Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.691.544 KM

PORESKI PRIHODI

604.497 KM  (35,74%)

NEPORESKI PRIHODI

434.806 KM  (25,70%)

TRANSFERI I DONACIJE

652.241 KM  (38,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.834.438 KM

LIČNA PRIMANJA

572.249 KM  (31,19%)

MATERIJAL I USLUGE

323.071 KM  (17,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

668.814 KM  (36,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

327 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.566.508 KM

PORESKI PRIHODI

596.882 KM  (38,10%)

NEPORESKI PRIHODI

326.853 KM  (20,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

642.773 KM  (41,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.710.381 KM

LIČNA PRIMANJA

582.709 KM  (34,07%)

MATERIJAL I USLUGE

371.808 KM  (21,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

441.165 KM  (25,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.622.559 KM

PORESKI PRIHODI

599.271 KM  (36,93%)

NEPORESKI PRIHODI

342.837 KM  (21,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

680.451 KM  (41,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.696.107 KM

LIČNA PRIMANJA

634.409 KM  (37,40%)

MATERIJAL I USLUGE

253.075 KM  (14,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

451.678 KM  (26,63%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.600.019 KM

PORESKI PRIHODI

616.402 KM  (23,71%)

NEPORESKI PRIHODI

389.565 KM  (14,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.529.984 KM  (58,85%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.068 KM  ( 0,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

62.000 KM  ( 2,38%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.335.140 KM

LIČNA PRIMANJA

663.458 KM  (28,41%)

MATERIJAL I USLUGE

180.224 KM  ( 7,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

746.191 KM  (31,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

62.000 KM  ( 2,66%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.329.523 KM

PORESKI PRIHODI

719.361 KM  (30,88%)

NEPORESKI PRIHODI

640.420 KM  (27,49%)

TRANSFERI I DONACIJE

867.742 KM  (37,25%)

PRIMICI OD IMOVINE

35.000 KM  ( 1,50%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

67.000 KM  ( 2,88%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.476.913 KM

LIČNA PRIMANJA

627.311 KM  (25,33%)

MATERIJAL I USLUGE

253.160 KM  (10,22%)

TRANSFERI I DOZNAKE

741.455 KM  (29,93%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

67.000 KM  ( 2,70%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.248.236 KM

PORESKI PRIHODI

718.004 KM  (31,94%)

NEPORESKI PRIHODI

478.014 KM  (21,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

972.218 KM  (43,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

80.000 KM  ( 3,56%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.974.694 KM

LIČNA PRIMANJA

634.958 KM  (32,15%)

MATERIJAL I USLUGE

255.642 KM  (12,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

790.148 KM  (40,01%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.594 KM  ( 0,13%)

OTPLATA DUGOVA

80.000 KM  ( 4,05%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.037.746 KM

PORESKI PRIHODI

762.721 KM  (37,43%)

NEPORESKI PRIHODI

423.720 KM  (20,79%)

TRANSFERI I DONACIJE

851.305 KM  (41,78%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.031.732 KM

LIČNA PRIMANJA

623.139 KM  (30,67%)

MATERIJAL I USLUGE

330.732 KM  (16,28%)

TRANSFERI I DOZNAKE

836.661 KM  (41,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.193 KM  ( 0,06%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 604.497 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.331 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.331 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.803 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.803 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  83.538 KM
  • 714100 - Porez na imovinu83.538 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  470 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost460 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga10 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  117.038 KM
  • 716100 - Porez na dohodak117.038 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  397.563 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza397.563 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  754 KM
  • 719100 - Ostali porezi754 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 434.806 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  8.659 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija8.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine59 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  422.067 KM
  • 722100 - Administrativne takse33.697 KM
  • 722300 - Komunalne takse153.783 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade159.934 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse70.745 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.908 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.080 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.080 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 652.241 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  475.394 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti475.394 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  176.847 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti176.847 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 596.882 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.189 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.189 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.063 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.063 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  73.035 KM
  • 714100 - Porez na imovinu73.035 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  384 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost104 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga280 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  138.041 KM
  • 716100 - Porez na dohodak138.041 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  380.030 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza380.030 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.140 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.140 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 326.853 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  8.731 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija8.725 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine6 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  317.892 KM
  • 722100 - Administrativne takse26.906 KM
  • 722300 - Komunalne takse164.042 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade48.539 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse69.957 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)8.448 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  230 KM
  • 723100 - Novčane kazne230 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 642.773 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  316.265 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti316.265 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  326.508 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti326.508 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 599.271 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  715 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca715 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.155 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.155 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  101.113 KM
  • 714100 - Porez na imovinu101.113 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  133 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga133 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  125.660 KM
  • 716100 - Porez na dohodak125.660 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  370.462 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza370.462 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  33 KM
  • 719100 - Ostali porezi33 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 342.837 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  8.045 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija8.044 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  327.694 KM
  • 722100 - Administrativne takse27.848 KM
  • 722300 - Komunalne takse183.992 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade28.497 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse78.626 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)8.731 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  7.098 KM
  • 723100 - Novčane kazne7.098 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 680.451 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  13.202 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva13.202 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  386.262 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti386.262 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  280.987 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva67.897 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti213.090 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 616.402 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  474 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca474 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  234 KM
  • 713100 - Porezi na plaće234 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  89.433 KM
  • 714100 - Porez na imovinu89.433 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  334 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga334 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  132.225 KM
  • 716100 - Porez na dohodak132.225 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  393.664 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza393.664 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  39 KM
  • 719100 - Ostali porezi39 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 389.565 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  16.846 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija16.794 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine52 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  372.482 KM
  • 722100 - Administrativne takse29.556 KM
   • 722100 - Takse za ovjeru dokumenata
    11.931 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja
    10.115 KM
   • 722100 - Ostale općinske takse - urbanistička, građevinska
    4.775 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    2.735 KM
  • 722300 - Komunalne takse167.122 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    109.338 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse
    57.784 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade23.591 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    6.668 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    4.889 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    3.761 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    3.400 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
    3.102 KM
   • 722400 - Naknada za dodjeljeno zemljište
    1.518 KM
   • 722400 - naknada za osiguranje od požara
    253 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse85.548 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila građana
    25.176 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    20.852 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    20.520 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća / redovan rad
    17.216 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka predmjera i katastra
    761 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    599 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća / dodatna primanja
    349 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara
    65 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalne premije osiguranja od od auto odg. za vatrogasce
    9 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.046 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    13.582 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    314 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi - kafe kuhinja
    150 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi52.620 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije - Civilna zaštita
    52.620 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  237 KM
  • 723100 - Novčane kazne237 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.529.984 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  757.253 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti757.253 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od ZDK
    511.917 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Federacije
    214.595 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od općina
    25.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od države
    5.740 KM
 • 733000 - Donacije
  6.757 KM
  • 733100 - Donacije6.757 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih osoba
    5.507 KM
   • 733100 - Donacije od fizičkih osoba
    1.250 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  765.974 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva50.695 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti715.279 KM
   • 812200 - Primljeni transferi od federacije
    603.370 KM
   • 812200 - Primljeni transferi od kantona
    111.909 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 2.068 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.068 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.068 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 62.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  62.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja62.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 719.361 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  17 KM
  • 713100 - Porezi na plaće17 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  128.216 KM
  • 714100 - Porez na imovinu128.216 KM
   • 714100 - Porez na prom. nepokretnosti pravnih lica
    58.474 KM
   • 714100 - Porez na prom. nepokretnosti fizičkih lica
    31.057 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    26.056 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    7.004 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    5.609 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    16 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  54 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga54 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  160.784 KM
  • 716100 - Porez na dohodak160.784 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    108.196 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    21.525 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    16.955 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    6.722 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od nagradnih igara
    6.515 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
    687 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    186 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  430.157 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza430.157 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza općinama
    361.254 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza za direkciju cesta
    68.904 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  133 KM
  • 719100 - Ostali porezi133 KM
   • 719100 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća dodatna primanja
    133 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 640.420 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  290.564 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija11.600 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    4.250 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    4.200 KM
   • 721100 - Prihodi od bilborda
    3.150 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine278.964 KM
   • 721200 - Prihodi od GSM licence
    278.830 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    134 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  349.856 KM
  • 722100 - Administrativne takse38.606 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja
    15.694 KM
   • 722100 - Takse za ovjeru dokumenata
    14.692 KM
   • 722100 - Ostale općinske takse - urbanistička, građevinska
    4.885 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    3.335 KM
  • 722300 - Komunalne takse155.378 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    122.059 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse
    33.319 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade52.071 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
    26.650 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    12.263 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    5.660 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    4.100 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    3.398 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse89.670 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila građana
    25.545 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    23.444 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    19.093 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća / redovan rad
    18.731 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka predmjera i katastra
    1.835 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    582 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća / dodatna primanja
    370 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara
    65 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalne premije osiguranja od od auto odg. za vatrogasce
    6 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)10.582 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    10.215 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    298 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi - kafe kuhinja
    69 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.549 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    2.109 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-ostalo
    1.440 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 867.742 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  518.066 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti518.066 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od ZDK
    510.877 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Federacije za pripravnike
    7.189 KM
 • 733000 - Donacije
  34.894 KM
  • 733100 - Donacije34.894 KM
   • 733100 - Donacije iz inostranstva za iftare
    33.249 KM
   • 733100 - Donacije od fizičkih i pravnih osoba za otklanjanje posljedinca prirodnih nesreća
    1.645 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  150.904 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada150.904 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  163.878 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova163.878 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od kantona
    128.485 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od federacije
    35.393 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 35.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  35.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava35.000 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zemljišta
    35.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 67.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  67.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja67.000 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 718.004 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  20 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca20 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  156.851 KM
  • 714100 - Porez na imovinu156.851 KM
   • 714100 - Porez na prom. nepokretnosti pravnih lica
    70.067 KM
   • 714100 - Porez na prom. nepokretnosti fizičkih lica
    41.273 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    27.620 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    10.461 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    6.760 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    670 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  181.829 KM
  • 716100 - Porez na dohodak181.829 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    122.429 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od nagradnih igara
    17.228 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    17.182 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    15.323 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    9.015 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
    479 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    174 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  379.233 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza379.233 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza općinama
    335.423 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza za direkciju cesta
    43.811 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  71 KM
  • 719100 - Ostali porezi71 KM
   • 719100 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća dodatna primanja
    71 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 478.014 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  37.909 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija37.900 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    32.900 KM
   • 721100 - Prihodi od bilborda
    5.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine9 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    9 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  438.374 KM
  • 722100 - Administrativne takse45.965 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja
    18.784 KM
   • 722100 - Takse za ovjeru dokumenata
    16.021 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    7.155 KM
   • 722100 - Ostale općinske takse - urbanistička, građevinska
    4.005 KM
  • 722300 - Komunalne takse164.084 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    114.853 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse
    49.231 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade28.070 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    7.242 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    6.500 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    5.050 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    5.011 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
    3.426 KM
   • 722400 - Naknada za dodjeljeno zemljište
    840 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse109.471 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    32.736 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu puteva za vozila građana
    29.078 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    24.884 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća / redovan rad
    18.842 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka predmjera i katastra
    2.165 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća / dodatna primanja
    957 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    599 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara
    207 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalne premije osiguranja od od auto odg. za vatrogasce
    3 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.443 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    12.127 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    258 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi - kafe kuhinja
    58 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi78.341 KM
   • 722700 - Ostali povrati - povrat PDV
    78.341 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.731 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.731 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 972.218 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  792.691 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti792.691 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od ZDK - refundacija bolovanja
    716.713 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Federacije - zavod za zapošljavanje
    75.979 KM
 • 733000 - Donacije
  29.268 KM
  • 733100 - Donacije29.268 KM
   • 733100 - Donacije iz inostranstva za iftare
    28.268 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih osoba
    1.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  150.259 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova150.259 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od kantona
    150.259 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 80.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  80.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja80.000 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 762.721 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  48 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca48 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  64 KM
  • 713100 - Porezi na plaće64 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  181.988 KM
  • 714100 - Porez na imovinu181.988 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  215.510 KM
  • 716100 - Porez na dohodak215.510 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  365.058 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza365.058 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  53 KM
  • 719100 - Ostali porezi53 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 423.720 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  12.720 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija12.650 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine70 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  407.254 KM
  • 722100 - Administrativne takse49.189 KM
  • 722300 - Komunalne takse169.115 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade39.985 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse126.692 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)16.174 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.100 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.746 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.746 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 851.305 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  714.372 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti714.372 KM
 • 733000 - Donacije
  48.866 KM
  • 733100 - Donacije48.866 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  23.313 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada23.313 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  64.754 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova64.754 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 572.249 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  525.861 KM
  • 611100 - Bruto plaće441.804 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 84.057 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  46.389 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca46.389 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 323.071 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  323.071 KM
  • 613100 - Putni troškovi18.281 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju21.673 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    10.694 KM
   • 613200 - Ugalj
    6.559 KM
   • 613200 - Lož ulje
    4.340 KM
   • 613200 - Plin
    79 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge18.141 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    11.825 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    4.336 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - deratizacija
    1.980 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.143 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva25.445 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje102.708 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja puteva
    42.531 KM
   • 613700 - Usluge održavanja ulične rasvjete - el. energija
    30.183 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    26.137 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja opreme
    1.515 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    1.228 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i uređenja javnih površina
    1.114 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.586 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge123.094 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (volonteri, rad komisija, skupštinski zastupnici)
    60.281 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    42.830 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose od drugih samostalnih djelatnosti
    15.368 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    2.457 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    1.449 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    707 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 668.814 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  616.385 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade111.849 KM
   • 614100 - Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama
    41.129 KM
   • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
    22.300 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za zaštitu okoliša
    19.623 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    17.191 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    9.958 KM
   • 614100 - REZ - članarina
    1.648 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima460.371 KM
   • 614200 - Izdaci za RVI i porodice poginulih branilaca
    165.313 KM
   • 614200 - Novčane naknade zaposlenim porodiljama
    117.927 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    83.450 KM
   • 614200 - Dječiji dodatak
    60.483 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - JNP
    23.664 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim porodiljama
    6.176 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - CZ 0,5%
    3.357 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama22.965 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana
    16.020 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    3.400 KM
   • 614300 - Transfer OŠ i drugim školskim ustanovama
    2.585 KM
   • 614300 - Transfer vjerskim zajednicama
    960 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima19.349 KM
   • 614400 - Subvencije ostalim JP - vatrogasna jedinica
    8.962 KM
   • 614400 - Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji
    5.790 KM
   • 614400 - JZU poliklinika Doboj Jug
    4.597 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.851 KM
   • 614800 - Povrat više naplaćenih sredstava
    1.851 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  52.429 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade52.429 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi za zdravstvo- JZU poliklinika- nabavka aparata
    31.719 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    19.995 KM
   • 615100 - Projekat humanost - za djecu sa posebnim potrebama
    715 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 269.977 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  269.977 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada91.155 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta za bunar
    91.155 KM
  • 821200 - Nabavka građevina7.730 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.471 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava27.240 KM
   • 821500 - Materijalna prava
    22.440 KM
   • 821500 - Osnivačka ulaganja
    4.800 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje136.382 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 327 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  327 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje327 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 582.709 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  535.598 KM
  • 611100 - Bruto plaće448.690 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 86.908 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  47.112 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca47.112 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 371.808 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  371.808 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.190 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju13.921 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    8.245 KM
   • 613200 - Ugalj
    3.393 KM
   • 613200 - Lož ulje
    2.086 KM
   • 613200 - Plin
    197 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.006 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    9.611 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    2.415 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - deratizacija
    1.980 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.312 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva23.020 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje160.684 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    62.354 KM
   • 613700 - Usluge održavanja ulične rasvjete - el. energija
    49.824 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja puteva
    37.590 KM
   • 613700 - Ostale usluge premjera i katastra
    7.689 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja opreme
    1.484 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja zgrada
    1.076 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    666 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.046 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge134.628 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (volonteri, rad komisija, skupštinski zastupnici)
    67.432 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    41.853 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose od drugih samostalnih djelatnosti
    18.044 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    3.908 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    2.457 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    934 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 441.165 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  439.839 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade78.448 KM
   • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
    25.900 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    18.130 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    13.737 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    11.251 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za zaštitu okoliša
    7.918 KM
   • 614100 - REZ - članarina
    1.511 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima341.996 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    82.620 KM
   • 614200 - Novčane naknade zaposlenim porodiljama
    79.605 KM
   • 614200 - Dječiji dodatak
    62.101 KM
   • 614200 - Izdaci za RVI i porodice poginulih branilaca
    60.686 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - JNP
    47.920 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - CZ 0,5%
    5.067 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim porodiljama
    3.997 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama17.514 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana
    12.231 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    3.500 KM
   • 614300 - Transfer vjerskim zajednicama
    1.120 KM
   • 614300 - Transfer OŠ i drugim školskim ustanovama
    663 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.130 KM
   • 614400 - Subvencije ostalim JP - vatrogasna jedinica
    1.130 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo752 KM
   • 614800 - Povrat više naplaćenih sredstava
    752 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.326 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.326 KM
   • 615100 - Projekat humanost - za djecu sa posebnim potrebama
    1.326 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 314.700 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  314.700 KM
  • 821200 - Nabavka građevina39.269 KM
   • 821200 - Izgradnja rasvjete
    22.272 KM
   • 821200 - Izgradnja spomen obilježja
    16.997 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.830 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava7.518 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje263.083 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje objekata za vodovod i kanalizaciju
    149.407 KM
   • 821600 - Kanalizacija
    62.118 KM
   • 821600 - Razvoj i izgradnja poslovnih zona
    51.558 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 634.409 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  580.960 KM
  • 611100 - Bruto plaće507.231 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 73.729 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  53.449 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca53.449 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 253.075 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  253.075 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.435 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.908 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    8.451 KM
   • 613200 - Ugalj
    3.393 KM
   • 613200 - Plin
    64 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge13.872 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    8.464 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    3.364 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - deratizacija
    1.980 KM
   • 613300 - Doprinos za korištenje gradskog zemljišta
    64 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.711 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.990 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje91.537 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja puteva
    50.804 KM
   • 613700 - Usluge održavanja ulične rasvjete - el. energija
    34.146 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    5.110 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    929 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja opreme
    534 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja zgrada
    15 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.918 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge87.704 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (volonteri, rad komisija, skupštinski zastupnici)
    46.076 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose od drugih samostalnih djelatnosti
    12.402 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    8.394 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    6.692 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    4.114 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    3.080 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    2.635 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    2.048 KM
   • 613900 - Usluge medija
    815 KM
   • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
    800 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    650 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 451.678 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  451.500 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade42.179 KM
   • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
    20.000 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    12.869 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za zaštitu okoliša
    4.088 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    3.225 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    1.996 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima379.421 KM
   • 614200 - Novčane naknade zaposlenim porodiljama
    131.101 KM
   • 614200 - Izdaci za RVI i porodice poginulih branilaca
    71.748 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    50.138 KM
   • 614200 - Dječiji dodatak
    47.497 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - CZ 0,5%
    34.340 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - JNP
    21.306 KM
   • 614200 - Dodatak za njegu i pomoć drugog lica
    17.803 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim porodiljama
    5.489 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama27.213 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana
    18.429 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    7.000 KM
   • 614300 - Transfer vjerskim zajednicama
    1.200 KM
   • 614300 - Transfer OŠ i drugim školskim ustanovama
    584 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.500 KM
   • 614400 - Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji
    1.500 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.187 KM
   • 614800 - Povrat više naplaćenih sredstava
    1.187 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  179 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade179 KM
   • 615100 - Projekat humanost - za djecu sa posebnim potrebama
    179 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 356.945 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  356.945 KM
  • 821200 - Nabavka građevina351 KM
  • 821300 - Nabavka opreme580 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava87.376 KM
   • 821500 - Projekat zapošljavanja žena (Džender)
    54.627 KM
   • 821500 - Zelena pijaca
    20.709 KM
   • 821500 - Projekat - kolektor 3 općine
    9.979 KM
   • 821500 - Reješavanje vodosnabdjevanja
    2.060 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje268.638 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije
    104.059 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje objekata
    60.260 KM
   • 821600 - Toplifikacija zgrade općine
    51.993 KM
   • 821600 - Izgradnja poslovnih zona
    37.044 KM
   • 821600 - Učešće u projektima
    15.281 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 663.458 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  607.013 KM
  • 611100 - Bruto plaće538.215 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 68.798 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  56.445 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca56.445 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 180.224 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  180.224 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.523 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.396 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    7.865 KM
   • 613200 - Ugalj
    3.488 KM
   • 613200 - Plin
    43 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge15.353 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    10.018 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    3.355 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - deratizacija
    1.980 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.476 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.534 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje41.354 KM
   • 613700 - Usluge održavanja ulične rasvjete - el. energija
    29.341 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja puteva
    6.380 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja opreme
    2.101 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja vozila
    1.776 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja puteva
    606 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja vozila
    554 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja opreme
    512 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    85 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.307 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge81.280 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (volonteri, rad komisija, skupštinski zastupnici)
    30.510 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    6.725 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    6.624 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    5.097 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 10%
    4.551 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    3.978 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    3.740 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    3.284 KM
   • 613900 - Doprinosi PIO od drugih samostalnih djelatnosti 6%
    2.887 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    2.867 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    2.219 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih nepogoda - dodatna
    2.197 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    2.164 KM
   • 613900 - Doprinosi zdravstvenog osiguranja od drugih samostalnih djelatnosti 4%
    1.854 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.518 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    1.064 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
    0 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 746.191 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  746.012 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade302.336 KM
   • 614100 - Naknada štete od poplava građanima
    141.277 KM
   • 614100 - Elementarna nepogoda - poplava
    65.442 KM
   • 614100 - Naknada štete poslovnim subjektima - poplave
    48.000 KM
   • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
    19.500 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    10.238 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    9.930 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    7.417 KM
   • 614100 - Izdaci za elementarne nepogode
    531 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima413.753 KM
   • 614200 - Novčane naknade zaposlenim porodiljama
    145.966 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    84.888 KM
   • 614200 - Dječiji dodatak
    70.832 KM
   • 614200 - Izdaci za RVI i porodice poginulih branilaca
    60.260 KM
   • 614200 - Dodatak za njegu i pomoć drugog lica
    23.329 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - JNP
    17.361 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim porodiljama
    9.051 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - CZ 0,5%
    2.066 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama15.320 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana
    6.447 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    6.000 KM
   • 614300 - Transfer OŠ i drugim školskim ustanovama
    2.073 KM
   • 614300 - Transfer vjerskim zajednicama
    800 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima12.937 KM
   • 614400 - Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji
    7.895 KM
   • 614400 - JZU Poliklinika Doboj Jug
    5.000 KM
   • 614400 - Vatrogasna jedinica
    42 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.667 KM
   • 614800 - Povrat više naplaćenih sredstava
    1.667 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  179 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade179 KM
   • 615100 - Projekat humanost - za djecu sa posebnim potrebama
    179 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 683.267 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  683.267 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.033 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava39.602 KM
   • 821500 - Studije izvodljivost
    28.958 KM
   • 821500 - Katastar - sufinansiranje GPS uređaja
    10.644 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje642.632 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva
    437.543 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije
    117.567 KM
   • 821600 - Kanal za odvodnju površinskih i otpadnih voda
    50.000 KM
   • 821600 - Uređenje izletišta "Matoševe Dubrave"
    20.534 KM
   • 821600 - Učešće u projektima
    16.989 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 62.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  62.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja62.000 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 627.311 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  574.542 KM
  • 611100 - Bruto plaće502.908 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 71.634 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  52.769 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca52.769 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 253.160 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  253.160 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.458 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima
    4.725 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    2.486 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    735 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    450 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    62 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju10.070 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    7.600 KM
   • 613200 - Ugalj
    2.418 KM
   • 613200 - Plin
    52 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge15.380 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    9.988 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    3.412 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - deratizacija
    1.980 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.972 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    1.444 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    1.410 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    1.176 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovna pomagala
    987 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    974 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    755 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    226 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.651 KM
   • 613500 - Dizel
    3.257 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    3.050 KM
   • 613500 - Benzin
    2.498 KM
   • 613500 - Prevoz robe
    628 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    218 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje109.181 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja puteva
    66.467 KM
   • 613700 - Usluge održavanja ulične rasvjete - el. energija javne rasvjete
    35.092 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja vozila
    1.943 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja opreme
    1.803 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja puteva
    1.768 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja vozila
    733 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja opreme
    702 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    674 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.342 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    5.078 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    1.611 KM
   • 613800 - Osiguranje zaposlenih
    1.343 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    311 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge85.106 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    28.425 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    14.553 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    9.630 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    6.430 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    6.066 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 10%
    4.077 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    3.514 KM
   • 613900 - Doprinosi PIO od drugih samostalnih djelatnosti 6%
    2.548 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    2.081 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih nepogoda - dodatna
    1.951 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    1.850 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    1.802 KM
   • 613900 - Doprinosi zdravstvenog osiguranja od drugih samostalnih djelatnosti 4%
    1.699 KM
   • 613900 - Usluge medija
    482 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 741.455 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  590.944 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade52.081 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za zaštitu okoliša
    19.712 KM
   • 614100 - Izdaci za elementarne nepogode CZ - FBiH
    15.700 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    11.023 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    3.650 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    1.996 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima472.585 KM
   • 614200 - Izdaci za RVI i porodice poginulih branilaca
    165.859 KM
   • 614200 - Novčane naknade zaposlenim porodiljama
    97.485 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    77.520 KM
   • 614200 - Dječiji dodatak
    73.370 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - JNP
    25.091 KM
   • 614200 - Dodatak za njegu i pomoć drugog lica
    14.745 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim porodiljama
    13.733 KM
   • 614200 - Opremanje i obučavanje CZ
    4.782 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama49.148 KM
   • 614300 - Transfer za obnovu kulturnog nasljeđa - iftari
    33.951 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama mjesnim zajednicama
    8.985 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana
    4.938 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    1.000 KM
   • 614300 - Transfer OŠ 21 MART i drugim školskim ustanovama
    275 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima14.942 KM
   • 614400 - Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji
    14.942 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.187 KM
   • 614800 - Povrat više naplaćenih sredstava
    2.187 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  150.511 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade611 KM
   • 615100 - Projekat humanost - za djecu sa posebnim potrebama
    611 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima149.900 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 787.987 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  787.987 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada38.074 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta za potrebe infrastrukture
    38.074 KM
  • 821200 - Nabavka građevina9.975 KM
   • 821200 - Vodovod i kanalizacija
    9.975 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.278 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    898 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    380 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava191.225 KM
   • 821500 - Reješavanje vodosnabdjevanja
    142.086 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti
    35.393 KM
   • 821500 - Imovinsko pravni odnosi
    13.747 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje547.435 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva
    368.141 KM
   • 821600 - Izgradnja poslovnih zona
    100.752 KM
   • 821600 - Kanal za odvodnju površinskih i otpadnih voda
    71.793 KM
   • 821600 - Učešće u projektima
    6.750 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 67.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  67.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja67.000 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snabdjevačima kredita
    67.000 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 634.958 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  581.727 KM
  • 611100 - Bruto plaće507.080 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 74.647 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  53.231 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca53.231 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 255.642 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  255.642 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.681 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.605 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    7.237 KM
   • 613200 - Ugalj
    4.324 KM
   • 613200 - Plin
    44 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge16.112 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    8.932 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    3.777 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    3.403 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara9.066 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.581 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje113.008 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja puteva
    73.169 KM
   • 613700 - Usluge održavanja ulične rasvjete - el. energija javne rasvjete
    33.145 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja opreme
    2.604 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja vozila
    2.176 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja vozila
    587 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    543 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja opreme
    447 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja puteva
    337 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.480 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge81.109 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    27.335 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    7.853 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    7.459 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    7.072 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    6.300 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    5.693 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    5.148 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 10%
    4.150 KM
   • 613900 - Doprinosi PIO od drugih samostalnih djelatnosti 6%
    2.614 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih nepogoda - dodatna
    1.976 KM
   • 613900 - Doprinosi zdravstvenog osiguranja od drugih samostalnih djelatnosti 4%
    1.743 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    1.626 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    1.199 KM
   • 613900 - Usluge medija
    646 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    295 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 790.148 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  763.378 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade31.204 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    10.688 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    9.785 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za zaštitu okoliša
    6.422 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    4.310 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima639.981 KM
   • 614200 - Izdaci za RVI i porodice poginulih branilaca
    198.888 KM
   • 614200 - Novčane naknade zaposlenim porodiljama
    118.711 KM
   • 614200 - Sredstvas za zaštitu i spašavanje (od općine)
    100.272 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    95.942 KM
   • 614200 - Dječiji dodatak
    71.519 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - JNP
    28.399 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim porodiljama
    26.250 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama69.664 KM
   • 614300 - Transfer za obnovu kulturnog nasljeđa - iftari
    28.252 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana
    17.817 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    15.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama mjesnim zajednicama
    8.155 KM
   • 614300 - Transfer OŠ 21 MART i drugim školskim ustanovama
    340 KM
   • 614300 - Transfer vjerskim zajednicama
    100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima19.754 KM
   • 614400 - Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji
    19.754 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.774 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    1.815 KM
   • 614800 - Povrat više naplaćenih sredstava
    959 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  26.770 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima26.770 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 211.352 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  211.352 KM
  • 821200 - Nabavka građevina169.748 KM
   • 821200 - Vodovod i kanalizacija
    169.748 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.364 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava21.046 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - vodovod i kanalizacija
    20.046 KM
   • 821500 - Regulacioni plan
    1.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje19.194 KM
   • 821600 - Učešće u projektima
    9.767 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva
    9.427 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 2.594 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.594 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate935 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.659 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 80.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  80.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja80.000 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snabdjevačima kredita
    80.000 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 623.139 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  571.238 KM
  • 611100 - Bruto plaće489.433 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 81.805 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  51.901 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca51.901 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 330.732 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  330.732 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.405 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.248 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge16.336 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.846 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.872 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje99.950 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja puteva
    43.457 KM
   • 613700 - Usluge održavanja ulične rasvjete - el. energija javne rasvjete
    41.842 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja puteva
    11.218 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja vozila
    1.237 KM
   • 613700 - Materijal za popravake i održavanja opreme
    865 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja opreme
    654 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
    482 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja vozila
    195 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.502 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge172.575 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (volonteri, rad komisija, skupštinski zastupnici)
    54.253 KM
   • 613900 - Zatezne kamate spomen kuća
    52.529 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    29.791 KM
   • 613900 - Troškovi spora spomen kuća
    15.062 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose druge samostalne djelatnosti
    13.317 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    5.543 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    1.580 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    501 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 836.661 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  836.661 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade35.321 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za zaštitu okoliša
    21.303 KM
   • 614100 - Transfer za sport - sportski savez
    7.632 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    2.047 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    1.996 KM
   • 614100 - Manifestacije Dan općine
    1.344 KM
   • 614100 - Sportski klubovi
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima711.339 KM
   • 614200 - Novčane naknade zaposlenim porodiljama
    195.394 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    119.350 KM
   • 614200 - Sanacija klizišta
    94.773 KM
   • 614200 - Izdaci za RVI i porodice poginulih branilaca
    85.334 KM
   • 614200 - Dječiji dodatak
    55.395 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarne nepogode CZ
    50.000 KM
   • 614200 - Stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    33.529 KM
   • 614200 - Poticaj upošljavanju braniteljske populacije
    21.250 KM
   • 614200 - Jednokratne novčane pomoći
    12.990 KM
   • 614200 - JNP za nabavku udžbenika
    11.700 KM
   • 614200 - Poticaj za natalitet
    7.800 KM
   • 614200 - Djeca smještena u drugu porodicu
    5.227 KM
   • 614200 - Obilježavanje značajnih datuma , boračka udruž
    4.059 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - JNP
    3.400 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim porodiljama
    2.450 KM
   • 614200 - Sredstvas za zaštitu i spašavanje (od općine)
    2.364 KM
   • 614200 - Naknada za nezaposlene majke i novorođenu djecu
    2.326 KM
   • 614200 - Stalna novčana pomoć
    1.481 KM
   • 614200 - Dječija nedjelja
    710 KM
   • 614200 - Ortopedska pomagala
    695 KM
   • 614200 - Nov nak nezaposlenim porodiljama
    600 KM
   • 614200 - Troškovi medicinskog vještačenja
    512 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama70.222 KM
   • 614300 - Transfer za obnovu kulturnog nasljeđa - iftari
    28.050 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    15.288 KM
   • 614300 - Grantovi MZ Matuzići
    10.320 KM
   • 614300 - Grant MZ Mravići
    3.764 KM
   • 614300 - Transfer vjerskim zajednicama
    3.500 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    3.000 KM
   • 614300 - Grantovi boračkim udruženjima
    2.700 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana
    1.880 KM
   • 614300 - Transfer OŠ 21 MART i drugim školskim ustanovama
    1.720 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.570 KM
   • 614400 - JU Opća biblioteka
    1.570 KM
   • 614400 - Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji
    1.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo17.209 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    14.908 KM
   • 614800 - Povrat više naplaćenih sredstava
    2.301 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 240.007 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  240.007 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada4.000 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta za potrebe infrastrukture
    4.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina160.247 KM
   • 821200 - Izgradnja spomen obilježja
    153.240 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja temelja za jarbol zastave
    7.006 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.969 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava12.197 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - vodovod i kanalizacija
    6.433 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti
    3.264 KM
   • 821500 - Imovinsko pravni odnosi
    2.500 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje44.594 KM
   • 821600 - Učešće u projektima
    23.613 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva
    11.054 KM
   • 821600 - Spomen obilježje Tukići - MZ Mravići
    6.499 KM
   • 821600 - Učešće u projektima CZ
    3.428 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 1.193 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.193 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.182 KM
  • 616500 - Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garanacijama11 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: