Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.381.409 KM

PORESKI PRIHODI

1.354.714 KM  (56,89%)

NEPORESKI PRIHODI

772.297 KM  (32,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

205.235 KM  ( 8,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

48.903 KM  ( 2,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

259 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

2.313.560 KM

LIČNA PRIMANJA

1.200.649 KM  (51,90%)

MATERIJAL I USLUGE

453.421 KM  (19,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

485.793 KM  (21,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.243.827 KM

PORESKI PRIHODI

1.312.449 KM  (58,49%)

NEPORESKI PRIHODI

684.365 KM  (30,50%)

TRANSFERI I DONACIJE

243.451 KM  (10,85%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.482 KM  ( 0,16%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

81 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.417.875 KM

LIČNA PRIMANJA

1.270.977 KM  (52,57%)

MATERIJAL I USLUGE

514.150 KM  (21,26%)

TRANSFERI I DOZNAKE

532.805 KM  (22,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

3.100 KM  ( 0,13%)

PRIHODI:

3.659.266 KM

PORESKI PRIHODI

1.270.232 KM  (34,71%)

NEPORESKI PRIHODI

686.083 KM  (18,75%)

TRANSFERI I DONACIJE

201.192 KM  ( 5,50%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.740 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.500.000 KM  (40,99%)

OSTALI PRIHODI

19 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.428.114 KM

LIČNA PRIMANJA

1.269.154 KM  (52,27%)

MATERIJAL I USLUGE

563.149 KM  (23,19%)

TRANSFERI I DOZNAKE

487.335 KM  (20,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

9.645 KM  ( 0,40%)

PRIHODI:

2.334.844 KM

PORESKI PRIHODI

1.305.338 KM  (55,91%)

NEPORESKI PRIHODI

657.358 KM  (28,15%)

TRANSFERI I DONACIJE

372.139 KM  (15,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

9 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.104.517 KM

LIČNA PRIMANJA

1.243.944 KM  (40,07%)

MATERIJAL I USLUGE

567.263 KM  (18,27%)

TRANSFERI I DOZNAKE

661.309 KM  (21,30%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

97.243 KM  ( 3,13%)

OTPLATA DUGOVA

65.039 KM  ( 2,09%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.538.975 KM

PORESKI PRIHODI

1.346.096 KM  (53,02%)

NEPORESKI PRIHODI

1.031.877 KM  (40,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

161.002 KM  ( 6,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.073.234 KM

LIČNA PRIMANJA

1.395.307 KM  (45,40%)

MATERIJAL I USLUGE

533.328 KM  (17,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

677.430 KM  (22,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

91.962 KM  ( 2,99%)

OTPLATA DUGOVA

91.866 KM  ( 2,99%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.732.699 KM

PORESKI PRIHODI

1.144.609 KM  (41,89%)

NEPORESKI PRIHODI

1.056.212 KM  (38,65%)

TRANSFERI I DONACIJE

529.126 KM  (19,36%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2.752 KM  ( 0,10%)

RASHODI:

2.896.918 KM

LIČNA PRIMANJA

1.253.565 KM  (43,27%)

MATERIJAL I USLUGE

648.925 KM  (22,40%)

TRANSFERI I DOZNAKE

647.243 KM  (22,34%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

85.711 KM  ( 2,96%)

OTPLATA DUGOVA

98.117 KM  ( 3,39%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.559.155 KM

PORESKI PRIHODI

1.158.371 KM  (45,26%)

NEPORESKI PRIHODI

1.052.926 KM  (41,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

347.845 KM  (13,59%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

13 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.710.251 KM

LIČNA PRIMANJA

1.268.785 KM  (46,81%)

MATERIJAL I USLUGE

510.026 KM  (18,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

676.679 KM  (24,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

79.036 KM  ( 2,92%)

OTPLATA DUGOVA

104.792 KM  ( 3,87%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.354.714 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  234 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca234 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.220 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.220 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  22.977 KM
  • 714100 - Porez na imovinu22.977 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    12.775 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    10.192 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    10 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  505 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost460 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga46 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  141.387 KM
  • 716100 - Porez na dohodak141.387 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.168.714 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.168.714 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  17.678 KM
  • 719100 - Ostali porezi17.678 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 772.297 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  44.242 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija44.119 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    42.549 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    1.174 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    395 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine124 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci
    124 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  692.699 KM
  • 722100 - Administrativne takse82.081 KM
   • 722100 - Administrativne takse
    82.081 KM
  • 722300 - Komunalne takse42.295 KM
   • 722300 - Komunalna naknada na istaknutu firmu
    42.155 KM
   • 722300 - Opštinske komunalne takse
    140 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade512.055 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    403.473 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade
    73.313 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    20.136 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    13.993 KM
   • 722400 - Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta
    900 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    240 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse49.260 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila građana
    20.125 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    13.540 KM
   • 722500 - Posebna nakanada za zaštitu od prirodnih nesreća
    10.331 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    5.264 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)30 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    30 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.977 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije iz ranijih godina
    6.977 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  35.355 KM
  • 723100 - Novčane kazne35.355 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    33.517 KM
   • 723100 - Novcane kazne po opštinskim propisima
    1.838 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 205.235 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  203.935 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti203.935 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Republike Srpske
    75.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Države
    65.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    56.385 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od opština
    6.800 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    750 KM
 • 733000 - Donacije
  1.300 KM
  • 733100 - Donacije1.300 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 48.903 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  48.903 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava48.903 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 259 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  259 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza259 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 1.312.449 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  292 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca292 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  32.078 KM
  • 713100 - Porezi na plaće32.078 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  17.165 KM
  • 714100 - Porez na imovinu17.165 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    10.650 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    6.515 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  499 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost475 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga24 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  136.956 KM
  • 716100 - Porez na dohodak136.956 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.112.874 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.112.874 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  12.586 KM
  • 719100 - Ostali porezi12.586 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 684.365 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  71.957 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija71.847 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    69.684 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    2.086 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    78 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine109 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  581.496 KM
  • 722100 - Administrativne takse66.856 KM
   • 722100 - Administrativne takse
    66.856 KM
  • 722300 - Komunalne takse53.606 KM
   • 722300 - Komunalna naknada na istaknutu firmu
    42.522 KM
   • 722300 - Komunalne takse
    11.083 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade389.796 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    277.922 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade
    101.127 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    5.103 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    4.307 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    1.338 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse45.080 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila građana
    15.785 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    14.898 KM
   • 722500 - Posebna nakanada za zaštitu od prirodnih nesreća
    9.303 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    5.095 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)26.157 KM
   • 722600 - Uplaćene refundacije iz ranijih godina
    26.157 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  30.912 KM
  • 723100 - Novčane kazne30.912 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 243.451 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  227.451 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti227.451 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    130.123 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Države
    53.878 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    33.250 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Republike Srpske
    8.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od opština
    2.200 KM
 • 733000 - Donacije
  16.000 KM
  • 733100 - Donacije16.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 3.482 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  3.482 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava3.482 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 81 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  81 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza81 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 1.270.232 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  18 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca18 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    11 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    7 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  55.968 KM
  • 713100 - Porezi na plaće55.968 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    30.605 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja
    25.363 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  12.386 KM
  • 714100 - Porez na imovinu12.386 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    9.208 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    3.090 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    88 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.494 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.289 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga205 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  148.536 KM
  • 716100 - Porez na dohodak148.536 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    125.886 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12 stav 4. zakona o po. na doh.
    14.758 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    4.988 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću
    2.347 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    558 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.035.752 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.035.752 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    982.253 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    53.499 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  16.078 KM
  • 719100 - Ostali porezi16.078 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica
    8.485 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica
    4.313 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zaostale obaveze
    3.279 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 686.083 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  50.516 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija50.451 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    49.211 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    858 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    381 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine64 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  609.790 KM
  • 722100 - Administrativne takse63.815 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    63.815 KM
  • 722300 - Komunalne takse41.004 KM
   • 722300 - Opštinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    35.803 KM
   • 722300 - Opštinske komunalne takse
    5.201 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade456.743 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    358.240 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene
    89.896 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    7.963 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    445 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    200 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse35.973 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila građana
    17.318 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    11.245 KM
   • 722500 - Posebna nakanada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata za isplatu
    6.787 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos prihoda po drugim osnovama
    408 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    193 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    23 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)90 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    90 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi12.166 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije iz ranijih godina
    7.966 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    4.200 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  25.777 KM
  • 723100 - Novčane kazne25.777 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    25.777 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 201.192 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  182.192 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti182.192 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    97.720 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    54.472 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Republike Srpske
    30.000 KM
 • 733000 - Donacije
  19.000 KM
  • 733100 - Donacije19.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 1.740 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.740 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.740 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 1.500.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.500.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.500.000 KM
   • 814300 - Primici od domaćih finansijskih institucija
    1.500.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 19 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  19 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza19 KM
   • 777700 - Uplata zaostalih naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    19 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 1.305.338 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.385 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.385 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  46.293 KM
  • 714100 - Porez na imovinu46.293 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  829 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost723 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga106 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  158.486 KM
  • 716100 - Porez na dohodak158.486 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.076.325 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.076.325 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  20.019 KM
  • 719100 - Ostali porezi20.019 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 657.358 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  64.584 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija64.458 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine126 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  559.704 KM
  • 722100 - Administrativne takse76.523 KM
  • 722300 - Komunalne takse34.167 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade401.031 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse43.684 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.300 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  33.070 KM
  • 723100 - Novčane kazne33.070 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 372.139 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  2.328 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva2.328 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  350.710 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti350.710 KM
 • 733000 - Donacije
  19.101 KM
  • 733100 - Donacije19.101 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 9 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  9 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza9 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 1.346.096 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  160 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca160 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  912 KM
  • 713100 - Porezi na plaće912 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  28.024 KM
  • 714100 - Porez na imovinu28.024 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  152.352 KM
  • 716100 - Porez na dohodak152.352 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.145.034 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.145.034 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  19.614 KM
  • 719100 - Ostali porezi19.614 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.031.877 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  57.684 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija57.624 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine60 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  889.477 KM
  • 722100 - Administrativne takse71.309 KM
  • 722300 - Komunalne takse59.455 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade702.189 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse46.251 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)25 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.248 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  84.716 KM
  • 723100 - Novčane kazne84.716 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 161.002 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  135.002 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti135.002 KM
 • 733000 - Donacije
  26.000 KM
  • 733100 - Donacije26.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.144.609 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  21 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca21 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.450 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.450 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  23.419 KM
  • 714100 - Porez na imovinu23.419 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  159.342 KM
  • 716100 - Porez na dohodak159.342 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  938.662 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza938.662 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  21.715 KM
  • 719100 - Ostali porezi21.715 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.056.212 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  56.795 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija56.385 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine409 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  976.927 KM
  • 722100 - Administrativne takse68.247 KM
  • 722300 - Komunalne takse66.582 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade782.860 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse54.574 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.664 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  22.490 KM
  • 723100 - Novčane kazne22.490 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 529.126 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  529.126 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti529.126 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 2.752 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2.752 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2.752 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 1.158.371 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  21 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca21 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.680 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.680 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  22.662 KM
  • 714100 - Porez na imovinu22.662 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  179.389 KM
  • 716100 - Porez na dohodak179.389 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  932.908 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza932.908 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  20.711 KM
  • 719100 - Ostali porezi20.711 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.052.926 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  55.313 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija53.969 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.344 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  958.303 KM
  • 722100 - Administrativne takse69.298 KM
  • 722300 - Komunalne takse167.432 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade659.918 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse61.654 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  39.310 KM
  • 723100 - Novčane kazne39.310 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 347.845 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  21.956 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva21.956 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  305.689 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti305.689 KM
 • 733000 - Donacije
  20.200 KM
  • 733100 - Donacije20.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 13 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  13 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza13 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.200.649 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.107.411 KM
  • 611100 - Bruto plaće888.320 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 219.091 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  93.238 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca93.238 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 453.421 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  453.421 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.260 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju84.932 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge64.567 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.482 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.173 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme380 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.001 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.652 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge213.973 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    130.606 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade opštinskim vijećnicima
    64.600 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacija
    13.928 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medicinskog vještačenja - mrtvozornik
    4.839 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 485.793 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  485.793 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade305.003 KM
   • 614100 - Transfer obrazovnim institucijama
    133.283 KM
   • 614100 - Transfer za razvoj turizma
    67.116 KM
   • 614100 - Tekući transfer opštinskom javnom pravobraniocu
    61.009 KM
   • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
    30.796 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    7.450 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    5.149 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    200 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima88.755 KM
   • 614200 - Transferi pojedincima po osnovu materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica
    80.755 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    6.000 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene- elementarne nepogode
    2.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama23.271 KM
   • 614300 - KUD Drvar
    11.000 KM
   • 614300 - Crveni Krst Drvar
    4.600 KM
   • 614300 - Ostala udruženja građana
    4.200 KM
   • 614300 - Omladinska organizacija
    3.471 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima68.764 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    39.000 KM
   • 614400 - Subvencije za veterinarstvo
    29.764 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 173.697 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  173.697 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada9.920 KM
  • 821200 - Nabavka građevina36.293 KM
  • 821300 - Nabavka opreme11.758 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava14.323 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje101.403 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.270.977 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.174.459 KM
  • 611100 - Bruto plaće927.705 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 246.754 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  96.518 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca96.518 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 514.150 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  514.150 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.075 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju121.355 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge113.223 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.804 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva40.935 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.879 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.116 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge182.763 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    107.117 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade opštinskim vijećnicima
    53.102 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacija
    15.927 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medicinskog vještačenja - mrtvozornik
    6.618 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 532.805 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  532.805 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade220.189 KM
   • 614100 - Transfer obrazovnim institucijama
    48.063 KM
   • 614100 - Grantovi drugim opštinskom javnom pravobraniocu
    47.756 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    42.362 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    38.799 KM
   • 614100 - Transfer za razvoj turizma
    25.401 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    9.162 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    8.647 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima205.590 KM
   • 614200 - Transferi pojedincima po osnovi materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica
    94.262 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    64.155 KM
   • 614200 - Transferi za poticaj poljoprivredne proizvodnje
    19.980 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    18.700 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
    8.493 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama20.860 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima57.121 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo29.044 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    29.044 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 96.843 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  96.843 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.264 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.070 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje91.509 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 3.100 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  3.100 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva3.100 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.269.154 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.174.554 KM
  • 611100 - Bruto plaće926.477 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 248.077 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  94.600 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca94.600 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 563.149 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  563.149 KM
  • 613100 - Putni troškovi29.352 KM
   • 613100 - Putni troškovi u zemlji
    19.173 KM
   • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
    10.179 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju94.334 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    82.238 KM
   • 613200 - Drvo
    12.096 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge110.403 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    77.195 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    33.208 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara28.156 KM
   • 613400 - Administrativni materijal i sitan inventar
    26.258 KM
   • 613400 - Ostali materijali posebne namjene
    1.733 KM
   • 613400 - Obrazovni materijal
    165 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva45.978 KM
   • 613500 - Gorivo za prijevoz
    39.352 KM
   • 613500 - Prijevozne usluge
    6.627 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje30.220 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    20.503 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja
    9.717 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.833 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja
    3.006 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    2.827 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge218.873 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    75.979 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade opštinskim vijećnicima
    49.800 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacija
    23.175 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    12.008 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovi ugovorao volonterskom radi
    11.432 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    9.033 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medicinskog vještačenja - mrtvozornik
    8.041 KM
   • 613900 - Doprinosi za MIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    7.505 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti u povremenog samostalnog rada
    5.003 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    4.270 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    3.920 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    3.710 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    2.305 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    2.003 KM
   • 613900 - Usluge medija
    689 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 487.335 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  487.335 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade203.503 KM
   • 614100 - Transfer obrazovnim institucijama
    66.949 KM
   • 614100 - Transfer za razvoj turizma
    53.756 KM
   • 614100 - Grantovi drugim opštinskom javnom pravobraniocu
    39.423 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    14.300 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    11.303 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    11.180 KM
   • 614100 - Tekući transferi za zdravstvo
    6.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    593 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima222.904 KM
   • 614200 - Transferi pojedincima po osnovi materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica
    83.514 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    61.795 KM
   • 614200 - Transferi za poticaj poljoprivredne proizvodnje
    37.558 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja
    21.151 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    15.900 KM
   • 614200 - Pogrebni troškovi
    1.861 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
    925 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima
    201 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama19.645 KM
   • 614300 - Tekući transferi udruženjima građana
    14.295 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama
    4.250 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    1.100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima41.282 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 98.831 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  98.831 KM
  • 821200 - Nabavka građevina47.610 KM
  • 821300 - Nabavka opreme34.667 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje16.554 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 9.645 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  9.645 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva9.645 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.243.944 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.140.197 KM
  • 611100 - Bruto plaće999.234 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 140.963 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  103.747 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca103.747 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 567.263 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  567.263 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.161 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju95.775 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge110.276 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.351 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva39.430 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.895 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje39.448 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.910 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge222.018 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 661.309 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  661.309 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade314.408 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima261.607 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama47.654 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima37.639 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 469.719 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  469.719 KM
  • 821200 - Nabavka građevina5.809 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.451 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje445.459 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 97.243 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  97.243 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje97.243 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 65.039 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  65.039 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja65.039 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.395.307 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.275.882 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.137.383 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 138.499 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  119.425 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca119.425 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 533.328 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  533.328 KM
  • 613100 - Putni troškovi38.458 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju76.276 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge113.853 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.066 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.901 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.073 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje45.465 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.695 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge191.541 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 677.430 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  677.430 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade314.609 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima254.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama31.430 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima51.004 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo25.888 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 283.341 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  283.341 KM
  • 821300 - Nabavka opreme21.360 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.007 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje260.974 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 91.962 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  91.962 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje91.962 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 91.866 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  91.866 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja91.866 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.253.565 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.148.484 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.000.779 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 147.704 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  105.081 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca105.081 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 648.925 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  648.925 KM
  • 613100 - Putni troškovi28.966 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju84.977 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge115.773 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara17.231 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.236 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.221 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje55.447 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.513 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge311.561 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 647.243 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  647.243 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade320.085 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima229.125 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama31.349 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima53.567 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo13.117 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 163.357 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  163.357 KM
  • 821300 - Nabavka opreme45.534 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje117.823 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 85.711 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  85.711 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje85.711 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 98.117 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  98.117 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja98.117 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.268.785 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.162.074 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.022.076 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 139.998 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  106.711 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca106.711 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 510.026 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  510.026 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.363 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju98.299 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge101.930 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.251 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva30.324 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme9.520 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje61.817 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.396 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge175.126 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 676.679 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  676.679 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade360.369 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima227.960 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama42.347 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima45.285 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo718 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 70.933 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  70.933 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada14.880 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.727 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava11.253 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje37.073 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 79.036 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  79.036 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje79.036 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 104.792 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  104.792 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja104.792 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: