Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

5.931.582 KM

PORESKI PRIHODI

2.553.008 KM  (43,04%)

NEPORESKI PRIHODI

1.852.371 KM  (31,23%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.508.993 KM  (25,44%)

PRIMICI OD IMOVINE

17.211 KM  ( 0,29%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.350.660 KM

LIČNA PRIMANJA

1.410.782 KM  (22,21%)

MATERIJAL I USLUGE

556.824 KM  ( 8,77%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.748.750 KM  (59,03%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

122.411 KM  ( 1,93%)

OTPLATA DUGOVA

236.503 KM  ( 3,72%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.789.970 KM

PORESKI PRIHODI

2.430.480 KM  (50,74%)

NEPORESKI PRIHODI

1.579.918 KM  (32,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

762.308 KM  (15,91%)

PRIMICI OD IMOVINE

17.264 KM  ( 0,36%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.104.218 KM

LIČNA PRIMANJA

1.456.378 KM  (28,53%)

MATERIJAL I USLUGE

616.479 KM  (12,08%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.711.104 KM  (53,11%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

75.136 KM  ( 1,47%)

OTPLATA DUGOVA

237.362 KM  ( 4,65%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

5.897.357 KM

PORESKI PRIHODI

2.420.113 KM  (41,04%)

NEPORESKI PRIHODI

2.309.514 KM  (39,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

827.592 KM  (14,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

214.477 KM  ( 3,64%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

125.661 KM  ( 2,13%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.967.679 KM

LIČNA PRIMANJA

1.503.375 KM  (25,19%)

MATERIJAL I USLUGE

1.131.441 KM  (18,96%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.424.316 KM  (40,62%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

105.414 KM  ( 1,77%)

OTPLATA DUGOVA

237.090 KM  ( 3,97%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.649.550 KM

PORESKI PRIHODI

2.496.588 KM  (28,86%)

NEPORESKI PRIHODI

2.360.427 KM  (27,29%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.228.273 KM  (14,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

79.923 KM  ( 0,92%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

2.484.339 KM  (28,72%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.743.802 KM

LIČNA PRIMANJA

1.744.814 KM  (19,95%)

MATERIJAL I USLUGE

1.574.720 KM  (18,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.566.960 KM  (29,36%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.441.074 KM  (27,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

76.951 KM  ( 0,88%)

OTPLATA DUGOVA

339.283 KM  ( 3,88%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

5.928.627 KM

PORESKI PRIHODI

2.657.477 KM  (44,82%)

NEPORESKI PRIHODI

2.116.763 KM  (35,70%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.072.297 KM  (18,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

82.089 KM  ( 1,38%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.267.840 KM

LIČNA PRIMANJA

1.842.615 KM  (29,40%)

MATERIJAL I USLUGE

1.117.549 KM  (17,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.476.192 KM  (39,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

160.444 KM  ( 2,56%)

OTPLATA DUGOVA

208.260 KM  ( 3,32%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.161.477 KM

PORESKI PRIHODI

3.005.296 KM  (41,96%)

NEPORESKI PRIHODI

2.344.339 KM  (32,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.555.093 KM  (21,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

256.749 KM  ( 3,59%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.165.841 KM

LIČNA PRIMANJA

1.715.952 KM  (23,95%)

MATERIJAL I USLUGE

1.916.898 KM  (26,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.773.184 KM  (38,70%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

143.324 KM  ( 2,00%)

OTPLATA DUGOVA

382.260 KM  ( 5,33%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.368.288 KM

PORESKI PRIHODI

3.284.265 KM  (51,57%)

NEPORESKI PRIHODI

1.955.844 KM  (30,71%)

TRANSFERI I DONACIJE

920.997 KM  (14,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

207.181 KM  ( 3,25%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.036.922 KM

LIČNA PRIMANJA

1.639.729 KM  (23,30%)

MATERIJAL I USLUGE

1.841.386 KM  (26,17%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.421.271 KM  (34,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

119.818 KM  ( 1,70%)

OTPLATA DUGOVA

391.733 KM  ( 5,57%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.553.008 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  26.581 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca26.581 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  12.657 KM
  • 713100 - Porezi na plaće12.657 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    7.425 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    5.232 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  121.829 KM
  • 714100 - Porez na imovinu121.829 KM
   • 714100 - Stalne pristojbe na imovinu
    68.500 KM
   • 714100 - Porez na financij. i kapitalne transakcije
    46.649 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    6.680 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.925 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.662 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.920 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    1.920 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga343 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  747.106 KM
  • 716100 - Porez na dohodak747.106 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.574.750 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.574.750 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  64.159 KM
  • 719100 - Ostali porezi64.159 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.852.371 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  673.632 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija673.490 KM
   • 721100 - Prihodi od financijske i nematerijalne imovine
    601.219 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    72.271 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine85 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    85 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika56 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.177.565 KM
  • 722100 - Administrativne takse65.639 KM
  • 722300 - Komunalne takse229.208 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.641 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    5.480 KM
   • 722400 - Naknade za reklame na javnim površinama
    161 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse213.382 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    125.468 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    58.002 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - katastar
    29.912 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)643.104 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja j usluga drugim razinama vlasti - prihodi od terminala
    637.490 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja javnih usluga ostalim
    2.940 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga građanima
    2.674 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.592 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    19.556 KM
   • 722700 - Prihodi od prinudne naplate
    1.036 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.173 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.173 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.508.993 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  88.223 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva88.223 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.308.270 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.308.270 KM
   • 732100 - Primljeni grant od Federacije
    1.212.870 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od županije
    92.400 KM
   • 732100 - Šimićevi susreti
    3.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  112.500 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva112.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 17.211 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  17.211 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava17.211 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 2.430.480 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.517 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.517 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.110 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.110 KM
   • 713100 - Porezi na plaću
    1.885 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    225 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  120.567 KM
  • 714100 - Porez na imovinu120.567 KM
   • 714100 - Stalne pristojbe na imovinu
    69.860 KM
   • 714100 - Porez na financij. i kapitalne transakcije
    42.771 KM
   • 714100 - Porez na nasljedj. i darove
    7.936 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.616 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost32 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga3.583 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara nasreću
    3.583 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  777.466 KM
  • 716100 - Porez na dohodak777.466 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.480.050 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.480.050 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  41.155 KM
  • 719100 - Ostali porezi41.155 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.579.918 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  83.037 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija82.802 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    77.180 KM
   • 721100 - Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    5.622 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine235 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.496.821 KM
  • 722100 - Administrativne takse68.392 KM
  • 722300 - Komunalne takse225.471 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade276.165 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje hidroak.
    270.250 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    5.915 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse212.360 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    128.327 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    57.655 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - katastar
    26.379 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)685.013 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga drugim razinama vlasti- prihodi od terminala
    684.763 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga ostalim
    150 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi29.420 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    29.420 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  60 KM
  • 723100 - Novčane kazne60 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 762.308 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  741.308 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti741.308 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od županije
    576.690 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    159.619 KM
   • 732100 - Šimićevi susreti
    5.000 KM
 • 733000 - Donacije
  8.500 KM
  • 733100 - Donacije8.500 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  12.500 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva12.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 17.264 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  17.264 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava17.264 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 2.420.113 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  146 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca146 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.946 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.946 KM
   • 713100 - Porezi na plaću
    1.496 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    450 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  199.358 KM
  • 714100 - Porez na imovinu199.358 KM
   • 714100 - Porez na financij. i kapitalne transakcije
    120.170 KM
   • 714100 - Stalne pristojbe na imovinu
    65.496 KM
   • 714100 - Porez na nasljedj. i darove
    13.691 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  284 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost284 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  795.480 KM
  • 716100 - Porez na dohodak795.480 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.391.992 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.391.992 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  30.907 KM
  • 719100 - Ostali porezi30.907 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.309.514 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  86.203 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija75.968 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    72.121 KM
   • 721100 - Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    3.847 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine10.235 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.223.291 KM
  • 722100 - Administrativne takse91.344 KM
   • 722100 - Općinske pristojbe
    59.171 KM
   • 722100 - Županijske pristojbe
    32.173 KM
  • 722300 - Komunalne takse232.144 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.019.404 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    1.010.955 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    5.950 KM
   • 722400 - Nakn. za opće korisne funkc.šu.
    2.499 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse217.861 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    132.603 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    56.247 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - katastar
    28.971 KM
   • 722500 - Ostale nakande
    40 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)644.810 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga drugim razinama vlasti- prihodi od terminala
    642.460 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    2.350 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi17.728 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    9.170 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije
    6.974 KM
   • 722700 - Prihodi od prinudne naplate
    1.583 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  20 KM
  • 723100 - Novčane kazne20 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 827.592 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  426.300 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti426.300 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od županije
    299.179 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    123.721 KM
   • 732100 - Šimićevi susreti
    3.400 KM
 • 733000 - Donacije
  9.290 KM
  • 733100 - Donacije9.290 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  392.002 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva242.002 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti150.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 214.477 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  214.477 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava214.477 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    209.082 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    5.394 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 125.661 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  125.661 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja125.661 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 2.496.588 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.506 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.506 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  768 KM
  • 713100 - Porezi na plaće768 KM
   • 713100 - Porezi na plaću
    727 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    41 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  110.364 KM
  • 714100 - Porez na imovinu110.364 KM
   • 714100 - Porez na financij. i kapitalne transakcije
    50.130 KM
   • 714100 - Stalne pristojbe na imovinu
    44.411 KM
   • 714100 - Porez na nasljedj. i darove
    15.823 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  431 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost22 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga409 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  866.446 KM
  • 716100 - Porez na dohodak866.446 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.467.279 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.467.279 KM
   • 717100 - FMF Prihodi iz indirektnih poreza za općine
    1.310.086 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    157.193 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  44.792 KM
  • 719100 - Ostali porezi44.792 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.360.427 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  96.564 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija89.380 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    75.518 KM
   • 721100 - Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    13.862 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine7.045 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    6.800 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine
    245 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika139 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.263.784 KM
  • 722100 - Administrativne takse38.705 KM
   • 722100 - Općinske pristojbe
    37.287 KM
   • 722100 - Županijske pristojbe
    1.418 KM
  • 722300 - Komunalne takse373.584 KM
   • 722300 - Općinska komunalna naknada za istaknutu tvrtku
    226.084 KM
   • 722300 - Komunalna naknada-JU Vrilo
    147.500 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade937.442 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    914.945 KM
   • 722400 - Nakn. za opće korisne funkc.šu.
    15.417 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    7.080 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse225.307 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    137.546 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    57.909 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - katastar
    29.206 KM
   • 722500 - Ostale nakande
    646 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)671.535 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga drugim razinama vlasti
    627.030 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    40.872 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    3.633 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi17.211 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    17.211 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  80 KM
  • 723100 - Novčane kazne80 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.228.273 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  102.032 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva102.032 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  783.334 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti783.334 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od županije
    539.614 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    228.721 KM
   • 732100 - Šimićevi susreti
    15.000 KM
 • 733000 - Donacije
  8.000 KM
  • 733100 - Donacije8.000 KM
   • 733100 - Sponz za opć.malonogomet.ligu
    8.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  334.907 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva271.184 KM
   • 812100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija-IPA IMBE Polje
    271.184 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti63.723 KM
   • 812200 - Primljeni grant od općine Široki Brijeg
    63.723 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 79.923 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  79.923 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava79.923 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    79.532 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    391 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 2.484.339 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  2.484.339 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja2.484.339 KM
   • 814300 - Primci od domaćeg financ.institu.
    2.200.000 KM
   • 814300 - Primci od domaćeg snadb.kredita
    274.339 KM
   • 814300 - Primci od ostalog domaćeg zaduživanja
    10.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 2.657.477 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.383 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.383 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  328 KM
  • 713100 - Porezi na plaće328 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    273 KM
   • 713100 - Porezi na plaću
    54 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  126.680 KM
  • 714100 - Porez na imovinu126.680 KM
   • 714100 - Porez na financij. i kapitalne transakcije
    69.930 KM
   • 714100 - Stalne pristojbe na imovinu
    47.753 KM
   • 714100 - Porez na nasljedj. i darove
    8.997 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.655 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.594 KM
   • 715100 - Porez na promet proizv.po tarif. brojevima
    2.487 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    107 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga61 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  894.833 KM
  • 716100 - Porez na dohodak894.833 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fiz.osoba od nesamost djelatnosti
    691.597 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak od drugih sam. djelatnosti
    92.998 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba na dobitke od nagradnih igara
    49.813 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak po konacnom obracunu
    45.067 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od samostalne djelatnosti
    14.466 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od imovine i imovinskih prava
    869 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od ulaganja kapitala
    23 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.572.973 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.572.973 KM
   • 717100 - FMF Prihodi iz indirektnih poreza za općine
    1.399.145 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    173.828 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  54.626 KM
  • 719100 - Ostali porezi54.626 KM
   • 719100 - Por. na potrosnju u ugost. od fiz. osoba
    34.647 KM
   • 719100 - Por. na potr. u ug. od pravnih osoba
    19.915 KM
   • 719100 - Pos. porez na pl. za zastistu od prirodnih i dr. nesreca
    64 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.116.763 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  68.471 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija65.326 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    53.052 KM
   • 721100 - Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    12.274 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.114 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    3.000 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine
    114 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika31 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.047.637 KM
  • 722100 - Administrativne takse43.061 KM
   • 722100 - Općinske pristojbe
    43.061 KM
  • 722300 - Komunalne takse323.520 KM
   • 722300 - Općinska komunalna naknada za istaknutu tvrtku
    183.520 KM
   • 722300 - Komunalna naknada-JU Vrilo
    140.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade793.458 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    776.672 KM
   • 722400 - Nakn. za opće korisne funkc.šu.
    13.047 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    3.740 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse221.777 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    133.889 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    58.700 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - katastar
    28.679 KM
   • 722500 - Ostale nakande
    510 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)645.723 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga drugim razinama vlasti
    597.150 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    34.098 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    14.475 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.098 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    18.260 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    1.800 KM
   • 722700 - Prihodi od prinudne naplate
    38 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  655 KM
  • 723100 - Novčane kazne655 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 1.072.297 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  528.378 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti528.378 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    239.336 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od županije
    228.917 KM
   • 732100 - Transferi od izvanproracunaksih fondova
    60.125 KM
 • 733000 - Donacije
  9.100 KM
  • 733100 - Donacije9.100 KM
   • 733100 - Sponz za opć.malonogomet.ligu
    7.100 KM
   • 733100 - Donacije za OS Grude
    2.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  203.034 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada203.034 KM
   • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
    154.703 KM
   • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od medjunarodnih organizacija
    48.331 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  331.785 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova331.785 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 82.089 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  82.089 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava82.089 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    81.698 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    391 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 3.005.296 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  400 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca400 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  369 KM
  • 713100 - Porezi na plaće369 KM
   • 713100 - Porezi na plaću
    369 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  105.508 KM
  • 714100 - Porez na imovinu105.508 KM
   • 714100 - Stalne pristojbe na imovinu
    54.709 KM
   • 714100 - Porez na financij. i kapitalne transakcije
    37.053 KM
   • 714100 - Porez na nasljedj. i darove
    13.746 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  190 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost67 KM
   • 715100 - Porez na promet proizv.po tarif. brojevima
    67 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga124 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.118.603 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.118.603 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fiz.osoba od nesamost djelatnosti
    770.943 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba na dobitke od nagradnih igara
    170.827 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak od drugih sam. djelatnosti
    112.532 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak po konacnom obracunu
    42.520 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od samostalne djelatnosti
    17.797 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od imovine i imovinskih prava
    3.045 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od ulaganja kapitala
    939 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.737.921 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.737.921 KM
   • 717100 - FMF Prihodi iz indirektnih poreza za općine
    1.556.018 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    181.903 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  42.304 KM
  • 719100 - Ostali porezi42.304 KM
   • 719100 - Por. na potrosnju u ugost. od fiz. osoba
    25.309 KM
   • 719100 - Por. na potr. u ug. od pravnih osoba
    16.994 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.344.339 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  85.033 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija83.461 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    73.987 KM
   • 721100 - Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    9.474 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.539 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    1.500 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine
    39 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika33 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.256.956 KM
  • 722100 - Administrativne takse33.831 KM
   • 722100 - Županijske pristojbe
    33.831 KM
  • 722300 - Komunalne takse455.888 KM
   • 722300 - Komunalna naknada-JU Vrilo
    234.753 KM
   • 722300 - Općinska komunalna naknada za istaknutu tvrtku
    221.134 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade734.244 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    705.866 KM
   • 722400 - Nakn. za opće korisne funkc.šu.
    23.123 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    5.255 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse288.669 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    170.302 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    74.255 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - katastar
    38.728 KM
   • 722500 - Ostale nakande
    5.384 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)650.775 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga drugim razinama vlasti
    618.330 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    28.320 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    4.125 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi93.550 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    80.000 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    11.565 KM
   • 722700 - Prihodi od prinudne naplate
    1.985 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.350 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.350 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.555.093 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  784.401 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti784.401 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od županije
    572.655 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    193.707 KM
   • 732100 - Transferi od izvanproracunaksih fondova
    18.039 KM
 • 733000 - Donacije
  8.800 KM
  • 733100 - Donacije8.800 KM
   • 733100 - Sponz za opć.malonogomet.ligu
    8.800 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  130.349 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada130.349 KM
   • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
    130.349 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  631.543 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova631.543 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 256.749 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  256.749 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava256.749 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    252.989 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    3.760 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 3.284.265 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  915 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca915 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  150 KM
  • 713100 - Porezi na plaće150 KM
   • 713100 - Porezi na plaću
    150 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  176.868 KM
  • 714100 - Porez na imovinu176.868 KM
   • 714100 - Porez na financijske i kaptalane transakcije
    101.812 KM
   • 714100 - Stalne pristojbe na imovinu
    58.140 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    11.777 KM
   • 714100 - Povremeni porezi na imovinu
    5.139 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.313.824 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.313.824 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fiz.osoba od nesamost djelatnosti
    949.776 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba na dobitke od nagradnih igara
    151.140 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak od drugih sam. djelatnosti
    121.219 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak po konacnom obracunu
    42.556 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od samostalne djelatnosti
    31.647 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od ulaganja kapitala
    13.525 KM
   • 716100 - Prihodi od por na dohodak fiz osoba od imovine i imovinskih prava
    3.962 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.731.443 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.731.443 KM
   • 717100 - FMF prihodi od indirektnih poreza za općine
    1.558.981 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    172.425 KM
   • 717100 - Neizravni prihodi koji pripadaju direkcijama cesta prethodne godine
    37 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  61.065 KM
  • 719100 - Ostali porezi61.065 KM
   • 719100 - Por. na potr. u ug. od pravnih osoba
    32.985 KM
   • 719100 - Por. na potrosnju u ugost. od fiz. osoba
    28.049 KM
   • 719100 - Pos. porez na pl. za zastistu od prirodnih i dr. nesreca
    31 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.955.844 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  128.168 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija125.648 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    79.673 KM
   • 721100 - Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    45.975 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.510 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    2.500 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine
    10 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika10 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.826.916 KM
  • 722100 - Administrativne takse34.730 KM
   • 722100 - Općinske administrativne pristojbe
    28.740 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanje i druge civilne registracije
    5.450 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeru dokumenata
    340 KM
   • 722100 - Općinske pristojbe
    200 KM
  • 722300 - Komunalne takse460.138 KM
   • 722300 - Općinska komunalna naknada za istaknutu tvrtku
    268.421 KM
   • 722300 - Komunalna naknada-JU Vrilo
    191.717 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade258.082 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    229.518 KM
   • 722400 - Nakn. za opće korisne funkc.šu.
    20.715 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    7.849 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse374.324 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    182.159 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    117.561 KM
   • 722500 - Ostale nakande
    37.718 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - katastar
    36.886 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)680.101 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga drugim razinama vlasti
    648.290 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    28.870 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    2.941 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi19.541 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    18.191 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    1.350 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  760 KM
  • 723100 - Novčane kazne760 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 920.997 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  588.367 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti588.367 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od županije
    419.140 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    165.000 KM
   • 732100 - Transferi od izvanproracunaksih fondova
    3.228 KM
   • 732100 - Šimićevi susreti
    1.000 KM
 • 733000 - Donacije
  11.250 KM
  • 733100 - Donacije11.250 KM
   • 733100 - Sponz za opć.malonogomet.ligu
    11.250 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  101.380 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada101.380 KM
   • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od medjunarodnih organizacija
    62.290 KM
   • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
    39.090 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  220.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova220.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 207.181 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  207.181 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava207.181 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    154.906 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    52.275 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.410.782 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.299.204 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.062.652 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 236.552 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  111.578 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca111.578 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 556.824 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  556.824 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.755 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju28.599 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge229.510 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    99.283 KM
   • 613300 - Usluge održavanja gradske čistoće
    89.536 KM
   • 613300 - Izdaci telefon i poštanske usluge
    33.831 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge osiguranja
    3.533 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    3.325 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara36.271 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.699 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje37.014 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.758 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge198.217 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    57.254 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    47.616 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    29.820 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze
    25.345 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    18.675 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    10.063 KM
   • 613900 - Šimićevi susreti
    5.002 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    4.440 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.748.750 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.227.378 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade49.307 KM
   • 614100 - Sredstva za sport
    25.929 KM
   • 614100 - Dom zdravlja
    19.992 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu-knjige
    3.386 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima132.308 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene - elementarne nepogode
    65.762 KM
   • 614200 - Studentske potpore
    54.800 KM
   • 614200 - Isplate za vojne invalide i obitelji poginulih.branitelja
    11.745 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama958.808 KM
   • 614300 - U I O - Terminal
    203.999 KM
   • 614300 - Centar soc. skrbi
    188.600 KM
   • 614300 - Dječji vrtić
    130.740 KM
   • 614300 - OŠ škola Grude - M.T.
    106.643 KM
   • 614300 - Ostali transferi nep.org.
    64.975 KM
   • 614300 - OŠ škola Drinovci - Tihaljina - M.T.
    55.047 KM
   • 614300 - OŠ škola Sovići - M. T.
    50.045 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    48.000 KM
   • 614300 - HVIDRA
    22.496 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana
    18.996 KM
   • 614300 - Udruga obitelji pog. i nestalih boraca
    18.796 KM
   • 614300 - Crveni križ
    18.500 KM
   • 614300 - Srednja škola Grude
    9.805 KM
   • 614300 - Udruga oboljelih od PTSP
    7.992 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola
    4.248 KM
   • 614300 - HDZ BIH
    2.626 KM
   • 614300 - NS RZB
    2.450 KM
   • 614300 - HSP BIH
    1.750 KM
   • 614300 - HDZ 1990
    1.750 KM
   • 614300 - Škole - maturanti
    1.000 KM
   • 614300 - Neov. kandidat m. Tica
    350 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima655.712 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    370.721 KM
   • 614400 - Javna ustanova Vrilo
    284.991 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima408.672 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo22.571 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više uplaćenih sredstava
    22.571 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.521.372 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.521.372 KM
   • 615100 - Održavanje nerazvrstanih cesta
    1.281.132 KM
   • 615100 - Izr. projektne dokumentacije
    108.228 KM
   • 615100 - Izgr. i opremanje obj. u G. Vrelu
    57.320 KM
   • 615100 - Čišćenje rijeke Tihaljine
    53.025 KM
   • 615100 - Održavanje i opravka škola
    21.667 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 275.390 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  275.390 KM
  • 821200 - Nabavka građevina273.800 KM
   • 821200 - Rek. vodovoda Sovići-Gorica
    273.800 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.589 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 122.411 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  122.411 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate122.411 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 236.503 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  236.503 KM
  • 823200 - Spoljne otplate236.503 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.456.378 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.341.363 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.095.371 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 245.992 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  115.014 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca115.014 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 616.479 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  616.479 KM
  • 613100 - Putni troškovi550 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju31.614 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge212.789 KM
   • 613300 - Usluge održavanje gradske čistoće
    89.996 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    87.151 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon i poštanske usluge
    29.996 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    2.837 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge osiguranja
    2.808 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara38.796 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.611 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje63.099 KM
   • 613700 - Javna rasvjeta
    37.807 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    25.292 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.885 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge243.135 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    62.790 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    47.840 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    46.266 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    32.908 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze
    25.224 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    17.699 KM
   • 613900 - Šimićevi susreti
    7.376 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    2.628 KM
   • 613900 - Zat. kamate i troškovi spora
    406 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.711.104 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.104.297 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade41.653 KM
   • 614100 - Sredstva za sport
    24.638 KM
   • 614100 - Dom zdravlja
    6.664 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu-knjige
    2.851 KM
   • 614100 - MZ Grude
    500 KM
   • 614100 - MZ Drinovci
    500 KM
   • 614100 - MZ Tihaljina
    500 KM
   • 614100 - MZ Sovići Donji
    500 KM
   • 614100 - MZ Ružići
    500 KM
   • 614100 - MZ Ledinac - Podledinac
    500 KM
   • 614100 - MZ Višnjica - Medovići
    500 KM
   • 614100 - MZ Dragicina
    500 KM
   • 614100 - MZ Dolac - P. Vlaka
    500 KM
   • 614100 - MZ Sovići Gornji
    500 KM
   • 614100 - MZ Puteševica Jabuka
    500 KM
   • 614100 - MZ Borajna
    500 KM
   • 614100 - MZ Grude - Zapad
    500 KM
   • 614100 - MZ Pocrte
    500 KM
   • 614100 - MZ Gorica
    500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima154.751 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene - elementarne nepogode
    138.348 KM
   • 614200 - Ispl. za vojne inv. i obitelji pog.br.
    14.602 KM
   • 614200 - Studentske potpore
    1.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama977.802 KM
   • 614300 - U I O - Terminal
    216.357 KM
   • 614300 - Centar soc. skrbi
    191.286 KM
   • 614300 - Dječji vrtić
    126.000 KM
   • 614300 - OŠ škola Grude - M.T.
    87.177 KM
   • 614300 - Ostali transferi nep.org.
    78.395 KM
   • 614300 - OŠ škola Sovići - M. T.
    59.838 KM
   • 614300 - OŠ škola Drinovci - Tihaljina - M.T.
    58.504 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    50.000 KM
   • 614300 - HVIDRA
    23.566 KM
   • 614300 - Crveni križ
    18.500 KM
   • 614300 - Udruga obitelji pog. i nestalih boraca
    16.996 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana
    15.996 KM
   • 614300 - Općinska izborna komisija
    15.500 KM
   • 614300 - Udruga oboljelih od PTSP
    7.992 KM
   • 614300 - HDZ BIH
    2.450 KM
   • 614300 - NS RZB
    2.450 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola
    1.945 KM
   • 614300 - HSP BIH
    1.750 KM
   • 614300 - HDZ 1990
    1.750 KM
   • 614300 - Srednja škola Grude
    1.000 KM
   • 614300 - Neov. kandidat m. Tica
    350 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima640.076 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    321.694 KM
   • 614400 - Javna ustanova Vrilo
    318.381 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima268.510 KM
   • 614500 - Prevoz učenika
    268.510 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo21.506 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više uplaćenih sredstava
    21.506 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  606.807 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade606.807 KM
   • 615100 - Održavanje nerazvrstanih cesta
    342.792 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija lok. ceste Ledinac Podl.
    86.890 KM
   • 615100 - Školska dvorana Tihaljina
    86.791 KM
   • 615100 - Izr. projektne dokumentacije
    40.980 KM
   • 615100 - Kanalizacija centar Grude
    26.728 KM
   • 615100 - Održavanje i opravka škola
    22.625 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 7.758 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  7.758 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.758 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 75.136 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  75.136 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate75.136 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 237.362 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  237.362 KM
  • 823200 - Spoljne otplate237.362 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.503.375 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.384.194 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.135.056 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 249.138 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  119.181 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca119.181 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.131.441 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.131.441 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.957 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju33.937 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge167.959 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    97.986 KM
   • 613300 - Usluge održavanja gradske čistoće
    69.973 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara43.014 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.718 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.250 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje579.475 KM
   • 613700 - Sanacija lokalnih i nerazvrstanih cesta
    368.181 KM
   • 613700 - Uređenje grada
    132.879 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    58.441 KM
   • 613700 - Javna rasvjeta
    19.973 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.835 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge276.295 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    79.930 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    56.304 KM
   • 613900 - Izdaci za rad povjerenstava
    35.881 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    26.991 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze
    23.681 KM
   • 613900 - Šimićevi susreti
    22.857 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    21.926 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    6.566 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    2.158 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.424.316 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.262.085 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade315.258 KM
   • 614100 - Centar za socijalni rad
    226.628 KM
   • 614100 - Sredstva za sport
    49.853 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu-knjige
    24.276 KM
   • 614100 - Studentski dom Mostar
    6.000 KM
   • 614100 - Zdravstvene usluge
    1.000 KM
   • 614100 - MZ Grude
    500 KM
   • 614100 - MZ Drinovci
    500 KM
   • 614100 - MZ Tihaljina
    500 KM
   • 614100 - MZ Sovići Donji
    500 KM
   • 614100 - MZ Ružići
    500 KM
   • 614100 - MZ Ledinac - Podledinac
    500 KM
   • 614100 - MZ Višnjica - Medovići
    500 KM
   • 614100 - MZ Dragićina
    500 KM
   • 614100 - MZ Dolac - P. Vlaka
    500 KM
   • 614100 - MZ Sovići Gornji
    500 KM
   • 614100 - MZ Puteševica Jabuka
    500 KM
   • 614100 - MZ Borajna
    500 KM
   • 614100 - MZ Grude - Zapad
    500 KM
   • 614100 - MZ Pocrte
    500 KM
   • 614100 - MZ Gorica
    500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima468.754 KM
   • 614200 - Učešće u prijevozu učenika
    262.797 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene - elementarne nepogode
    126.597 KM
   • 614200 - Studentske potpore
    57.800 KM
   • 614200 - Obilježavanje obljetnica iz dom.rata
    21.561 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama772.668 KM
   • 614300 - U I O - Terminal
    205.764 KM
   • 614300 - Dječji vrtić
    132.461 KM
   • 614300 - OŠ škola Grude - M.T.
    99.691 KM
   • 614300 - Ostali transferi nep.org.
    83.973 KM
   • 614300 - OŠ škola Drinovci - Tihaljina - M.T.
    54.638 KM
   • 614300 - OŠ škola Sovići - M. T.
    52.458 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    50.787 KM
   • 614300 - Crveni križ
    17.200 KM
   • 614300 - HVIDRA
    16.663 KM
   • 614300 - Udruga obitelji pog. i nestalih boraca
    15.663 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana
    14.743 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola
    9.351 KM
   • 614300 - Udruga oboljelih od PTSP
    7.326 KM
   • 614300 - HDZ BIH
    4.900 KM
   • 614300 - Srednja škola Grude
    3.000 KM
   • 614300 - HDZ 1990
    1.150 KM
   • 614300 - NS RZB
    1.150 KM
   • 614300 - HSP BIH
    1.050 KM
   • 614300 - SDP BIH
    700 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima569.610 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    293.473 KM
   • 614400 - Javna ustanova Vrilo
    268.640 KM
   • 614400 - Veterinarska stanica Grude
    7.497 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo135.795 KM
   • 614800 - Izvr.sud.presuda za neispl.plaće
    135.795 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  162.231 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade162.231 KM
   • 615100 - Učešće u projektima
    52.860 KM
   • 615100 - Izgradnja i opremanje objekata u g.vrelu
    50.833 KM
   • 615100 - Dvorana OŠ Grude
    37.536 KM
   • 615100 - Održavanje i opravka škola
    21.003 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 566.045 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  566.045 KM
  • 821200 - Nabavka građevina481.497 KM
   • 821200 - Izgradnja vodovoda
    481.497 KM
  • 821300 - Nabavka opreme43.422 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava41.126 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 105.414 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  105.414 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate105.414 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 237.090 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  237.090 KM
  • 823200 - Spoljne otplate237.090 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.744.814 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.602.880 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.342.168 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 260.711 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  141.934 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca141.934 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.574.720 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.574.720 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.607 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju27.306 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge198.040 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    147.043 KM
   • 613300 - Usluge održavanja gradske čistoće
    50.996 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara39.152 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.673 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.740 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.001.389 KM
   • 613700 - Sanacija lokalnih i nerazvrstanih puteva
    716.276 KM
   • 613700 - Uređenje grada
    240.494 KM
   • 613700 - Javna rasvjeta
    20.101 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
    16.774 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje zgrada
    6.894 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje vozila
    533 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje opreme
    317 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.258 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge273.556 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    75.750 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    52.423 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze
    28.499 KM
   • 613900 - Kompjutorske usluge
    24.278 KM
   • 613900 - Šimićevi susreti
    22.368 KM
   • 613900 - Izdaci za rad povjerenstava
    21.223 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    14.262 KM
   • 613900 - Usluge medija
    13.980 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja
    12.442 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    5.988 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    2.343 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.566.960 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.340.533 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade336.876 KM
   • 614100 - Centar za socijalni rad
    263.057 KM
   • 614100 - Sredstva za sport
    42.921 KM
   • 614100 - Studentski dom Mostar
    12.000 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu
    11.398 KM
   • 614100 - MZ Grude
    500 KM
   • 614100 - MZ Drinovci
    500 KM
   • 614100 - MZ Tihaljina
    500 KM
   • 614100 - MZ Sovići Donji
    500 KM
   • 614100 - MZ Ružići
    500 KM
   • 614100 - MZ Ledinac - Podledinac
    500 KM
   • 614100 - MZ Višnjica - Medovići
    500 KM
   • 614100 - MZ Dragićina
    500 KM
   • 614100 - MZ Dolac - P. Vlaka
    500 KM
   • 614100 - MZ Sovići Gornji
    500 KM
   • 614100 - MZ Puteševica Jabuka
    500 KM
   • 614100 - MZ Borajna
    500 KM
   • 614100 - MZ Grude - Zapad
    500 KM
   • 614100 - MZ Pocrte
    500 KM
   • 614100 - MZ Gorica
    500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima357.420 KM
   • 614200 - Učešće u prijevozu učenika
    280.374 KM
   • 614200 - Studentske potpore
    43.000 KM
   • 614200 - Obilježavanje obljetnica iz dom.rata
    27.655 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene - elementarne nepogode
    6.391 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama839.087 KM
   • 614300 - U I O - Terminal
    199.391 KM
   • 614300 - Dječji vrtić
    149.362 KM
   • 614300 - Ostali transferi nep.org.
    109.451 KM
   • 614300 - OŠ škola Grude - M.T.
    106.563 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    56.910 KM
   • 614300 - OŠ škola Drinovci - Tihaljina - M.T.
    54.416 KM
   • 614300 - OŠ škola Sovići - M. T.
    49.902 KM
   • 614300 - HVIDRA
    20.996 KM
   • 614300 - Crveni križ
    20.200 KM
   • 614300 - Udruga obitelji pog. i nestalih boraca
    17.596 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana
    16.796 KM
   • 614300 - Srednja škola Grude
    10.798 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola
    9.715 KM
   • 614300 - Udruga oboljelih od PTSP
    8.192 KM
   • 614300 - HDZ BIH
    4.900 KM
   • 614300 - HDZ 1990
    1.050 KM
   • 614300 - NS RZB
    1.050 KM
   • 614300 - HSP BIH
    700 KM
   • 614300 - SDP BIH
    700 KM
   • 614300 - NEOVISNI KANDIDAT
    400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima721.448 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    451.448 KM
   • 614400 - Javna ustanova Vrilo
    270.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo85.702 KM
   • 614800 - Izvr.sud.presuda za neispl.plaće
    68.888 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više uplaćenih
    16.814 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  226.427 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade226.427 KM
   • 615100 - Održavanje i opravka škola
    80.361 KM
   • 615100 - Učešće u projektima
    78.509 KM
   • 615100 - Izgradnja i opremanje objekata u g.vrelu
    67.558 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.441.074 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.441.074 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.260.870 KM
   • 821200 - Izgradnja vodovoda
    2.260.870 KM
  • 821300 - Nabavka opreme25.810 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava154.394 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti projektne pripreme - projekti IM BE POLJE - navodnjavanje
    154.394 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 76.951 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  76.951 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate58.814 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje18.137 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 339.283 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  339.283 KM
  • 823200 - Spoljne otplate237.052 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja102.231 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.842.615 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.693.225 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.401.043 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 292.181 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  149.391 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca149.391 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.117.549 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.117.549 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.323 KM
   • 613100 - Troskovi dnevn. u zemlji
    2.602 KM
   • 613100 - Putovanje osobna vozila u zem.
    640 KM
   • 613100 - Troskovi smjestaja za sl. put u zemlji
    81 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju33.746 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    22.900 KM
   • 613200 - Loz ulje
    10.846 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge258.367 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    163.263 KM
   • 613300 - Usluge održavanja gradske čistoće
    56.847 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikacije
    38.257 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara36.441 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    30.313 KM
   • 613400 - Materijal za ciscenje
    6.128 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.699 KM
   • 613500 - Benzin
    14.449 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    2.251 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme750 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje482.186 KM
   • 613700 - Sanacija lokalnih i nerazvrstanih puteva
    406.594 KM
   • 613700 - Uređenje grada
    36.377 KM
   • 613700 - Javna rasvjeta
    23.092 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
    13.246 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje opreme
    1.700 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje vozila
    1.179 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.972 KM
   • 613800 - Neg teč razlike
    3.500 KM
   • 613800 - Provizija banke
    1.746 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    725 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge280.065 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    72.570 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    57.155 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    38.624 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze
    24.452 KM
   • 613900 - Kompjutorske usluge
    24.310 KM
   • 613900 - Izdaci za rad povjerenstava
    23.958 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    11.577 KM
   • 613900 - Usluge medija
    8.741 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja
    6.280 KM
   • 613900 - Izda. racunov. i revizi. usluga
    5.867 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    3.597 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    2.936 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 2.476.192 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.399.808 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade547.614 KM
   • 614100 - Centar za socijalni rad
    265.457 KM
   • 614100 - Uno - terminal (carinski terminal)
    190.671 KM
   • 614100 - Sredstva za sport
    60.572 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu
    30.914 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima387.251 KM
   • 614200 - Učešće u prijevozu učenika
    290.588 KM
   • 614200 - Studentske potpore
    38.400 KM
   • 614200 - Obilježavanje obljetnica iz dom.rata
    35.959 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene - elementarne nepogode
    22.304 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama652.434 KM
   • 614300 - Dječji vrtić
    142.912 KM
   • 614300 - OŠ škola Grude - M.T.
    113.815 KM
   • 614300 - Ostali transferi nep.org.
    97.900 KM
   • 614300 - OŠ škola Sovići - M. T.
    73.789 KM
   • 614300 - OŠ škola Drinovci - Tihaljina - M.T.
    61.446 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    54.660 KM
   • 614300 - HVIDRA
    18.996 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana
    18.796 KM
   • 614300 - Crveni križ
    18.000 KM
   • 614300 - Udruga obitelji pog. i nestalih boraca
    17.315 KM
   • 614300 - Udruga oboljelih od PTSP
    7.992 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - MZ
    7.500 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola
    5.707 KM
   • 614300 - HDZ BIH
    4.900 KM
   • 614300 - Srednja škola Grude
    4.855 KM
   • 614300 - HDZ 1990
    1.050 KM
   • 614300 - NS RZB
    1.050 KM
   • 614300 - HSP BIH
    700 KM
   • 614300 - SDP BIH
    700 KM
   • 614300 - NEOVISNI KANDIDAT
    350 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima411.171 KM
   • 614400 - Javna ustanova Vrilo
    250.000 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    161.171 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima324.710 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - izgradnja poduzetničke infrastrukture u PZ
    324.710 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo76.628 KM
   • 614800 - Izvr.sud.presuda za neispl.plaće
    69.264 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više uplaćenih
    7.364 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  76.384 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama76.384 KM
   • 615300 - Učešće u projektima
    40.369 KM
   • 615300 - Održavanje i opravka škola
    36.014 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 462.780 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  462.780 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada19.958 KM
  • 821200 - Nabavka građevina165.101 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda
    165.101 KM
  • 821300 - Nabavka opreme49.458 KM
   • 821300 - Nabavka motornih vozila
    38.431 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    9.668 KM
   • 821300 - Namjestaj
    1.359 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava228.264 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti projektne pripreme - projekti im be polje (projekt navodnjavanje)
    228.264 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 160.444 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  160.444 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate41.310 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje119.134 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 208.260 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  208.260 KM
  • 823200 - Spoljne otplate110.600 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja97.661 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.715.952 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.579.969 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.283.261 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 296.708 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  135.983 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca135.983 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.916.898 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.916.898 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.761 KM
   • 613100 - Troskovi dnevn. u zemlji
    2.761 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju30.143 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    23.948 KM
   • 613200 - Loz ulje
    6.195 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge309.382 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    219.032 KM
   • 613300 - Usluge održavanja gradske čistoće
    49.965 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikacije
    40.384 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara38.690 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    31.989 KM
   • 613400 - Materijal za ciscenje
    6.701 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.492 KM
   • 613500 - Benzin
    12.438 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.054 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme930 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.140.082 KM
   • 613700 - Sanacija lokalnih i nerazvrstanih puteva
    745.875 KM
   • 613700 - Uređenje grada
    299.439 KM
   • 613700 - Javna rasvjeta
    62.799 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
    26.145 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje vozila
    2.959 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje zgrada
    2.457 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje opreme
    410 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.160 KM
   • 613800 - Neg teč razlike
    3.527 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    3.023 KM
   • 613800 - Provizija banke
    1.610 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge371.258 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    77.055 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    60.335 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    59.755 KM
   • 613900 - Naknade za volonterski rad
    46.286 KM
   • 613900 - Izdaci za rad povjerenstava
    36.650 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze
    34.216 KM
   • 613900 - Kompjutorske usluge
    16.913 KM
   • 613900 - Šimićevi susreti
    11.450 KM
   • 613900 - Usluge medija
    11.402 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    8.573 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja
    5.306 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    2.475 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    842 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.773.184 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.335.146 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade640.519 KM
   • 614100 - Centar za socijalni rad
    277.896 KM
   • 614100 - Uno - terminal (carinski terminal)
    193.846 KM
   • 614100 - Sredstva za sport
    126.571 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu
    37.207 KM
   • 614100 - Transfer za obrazovanje - ustanove predškolskog odgoja
    5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima332.721 KM
   • 614200 - Učešće u prijevozu učenika
    295.009 KM
   • 614200 - Obilježavanje obljetnica iz dom.rata
    25.712 KM
   • 614200 - Studentske potpore
    10.000 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene - elementarne nepogode
    2.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama675.330 KM
   • 614300 - Dječji vrtić
    163.437 KM
   • 614300 - OŠ škola Grude - M.T.
    104.036 KM
   • 614300 - Ostali transferi nep.org.
    88.862 KM
   • 614300 - OŠ škola Drinovci - Tihaljina - M.T.
    70.086 KM
   • 614300 - OŠ škola Sovići - M. T.
    66.879 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    54.660 KM
   • 614300 - Crveni križ
    21.335 KM
   • 614300 - Udruga obitelji pog. i nestalih boraca
    19.596 KM
   • 614300 - HVIDRA
    19.496 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana
    15.996 KM
   • 614300 - Općinska izborna komisija
    15.500 KM
   • 614300 - Udruga oboljelih od PTSP
    7.992 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - MZ
    7.500 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola
    7.065 KM
   • 614300 - HDZ BIH
    4.900 KM
   • 614300 - Srednja škola Grude
    4.141 KM
   • 614300 - HDZ 1990
    1.050 KM
   • 614300 - NS RZB
    1.050 KM
   • 614300 - HSP BIH
    700 KM
   • 614300 - SDP BIH
    700 KM
   • 614300 - NEOVISNI KANDIDAT
    350 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima438.725 KM
   • 614400 - Javna ustanova Vrilo
    287.500 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    127.129 KM
   • 614400 - RTV Herceg-Bosne Doo Mostar
    24.096 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima170.069 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - izgradnja poduzetničke infrastrukture u PZ
    170.069 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo77.782 KM
   • 614800 - Izvr.sud.presuda za neispl.plaće
    70.182 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više uplaćenih
    7.600 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  438.038 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama438.038 KM
   • 615300 - Učešće u projektima
    314.268 KM
   • 615300 - Održavanje i opravka škola
    69.060 KM
   • 615300 - Projektna dokumentacija
    54.710 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 234.223 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  234.223 KM
  • 821200 - Nabavka građevina192.829 KM
   • 821200 - Dogradnja OŠ Grude
    136.337 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda
    56.492 KM
  • 821300 - Nabavka opreme41.394 KM
   • 821300 - Nabavka motornih vozila
    26.083 KM
   • 821300 - Namjestaj
    8.341 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    6.970 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 143.324 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  143.324 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate30.065 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje113.259 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 382.260 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  382.260 KM
  • 823200 - Spoljne otplate35.238 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja347.022 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.639.729 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.507.120 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.262.950 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 244.170 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  132.610 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca132.610 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.841.386 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.841.386 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.415 KM
   • 613100 - Putni troškovi u inozemstvo
    3.943 KM
   • 613100 - Putovanje osobna vozila u zem.
    3.472 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju34.846 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    22.691 KM
   • 613200 - Loz ulje
    12.154 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge329.793 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    228.616 KM
   • 613300 - Usluge održavanja gradske čistoće
    53.869 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikacije
    47.308 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara83.202 KM
   • 613400 - Materijal za ciscenje
    55.516 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    27.686 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.027 KM
   • 613500 - Benzin
    14.171 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.856 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.080 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.000.925 KM
   • 613700 - Sanacija lokalnih i nerazvrstanih puteva
    885.365 KM
   • 613700 - Javna rasvjeta
    58.854 KM
   • 613700 - Uređenje grada
    30.820 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
    22.672 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje vozila
    1.561 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje zgrada
    995 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje opreme
    658 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.972 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    3.047 KM
   • 613800 - Provizija banke
    2.513 KM
   • 613800 - Neg teč razlike
    1.413 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge357.125 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    79.630 KM
   • 613900 - Naknade za volonterski rad
    65.764 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    52.191 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    41.382 KM
   • 613900 - Izdaci za rad povjerenstava
    29.308 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze
    28.164 KM
   • 613900 - Usluge medija
    16.929 KM
   • 613900 - Kompjutorske usluge
    15.355 KM
   • 613900 - Šimićevi susreti
    11.772 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja
    7.001 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    6.552 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    1.546 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.507 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    23 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 2.421.271 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.129.716 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade578.431 KM
   • 614100 - Centar za socijalni rad
    240.358 KM
   • 614100 - Uno - terminal (carinski terminal)
    203.604 KM
   • 614100 - Sredstva za sport
    71.188 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturna događanja
    38.850 KM
   • 614100 - snimanje lijepom našom
    19.431 KM
   • 614100 - Transfer za obrazovanje - ustanove predškolskog odgoja
    5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima308.814 KM
   • 614200 - Učešće u prijevozu učenika
    266.296 KM
   • 614200 - Obilježavanje obljetnica iz dom.rata
    26.515 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene -
    10.003 KM
   • 614200 - Studentske potpore
    6.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama626.977 KM
   • 614300 - Dječji vrtić
    146.516 KM
   • 614300 - OŠ škola Grude - M.T.
    87.674 KM
   • 614300 - Ostali transferi nep.org.
    80.414 KM
   • 614300 - OŠ škola Sovići - M. T.
    59.769 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    55.160 KM
   • 614300 - OŠ škola Drinovci - Tihaljina - M.T.
    51.795 KM
   • 614300 - Sanacija duga dječjeg vrtića
    33.300 KM
   • 614300 - Crveni križ
    22.515 KM
   • 614300 - HVIDRA
    16.996 KM
   • 614300 - Udruga obitelji pog. i nestalih boraca
    15.996 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana
    15.996 KM
   • 614300 - HDZ BIH
    12.600 KM
   • 614300 - Udruga oboljelih od PTSP
    7.999 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - MZ
    7.500 KM
   • 614300 - Srednja škola Grude
    4.811 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola
    3.037 KM
   • 614300 - HSP BIH
    2.100 KM
   • 614300 - HDZ 1990
    1.400 KM
   • 614300 - SDP BIH
    700 KM
   • 614300 - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
    700 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima352.593 KM
   • 614400 - Javna ustanova Vrilo
    270.000 KM
   • 614400 - JP Komunalno - izgradnja cjevovoda
    46.449 KM
   • 614400 - RTV Herceg-Bosne Doo Mostar
    36.144 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima237.629 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - izgradnja poduzetničke infrastrukture u PZ
    237.629 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo25.273 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više uplaćenih
    20.653 KM
   • 614800 - Izvr.sud.presuda za neispl.plaće
    4.620 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  291.554 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama291.554 KM
   • 615300 - Održavanje i opravka škola
    142.927 KM
   • 615300 - Učešće u projektima
    130.727 KM
   • 615300 - Projektna dokumentacija
    17.901 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 622.986 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  622.986 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.008 KM
  • 821200 - Nabavka građevina576.037 KM
   • 821200 - Izgradnja cjevovoda
    319.393 KM
   • 821200 - Izgradnja poslovne zgrade
    131.008 KM
   • 821200 - Dogradnja OŠ Grude
    125.636 KM
  • 821300 - Nabavka opreme38.140 KM
   • 821300 - Nabavka motornih vozila
    29.258 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    6.848 KM
   • 821300 - Namjestaj
    2.035 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava7.800 KM
   • 821500 - ProjekatAdriatic Canyoning
    7.800 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 119.818 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  119.818 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate23.971 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje95.847 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 391.733 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  391.733 KM
  • 823200 - Spoljne otplate39.627 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja352.106 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: