Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

22.239.792 KM

PORESKI PRIHODI

5.021.316 KM  (22,58%)

NEPORESKI PRIHODI

11.170.111 KM  (50,23%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.042.569 KM  (27,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

5.797 KM  ( 0,03%)

RASHODI:

21.489.425 KM

LIČNA PRIMANJA

6.081.399 KM  (28,30%)

MATERIJAL I USLUGE

1.865.494 KM  ( 8,68%)

TRANSFERI I DOZNAKE

13.345.139 KM  (62,10%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

23.388.196 KM

PORESKI PRIHODI

5.318.018 KM  (22,74%)

NEPORESKI PRIHODI

11.966.428 KM  (51,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.101.944 KM  (26,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.806 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

22.220.165 KM

LIČNA PRIMANJA

6.149.548 KM  (27,68%)

MATERIJAL I USLUGE

2.406.424 KM  (10,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

13.325.778 KM  (59,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

22.062.644 KM

PORESKI PRIHODI

5.461.336 KM  (24,75%)

NEPORESKI PRIHODI

11.057.008 KM  (50,12%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.543.885 KM  (25,13%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

416 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

22.062.020 KM

LIČNA PRIMANJA

7.608.053 KM  (34,48%)

MATERIJAL I USLUGE

2.322.182 KM  (10,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

11.773.861 KM  (53,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

21.023.340 KM

PORESKI PRIHODI

8.527.993 KM  (40,56%)

NEPORESKI PRIHODI

9.325.000 KM  (44,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.164.128 KM  (15,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

6.013 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

207 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

21.022.655 KM

LIČNA PRIMANJA

7.030.183 KM  (33,44%)

MATERIJAL I USLUGE

2.735.614 KM  (13,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

10.775.136 KM  (51,25%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

23.082.228 KM

PORESKI PRIHODI

10.401.482 KM  (45,06%)

NEPORESKI PRIHODI

9.510.397 KM  (41,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.170.349 KM  (13,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

22.983.046 KM

LIČNA PRIMANJA

6.798.059 KM  (29,58%)

MATERIJAL I USLUGE

1.989.523 KM  ( 8,66%)

TRANSFERI I DOZNAKE

13.417.675 KM  (58,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

24.600.443 KM

PORESKI PRIHODI

12.824.785 KM  (52,13%)

NEPORESKI PRIHODI

9.351.550 KM  (38,01%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.362.534 KM  ( 9,60%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

61.574 KM  ( 0,25%)

RASHODI:

24.679.030 KM

LIČNA PRIMANJA

6.836.744 KM  (27,70%)

MATERIJAL I USLUGE

2.773.865 KM  (11,24%)

TRANSFERI I DOZNAKE

14.407.964 KM  (58,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

25.917.729 KM

PORESKI PRIHODI

12.342.807 KM  (47,62%)

NEPORESKI PRIHODI

11.126.434 KM  (42,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.448.191 KM  ( 9,45%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

296 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

23.771.432 KM

LIČNA PRIMANJA

7.999.318 KM  (33,65%)

MATERIJAL I USLUGE

1.920.570 KM  ( 8,08%)

TRANSFERI I DOZNAKE

13.246.049 KM  (55,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 5.021.316 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  44.755 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca44.755 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  3.438.194 KM
  • 714100 - Porez na imovinu3.438.194 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    1.912.611 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    713.903 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti pravnih lica
    687.839 KM
   • 714100 - Poreza na imovinu od pravnih lica
    63.930 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i poklone
    59.911 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  155.212 KM
  • 716100 - Porez na dohodak155.212 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    126.439 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak
    14.548 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    7.072 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    4.847 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    1.181 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    1.114 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    11 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.364.329 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.364.329 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koje pripadaju Direkciji za ceste
    1.364.329 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  18.825 KM
  • 719100 - Ostali porezi18.825 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    18.555 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovoa o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze)
    271 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 11.170.111 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  487.197 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija465.882 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) i ostale materijalne imovine
    349.343 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenanata i autorskih prava
    116.539 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine21.315 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    14.123 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci
    7.192 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  10.682.914 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.195.562 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    1.195.562 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade8.526.962 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodne pogodnosti - rente
    4.495.073 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    2.299.040 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    548.517 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop. min. uslova za početak rada
    446.708 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    330.901 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    274.162 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    102.362 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    30.200 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse798.238 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata
    385.596 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    200.222 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    164.025 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    20.688 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    17.860 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    9.847 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)157.499 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    81.992 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licia
    75.507 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.652 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    3.857 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    795 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 6.042.569 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  15.012 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva15.012 KM
   • 731100 - Primljeni tekući transferi od inostranih vlada - GAP
    15.012 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.027.556 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.027.556 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    4.977.854 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Općina
    1.049.702 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 5.797 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  5.797 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza5.797 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 5.318.018 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  20.561 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca20.561 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  3.833.284 KM
  • 714100 - Porez na imovinu3.833.284 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    1.637.862 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti pravnih lica
    1.287.355 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    521.718 KM
   • 714100 - Poreza na imovinu od pravnih lica
    293.399 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i poklone
    92.950 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  160.954 KM
  • 716100 - Porez na dohodak160.954 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    132.846 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak
    14.423 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    7.406 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    4.099 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    1.187 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    971 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    23 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.289.781 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.289.781 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koje pripadaju Direkciji za ceste
    1.289.781 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  13.438 KM
  • 719100 - Ostali porezi13.438 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    13.262 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovoa o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze)
    175 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 11.966.428 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  440.213 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija418.267 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) i ostale materijalne imovine
    343.271 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenanata i autorskih prava
    74.996 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine21.947 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    14.123 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci
    7.824 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  11.526.215 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.126.550 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    1.126.550 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade9.421.634 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodne pogodnosti - rente
    6.814.354 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    906.512 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    488.824 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop. min. uslova za početak rada
    485.967 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    308.917 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    252.345 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    122.334 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    42.382 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse873.679 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata
    392.670 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    207.232 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    145.003 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    93.301 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    24.055 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    11.419 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)103.272 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    80.629 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licia
    22.643 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.081 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    562 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    516 KM
   • 722700 - Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    3 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 6.101.944 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.101.944 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.101.944 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    5.796.077 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Općina
    300.867 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    5.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 1.806 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.806 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.806 KM
   • 777700 - Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    1.806 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 5.461.336 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  12.796 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca12.796 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    12.796 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  4.060.203 KM
  • 714100 - Porez na imovinu4.060.203 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    1.719.320 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    1.473.679 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    299.635 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    280.160 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    234.248 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    53.160 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  173.786 KM
  • 716100 - Porez na dohodak173.786 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lisa od nesamostalne djelatnosti
    142.347 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelatnosti
    16.304 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    6.802 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    4.487 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica po konačnom obračunu
    2.646 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica na dobit od igara na sreću
    1.191 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja u kapital
    8 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.198.643 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.198.643 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  15.907 KM
  • 719100 - Ostali porezi15.907 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    15.907 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 11.057.008 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  725.617 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija702.806 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    354.579 KM
   • 721100 - Naknada za eksploataciju prirodnih resursa
    348.227 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine22.811 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    14.123 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    8.689 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  10.331.391 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.151.674 KM
   • 722300 - Komunalna taksa na istaknutu firmu
    912.726 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    192.267 KM
   • 722300 - Komunalna taksa
    46.681 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade7.552.389 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - RENTA
    3.771.630 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    1.790.075 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    904.823 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop.min.uslova za početak rada
    368.049 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    293.203 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    290.380 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    90.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    44.229 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse974.725 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    461.770 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    218.751 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    157.665 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    126.617 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra i premjera
    9.922 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)94.724 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    74.787 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    19.937 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi557.880 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    551.562 KM
   • 722700 - Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    5.226 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    1.092 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 5.543.885 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.543.885 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.543.885 KM
   • 732100 - Tekuće potpore od Kantona
    4.991.535 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Općina
    465.466 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    70.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od države - Agencija za statistiku BIH
    16.883 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 416 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  416 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza416 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 8.527.993 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  11.051 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca11.051 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    11.051 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  4.348.056 KM
  • 714100 - Porez na imovinu4.348.056 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    1.785.903 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    1.637.447 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    394.306 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    330.110 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    146.523 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    53.767 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  193.576 KM
  • 716100 - Porez na dohodak193.576 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lisa od nesamostalne djelatnosti
    158.082 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelatnosti
    18.332 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    6.015 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    5.475 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica po konačnom obračunu
    4.352 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica na dobit od igara na sreću
    1.273 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja u kapital
    47 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.961.383 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.961.383 KM
   • 717100 - Ostali prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    2.704.929 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    1.256.453 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  13.927 KM
  • 719100 - Ostali porezi13.927 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    13.900 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (po ugovoru)
    27 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 9.325.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  790.132 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija766.899 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    384.937 KM
   • 721100 - Naknada za eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    381.962 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23.233 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    14.123 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    8.244 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    867 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.534.868 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.236.396 KM
   • 722300 - Komunalna taksa na istaknutu firmu
    1.070.116 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    166.280 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.127.229 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - RENTA
    2.624.640 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    1.574.569 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    913.205 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop.min.uslova za početak rada
    345.377 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    302.099 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    273.072 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (aerodrom)
    90.203 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    4.065 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.006.089 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća-neto plata
    463.570 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    241.830 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    156.448 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    100.262 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća-po osnovu druge samostalne djelatnosti
    30.253 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra i premjera
    13.727 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)145.806 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    115.907 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    29.898 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi19.347 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    15.899 KM
   • 722700 - Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    2.891 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    558 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 3.164.128 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.109.373 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.109.373 KM
   • 732100 - Tekuće potpore od Kantona
    2.610.416 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Općina
    380.640 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od države
    77.164 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    41.153 KM
 • 733000 - Donacije
  54.755 KM
  • 733100 - Donacije54.755 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih lica
    51.670 KM
   • 733100 - Donacije od fizičkih lica
    3.084 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 6.013 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  6.013 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava6.013 KM
   • 811100 - Primci od prodaje prometnih vozila
    5.140 KM
   • 811100 - Primci od prodaje tvorničkih objekata i opreme
    873 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 207 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  207 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza207 KM
   • 777700 - Prihodi po osnovi zaostalih obveza, od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
    207 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 10.401.482 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.414 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.414 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  4.079.953 KM
  • 714100 - Porez na imovinu4.079.953 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  204.722 KM
  • 716100 - Porez na dohodak204.722 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.105.396 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.105.396 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.997 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.997 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 9.510.397 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  709.118 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija635.637 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine73.481 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.801.279 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.373.949 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.218.287 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.148.581 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)56.288 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.174 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 3.170.349 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  29.337 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva29.337 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.134.288 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.134.288 KM
 • 733000 - Donacije
  6.724 KM
  • 733100 - Donacije6.724 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 12.824.785 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.357 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.357 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    5.357 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  5.897.520 KM
  • 714100 - Porez na imovinu5.897.520 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    2.715.588 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    2.115.542 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    438.597 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    387.924 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    170.148 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    69.720 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  233.471 KM
  • 716100 - Porez na dohodak233.471 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lisa od nesamostalne djelatnosti
    179.201 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelatnosti
    21.253 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica po konačnom obračunu
    11.011 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    8.056 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica na dobit od igara na sreću
    7.593 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    6.192 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja u kapital
    166 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.684.339 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.684.339 KM
   • 717100 - Ostali prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    5.284.999 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    1.399.339 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.098 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.098 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    4.031 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (po ugovoru)
    67 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 9.351.550 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  774.720 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija757.922 KM
   • 721100 - Naknada za eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    379.262 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    378.660 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine16.799 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    14.123 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    1.536 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    804 KM
   • 721200 - Korištenje lovnog područja
    336 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.576.830 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.615.206 KM
   • 722300 - Komunalna taksa na istaknutu firmu
    1.264.991 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    350.214 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.581.445 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - RENTA
    3.024.220 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    651.529 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    641.403 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop.min.uslova za početak rada
    553.772 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    354.000 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    309.544 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (aerodrom)
    30.260 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    16.717 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.314.083 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća-neto plata
    448.782 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    336.972 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz obl. premjera i katastra
    207.219 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    187.528 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    76.134 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća-po osnovu druge samostalne djelatnosti
    36.056 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra i premjera
    21.392 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)58.512 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    50.705 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    7.807 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.585 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    4.219 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    1.906 KM
   • 722700 - Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    1.460 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 2.362.534 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.362.534 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.362.534 KM
   • 732100 - Tekuće potpore od Kantona
    2.031.425 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Općina
    331.109 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 61.574 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  61.574 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza61.574 KM
   • 777700 - Prihodi po osnovi zaostalih obveza, od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
    61.574 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 12.342.807 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.252 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.252 KM
   • 711100 - Porez na dobit od polopr. djel
    4.408 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    844 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  6.272.776 KM
  • 714100 - Porez na imovinu6.272.776 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    3.436.315 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    1.748.318 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    460.660 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    429.666 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    152.391 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    45.426 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  261.632 KM
  • 716100 - Porez na dohodak261.632 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lisa od nesamostalne djelatnosti
    204.111 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelatnosti
    21.991 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    11.011 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica po konačnom obračunu
    10.188 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica na dobit od igara na sreću
    8.769 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    5.548 KM
   • 716100 - Prihod poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja u kapital
    13 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.800.276 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.800.276 KM
   • 717100 - Ostali prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    4.419.259 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    1.381.017 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.872 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.872 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    2.804 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (po ugovoru)
    68 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 11.126.434 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.118.256 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.102.545 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    742.742 KM
   • 721100 - Naknada za eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    359.803 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine15.711 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    14.123 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    1.044 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    321 KM
   • 721200 - Korištenje lovnog područja
    224 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  10.008.178 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.674.199 KM
   • 722300 - Komunalna taksa
    1.388.443 KM
   • 722300 - Komunalna taksa na istaknutu firmu
    285.757 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.748.192 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    4.799.624 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (aerodrom)
    647.031 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop.min.uslova za početak rada
    368.958 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    348.683 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    297.072 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    158.672 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    121.332 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - RENTA
    6.819 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.408.840 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    508.608 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    355.460 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz obl. premjera i katastra
    209.283 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    207.864 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća-neto plata
    66.246 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća-po osnovu druge samostalne djelatnosti
    42.292 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra i premjera
    19.087 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)83.722 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    78.481 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    5.241 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi93.225 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    83.414 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    8.875 KM
   • 722700 - Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    936 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 2.448.191 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.448.191 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.448.191 KM
   • 732100 - Tekuće potpore od Kantona
    2.071.023 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Općina
    377.169 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 296 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  296 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza296 KM
   • 777700 - Prihodi po osnovi zaostalih obveza, od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
    296 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 6.081.399 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  5.587.070 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.698.690 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 888.380 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  494.329 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca494.329 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.865.494 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.865.494 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.281 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    7.140 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    4.466 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    4.041 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    635 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju200.854 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    95.683 KM
   • 613200 - Plin
    80.422 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    24.748 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge217.169 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    79.687 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    76.834 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    22.905 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    12.889 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    10.746 KM
   • 613300 - Usluge deratizacije
    8.169 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    4.520 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge obezbjeđenja (osiguranje)
    1.186 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    234 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara187.774 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    79.512 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    48.239 KM
   • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
    27.132 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    11.823 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    9.794 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    8.058 KM
   • 613400 - Materijal za prvu pomoć
    1.778 KM
   • 613400 - Auto gume
    1.252 KM
   • 613400 - Materijal za pripremanje hrane
    139 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    48 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.371 KM
   • 613500 - Dizel
    13.800 KM
   • 613500 - Benzin
    5.207 KM
   • 613500 - Registracija vozila
    1.364 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora ili zgrada
    3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje49.223 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    10.486 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    9.922 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    9.348 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
    7.787 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    7.009 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    4.672 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa81.570 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    52.948 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    10.489 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    9.165 KM
   • 613800 - Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje
    8.968 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.089.252 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    375.916 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima (Općinski vijećnici, Komisija OV i Savjet MZ)
    149.335 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o volonterskom radu
    76.546 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    64.950 KM
   • 613900 - Usluge medija
    61.357 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    44.785 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    36.201 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    35.237 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    33.664 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    29.455 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    27.441 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    26.033 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje ua slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
    23.362 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    18.648 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    17.573 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    14.276 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    14.054 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    12.033 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    11.074 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanje
    9.938 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    5.046 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    1.929 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    400 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 13.345.139 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.128.416 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.025.138 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    484.320 KM
   • 614100 - Vjerski objekti
    228.838 KM
   • 614100 - Obrazovanje, nauka i Budžet za mlade
    177.683 KM
   • 614100 - Kultura
    93.898 KM
   • 614100 - CIK - troškovi prijevremenih izbora
    23.613 KM
   • 614100 - OIK - troškovi priprema izbora
    7.351 KM
   • 614100 - Ostali troškovi održavanja skloništa
    6.060 KM
   • 614100 - CZ priprema, oprema, obuka i dr. (CZ)
    3.376 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima829.067 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima
    316.380 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    207.118 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    164.652 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i i porodice poginulih boraca
    113.860 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim licima
    27.057 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama836.717 KM
   • 614300 - Tekući transferi udruženjima građana
    512.670 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sport
    226.847 KM
   • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne političke partije
    97.200 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima283.000 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica - Ilidža
    192.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža
    91.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima154.494 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu
    154.494 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  10.216.723 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade10.216.723 KM
   • 615100 - Izgradnja vodovodne mreže u MZ Rakovica uz učešće građana
    1.700.980 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža - Hrasnica (III faza)
    1.484.704 KM
   • 615100 - Izgradnja nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznoce od mosta Alije Izetbegovića do ratnog mosta (Tursko Bosanski Koledž) Ifaza
    504.373 KM
   • 615100 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području Općine Ilidža
    484.081 KM
   • 615100 - Izgradnja kružne saobraćajnice na saobraćajnici Ilidža - Hrasnica (III faza)
    470.805 KM
   • 615100 - Program ljetnog i zimskog održavanja saobraćaja
    449.790 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica po MZ uz učešće građana
    426.598 KM
   • 615100 - Nastavak rekonstrukcije Barske ulice
    368.550 KM
   • 615100 - Nastavak radova na rekonstrukciji Kasindolske ulice
    354.159 KM
   • 615100 - Nastavak rekonstrukcije Butmirske ceste II faza
    311.064 KM
   • 615100 - Izgradnja kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana
    306.462 KM
   • 615100 - Izgradnja mosta u Donjem Kotorcu
    257.007 KM
   • 615100 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, Domova kulture, Ambulante, Mjesne zajednice, kao i vanjsko uređenje oko istih
    247.176 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ
    229.785 KM
   • 615100 - Izgradnja spomen obilježja žrtava rata na Općini Ilidža
    206.459 KM
   • 615100 - Provedba planske dokumentacije
    200.722 KM
   • 615100 - Potrebe deminiranja Općine Ilidža
    200.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u ostalim MZ
    180.648 KM
   • 615100 - Izgradnja sportskih ploha i uz učešće GAP-a
    157.141 KM
   • 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo
    150.000 KM
   • 615100 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše
    108.147 KM
   • 615100 - Nastavak rekonstrukcije ulice Dobrinjska i Zdenka Markulja sa izgradnjom pješačke staze
    106.228 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II
    100.429 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani
    100.383 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Koloniji
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I
    99.556 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža - Centar
    99.473 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir
    97.791 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek
    95.488 KM
   • 615100 - Uređenje parkovskih prostora
    91.272 KM
   • 615100 - Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    80.702 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes
    58.442 KM
   • 615100 - Izgradnja gasne mreže po MZ uz učešće građana
    50.370 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca
    50.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup
    50.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne
    49.462 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje javnog WC-a na autobuskom terminalu sa vanjskim uređenjem
    44.270 KM
   • 615100 - Trajno zbrinjavanje Roma
    34.247 KM
   • 615100 - Održavanje lokalnih izvorišta, kaptaža vodovodne mreže, kao i sanitarna zaštita lokalnih vodovoda
    24.743 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje saobraćajnice od ul. Dr. Mustafe Pintola do mosta Alije Izetbegovića
    24.311 KM
   • 615100 - Industrijska zona Famos
    17.141 KM
   • 615100 - Nastavak rekonstrukcije autobuskog terminala Ilidža
    12.940 KM
   • 615100 - Sufinansiranje projekta Fond memorijala
    10.000 KM
   • 615100 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turističa signalizacija
    7.744 KM
   • 615100 - Idejni i glavni projekat KSC Sokolović Kolonija
    5.885 KM
   • 615100 - Izrada idejnog i glavnog projekta V OŠ
    3.475 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje fiskulturne sale IV OŠ Hrasnica
    2.925 KM
   • 615100 - Nastavak radova na izgradnji rezervoara Stubline
    796 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 197.393 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  197.393 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada123.930 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.931 KM
  • 821300 - Nabavka opreme65.999 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.533 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 6.149.548 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  5.647.043 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.772.277 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 874.765 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  502.506 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca502.506 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 2.406.424 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.406.424 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.999 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    4.317 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    2.420 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    2.197 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    66 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju224.772 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    105.411 KM
   • 613200 - Plin
    88.751 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    30.609 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge229.858 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    80.927 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    69.027 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    26.440 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge obezbjeđenja (osiguranje)
    15.370 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    13.149 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    11.378 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    7.394 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    6.173 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara160.915 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    77.172 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    42.885 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    19.556 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    11.005 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    8.045 KM
   • 613400 - Auto gume
    1.909 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    192 KM
   • 613400 - Materijal za pripremanje hrane
    151 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva23.248 KM
   • 613500 - Dizel
    15.586 KM
   • 613500 - Benzin
    6.141 KM
   • 613500 - Registracija vozila
    1.522 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora ili zgrada
    3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje61.056 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    17.766 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    13.540 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
    11.322 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    9.238 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    5.486 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    3.703 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa68.970 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    41.577 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    10.602 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    9.204 KM
   • 613800 - Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje
    7.587 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.625.605 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    448.596 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    173.102 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o volonterskom radu
    172.464 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    139.302 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima (Općinski vijećnici, Komisija OV i Savjet MZ)
    137.558 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    95.594 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    69.463 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje ua slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
    52.251 KM
   • 613900 - Usluge medija
    51.713 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    47.291 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    39.811 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    38.211 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    28.948 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    26.310 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    24.239 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    20.449 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    19.437 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    16.000 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    9.173 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanje
    9.148 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    5.265 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    1.280 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 13.325.778 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.722.552 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.312.760 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    312.029 KM
   • 614100 - Kultura
    263.244 KM
   • 614100 - Vjerski objekti
    260.574 KM
   • 614100 - Saniranje šteta
    200.510 KM
   • 614100 - Obrazovanje, nauka i Budžet za mlade
    192.767 KM
   • 614100 - Opremanje struktura i dr. troškovi
    60.234 KM
   • 614100 - Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće
    12.350 KM
   • 614100 - OIK - troškovi priprema izbora
    9.718 KM
   • 614100 - Ostali troškovi održavanja skloništa
    1.334 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima862.459 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima
    434.872 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    232.003 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i i porodice poginulih boraca
    110.400 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim licima
    54.161 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    31.024 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.034.317 KM
   • 614300 - Tekući transferi udruženjima građana
    703.300 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sport
    233.817 KM
   • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne političke partije
    97.200 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima281.000 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica - Ilidža
    197.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža
    84.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima232.015 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu
    232.015 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  9.603.226 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade9.603.226 KM
   • 615100 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZ-e
    1.753.541 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko-pravnih poslova i nastavak saobraćajnice Ilidža - Hrasnica
    1.132.094 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje kružne raskrsnice na saobraćajnici Ilidža - Hrasnica
    777.178 KM
   • 615100 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje
    708.008 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana
    407.248 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice od mosta Alije Izetbegovića do ratnog mosta (Tursko Bosanski Koledž)
    350.285 KM
   • 615100 - Program ljetnog i zimskog održavanja saobraćaja
    335.016 KM
   • 615100 - Industrijska zona "Famos"
    249.761 KM
   • 615100 - Nastavak radova na izgradnji centralnog spomen obilježja 1992-1995
    247.246 KM
   • 615100 - Nastavak rekonstrukcije Butmirske ceste (III faza)
    246.532 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjenim zajednicama uz učešće građana
    232.848 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama
    229.979 KM
   • 615100 - Deminiranje općine Ilidža
    179.827 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje VII osnovne škole Blažuj
    170.093 KM
   • 615100 - Nastavak rekonstrukcije ulica Dobrinjska i Zdenka Markulja sa izgradnjom pješačke staze
    167.336 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar
    147.857 KM
   • 615100 - Sudska presuda - uvođenje grijanja u džamijama od 1997-2000. g.
    127.980 KM
   • 615100 - Nastavak radova na izgradnji rezervoara Stubline sa nabavkom opreme
    127.413 KM
   • 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo
    118.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca
    99.903 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj
    99.238 KM
   • 615100 - X OŠ u Osjeku - vanjsko uređenje i sportska ploha
    98.294 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II
    95.267 KM
   • 615100 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija
    94.905 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes
    94.401 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica
    91.969 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža
    86.504 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir
    66.749 KM
   • 615100 - Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    63.326 KM
   • 615100 - Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje
    62.363 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I
    59.714 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcja i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih
    58.988 KM
   • 615100 - Provedba planske dokumentacije
    58.906 KM
   • 615100 - Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonije (dvonamjen. skl.)
    54.629 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek
    50.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo
    50.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne
    50.000 KM
   • 615100 - Izgradnja sportskih ploha
    49.999 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani
    49.777 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup
    49.579 KM
   • 615100 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše - kontejneri
    49.449 KM
   • 615100 - Uređenje parkovskih površina
    48.261 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija
    37.427 KM
   • 615100 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta
    23.336 KM
   • 615100 - Zbrinjavanje Roma
    22.002 KM
   • 615100 - LEAP
    20.000 KM
   • 615100 - Sufinansiranje projekta "Fond memorijala"
    10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 338.415 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  338.415 KM
  • 821200 - Nabavka građevina57.940 KM
  • 821300 - Nabavka opreme213.728 KM
   • 821300 - Namještaj
    80.417 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    58.394 KM
   • 821300 - Inventar
    36.876 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    23.212 KM
   • 821300 - Ostale uredske mašine
    9.699 KM
   • 821300 - Ugostiteljska oprema
    5.130 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava38.861 KM
   • 821500 - Licence za korištenje programa
    38.861 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje27.885 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 7.608.053 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  7.049.708 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.314.928 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.734.778 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  558.346 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca558.346 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 2.322.182 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.322.182 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.653 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju194.741 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge245.188 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara187.947 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.037 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje50.411 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa55.544 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.551.661 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    301.765 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    262.643 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skup.zastupn.
    220.605 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    167.154 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    93.795 KM
   • 613900 - Usluge medija
    77.674 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    71.312 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti
    66.842 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    50.972 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    49.533 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    39.076 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    25.980 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    24.115 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    21.847 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.089 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    17.648 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    16.575 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    10.357 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    10.283 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    2.000 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    395 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 11.773.861 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.197.540 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.449.555 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    542.150 KM
   • 614100 - Vjerski objekti
    289.230 KM
   • 614100 - Kultura
    273.070 KM
   • 614100 - Obrazovanje, nauka i Budžet za mlade
    202.763 KM
   • 614100 - Tekući transferi općinama- opremanje struktura i drugi troškovi
    70.460 KM
   • 614100 - Saniranje šteta
    55.273 KM
   • 614100 - Komisija za popis stanovništva - ostali troškovi
    13.813 KM
   • 614100 - Ostali troškovi održavanja skloništa
    1.649 KM
   • 614100 - OIK - Ostali troškovi
    1.148 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima954.432 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - pomoći
    426.536 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    249.976 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    121.451 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    99.393 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim licima
    57.077 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.113.760 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    639.271 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprotitnim organizacijama-sport
    349.612 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne političke partije
    124.878 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima380.000 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica
    197.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža
    84.000 KM
   • 614400 - Podrška državnim institucijama i javnim ustanovama
    60.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža - za nabavku stolica
    39.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima299.793 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu
    299.793 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  7.576.321 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade7.576.321 KM
   • 615100 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka
    1.191.271 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža - Hrasnica
    929.584 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ
    888.738 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje VII Osnovne škole Blažuj
    873.872 KM
   • 615100 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj
    868.666 KM
   • 615100 - Nastavak radova na izgradnji stadiona Igman
    680.304 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica po MZ uz učešće građana
    380.180 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice
    238.749 KM
   • 615100 - Deminiranje Općine Ilidža
    200.000 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ
    158.223 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ
    149.890 KM
   • 615100 - Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    139.178 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi za zdravstvo
    100.000 KM
   • 615100 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija
    85.127 KM
   • 615100 - X Osnovna škola - vanjsko uređenje i sportska ploha
    79.800 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija mostova
    63.663 KM
   • 615100 - Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje
    57.889 KM
   • 615100 - Sanacija klizišta
    53.187 KM
   • 615100 - Provedbena planska dokumentacija
    50.983 KM
   • 615100 - Zbrinjavanje Roma
    50.345 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica u MZ Rakovice
    49.995 KM
   • 615100 - Nastavak radova na izgradnji centralnog spomen obilježja 1992-1995
    47.245 KM
   • 615100 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje
    43.560 KM
   • 615100 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše - kontejneri
    34.241 KM
   • 615100 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta
    32.407 KM
   • 615100 - Izgradnja gasne mreže po MZ
    31.929 KM
   • 615100 - Uređenje parkovskih površina
    25.061 KM
   • 615100 - Izgradnja sportskih ploha
    24.559 KM
   • 615100 - Industrijska zona Famos
    17.380 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje saobraćajnice
    14.536 KM
   • 615100 - Sufinansiranje projekta Fond memorijala
    10.000 KM
   • 615100 - LEAP - Lokalni ekološki akcioni plan
    5.000 KM
   • 615100 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva
    756 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 357.923 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  357.923 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada139.887 KM
  • 821200 - Nabavka građevina14.246 KM
  • 821300 - Nabavka opreme141.662 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    60.662 KM
   • 821300 - Nabavka vozila
    47.990 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    12.050 KM
   • 821300 - Ostle uredske mašine
    11.753 KM
   • 821300 - Namještaj
    4.826 KM
   • 821300 - Inventar
    2.820 KM
   • 821300 - Ugostiteljska oprema
    1.560 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava58.633 KM
   • 821500 - Licence za korištenje programa
    58.633 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.495 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 7.030.183 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.466.046 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.381.250 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.084.796 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  564.137 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca564.137 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 2.735.614 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.735.614 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.792 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju180.506 KM
   • 613200 - Izdaci za el energiju
    94.966 KM
   • 613200 - Plin
    59.740 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    25.800 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge271.371 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara140.418 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.496 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje78.874 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa42.457 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.982.701 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    376.884 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    349.005 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    259.470 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skup.zastupn.
    253.086 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    123.968 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    97.269 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti
    92.127 KM
   • 613900 - Usluge medija
    86.217 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    68.108 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    51.651 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    47.328 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    41.170 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    25.471 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    23.367 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    19.480 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    15.538 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    15.337 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    14.453 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    8.664 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    6.786 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    3.105 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    2.400 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    1.818 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 10.775.136 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.209.510 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.353.871 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    546.328 KM
   • 614100 - Vjerski objekti
    300.000 KM
   • 614100 - Obrazovanje, nauka i Budžet za mlade
    165.578 KM
   • 614100 - Tekući transferi općinama- opremanje struktura i drugi troškovi
    142.820 KM
   • 614100 - Kultura
    102.043 KM
   • 614100 - Saniranje šteta
    60.116 KM
   • 614100 - Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama
    28.112 KM
   • 614100 - OIK - Ostali troškovi
    7.036 KM
   • 614100 - Ostali troškovi održavanja skloništa
    1.838 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.096.112 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - pomoći
    359.126 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    337.773 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    119.000 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    113.235 KM
   • 614200 - Transfer za pojedince za posebne namjene-elementarne nepogode
    103.780 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim licima
    63.198 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.094.214 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    646.350 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprotitnim organizacijama-sport
    312.044 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne političke partije
    135.821 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima382.169 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica
    192.000 KM
   • 614400 - Podrška državnim institucijama i javnim ustanovama
    86.169 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža
    84.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža - za sanaciju krova
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima283.145 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu
    283.145 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  6.565.625 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade6.565.625 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža - Hrasnica
    975.806 KM
   • 615100 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka
    855.174 KM
   • 615100 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana
    613.926 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje VII Osnovne škole Blažuj
    506.681 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica po MZ uz učešće građana
    485.966 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice
    258.880 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana
    232.478 KM
   • 615100 - Deminiranje Općine Ilidža
    200.000 KM
   • 615100 - Provedbena planska dokumentacija
    182.080 KM
   • 615100 - Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    154.200 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ
    149.519 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I
    114.930 KM
   • 615100 - Izgradnja sportskih ploha
    108.123 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar
    106.494 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi za zdravstvo
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne
    99.212 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica u MZ Rakovice
    97.062 KM
   • 615100 - Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu
    89.360 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes
    88.745 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II
    80.122 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek
    80.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir
    80.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj
    79.089 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani
    76.057 KM
   • 615100 - Zbrinjavanje Roma
    75.380 KM
   • 615100 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje
    67.544 KM
   • 615100 - Sanacija klizišta
    60.655 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija
    60.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II
    60.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup
    59.756 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija mostova
    56.518 KM
   • 615100 - Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje
    48.798 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ vreoca
    48.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac
    41.724 KM
   • 615100 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija
    38.827 KM
   • 615100 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta
    30.426 KM
   • 615100 - Uređenje parkovskih površina
    29.264 KM
   • 615100 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše - kontejneri
    23.380 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko Brdo
    21.444 KM
   • 615100 - Hitne intervencije na stambenom fondu
    20.004 KM
   • 615100 - Sufinansiranje projekta Fond memorijala
    10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 481.722 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  481.722 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada163.667 KM
  • 821200 - Nabavka građevina8.058 KM
  • 821300 - Nabavka opreme260.043 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    131.411 KM
   • 821300 - Nabavka terenskog vozila
    76.708 KM
   • 821300 - Inventar
    23.077 KM
   • 821300 - Plovno vozilo-čamac
    9.738 KM
   • 821300 - Medicinska oprema-nosila
    7.744 KM
   • 821300 - Mašine, uređaji, alati i instalacije
    4.279 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    4.108 KM
   • 821300 - Ostle uredske mašine
    2.979 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava49.522 KM
   • 821500 - Licence za korištenje programa
    49.522 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje433 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 6.798.059 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.223.114 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.462.236 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 760.879 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  574.945 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca574.945 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.989.523 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.989.523 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.364 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju202.860 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge254.447 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara148.633 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.633 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.379 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje60.223 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa35.868 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.259.117 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skup.zastupn. (Općinski vijećnici, Komisija OV i Savjet MZ)
    255.869 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    241.023 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    202.095 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    110.941 KM
   • 613900 - Usluge medija
    89.492 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    64.317 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    54.498 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    42.938 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    40.313 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    36.741 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    26.797 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    20.961 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    18.325 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    13.411 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    11.817 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    9.816 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    6.786 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    5.373 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    4.076 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    1.975 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    540 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti
    534 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    480 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 13.417.675 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.601.457 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.656.834 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    675.450 KM
   • 614100 - Vjerski objekti
    400.000 KM
   • 614100 - Obrazovanje , nauka i Budžet za mlade
    260.140 KM
   • 614100 - Kultura
    240.344 KM
   • 614100 - Tekući transferi općinama- opremanje struktura i drugi troškovi
    53.054 KM
   • 614100 - Saniranje šteta
    16.435 KM
   • 614100 - Ostali troškovi održavanja skloništa
    10.303 KM
   • 614100 - OIK - Ostali troškovi
    1.110 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.235.210 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    498.411 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - pomoći
    440.000 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    114.658 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    96.656 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim licima
    62.179 KM
   • 614200 - Transfer za pojedince za posebne namjene-elementarne nepogode
    13.306 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - fond za nagrade istaknutih sportista
    10.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.084.346 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    648.466 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprotitnim organizacijama-sport
    299.800 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne političke partije
    136.080 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima358.000 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica
    167.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža
    96.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - ostalo
    95.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima267.067 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu
    267.067 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  8.816.218 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade8.816.218 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane
    1.811.305 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža - Hrasnica, izgradnja biciklističke staze
    980.841 KM
   • 615100 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka
    905.455 KM
   • 615100 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana
    555.498 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana
    550.000 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje VII Osnovne škole Blažuj
    392.246 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana
    344.643 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice
    334.017 KM
   • 615100 - Provedbena planska dokumentacija
    206.517 KM
   • 615100 - Deminiranje Općine Ilidža
    200.000 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ
    183.802 KM
   • 615100 - Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - uređenje korita
    167.114 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izgradnja niša za hajfiše - Sudel - po sudskoj presudi
    121.969 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica
    120.000 KM
   • 615100 - Nastavak radova na izgradnji stadiona Igman
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II
    100.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi za zdravstvo
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj
    99.990 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani
    99.963 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar
    98.652 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes
    97.074 KM
   • 615100 - Uređenje parkovskih površina
    92.787 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija
    90.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ vreoca
    89.738 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir
    80.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac
    80.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I
    80.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II
    79.968 KM
   • 615100 - Izgradnja sportskih ploha
    66.540 KM
   • 615100 - Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu
    62.404 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup
    60.062 KM
   • 615100 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje
    56.847 KM
   • 615100 - Sanacija klizišta
    56.571 KM
   • 615100 - Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje
    50.000 KM
   • 615100 - Zbrinjavanje Roma
    45.391 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko Brdo
    42.313 KM
   • 615100 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija
    32.978 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek
    29.898 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - asfaltiranje ulica Stup II - po sudskoj presudi
    28.428 KM
   • 615100 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta
    25.820 KM
   • 615100 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše - kontejneri
    24.487 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - sanacija krovova i utopljavanje zgrada
    18.342 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija mostova
    16.677 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Industrijska zona Famos
    10.999 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne
    10.077 KM
   • 615100 - Sufinansiranje projekta Fond memorijala
    10.000 KM
   • 615100 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva
    5.002 KM
   • 615100 - Izrada projektne dokumentacije i uređenje Male aleje
    1.755 KM
   • 615100 - Izgradnja gasne mreže po MZ
    59 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 777.788 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  777.788 KM
  • 821200 - Nabavka građevina273.301 KM
  • 821300 - Nabavka opreme455.925 KM
   • 821300 - Nabavka terenskog vozila
    345.738 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    51.137 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    43.034 KM
   • 821300 - Ostle uredske mašine
    9.432 KM
   • 821300 - Namještaj
    3.436 KM
   • 821300 - Mašine, uređaji, alati i instalacije
    1.619 KM
   • 821300 - Ugostiteljska oprema
    1.527 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava44.433 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.130 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 6.836.744 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.256.825 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.508.936 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 747.890 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  579.919 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca579.919 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 2.773.865 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.773.865 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.874 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju176.647 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge260.662 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara119.075 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.724 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje103.660 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa39.936 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.049.288 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    439.790 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    381.543 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skup.zastupn. (Općinski vijećnici, Komisija OV i Savjet MZ)
    245.977 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    202.600 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    132.814 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    106.789 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti
    102.014 KM
   • 613900 - Usluge medija
    97.250 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    87.914 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    54.846 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    42.142 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    41.423 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    24.323 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    24.243 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    16.375 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    14.037 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    12.806 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    12.704 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    5.252 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    4.380 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    66 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 14.407.964 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.644.237 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.901.040 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    750.068 KM
   • 614100 - Vjerski objekti
    350.000 KM
   • 614100 - Obrazovanje , nauka i Budžet za mlade
    332.230 KM
   • 614100 - Kultura
    319.856 KM
   • 614100 - Tekući transferi općinama- opremanje struktura i drugi troškovi
    137.132 KM
   • 614100 - OIK - Ostali troškovi
    8.305 KM
   • 614100 - Saniranje šteta
    1.850 KM
   • 614100 - Ostali troškovi održavanja skloništa
    1.598 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.333.216 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - pomoći
    449.415 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    437.030 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    246.452 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    121.597 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim licima
    68.723 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - fond za nagrade istaknutih sportista
    10.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.309.001 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    848.900 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprotitnim organizacijama-sport
    323.051 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne političke partije
    137.050 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima864.561 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - ostalo
    476.561 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica
    192.000 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica - za grijanje
    100.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža
    96.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima236.419 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu
    236.419 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  8.763.727 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade8.763.727 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža - Hrasnica, izgradnja biciklističke staze
    917.174 KM
   • 615100 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka
    697.945 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana
    519.215 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar
    516.310 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane
    456.728 KM
   • 615100 - Izrada projektne dokumentacije i uređenje Male aleje
    450.209 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice
    445.802 KM
   • 615100 - Održavanje čistoće na javnim površinama
    428.053 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes
    385.556 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje VII Osnovne škole Blažuj
    308.947 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica
    307.059 KM
   • 615100 - Deminiranje Općine Ilidža
    259.613 KM
   • 615100 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje
    237.732 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija mostova
    237.304 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana
    227.040 KM
   • 615100 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana
    223.144 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ
    206.574 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir
    184.014 KM
   • 615100 - Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - uređenje korita i sanacija krovova
    160.839 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj
    152.491 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek
    140.152 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ vreoca
    126.687 KM
   • 615100 - Provedbena planska dokumentacija
    120.604 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija
    115.215 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani
    100.681 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I
    100.351 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi za zdravstvo
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II
    93.805 KM
   • 615100 - Izgradnja nove ul. Osik sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa
    87.158 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup
    82.149 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne
    52.141 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II
    50.261 KM
   • 615100 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija
    45.055 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko Brdo
    40.320 KM
   • 615100 - Uređenje parkovskih površina
    38.722 KM
   • 615100 - Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje
    37.332 KM
   • 615100 - Hitne intervencije na stambenom fondu
    25.667 KM
   • 615100 - Izgradnja sportskih ploha
    23.886 KM
   • 615100 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva
    18.167 KM
   • 615100 - Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu
    15.765 KM
   • 615100 - Sufinansiranje projekta Fond memorijala
    10.000 KM
   • 615100 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše - kontejneri
    8.974 KM
   • 615100 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta
    8.101 KM
   • 615100 - Zbrinjavanje Roma
    786 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 660.457 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  660.457 KM
  • 821200 - Nabavka građevina112.976 KM
  • 821300 - Nabavka opreme480.664 KM
   • 821300 - Nabavka terenskog vozila
    272.995 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    115.997 KM
   • 821300 - Inventar
    39.267 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    22.137 KM
   • 821300 - Ostle uredske mašine
    16.241 KM
   • 821300 - Namještaj
    12.011 KM
   • 821300 - Ugostiteljska oprema
    2.015 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava44.080 KM
   • 821500 - Licence za korištenje programa
    44.080 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje22.738 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 7.999.318 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  7.307.722 KM
  • 611100 - Bruto plaće6.554.275 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 753.447 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  691.596 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca691.596 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.920.570 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.920.570 KM
  • 613100 - Putni troškovi32.681 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju173.679 KM
   • 613200 - Izdaci za el energiju
    89.006 KM
   • 613200 - Plin
    61.766 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    22.906 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge234.738 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara94.615 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.348 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje75.797 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa37.602 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.257.110 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skup.zastupn. (Općinski vijećnici, Komisija OV i Savjet MZ)
    314.123 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    276.053 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    115.012 KM
   • 613900 - Usluge medija
    82.326 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    77.354 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    64.680 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    50.744 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    47.196 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    36.853 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    33.858 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    32.230 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    25.007 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    21.898 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    18.860 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    13.274 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    13.176 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    12.286 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    9.860 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    7.847 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    4.475 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 13.246.049 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.040.055 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.668.030 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    569.121 KM
   • 614100 - Obrazovanje , nauka i Budžet za mlade
    383.207 KM
   • 614100 - Kultura
    377.734 KM
   • 614100 - Vjerski objekti
    300.000 KM
   • 614100 - Tekući transferi općinama- opremanje struktura i drugi troškovi
    18.063 KM
   • 614100 - Saniranje šteta
    6.489 KM
   • 614100 - Pripreme, obuka i vježbe
    5.200 KM
   • 614100 - Saniranje štete
    3.700 KM
   • 614100 - OIK - Ostali troškovi
    3.529 KM
   • 614100 - Ostali troškovi održavanja skloništa
    987 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.225.344 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    484.761 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - pomoći
    442.772 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    107.400 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    95.027 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim licima
    80.084 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - fond za nagrade istaknutih sportista
    15.300 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.310.474 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    791.521 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprotitnim organizacijama-sport
    362.862 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne političke partije
    156.091 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima490.695 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - ostalo
    197.694 KM
   • 614400 - JU KSRC Hrasnica
    197.000 KM
   • 614400 - JU KSC Ilidža
    96.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima345.512 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu
    319.012 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - ostali podsticaji
    26.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  8.205.994 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade8.205.994 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža - Hrasnica sa tramvajskom prugom
    1.005.734 KM
   • 615100 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje
    909.837 KM
   • 615100 - Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka
    790.009 KM
   • 615100 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana
    511.828 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana
    492.542 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Željeznice
    477.285 KM
   • 615100 - Održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, dekorisanje
    422.979 KM
   • 615100 - Uređenje Male aleje
    305.495 KM
   • 615100 - Deminiranje Općine Ilidža
    300.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Industrijska zona Hrasnica I
    272.756 KM
   • 615100 - Asfaltiranje ulica po MZ uz učešće građana
    221.099 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane
    181.632 KM
   • 615100 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ
    179.751 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj
    168.919 KM
   • 615100 - Izgradnja nove ul. Osik sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa
    166.468 KM
   • 615100 - Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - uređenje korita
    166.118 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija mostova
    150.261 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica
    148.363 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne
    120.196 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi za zdravstvo
    100.000 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir
    99.999 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek
    98.330 KM
   • 615100 - Nastavak izgradnje VII Osnovne škole Blažuj
    89.405 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Otes
    79.670 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ vreoca
    76.134 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar
    67.362 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stup
    67.303 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani
    65.346 KM
   • 615100 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija
    62.119 KM
   • 615100 - Provedbena planska dokumentacija
    58.036 KM
   • 615100 - Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje
    48.798 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac
    38.331 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko Brdo
    37.542 KM
   • 615100 - Zamjena ploča na spomen obilježjima
    37.266 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - sanacija krovova i utopljavanje zgrada
    37.198 KM
   • 615100 - Izgradnja sportskih ploha
    23.354 KM
   • 615100 - Uređenje parkovskih površina
    23.110 KM
   • 615100 - Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu
    21.733 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I
    12.756 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica
    11.870 KM
   • 615100 - Hitne intervencije na stambenom fondu
    10.724 KM
   • 615100 - Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše - kontejneri
    10.709 KM
   • 615100 - Sufinansiranje projekta Fond memorijala
    10.000 KM
   • 615100 - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja biciklističke staze
    8.054 KM
   • 615100 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta
    7.862 KM
   • 615100 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva
    5.458 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II
    4.409 KM
   • 615100 - Izgradnja OŠ na području MZ Stup II
    1.500 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija
    196 KM
   • 615100 - Izgradnja gasne mreže po MZ
    123 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 605.495 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  605.495 KM
  • 821200 - Nabavka građevina20.575 KM
  • 821300 - Nabavka opreme531.156 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    298.525 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    135.769 KM
   • 821300 - Vojna oprem adetektori - CZ
    68.913 KM
   • 821300 - Ostle uredske mašine
    21.064 KM
   • 821300 - Namještaj
    5.590 KM
   • 821300 - Mašine, uređaji, alati i instalacije
    1.294 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava53.764 KM
   • 821500 - Licence za korištenje programa
    53.764 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: