Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

9.407.203 KM

PORESKI PRIHODI

3.742.233 KM  (39,78%)

NEPORESKI PRIHODI

4.123.440 KM  (43,83%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.108.472 KM  (11,78%)

PRIMICI OD IMOVINE

431.861 KM  ( 4,59%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.197 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

10.381.790 KM

LIČNA PRIMANJA

2.167.792 KM  (20,88%)

MATERIJAL I USLUGE

1.263.824 KM  (12,17%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.852.307 KM  (37,11%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.086.272 KM  (29,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

11.595 KM  ( 0,11%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.995.664 KM

PORESKI PRIHODI

3.676.668 KM  (52,56%)

NEPORESKI PRIHODI

2.260.648 KM  (32,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

562.408 KM  ( 8,04%)

PRIMICI OD IMOVINE

353.162 KM  ( 5,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

142.405 KM  ( 2,04%)

OSTALI PRIHODI

373 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

8.352.380 KM

LIČNA PRIMANJA

2.584.273 KM  (30,94%)

MATERIJAL I USLUGE

1.568.480 KM  (18,78%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.977.656 KM  (35,65%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.218.681 KM  (14,59%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.290 KM  ( 0,04%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.968.517 KM

PORESKI PRIHODI

3.515.386 KM  (35,26%)

NEPORESKI PRIHODI

4.477.335 KM  (44,91%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.556.000 KM  (15,61%)

PRIMICI OD IMOVINE

419.710 KM  ( 4,21%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

86 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.477.103 KM

LIČNA PRIMANJA

2.501.735 KM  (26,40%)

MATERIJAL I USLUGE

1.125.664 KM  (11,88%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.479.555 KM  (36,72%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.337.452 KM  (24,66%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

32.697 KM  ( 0,35%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.467.009 KM

PORESKI PRIHODI

3.496.963 KM  (41,30%)

NEPORESKI PRIHODI

3.695.363 KM  (43,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.071.793 KM  (12,66%)

PRIMICI OD IMOVINE

202.847 KM  ( 2,40%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

43 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.710.779 KM

LIČNA PRIMANJA

2.527.926 KM  (29,02%)

MATERIJAL I USLUGE

1.073.839 KM  (12,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.519.576 KM  (40,40%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.557.504 KM  (17,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

31.934 KM  ( 0,37%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.419.695 KM

PORESKI PRIHODI

3.811.124 KM  (45,26%)

NEPORESKI PRIHODI

3.983.273 KM  (47,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

468.368 KM  ( 5,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

156.930 KM  ( 1,86%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.132.546 KM

LIČNA PRIMANJA

2.456.900 KM  (30,21%)

MATERIJAL I USLUGE

1.253.167 KM  (15,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.972.230 KM  (36,55%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.413.629 KM  (17,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

728 KM  ( 0,01%)

OTPLATA DUGOVA

35.892 KM  ( 0,44%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.341.692 KM

PORESKI PRIHODI

4.488.565 KM  (53,81%)

NEPORESKI PRIHODI

3.109.444 KM  (37,28%)

TRANSFERI I DONACIJE

496.600 KM  ( 5,95%)

PRIMICI OD IMOVINE

234.370 KM  ( 2,81%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

12.713 KM  ( 0,15%)

RASHODI:

8.229.146 KM

LIČNA PRIMANJA

2.585.749 KM  (31,42%)

MATERIJAL I USLUGE

1.360.085 KM  (16,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.140.260 KM  (38,16%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.102.225 KM  (13,39%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.115 KM  ( 0,09%)

OTPLATA DUGOVA

33.712 KM  ( 0,41%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.495.307 KM

PORESKI PRIHODI

4.620.323 KM  (48,66%)

NEPORESKI PRIHODI

3.639.804 KM  (38,33%)

TRANSFERI I DONACIJE

941.497 KM  ( 9,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

293.622 KM  ( 3,09%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

61 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.012.913 KM

LIČNA PRIMANJA

2.751.608 KM  (30,53%)

MATERIJAL I USLUGE

1.278.288 KM  (14,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.693.713 KM  (40,98%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.243.788 KM  (13,80%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

12.299 KM  ( 0,14%)

OTPLATA DUGOVA

33.217 KM  ( 0,37%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 3.742.233 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.102 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.102 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine
    819 KM
   • 711100 - Porezi na dobit fizičkih osoba
    283 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.464 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.464 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i dr.os.primanja
    5.846 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    1.619 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  126.445 KM
  • 714100 - Porez na imovinu126.445 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    67.224 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    59.221 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  21.069 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost14.545 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga417 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga6.107 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  443.802 KM
  • 716100 - Porez na dohodak443.802 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.028.366 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.028.366 KM
   • 717100 - PDV
    2.747.055 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    281.311 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  113.985 KM
  • 719100 - Ostali porezi113.985 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugost. od prav.osoba
    58.001 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fiz.osoba
    27.965 KM
   • 719100 - Porez na tvrtku
    25.500 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od nesreća
    1.866 KM
   • 719100 - Poseban porez na zaštitu od nesreća
    653 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 4.123.440 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  371.409 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija176.611 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine194.798 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.749.841 KM
  • 722100 - Administrativne takse105.851 KM
  • 722300 - Komunalne takse91.934 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.898.967 KM
   • 722400 - Prihod od hidroakumulacije
    2.432.956 KM
   • 722400 - Sport
    117.406 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    99.107 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    91.073 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta-renta
    87.956 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada
    60.253 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    10.215 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse241.385 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    108.198 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    72.654 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. nesreća
    60.533 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)327.370 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima-terminal
    230.031 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)
    70.749 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    26.590 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi84.333 KM
   • 722700 - Ostale refundacije
    65.129 KM
   • 722700 - Uplate refundacija bolovanja iz ranijih godina
    12.471 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    5.233 KM
   • 722700 - Uplate anuiteta za dane kredite pojedincima
    1.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.190 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.190 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.108.472 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  143.428 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva143.428 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  85.024 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti85.024 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  880.020 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva91.500 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti719.882 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora68.638 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 431.861 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  431.861 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava431.671 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici190 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 1.197 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.197 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.197 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 3.676.668 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.331 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.331 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine
    683 KM
   • 711100 - Porezi na dobit fizičkih osoba
    617 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    31 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  68.775 KM
  • 713100 - Porezi na plaće68.775 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    55.266 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i dr.os.primanja
    13.509 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  132.711 KM
  • 714100 - Porez na imovinu132.711 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    76.544 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    56.167 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  7.440 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost4.796 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga260 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga2.385 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  453.635 KM
  • 716100 - Porez na dohodak453.635 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.899.032 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.899.032 KM
   • 717100 - PDV
    2.631.641 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    267.391 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  113.744 KM
  • 719100 - Ostali porezi113.744 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugost. od prav.osoba
    62.762 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fiz.osoba
    47.537 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od nesreća
    2.620 KM
   • 719100 - Poseban porez na zaštitu od nesreća
    825 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.260.648 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  164.768 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija162.982 KM
   • 721100 - Prihodi od iznamljivanja
    150.802 KM
   • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih industrija
    11.974 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesija
    206 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.786 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.094.860 KM
  • 722100 - Administrativne takse118.082 KM
  • 722300 - Komunalne takse128.090 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.266.760 KM
   • 722400 - Prihod od hidroakumulacije
    867.652 KM
   • 722400 - Sport
    122.406 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    96.790 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada
    57.699 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta-renta
    56.249 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    55.062 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    10.902 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse231.576 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    119.063 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. nesreća
    66.577 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    45.936 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)302.975 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima-terminal
    184.466 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)
    85.452 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    33.057 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi47.377 KM
   • 722700 - Ostale refundacije
    35.628 KM
   • 722700 - Uplate refundacija bolovanja iz ranijih godina
    6.200 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    4.049 KM
   • 722700 - Uplate anuiteta za dane kredite pojedincima
    1.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.020 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.020 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 562.408 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  44.530 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva44.530 KM
   • 731100 - Tekuće potpore iz RH
    44.530 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  143.855 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti143.855 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  374.023 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti216.602 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora157.421 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 353.162 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  353.162 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava352.862 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    347.182 KM
   • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava
    5.680 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici300 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 142.405 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  142.405 KM
  • 814200 - Primici od inostranog zaduživanja142.405 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 373 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  373 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza373 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 3.515.386 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.111 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.111 KM
   • 711100 - Porezi na dobit fizičkih osoba
    868 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine
    243 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  6.650 KM
  • 713100 - Porezi na plaće6.650 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    3.946 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i dr.os.primanja
    2.704 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  195.717 KM
  • 714100 - Porez na imovinu195.717 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    143.720 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    51.997 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.999 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.824 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.174 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  464.910 KM
  • 716100 - Porez na dohodak464.910 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.714.387 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.714.387 KM
   • 717100 - PDV
    2.467.243 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    247.144 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  127.612 KM
  • 719100 - Ostali porezi127.612 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugost. od prav.osoba
    82.462 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fiz.osoba
    42.704 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od nesreća
    1.818 KM
   • 719100 - Poseban porez na zaštitu od nesreća
    628 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 4.477.335 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  132.622 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija132.038 KM
   • 721100 - Prihodi od iznamljivanja
    132.038 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine584 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.342.943 KM
  • 722100 - Administrativne takse89.834 KM
   • 722100 - Općinske takse
    89.834 KM
  • 722300 - Komunalne takse184.001 KM
   • 722300 - Komunalna naknada na istaknutu firmu
    184.001 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.494.036 KM
   • 722400 - Prihod od hidroakumulacije
    3.006.380 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    178.774 KM
   • 722400 - Sport
    102.131 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    93.842 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada
    56.327 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta-renta
    48.767 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    7.815 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse235.446 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    119.697 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. nesreća
    67.154 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    48.595 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)264.339 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima-terminal
    226.043 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    38.296 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi75.287 KM
   • 722700 - Ostale refundacije
    59.572 KM
   • 722700 - Uplate refundacija bolovanja iz ranijih godina
    14.215 KM
   • 722700 - Uplate anuiteta za dane kredite pojedincima
    1.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.770 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.770 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 1.556.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  380.038 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva380.038 KM
   • 731100 - Potpora iz Skotske-za cen.u Kovačima
    370.298 KM
   • 731100 - Potpora iz Padove-centar u Kovačima
    9.740 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  248.560 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti248.560 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  927.402 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti927.402 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 419.710 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  419.710 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava419.710 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    361.110 KM
   • 811100 - Primci od prodaje prometnih vozila
    58.600 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 86 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  86 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza86 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 3.496.963 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.430 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.430 KM
   • 711100 - Porezi na dobit fizičkih osoba
    1.399 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine
    32 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.179 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.179 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i dr.os.primanja
    1.132 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    46 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  104.179 KM
  • 714100 - Porez na imovinu104.179 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    59.201 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    44.978 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.921 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5.780 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga66 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga75 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  465.607 KM
  • 716100 - Porez na dohodak465.607 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.789.045 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.789.045 KM
   • 717100 - PDV
    2.529.962 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    259.083 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  129.602 KM
  • 719100 - Ostali porezi129.602 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugost. od prav.osoba
    82.919 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fiz.osoba
    46.099 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od nesreća
    456 KM
   • 719100 - Poseban porez na zaštitu od nesreća
    128 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 3.695.363 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  294.414 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija294.263 KM
   • 721100 - Prihodi od iznamljivanja
    285.752 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesija
    8.511 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine151 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.400.209 KM
  • 722100 - Administrativne takse144.938 KM
   • 722100 - Općinske takse
    144.938 KM
  • 722300 - Komunalne takse232.351 KM
   • 722300 - Komunalna naknada na istaknutu firmu
    232.351 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.431.811 KM
   • 722400 - Prihod od hidroakumulacije
    1.954.101 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    168.027 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta-renta
    86.186 KM
   • 722400 - Sport
    83.385 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    75.054 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada
    61.543 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    3.515 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse279.441 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    122.754 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    88.873 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. nesreća
    67.815 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)249.829 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima-terminal
    218.614 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    31.215 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi61.838 KM
   • 722700 - Uplate anuiteta za dane kredite pojedincima
    39.607 KM
   • 722700 - Uplate refundacija bolovanja iz ranijih godina
    15.946 KM
   • 722700 - Ostale refundacije
    4.231 KM
   • 722700 - Uplata anuiteta za dane kredite
    1.500 KM
   • 722700 - Uplate za prekoračenje troškova
    353 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije
    200 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  740 KM
  • 723100 - Novčane kazne740 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.071.793 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  94.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva94.000 KM
   • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva - RH
    94.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  641.555 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti641.555 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    311.610 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od županije
    290.946 KM
   • 732100 - Transfer od federalnog zavoda za zapošljavanje
    38.999 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  336.238 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti336.238 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 202.847 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  202.847 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava202.847 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 43 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  43 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza43 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 3.811.124 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  758 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca758 KM
   • 711100 - Porezi na dobit fizičkih osoba
    727 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine
    32 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  745 KM
  • 713100 - Porezi na plaće745 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i dr.os.primanja
    745 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  110.114 KM
  • 714100 - Porez na imovinu110.114 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    65.069 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    45.045 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.706 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.706 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  502.162 KM
  • 716100 - Porez na dohodak502.162 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.058.184 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.058.184 KM
   • 717100 - PDV
    2.775.134 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    283.050 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  137.455 KM
  • 719100 - Ostali porezi137.455 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugost. od prav.osoba
    92.726 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fiz.osoba
    44.462 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od nesreća
    198 KM
   • 719100 - Poseban porez na zaštitu od nesreća
    68 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 3.983.273 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  192.490 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija192.430 KM
   • 721100 - Prihodi od iznamljivanja
    188.601 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesija
    3.829 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine59 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.790.763 KM
  • 722100 - Administrativne takse111.567 KM
   • 722100 - Općinske takse
    111.567 KM
  • 722300 - Komunalne takse252.642 KM
   • 722300 - Komunalna naknada na istaknutu firmu
    252.642 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.780.355 KM
   • 722400 - Prihod od hidroakumulacije
    2.234.949 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    162.050 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade za zemljište i izgradnju
    138.667 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    97.394 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada
    70.669 KM
   • 722400 - Sport
    69.358 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    7.264 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse236.342 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    121.077 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. nesreća
    72.113 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    43.153 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)312.548 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima-terminal
    276.840 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    35.709 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi97.308 KM
   • 722700 - Povrati iz ranije godine
    45.039 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    23.295 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije
    20.400 KM
   • 722700 - Naplate premija
    5.935 KM
   • 722700 - Uplata anuiteta za dane kredite
    1.500 KM
   • 722700 - Uplate refundacija bolovanja iz ranijih godina
    836 KM
   • 722700 - Uplate za prekoračenje troškova
    303 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  20 KM
  • 723100 - Novčane kazne20 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 468.368 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  842 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva842 KM
   • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva - RH
    842 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  284.966 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti284.966 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od županije
    226.815 KM
   • 732100 - Transfer od federalnog zavoda za zapošljavanje
    45.499 KM
   • 732100 - Transfer od županijskog Zavoda zdravstvenog osiguranja
    12.652 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  182.560 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova182.560 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od županije
    182.560 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 156.930 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  156.930 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava156.930 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 4.488.565 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.992 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.992 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  22.417 KM
  • 713100 - Porezi na plaće22.417 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i dr.os.primanja
    22.281 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    137 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  144.788 KM
  • 714100 - Porez na imovinu144.788 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    86.911 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    57.877 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  42.542 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost42.542 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  602.113 KM
  • 716100 - Porez na dohodak602.113 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.527.052 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.527.052 KM
   • 717100 - PDV
    3.238.923 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    288.129 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  147.661 KM
  • 719100 - Ostali porezi147.661 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugost. od prav.osoba
    104.647 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fiz.osoba
    42.316 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od nesreća
    695 KM
   • 719100 - Poseban porez na zaštitu od nesreća
    4 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 3.109.444 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  170.483 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija168.388 KM
   • 721100 - Prihodi od iznamljivanja
    164.781 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesija
    3.607 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.094 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.938.151 KM
  • 722100 - Administrativne takse140.313 KM
   • 722100 - Općinske takse
    140.313 KM
  • 722300 - Komunalne takse316.177 KM
   • 722300 - Komunalna naknada na istaknutu firmu
    316.177 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.560.929 KM
   • 722400 - Prihod od hidroakumulacije
    842.308 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade za zemljište i izgradnju
    285.595 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    141.707 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    118.821 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada
    87.729 KM
   • 722400 - Sport
    71.489 KM
   • 722400 - Naknada u postupku promjene namjene šim. zem - krčenje šuma
    7.677 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    5.603 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse304.368 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    148.717 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    78.520 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir. nesreća
    77.131 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)297.282 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima-terminal
    259.885 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    37.397 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi319.082 KM
   • 722700 - Povrati iz ranije godine
    269.431 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije
    35.700 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    10.460 KM
   • 722700 - Uplata anuiteta za dane kredite
    1.500 KM
   • 722700 - Uplate refundacija bolovanja iz ranijih godina
    1.103 KM
   • 722700 - Naplate premija
    888 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  810 KM
  • 723100 - Novčane kazne810 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 496.600 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  145.983 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva145.983 KM
   • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva - RH
    145.983 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  226.617 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti226.617 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od županije
    209.709 KM
   • 732100 - Transfer od županijskog Zavoda zdravstvenog osiguranja
    9.816 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ministarstva ccivilnih poslova
    4.462 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    2.630 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  124.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova124.000 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od županije
    84.000 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova - Fond za zaštitu okoliša
    40.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 234.370 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  234.370 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava234.370 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 12.713 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  12.713 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza12.713 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 4.620.323 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  78 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca78 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  526 KM
  • 713100 - Porezi na plaće526 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  292.720 KM
  • 714100 - Porez na imovinu292.720 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.437 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.437 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  633.059 KM
  • 716100 - Porez na dohodak633.059 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.538.252 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.538.252 KM
   • 717100 - PDV
    3.252.376 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    285.876 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  154.251 KM
  • 719100 - Ostali porezi154.251 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 3.639.804 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  191.847 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija188.968 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.879 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.446.937 KM
  • 722100 - Administrativne takse131.985 KM
  • 722300 - Komunalne takse671.835 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.670.577 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse272.420 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)300.154 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi399.966 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.020 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.020 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 941.497 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  248.070 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva248.070 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  330.121 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti330.121 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  45.501 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada45.501 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  317.805 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova317.805 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 293.622 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  293.622 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava293.622 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 61 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  61 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza61 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.167.792 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.004.435 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.555.779 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    375.944 KM
   • 611100 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    283.291 KM
   • 611100 - Služba za financije i proračun
    155.028 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    153.546 KM
   • 611100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    146.798 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    103.604 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    93.054 KM
   • 611100 - Općinsko vijeće
    73.106 KM
   • 611100 - Služba za pitanja branitelja
    48.505 KM
   • 611100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    46.259 KM
   • 611100 - Stručna služba
    39.878 KM
   • 611100 - Pravobraniteljstvo
    36.766 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 448.656 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    98.187 KM
   • 611200 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    85.634 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    74.675 KM
   • 611200 - Služba za financije i proračun
    48.731 KM
   • 611200 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    43.882 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    27.433 KM
   • 611200 - Služba za pitanja branitelja
    16.312 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    14.941 KM
   • 611200 - Općinsko vijeće
    12.810 KM
   • 611200 - Stručna služba
    12.671 KM
   • 611200 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    9.690 KM
   • 611200 - Pravobraniteljstvo
    3.690 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  163.357 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca163.357 KM
   • 612100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    39.339 KM
   • 612100 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    29.643 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca
    19.666 KM
   • 612100 - Služba za financije i proračun
    16.222 KM
   • 612100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    15.361 KM
   • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    10.841 KM
   • 612100 - Općinsko vijeće
    7.650 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    6.699 KM
   • 612100 - Služba za pitanja branitelja
    5.075 KM
   • 612100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    4.841 KM
   • 612100 - Stručna služba
    4.173 KM
   • 612100 - Pravobraniteljstvo
    3.847 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.263.824 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.263.824 KM
  • 613100 - Putni troškovi26.390 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju195.221 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    80.489 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    44.082 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    26.639 KM
   • 613200 - Lož ulje - carinski terminal
    21.301 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - carinski terminal
    17.476 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    5.234 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge396.921 KM
   • 613300 - Zimska služba
    151.046 KM
   • 613300 - Izdaci za održavanje čistoće grada
    100.000 KM
   • 613300 - Sanacija divljih deponija i održ. privrem.
    75.679 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    60.936 KM
   • 613300 - Voda i smeće
    9.260 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara39.534 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva28.501 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme173.035 KM
   • 613600 - Carinski terminal - troškovi zakupa - Agroman
    101.386 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme
    71.649 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje15.891 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.989 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge369.342 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    220.770 KM
   • 613900 - Naknade za komisije i ostale naknade
    81.191 KM
   • 613900 - Naknade za rad u OV
    51.645 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po osnovu naknada za rad u OV
    12.002 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih događaja
    3.734 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.852.307 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.519.651 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade10.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima678.200 KM
   • 614200 - Učešće općine u prevozu učenika
    421.285 KM
   • 614200 - Poticaji u gospodarstvu
    164.021 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    51.780 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    21.550 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    11.176 KM
   • 614200 - Transferi po programima zaštite i spašavanja
    8.388 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.805.262 KM
   • 614300 - OŠ Tomislavgrad
    183.884 KM
   • 614300 - Troškovi smještaja u ustanove
    181.673 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    160.000 KM
   • 614300 - Ostali troškovi za finansiranje športa
    142.292 KM
   • 614300 - Ostali grantovi
    138.093 KM
   • 614300 - Centar za socijalnu skrb
    134.440 KM
   • 614300 - Radio Tomislavgrad
    122.000 KM
   • 614300 - Grantovi športskim klubovima
    92.351 KM
   • 614300 - OŠ Bukovica
    88.886 KM
   • 614300 - Kulturno informativni centar
    75.800 KM
   • 614300 - OŠ Prisoje
    71.350 KM
   • 614300 - Centar za posebne potrebe u Kovačim.
    54.000 KM
   • 614300 - Naknada za mrtvozorstvo
    50.000 KM
   • 614300 - Transferi nevladinim udrugama
    46.200 KM
   • 614300 - Starački dom
    45.000 KM
   • 614300 - Udruge domovinskog rata
    42.116 KM
   • 614300 - Grantovi političkim strankama
    35.640 KM
   • 614300 - Sufinanciranje Službe Hitne pomoći
    28.070 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosne
    25.000 KM
   • 614300 - Kulturno umjetnička društva
    21.468 KM
   • 614300 - Crveni križ
    17.800 KM
   • 614300 - Grant - GŠD
    15.000 KM
   • 614300 - Glazbena škola
    14.494 KM
   • 614300 - Rad sa mladima
    5.705 KM
   • 614300 - Starački dom - Obveze po sudskim presudama
    5.000 KM
   • 614300 - Franjevački muzej Tomislavgrad
    5.000 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga polit. zatvorenika
    4.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.700 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima23.989 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.332.656 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade158.797 KM
   • 615100 - Akcije u mjesnim zajednicama
    153.297 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade
    5.500 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.173.859 KM
   • 615300 - Centar za posebne potrebe
    313.408 KM
   • 615300 - OŠ Ivana Mažuranića
    203.873 KM
   • 615300 - Tribine gradski stadion
    175.656 KM
   • 615300 - OŠ Stjepan Radić
    108.404 KM
   • 615300 - Kućni priključci
    68.176 KM
   • 615300 - Dječiji vrtić
    66.563 KM
   • 615300 - Radovi na gimnaziji
    51.336 KM
   • 615300 - Ostali kapitalni grantovi neprofitabilnim organizacijama
    47.189 KM
   • 615300 - OŠ Fra Mije Čuića
    36.855 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija vjerskih objekata
    22.500 KM
   • 615300 - Sanacija i uklanjanje devastiranih objekata
    20.018 KM
   • 615300 - SSŠ - novi objekat
    20.000 KM
   • 615300 - Franjevački samostan
    20.000 KM
   • 615300 - Radio Tomislavgrad - odašiljać Ivovik
    10.000 KM
   • 615300 - GSD - nabavka opreme
    9.881 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 3.086.272 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.086.272 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada66.744 KM
   • 821100 - Izvlaštenje zemljišta
    66.744 KM
  • 821200 - Nabavka građevina906.786 KM
   • 821200 - Kanal Tabašnica
    191.539 KM
   • 821200 - Sanacija šteta od poplava na infrastrukturnim objektima
    152.821 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Borčani-Omolje
    110.194 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Kongora-Borčani
    91.431 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Prisika-Kamensko
    55.415 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Zaljiće
    52.956 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    48.097 KM
   • 821200 - Asfaltiranje cesta u Stipanjićima
    45.202 KM
   • 821200 - Nogostup i javna rasvjeta u Tvrtkovoj ulici
    40.578 KM
   • 821200 - Vodovod M. polje
    40.543 KM
   • 821200 - Cesta Ćavarov stan
    40.000 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ulice A. B. Šimića
    24.400 KM
   • 821200 - Podsusutav Mandino selo
    10.166 KM
   • 821200 - Izgradnja ulica u naselju Bobara II
    3.444 KM
  • 821300 - Nabavka opreme31.263 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava142.990 KM
   • 821500 - Izzrada projektne dokumentacije
    128.950 KM
   • 821500 - Geodetsko snimanje Blidinja
    14.040 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.938.490 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    587.856 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija ceste Lipa-Mesihovina
    384.559 KM
   • 821600 - Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta
    215.196 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija Domagojeve ulice - I faza
    142.646 KM
   • 821600 - Cesta Vinica - Mijakovo Polje
    109.823 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija ceste Mokronoge - Oplećani
    105.261 KM
   • 821600 - Održavanje javnih površina, rasvjete i ekološki projekti
    104.201 KM
   • 821600 - Uređenje rotora i zelenih površina na kolodvoru
    93.861 KM
   • 821600 - Uređenje okoliša općinske zgrade
    76.486 KM
   • 821600 - Melioriacija poljoprivrednog zemljišta
    59.925 KM
   • 821600 - Cesta u Šujici
    53.071 KM
   • 821600 - Vidikovac - uređenje odmorišta
    5.605 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 11.595 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  11.595 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate8.458 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje3.137 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.584.273 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.391.562 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.835.330 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo, inspekcije i zajedničke poslove
    361.276 KM
   • 611100 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    297.128 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    250.397 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    219.578 KM
   • 611100 - Služba za financije i proračun
    183.438 KM
   • 611100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    158.130 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno planiranje
    107.999 KM
   • 611100 - Općinsko vijeće
    74.986 KM
   • 611100 - Služba za pitanja branitelja
    50.696 KM
   • 611100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    48.353 KM
   • 611100 - Stručna služba
    45.135 KM
   • 611100 - Pravobraniteljstvo
    38.214 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 556.232 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    180.914 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo, inspekcije i zajedničke poslove
    91.077 KM
   • 611200 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    88.919 KM
   • 611200 - Služba za financije i proračun
    60.191 KM
   • 611200 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    42.455 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno planiranje
    27.232 KM
   • 611200 - Služba za pitanja branitelja
    15.285 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    14.400 KM
   • 611200 - Stručna služba
    12.960 KM
   • 611200 - Općinsko vijeće
    10.483 KM
   • 611200 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    8.526 KM
   • 611200 - Pravobraniteljstvo
    3.790 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  192.711 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca192.711 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca
    42.841 KM
   • 612100 - Služba za gospodarstvo, inspekcije i zajedničke poslove
    37.804 KM
   • 612100 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    31.091 KM
   • 612100 - Služba za financije i proračun
    19.195 KM
   • 612100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    16.547 KM
   • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno planiranje
    11.301 KM
   • 612100 - Općinsko vijeće
    7.847 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    6.998 KM
   • 612100 - Služba za pitanja branitelja
    5.305 KM
   • 612100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    5.060 KM
   • 612100 - Stručna služba
    4.723 KM
   • 612100 - Pravobraniteljstvo
    3.999 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.568.480 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.568.480 KM
  • 613100 - Putni troškovi30.401 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju205.047 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    88.157 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    38.483 KM
   • 613200 - Lož ulje - carinski terminal
    28.166 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    26.337 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - carinski terminal
    19.555 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    4.349 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge794.876 KM
   • 613300 - Zimska služba
    570.164 KM
   • 613300 - Izdaci za održavanje čistoće grada
    99.999 KM
   • 613300 - Sanacija divljih deponija i održ. privrem.
    62.331 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    54.509 KM
   • 613300 - Voda i smeće
    7.873 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara27.577 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva39.197 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme179.672 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme
    90.180 KM
   • 613600 - Carinski terminal - troškovi zakupa - Agroman
    89.492 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje12.319 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa19.708 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge259.682 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    122.608 KM
   • 613900 - Naknade za komisije i ostale naknade
    61.939 KM
   • 613900 - Naknade za rad u OV
    50.940 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih događaja
    12.356 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po osnovu naknada za rad u OV
    11.839 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.977.656 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.618.310 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade31.670 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    30.170 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    1.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima755.566 KM
   • 614200 - Učešće općine u prevozu učenika
    434.751 KM
   • 614200 - Transferi po programima zaštite i spašavanja
    162.270 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    88.940 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    50.550 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    19.055 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.814.997 KM
   • 614300 - Ostali grantovi
    248.794 KM
   • 614300 - Troškovi smještaja u ustanove
    168.024 KM
   • 614300 - OŠ Tomislavgrad
    165.975 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    160.000 KM
   • 614300 - Centar za socijalnu skrb
    151.340 KM
   • 614300 - Radio Tomislavgrad
    110.000 KM
   • 614300 - Ostali troškovi za finansiranje športa
    106.481 KM
   • 614300 - OŠ Bukovica
    89.790 KM
   • 614300 - Kulturno informativni centar
    81.490 KM
   • 614300 - Grantovi športskim klubovima
    70.930 KM
   • 614300 - OŠ Prisoje
    66.768 KM
   • 614300 - Centar za posebne potrebe u Kovačim.
    52.500 KM
   • 614300 - Sufinanciranje Službe Hitne pomoći
    50.000 KM
   • 614300 - Transferi nevladinim udrugama
    48.446 KM
   • 614300 - Udruge domovinskog rata
    45.677 KM
   • 614300 - Starački dom
    45.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim strankama
    39.146 KM
   • 614300 - Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom
    22.325 KM
   • 614300 - Kulturno umjetnička društva
    20.025 KM
   • 614300 - Crveni križ
    18.000 KM
   • 614300 - Grant - GŠD
    15.500 KM
   • 614300 - Glazbena škola
    13.940 KM
   • 614300 - Franjevački muzej Tomislavgrad
    10.000 KM
   • 614300 - Rad sa mladima
    5.846 KM
   • 614300 - Naknada za mrtvozorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga polit. zatvorenika
    4.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima16.076 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  359.346 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade52.830 KM
   • 615100 - Akcije u mjesnim zajednicama
    52.830 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima3.191 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama256.690 KM
   • 615300 - OŠ Stjepan Radić
    83.473 KM
   • 615300 - OŠ Ivana Mažuranića
    54.227 KM
   • 615300 - Ostali kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    38.312 KM
   • 615300 - OŠ Fra Mije Čuića
    23.439 KM
   • 615300 - Centar za posebne potrebe
    22.278 KM
   • 615300 - Franjevački samostan
    18.250 KM
   • 615300 - Izrada žrtvoslova
    10.000 KM
   • 615300 - SSŠ - novi objekat
    3.253 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija vjerskih objekata
    2.000 KM
   • 615300 - Arheološka istraživanja
    1.458 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima46.635 KM
   • 615400 - Nabavka metilice
    16.983 KM
   • 615400 - Oprema za fizijatriju u Domu zdravlja
    10.722 KM
   • 615400 - Stacionar Doma zdravlja
    10.000 KM
   • 615400 - Sanacija i uklanjanje devastiranih objekata
    8.930 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 1.218.681 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.218.681 KM
  • 821200 - Nabavka građevina729.900 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    252.034 KM
   • 821200 - Podsustav Crvenice
    120.464 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Vojkovići
    98.932 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Vrilo
    81.432 KM
   • 821200 - Uređenje prostora na kolodvoru
    57.000 KM
   • 821200 - Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera
    33.059 KM
   • 821200 - Kanalizacija I i II faza
    30.985 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ceste u Stipanjićima
    19.994 KM
   • 821200 - Izgradnja ulica u naselju Bobara II
    15.000 KM
   • 821200 - Izgradnja distribucije Mandino selo
    15.000 KM
   • 821200 - Vodosprema Rudine i cjevovod
    6.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme89.323 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava39.848 KM
   • 821500 - Izzrada projektne dokumentacije
    32.498 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    7.350 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje359.611 KM
   • 821600 - Uređenje okoliša općinske zgrade
    146.017 KM
   • 821600 - Održavanje javnih površina, rasvjete i ekološki projekti
    96.379 KM
   • 821600 - Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta
    61.035 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    49.218 KM
   • 821600 - Vidikovac - uređenje odmorišta
    6.962 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 3.290 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  3.290 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje3.290 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.501.735 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.314.362 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.785.978 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo, inspekcije i zajedničke poslove
    360.870 KM
   • 611100 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    290.867 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    272.718 KM
   • 611100 - Služba za financije i proračun
    214.949 KM
   • 611100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    158.085 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo
    127.066 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    103.402 KM
   • 611100 - Općinsko vijeće
    75.482 KM
   • 611100 - Služba za pitanja branitelja
    50.804 KM
   • 611100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    48.420 KM
   • 611100 - Stručna služba
    45.232 KM
   • 611100 - Pravobraniteljstvo
    38.083 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 528.384 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    116.632 KM
   • 611200 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    91.916 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo, inspekcije i zajedničke poslove
    91.225 KM
   • 611200 - Služba za financije i proračun
    74.024 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo
    45.277 KM
   • 611200 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    39.294 KM
   • 611200 - Služba za pitanja branitelja
    17.287 KM
   • 611200 - Stručna služba
    15.136 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    14.844 KM
   • 611200 - Općinsko vijeće
    9.489 KM
   • 611200 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    9.240 KM
   • 611200 - Pravobraniteljstvo
    4.020 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  187.373 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca187.373 KM
   • 612100 - Služba za gospodarstvo, inspekcije i zajedničke poslove
    37.891 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca
    32.315 KM
   • 612100 - Služba za društvenu djelatnost i opću upravu
    30.541 KM
   • 612100 - Služba za financije i proračun
    22.570 KM
   • 612100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    16.599 KM
   • 612100 - Služba za graditeljstvo
    13.342 KM
   • 612100 - Općinsko vijeće
    7.926 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    7.023 KM
   • 612100 - Služba za pitanja branitelja
    5.334 KM
   • 612100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    5.084 KM
   • 612100 - Stručna služba
    4.749 KM
   • 612100 - Pravobraniteljstvo
    3.999 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.125.664 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.125.664 KM
  • 613100 - Putni troškovi35.386 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju193.447 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    80.547 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    34.708 KM
   • 613200 - Lož ulje - carinski terminal
    31.191 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    27.450 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - carinski terminal
    19.551 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge300.390 KM
   • 613300 - Zimska služba
    184.494 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    40.280 KM
   • 613300 - Sanacija divljih deponija i održ. privrem.
    36.504 KM
   • 613300 - Košenje bankina
    13.852 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    8.719 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - carinski terminal
    8.719 KM
   • 613300 - Voda i smeće
    7.822 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara49.670 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva28.693 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme166.745 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.899 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa21.812 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge312.620 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    139.980 KM
   • 613900 - Naknade za komisije i ostale naknade
    81.940 KM
   • 613900 - Naknade za rad u OV
    44.940 KM
   • 613900 - Obaveze iz ranijih godina - Obaveze po sudskim rješenjima
    24.974 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po osnovu naknada za rad u OV
    11.168 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih događaja
    9.618 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 3.479.555 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.635.735 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade154.808 KM
   • 614100 - Centar za socijalnu skrb
    147.268 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    4.540 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    3.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima742.640 KM
   • 614200 - Učešće općine u prijevozu učenika
    502.402 KM
   • 614200 - Poticaji u gospodarstvu
    112.627 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    69.000 KM
   • 614200 - Transferi po programima zaštite i spašavanja
    22.268 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    20.698 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    15.645 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.418.527 KM
   • 614300 - Ostali troškovi za finansiranje športa
    173.185 KM
   • 614300 - OŠ Tomislavgrad
    164.720 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    160.000 KM
   • 614300 - Troškovi smještaja u ustanove
    145.420 KM
   • 614300 - Kulturno informativni centar
    93.000 KM
   • 614300 - OŠ Bukovica
    80.969 KM
   • 614300 - Grantovi športskim klubovima
    80.280 KM
   • 614300 - Transferi nevladinim udrugama
    72.450 KM
   • 614300 - OŠ Prisoje
    70.991 KM
   • 614300 - Centar za posebne potrebe u Kovačim.
    52.500 KM
   • 614300 - Sufinanciranje Službe Hitne pomoći
    50.000 KM
   • 614300 - Starački dom
    45.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    44.242 KM
   • 614300 - Udruge domovinskog rata
    39.493 KM
   • 614300 - Grantovi političkim strankama
    35.040 KM
   • 614300 - Kulturno umjetnička društva
    24.088 KM
   • 614300 - Crveni križ
    19.000 KM
   • 614300 - Grant - GŠD
    18.000 KM
   • 614300 - Glazbena škola
    15.085 KM
   • 614300 - Franjevački muzej Tomislavgrad
    15.000 KM
   • 614300 - Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom
    7.045 KM
   • 614300 - Naknada za mrtvozorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Rad sa mladima
    4.019 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga polit. zatvorenika
    4.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima318.000 KM
   • 614400 - Radio Tomislavgrad
    113.000 KM
   • 614400 - Komunalno preduzeće
    100.000 KM
   • 614400 - JP Pakline
    55.000 KM
   • 614400 - Radio Herceg - Bosne
    30.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.760 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  843.820 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade54.632 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama759.699 KM
   • 615300 - Centar za posebne potrebe
    471.773 KM
   • 615300 - OŠ Ivana Mažuranića
    56.228 KM
   • 615300 - Igralište kod OŠ E Selo i OŠ Kong.
    54.748 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    50.642 KM
   • 615300 - OŠ Fra Mije Čuića
    40.267 KM
   • 615300 - Tribine gradski stadion
    20.020 KM
   • 615300 - Izrada žrtvoslova
    20.000 KM
   • 615300 - SSŠ - novi objekat
    14.599 KM
   • 615300 - OŠ Stjepan Radić
    12.421 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija vjerskih objekata
    8.000 KM
   • 615300 - Franjevački samostan
    5.000 KM
   • 615300 - Glazbena škola
    4.899 KM
   • 615300 - KIC
    837 KM
   • 615300 - Arheološka istraživanja
    265 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima29.489 KM
   • 615400 - Dječije igralište u Šujici
    19.489 KM
   • 615400 - Stacionar Doma zdravlja
    10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 2.337.452 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.337.452 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada16.350 KM
   • 821100 - Izvlaštenje zemljišta
    16.350 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.724.544 KM
   • 821200 - Dio kanaliza. - Fond za okoliš 2012
    582.072 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    242.328 KM
   • 821200 - Dio kanaliza. - Fond za okoliš 2011
    237.139 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Vrilo
    146.673 KM
   • 821200 - Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera
    130.807 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ceste Latice - Kolo
    120.660 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda Vojkovići
    109.899 KM
   • 821200 - Izgradnja mosta u Mokronogama
    93.101 KM
   • 821200 - Podsustav Mandino Selo
    61.865 KM
  • 821300 - Nabavka opreme67.300 KM
   • 821300 - Opremanje općinske zgrade
    47.639 KM
   • 821300 - Nabavka vozila - plaćanje lizinga
    19.661 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava39.680 KM
   • 821400 - Obnova drvoreda i vjetrozaštitinih poj.
    39.680 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava88.990 KM
   • 821500 - Izzrada projektne dokumentacije
    62.623 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    26.367 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje400.589 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    201.978 KM
   • 821600 - Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta
    103.072 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija javne rasvjete
    37.683 KM
   • 821600 - Uređenje građevinskog zemljišta u Bukovici
    30.000 KM
   • 821600 - Melioriacija poljoprivrednog zemljišta
    20.540 KM
   • 821600 - Uređenje rotora i zelenih površina na kolodvoru
    7.316 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 32.697 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  32.697 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu32.697 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.527.926 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.329.757 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.888.025 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    365.918 KM
   • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    283.171 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    226.132 KM
   • 611100 - Služba za financije i proračun
    224.716 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    192.872 KM
   • 611100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    175.120 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    133.185 KM
   • 611100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    76.716 KM
   • 611100 - Općinsko vijeće
    75.637 KM
   • 611100 - Služba za pitanja branitelja
    51.086 KM
   • 611100 - Stručna služba
    45.389 KM
   • 611100 - Pravobraniteljstvo
    38.083 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 441.732 KM
   • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    86.369 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    81.986 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    74.237 KM
   • 611200 - Služba za financije i proračun
    64.584 KM
   • 611200 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    45.932 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    28.792 KM
   • 611200 - Služba za pitanja branitelja
    13.884 KM
   • 611200 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    13.800 KM
   • 611200 - Stručna služba
    11.174 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    10.038 KM
   • 611200 - Općinsko vijeće
    7.761 KM
   • 611200 - Pravobraniteljstvo
    3.175 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  198.169 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca198.169 KM
   • 612100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    38.422 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca
    37.560 KM
   • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    29.733 KM
   • 612100 - Služba za financije i proračun
    23.595 KM
   • 612100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    18.387 KM
   • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    13.985 KM
   • 612100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    8.055 KM
   • 612100 - Općinsko vijeće
    7.942 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    6.361 KM
   • 612100 - Služba za pitanja branitelja
    5.364 KM
   • 612100 - Stručna služba
    4.766 KM
   • 612100 - Pravobraniteljstvo
    3.999 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.073.839 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.073.839 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.672 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju170.055 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    82.547 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    32.731 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    22.300 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - carinski terminal
    19.379 KM
   • 613200 - Lož ulje - carinski terminal
    13.099 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge195.758 KM
   • 613300 - Sanacija divljih deponija i održ. privrem.
    75.395 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    52.413 KM
   • 613300 - Zimska služba
    46.693 KM
   • 613300 - Košenje bankina
    8.354 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - carinski terminal
    6.578 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    6.325 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara46.360 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva28.871 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme142.329 KM
   • 613600 - Zakup za potrebe Terminala
    82.168 KM
   • 613600 - Uprava za neizravno oprezivanje - Terminal
    59.676 KM
   • 613600 - Zakup zemljišta u cestovnom pojasu
    485 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje67.383 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa20.930 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge381.480 KM
   • 613900 - Naknada za privremene i povremene poslove
    107.909 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima
    80.515 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    31.450 KM
   • 613900 - Rad komisija
    27.602 KM
   • 613900 - Naknade volonterima
    24.205 KM
   • 613900 - Trokovi reprezentacije OV, Načelnika i Dan Općine
    23.531 KM
   • 613900 - Usluge nadzora
    21.699 KM
   • 613900 - Sistematski pregledi- primarna opća zdravstvena zaštita
    15.000 KM
   • 613900 - Službene novine, oglasi i ostale tiskovine
    14.750 KM
   • 613900 - Obilježavanje značajnih događaja u općini
    13.165 KM
   • 613900 - Troškovi objavljivanja tendera
    9.763 KM
   • 613900 - Stručno obrazovanje
    6.522 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene obaveze
    5.369 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 3.519.576 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.046.407 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade252.386 KM
   • 614100 - Grant za Dom zdravlja
    100.000 KM
   • 614100 - Kulturno - informativni centar
    88.000 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    37.829 KM
   • 614100 - Finansiranje kulturnih sekcija
    19.490 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    7.067 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima889.116 KM
   • 614200 - Učešće općine u prijevozu učenika
    557.577 KM
   • 614200 - Transferi po programima zaštite i spašavanja
    201.254 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    60.600 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    22.310 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći za novorođene bebe
    21.600 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    19.225 KM
   • 614200 - Grantovi za izdavanje knjiga
    3.550 KM
   • 614200 - Transfer KAP LJUBAVI
    3.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.407.520 KM
   • 614300 - Grantovi športskim klubovima
    267.275 KM
   • 614300 - Troškovi smještaja u ustanove
    190.616 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    160.000 KM
   • 614300 - Centar za socijalnu skrb
    138.819 KM
   • 614300 - OŠ Tomislavgrad
    138.314 KM
   • 614300 - OŠ Bukovica
    72.821 KM
   • 614300 - OŠ Prisoje
    65.253 KM
   • 614300 - Sufinanciranje Službe Hitne pomoći
    50.000 KM
   • 614300 - Starački dom
    45.000 KM
   • 614300 - Transferi nevladinim udrugama
    41.342 KM
   • 614300 - Udruge domovinskog rata
    39.576 KM
   • 614300 - Grantovi političkim strankama
    34.281 KM
   • 614300 - Izbor Mis Hrvatice u narodnoj nošnji iz dijaspore
    30.000 KM
   • 614300 - Centar za posebne potrebe u Kovačim. - Centar Nova nada
    26.750 KM
   • 614300 - Kulturno umjetnička društva
    23.861 KM
   • 614300 - Crveni križ
    19.000 KM
   • 614300 - Grant - GŠD
    18.000 KM
   • 614300 - Glazbena škola
    12.368 KM
   • 614300 - Franjevački muzej Tomislavgrad
    7.500 KM
   • 614300 - Rad sa mladima
    6.136 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić - obaveze po sudskim presudama
    5.000 KM
   • 614300 - Naknada za mrtvozorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    4.468 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga polit. zatvorenika
    4.000 KM
   • 614300 - Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom
    2.140 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima260.000 KM
   • 614400 - Radio Tomislavgrad
    110.000 KM
   • 614400 - Komunalno preduzeće
    100.000 KM
   • 614400 - Radio Herceg - Bosne
    30.000 KM
   • 614400 - JP Pakline (komunalni otpad)
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima131.930 KM
   • 614500 - Poticaji u gospodarstvu
    130.930 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    1.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo105.455 KM
   • 614800 - Obaveze po sudskim rješenjima
    76.184 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo
    29.271 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  473.169 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade58.971 KM
   • 615100 - Akcije u MZ
    57.771 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade
    1.200 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama409.198 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija ulaza u kino dvoranu
    86.115 KM
   • 615300 - Sanacija školske dvorane
    79.318 KM
   • 615300 - OŠ Bukovica
    57.849 KM
   • 615300 - Sanacija krova na kino dvorani
    44.346 KM
   • 615300 - OŠ Stjepan Radić
    30.253 KM
   • 615300 - Obilježavanje 150-te god. župe Šuica
    25.000 KM
   • 615300 - Svlačionice na gradskom stadionu
    18.412 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija vjerskih objekata
    14.495 KM
   • 615300 - Glazbena škola
    11.351 KM
   • 615300 - SSŠ - novi objekat
    11.000 KM
   • 615300 - OŠ Ivana Mažuranića
    10.802 KM
   • 615300 - Franjevački samostan
    10.000 KM
   • 615300 - Radovi na gimnaziji
    9.258 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    999 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima5.000 KM
   • 615400 - Projekat uređenja parkinga kod Doma zdravlja
    5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.557.504 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.557.504 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada33.504 KM
   • 821100 - Izvlaštenje zemljišta
    33.504 KM
  • 821200 - Nabavka građevina721.951 KM
   • 821200 - Izgradnja lok. puta u Oplećanima
    160.633 KM
   • 821200 - Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera
    113.475 KM
   • 821200 - Izrada cesta u gospo. Zoni - priključak na MC
    92.513 KM
   • 821200 - Obaveze za izgradnju cesta iz prošle godine
    67.104 KM
   • 821200 - Cjevovod Omolje - Seonica
    67.072 KM
   • 821200 - Izgradnja kanalizacije I faza
    42.946 KM
   • 821200 - Distribucija Lipa
    28.781 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ceste Mesihovina - S. Vrila
    25.835 KM
   • 821200 - Probijanje cesta u Rovinama
    25.000 KM
   • 821200 - Distribucijska mreža u Borčanima
    20.000 KM
   • 821200 - Vodovod Prisika
    15.591 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ceste Šujica - Galečić
    15.200 KM
   • 821200 - Podsustav Vrilo
    11.895 KM
   • 821200 - Vodoopskrbni bunar u Mandinu Selu
    11.566 KM
   • 821200 - Izgradnja vodovoda u gospodarskoj zoni
    10.127 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    5.805 KM
   • 821200 - Distribucijska mreža Brljuša - Šujica
    4.311 KM
   • 821200 - Produžetak ulice Malog Marijana
    2.899 KM
   • 821200 - Distributivna mreža u Rašeljkama
    1.199 KM
  • 821300 - Nabavka opreme166.592 KM
   • 821300 - Nabavka vozila - plaćanje lizinga
    124.523 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    18.118 KM
   • 821300 - Opremanje općinske zgrade
    15.406 KM
   • 821300 - Sigurnosne kamere u gradu
    8.545 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava121.755 KM
   • 821500 - Izzrada projektne dokumentacije
    121.755 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje513.702 KM
   • 821600 - Nastavak izgradnje ulice Mijata Tomića
    380.843 KM
   • 821600 - Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta
    86.420 KM
   • 821600 - Uređenje okoliša oko zgrade općine
    36.598 KM
   • 821600 - Okončana situacija kod spomenika na kolodvoru
    4.496 KM
   • 821600 - Okončani radovi na toku Tabašnica
    2.209 KM
   • 821600 - Okončani radovi na krovu zgrade
    1.951 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija javne rasvjete
    1.185 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 31.934 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  31.934 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu31.934 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.456.900 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.262.350 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.854.960 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    353.199 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    274.532 KM
   • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    270.889 KM
   • 611100 - Služba za financije i proračun
    225.244 KM
   • 611100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    178.173 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    134.534 KM
   • 611100 - Vatrogasno društvo
    96.797 KM
   • 611100 - Općinsko vijeće
    75.792 KM
   • 611100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    66.543 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    59.301 KM
   • 611100 - Služba za pitanja branitelja
    51.368 KM
   • 611100 - Pravobraniteljstvo
    38.083 KM
   • 611100 - Stručna služba
    30.505 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 407.389 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    68.523 KM
   • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    64.507 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    63.008 KM
   • 611200 - Služba za financije i proračun
    62.600 KM
   • 611200 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    39.381 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    29.458 KM
   • 611200 - Vatrogasno društvo
    25.496 KM
   • 611200 - Služba za pitanja branitelja
    17.095 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    12.635 KM
   • 611200 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    9.283 KM
   • 611200 - Općinsko vijeće
    7.240 KM
   • 611200 - Stručna služba
    5.373 KM
   • 611200 - Pravobraniteljstvo
    2.790 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  194.550 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca194.550 KM
   • 612100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    37.086 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca
    28.825 KM
   • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    28.370 KM
   • 612100 - Služba za financije i proračun
    23.577 KM
   • 612100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    18.708 KM
   • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    14.126 KM
   • 612100 - Vatrogasno društvo
    10.164 KM
   • 612100 - Općinsko vijeće
    7.958 KM
   • 612100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    6.987 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    6.153 KM
   • 612100 - Služba za pitanja branitelja
    5.394 KM
   • 612100 - Pravobraniteljstvo
    3.999 KM
   • 612100 - Stručna služba
    3.203 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.253.167 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.253.167 KM
  • 613100 - Putni troškovi19.512 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju169.380 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    79.195 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    34.221 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    21.283 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - carinski terminal
    20.974 KM
   • 613200 - Lož ulje - carinski terminal
    13.707 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge289.430 KM
   • 613300 - Zimska služba
    195.828 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    56.033 KM
   • 613300 - Sanacija divljih deponija i održ. privrem.
    18.589 KM
   • 613300 - Košenje bankina
    10.958 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - carinski terminal
    8.022 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.426 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva23.347 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme188.344 KM
   • 613600 - Zakup za potrebe Terminala
    105.071 KM
   • 613600 - Uprava za neizravno oprezivanje - Terminal
    77.815 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme
    5.458 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje53.827 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa29.086 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge442.815 KM
   • 613900 - Obaveze za izgradnju cesta iz prošle godine
    131.709 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    92.658 KM
   • 613900 - Naknade za rad u Općinskom vijeću
    75.606 KM
   • 613900 - Načelnik - Naknade za komisije i ostale naknade
    56.706 KM
   • 613900 - Načelnik - troškovi reprezentacije
    22.018 KM
   • 613900 - Načelnik - Izdaci za volontere
    18.330 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po osnovu naknada za rad u OV
    17.456 KM
   • 613900 - Načelnik - Troškovi obilježavanja značajnih datuma
    15.133 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - carinski terminal
    7.292 KM
   • 613900 - Trokovi reprezentacije OV
    5.907 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 2.972.230 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.819.001 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.145.757 KM
   • 614100 - Grantovi za sport - ostalo
    213.602 KM
   • 614100 - Dječiji vrtić
    160.000 KM
   • 614100 - OŠ Tomislavgrad
    148.255 KM
   • 614100 - Centar za socijalnu skrb
    142.733 KM
   • 614100 - Kulturno - informativni centar
    107.000 KM
   • 614100 - Grantovi športskim klubovima
    92.770 KM
   • 614100 - OŠ Bukovica
    82.924 KM
   • 614100 - OŠ Prisoje
    61.451 KM
   • 614100 - JU Centar za odgoj i obrazovanje Nova nada
    50.000 KM
   • 614100 - Kulturno - umjetnička društva
    25.278 KM
   • 614100 - Finansiranje kulturnih sekcija
    21.250 KM
   • 614100 - Glazbena škola
    14.882 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    10.516 KM
   • 614100 - Franjevački muzej Tomislavgrad
    10.000 KM
   • 614100 - Finansiranje kulturnih aktivnosti č- Prvi glas Duvna
    5.096 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima606.207 KM
   • 614200 - Učešće općine u prijevozu učenika
    474.182 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    60.500 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći za novorođene bebe
    30.200 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    14.950 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    9.983 KM
   • 614200 - Opremanje službi CZ i preventivne mjere zaštite i spašavanja
    8.712 KM
   • 614200 - Grantovi za izdavanje knjiga
    7.680 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama507.944 KM
   • 614300 - Troškovi smještaja u ustanove
    164.791 KM
   • 614300 - Grantovi političkim strankama
    69.000 KM
   • 614300 - Sufinanciranje Službe Hitne pomoći
    50.000 KM
   • 614300 - Udruge domovinskog rata
    48.307 KM
   • 614300 - Starački dom
    45.000 KM
   • 614300 - Transferi nevladinim udrugama
    43.600 KM
   • 614300 - Izbor Mis Hrvatice u narodnoj nošnji iz dijaspore
    31.755 KM
   • 614300 - Crveni križ
    19.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    14.085 KM
   • 614300 - Rad sa mladima
    7.230 KM
   • 614300 - Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom
    6.176 KM
   • 614300 - Naknada za mrtvozorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga polit. zatvorenika
    4.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima260.000 KM
   • 614400 - Radio Tomislavgrad
    110.000 KM
   • 614400 - Komunalno preduzeće
    100.000 KM
   • 614400 - Radio Herceg - Bosne
    30.000 KM
   • 614400 - JP Pakline (komunalni otpad)
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima125.394 KM
   • 614500 - Poticaji u gospodarstvu
    121.393 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    4.001 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo173.700 KM
   • 614800 - Obaveze po sudskim rješenjima
    173.700 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  153.229 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade21.568 KM
   • 615100 - Akcije u MZ
    21.568 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama128.660 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija kino dvorane
    29.807 KM
   • 615300 - Sanacija školske dvorane OŠ Ivana Mažuranića
    25.021 KM
   • 615300 - Svlačionice na gradskom stadionu
    15.000 KM
   • 615300 - OŠ Ivana Mažuranića
    12.365 KM
   • 615300 - Franjevački samostan
    10.000 KM
   • 615300 - SSŠ - novi objekat
    9.986 KM
   • 615300 - OŠ Stjepan Radić
    9.560 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija vjerskih objekata
    5.000 KM
   • 615300 - Radovi na gimnaziji
    4.132 KM
   • 615300 - Glazbena škola
    3.802 KM
   • 615300 - OŠ Fra Mije Čuića
    2.486 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    1.501 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima3.000 KM
   • 615400 - Radio Tomislavgrad - odašiljač na Tušnici
    3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.413.629 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.413.629 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada43.506 KM
   • 821100 - Izvlaštenje zemljišta
    43.506 KM
  • 821200 - Nabavka građevina961.732 KM
   • 821200 - Obaveze za izgradnju cesta iz prošle godine
    163.369 KM
   • 821200 - Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera
    149.764 KM
   • 821200 - Izgradnja kanalizacijskog kolektoraa i rekonstrukcija vodovoda
    131.921 KM
   • 821200 - Cjevovod Omolje - Seonica
    117.876 KM
   • 821200 - Probijanje cesta u Rovinama
    55.100 KM
   • 821200 - Izrada cesta u gospo. Zoni - priključak na MC
    51.940 KM
   • 821200 - Distribucijska mreža u Borčanima i Omolju
    47.000 KM
   • 821200 - Šetnica OŠ Kazaginac - benzinska Budić
    46.380 KM
   • 821200 - Distribucijska mreža Vojkovići
    42.606 KM
   • 821200 - Vodoopskrbni bunar u Mandinu Selu
    41.013 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ceste Šujica
    30.692 KM
   • 821200 - Vodovod Prisika
    22.806 KM
   • 821200 - Vodocrpilište Ostrožac - izgradnja zdenca
    20.000 KM
   • 821200 - Vodosustav - Podsustav Mandino Selo
    19.736 KM
   • 821200 - Vodovod - završetak distribucijskih cjevovoda
    16.185 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ceste Mesihovina
    4.741 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    603 KM
  • 821300 - Nabavka opreme195.898 KM
   • 821300 - Nabavka semafora
    70.977 KM
   • 821300 - Nabavka vozila - plaćanje lizinga
    61.569 KM
   • 821300 - Opremanje vatrogasne jedinice - vozilo
    23.985 KM
   • 821300 - Opremanje vatrogasne jedinice - visokotlačni ured.
    19.305 KM
   • 821300 - Opremanje općinske zgrade
    14.064 KM
   • 821300 - Poslovi izmjera i katastra nekretnina
    6.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava48.499 KM
   • 821500 - Izrada projektne dokumentacije
    48.499 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje163.993 KM
   • 821600 - Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta
    128.563 KM
   • 821600 - Obaveze po investicijama iz prošle godine
    27.621 KM
   • 821600 - Uređenje rotora i zelenih površina u gradu
    6.985 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija javne rasvjete
    824 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 728 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  728 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate728 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 35.892 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  35.892 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu35.892 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.585.749 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.382.922 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.932.386 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    351.669 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    320.923 KM
   • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    263.248 KM
   • 611100 - Služba za financije i proračun
    221.436 KM
   • 611100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    182.759 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    136.935 KM
   • 611100 - Vatrogasno društvo
    110.824 KM
   • 611100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    80.278 KM
   • 611100 - Općinsko vijeće
    75.469 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    62.427 KM
   • 611100 - Služba za pitanja branitelja
    52.129 KM
   • 611100 - Stručna služba
    38.997 KM
   • 611100 - Pravobraniteljstvo
    35.292 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 450.536 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    100.790 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    69.998 KM
   • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    60.924 KM
   • 611200 - Služba za financije i proračun
    49.884 KM
   • 611200 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    44.752 KM
   • 611200 - Vatrogasno društvo
    32.631 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    29.459 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    14.710 KM
   • 611200 - Služba za pitanja branitelja
    14.626 KM
   • 611200 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    13.520 KM
   • 611200 - Općinsko vijeće
    8.210 KM
   • 611200 - Stručna služba
    7.067 KM
   • 611200 - Pravobraniteljstvo
    3.965 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  202.827 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca202.827 KM
   • 612100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    36.925 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca
    33.696 KM
   • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    27.567 KM
   • 612100 - Služba za financije i proračun
    23.251 KM
   • 612100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    19.190 KM
   • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    14.378 KM
   • 612100 - Vatrogasno društvo
    11.636 KM
   • 612100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    8.430 KM
   • 612100 - Općinsko vijeće
    7.924 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    6.555 KM
   • 612100 - Služba za pitanja branitelja
    5.474 KM
   • 612100 - Stručna služba
    4.095 KM
   • 612100 - Pravobraniteljstvo
    3.706 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.360.085 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.360.085 KM
  • 613100 - Putni troškovi23.818 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju169.839 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    86.112 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    59.534 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - carinski terminal
    20.371 KM
   • 613200 - Lož ulje - carinski terminal
    3.822 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge118.080 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    60.092 KM
   • 613300 - Zimska služba
    39.383 KM
   • 613300 - Košenje bankina
    11.204 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - carinski terminal
    7.401 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara50.344 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.865 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme175.413 KM
   • 613600 - Zakup za potrebe Terminala
    99.259 KM
   • 613600 - Obaveza premaUprava za neizravno oprezivanje - Terminal
    72.747 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme
    3.407 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje56.689 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa22.687 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge723.351 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV po investicijama
    432.557 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    105.078 KM
   • 613900 - Naknade za rad u Općinskom vijeću
    65.868 KM
   • 613900 - Načelnik - Naknade za komisije i ostale naknade
    57.656 KM
   • 613900 - Načelnik - troškovi reprezentacije
    26.412 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po osnovu naknada za rad u OV
    15.193 KM
   • 613900 - Načelnik - Troškovi obilježavanja značajnih datuma
    8.663 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - carinski terminal
    8.621 KM
   • 613900 - Načelnik - Izdaci za volontere
    3.303 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.140.260 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.775.753 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.149.729 KM
   • 614100 - Dječiji vrtić
    160.000 KM
   • 614100 - Centar za socijalnu skrb
    134.038 KM
   • 614100 - OŠ Tomislavgrad
    125.961 KM
   • 614100 - Kulturno - informativni centar
    111.000 KM
   • 614100 - Grantovi športskim klubovima
    91.050 KM
   • 614100 - OŠ Bukovica
    83.521 KM
   • 614100 - Korištenje sportskih objekata - GŠD
    76.500 KM
   • 614100 - OŠ Prisoje
    51.448 KM
   • 614100 - Sufinansiranje Službe hitne pomoći
    50.000 KM
   • 614100 - JU Centar za odgoj i obrazovanje Nova nada
    50.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    42.533 KM
   • 614100 - Grantovi za sport - ostalo
    34.057 KM
   • 614100 - Finansiranje kulturnih sekcija
    21.250 KM
   • 614100 - Glazbena škola
    18.414 KM
   • 614100 - Grant GŠD
    18.000 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    15.985 KM
   • 614100 - Korištenje sportskih objekata - HNK
    15.600 KM
   • 614100 - Franjevački muzej Tomislavgrad
    15.000 KM
   • 614100 - Kulturno - umjetnička društva
    12.171 KM
   • 614100 - Finansiranje kulturnih aktivnosti č- Prvi glas Duvna
    11.100 KM
   • 614100 - Troškovi školskih natjecanja
    6.101 KM
   • 614100 - Korištenje sportskih objekata - školske dvorane
    6.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima525.015 KM
   • 614200 - Učešće općine u prijevozu učenika
    387.410 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    61.350 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći za novorođene bebe
    22.600 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    20.998 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    16.230 KM
   • 614200 - Transferi po Programima zaštite i spašavanja
    14.927 KM
   • 614200 - Grantovi za izdavanje knjiga
    1.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama570.934 KM
   • 614300 - Troškovi smještaja u ustanove
    178.683 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza klubova
    62.464 KM
   • 614300 - Udruge domovinskog rata
    55.450 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    53.760 KM
   • 614300 - Grantovi političkim strankama
    49.800 KM
   • 614300 - Starački dom
    45.000 KM
   • 614300 - Izbor Mis Hrvatice u narodnoj nošnji iz dijaspore
    35.347 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna Tomislavgrad
    20.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    19.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Kap ljubavi
    16.500 KM
   • 614300 - Transferi nevladinim udrugama
    11.600 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Merhamet
    5.800 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Hajdučka družina M. Tomića
    5.000 KM
   • 614300 - Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom
    4.860 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga polit. zatvorenika
    4.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Udruga Nada
    2.500 KM
   • 614300 - Rad sa mladima
    1.170 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima307.919 KM
   • 614400 - Komunalno preduzeće
    130.000 KM
   • 614400 - Radio Tomislavgrad
    119.384 KM
   • 614400 - Radio Herceg - Bosne
    38.535 KM
   • 614400 - JP Pakline (komunalni otpad)
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima140.686 KM
   • 614500 - Poticaji u gospodarstvu
    140.686 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo81.469 KM
   • 614800 - Obaveze po sudskim rješenjima
    81.469 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  364.507 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade35.020 KM
   • 615100 - Akcije u MZ
    35.020 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama262.973 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija kino dvorane
    128.917 KM
   • 615300 - OŠ Ivana Mažuranića
    24.228 KM
   • 615300 - OŠ Fra Mije Čuića
    16.022 KM
   • 615300 - Glazbena škola
    13.918 KM
   • 615300 - Obnova župne crkve Grabovica
    10.000 KM
   • 615300 - Obilježavanje 10. obljetnice Karmel. sv. Ilijr
    10.000 KM
   • 615300 - SSŠ - novi objekat
    9.437 KM
   • 615300 - Radovi na gimnaziji
    9.072 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    9.000 KM
   • 615300 - Sufinansiranje rekonstrukcije objekta Medžlisa
    8.000 KM
   • 615300 - OŠ Stjepan Radić
    7.700 KM
   • 615300 - Izrada monografije Hrvatskih kraljevskih gradova
    6.000 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija vjerskih objekata
    5.000 KM
   • 615300 - Arheološka istraživanja
    4.678 KM
   • 615300 - Franjevački samostan
    1.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima66.514 KM
   • 615400 - Radio Tomislavgrad - uređenje prostorija
    49.129 KM
   • 615400 - Radio Tomislavgrad - odašiljač na Tušnici
    17.385 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.102.225 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.102.225 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada366.781 KM
   • 821100 - Izvlaštenje zemljišta
    366.781 KM
  • 821200 - Nabavka građevina487.279 KM
   • 821200 - Investicije u prometnice
    286.175 KM
   • 821200 - Investicije u vodosustav i kanalizaciju
    52.219 KM
   • 821200 - Distribucijska mreža u Borčanima i Omolju
    51.025 KM
   • 821200 - Vodocrpilište Ostrožac - izgradnja zdenca
    48.305 KM
   • 821200 - Distributivna mreža u M. selu i kongori
    28.525 KM
   • 821200 - Podsustav u Mandinu Selu - vodovod
    16.870 KM
   • 821200 - Vodovod Prisika - nastavak
    4.159 KM
  • 821300 - Nabavka opreme105.606 KM
   • 821300 - Nabavka vozila - plaćanje lizinga
    50.892 KM
   • 821300 - Opremanje općinske zgrade
    20.209 KM
   • 821300 - Sigurnosne kamere u gradu
    15.000 KM
   • 821300 - Poslovi izmjera i katastra nekretnina
    9.681 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - uređenje u zgradi komiteta
    9.258 KM
   • 821300 - Opremanje vatrogasne jedinice
    566 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava16.190 KM
   • 821500 - Izrada projektne dokumentacije
    16.190 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje126.369 KM
   • 821600 - Investicije u prometnice
    110.560 KM
   • 821600 - Obaveze po investicijama iz prošle godine
    8.173 KM
   • 821600 - Uređenje i zaštita okoliša - uređenj rotora i zelenih površina u gradu
    4.165 KM
   • 821600 - Opremanje vatrogasne jedinice
    3.471 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 7.115 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  7.115 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate7.115 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 33.712 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  33.712 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu33.712 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.751.608 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.528.103 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.128.609 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Općinski načelnik
    417.743 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    364.153 KM
   • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    269.763 KM
   • 611100 - Služba za financije i proračun
    242.959 KM
   • 611100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    196.893 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    141.487 KM
   • 611100 - Vatrogasno društvo
    130.355 KM
   • 611100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    89.002 KM
   • 611100 - Općinsko vijeće
    72.312 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    64.175 KM
   • 611100 - Služba za pitanja branitelja
    53.376 KM
   • 611100 - Stručna služba
    50.124 KM
   • 611100 - Pravobraniteljstvo
    36.267 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 399.494 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih - Općinski načelnik
    79.602 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    66.005 KM
   • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    54.884 KM
   • 611200 - Služba za financije i proračun
    50.595 KM
   • 611200 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    35.533 KM
   • 611200 - Vatrogasno društvo
    34.622 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    26.339 KM
   • 611200 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    12.093 KM
   • 611200 - Služba za pitanja branitelja
    11.767 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    9.631 KM
   • 611200 - Općinsko vijeće
    7.950 KM
   • 611200 - Stručna služba
    6.881 KM
   • 611200 - Pravobraniteljstvo
    3.592 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  223.505 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca223.505 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Općinski načelnik
    43.864 KM
   • 612100 - Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove
    38.236 KM
   • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
    28.325 KM
   • 612100 - Služba za financije i proračun
    25.511 KM
   • 612100 - Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove
    20.674 KM
   • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
    14.856 KM
   • 612100 - Vatrogasno društvo
    13.687 KM
   • 612100 - Služba za planiranje, razvoj i investicije
    9.345 KM
   • 612100 - Općinsko vijeće
    7.593 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    6.738 KM
   • 612100 - Služba za pitanja branitelja
    5.605 KM
   • 612100 - Stručna služba
    5.263 KM
   • 612100 - Pravobraniteljstvo
    3.808 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.278.288 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.278.288 KM
  • 613100 - Putni troškovi24.718 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju155.921 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    90.636 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    58.480 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - carinski terminal
    5.642 KM
   • 613200 - Lož ulje - carinski terminal
    1.163 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge207.322 KM
   • 613300 - Zimska služba
    141.447 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    48.992 KM
   • 613300 - Košenje bankina
    11.063 KM
   • 613300 - Sanacija deponije pakline
    4.978 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - carinski terminal
    842 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara51.504 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva28.676 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme189.919 KM
   • 613600 - Zakup za potrebe Terminala
    106.982 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme
    82.937 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje35.754 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa28.912 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge555.562 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV po investicijama
    204.616 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    182.136 KM
   • 613900 - Naknade za rad u Općinskom vijeću
    83.740 KM
   • 613900 - Rad komisija
    56.528 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po osnovu naknada za rad u OV
    19.336 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - carinski terminal
    9.206 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 3.693.713 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.823.673 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.234.257 KM
   • 614100 - Dječiji vrtić
    160.000 KM
   • 614100 - OŠ Tomislavgrad
    158.957 KM
   • 614100 - Centar za socijalnu skrb
    145.191 KM
   • 614100 - Kulturno - informativni centar
    127.000 KM
   • 614100 - OŠ Bukovica
    91.219 KM
   • 614100 - Grantovi športskim klubovima
    84.600 KM
   • 614100 - Korištenje sportskih objekata - GŠD
    76.500 KM
   • 614100 - OŠ Prisoje
    65.079 KM
   • 614100 - Sufinansiranje Službe Hitne pomoći
    50.000 KM
   • 614100 - JU Centar za odgoj i obrazovanje Nova nada
    46.657 KM
   • 614100 - Ostali troškovi za finans. športa
    45.116 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    34.201 KM
   • 614100 - Finansiranje kulturnih aktivnosti
    27.632 KM
   • 614100 - Finansiranje kulturnih sekcija
    21.250 KM
   • 614100 - Grant GŠD
    18.000 KM
   • 614100 - Glazbena škola
    16.047 KM
   • 614100 - Korištenje sportskih objekata - HNK
    15.600 KM
   • 614100 - Franjevački muzej Tomislavgrad
    15.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    12.109 KM
   • 614100 - Kulturno - umjetnička društva
    10.490 KM
   • 614100 - Korištenje sportskih objekata - školske dvorane
    8.400 KM
   • 614100 - Troškovi školskih natjecanja
    5.209 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima514.281 KM
   • 614200 - Učešće općine u prijevozu učenika
    344.203 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    65.100 KM
   • 614200 - Transferi po Programima zaštite i spašavanja
    45.313 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći za novorođene bebe
    26.800 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    21.365 KM
   • 614200 - Grantovi za izdavanje knjiga
    6.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    5.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama548.527 KM
   • 614300 - Transfer Centru za smještaj
    177.746 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza klubova
    62.331 KM
   • 614300 - Starački dom
    60.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim strankama
    49.800 KM
   • 614300 - Udruge domovinskog rata
    48.075 KM
   • 614300 - Izbor Mis Hrvatice u narodnoj nošnji iz dijaspore
    35.390 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    19.787 KM
   • 614300 - Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom
    19.583 KM
   • 614300 - Crveni križ
    19.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Kap ljubavi
    16.500 KM
   • 614300 - Transferi nevladinim udrugama
    14.167 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Hajdučka družina M. Tomića
    10.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Merhamet
    5.800 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga polit. zatvorenika
    4.000 KM
   • 614300 - Rad sa mladima
    2.970 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Udruga Nada
    2.500 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna Tomislavgrad
    878 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima317.031 KM
   • 614400 - Komunalno preduzeće
    130.000 KM
   • 614400 - Radio Tomislavgrad
    119.972 KM
   • 614400 - Radio Herceg - Bosne
    42.803 KM
   • 614400 - JP Pakline (komunalni otpad)
    24.256 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima187.872 KM
   • 614500 - Poticaji u gospodarstvu
    187.872 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo21.705 KM
   • 614800 - Obaveze po sudskim rješenjima
    21.705 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  870.040 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade55.057 KM
   • 615100 - Akcije u MZ
    53.557 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade
    1.500 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama707.878 KM
   • 615300 - Školska dvorana u Brišniku
    309.692 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija kino dvorane
    152.167 KM
   • 615300 - OŠ Ivana Mažuranića
    51.193 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    47.040 KM
   • 615300 - Sufinansiranje rekonstrukcije objekta Medžlisa
    43.000 KM
   • 615300 - OŠ Fra Mije Čuića
    23.333 KM
   • 615300 - Svlačionice na gradskom stadionu
    20.000 KM
   • 615300 - Obnova župne kuće u Grabovica
    18.000 KM
   • 615300 - Franjevački samostan
    10.000 KM
   • 615300 - SSŠ - novi objekat
    8.996 KM
   • 615300 - OŠ Stjepan Radić
    8.166 KM
   • 615300 - Glazbena škola
    7.585 KM
   • 615300 - Radovi na gimnaziji
    6.206 KM
   • 615300 - Rekonstrukcija vjerskih objekata
    2.500 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima107.105 KM
   • 615400 - Radio Tomislavgrad - uređenje prostorija
    100.565 KM
   • 615400 - Grant domu zdravlja za projekt energetske učink.
    6.540 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.243.788 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.243.788 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada22.590 KM
  • 821200 - Nabavka građevina787.552 KM
   • 821200 - Investicije u vodosustav i kanalizaciju
    291.866 KM
   • 821200 - Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera
    151.500 KM
   • 821200 - Investicije u prometnice - obaveze po investicijama iz prošle godine
    99.755 KM
   • 821200 - Kupovina kuće za izgradnju Trga gange
    94.500 KM
   • 821200 - Kanalizacija bobara
    87.665 KM
   • 821200 - Asfaltiranje naselja Čavčevine
    42.801 KM
   • 821200 - Obaveze po investicijama iz prošle godine - vodosustav
    19.464 KM
  • 821300 - Nabavka opreme72.205 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    38.067 KM
   • 821300 - Nabavka vozila za civilnu zaštitu
    31.578 KM
   • 821300 - Nabavka vatrogasnog vozila
    2.560 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava134.996 KM
   • 821500 - Izrada projektne dokumentacije
    96.324 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    38.672 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje226.445 KM
   • 821600 - Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta
    139.883 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    69.187 KM
   • 821600 - Sanacija mosta u Šujici
    17.375 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 12.299 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  12.299 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate12.299 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 33.217 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  33.217 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu33.217 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: