Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

571.666 KM

PORESKI PRIHODI

297.964 KM  (52,12%)

NEPORESKI PRIHODI

75.850 KM  (13,27%)

TRANSFERI I DONACIJE

197.852 KM  (34,61%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

521.453 KM

LIČNA PRIMANJA

248.873 KM  (47,73%)

MATERIJAL I USLUGE

124.818 KM  (23,94%)

TRANSFERI I DOZNAKE

75.011 KM  (14,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

506.179 KM

PORESKI PRIHODI

295.325 KM  (58,34%)

NEPORESKI PRIHODI

96.316 KM  (19,03%)

TRANSFERI I DONACIJE

114.538 KM  (22,63%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

553.112 KM

LIČNA PRIMANJA

234.257 KM  (42,35%)

MATERIJAL I USLUGE

115.319 KM  (20,85%)

TRANSFERI I DOZNAKE

85.193 KM  (15,40%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

457.559 KM

PORESKI PRIHODI

295.063 KM  (64,49%)

NEPORESKI PRIHODI

75.025 KM  (16,40%)

TRANSFERI I DONACIJE

68.748 KM  (15,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

18.723 KM  ( 4,09%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

517.363 KM

LIČNA PRIMANJA

244.039 KM  (47,17%)

MATERIJAL I USLUGE

44.188 KM  ( 8,54%)

TRANSFERI I DOZNAKE

136.516 KM  (26,39%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

456.897 KM

PORESKI PRIHODI

303.746 KM  (66,48%)

NEPORESKI PRIHODI

68.248 KM  (14,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

70.842 KM  (15,51%)

PRIMICI OD IMOVINE

14.061 KM  ( 3,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

382.463 KM

LIČNA PRIMANJA

181.263 KM  (47,39%)

MATERIJAL I USLUGE

40.559 KM  (10,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

132.103 KM  (34,54%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

473.921 KM

PORESKI PRIHODI

348.279 KM  (73,49%)

NEPORESKI PRIHODI

35.039 KM  ( 7,39%)

TRANSFERI I DONACIJE

90.603 KM  (19,12%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

455.758 KM

LIČNA PRIMANJA

167.381 KM  (36,73%)

MATERIJAL I USLUGE

124.310 KM  (27,28%)

TRANSFERI I DOZNAKE

115.612 KM  (25,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

574.443 KM

PORESKI PRIHODI

373.531 KM  (65,02%)

NEPORESKI PRIHODI

76.826 KM  (13,37%)

TRANSFERI I DONACIJE

124.086 KM  (21,60%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

574.498 KM

LIČNA PRIMANJA

232.873 KM  (40,54%)

MATERIJAL I USLUGE

202.271 KM  (35,21%)

TRANSFERI I DOZNAKE

123.654 KM  (21,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.399.604 KM

PORESKI PRIHODI

364.944 KM  (26,07%)

NEPORESKI PRIHODI

121.503 KM  ( 8,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

296.347 KM  (21,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

16.810 KM  ( 1,20%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

600.000 KM  (42,87%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.403.943 KM

LIČNA PRIMANJA

290.210 KM  (20,67%)

MATERIJAL I USLUGE

133.749 KM  ( 9,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

124.226 KM  ( 8,85%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

665.769 KM  (47,42%)

PORESKI PRIHODI 2011. 297.964 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  24.287 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti24.287 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  4.867 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu3.096 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone255 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.516 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  138 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda138 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  268.672 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO268.672 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 75.850 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  45 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente45 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  66.891 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse44.028 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.070 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama15.154 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga6.639 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  8.914 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi8.914 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 197.852 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  197.852 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave197.852 KM
   • 781300 - Fond 1
    127.861 KM
   • 781300 - Fond 4
    69.991 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 295.325 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  24.011 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti24.011 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  3.100 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu3.100 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  16 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda16 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  268.198 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO268.198 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 96.316 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  16 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente16 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  77.596 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse53.453 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.684 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama21.889 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga570 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  18.704 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi18.704 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 114.538 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  114.538 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave114.538 KM
   • 781300 - Fond 1
    79.566 KM
   • 781300 - Fond 4
    34.972 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 295.063 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  22.936 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti22.936 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  26.854 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu26.854 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  153 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda153 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  245.120 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO245.120 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 75.025 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  8 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente8 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  53.462 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse23.494 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.527 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama28.441 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  21.555 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi21.555 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 68.748 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  68.748 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave68.748 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 18.723 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  18.723 KM
  • 813100 - Primici za zemljište18.723 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 303.746 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  23.708 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti23.708 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  4.027 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu4.027 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  199 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda199 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  275.812 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO275.812 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 68.248 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  14 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente14 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  65.507 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse9.353 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse975 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama55.179 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  2.727 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi2.727 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 70.842 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  70.842 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave70.842 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 14.061 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  14.061 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte1.900 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu9.305 KM
  • 811400 - Primici za investicionu imovinu2.856 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 348.279 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  21.615 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti21.615 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  2.058 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu2.058 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.439 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda239 KM
  • 715300 - Akcize2.200 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  322.167 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO322.167 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 35.039 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  28 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente28 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  30.821 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse4.948 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.654 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama24.219 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.190 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.190 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 90.603 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  90.603 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave90.603 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 373.531 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  23.297 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti23.297 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  3.106 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu3.106 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  14 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda14 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  347.114 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO347.114 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 76.826 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  401 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente400 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  69.763 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.104 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.368 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama61.291 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  15 KM
  • 723100 - Novčane kazne15 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  6.647 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi6.647 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 124.086 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  124.086 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave124.086 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 364.944 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  28.800 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti28.800 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  2.504 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu2.504 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  24 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda24 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  333.616 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO333.616 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 121.503 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  2.600 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente2.600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  106.409 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse3.747 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.930 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama100.732 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  12.494 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi12.494 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 296.347 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  76.231 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva51.231 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje25.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  220.116 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta220.116 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 16.810 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  16.810 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu16.810 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 600.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  600.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova600.000 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 248.873 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  248.873 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate202.413 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih46.460 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 124.818 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  124.818 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga17.244 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.014 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje1.968 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.629 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge4.593 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi87.370 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 75.011 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  20.360 KM
  • 414100 - Subvencije20.360 KM
 • 415000 - Grantovi
  29.261 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji29.261 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  25.390 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova25.390 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 72.751 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  72.751 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata69.213 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata3.243 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme295 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 234.257 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  234.257 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate198.420 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih35.837 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 115.319 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  115.319 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga17.289 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.626 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje1.550 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja5.505 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge3.965 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi84.384 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 85.193 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  23.363 KM
  • 414100 - Subvencije23.363 KM
 • 415000 - Grantovi
  18.368 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji18.368 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  43.462 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova43.462 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 118.343 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  118.343 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata116.362 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata260 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.721 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 244.039 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  244.039 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate229.886 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih14.153 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 44.188 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  44.188 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga15.478 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.827 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje1.991 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja3.768 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge4.434 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi14.690 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 136.516 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  19.720 KM
  • 414100 - Subvencije19.720 KM
 • 415000 - Grantovi
  59.842 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji59.842 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  56.954 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova56.954 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 92.620 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  92.620 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata65.004 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme27.616 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 181.263 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  181.263 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate168.628 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih12.635 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 40.559 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  40.559 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga15.269 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal4.019 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje2.127 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja1.285 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge3.479 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi14.380 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 132.103 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  21.040 KM
  • 414100 - Subvencije21.040 KM
 • 415000 - Grantovi
  46.559 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji46.559 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  64.504 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova64.504 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 28.538 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  28.538 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata19.080 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme9.458 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 167.381 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  167.381 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate143.066 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih24.315 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 124.310 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  124.310 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga9.081 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.689 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje1.976 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja1.233 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge3.142 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine10.111 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi96.078 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 115.612 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  4.900 KM
  • 414100 - Subvencije4.900 KM
 • 415000 - Grantovi
  36.839 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji36.839 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  73.873 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS73.873 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 48.455 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  48.455 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata48.455 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 232.873 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  232.873 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate205.828 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih27.045 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 202.271 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  202.271 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga12.524 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.192 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje1.716 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja1.573 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge2.859 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine8.082 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi173.325 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 123.654 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  48.663 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji48.663 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  74.991 KM
  • 416900 - Ostale doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS74.991 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 15.700 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  15.700 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata15.700 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 290.210 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  290.210 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate245.710 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih44.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 133.749 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  133.749 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga11.170 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal4.610 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje5.995 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja5.979 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge4.119 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine11.082 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi90.794 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 124.226 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  49.733 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji49.733 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  74.493 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova74.493 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 189.989 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  189.989 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata150.209 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme39.780 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 665.769 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  108.269 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima108.269 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  557.500 KM
  • 631900 - Ostali izdaci557.500 KM