Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.420.275 KM

PORESKI PRIHODI

444.416 KM  (31,29%)

NEPORESKI PRIHODI

243.246 KM  (17,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

569.494 KM  (40,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

163.119 KM  (11,49%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.513.747 KM

LIČNA PRIMANJA

418.584 KM  (27,65%)

MATERIJAL I USLUGE

502.816 KM  (33,22%)

TRANSFERI I DOZNAKE

242.273 KM  (16,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

39.942 KM  ( 2,64%)

OTPLATA DUGOVA

33.886 KM  ( 2,24%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.176.913 KM

PORESKI PRIHODI

444.487 KM  (37,77%)

NEPORESKI PRIHODI

174.638 KM  (14,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

295.695 KM  (25,12%)

PRIMICI OD IMOVINE

160.093 KM  (13,60%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

102.000 KM  ( 8,67%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.173.042 KM

LIČNA PRIMANJA

381.960 KM  (32,56%)

MATERIJAL I USLUGE

346.331 KM  (29,52%)

TRANSFERI I DOZNAKE

157.678 KM  (13,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

40.431 KM  ( 3,45%)

OTPLATA DUGOVA

16.296 KM  ( 1,39%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.329.058 KM

PORESKI PRIHODI

435.391 KM  (32,76%)

NEPORESKI PRIHODI

613.260 KM  (46,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

222.017 KM  (16,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

58.390 KM  ( 4,39%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.175.709 KM

LIČNA PRIMANJA

384.538 KM  (32,71%)

MATERIJAL I USLUGE

344.689 KM  (29,32%)

TRANSFERI I DOZNAKE

179.050 KM  (15,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

43.066 KM  ( 3,66%)

OTPLATA DUGOVA

107.328 KM  ( 9,13%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.755.578 KM

PORESKI PRIHODI

362.696 KM  (20,66%)

NEPORESKI PRIHODI

637.349 KM  (36,30%)

TRANSFERI I DONACIJE

340.973 KM  (19,42%)

PRIMICI OD IMOVINE

414.560 KM  (23,61%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.928.110 KM

LIČNA PRIMANJA

418.028 KM  (21,68%)

MATERIJAL I USLUGE

334.409 KM  (17,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

249.828 KM  (12,96%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

36.981 KM  ( 1,92%)

OTPLATA DUGOVA

191.259 KM  ( 9,92%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.360.319 KM

PORESKI PRIHODI

318.328 KM  (23,40%)

NEPORESKI PRIHODI

306.463 KM  (22,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

264.158 KM  (19,42%)

PRIMICI OD IMOVINE

471.370 KM  (34,65%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.359.711 KM

LIČNA PRIMANJA

445.679 KM  (32,78%)

MATERIJAL I USLUGE

311.685 KM  (22,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

182.802 KM  (13,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

32.681 KM  ( 2,40%)

OTPLATA DUGOVA

100.840 KM  ( 7,42%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.703.847 KM

PORESKI PRIHODI

307.723 KM  (11,38%)

NEPORESKI PRIHODI

291.547 KM  (10,78%)

TRANSFERI I DONACIJE

431.848 KM  (15,97%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.672.729 KM  (61,86%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.577.070 KM

LIČNA PRIMANJA

504.214 KM  (19,57%)

MATERIJAL I USLUGE

359.465 KM  (13,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

606.516 KM  (23,54%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

26.711 KM  ( 1,04%)

OTPLATA DUGOVA

343.763 KM  (13,34%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.491.725 KM

PORESKI PRIHODI

295.671 KM  (19,82%)

NEPORESKI PRIHODI

313.598 KM  (21,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

116.359 KM  ( 7,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

443.797 KM  (29,75%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

310.000 KM  (20,78%)

OSTALI PRIHODI

12.300 KM  ( 0,82%)

RASHODI:

1.576.243 KM

LIČNA PRIMANJA

494.511 KM  (31,37%)

MATERIJAL I USLUGE

386.867 KM  (24,54%)

TRANSFERI I DOZNAKE

275.805 KM  (17,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

29.153 KM  ( 1,85%)

OTPLATA DUGOVA

183.030 KM  (11,61%)

OSTALI RASHODI

15.987 KM  ( 1,01%)

PORESKI PRIHODI 2011. 444.416 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  45.524 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti45.524 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  9.929 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu3.247 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.205 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije5.477 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  21.643 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda21.259 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga384 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  367.320 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO367.320 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 243.246 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  12.123 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente11.703 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    9.103 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    2.600 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente420 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na novčana sredstva na bankovnim računima
    420 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  230.063 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse2.196 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse7.772 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama169.920 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma sred. za nerazvijene opštine
    146.415 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    17.896 KM
   • 722400 - Naknada za vodu
    4.550 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    859 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    200 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga50.175 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.060 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.060 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 569.494 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  445.754 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva162.405 KM
   • 731100 - Evropska komisija
    162.405 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje283.349 KM
   • 731200 - Kapitalni grant - Pomoć od Grada Istočno Sarajevo
    180.000 KM
   • 731200 - Tekući grant Istočno Sarajevo
    60.000 KM
   • 731200 - Kapitalni grant - Opština Stari Grad Sarajevo
    35.000 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi od fizičkih lica u zemlji
    8.349 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  123.740 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave123.740 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 163.119 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  163.119 KM
  • 813100 - Primici za zemljište163.119 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 444.487 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  54.327 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti54.327 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  9.012 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu9.012 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  16.084 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda16.084 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  365.064 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO365.064 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 174.638 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  4.547 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente4.510 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    2.794 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    1.716 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente37 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na novčana sredstva na bankovnim računima
    37 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  165.476 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse2.075 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.826 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama149.500 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma sred. za nerazvijene opštine
    89.582 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    32.871 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    22.903 KM
   • 722400 - Naknada za vodu
    4.144 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga10.075 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.615 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.615 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 295.695 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  169.065 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva62.940 KM
   • 731100 - Evropska komisija
    62.940 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje106.125 KM
   • 731200 - Tekući grantovi - grant Istočno Sarajevo
    35.000 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi - Opština Stari Grad Sarajevo
    35.000 KM
   • 731200 - Tekući grantovi - Opština Stari Grad Sarajevo
    25.000 KM
   • 731200 - Ostali kapitalni grantovi
    8.475 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi od fizičkih lica u zemlji
    2.650 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  126.630 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave126.630 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 160.093 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  160.093 KM
  • 813100 - Primici za zemljište160.093 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 102.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  102.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova102.000 KM
   • 921200 - Primici od uzetih zajmova od Investiciono-razvojne banke
    102.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 435.391 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  59.826 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti59.826 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  17.709 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu17.709 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  23.364 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda23.312 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga52 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  332.902 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO332.902 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.590 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.590 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 613.260 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  3.395 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente3.383 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    2.235 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    1.148 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente12 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na novčana sredstva na bankovnim računima
    12 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  608.005 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse2.126 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.413 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama594.885 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    490.699 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma sred. za nerazvijene opštine
    91.408 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    5.268 KM
   • 722400 - Naknada za vodu
    4.395 KM
   • 722400 - Naknada za obavljanje poslova u šum. privatne svojine
    2.548 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    567 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga8.581 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.860 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.860 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 222.017 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  163.937 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje163.937 KM
   • 731200 - Tekući grantovi - grant Istočno Sarajevo
    75.000 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi Opština Centar Sarajevo
    30.000 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi - Opština Stari Grad Sarajevo
    25.000 KM
   • 731200 - Tekući grantovi od pravnih lica u zemlji
    16.437 KM
   • 731200 - Ostali tekući grantovi iz zemlje
    16.000 KM
   • 731200 - Ostali kapitalni grantovi
    1.500 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  58.080 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave58.080 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 58.390 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  58.390 KM
  • 813100 - Primici za zemljište58.390 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 362.696 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  52.696 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti52.696 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  13.721 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu13.721 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  12.259 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda12.259 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  284.020 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO284.020 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 637.349 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  129.908 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente129.900 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    126.000 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    3.900 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente8 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na novčana sredstva na bankovnim računima
    8 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  498.257 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse1.839 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.066 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama475.285 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    399.060 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma sred. za nerazvijene opštine
    67.718 KM
   • 722400 - Naknada za vodu
    5.799 KM
   • 722400 - Naknada za obavljanje poslova u šum. privatne svojine
    2.544 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    165 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga18.067 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  9.184 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi9.184 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 340.973 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  283.574 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva154.550 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje129.024 KM
   • 731200 - Tekući grantovi - grant Istočno Sarajevo
    100.000 KM
   • 731200 - Tekući grantovi od pravnih lica u zemlji
    17.294 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi od fizičkih lica u zemlji
    5.730 KM
   • 731200 - Opština Stari grad Sarajevo
    5.000 KM
   • 731200 - Pomoć od Grada Istočno Sarajevo
    1.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  57.399 KM
  • 781200 - Transferi entitetu57.399 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 414.560 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  22.415 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu22.415 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  392.145 KM
  • 813100 - Primici za zemljište392.145 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 318.328 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  49.164 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti49.164 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  14.462 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu14.462 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  7.340 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda79 KM
  • 715300 - Akcize7.261 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  237.171 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO237.171 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  10.191 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi10.191 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 306.463 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  26.890 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente26.890 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  277.981 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse2.083 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.398 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama250.998 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga21.502 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.592 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.592 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 264.158 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  192.100 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje192.100 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  72.058 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave72.058 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 471.370 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  108.980 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte108.980 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  336.082 KM
  • 813100 - Primici za zemljište336.082 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  26.308 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost26.308 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 307.723 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  54.395 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti54.395 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  12.745 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu12.745 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  110 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda96 KM
  • 715300 - Akcize14 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  240.472 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO240.472 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 291.547 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  29.848 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente29.802 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente46 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  259.818 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse2.626 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse5.843 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama242.534 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga8.815 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.881 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.881 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 431.848 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  337.100 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje337.100 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  94.748 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave94.748 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 1.672.729 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.672.729 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.672.729 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 295.671 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  52.073 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti52.073 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  12.412 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu12.412 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  65 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda36 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga25 KM
  • 715300 - Akcize4 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  231.121 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO231.121 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 313.598 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  24.677 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente24.670 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente7 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  286.659 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse3.719 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.605 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama278.615 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga720 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  2.262 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi2.262 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 116.359 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  7.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje7.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  109.359 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta97.950 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave11.409 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 443.797 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  4.005 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu4.005 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  434.792 KM
  • 813100 - Primici za zemljište434.792 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  5.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova5.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 310.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  310.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova310.000 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 12.300 KMXZatvori:

 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  12.300 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti12.300 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 418.584 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  418.584 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate348.554 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih70.030 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 502.816 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  502.816 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga29.010 KM
   • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
    16.173 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
    7.566 KM
   • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
    5.271 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.986 KM
   • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
    4.034 KM
   • 412300 - rashodi za stručnu literaturu i časopise
    2.210 KM
   • 412300 - Rashodi za održavanje čistoće
    742 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene159.435 KM
   • 412400 - Projekat maline preko granice
    159.435 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje10.805 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
    10.805 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja28.578 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
    23.712 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
    4.866 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge15.720 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
    3.550 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
    2.886 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
    2.642 KM
   • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
    2.323 KM
   • 412700 - Rashodi za ISO standard
    1.467 KM
   • 412700 - Rashodi za održavanje računara
    1.445 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
    1.407 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine147.917 KM
   • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
    72.725 KM
   • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
    58.698 KM
   • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama
    10.546 KM
   • 412800 - Rashodi za uređenje prostora oko zgrade opštine
    5.948 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi104.365 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
    39.967 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
    29.833 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    11.757 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovore o djelu
    10.606 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
    9.992 KM
   • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
    1.142 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    1.068 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 242.273 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  187.209 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji187.209 KM
   • 415200 - Kapitalni grantovi
    84.527 KM
   • 415200 - Pomoć vjerskim institucijama
    20.530 KM
   • 415200 - Sport i fizička kultura
    19.490 KM
   • 415200 - Ostali nespomenuti grantovi
    12.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi MZ
    6.344 KM
   • 415200 - Poljoprivredna zadruga Stari Grad
    6.300 KM
   • 415200 - Boračka organizacija Istočni Stari Grad
    5.353 KM
   • 415200 - Pomoć osnovnim školama na području opštine
    5.130 KM
   • 415200 - Vodovod i kanalizacija
    4.131 KM
   • 415200 - Sredstva za kulturu
    4.125 KM
   • 415200 - Sredstva za rad OIK
    3.582 KM
   • 415200 - Ambulanta Istočni Stari Grad
    3.132 KM
   • 415200 - Udruženja penzionera
    3.000 KM
   • 415200 - Udruženje poljoprivrednih proizvođača
    1.866 KM
   • 415200 - Guslarsko udruženje Gavrilo Princip
    1.500 KM
   • 415200 - Republička geodetska uprava Istočni Stari Grad
    1.497 KM
   • 415200 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad
    1.400 KM
   • 415200 - Pomoć CJB Istočno Sarajevo - policijska jedinica Istočni Stari Grad
    1.181 KM
   • 415200 - Klubovi odbornika
    871 KM
   • 415200 - Omladinska organizacija
    500 KM
   • 415200 - Opštinska organizacija CK
    450 KM
   • 415200 - Lovačko udruženje
    300 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  55.064 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova55.064 KM
   • 416100 - Ostale doznake
    23.590 KM
   • 416100 - Stalna novčana pomoć za socijalnu zaštitu
    14.860 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći mladima - stipendije
    7.844 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći za prevoz učenika
    7.570 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglicama i raseljenim licima
    1.200 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 276.246 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  274.624 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata208.632 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata55.188 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.190 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu7.614 KM
   • 511700 - Izdaci po osnovu ulaganja u razvoj
    7.614 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.622 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.622 KM
   • 516100 - Izdaci za zalihe auto gume
    1.622 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 39.942 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  39.942 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove38.289 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova1.653 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 33.886 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  33.886 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji33.886 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 381.960 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  381.960 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate309.402 KM
   • 411100 - Administrativna služba248.200 KM
    • 411100 - Skupština opštine61.202 KM
    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih72.558 KM
     • 411200 - Administrativna služba60.752 KM
      • 411200 - Skupština opštine11.806 KM

     MATERIJAL I USLUGE 2012. 346.331 KMXZatvori:

     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
      346.331 KM
      • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga37.165 KM
       • 412200 - Administrativna služba35.471 KM
        • 412200 - Komunikacione usluge
         19.625 KM
        • 412200 - Troškovi energije
         10.726 KM
        • 412200 - Komunalne usluge
         5.120 KM
       • 412200 - Mjesne zajednice184 KM
        • 412200 - Skupština opštine1.510 KM
        • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.662 KM
         • 412300 - Administrativna služba5.060 KM
          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
           4.179 KM
          • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
           881 KM
         • 412300 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad97 KM
          • 412300 - Skupština opštine505 KM
          • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene34.837 KM
           • 412400 - Administrativna služba34.099 KM
            • 412400 - Projekat maline preko granice
             34.099 KM
           • 412400 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad738 KM
           • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje12.285 KM
            • 412500 - Administrativna služba12.010 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
              11.404 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
              606 KM
            • 412500 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad275 KM
            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja22.267 KM
             • 412600 - Administrativna služba18.023 KM
              • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
               15.515 KM
              • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
               2.508 KM
             • 412600 - Mjesne zajednice578 KM
              • 412600 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad778 KM
               • 412600 - Skupština opštine2.888 KM
               • 412700 - Rashodi za stručne usluge27.648 KM
                • 412700 - Administrativna služba26.773 KM
                 • 412700 - Rashodi za advokatske i sudske usluge
                  8.688 KM
                 • 412700 - Usluge finansijskog posredovanja
                  5.070 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                  4.405 KM
                 • 412700 - Rashpdi za usluge informisanja i medija
                  4.153 KM
                 • 412700 - Rashodi za geodetsko-katastarske usluge
                  3.055 KM
                 • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                  1.402 KM
                • 412700 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad109 KM
                 • 412700 - Skupština opštine766 KM
                  • 412700 - Rashpdi za usluge informisanja i medija
                   689 KM
                  • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                   77 KM
                • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine119.683 KM
                 • 412800 - Administrativna služba119.683 KM
                  • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                   99.409 KM
                  • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama
                   11.733 KM
                  • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                   5.528 KM
                  • 412800 - Rashodi za uređenje oko zgrade opštine
                   3.013 KM
                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi86.784 KM
                 • 412900 - Administrativna služba60.001 KM
                  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                   17.343 KM
                  • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija, Slava, poklona i sl.
                   16.395 KM
                  • 412900 - Rashodi za potrebe civilne zaštite
                   9.937 KM
                  • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                   7.509 KM
                  • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovore o djelu
                   4.593 KM
                  • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                   2.412 KM
                  • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
                   1.812 KM
                 • 412900 - Skupština opštine26.783 KM
                  • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                   19.103 KM
                  • 412900 - Rashodi za naknade opštinske izborne komisije
                   5.880 KM
                  • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                   1.800 KM

               TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 157.678 KMXZatvori:

               • 415000 - Grantovi
                109.922 KM
                • 415200 - Grantovi u zemlji109.922 KM
                 • 415200 - Administrativna služba109.922 KM
                  • 415200 - Vodovod i kanalizacija
                   19.765 KM
                  • 415200 - Pomoć vjerskim institucijama
                   17.791 KM
                  • 415200 - Kapitalni grantovi
                   15.353 KM
                  • 415200 - Sport i fizička kultura
                   15.194 KM
                  • 415200 - Ostali nepomenuti grantovi
                   9.502 KM
                  • 415200 - Boračka organizacija Istočni Stari Grad
                   8.928 KM
                  • 415200 - Ambulanta Istočni Stari Grad
                   4.185 KM
                  • 415200 - Udruženja penzionera
                   3.912 KM
                  • 415200 - Udruženje Moje Ognjište
                   3.000 KM
                  • 415200 - Klubovi odbornika
                   2.735 KM
                  • 415200 - Sredstva za kulturu
                   2.500 KM
                  • 415200 - Guslarsko udruženje Gavrilo Princip
                   2.182 KM
                  • 415200 - Pomoć osnovnim školama na području opštine
                   1.670 KM
                  • 415200 - Pomoć CJB Istočno Sarajevo - policijska jedinica Istočni Stari Grad
                   1.539 KM
                  • 415200 - Opštinska organizacija CK
                   798 KM
                  • 415200 - Poljoprivredna zadruga Stari Grad
                   618 KM
                  • 415200 - Lovačko udruženje
                   250 KM
               • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                47.756 KM
                • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova47.756 KM
                 • 416100 - Administrativna služba47.756 KM
                  • 416100 - Stalna novčana pomoć za socijalnu zaštitu
                   16.451 KM
                  • 416100 - Ostale doznake
                   14.890 KM
                  • 416100 - Stipendije za studente
                   6.000 KM
                  • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                   5.000 KM
                  • 416100 - Tekuće pomoći za prevoz učenika
                   3.415 KM
                  • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglicama i raseljenim licima
                   2.000 KM

               NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 230.346 KMXZatvori:

               • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                230.346 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata150.357 KM
                 • 511100 - Administrativna služba150.357 KM
                 • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata71.643 KM
                  • 511200 - Administrativna služba71.643 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme4.091 KM
                   • 511300 - Administrativna služba4.091 KM
                   • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu4.255 KM
                    • 511700 - Administrativna služba4.255 KM
                     • 511700 - Izdaci po osnovu ulaganja u razvoj (projektno planska dokumentacija i strategija razvoja)
                      4.255 KM

                  FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 40.431 KMXZatvori:

                  • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                   40.431 KM
                   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove39.399 KM
                    • 413300 - Administrativna služba39.399 KM
                    • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova1.032 KM
                     • 413700 - Administrativna služba1.032 KM

                    OTPLATA DUGOVA 2012. 16.296 KMXZatvori:

                    • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                     16.296 KM
                     • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji10.699 KM
                      • 621300 - Administrativna služba10.699 KM
                      • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova5.597 KM
                       • 621900 - Administrativna služba5.597 KM
                        • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obveza iz ranijih godina
                         5.597 KM

                     OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                     LIČNA PRIMANJA 2013. 384.538 KMXZatvori:

                     • 411000 - Rashodi za lična primanja
                      384.538 KM
                      • 411100 - Rashodi za bruto plate316.880 KM
                       • 411100 - Administrativna služba252.344 KM
                        • 411100 - Skupština opštine64.536 KM
                        • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih67.658 KM
                         • 411200 - Administrativna služba56.049 KM
                          • 411200 - Skupština opštine11.609 KM

                         MATERIJAL I USLUGE 2013. 344.689 KMXZatvori:

                         • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                          344.689 KM
                          • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga32.915 KM
                           • 412200 - Administrativna služba30.394 KM
                            • 412200 - Komunikacione usluge
                             14.603 KM
                            • 412200 - Troškovi energije
                             10.840 KM
                            • 412200 - Komunalne usluge
                             4.951 KM
                           • 412200 - Mjesne zajednice430 KM
                            • 412200 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad16 KM
                             • 412200 - Skupština opštine2.075 KM
                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.504 KM
                              • 412300 - Administrativna služba5.151 KM
                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                3.741 KM
                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                1.054 KM
                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanja čistoće
                                356 KM
                              • 412300 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad128 KM
                               • 412300 - Skupština opštine1.225 KM
                               • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene33.225 KM
                                • 412400 - Administrativna služba31.329 KM
                                 • 412400 - Projekat maline preko granice
                                  31.329 KM
                                • 412400 - Mjesne zajednice957 KM
                                 • 412400 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad939 KM
                                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje16.901 KM
                                  • 412500 - Administrativna služba15.978 KM
                                   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                    15.097 KM
                                   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                    881 KM
                                  • 412500 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad113 KM
                                   • 412500 - Skupština opštine810 KM
                                   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja33.436 KM
                                    • 412600 - Administrativna služba25.236 KM
                                     • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                      20.475 KM
                                     • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                      4.761 KM
                                    • 412600 - Mjesne zajednice1.221 KM
                                     • 412600 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad853 KM
                                      • 412600 - Skupština opštine6.126 KM
                                      • 412700 - Rashodi za stručne usluge16.980 KM
                                       • 412700 - Administrativna služba16.156 KM
                                        • 412700 - Usluge finansijskog posredovanja
                                         3.921 KM
                                        • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                         3.745 KM
                                        • 412700 - Rashpdi za usluge informisanja i medija
                                         3.547 KM
                                        • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                         2.798 KM
                                        • 412700 - Rashodi za geodetsko-katastarske usluge
                                         1.120 KM
                                        • 412700 - Rashodi za troškove održavanja licenci
                                         614 KM
                                        • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                                         411 KM
                                       • 412700 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad201 KM
                                        • 412700 - Skupština opštine623 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                                          623 KM
                                       • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine110.662 KM
                                        • 412800 - Administrativna služba110.662 KM
                                         • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                          72.990 KM
                                         • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                                          23.164 KM
                                         • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama
                                          12.074 KM
                                         • 412800 - Rashodi za uređenje oko zgrade opštine
                                          2.434 KM
                                       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi94.066 KM
                                        • 412900 - Administrativna služba77.052 KM
                                         • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                          26.289 KM
                                         • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i preknjižavanja poreza i doprinosa
                                          14.795 KM
                                         • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovore o djelu
                                          11.495 KM
                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                          9.348 KM
                                         • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                          9.211 KM
                                         • 412900 - Rashodi za potrebe civilne zaštite
                                          2.558 KM
                                         • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                          2.299 KM
                                         • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
                                          1.057 KM
                                        • 412900 - Skupština opštine17.014 KM
                                         • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                          12.521 KM
                                         • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                          2.018 KM
                                         • 412900 - Rashodi za naknade opštinske izborne komisije
                                          1.761 KM
                                         • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                          516 KM
                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                          198 KM

                                      TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 179.050 KMXZatvori:

                                      • 415000 - Grantovi
                                       98.564 KM
                                       • 415200 - Grantovi u zemlji98.564 KM
                                        • 415200 - Administrativna služba98.564 KM
                                         • 415200 - Vodovod i kanalizacija
                                          19.144 KM
                                         • 415200 - Pomoć vjerskim institucijama
                                          12.299 KM
                                         • 415200 - Ostali nepomenuti grantovi
                                          10.200 KM
                                         • 415200 - Boračka organizacija Istočni Stari Grad
                                          9.830 KM
                                         • 415200 - Sport i fizička kultura
                                          9.700 KM
                                         • 415200 - Sindikalna organizacija opštine
                                          8.000 KM
                                         • 415200 - Glog - Azil za pse
                                          7.500 KM
                                         • 415200 - Sredstva za kulturu
                                          4.000 KM
                                         • 415200 - Udruženja penzionera
                                          3.600 KM
                                         • 415200 - Ambulanta Istočni Stari Grad
                                          3.000 KM
                                         • 415200 - Kapitalni grantovi
                                          2.802 KM
                                         • 415200 - KUD Sveti Pantelejmon
                                          2.500 KM
                                         • 415200 - Pomoć CJB Istočno Sarajevo - policijska jedinica Istočni Stari Grad
                                          1.839 KM
                                         • 415200 - Klubovi odbornika
                                          1.000 KM
                                         • 415200 - Guslarsko udruženje Gavrilo Princip
                                          1.000 KM
                                         • 415200 - Udruženje poljoprivrednih proizvođača
                                          600 KM
                                         • 415200 - Opštinska organizacija CK
                                          520 KM
                                         • 415200 - Sredstva javnog informisanja
                                          500 KM
                                         • 415200 - Lovačko udruženje
                                          450 KM
                                         • 415200 - Pomoć osnovnim školama na području opštine
                                          80 KM
                                      • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                       80.486 KM
                                       • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova80.486 KM
                                        • 416100 - Administrativna služba80.486 KM
                                         • 416100 - Stalna novčana pomoć za socijalnu zaštitu
                                          48.008 KM
                                         • 416100 - Ostale doznake
                                          18.287 KM
                                         • 416100 - Tekuće pomoći za prevoz učenika
                                          6.740 KM
                                         • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                                          4.051 KM
                                         • 416100 - Stipendije za studente
                                          2.800 KM
                                         • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglicama i raseljenim licima
                                          600 KM

                                      NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 117.038 KMXZatvori:

                                      • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                       117.038 KM
                                       • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata39.647 KM
                                        • 511100 - Administrativna služba39.647 KM
                                        • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata53.506 KM
                                         • 511200 - Administrativna služba53.506 KM
                                         • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme23.885 KM
                                          • 511300 - Administrativna služba23.885 KM

                                         FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                                         RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 43.066 KMXZatvori:

                                         • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                          43.066 KM
                                          • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove40.260 KM
                                           • 413300 - Administrativna služba40.260 KM
                                           • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata2.806 KM
                                            • 413900 - Administrativna služba2.806 KM

                                           OTPLATA DUGOVA 2013. 107.328 KMXZatvori:

                                           • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                            107.328 KM
                                            • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji44.686 KM
                                             • 621300 - Administrativna služba44.686 KM
                                             • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova62.642 KM
                                              • 621900 - Administrativna služba62.642 KM
                                               • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obveza iz ranijih godina
                                                62.642 KM

                                            OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                            LIČNA PRIMANJA 2014. 418.028 KMXZatvori:

                                            • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                             418.028 KM
                                             • 411100 - Rashodi za bruto plate340.399 KM
                                              • 411100 - Administrativna služba278.127 KM
                                               • 411100 - Skupština opštine62.272 KM
                                               • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih77.629 KM
                                                • 411200 - Administrativna služba61.495 KM
                                                 • 411200 - Skupština opštine16.134 KM

                                                MATERIJAL I USLUGE 2014. 334.409 KMXZatvori:

                                                • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                 334.409 KM
                                                 • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.480 KM
                                                  • 412100 - Administrativna služba3.480 KM
                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga25.720 KM
                                                   • 412200 - Administrativna služba23.108 KM
                                                    • 412200 - Komunikacione usluge
                                                     13.589 KM
                                                    • 412200 - Troškovi energije
                                                     4.799 KM
                                                    • 412200 - Komunalne usluge
                                                     4.720 KM
                                                   • 412200 - Mjesne zajednice327 KM
                                                    • 412200 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad34 KM
                                                     • 412200 - Skupština opštine2.251 KM
                                                      • 412200 - Rashodi za usluge korištenja telefona
                                                       1.830 KM
                                                      • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
                                                       421 KM
                                                    • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.229 KM
                                                     • 412300 - Administrativna služba3.792 KM
                                                      • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                       3.085 KM
                                                      • 412300 - Rashodi za materijal za održavanja čistoće
                                                       446 KM
                                                      • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                                       250 KM
                                                      • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                       11 KM
                                                     • 412300 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad395 KM
                                                      • 412300 - Skupština opštine1.042 KM
                                                       • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dr. štapu
                                                        511 KM
                                                       • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                        504 KM
                                                       • 412300 - Rashodi za mat. za održavanje čistoće
                                                        27 KM
                                                     • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.537 KM
                                                      • 412400 - Mjesne zajednice497 KM
                                                       • 412400 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad1.040 KM
                                                       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje14.154 KM
                                                        • 412500 - Administrativna služba13.135 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                          12.140 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                                          995 KM
                                                        • 412500 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad48 KM
                                                         • 412500 - Skupština opštine971 KM
                                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja37.973 KM
                                                          • 412600 - Administrativna služba32.520 KM
                                                           • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                            26.596 KM
                                                           • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                            3.421 KM
                                                           • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu
                                                            2.503 KM
                                                          • 412600 - Mjesne zajednice785 KM
                                                           • 412600 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad577 KM
                                                            • 412600 - Skupština opštine4.091 KM
                                                             • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                              3.908 KM
                                                             • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu
                                                              183 KM
                                                           • 412700 - Rashodi za stručne usluge32.546 KM
                                                            • 412700 - Administrativna služba30.517 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za geodetsko-katastarske usluge
                                                              9.011 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za usluge procjene i vještačenja
                                                              4.400 KM
                                                             • 412700 - Rashpdi za usluge informisanja i medija
                                                              4.043 KM
                                                             • 412700 - Usluge finansijskog posredovanja
                                                              3.893 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za ISO standard
                                                              2.695 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                              2.449 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                              1.480 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                                                              1.336 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za advokatske i sudske usluge
                                                              1.199 KM
                                                             • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                              11 KM
                                                            • 412700 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad196 KM
                                                             • 412700 - Skupština opštine1.829 KM
                                                              • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                               1.759 KM
                                                              • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                                                               70 KM
                                                            • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine108.360 KM
                                                             • 412800 - Administrativna služba108.360 KM
                                                              • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                                               46.965 KM
                                                              • 412800 - Rashodi za ostale usluge održavanja javnih površina
                                                               39.196 KM
                                                              • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama
                                                               14.357 KM
                                                              • 412800 - Rashodi za uređenje prostora
                                                               5.189 KM
                                                              • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                                                               2.653 KM
                                                            • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi105.410 KM
                                                             • 412900 - Administrativna služba68.412 KM
                                                              • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija, Slava, poklona i sl.
                                                               22.166 KM
                                                              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                               20.473 KM
                                                              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovore o djelu
                                                               13.305 KM
                                                              • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                               5.775 KM
                                                              • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                               3.331 KM
                                                              • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                                               1.857 KM
                                                              • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
                                                               1.290 KM
                                                              • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i preknjižavanja poreza i doprinosa
                                                               215 KM
                                                             • 412900 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad200 KM
                                                              • 412900 - Skupština opštine36.798 KM
                                                               • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                                                27.068 KM
                                                               • 412900 - Rashodi za naknade opštinske izborne komisije
                                                                7.851 KM
                                                               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                                1.154 KM
                                                               • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                                                534 KM
                                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                191 KM

                                                            TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 249.828 KMXZatvori:

                                                            • 415000 - Grantovi
                                                             152.846 KM
                                                             • 415200 - Grantovi u zemlji152.846 KM
                                                              • 415200 - Administrativna služba152.846 KM
                                                               • 415200 - Ostali tekući grantovi u zemlji
                                                                24.699 KM
                                                               • 415200 - Vodovod i kanalizacija
                                                                19.157 KM
                                                               • 415200 - Sport i fizička kultura
                                                                18.100 KM
                                                               • 415200 - Kapitalni grantovi
                                                                18.070 KM
                                                               • 415200 - Sindikalna organizacija opštine
                                                                18.000 KM
                                                               • 415200 - Pomoć vjerskim institucijama
                                                                10.500 KM
                                                               • 415200 - Boračka organizacija Istočni Stari Grad
                                                                8.000 KM
                                                               • 415200 - Sredstva javnog informisanja
                                                                6.333 KM
                                                               • 415200 - Ostali nepomenuti grantovi
                                                                5.480 KM
                                                               • 415200 - Udruženje poljoprivrednih proizvođača
                                                                5.008 KM
                                                               • 415200 - Sredstva za kulturu
                                                                4.250 KM
                                                               • 415200 - Pomoć CJB Istočno Sarajevo - policijska jedinica Istočni Stari Grad
                                                                2.831 KM
                                                               • 415200 - Udruženja penzionera
                                                                2.600 KM
                                                               • 415200 - Guslarsko udruženje Gavrilo Princip
                                                                2.500 KM
                                                               • 415200 - KUD Sveti Pantelejmon
                                                                2.100 KM
                                                               • 415200 - Udruženje pčelara Istočni Stari Grad
                                                                1.500 KM
                                                               • 415200 - Omladinska organizacija
                                                                1.000 KM
                                                               • 415200 - Pomoć osnovnim školama na području opštine
                                                                735 KM
                                                               • 415200 - Glog - Azil za pse
                                                                733 KM
                                                               • 415200 - Opštinska organizacija Crveni Krst
                                                                700 KM
                                                               • 415200 - Lovačko udruženje
                                                                450 KM
                                                               • 415200 - Klubovi odbornika
                                                                100 KM
                                                            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                             96.982 KM
                                                             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova96.982 KM
                                                              • 416100 - Administrativna služba96.982 KM
                                                               • 416100 - Stalna novčana pomoć za socijalnu zaštitu
                                                                46.886 KM
                                                               • 416100 - Ostale doznake
                                                                24.779 KM
                                                               • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                                                                10.278 KM
                                                               • 416100 - Tekuće pomoći za prevoz učenika
                                                                8.324 KM
                                                               • 416100 - Tekuće pomoći građanima u naturi
                                                                3.165 KM
                                                               • 416100 - Stipendije za studente
                                                                2.800 KM
                                                               • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglicama i raseljenim licima
                                                                750 KM

                                                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 697.605 KMXZatvori:

                                                            • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                             697.605 KM
                                                             • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata318.894 KM
                                                              • 511100 - Administrativna služba318.894 KM
                                                              • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata170.215 KM
                                                               • 511200 - Administrativna služba170.215 KM
                                                               • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme184.912 KM
                                                                • 511300 - Administrativna služba184.912 KM
                                                                 • 511300 - Izdaci za nabavku komunalne opreme
                                                                  154.550 KM
                                                                 • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
                                                                  30.362 KM
                                                               • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu23.584 KM
                                                                • 511700 - Administrativna služba23.584 KM
                                                                 • 511700 - Izdaci po osnovu ulaganja u razvoj
                                                                  17.020 KM
                                                                 • 511700 - Izdaci po osnovu ulaznog PDV-a
                                                                  6.564 KM

                                                              FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 36.981 KMXZatvori:

                                                              • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                               36.981 KM
                                                               • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti28.160 KM
                                                                • 413100 - Administrativna služba28.160 KM
                                                                • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove8.821 KM
                                                                 • 413300 - Administrativna služba8.821 KM

                                                                OTPLATA DUGOVA 2014. 191.259 KMXZatvori:

                                                                • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                 191.259 KM
                                                                 • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)63.022 KM
                                                                  • 621100 - Administrativna služba63.022 KM
                                                                  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji28.683 KM
                                                                   • 621300 - Administrativna služba28.683 KM
                                                                   • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova99.554 KM
                                                                    • 621900 - Administrativna služba99.554 KM
                                                                     • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obveza iz ranijih godina
                                                                      99.554 KM

                                                                  OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                  LIČNA PRIMANJA 2015. 445.679 KMXZatvori:

                                                                  • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                   445.679 KM
                                                                   • 411100 - Rashodi za bruto plate357.443 KM
                                                                   • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih88.236 KM

                                                                  MATERIJAL I USLUGE 2015. 311.685 KMXZatvori:

                                                                  • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                   311.685 KM
                                                                   • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.000 KM
                                                                   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga29.257 KM
                                                                   • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.705 KM
                                                                   • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene2.311 KM
                                                                   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje19.940 KM
                                                                   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja28.696 KM
                                                                   • 412700 - Rashodi za stručne usluge32.883 KM
                                                                   • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine94.150 KM
                                                                   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi95.743 KM

                                                                  TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 182.802 KMXZatvori:

                                                                  • 415000 - Grantovi
                                                                   88.181 KM
                                                                   • 415200 - Grantovi u zemlji88.181 KM
                                                                  • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                   94.621 KM
                                                                   • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova94.621 KM

                                                                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 286.024 KMXZatvori:

                                                                  • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                   266.111 KM
                                                                   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata160.769 KM
                                                                   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata53.407 KM
                                                                   • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme19.777 KM
                                                                   • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu32.158 KM
                                                                  • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                                                                   19.913 KM
                                                                   • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost19.913 KM

                                                                  FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 32.681 KMXZatvori:

                                                                  • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                   32.681 KM
                                                                   • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti24.322 KM
                                                                   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove8.359 KM

                                                                  OTPLATA DUGOVA 2015. 100.840 KMXZatvori:

                                                                  • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                   100.840 KM
                                                                   • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)66.860 KM
                                                                   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji23.980 KM
                                                                   • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova10.000 KM

                                                                  OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                  LIČNA PRIMANJA 2016. 504.214 KMXZatvori:

                                                                  • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                   504.214 KM
                                                                   • 411100 - Rashodi za bruto plate389.293 KM
                                                                   • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih114.921 KM

                                                                  MATERIJAL I USLUGE 2016. 359.465 KMXZatvori:

                                                                  • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                   359.465 KM
                                                                   • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa15.299 KM
                                                                   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga33.868 KM
                                                                   • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.718 KM
                                                                   • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.621 KM
                                                                   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje58.303 KM
                                                                   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja27.000 KM
                                                                   • 412700 - Rashodi za stručne usluge38.562 KM
                                                                   • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine46.813 KM
                                                                   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi132.281 KM

                                                                  TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 606.516 KMXZatvori:

                                                                  • 414000 - Subvencije
                                                                   291.300 KM
                                                                   • 414100 - Subvencije291.300 KM
                                                                  • 415000 - Grantovi
                                                                   161.604 KM
                                                                   • 415200 - Grantovi u zemlji161.604 KM
                                                                  • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                   153.612 KM
                                                                   • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova153.612 KM

                                                                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 736.401 KMXZatvori:

                                                                  • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                   736.401 KM
                                                                   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata476.723 KM
                                                                   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata142.364 KM
                                                                   • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme91.516 KM
                                                                   • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu25.798 KM

                                                                  FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 26.711 KMXZatvori:

                                                                  • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                   26.711 KM
                                                                   • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti20.250 KM
                                                                   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove6.461 KM

                                                                  OTPLATA DUGOVA 2016. 343.763 KMXZatvori:

                                                                  • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                   343.763 KM
                                                                   • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)70.932 KM
                                                                   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji22.550 KM
                                                                   • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova250.281 KM

                                                                  OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                  LIČNA PRIMANJA 2017. 494.511 KMXZatvori:

                                                                  • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                   494.511 KM
                                                                   • 411100 - Rashodi za bruto plate369.951 KM
                                                                    • 411100 - Administrativna služba305.907 KM
                                                                     • 411100 - Skupština opštine64.044 KM
                                                                     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih113.475 KM
                                                                      • 411200 - Administrativna služba97.974 KM
                                                                       • 411200 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad60 KM
                                                                        • 411200 - Skupština opštine15.440 KM
                                                                        • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata7.119 KM
                                                                         • 411300 - Administrativna služba7.119 KM
                                                                         • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)3.966 KM
                                                                          • 411400 - Administrativna služba3.966 KM

                                                                         MATERIJAL I USLUGE 2017. 386.867 KMXZatvori:

                                                                         • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                          386.867 KM
                                                                          • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa6.000 KM
                                                                           • 412100 - Administrativna služba6.000 KM
                                                                           • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga35.101 KM
                                                                            • 412200 - Administrativna služba33.020 KM
                                                                             • 412200 - Troškovi energije
                                                                              13.962 KM
                                                                             • 412200 - Komunikacione usluge
                                                                              13.599 KM
                                                                             • 412200 - Komunalne usluge
                                                                              5.459 KM
                                                                            • 412200 - Mjesne zajednice293 KM
                                                                             • 412200 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad403 KM
                                                                              • 412200 - Skupština opštine1.387 KM
                                                                               • 412200 - Rashodi za usluge korištenja telefona
                                                                                1.087 KM
                                                                               • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
                                                                                300 KM
                                                                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.753 KM
                                                                              • 412300 - Administrativna služba4.793 KM
                                                                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                                                4.015 KM
                                                                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanja čistoće
                                                                                469 KM
                                                                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                                                                295 KM
                                                                               • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                                                14 KM
                                                                              • 412300 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad72 KM
                                                                               • 412300 - Skupština opštine1.888 KM
                                                                                • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dr. štapu
                                                                                 946 KM
                                                                                • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                                                 846 KM
                                                                                • 412300 - Rashodi za mat. za održavanje čistoće
                                                                                 96 KM
                                                                              • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.280 KM
                                                                               • 412400 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad1.280 KM
                                                                               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje47.269 KM
                                                                                • 412500 - Administrativna služba46.717 KM
                                                                                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                                                                                  30.676 KM
                                                                                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                                                  12.867 KM
                                                                                 • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                                                                  3.174 KM
                                                                                • 412500 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad53 KM
                                                                                 • 412500 - Skupština opštine498 KM
                                                                                 • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja40.547 KM
                                                                                  • 412600 - Administrativna služba34.918 KM
                                                                                   • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                                                    31.435 KM
                                                                                   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu
                                                                                    2.223 KM
                                                                                   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                                                    1.261 KM
                                                                                  • 412600 - Mjesne zajednice958 KM
                                                                                   • 412600 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad675 KM
                                                                                    • 412600 - Skupština opštine3.995 KM
                                                                                     • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                                                      3.956 KM
                                                                                     • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu
                                                                                      39 KM
                                                                                   • 412700 - Rashodi za stručne usluge62.548 KM
                                                                                    • 412700 - Administrativna služba61.291 KM
                                                                                     • 412700 - Rashpdi za usluge informisanja i medija
                                                                                      26.339 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                                                      14.721 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za geodetsko-katastarske usluge
                                                                                      4.401 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                                                      3.916 KM
                                                                                     • 412700 - Usluge finansijskog posredovanja
                                                                                      3.807 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za advokatske i sudske usluge
                                                                                      3.007 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                                                      2.302 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za usluge procjene i vještačenja
                                                                                      1.850 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                                                                                      948 KM
                                                                                    • 412700 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad158 KM
                                                                                     • 412700 - Skupština opštine1.099 KM
                                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                                                       989 KM
                                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge štampanja i kopiranja obrazaca
                                                                                       110 KM
                                                                                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine95.373 KM
                                                                                     • 412800 - Administrativna služba95.373 KM
                                                                                      • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                                                                       76.192 KM
                                                                                      • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama
                                                                                       17.619 KM
                                                                                      • 412800 - Rashodi za ostale usluge održavanja javnih površina
                                                                                       1.562 KM
                                                                                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi91.996 KM
                                                                                     • 412900 - Administrativna služba77.228 KM
                                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija, Slava, poklona i sl.
                                                                                       30.278 KM
                                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                                                       19.772 KM
                                                                                      • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovore o djelu
                                                                                       12.298 KM
                                                                                      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                                       9.745 KM
                                                                                      • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                                                                       3.144 KM
                                                                                      • 412900 - Rashodi za potrebe civilne zaštite
                                                                                       1.661 KM
                                                                                      • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
                                                                                       330 KM
                                                                                     • 412900 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad450 KM
                                                                                      • 412900 - Skupština opštine14.318 KM
                                                                                       • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                                                                        9.950 KM
                                                                                       • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                                                                        1.961 KM
                                                                                       • 412900 - Rashodi za naknade opštinske izborne komisije
                                                                                        1.791 KM
                                                                                       • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                                                                        418 KM
                                                                                       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                                        197 KM

                                                                                    TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 275.805 KMXZatvori:

                                                                                    • 414000 - Subvencije
                                                                                     24.300 KM
                                                                                     • 414100 - Subvencije24.300 KM
                                                                                      • 414100 - Administrativna služba24.300 KM
                                                                                       • 414100 - Subvencije - poljoprivredna zadruga
                                                                                        15.000 KM
                                                                                       • 414100 - Subvencije u oblastima poljop vodop šumarstava - JKP Glog za vodu
                                                                                        5.300 KM
                                                                                       • 414100 - Subvencije JKP Glog za odvoz smeća
                                                                                        4.000 KM
                                                                                    • 415000 - Grantovi
                                                                                     131.864 KM
                                                                                     • 415200 - Grantovi u zemlji131.864 KM
                                                                                      • 415200 - Administrativna služba131.864 KM
                                                                                       • 415200 - Kapitalni grantovi
                                                                                        23.904 KM
                                                                                       • 415200 - KUD
                                                                                        15.103 KM
                                                                                       • 415200 - Ambulanta I. Stari Grad
                                                                                        14.624 KM
                                                                                       • 415200 - Ostali tekući grantovi u zemlji
                                                                                        13.381 KM
                                                                                       • 415200 - Ski klub Mladen Grujić
                                                                                        12.148 KM
                                                                                       • 415200 - Boračka organizacija Istočni Stari Grad
                                                                                        11.988 KM
                                                                                       • 415200 - Sindikalna organizacija opštine
                                                                                        11.000 KM
                                                                                       • 415200 - Pomoć vjerskim institucijama
                                                                                        7.961 KM
                                                                                       • 415200 - Udruženje poljoprivrednih proizvođača
                                                                                        4.892 KM
                                                                                       • 415200 - Udruženja penzionera
                                                                                        3.825 KM
                                                                                       • 415200 - Džudo i sambo klub Crepoljsko
                                                                                        2.400 KM
                                                                                       • 415200 - Guslarsko udruženje Gavrilo Princip
                                                                                        2.000 KM
                                                                                       • 415200 - Glog - Azil za pse
                                                                                        2.000 KM
                                                                                       • 415200 - Pomoć CJB Istočno Sarajevo - policijska jedinica Istočni Stari Grad
                                                                                        1.804 KM
                                                                                       • 415200 - Sredstva javnog informisanja
                                                                                        1.470 KM
                                                                                       • 415200 - Sredstva za kulturu
                                                                                        1.395 KM
                                                                                       • 415200 - Opštinska organizacija Crveni Krst
                                                                                        1.000 KM
                                                                                       • 415200 - Pomoć osnovnim školama na području opštine
                                                                                        419 KM
                                                                                       • 415200 - Omladinska organizacija
                                                                                        300 KM
                                                                                       • 415200 - Lovačko udruženje
                                                                                        250 KM
                                                                                    • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                                     118.264 KM
                                                                                     • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova117.378 KM
                                                                                      • 416100 - Administrativna služba117.378 KM
                                                                                       • 416100 - Stalna novčana pomoć za socijalnu zaštitu
                                                                                        48.935 KM
                                                                                       • 416100 - Ostale doznake
                                                                                        30.205 KM
                                                                                       • 416100 - Tekuće pomoći građanima u naturi
                                                                                        17.777 KM
                                                                                       • 416100 - Tekuće pomoći za prevoz učenika
                                                                                        11.340 KM
                                                                                       • 416100 - Stipendije za studente
                                                                                        4.000 KM
                                                                                       • 416100 - Kapitalne doznake građanima
                                                                                        3.828 KM
                                                                                       • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglicama i raseljenim licima
                                                                                        1.293 KM
                                                                                     • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS886 KM
                                                                                      • 416300 - Administrativna služba886 KM
                                                                                     • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                                                                                      1.377 KM
                                                                                      • 487200 - Transferi entitetu41 KM
                                                                                       • 487200 - Ostali rashodi41 KM
                                                                                       • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.304 KM
                                                                                        • 487300 - Ostali rashodi1.304 KM
                                                                                        • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja32 KM
                                                                                         • 487400 - Ostali rashodi32 KM

                                                                                        NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 190.890 KMXZatvori:

                                                                                        • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                                         190.890 KM
                                                                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata133.743 KM
                                                                                          • 511100 - Administrativna služba133.743 KM
                                                                                          • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata21.009 KM
                                                                                           • 511200 - Administrativna služba21.009 KM
                                                                                           • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme15.428 KM
                                                                                            • 511300 - Administrativna služba15.028 KM
                                                                                             • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
                                                                                              15.028 KM
                                                                                            • 511300 - Narodna biblioteka Istočni Stari Grad400 KM
                                                                                            • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu20.710 KM
                                                                                             • 511700 - Administrativna služba20.710 KM
                                                                                              • 511700 - Izdaci po osnovu ulaganja u razvoj
                                                                                               20.710 KM

                                                                                           FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                                                                                           RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 29.153 KMXZatvori:

                                                                                           • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                                            29.153 KM
                                                                                            • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti15.931 KM
                                                                                             • 413100 - Administrativna služba15.931 KM
                                                                                             • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove11.309 KM
                                                                                              • 413300 - Administrativna služba11.309 KM
                                                                                              • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova1.913 KM
                                                                                               • 413700 - Administrativna služba1.913 KM

                                                                                              OTPLATA DUGOVA 2017. 183.030 KMXZatvori:

                                                                                              • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                                               183.030 KM
                                                                                               • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)75.251 KM
                                                                                                • 621100 - Administrativna služba75.251 KM
                                                                                                • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji100.917 KM
                                                                                                 • 621300 - Administrativna služba100.917 KM
                                                                                                 • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova6.862 KM
                                                                                                  • 621900 - Administrativna služba6.862 KM
                                                                                                   • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obveza iz ranijih godina
                                                                                                    6.862 KM

                                                                                                OSTALI RASHODI 2017. 15.987 KMXZatvori:

                                                                                                • 631000 - Ostali izdaci
                                                                                                 98 KM
                                                                                                 • 631900 - Ostali izdaci98 KM
                                                                                                  • 631900 - Administrativna služba98 KM
                                                                                                 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
                                                                                                  15.889 KM
                                                                                                  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 15.889 KM
                                                                                                   • 638100 - Administrativna služba15.889 KM