Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

6.447.627 KM

PORESKI PRIHODI

2.799.317 KM  (43,42%)

NEPORESKI PRIHODI

3.172.480 KM  (49,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

475.830 KM  ( 7,38%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.408.789 KM

LIČNA PRIMANJA

2.011.788 KM  (31,39%)

MATERIJAL I USLUGE

728.100 KM  (11,36%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.091.177 KM  (48,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

204.604 KM  ( 3,19%)

OTPLATA DUGOVA

332.138 KM  ( 5,18%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.779.100 KM

PORESKI PRIHODI

2.706.733 KM  (34,79%)

NEPORESKI PRIHODI

3.770.143 KM  (48,47%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.292.692 KM  (16,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

9.531 KM  ( 0,12%)

RASHODI:

7.372.934 KM

LIČNA PRIMANJA

2.164.166 KM  (29,35%)

MATERIJAL I USLUGE

802.028 KM  (10,88%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.643.045 KM  (49,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

162.757 KM  ( 2,21%)

OTPLATA DUGOVA

278.646 KM  ( 3,78%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

5.609.260 KM

PORESKI PRIHODI

2.628.167 KM  (46,85%)

NEPORESKI PRIHODI

2.479.641 KM  (44,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

501.452 KM  ( 8,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.111.155 KM

LIČNA PRIMANJA

2.160.823 KM  (35,36%)

MATERIJAL I USLUGE

600.045 KM  ( 9,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.358.078 KM  (38,59%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

148.908 KM  ( 2,44%)

OTPLATA DUGOVA

316.649 KM  ( 5,18%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.097.794 KM

PORESKI PRIHODI

3.063.320 KM  (33,67%)

NEPORESKI PRIHODI

3.231.997 KM  (35,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

302.477 KM  ( 3,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

2.500.000 KM  (27,48%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.169.833 KM

LIČNA PRIMANJA

2.278.014 KM  (24,84%)

MATERIJAL I USLUGE

559.802 KM  ( 6,10%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.378.684 KM  (58,66%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

126.744 KM  ( 1,38%)

OTPLATA DUGOVA

329.525 KM  ( 3,59%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.299.612 KM

PORESKI PRIHODI

3.085.918 KM  (48,99%)

NEPORESKI PRIHODI

2.648.292 KM  (42,04%)

TRANSFERI I DONACIJE

565.402 KM  ( 8,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.683.379 KM

LIČNA PRIMANJA

2.217.772 KM  (33,18%)

MATERIJAL I USLUGE

694.887 KM  (10,40%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.624.803 KM  (39,27%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

240.265 KM  ( 3,59%)

OTPLATA DUGOVA

318.373 KM  ( 4,76%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.326.760 KM

PORESKI PRIHODI

3.832.223 KM  (52,30%)

NEPORESKI PRIHODI

2.599.466 KM  (35,48%)

TRANSFERI I DONACIJE

876.220 KM  (11,96%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

18.852 KM  ( 0,26%)

RASHODI:

7.124.629 KM

LIČNA PRIMANJA

2.281.551 KM  (32,02%)

MATERIJAL I USLUGE

740.794 KM  (10,40%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.679.461 KM  (37,61%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

236.444 KM  ( 3,32%)

OTPLATA DUGOVA

356.176 KM  ( 5,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.541.056 KM

PORESKI PRIHODI

4.115.798 KM  (54,58%)

NEPORESKI PRIHODI

2.547.910 KM  (33,79%)

TRANSFERI I DONACIJE

876.408 KM  (11,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

850 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

91 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.715.006 KM

LIČNA PRIMANJA

2.054.078 KM  (30,59%)

MATERIJAL I USLUGE

659.513 KM  ( 9,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.896.486 KM  (43,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

217.418 KM  ( 3,24%)

OTPLATA DUGOVA

377.378 KM  ( 5,62%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.799.317 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.868 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.868 KM
   • 711100 - Porez na dobit od profesionalnih djelatnosti 1770
    3.728 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine 1814
    3.135 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    5 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  20.539 KM
  • 713100 - Porezi na plaće20.539 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    18.467 KM
   • 713100 - Porez na dop. primanja 1541
    2.072 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  725.341 KM
  • 714100 - Porez na imovinu725.341 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 1861
    285.250 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    240.529 KM
   • 714100 - Porez na imovinu 1809
    183.478 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    9.150 KM
   • 714100 - Povremeni porezi na imovinu
    6.935 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.017 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.720 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    2.240 KM
   • 715100 - Porezi na promet usluga 1172
    1.480 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga136 KM
   • 715200 - Porez na promet posebnih usluga
    136 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga162 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu
    162 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  554.188 KM
  • 716100 - Porez na dohodak554.188 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    440.428 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    41.341 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    40.897 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    16.181 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    8.275 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    6.795 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    273 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.479.010 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.479.010 KM
   • 717100 - Prihodi od PDV-a
    1.479.010 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  9.354 KM
  • 719100 - Ostali porezi9.354 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od prirodnih nepogoda
    4.822 KM
   • 719100 - Porez Tvrtku 2094
    3.763 KM
   • 719100 - Porez na reklame 2008
    750 KM
   • 719100 - Porez na zaštitu od prirodnih nepogoda
    19 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 3.172.480 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  778.815 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija58.593 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora
    54.343 KM
   • 721100 - Prihodi od financiranja i nematerijalne imovine
    4.250 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine720.214 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    718.727 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    1.185 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    302 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika9 KM
   • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika
    9 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.389.565 KM
  • 722100 - Administrativne takse254.158 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse 2671
    254.158 KM
  • 722300 - Komunalne takse419.731 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    280.891 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istak.rekl.
    81.427 KM
   • 722300 - Općinske komunalne pristojbe
    57.413 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.594.623 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    1.287.780 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta
    248.272 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    29.686 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    28.676 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    210 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse88.401 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    72.898 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    4.996 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    4.758 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    3.139 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    2.610 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)91 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    91 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi32.561 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    20.000 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    12.561 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.100 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.100 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    4.100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 475.830 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  412.644 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti412.644 KM
   • 732100 - Federalno ministarstvo finansija-Sa
    211.544 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od županije
    185.000 KM
   • 732100 - Primljene donacije za dane berbe
    11.100 KM
   • 732100 - Gap donacija za izgradnju autobusno st.
    5.000 KM
 • 733000 - Donacije
  63.186 KM
  • 733100 - Donacije63.186 KM
   • 733100 - Sredstva za vježbenike
    31.200 KM
   • 733100 - Ostale donacije
    19.187 KM
   • 733100 - Gap donacija za srednju školu
    7.500 KM
   • 733100 - Donacije za opremanje dječjeg vrtića
    3.000 KM
   • 733100 - Donacije za dane berbe grožđa
    2.299 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 2.706.733 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  12.460 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca12.460 KM
   • 711100 - Porez na dobit od profesionalnih djelatnosti 1770
    9.489 KM
   • 711100 - Porezi na ukup.p.od fiz.osoba
    1.890 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine 1814
    890 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    191 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  18.587 KM
  • 713100 - Porezi na plaće18.587 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    9.304 KM
   • 713100 - Porez na dop. primanja 1541
    9.283 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  661.931 KM
  • 714100 - Porez na imovinu661.931 KM
   • 714100 - Porez na promet nep.od prav.osob.1
    265.580 KM
   • 714100 - Porez na imovinu 1809
    196.235 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 1861
    187.552 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    10.030 KM
   • 714100 - Povremeni porezi na imovinu
    2.533 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.066 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.031 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    864 KM
   • 715100 - Porezi na promet usluga 1172
    167 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga134 KM
   • 715200 - Porez na promet posebnih usluga
    134 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.901 KM
   • 715900 - Porez na promet proizvoda i uskuga u građev.
    1.901 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  592.305 KM
  • 716100 - Porez na dohodak592.305 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    465.088 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    45.636 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    28.927 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    22.002 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    17.662 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    12.907 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    83 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.417.634 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.417.634 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  749 KM
  • 719100 - Ostali porezi749 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od prirodnih nepogoda
    744 KM
   • 719100 - Porez na zaštitu od prirodnih nepogoda
    6 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 3.770.143 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  950.239 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija100.815 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora
    100.415 KM
   • 721100 - Uplate za tendersku dokumentaciju
    400 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine849.296 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    848.876 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    420 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika128 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.817.054 KM
  • 722100 - Administrativne takse249.081 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse 2671
    249.081 KM
  • 722300 - Komunalne takse431.474 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    337.427 KM
   • 722300 - Općinske komunalne pristojbe
    51.054 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu reklamu
    42.993 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.975.230 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    1.384.999 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta
    295.249 KM
   • 722400 - Ekološka pristojba
    265.059 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    29.600 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    324 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse102.347 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    86.458 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    5.351 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    5.093 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    4.067 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    1.378 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)680 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    680 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi58.241 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    58.000 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    241 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.850 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.850 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 1.292.692 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  16.803 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva16.803 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.245.291 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.245.291 KM
   • 732100 - Federalno ministarstvo finansija-Sa
    898.781 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od županije
    346.510 KM
 • 733000 - Donacije
  30.599 KM
  • 733100 - Donacije30.599 KM
   • 733100 - Sredstva za vježbenike
    19.200 KM
   • 733100 - Donacije za dane berbe grožđa
    10.599 KM
   • 733100 - Ostale donacije
    800 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 9.531 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  9.531 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza9.531 KM
   • 777700 - Povrat prihoda iz ranijih godina
    9.531 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 2.628.167 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  9.652 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca9.652 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.172 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.172 KM
   • 713100 - Porez na dohodak pravne osobe
    4.091 KM
   • 713100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    81 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  664.820 KM
  • 714100 - Porez na imovinu664.820 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  360 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost323 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    323 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga37 KM
   • 715900 - Ostali porez na promet proizvoda i usluga
    37 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  619.413 KM
  • 716100 - Porez na dohodak619.413 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.328.966 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.328.966 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  784 KM
  • 719100 - Ostali porezi784 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.479.641 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  398.430 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija99.473 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja i poduzetničkih aktivnosti
    99.473 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine298.957 KM
   • 721200 - Prihodi od imovine
    298.957 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.076.141 KM
  • 722100 - Administrativne takse252.181 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse 2671
    252.181 KM
  • 722300 - Komunalne takse536.230 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    335.865 KM
   • 722300 - Ostale komunalne naknade
    124.000 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu reklamu
    45.555 KM
   • 722300 - Općinske komunalne pristojbe
    30.810 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.193.646 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse74.840 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    64.173 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    7.092 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    3.575 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)705 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi18.539 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.070 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.070 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 501.452 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  480.284 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti480.284 KM
   • 732100 - Potpore od ostalih razina vlasti
    480.284 KM
 • 733000 - Donacije
  21.168 KM
  • 733100 - Donacije21.168 KM
   • 733100 - Primljene donacije
    21.168 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 3.063.320 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.800 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.800 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.740 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.740 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    1.296 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    444 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  659.816 KM
  • 714100 - Porez na imovinu659.816 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih ososba
    322.616 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    197.240 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih ososba
    119.908 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    13.252 KM
   • 714100 - Povremeni porez na imovinu
    6.260 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    540 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.808 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.774 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    2.568 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    205 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga34 KM
   • 715900 - Ostali porez na promet proizvoda i usluga
    34 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  650.011 KM
  • 716100 - Porez na dohodak650.011 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.744.932 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.744.932 KM
   • 717100 - Prihod od PDV-a
    1.397.942 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - ceste
    346.990 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  213 KM
  • 719100 - Ostali porezi213 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 3.231.997 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.343.640 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija150.255 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora
    144.645 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja i poduzetničkih aktivnosti
    5.250 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    260 KM
   • 721100 - Ostali prihodi
    100 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.193.385 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    1.192.999 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    386 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.871.227 KM
  • 722100 - Administrativne takse271.131 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse 2671
    271.131 KM
  • 722300 - Komunalne takse411.928 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    298.352 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu reklamu
    44.958 KM
   • 722300 - Ostale komunalne naknade
    41.000 KM
   • 722300 - Općinske komunalne pristojbe
    27.617 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade915.944 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse192.814 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila građana
    85.561 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila privatnih osoba
    62.789 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    28.081 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja
    5.723 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    4.917 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    4.372 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasnu jedinicu i premiju osiguranja
    1.371 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)92 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi79.318 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  17.130 KM
  • 723100 - Novčane kazne17.130 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 302.477 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  273.995 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti273.995 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Kantona
    255.000 KM
   • 732100 - Primljeni transferi iz Federacije
    18.995 KM
 • 733000 - Donacije
  28.482 KM
  • 733100 - Donacije28.482 KM
   • 733100 - Primljene donacije
    28.482 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 2.500.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  2.500.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja2.500.000 KM
   • 814300 - Primci od domaćih finansijskih institucija
    2.500.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 3.085.918 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.382 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.382 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  483 KM
  • 713100 - Porezi na plaće483 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    345 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    138 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  497.836 KM
  • 714100 - Porez na imovinu497.836 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    209.038 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih ososba
    199.812 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih ososba
    80.226 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    8.290 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    470 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.316 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost354 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    354 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga962 KM
   • 715900 - Ostali porez na promet proizvoda i usluga
    962 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  684.712 KM
  • 716100 - Porez na dohodak684.712 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od nesamostaln
    527.042 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih sam. djelatnosti
    50.521 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba na dobitke od
    38.206 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konac. obrac.
    29.991 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od samostaln
    27.965 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od imovine i imov. prava
    9.155 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulaganja kapit.
    1.831 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.898.911 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.898.911 KM
   • 717100 - Prihod od PDV-a
    1.520.961 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - ceste
    377.950 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  278 KM
  • 719100 - Ostali porezi278 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.648.292 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  393.350 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija114.668 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora
    113.068 KM
   • 721100 - Prihodi od iznaj. vozila
    1.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine278.682 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    278.532 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    150 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.229.042 KM
  • 722100 - Administrativne takse242.048 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse 2671
    242.048 KM
  • 722300 - Komunalne takse557.036 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    380.764 KM
   • 722300 - Ostale komunalne naknade
    119.000 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu reklamu
    32.120 KM
   • 722300 - Općinske komunalne pristojbe
    25.151 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.114.126 KM
   • 722400 - Nakanda za uredjenje građevinskog zemljista
    726.782 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost - renta
    164.066 KM
   • 722400 - Ekoloska pristojba
    157.238 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije jav pov i g.
    41.015 KM
   • 722400 - naknada za teh. pregled gradjevina
    24.663 KM
   • 722400 - Nakn. za osiguranje od pozara
    321 KM
   • 722400 - Naknada za reklame postavljene na javnim p.
    42 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse300.713 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    119.744 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila građana
    96.602 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila privatnih osoba
    64.295 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    7.498 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja
    5.796 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    4.076 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasnu jedinicu i premiju osiguranja
    2.703 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)107 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.012 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    10.869 KM
   • 722700 - Naplata premija osiguranja
    4.143 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  25.900 KM
  • 723100 - Novčane kazne25.900 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 565.402 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  123.290 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti123.290 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Zupanije
    99.099 KM
   • 732100 - Primljeni transferi iz Federacije
    24.191 KM
 • 733000 - Donacije
  65.064 KM
  • 733100 - Donacije65.064 KM
   • 733100 - Ostale donacije
    65.064 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  377.048 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova377.048 KM
   • 742100 - Kapitalne potpore od Zupanija
    377.048 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 3.832.223 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.624 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.624 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  186 KM
  • 713100 - Porezi na plaće186 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    98 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    88 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  482.952 KM
  • 714100 - Porez na imovinu482.952 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    210.388 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih ososba
    202.184 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih ososba
    35.208 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    23.014 KM
   • 714100 - Povremeni porez na imovinu
    10.829 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    1.330 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.018 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost759 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    391 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    368 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga259 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.216.403 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.216.403 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od nesamostaln
    600.136 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba na dobitke od
    436.786 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih sam. djelatnosti
    74.862 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konac. obrac.
    53.521 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od samostaln
    28.032 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od imovine i imov. prava
    20.273 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulaganja kapit.
    2.793 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.124.390 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.124.390 KM
   • 717100 - Prihod od PDV-a
    1.662.746 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - ceste
    461.644 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  649 KM
  • 719100 - Ostali porezi649 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.599.466 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  607.979 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija112.474 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora
    110.679 KM
   • 721100 - Prihodi od iznaj. vozila
    1.600 KM
   • 721100 - Ostali prihodi
    135 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    60 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine495.504 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    495.410 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    95 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.943.744 KM
  • 722100 - Administrativne takse241.621 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse 2671
    241.621 KM
  • 722300 - Komunalne takse470.718 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    390.718 KM
   • 722300 - Općinske komunalne pristojbe
    80.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade814.246 KM
   • 722400 - Nakanda za uredjenje građevinskog zemljista
    568.741 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost - renta
    164.756 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije jav pov i g.
    31.844 KM
   • 722400 - naknada za teh. pregled gradjevina
    24.830 KM
   • 722400 - Ekoloska pristojba
    20.007 KM
   • 722400 - Naknade, kazne za parkiranje i vinjete
    3.810 KM
   • 722400 - Nakn. za osiguranje od pozara
    258 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse269.439 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila građana
    125.393 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila privatnih osoba
    71.405 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    49.675 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    7.808 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja
    6.770 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    4.783 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasnu jedinicu i premiju osiguranja
    3.605 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)61 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi147.659 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    141.792 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    5.867 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  47.744 KM
  • 723100 - Novčane kazne47.744 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 876.220 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  59.895 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti59.895 KM
   • 732100 - Primljeni transferi iz Federacije
    59.895 KM
 • 733000 - Donacije
  64.200 KM
  • 733100 - Donacije64.200 KM
   • 733100 - Ostale donacije
    64.200 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  752.125 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova752.125 KM
   • 742100 - Kapitalne potpore od Zupanija
    591.305 KM
   • 742100 - Kapitalne potpore od FBiH
    160.820 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 18.852 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  18.852 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza18.852 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 4.115.798 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.056 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.056 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  503 KM
  • 713100 - Porezi na plaće503 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    437 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    66 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  543.861 KM
  • 714100 - Porez na imovinu543.861 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    255.876 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    213.961 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    38.685 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    28.544 KM
   • 714100 - Povremeni porez na imovinu
    3.715 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    3.080 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  711 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost687 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    503 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    184 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga24 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.543.211 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.543.211 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od nesamostaln
    722.913 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba na dobitke od
    622.325 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih sam. djelatnosti
    75.644 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konac. obrac.
    74.848 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od samostaln
    29.220 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od imovine i imov. prava
    11.480 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulaganja kapit.
    6.780 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.026.100 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.026.100 KM
   • 717100 - Prihod od PDV-a
    1.694.886 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - ceste
    331.214 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  355 KM
  • 719100 - Ostali porezi355 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 2.547.910 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  413.878 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija110.508 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja i poduzetničkih aktivnosti
    96.656 KM
   • 721100 - Prihodi od finan. i nemat. imovine
    13.852 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine303.052 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    302.973 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    78 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika318 KM
   • 721500 - Pozitivne tečajne razlike
    318 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.117.812 KM
  • 722100 - Administrativne takse260.714 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse 2671
    260.714 KM
  • 722300 - Komunalne takse419.017 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    391.017 KM
   • 722300 - Ostale komunalne naknade
    28.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.112.959 KM
   • 722400 - Nakanda za uredjenje građevinskog zemljista
    642.369 KM
   • 722400 - Naknade, kazne za parkiranje i vinjete
    167.566 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost-renta
    133.551 KM
   • 722400 - Ekološka pristojba
    62.998 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije jav pov i g.
    58.886 KM
   • 722400 - naknada za teh. pregled gradjevina
    28.360 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od restorana
    19.154 KM
   • 722400 - Nakn. za osiguranje od pozara
    76 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse313.693 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila građana
    136.895 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    98.132 KM
   • 722500 - Naknada za potrebu cesta za vozila privatnih osoba
    75.887 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.779 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.429 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    10.119 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    810 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate
    500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  16.220 KM
  • 723100 - Novčane kazne16.220 KM
   • 723100 - Novčane kazne
    16.190 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    30 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 876.408 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  349.141 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti349.141 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Zupanije
    326.901 KM
   • 732100 - Primljeni transferi iz Federacije
    22.240 KM
 • 733000 - Donacije
  90.343 KM
  • 733100 - Donacije90.343 KM
   • 733100 - Ostale donacije
    44.900 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  436.925 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova436.925 KM
   • 742100 - Kapitalne potpore od Zupanija
    419.425 KM
   • 742100 - Kapitalne potpore od FBiH
    17.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 850 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  850 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava850 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 91 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  91 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza91 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.011.788 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.871.530 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.333.705 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 537.824 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  140.258 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca140.258 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 728.100 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  728.100 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.620 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju44.474 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge52.205 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara66.219 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva41.964 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.380 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje32.606 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.893 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge470.740 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    232.976 KM
   • 613900 - Geodetske i projektantske usluge
    119.388 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    31.815 KM
   • 613900 - Medicinske i laboratorijske usluge
    16.910 KM
   • 613900 - Troškovi izbornog povjerenstva
    13.440 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    12.175 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    10.910 KM
   • 613900 - Usluge medija
    9.965 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    5.516 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za priv. i povr.
    3.600 KM
   • 613900 - Usluge prijevoza
    3.504 KM
   • 613900 - MIO po ugovoru o djelu -6%
    2.219 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    1.709 KM
   • 613900 - Porezi za privremene i povremene poslove 30%
    1.624 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    1.200 KM
   • 613900 - Zdravstveno osiguranje po ugovoru o djelu
    1.144 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu
    1.010 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja,fotografiranja
    804 KM
   • 613900 - Troškovi sudskih postupaka
    360 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja
    330 KM
   • 613900 - Poseban porez na plaću po osnovu ugovora
    141 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.091.177 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.655.142 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade9.385 KM
   • 614100 - Doznake mjesnim zajednicama
    9.385 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima125.812 KM
   • 614200 - Ostali socijal.grantovi pojedincima
    91.062 KM
   • 614200 - Isplate stipendije
    34.000 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz mat.soc.sig.neza.
    750 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama926.513 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima543.432 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    460.508 KM
   • 614400 - Subvencija za prijevoz učenika
    82.923 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo50.000 KM
   • 614800 - Naknada za povrat po sudskim pr.
    50.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.111.018 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade391.311 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    391.311 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima719.707 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  325.017 KM
  • 681100 - Plaće i naknade2.420 KM
  • 681400 - Tekući grantovi322.596 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad i kulturno informativni centar KIC
    322.596 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 40.983 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  40.983 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje40.983 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    40.983 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 204.604 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  204.604 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje181.907 KM
   • 616300 - Kamata na kredit part-8237020615
    121.307 KM
   • 616300 - Kamata po kreditu 6037009225
    30.433 KM
   • 616300 - Kamata na kredit - 19001252615 UNIC
    26.103 KM
   • 616300 - Kamata na VB leasing-vozilo pass
    2.771 KM
   • 616300 - Zatezne kamate
    1.081 KM
   • 616300 - Kamata na kredit - partija 60371038
    212 KM
  • 616400 - Ostale naknade vezane za pozajmljivanje22.697 KM
   • 616400 - Od stranog pozajmljivanja
    22.697 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 332.138 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  332.138 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja332.138 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.164.166 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.012.422 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.445.402 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 567.020 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  151.744 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca151.744 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 802.028 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  802.028 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.367 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju46.982 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge61.662 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara77.424 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva53.473 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme820 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje138.088 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.775 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge411.437 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    238.383 KM
   • 613900 - Geodetske i projektantske usluge
    45.945 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    31.217 KM
   • 613900 - Troškovi izbornog povjerenstva
    26.228 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    15.250 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    14.325 KM
   • 613900 - Usluge medija
    10.294 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za priv. i povr.
    5.130 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    4.500 KM
   • 613900 - Porezi za privremene i povremene poslove 30%
    3.455 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    3.200 KM
   • 613900 - Uređenje parka ispred općine
    2.731 KM
   • 613900 - MIO po ugovoru o djelu -6%
    2.425 KM
   • 613900 - Usluge prijevoza
    2.013 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja,fotografiranja
    1.721 KM
   • 613900 - Zdravstveno osiguranje po ugovoru o djelu
    1.617 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    1.200 KM
   • 613900 - Usluge uređenja grada
    1.200 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu
    425 KM
   • 613900 - Poseban porez na plaću po osnovu ugovora
    179 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 3.643.045 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.070.697 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade27.869 KM
   • 614100 - Doznake mjesnim zajednicama
    27.869 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima259.788 KM
   • 614200 - Posebne naknade-elementarne nepogode
    191.780 KM
   • 614200 - Isplate stipendije
    40.500 KM
   • 614200 - Ostali socijal.grantovi pojedincima
    27.508 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.297.513 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima355.134 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima90.393 KM
   • 614500 - Subvencija za prijevoz učenika
    90.393 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo40.000 KM
   • 614800 - Povrat duga i izvršenje sudskih
    35.000 KM
   • 614800 - Povrat duga i sudske presude
    5.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.572.348 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.336.202 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    1.336.202 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama121.600 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima114.546 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 322.292 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  322.292 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada289.567 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    289.567 KM
  • 821300 - Nabavka opreme10.724 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje22.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    22.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 162.757 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  162.757 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate23.758 KM
   • 616200 - Izdaci za kamate na kredit odobrene od strane fin.
    23.758 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje138.999 KM
   • 616300 - Kamata na kredit part-8237020615
    98.419 KM
   • 616300 - Kamata po kreditu 6037009225
    19.394 KM
   • 616300 - Kamata na kredit - 19001252615/2 UN
    18.496 KM
   • 616300 - Kamata na VB leasing-vozilo passat
    1.794 KM
   • 616300 - Zatezne kamate
    897 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 278.646 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  278.646 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja278.646 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.160.823 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.012.395 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.414.229 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    1.282.529 KM
   • 611100 - Neisplaćene plaće iz prošle godine
    131.700 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 598.166 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  148.428 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca148.428 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 600.045 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  600.045 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.426 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju45.408 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge66.108 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara69.320 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva52.358 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.622 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje25.258 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.495 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge326.050 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.358.078 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.526.317 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade41.330 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima68.650 KM
   • 614200 - Socijalna davanja i naknade štete
    51.050 KM
   • 614200 - Pomoć i stipendije za studente
    17.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.017.786 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    201.498 KM
   • 614300 - Športsko - rekreativne aktivnosti
    131.317 KM
   • 614300 - O.Š. Čitluk
    110.404 KM
   • 614300 - Kulturno - informativni centar
    105.040 KM
   • 614300 - Političke stranke
    64.163 KM
   • 614300 - O.Š.Čerin
    63.422 KM
   • 614300 - Dani berbe grožđa
    62.013 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić Čitluk
    54.329 KM
   • 614300 - Ostale neprofitne organizacije i udruženja građana
    54.150 KM
   • 614300 - O.Š. Bijakovići
    35.874 KM
   • 614300 - Zdravstvo - Dom zdravlja
    33.000 KM
   • 614300 - Udruge stradal. dom. rata
    32.210 KM
   • 614300 - Crveni križ
    24.899 KM
   • 614300 - Ostale kulturno - religijske aktivnosti
    17.783 KM
   • 614300 - Glazbena škola Čitluk
    8.745 KM
   • 614300 - Dan branitelja
    7.079 KM
   • 614300 - Dani fra D. Buntića
    6.000 KM
   • 614300 - Matica hrvatska Čitluk
    5.860 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima311.081 KM
   • 614400 - Broting
    277.938 KM
   • 614400 - Vatrogasno društvo
    33.143 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima72.470 KM
   • 614500 - Prijevoz učenika
    72.470 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo15.000 KM
   • 614800 - Naknade za pov. po sudskim presudama
    15.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  831.761 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade289.507 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama139.703 KM
   • 615300 - Ostale neprofitne organizacije - kapitalni grant
    139.703 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima402.551 KM
   • 615400 - Kapitalne investicije (Broting)
    307.139 KM
   • 615400 - Kapitalni grantovi - "Broćanac"
    95.412 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 526.652 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  526.652 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada204.204 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta i pošumljavanje
    204.204 KM
  • 821200 - Nabavka građevina165.233 KM
  • 821300 - Nabavka opreme86.249 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava69.966 KM
   • 821500 - Projekat II faze kanalizacije
    69.966 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 148.908 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  148.908 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate23.154 KM
   • 616200 - Rate po kreditu svjtske banke
    23.154 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje125.754 KM
   • 616300 - Kamate na domaće kredite i lizing
    125.754 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 316.649 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  316.649 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja316.649 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.278.014 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.105.498 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.652.020 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    1.652.020 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 453.478 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  172.516 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca172.516 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 559.802 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  559.802 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.472 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju40.411 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge67.390 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara97.635 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
    83.671 KM
   • 613400 - Javna rasvjeta
    13.964 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva54.472 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
    47.354 KM
   • 613500 - Gorivo Civilna zaštita
    7.118 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme8.870 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje62.127 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta
    34.425 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    27.702 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa19.650 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge205.774 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu, privremenim i povremenim poslovima
    56.239 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    46.187 KM
   • 613900 - Troškovi izbornog povjerenstva
    35.414 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    25.940 KM
   • 613900 - Zaštita okoliša
    21.872 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    7.873 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    5.779 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    5.736 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja i održavanja grobišta
    646 KM
   • 613900 - Medicinske i laboratorijske usluge
    89 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 5.378.684 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.172.937 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade55.425 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    55.425 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima73.959 KM
   • 614200 - Pomoć i stipendije za studente
    43.100 KM
   • 614200 - Ostali socijalni grantovi pojedincima
    20.675 KM
   • 614200 - Posebne naknade - elementarne nepogode
    10.183 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.137.177 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    1.137.177 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima329.586 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    329.586 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima76.509 KM
   • 614500 - Prijevoz učenika
    76.509 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.500.281 KM
   • 614800 - Povrat duga i izvršenje sudskih presuda
    2.500.000 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda
    281 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.205.747 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade307.972 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    307.972 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama33.849 KM
   • 615300 - Ostale neprofitne organizacije - kapitalni grant
    33.849 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima863.925 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima
    863.925 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 497.064 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  497.064 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada245.627 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta i pošumljavanje
    245.627 KM
  • 821200 - Nabavka građevina147.840 KM
   • 821200 - Ceste, mostovi i ostala infrastruktura
    133.084 KM
   • 821200 - Kanalizacijski sustav Međugorje - Bijakovići
    14.756 KM
  • 821300 - Nabavka opreme58.407 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava24.164 KM
   • 821500 - Projektna dokumentacija
    24.164 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje21.027 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    21.027 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 126.744 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  126.744 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate23.337 KM
   • 616200 - Rate po kreditu svjtske banke
    23.337 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje103.407 KM
   • 616300 - Kamate na domaće kredite i lizing
    103.407 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 329.525 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  329.525 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja329.525 KM
   • 823300 - Otplata domaćeg kredita
    322.015 KM
   • 823300 - Otplata VB leasinga vozilo Passat
    7.510 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.217.772 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.027.490 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.758.194 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 269.296 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  190.282 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca184.573 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi5.709 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 694.887 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  694.887 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.870 KM
   • 613100 - Trosk. dnevnica u inozemstvu
    1.160 KM
   • 613100 - Tros. smje. za sl. put u inozem
    1.078 KM
   • 613100 - Tros. prij. u inoz. sl. sred.
    951 KM
   • 613100 - Troskovi smjest. za sl. put u zemlji
    411 KM
   • 613100 - Tros prij u zem. sl. sredstvima
    270 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.955 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    37.955 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge59.714 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    18.800 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    16.919 KM
   • 613300 - Postanske usluge
    16.572 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    4.616 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.806 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara68.786 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    20.307 KM
   • 613400 - Roba za bife
    11.537 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    8.848 KM
   • 613400 - Materijal za ciscenje
    7.604 KM
   • 613400 - Ostali izdaci za razne materijale
    6.020 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovna pomagala
    4.635 KM
   • 613400 - Maticne knjige i ostali obrasci
    4.449 KM
   • 613400 - Auto gume
    2.420 KM
   • 613400 - Izdaci za geodetski materijal
    1.301 KM
   • 613400 - Izdaci za kompj. materijal
    1.157 KM
   • 613400 - Ostali izdaci za materijal
    270 KM
   • 613400 - Izdaci za odjecuz, unofor. i platno
    239 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva50.510 KM
   • 613500 - Gorivo
    32.686 KM
   • 613500 - Gorivo Civilna zaštita
    8.963 KM
   • 613500 - Usluge prijevoza
    4.300 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.918 KM
   • 613500 - Usl. premjestanja i selidbe
    644 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme26.154 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje27.319 KM
   • 613700 - Mater. za oprav. i odrzav. vozila
    14.626 KM
   • 613700 - Usl odrzav i opr. vozila
    5.075 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrz. opreme
    4.097 KM
   • 613700 - mater. za oprav i odrz. zgrade
    2.538 KM
   • 613700 - Usl. opravki i odrz. opreme
    983 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.245 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    5.666 KM
   • 613800 - Provizija banke
    5.580 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge409.334 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samos. djel. - Naknade vijecnika
    161.572 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    137.912 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose od dr. sam. djel. - nak. vijec.
    48.670 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    31.342 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    20.889 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    6.696 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troskovi spora
    2.253 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 2.624.803 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.677.994 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima63.338 KM
   • 614200 - Pomoć i stipendije za studente
    31.000 KM
   • 614200 - Posebne naknade - elementarne nepogode
    30.000 KM
   • 614200 - Ostali socijalni grantovi pojedincima
    2.338 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.143.709 KM
   • 614300 - Transfer neprofitnim organizacijama
    456.166 KM
   • 614300 - Tekuci transferi iz oblasti obrazovanja
    300.953 KM
   • 614300 - Tekuci transferi udrugama građana
    270.348 KM
   • 614300 - Tekuci transferi politickim strankama
    69.999 KM
   • 614300 - Ostali tekuci transferi neprofitnim org.
    27.807 KM
   • 614300 - Ostale kultur, rekreacijske i religijske aktivnosti
    18.435 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima352.620 KM
   • 614400 - Broting - Subvencije javnim preduzecima
    352.620 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima75.925 KM
   • 614500 - Prijevoz učenika
    72.470 KM
   • 614500 - Poticaji u gospodarstvu
    3.455 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo42.402 KM
   • 614800 - Obaveze po sudskim presudama
    41.554 KM
   • 614800 - Povrat vise ili pogresno naplacenih sredstava
    848 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  946.809 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama106.505 KM
   • 615300 - Ostale neprofitne organizacije - kapitalni grant
    106.505 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima840.304 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima
    840.304 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 587.279 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  587.279 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada46.687 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta i pošumljavanje
    46.687 KM
  • 821200 - Nabavka građevina229.801 KM
   • 821200 - Ceste, mostovi i ostala infrastruktura
    143.222 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije
    79.408 KM
   • 821200 - Kanalizacijski sustav Međugorje - Bijakovići
    7.171 KM
  • 821300 - Nabavka opreme59.874 KM
   • 821300 - Prijevozna oprema
    46.788 KM
   • 821300 - Uredska oprema
    13.086 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava10.027 KM
   • 821500 - Studije izvodlj. projek. prip i projekti
    10.027 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje240.890 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    240.890 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 240.265 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  240.265 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate27.677 KM
   • 616200 - Kama. na pozaj. od drug. stra. pozajm
    27.677 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje212.588 KM
   • 616300 - Kamate na domaće kredite i lizing
    211.785 KM
   • 616300 - zatezne kamate
    802 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 318.373 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  318.373 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja318.373 KM
   • 823300 - Otplata domaćeg kredita
    318.373 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.281.551 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.091.205 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.758.483 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 332.722 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  190.346 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca184.642 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi5.704 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 740.794 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  740.794 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.514 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.908 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge62.087 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara66.207 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva42.813 KM
   • 613500 - Gorivo
    24.106 KM
   • 613500 - Usluge prijevoza
    8.906 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    4.326 KM
   • 613500 - Gorivo Civilna zaštita
    3.604 KM
   • 613500 - Usl. premjestanja i selidbe
    1.872 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme19.013 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.078 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.723 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    6.922 KM
   • 613800 - Provizija banke
    5.760 KM
   • 613800 - Negativne tečajne razlike
    40 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge477.451 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samos. djel. - Naknade vijecnika
    218.107 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    146.784 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    39.779 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose od dr. sam. djel. - nak. vijec.
    35.830 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    21.013 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    8.516 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troskovi spora
    7.422 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.679.461 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.833.257 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima40.000 KM
   • 614200 - Pomoć i stipendije za studente
    37.000 KM
   • 614200 - Ostali socijalni grantovi pojedincima
    3.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.267.160 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    465.189 KM
   • 614300 - Tekuci transferi iz oblasti obrazovanja
    421.426 KM
   • 614300 - Tekuci transferi udrugama građana
    240.102 KM
   • 614300 - Tekuci transferi politickim strankama
    69.860 KM
   • 614300 - Ostali tekuci transferi neprofitnim org.
    67.424 KM
   • 614300 - Ostale kultur, rekreacijske i religijske aktivnosti
    3.159 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima393.575 KM
   • 614400 - Broting - Subvencije javnim preduzecima
    392.795 KM
   • 614400 - Subvencije za veterinarstvo
    780 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima121.290 KM
   • 614500 - Prijevoz učenika
    121.290 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo11.233 KM
   • 614800 - Povrat vise ili pogresno naplacenih sredstava
    11.233 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  846.204 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama65.875 KM
   • 615300 - Ostale neprofitne organizacije - kapitalni grant
    65.875 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima780.329 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima
    780.329 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 830.203 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  830.203 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada146.074 KM
  • 821200 - Nabavka građevina399.419 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije
    184.989 KM
   • 821200 - Ceste, mostovi i ostala infrastruktura
    139.142 KM
   • 821200 - sanacija deponije smeća
    58.383 KM
   • 821200 - Ostali objekti
    16.905 KM
  • 821300 - Nabavka opreme16.363 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava34.515 KM
   • 821500 - Studije izvodlj. projek. prip i projekti
    34.515 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje233.833 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    233.833 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 236.444 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  236.444 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate47.656 KM
   • 616200 - Kama. na pozaj. od drug. stra. pozajm
    47.656 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje188.788 KM
   • 616300 - Kamate na domaće kredite i lizing
    188.290 KM
   • 616300 - zatezne kamate
    499 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 356.176 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  356.176 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja356.176 KM
   • 823300 - Otplata domaćeg kredita
    356.176 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.054.078 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.877.120 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.636.453 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    1.128.129 KM
   • 611100 - Neisplaćene plaće iz prošle godine
    508.324 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 240.667 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  176.958 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca171.672 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi5.286 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 659.513 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  659.513 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.565 KM
   • 613100 - Tros. prij. u inoz. sl. sred.
    2.091 KM
   • 613100 - Tros. smje. za sl. put u inozem
    1.095 KM
   • 613100 - Tros prij u zem. sl. sredstvima
    228 KM
   • 613100 - Troskovi smjest. za sl. put u zemlji
    152 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju43.300 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    43.300 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge55.495 KM
   • 613300 - Postanske usluge
    20.283 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    17.688 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    12.186 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    3.241 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.098 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara73.063 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    18.382 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    13.865 KM
   • 613400 - Roba za bife
    10.641 KM
   • 613400 - Materijal za ciscenje
    7.531 KM
   • 613400 - Ostali izdaci za materijal
    6.175 KM
   • 613400 - Izdaci za odjecuz, unofor. i platno
    5.557 KM
   • 613400 - Maticne knjige i ostali obrasci
    4.449 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovna pomagala
    3.756 KM
   • 613400 - Auto gume
    1.482 KM
   • 613400 - Izdaci za kompj. materijal
    759 KM
   • 613400 - Izdaci za geodetski materijal
    468 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.226 KM
   • 613500 - Gorivo
    12.834 KM
   • 613500 - Usluge prijevoza
    8.158 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.234 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.914 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje31.896 KM
   • 613700 - Mater. za oprav. i odrzav. vozila
    11.274 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrz. opreme
    10.202 KM
   • 613700 - mater. za oprav i odrz. zgrade
    5.557 KM
   • 613700 - Usl odrzav i opr. vozila
    2.435 KM
   • 613700 - Usl. opravki i odrz. opreme
    2.428 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.612 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    5.012 KM
   • 613800 - Provizija banke
    4.071 KM
   • 613800 - Negativne tečajne razlike
    529 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge413.442 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samos. djel. - Naknade vijecnika
    177.740 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    141.090 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose od dr. sam. djel. - nak. vijec.
    36.881 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    21.664 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    17.921 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troskovi spora
    12.585 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    5.561 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 2.896.486 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.129.183 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima35.327 KM
   • 614200 - Pomoć i stipendije za studente
    35.000 KM
   • 614200 - Ostali socijalni grantovi pojedincima
    327 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.292.534 KM
   • 614300 - Transfer neprofitnim organizacijama
    516.675 KM
   • 614300 - Tekuci transferi iz oblasti obrazovanja
    387.644 KM
   • 614300 - Tekuci transferi udrugama građana
    248.409 KM
   • 614300 - Tekuci transferi politickim strankama
    68.320 KM
   • 614300 - Ostali tekuci transferi neprofitnim org.
    61.098 KM
   • 614300 - Ostale kultur, rekreacijske i religijske aktivnosti
    8.787 KM
   • 614300 - Za udruge mladih
    1.600 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima363.532 KM
   • 614400 - Broting - Subvencije javnim preduzecima
    362.441 KM
   • 614400 - Subvencije za veterinarstvo
    1.091 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima179.789 KM
   • 614500 - Prijevoz učenika
    179.789 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo258.000 KM
   • 614800 - Obaveze po sudskim presudama
    249.038 KM
   • 614800 - Povrat vise ili pogresno naplacenih sredstava
    8.962 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  767.303 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama138.940 KM
   • 615300 - Ostale neprofitne organizacije - kapitalni grant
    138.940 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima628.363 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima
    628.363 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 510.133 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  510.133 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada39.000 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    39.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina349.468 KM
   • 821200 - Ceste, mostovi i ostala infrastruktura
    227.804 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije
    113.186 KM
   • 821200 - Parkovi i spomenici
    6.000 KM
   • 821200 - Ostali objekti
    2.478 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.837 KM
   • 821300 - Uredska oprema
    3.837 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava23.985 KM
   • 821500 - Studije izvodlj. projek. prip i projekti
    23.985 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje93.844 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    93.844 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 217.418 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  217.418 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate47.186 KM
   • 616200 - Kama. na pozaj. od drug. stra. pozajm
    47.186 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje170.232 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmljivanje od domaćih kreditora
    170.216 KM
   • 616300 - Zatezne kamate
    16 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 377.378 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  377.378 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja377.378 KM
   • 823300 - Otplata domaćeg kredita
    377.378 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: