale usluge opravki i održavanja
    59.997 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje softvera
    6.929 KM
   • 613700 - Održavanje ulične rasvjete
    6.089 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    4.317 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    1.159 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova
    400 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    235 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.825 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge43.987 KM
   • 613900 - Ostale usluge finansiranje projekata
    15.000 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    5.508 KM
   • 613900 - Porez na dohodak 10% - povremeni poslovi
    5.415 KM
   • 613900 - Vanredni rashodi
    3.769 KM
   • 613900 - Geodeti
    3.093 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    3.064 KM
   • 613900 - Pravne usluge - Pravobranilac
    2.000 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma i vjerskih praznika
    1.524 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    1.257 KM
   • 613900 - Troškovi za provođenje popisa stanovništva
    1.100 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    1.000 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    496 KM
   • 613900 - Usluge medija
    320 KM
   • 613900 - Poseban porez 0,50% - povremeni poslovi
    291 KM
   • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
    150 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 48.345 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  48.345 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.200 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    1.200 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima12.739 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu zaštitu
    5.514 KM
   • 614200 - Pomoć za majke po osnovu rođenja djeteta
    5.500 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    1.225 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama6.287 KM
   • 614300 - Grant za osnovnu školu - materijalni troškovi
    5.037 KM
   • 614300 - Grant za vjerske zajednice
    1.000 KM
   • 614300 - Grant za sport
    250 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo28.119 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    28.119 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 57.853 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  57.853 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje57.853 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija elektromreže
    57.853 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 714.604 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  660.024 KM
  • 611100 - Bruto plaće516.581 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 143.443 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  54.580 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca54.580 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 238.871 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  238.871 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.433 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju25.032 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge37.555 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.584 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva70.644 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.403 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.863 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge74.357 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 72.052 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  72.052 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.200 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima14.799 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama17.358 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo38.695 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 53.432 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  53.432 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.499 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje48.933 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 466 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  466 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate466 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 663.388 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  614.108 KM
  • 611100 - Bruto plaće473.298 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 140.811 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  49.280 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca49.280 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 468.699 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  468.699 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.328 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    1.915 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    1.475 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za putovanja u inostranstvu
    774 KM
   • 613100 - Ostali troškovi
    705 KM
   • 613100 - Lična vozila u zemlji
    632 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih troškova
    338 KM
   • 613100 - Troškovi putovanja u inostranstvo
    305 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za putovanja u zemlji
    184 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju40.465 KM
   • 613200 - Izdaci za drvo
    18.925 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    14.632 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta - električna energija
    6.908 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.307 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    12.653 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih usluga
    3.963 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    3.592 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.185 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    1.561 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge obezbjeđenja
    1.123 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge čišćenja grada
    735 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    394 KM
   • 613300 - Čišćenje snijega
    100 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.979 KM
   • 613400 - Izdaci za kancelarijski materijal
    3.267 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    2.851 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    1.451 KM
   • 613400 - Ostali troškovi
    1.297 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    66 KM
   • 613400 - Izdaci za sitan inventar
    47 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva79.550 KM
   • 613500 - Usluge prevoza đaka
    47.223 KM
   • 613500 - Dizel
    19.509 KM
   • 613500 - Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)
    5.612 KM
   • 613500 - Benzin
    4.158 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.047 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.868 KM
   • 613700 - Održavanje ulične rasvjete
    17.530 KM
   • 613700 - Usluge održavanja softvera
    7.420 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova
    3.222 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    2.277 KM
   • 613700 - Ostale usluge opravki i održavanja
    2.101 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    2.050 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    219 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    50 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.294 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge269.908 KM
   • 613900 - Ostale usluge finansiranje projekata
    201.242 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    20.628 KM
   • 613900 - Vanredni rashodi
    7.587 KM
   • 613900 - Porez na dohodak 10% - povremeni poslovi
    7.582 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    5.532 KM
   • 613900 - Stručne usluge - nadzor radova
    5.265 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge - nabavka softvera
    5.265 KM
   • 613900 - Usluge izrade projektne dokumentacije
    3.744 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    3.695 KM
   • 613900 - Usluge medija
    3.392 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    2.897 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma i vjerskih praznika
    1.009 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    884 KM
   • 613900 - Poseban porez 0,50% - povremeni poslovi
    419 KM
   • 613900 - Geodeti
    366 KM
   • 613900 - Usluge analize vode
    281 KM
   • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
    120 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 44.800 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  44.800 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade8.873 KM
   • 614100 - Grantovi JKP
    7.873 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.541 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    4.020 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu zaštitu
    1.521 KM
   • 614200 - Pomoć za majke po osnovu rođenja djeteta
    1.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama20.324 KM
   • 614300 - Grant za osnovnu školu - materijalni troškovi
    11.896 KM
   • 614300 - Grant za sport
    4.928 KM
   • 614300 - Grant za vjerske zajednice
    2.500 KM
   • 614300 - Grant za NVO
    1.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo9.061 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    9.061 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 156.017 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  156.017 KM
  • 821300 - Nabavka opreme27.083 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    14.233 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    11.761 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji, alati, instalacije
    1.090 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje128.934 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija elektromreže
    128.934 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 834 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  834 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate834 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: