Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

4.016.966 KM

PORESKI PRIHODI

2.651.958 KM  (66,02%)

NEPORESKI PRIHODI

741.403 KM  (18,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

613.605 KM  (15,28%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.000 KM  ( 0,25%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.911.174 KM

LIČNA PRIMANJA

1.082.253 KM  (27,67%)

MATERIJAL I USLUGE

736.026 KM  (18,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

990.504 KM  (25,32%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.025.729 KM  (26,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

76.662 KM  ( 1,96%)

PRIHODI:

4.115.554 KM

PORESKI PRIHODI

2.429.323 KM  (59,03%)

NEPORESKI PRIHODI

1.204.666 KM  (29,27%)

TRANSFERI I DONACIJE

481.565 KM  (11,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.616.278 KM

LIČNA PRIMANJA

1.262.905 KM  (27,36%)

MATERIJAL I USLUGE

773.523 KM  (16,76%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.111.091 KM  (24,07%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.393.226 KM  (30,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

75.533 KM  ( 1,64%)

PRIHODI:

3.949.262 KM

PORESKI PRIHODI

2.431.704 KM  (61,57%)

NEPORESKI PRIHODI

1.231.029 KM  (31,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

251.047 KM  ( 6,36%)

PRIMICI OD IMOVINE

35.482 KM  ( 0,90%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.829.731 KM

LIČNA PRIMANJA

1.260.908 KM  (32,92%)

MATERIJAL I USLUGE

748.964 KM  (19,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

909.508 KM  (23,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

31.624 KM  ( 0,83%)

PRIHODI:

5.040.962 KM

PORESKI PRIHODI

2.372.470 KM  (47,06%)

NEPORESKI PRIHODI

1.234.823 KM  (24,50%)

TRANSFERI I DONACIJE

343.657 KM  ( 6,82%)

PRIMICI OD IMOVINE

90.012 KM  ( 1,79%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.000.000 KM  (19,84%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.219.388 KM

LIČNA PRIMANJA

1.287.022 KM  (24,66%)

MATERIJAL I USLUGE

853.171 KM  (16,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

900.630 KM  (17,26%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.023.524 KM  (38,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

19.506 KM  ( 0,37%)

OTPLATA DUGOVA

53.602 KM  ( 1,03%)

OSTALI RASHODI

81.933 KM  ( 1,57%)

PRIHODI:

4.395.397 KM

PORESKI PRIHODI

2.620.452 KM  (59,62%)

NEPORESKI PRIHODI

1.443.830 KM  (32,85%)

TRANSFERI I DONACIJE

290.821 KM  ( 6,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

40.294 KM  ( 0,92%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.066.068 KM

LIČNA PRIMANJA

1.281.835 KM  (31,53%)

MATERIJAL I USLUGE

895.388 KM  (22,02%)

TRANSFERI I DOZNAKE

855.775 KM  (21,05%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

35.756 KM  ( 0,88%)

OTPLATA DUGOVA

110.460 KM  ( 2,72%)

OSTALI RASHODI

84.344 KM  ( 2,07%)

PRIHODI:

4.879.252 KM

PORESKI PRIHODI

2.940.360 KM  (60,26%)

NEPORESKI PRIHODI

1.216.919 KM  (24,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

716.368 KM  (14,68%)

PRIMICI OD IMOVINE

5.605 KM  ( 0,11%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.670.010 KM

LIČNA PRIMANJA

1.361.555 KM  (29,16%)

MATERIJAL I USLUGE

918.429 KM  (19,67%)

TRANSFERI I DOZNAKE

926.741 KM  (19,84%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.247.868 KM  (26,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

31.267 KM  ( 0,67%)

OTPLATA DUGOVA

114.948 KM  ( 2,46%)

OSTALI RASHODI

69.202 KM  ( 1,48%)

PRIHODI:

4.757.521 KM

PORESKI PRIHODI

2.914.552 KM  (61,26%)

NEPORESKI PRIHODI

1.295.099 KM  (27,22%)

TRANSFERI I DONACIJE

526.795 KM  (11,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

21.075 KM  ( 0,44%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.586.295 KM

LIČNA PRIMANJA

1.514.253 KM  (33,02%)

MATERIJAL I USLUGE

949.012 KM  (20,69%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.032.403 KM  (22,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

26.596 KM  ( 0,58%)

OTPLATA DUGOVA

119.620 KM  ( 2,61%)

OSTALI RASHODI

96.469 KM  ( 2,10%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.651.958 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.382 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.382 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    5.361 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    21 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  57.067 KM
  • 713100 - Porezi na plaće57.067 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    47.525 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    9.542 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  282.226 KM
  • 714100 - Porez na imovinu282.226 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica i fizičkih lica
    191.805 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    88.179 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    2.242 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.154 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.984 KM
   • 715100 - Zatezna kamata
    935 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    887 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda - tarifni broj 1
    162 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.838 KM
   • 715200 - Porez na igre na sreću
    1.837 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga332 KM
   • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda - Tarifni broj 2 (poljoprivreda i riba)
    332 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  366.120 KM
  • 716100 - Porez na dohodak366.120 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    297.442 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih nesamostalnih djelatnosti
    36.607 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobit od igara na sreću
    21.370 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    10.701 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.934.893 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.934.893 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.800.847 KM
   • 717100 - Naknade za upotrebu cesta iz cijene nafte i naftnih derivata
    134.046 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.116 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.116 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.227 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    889 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 741.403 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  75.339 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija69.535 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    43.835 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    16.909 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    5.240 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.551 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.804 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    5.204 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  665.464 KM
  • 722100 - Administrativne takse123.127 KM
  • 722200 - Sudske takse300 KM
  • 722300 - Komunalne takse97.181 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    97.181 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade266.994 KM
   • 722400 - Općinske komunalne takse - naknade
    196.304 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - komunalije
    58.376 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    11.885 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta
    429 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse177.862 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    62.795 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    45.979 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    18.245 KM
   • 722500 - Sredstva za proširenu biološku funkciju šuma
    17.794 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    14.600 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    11.295 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    4.305 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbir.
    2.849 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  600 KM
  • 723100 - Novčane kazne600 KM
   • 723100 - Novcane kazne po prekršajnom postupku
    600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 613.605 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  277.984 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti277.984 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    144.605 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    133.379 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  335.621 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti335.621 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Federacije
    282.621 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Kantona
    30.000 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    23.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 10.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  10.000 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici10.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 2.429.323 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.107 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.107 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    4.092 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    15 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  64.817 KM
  • 713100 - Porezi na plaće64.817 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    64.349 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    468 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  173.372 KM
  • 714100 - Porez na imovinu173.372 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    88.003 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica i fizičkih lica
    79.921 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    5.448 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.488 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.569 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    1.169 KM
   • 715100 - Zatezna kamata
    207 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda - tarifni broj 1
    193 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga885 KM
   • 715200 - Porez na igre na sreću
    885 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga34 KM
   • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda - Tarifni broj 2 (poljoprivreda i riba)
    34 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  341.692 KM
  • 716100 - Porez na dohodak341.692 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    290.092 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih nesamostalnih djelatnosti
    29.961 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    11.292 KM
   • 716100 - Prihodi na dohodak po konačnom obračunu
    5.834 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobit od igara na sreću
    4.513 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.840.700 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.840.700 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.724.774 KM
   • 717100 - Naknade za upotrebu cesta iz cijene nafte i naftnih derivata
    115.926 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.147 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.147 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    2.130 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    17 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.204.666 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  214.688 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija184.576 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    145.080 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    23.942 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    10.724 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    4.830 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine30.112 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    23.350 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    6.762 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  989.978 KM
  • 722100 - Administrativne takse127.145 KM
  • 722200 - Sudske takse60 KM
  • 722300 - Komunalne takse596.746 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    521.400 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    75.346 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade109.998 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - komunalije
    106.783 KM
   • 722400 - Općinske komunalne takse - naknade
    2.910 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    305 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse155.654 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    41.357 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    40.972 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za pravne osobe
    24.284 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    17.355 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    14.716 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    10.569 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    3.716 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbir.
    1.958 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice od premije osiguranja
    727 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)375 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 481.565 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  193.909 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti193.909 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    101.056 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    92.853 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  287.656 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva4.712 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti282.944 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Federacije
    282.944 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 2.431.704 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.622 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.622 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    2.622 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  53.364 KM
  • 713100 - Porezi na plaće53.364 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    53.219 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    145 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  306.076 KM
  • 714100 - Porez na imovinu306.076 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica i fizičkih lica
    214.179 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    87.924 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    3.973 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.200 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost674 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    611 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda - tarifni broj 1
    33 KM
   • 715100 - Zatezna kamata
    30 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.415 KM
   • 715200 - Porez na igre na sreću
    1.415 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga111 KM
   • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda - Tarifni broj 2 (poljoprivreda i riba)
    111 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  352.486 KM
  • 716100 - Porez na dohodak352.486 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    297.315 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    33.289 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    10.696 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobit od igara na sreću
    6.136 KM
   • 716100 - Prihodi na dohodak po konačnom obračunu
    5.008 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza od imovine i imov.prava
    42 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.713.862 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.713.862 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.595.996 KM
   • 717100 - Naknade za upotrebu cesta iz cijene nafte i naftnih derivata
    117.866 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.094 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.094 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu prav.i fiz.lica
    524 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    398 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    172 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.231.029 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  191.063 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija189.991 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    165.420 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    16.291 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    8.280 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.072 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    722 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    350 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.039.836 KM
  • 722100 - Administrativne takse138.140 KM
  • 722300 - Komunalne takse103.689 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    103.689 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade625.048 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kant.propis.
    440.742 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - komunalije
    89.467 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    49.074 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    35.886 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina
    9.555 KM
   • 722400 - Naknada na osnovu tehničkog pregleda građevina
    300 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    24 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse172.739 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    49.221 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    47.185 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za pravne osobe
    22.356 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    20.265 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    16.990 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    11.432 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    3.274 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbir.
    1.369 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice od premije osiguranja
    647 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)220 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  130 KM
  • 723100 - Novčane kazne130 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 251.047 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  45.759 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti45.759 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    41.477 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    4.282 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  205.288 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti205.288 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Federacije
    193.088 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Kantona
    10.000 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    2.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 35.482 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  35.482 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava35.482 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 2.372.470 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.142 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.142 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    2.142 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  49.299 KM
  • 713100 - Porezi na plaće49.299 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    49.296 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    3 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  176.160 KM
  • 714100 - Porez na imovinu176.160 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    112.613 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica i fizičkih lica
    57.392 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    6.155 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  6.456 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.172 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    910 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda - tarifni broj 1
    259 KM
   • 715100 - Zatezna kamata
    3 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga5.012 KM
   • 715200 - Porez na igre na sreću
    5.012 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga272 KM
   • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda - Tarifni broj 2 (poljoprivreda i riba)
    272 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  358.323 KM
  • 716100 - Porez na dohodak358.323 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    295.506 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    37.809 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    9.559 KM
   • 716100 - Prihodi na dohodak po konačnom obračunu
    7.412 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobit od igara na sreću
    6.963 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza od imovine i imov.prava
    1.074 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.779.012 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.779.012 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.661.860 KM
   • 717100 - Naknade za upotrebu cesta iz cijene nafte i naftnih derivata
    117.152 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.078 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.078 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    804 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    144 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu prav.i fiz.lica
    130 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.234.823 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  191.153 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija187.180 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    178.800 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    8.380 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.973 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    3.973 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.043.670 KM
  • 722100 - Administrativne takse114.530 KM
  • 722300 - Komunalne takse146.176 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    146.176 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade605.035 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kant.propis.
    526.052 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - komunalije
    28.250 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    20.047 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina
    19.071 KM
   • 722400 - Naknada na osnovu tehničkog pregleda građevina
    10.030 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    1.585 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse171.629 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    51.820 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    45.201 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za pravne osobe
    20.957 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    19.333 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    16.945 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    11.621 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    3.456 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbir.
    1.496 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice od premije osiguranja
    800 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)6.300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 343.657 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  146.657 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti146.657 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    76.407 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    70.250 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  197.000 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti197.000 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Kantona
    99.000 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Federacije
    98.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 90.012 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  90.012 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava38.982 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici51.030 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.000.000 KM
   • 814300 - Primici od opskrbljivača kredita - industrijska zona
    1.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 2.620.452 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.295 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.295 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    1.295 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  30.605 KM
  • 713100 - Porezi na plaće30.605 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    30.605 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  270.778 KM
  • 714100 - Porez na imovinu270.778 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica i fizičkih lica
    153.826 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    116.632 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    320 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost990 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    990 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga10 KM
   • 715200 - Porez na igre na sreću
    10 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  393.578 KM
  • 716100 - Porez na dohodak393.578 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    317.408 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    31.689 KM
   • 716100 - Prihodi na dohodak po konačnom obračunu
    20.833 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobit od igara na sreću
    12.137 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    11.424 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza od imovine i imov.prava
    87 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.922.148 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.922.148 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.784.819 KM
   • 717100 - Naknade za upotrebu cesta iz cijene nafte i naftnih derivata
    137.329 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.048 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.048 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu prav.i fiz.lica
    671 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    202 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    175 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.443.830 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  181.933 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija181.881 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    173.133 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    8.580 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    90 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    78 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine52 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    52 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.261.340 KM
  • 722100 - Administrativne takse120.414 KM
  • 722300 - Komunalne takse127.681 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    127.681 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade817.089 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kant.propis.
    392.745 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - komunalije
    207.502 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    106.664 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina
    56.586 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    34.633 KM
   • 722400 - Naknada na osnovu tehničkog pregleda građevina
    13.520 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    5.439 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse187.483 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    58.888 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    51.911 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    19.546 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za pravne osobe
    19.345 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    18.505 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    12.812 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    4.209 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbir.
    1.563 KM
   • 722500 - Naknada iz funkc. premije osig. od motornih vozila
    704 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)70 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.603 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  557 KM
  • 723100 - Novčane kazne557 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 290.821 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  95.790 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti95.790 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    75.790 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    20.000 KM
 • 733000 - Donacije
  5.031 KM
  • 733100 - Donacije5.031 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  190.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova190.000 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni grantovi od Federacije
    135.000 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Kantona
    55.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 40.294 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  40.294 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava40.294 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.940.360 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.179 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.179 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    3.127 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava, pat. i teh. unapr.
    52 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  961 KM
  • 713100 - Porezi na plaće961 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    961 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  262.266 KM
  • 714100 - Porez na imovinu262.266 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od motornih vozila
    115.389 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    103.880 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    30.643 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    6.456 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    4.389 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    1.509 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.576 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.514 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga62 KM
   • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda - Tarifni broj 2 (poljoprivreda i riba)
    62 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  478.792 KM
  • 716100 - Porez na dohodak478.792 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    353.703 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobit od igara na sreću
    51.972 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    37.921 KM
   • 716100 - Prihodi na dohodak po konačnom obračunu
    21.789 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    13.407 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.193.017 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.193.017 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    2.054.653 KM
   • 717100 - Naknade za upotrebu cesta iz cijene nafte i naftnih derivata
    138.364 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  569 KM
  • 719100 - Ostali porezi569 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu prav.i fiz.lica
    485 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    84 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.216.919 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  183.808 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija183.782 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    175.002 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    8.680 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    100 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine26 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    26 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.033.111 KM
  • 722100 - Administrativne takse112.991 KM
  • 722300 - Komunalne takse141.957 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    141.957 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade571.913 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kant.propis.
    428.156 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    53.343 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - komunalije
    47.988 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina
    28.054 KM
   • 722400 - Naknada na osnovu tehničkog pregleda građevina
    6.241 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    5.929 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    2.202 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse199.613 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    70.425 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    49.214 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    22.062 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    20.130 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za pravne osobe
    19.125 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    12.065 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    3.918 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbir.
    1.827 KM
   • 722500 - Naknada iz funkc. premije osig. od motornih vozila
    660 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice od premije osiguranja
    187 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.637 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 716.368 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  123.528 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti123.528 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    81.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    42.528 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  592.840 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova557.945 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Kantona
    310.000 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni grantovi od Federacije
    247.945 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora34.895 KM
   • 742200 - Kapitalni transferi od mjesnih zajednica
    34.895 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 5.605 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  5.605 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava5.605 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.914.552 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.077 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.077 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    1.023 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava, pat. i teh. unapr.
    54 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  477 KM
  • 713100 - Porezi na plaće477 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    477 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  248.340 KM
  • 714100 - Porez na imovinu248.340 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od motornih vozila
    118.296 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    78.398 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    33.842 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    7.399 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    5.516 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    4.889 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  427 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost427 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    427 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  496.481 KM
  • 716100 - Porez na dohodak496.481 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    383.535 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobit od igara na sreću
    40.507 KM
   • 716100 - Poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12
    36.337 KM
   • 716100 - Prihodi na dohodak po konačnom obračunu
    22.699 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    13.221 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza od imovine i imov.prava
    182 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.167.585 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.167.585 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    2.032.823 KM
   • 717100 - Naknade za upotrebu cesta iz cijene nafte i naftnih derivata
    134.762 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  165 KM
  • 719100 - Ostali porezi165 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu prav.i fiz.lica
    147 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    18 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.295.099 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  195.902 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija195.887 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    188.277 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    7.610 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine15 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    15 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.099.197 KM
  • 722100 - Administrativne takse106.669 KM
  • 722300 - Komunalne takse123.879 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    123.879 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade652.115 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kant.propis.
    418.174 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    103.702 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - komunalije
    73.759 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    33.073 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina
    15.350 KM
   • 722400 - Naknada na osnovu tehničkog pregleda građevina
    8.050 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    7 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse212.527 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    77.621 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    56.961 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    23.730 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za pravne osobe
    18.818 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    14.787 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    14.760 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.843 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbir.
    2.251 KM
   • 722500 - Naknada iz funkc. premije osig. od autoodg.
    520 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice od premije osiguranja
    236 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)50 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.957 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 526.795 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  156.956 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti156.956 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    108.456 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    48.500 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  38.839 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada38.839 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  331.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova331.000 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni grantovi od Federacije
    175.000 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Kantona
    156.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 21.075 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  21.075 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava21.075 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.082.253 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  991.972 KM
  • 611100 - Bruto plaće862.784 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 129.188 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  90.281 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca90.281 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 736.026 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  736.026 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.200 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju98.905 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    71.967 KM
   • 613200 - Uredi
    15.215 KM
   • 613200 - Lož ulje
    10.055 KM
   • 613200 - Ogrijevno drvo i ugalj
    1.668 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge99.337 KM
   • 613300 - Održavanje javnih površina
    49.600 KM
   • 613300 - PTT
    27.136 KM
   • 613300 - Održavanje javne rasvjete
    19.282 KM
   • 613300 - Izdaci za odvoz smeća
    2.200 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.119 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara28.337 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.064 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje227.483 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, mostova
    219.575 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    2.994 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada općine
    2.959 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    1.955 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.007 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge245.193 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    73.209 KM
   • 613900 - Izdaci za ugovorene poslove
    33.214 KM
   • 613900 - Naknada za rad komisija (privremeni i povremeni poslovi)
    24.313 KM
   • 613900 - Rad volontera
    23.923 KM
   • 613900 - Ostalo
    19.188 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    18.660 KM
   • 613900 - Usluge medija
    10.042 KM
   • 613900 - Porez na dohodak: vijeće, komisije
    6.681 KM
   • 613900 - Uklanjanje agresivnih pasa lutalica
    6.000 KM
   • 613900 - PIO: ugovori, vijeće, komisije
    5.020 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    4.715 KM
   • 613900 - Zdravstveno: ugovori, vijeće, komisije
    4.212 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    3.975 KM
   • 613900 - Javna zdravstvena djelatnost - usluge mrtvozorstva
    3.000 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    3.000 KM
   • 613900 - Porez na dohodak - po ugovorima
    2.769 KM
   • 613900 - Porez na elementarne nepogode i zaštitu
    1.215 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    1.057 KM
   • 613900 - Kantonalni arhiv
    1.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 990.504 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  990.504 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade133.926 KM
   • 614100 - Finansiranje civilne zaštite - spašavanje
    42.369 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    32.452 KM
   • 614100 - Prijenos sredstava za izradu regulacionog plana
    26.471 KM
   • 614100 - PAZ - Projekti aktivnosti u zajednici
    10.000 KM
   • 614100 - Fondacija MOZAIK - Projekt Omlad. banka
    10.000 KM
   • 614100 - Prijenos sredstava za usluge digitalizacije geodet. plan.
    8.051 KM
   • 614100 - Transferi za izbore i izbornu komisiju
    4.583 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima123.784 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    55.000 KM
   • 614200 - Transferi za prirodne nepogode i dr. nesreće
    32.552 KM
   • 614200 - Isplate za raseljena lica - podrška povratku
    19.062 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    17.170 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama354.249 KM
   • 614300 - Transferi političkim strankama
    96.600 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti sporta
    69.501 KM
   • 614300 - Dobrovoljno vatrogasno društvo
    43.200 KM
   • 614300 - Centar za obrazovanje i kulturu
    30.000 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana proisteklim iz rata
    26.100 KM
   • 614300 - Transferi ostalim udruženjima - NVO
    25.400 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti kulture
    21.500 KM
   • 614300 - Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno
    19.440 KM
   • 614300 - Transferi za obilježavanje vjerskih i državnih praznika i dat. općine
    11.000 KM
   • 614300 - Regionalna Agencija za Razvoj Centralna Bosna
    6.108 KM
   • 614300 - Crveni križ
    5.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima162.986 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad
    148.500 KM
   • 614400 - Ostala javna preduzeća i ustanove
    12.986 KM
   • 614400 - Predškolski odgoj
    1.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima199.449 KM
   • 614500 - Za prijevoz učenika
    199.449 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo16.110 KM
   • 614800 - Naknada za povrat sredstava
    15.960 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda
    150 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.025.729 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.025.729 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada21.680 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta - ekspropriacija
    21.680 KM
  • 821300 - Nabavka opreme12.005 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje992.044 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva i mostova
    608.984 KM
   • 821600 - Ostala rekonstrukcija i projektovanje
    119.885 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada - zgrada općine i drugo
    88.936 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zemljišta - Izgrad. pod. zone
    70.986 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjet. i trotoari
    49.845 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i opremanje dječijeg vrtića Zvončić
    40.000 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje voda - rijeke Vrbas
    13.408 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 76.662 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  76.662 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva76.662 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.262.905 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.156.723 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.014.743 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 141.980 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  106.182 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca106.182 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 773.523 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  773.523 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.323 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju87.403 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    60.126 KM
   • 613200 - Uredi
    18.372 KM
   • 613200 - Lož ulje
    6.917 KM
   • 613200 - Ogrijevno drvo i ugalj
    1.988 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge94.946 KM
   • 613300 - Održavanje javnih površina
    45.000 KM
   • 613300 - PTT
    28.030 KM
   • 613300 - Održavanje javne rasvjete
    19.958 KM
   • 613300 - Izdaci za odvoz smeća
    1.000 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    958 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara34.668 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.344 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje254.408 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, mostova
    245.555 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    2.969 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    2.951 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada općine
    2.933 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.067 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge265.864 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    75.340 KM
   • 613900 - Rad volontera
    34.263 KM
   • 613900 - Izdaci za ugovorene poslove
    29.974 KM
   • 613900 - Naknada za rad komisija (privremeni i povremeni poslovi)
    21.158 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    19.971 KM
   • 613900 - Porez na dohodak: vijeće, komisije
    13.700 KM
   • 613900 - Ostalo
    13.398 KM
   • 613900 - Usluge medija
    11.978 KM
   • 613900 - PIO: ugovori, vijeće, komisije
    10.410 KM
   • 613900 - Uklanjanje agresivnih pasa lutalica
    8.000 KM
   • 613900 - Zdravstveno: ugovori, vijeće, komisije
    7.990 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    3.975 KM
   • 613900 - Porez na dohodak - po ugovorima
    3.509 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    3.269 KM
   • 613900 - Javna zdravstvena djelatnost - usluge mrtvozorstva
    3.000 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    3.000 KM
   • 613900 - Porez na elementarne nepogode i zaštitu
    1.094 KM
   • 613900 - Kantonalni arhiv
    1.000 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    835 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.111.091 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.111.091 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade171.711 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    72.766 KM
   • 614100 - Finansiranje civilne zaštite - spašavanje
    43.979 KM
   • 614100 - Transferi za izbore i izbornu komisiju
    34.966 KM
   • 614100 - Fondacija MOZAIK - Projekt Omlad. banka
    10.000 KM
   • 614100 - PAZ - Projekti aktivnosti u zajednici
    5.000 KM
   • 614100 - Ostali transferi za zdravstvo - hitna pomoć
    5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima163.016 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    87.000 KM
   • 614200 - Isplate za raseljena lica - podrška povratku
    29.303 KM
   • 614200 - Transferi za prirodne nepogode i dr. nesreće
    29.193 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    17.520 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama335.260 KM
   • 614300 - Transferi političkim strankama
    96.600 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti sporta
    78.050 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana proisteklim iz rata
    31.900 KM
   • 614300 - Centar za obrazovanje i kulturu
    30.000 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti kulture
    25.000 KM
   • 614300 - Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno
    23.000 KM
   • 614300 - Transferi ostalim udruženjima - NVO
    21.180 KM
   • 614300 - Transferi za obilježavanje vjerskih i državnih praznika i dat. općine
    17.500 KM
   • 614300 - Regionalna Agencija za Razvoj Centralna Bosna
    6.630 KM
   • 614300 - Crveni križ
    5.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima186.901 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad
    157.000 KM
   • 614400 - Ostala javna preduzeća i ustanove
    29.901 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima216.077 KM
   • 614500 - Za prijevoz učenika
    216.077 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo38.126 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda
    20.000 KM
   • 614800 - Naknada za povrat sredstava
    18.126 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 1.393.226 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.393.226 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada22.242 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta - ekspropriacija
    22.242 KM
  • 821200 - Nabavka građevina267.822 KM
   • 821200 - Nabavka zgrada - izgradnja sportske dvorane
    267.822 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.320 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.094.842 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva i mostova
    349.473 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada - zgrada općine i drugo
    289.372 KM
   • 821600 - Ostala rekonstrukcija i projektovanje
    198.668 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zemljišta - Izgrad. pod. zone
    180.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjet. i trotoari
    49.492 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i opremanje dječijeg vrtića Zvončić
    14.696 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje voda - rijeke Vrbas
    13.141 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 75.533 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  75.533 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva75.533 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.260.908 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.155.530 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.007.065 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 148.465 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  105.378 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca105.378 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 748.964 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  748.964 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.087 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju91.444 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    56.766 KM
   • 613200 - Uredi
    20.169 KM
   • 613200 - Ogrijevno drvo i ugalj
    7.948 KM
   • 613200 - Lož ulje
    6.561 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge95.056 KM
   • 613300 - Održavanje javnih površina
    46.462 KM
   • 613300 - PTT
    26.742 KM
   • 613300 - Održavanje javne rasvjete
    18.089 KM
   • 613300 - Izdaci za odvoz smeća
    1.920 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.843 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara45.596 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    24.411 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    11.585 KM
   • 613400 - Obrazovni materijal
    4.572 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    3.781 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    1.247 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.616 KM
   • 613500 - Gorivo i mazivo za vozila
    14.276 KM
   • 613500 - Registracija vozila
    1.340 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje199.549 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, mostova
    190.265 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    3.999 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    2.708 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada općine
    2.577 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.365 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge282.751 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    76.320 KM
   • 613900 - Rad volontera
    46.991 KM
   • 613900 - Izdaci za ugovorene poslove
    31.587 KM
   • 613900 - Naknada za rad komisija (privremeni i povremeni poslovi)
    23.898 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    20.997 KM
   • 613900 - Usluge medija
    12.660 KM
   • 613900 - Porez na dohodak: vijeće, komisije
    11.183 KM
   • 613900 - Ostalo
    10.907 KM
   • 613900 - PIO: ugovori, vijeće, komisije
    9.943 KM
   • 613900 - Veterinarske usluge
    8.000 KM
   • 613900 - Zdravstveno: ugovori, vijeće, komisije
    6.629 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    5.572 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    3.723 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    3.301 KM
   • 613900 - Porez na dohodak - po ugovorima
    3.197 KM
   • 613900 - Javna zdravstvena djelatnost - usluge mrtvozorstva
    3.000 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    3.000 KM
   • 613900 - Kantonalni arhiv
    1.000 KM
   • 613900 - Porez na elementarne nepogode i zaštitu
    843 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 909.508 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  909.508 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade136.475 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    58.245 KM
   • 614100 - Prijenos sredstva za izradu regulacionog plana
    24.950 KM
   • 614100 - Finansiranje civilne zaštite - spašavanje
    12.747 KM
   • 614100 - Fondacija MOZAIK - Projekt Omlad. banka
    10.000 KM
   • 614100 - PAZ - Projekti aktivnosti u zajednici
    7.500 KM
   • 614100 - Izrada strategije razv.poljopri.općine G.V-U
    6.740 KM
   • 614100 - Program za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju
    6.265 KM
   • 614100 - Transferi za izbore i izbornu komisiju
    5.028 KM
   • 614100 - Ostali transferi za zdravstvo - hitna pomoć
    5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima118.835 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    80.000 KM
   • 614200 - Isplate za raseljena lica - podrška povratku
    22.032 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    16.543 KM
   • 614200 - Transferi za prirodne nepogode i dr. nesreće
    260 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama297.786 KM
   • 614300 - Transferi političkim strankama
    96.600 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti sporta
    77.000 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana proisteklim iz rata
    25.750 KM
   • 614300 - Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno
    23.000 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti kulture
    22.000 KM
   • 614300 - Transferi ostalim udruženjima - NVO
    21.964 KM
   • 614300 - Transferi za obilježavanje vjerskih i državnih praznika i dat. općine
    20.000 KM
   • 614300 - Regionalna Agencija za Razvoj Centralna Bosna
    6.072 KM
   • 614300 - Crveni križ
    5.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima213.973 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad
    168.000 KM
   • 614400 - JU Centar za obrazovanje i kulturu
    30.000 KM
   • 614400 - Ostala javna preduzeća i ustanove
    15.973 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima37.990 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    32.000 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
    5.990 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo104.449 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    97.784 KM
   • 614800 - Naknada za povrat sredstava
    6.665 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 878.727 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  878.727 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada48.582 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta - ekspropriacija
    48.582 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.395 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje820.750 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada - zgrada općine i drugo
    430.383 KM
   • 821600 - Ostala rekonstrukcija i projektovanje
    212.115 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva i mostova
    126.585 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjet. i trotoari
    48.571 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje voda - rijeke Vrbas
    2.515 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zemljišta - Izgrad. pod. zone
    462 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i opremanje dječijeg vrtića Zvončić
    119 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 31.624 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  31.624 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva31.624 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.287.022 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.180.023 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.022.551 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 157.472 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  106.999 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca106.999 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 853.171 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  853.171 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.115 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju94.310 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    62.289 KM
   • 613200 - Uredi
    16.849 KM
   • 613200 - Ogrijevno drvo i ugalj
    9.922 KM
   • 613200 - Lož ulje
    5.250 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge98.194 KM
   • 613300 - Održavanje javnih površina
    54.287 KM
   • 613300 - PTT
    27.302 KM
   • 613300 - Održavanje javne rasvjete
    12.989 KM
   • 613300 - Izdaci za odvoz smeća
    1.920 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.696 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.553 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    14.227 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    11.698 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    5.499 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    3.231 KM
   • 613400 - Obrazovni materijal
    2.898 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.593 KM
   • 613500 - Gorivo i mazivo za vozila
    12.876 KM
   • 613500 - Registracija vozila
    1.717 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje304.455 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, mostova
    299.922 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    3.287 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada općine
    788 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    458 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.239 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge285.212 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    74.690 KM
   • 613900 - Izdaci za ugovorene poslove
    34.587 KM
   • 613900 - Rad volontera
    32.094 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    29.846 KM
   • 613900 - Naknada za rad komisija (privremeni i povremeni poslovi)
    26.340 KM
   • 613900 - Ostalo
    14.135 KM
   • 613900 - PIO: ugovori, vijeće, komisije
    13.242 KM
   • 613900 - Porez na dohodak: vijeće, komisije
    12.059 KM
   • 613900 - Usluge medija
    10.708 KM
   • 613900 - Zdravstveno: ugovori, vijeće, komisije
    8.696 KM
   • 613900 - Veterinarske usluge (dezinfekcija)
    7.707 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    4.986 KM
   • 613900 - Porez na dohodak - po ugovorima
    4.057 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    3.954 KM
   • 613900 - Javna zdravstvena djelatnost - usluge mrtvozorstva
    3.000 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    3.000 KM
   • 613900 - Porez na elementarne nepogode i zaštitu
    1.111 KM
   • 613900 - Kantonalni arhiv
    1.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 900.630 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  900.630 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade225.860 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    63.739 KM
   • 614100 - Finansiranje civilne zaštite - spašavanje
    41.835 KM
   • 614100 - Transferi za izbore i izbornu komisiju
    37.489 KM
   • 614100 - Sufinansiranje stambenog zbrinjavanja Roma
    30.000 KM
   • 614100 - Sufinansiranje izrade Master plana ski centra "Raduša"
    20.000 KM
   • 614100 - PAZ - Projekti aktivnosti u zajednici
    10.000 KM
   • 614100 - Fondacija MOZAIK - Projekt Omlad. banka
    10.000 KM
   • 614100 - Program za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju
    7.797 KM
   • 614100 - Ostali transferi za zdravstvo - hitna pomoć
    5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima151.097 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    80.000 KM
   • 614200 - Isplate za raseljena lica - podrška povratku
    31.580 KM
   • 614200 - Transferi za prirodne nepogode i dr. nesreće
    20.821 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    18.696 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama305.941 KM
   • 614300 - Transferi političkim strankama
    96.600 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti sporta
    79.500 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana proisteklim iz rata
    32.570 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti kulture
    23.500 KM
   • 614300 - Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno
    21.600 KM
   • 614300 - Transferi ostalim udruženjima - NVO
    21.141 KM
   • 614300 - Transferi za obilježavanje vjerskih i državnih praznika i dat. općine
    19.550 KM
   • 614300 - Regionalna Agencija za Razvoj Centralna Bosna
    6.080 KM
   • 614300 - Crveni križ
    5.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima209.649 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad
    168.000 KM
   • 614400 - JU Centar za obrazovanje i kulturu
    30.000 KM
   • 614400 - Ostala javna preduzeća i ustanove
    11.649 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima3.130 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
    3.130 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.953 KM
   • 614800 - Naknada za povrat sredstava
    4.953 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.023.524 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.023.524 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada32.389 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta - ekspropriacija
    32.389 KM
  • 821200 - Nabavka građevina38.739 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - Izgradnja sportske dvorane
    38.739 KM
  • 821300 - Nabavka opreme81.076 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.871.320 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zemljišta - Izgrad. pod. zone
    1.024.298 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada - zgrada općine i drugo
    353.968 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva i mostova
    131.913 KM
   • 821600 - Parking i uređenje oko zgrade opštine
    92.707 KM
   • 821600 - Okončana situacija vodovoda Voljice
    56.189 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjet. i trotoari
    45.563 KM
   • 821600 - Izrada glavnog projekta rekonstrukcija gradskih ulica i rasvjete
    40.049 KM
   • 821600 - Sanacija gradske deponije
    39.755 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i opremanje dječijeg vrtića Zvončić
    18.411 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija gradske rasvjete
    17.164 KM
   • 821600 - Izgradnja i ugradnja pvc stolarije u OŠ Voljevac
    13.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže
    12.999 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje puta - Ski centar "Raduša"
    10.007 KM
   • 821600 - Ostala rekonstrukcija i projektovanje
    6.935 KM
   • 821600 - Sanacija stadiona HNK Sloga
    5.727 KM
   • 821600 - Sanacija kanalizacije u naselju Košute
    1.635 KM
   • 821600 - Nabavka pomagala za laboratoriju OŠ Uskoplje
    1.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 19.506 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  19.506 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje19.506 KM
   • 616300 - Otplata duga za kredit - izgradnja industrijske zone
    19.506 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 53.602 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  53.602 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja53.602 KM
   • 823300 - Otplata duga za kredit - izgradnja industrijske zone
    53.602 KM

OSTALI RASHODI 2014. 81.933 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  81.933 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva81.933 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.281.835 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.173.682 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.030.033 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 143.649 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  108.153 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca108.153 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 895.388 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  895.388 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.790 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju99.224 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Javna rasvjeta
    69.294 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Uredi
    16.879 KM
   • 613200 - Ogrijevno drvo i ugalj
    13.051 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge32.950 KM
   • 613300 - PTT
    30.107 KM
   • 613300 - Izdaci za odvoz smeća
    1.760 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.083 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara62.531 KM
   • 613400 - Poseban materijal za potrebe civilne zaštite
    24.054 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    16.489 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    8.572 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo
    7.555 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    3.995 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    1.866 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.146 KM
   • 613500 - Gorivo i mazivo za vozila
    9.429 KM
   • 613500 - Registracija vozila
    1.717 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje348.604 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, mostova
    280.094 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Održavanje javnih površina
    54.414 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Usluge za održavanje ulične rasvjete
    9.250 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    2.905 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada općine
    1.207 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje opreme
    734 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.620 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge321.023 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima- općinskim vijećnicima
    73.825 KM
   • 613900 - Rad volontera
    45.019 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    44.501 KM
   • 613900 - Naknada za rad komisija (privremeni i povremeni poslovi)
    31.092 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.823 KM
   • 613900 - Porez na dohodak: vijeće, komisije
    15.780 KM
   • 613900 - Ostalo
    12.435 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje - Dan općine i državni praznici
    11.000 KM
   • 613900 - PIO: ugovori, vijeće, komisije
    9.862 KM
   • 613900 - Usluge medija
    8.151 KM
   • 613900 - Veterinarske usluge (dezinfekcija )
    6.950 KM
   • 613900 - Zdravstveno: ugovori, vijeće, komisije
    6.574 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    6.066 KM
   • 613900 - Regionalna agencija za razvoj Centralna Bosna
    5.931 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    4.981 KM
   • 613900 - Transferi za izbore i izbornu komisiju
    4.500 KM
   • 613900 - Posebna naknada za porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    4.371 KM
   • 613900 - Javna zdravstvena djelatnost - usluge mrtvozorstva
    3.000 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    3.000 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - pravne notarske usluge
    1.162 KM
   • 613900 - Kantonalni arhiv
    1.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 855.775 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  855.775 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade256.035 KM
   • 614100 - Transfer za Centar za socijalni rad
    168.000 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    66.435 KM
   • 614100 - Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno
    21.600 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima140.382 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    90.000 KM
   • 614200 - Isplate za raseljena lica - podrška povratku
    27.538 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    21.444 KM
   • 614200 - Transferi za prirodne nepogode i dr. nesreće
    1.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama323.000 KM
   • 614300 - Transferi političkim strankama
    96.600 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti sporta
    88.000 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana proisteklim iz rata
    38.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje stambenog zbrinjavanja Roma
    30.000 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti kulture
    23.000 KM
   • 614300 - Transferi ostalim udruženjima - NVO
    21.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama
    11.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Fond Mozaik - Projekat Omladinske banke
    10.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    5.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima70.079 KM
   • 614400 - JU Centar za obrazovanje i kulturu
    30.000 KM
   • 614400 - Ostala javna preduzeća i ustanove
    28.673 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Predškolski odgoj
    6.406 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - ostali transferi za zdravstvo - hitna pomoć
    5.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima50.206 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    47.056 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
    3.150 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo16.073 KM
   • 614800 - Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava
    16.073 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 802.510 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  802.510 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada48.269 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta - ekspropriacija
    48.269 KM
  • 821300 - Nabavka opreme83.840 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava40.477 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - studije izvodljivosti- usluge izvodljivosti Mast. plana Ski Raduša
    33.574 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - studije izvodljivosti - usluge digit. geod. plana
    6.903 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje629.924 KM
   • 821600 - Ostala rekonstrukcija i projektovanje
    381.522 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva i mostova
    154.500 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjet. i trotoari
    49.147 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zemljišta - Izgrad. industrijske zone
    24.216 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje voda - rijeke Vrbas
    19.954 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada - zgrada općine i drugo
    585 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 35.756 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  35.756 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje35.756 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 110.460 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  110.460 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja110.460 KM

OSTALI RASHODI 2015. 84.344 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  84.344 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva84.344 KM

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.361.555 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.245.452 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.101.395 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 144.057 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  116.103 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca116.103 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 918.429 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  918.429 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.811 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju112.886 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Javna rasvjeta
    79.735 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Uredi
    18.268 KM
   • 613200 - Ogrijevno drvo i ugalj
    14.883 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.979 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara54.028 KM
   • 613400 - Poseban materijal za potrebe civilne zaštite
    21.648 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    14.652 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    7.895 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    4.908 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo
    4.597 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    328 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.742 KM
   • 613500 - Gorivo i mazivo za vozila
    10.450 KM
   • 613500 - Registracija vozila
    2.292 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje306.005 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, mostova
    204.730 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Održavanje javnih površina
    74.035 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Usluge za održavanje ulične rasvjete
    21.974 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    3.945 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada općine
    938 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje opreme
    383 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.092 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge381.386 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima- općinskim vijećnicima
    70.945 KM
   • 613900 - Naknada za rad komisija (privremeni i povremeni poslovi)
    66.565 KM
   • 613900 - Rad volontera
    50.737 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    38.882 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    28.028 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    27.088 KM
   • 613900 - Porez na dohodak: vijeće, komisije
    18.835 KM
   • 613900 - PIO: ugovori, vijeće, komisije
    11.772 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje - Dan općine i državni praznici
    10.350 KM
   • 613900 - Zdravstveno: ugovori, vijeće, komisije
    7.847 KM
   • 613900 - Ostalo
    7.663 KM
   • 613900 - Usluge medija
    6.875 KM
   • 613900 - Regionalna agencija za razvoj Centralna Bosna
    6.552 KM
   • 613900 - Veterinarske usluge (dezinfekcija )
    5.100 KM
   • 613900 - Javna zdravstvena djelatnost - usluge mrtvozorstva
    5.000 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    4.893 KM
   • 613900 - Posebna naknada za porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    4.787 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    3.841 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    3.000 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - pravne usluge
    1.123 KM
   • 613900 - Kantonalni arhiv
    1.000 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    503 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 926.741 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  926.741 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade265.604 KM
   • 614100 - Transfer za Centar za socijalni rad
    168.000 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    73.844 KM
   • 614100 - Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno
    23.760 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima160.392 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    90.000 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    24.966 KM
   • 614200 - Isplate za raseljena lica - podrška povratku
    23.408 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima- beneficije za socijalnu zaštitu - nezaposlene porodilje
    14.700 KM
   • 614200 - Transferi za prirodne nepogode i dr. nesreće
    7.318 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama292.489 KM
   • 614300 - Transferi političkim strankama
    96.600 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti sporta
    83.600 KM
   • 614300 - Transferi udruženjima građana proisteklim iz rata
    38.000 KM
   • 614300 - Transferi ostalim udruženjima - NVO
    28.400 KM
   • 614300 - Transferi organizacijama iz oblasti kulture
    26.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama
    11.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    7.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Fond Mozaik - Projekat Omladinske banke
    1.889 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima94.000 KM
   • 614400 - Ostala javna preduzeća i ustanove
    30.000 KM
   • 614400 - JU Centar za obrazovanje i kulturu
    30.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Predškolski odgoj
    29.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - ostali transferi za zdravstvo - hitna pomoć
    5.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima32.096 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    29.206 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - subvencije za potporu i promociju obrta i preduzetništva
    1.720 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
    1.170 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo82.160 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    62.620 KM
   • 614800 - Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava
    19.540 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.247.868 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.247.868 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada33.014 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta - ekspropriacija
    33.014 KM
  • 821200 - Nabavka građevina61.096 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - Izgradnja sportske dvorane
    61.096 KM
  • 821300 - Nabavka opreme46.903 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava105.593 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - Izrada glavnog projekta sanacije lokalne deponije
    54.113 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - studije izvodljivosti- usluge izvodljivosti Mast. plana Ski Raduša
    46.800 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - studije izvodljivosti - usluge izrade Regulacionog plana
    4.680 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.001.261 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zemljišta - Izgrad. poduzetničke zone
    267.315 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva i mostova
    252.169 KM
   • 821600 - Vodovodi MZ Voljice
    150.916 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - za OŠ Voljevac
    78.961 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjet. i trotoari
    71.218 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje puta - Ski centar "Raduša"
    50.000 KM
   • 821600 - Za sportsku dvoranu
    45.107 KM
   • 821600 - Za igralište u naselju Voljevac
    28.904 KM
   • 821600 - Kanalizacija u naselju Buljani
    12.206 KM
   • 821600 - Vodovodi MZ Bistica
    10.053 KM
   • 821600 - Za kanalizaciju u naselju Paloč
    7.004 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada - zgrada općine i drugo
    6.375 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija pješačkih staza
    5.996 KM
   • 821600 - Vodovod u Batuši
    5.981 KM
   • 821600 - Za Osnovnu školi Uskoplje
    4.155 KM
   • 821600 - Za kanalizaciju u naselju Ždrimci
    2.800 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    2.101 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 31.267 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  31.267 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje31.267 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 114.948 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  114.948 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja114.948 KM

OSTALI RASHODI 2016. 69.202 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  69.202 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva69.202 KM

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.514.253 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.384.582 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.233.481 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 151.101 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  129.671 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca129.671 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 949.012 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  949.012 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju124.056 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Javna rasvjeta
    89.697 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Uredi
    19.477 KM
   • 613200 - Ogrijevno drvo i ugalj
    14.882 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge29.435 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    11.435 KM
   • 613300 - PTT
    10.053 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    3.228 KM
   • 613300 - Izdaci za odvoz smeća
    1.920 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    1.818 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    981 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara73.487 KM
   • 613400 - Poseban materijal za potrebe civilne zaštite
    43.828 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papire
    14.157 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    5.931 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    4.307 KM
   • 613400 - Izdaci za nabavku stručne literature i obrazovanja kadrova
    2.956 KM
   • 613400 - Auto gume
    948 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    734 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    626 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.806 KM
   • 613500 - Gorivo i mazivo za vozila
    11.531 KM
   • 613500 - Registracija vozila
    3.275 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje384.371 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, mostova
    277.130 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Održavanje javnih površina
    60.300 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Usluge za održavanje ulične rasvjete
    20.099 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Održavanje riječnih korita
    19.999 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje vozila
    5.102 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje opreme
    1.285 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada općine
    456 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.928 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge301.429 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima- općinskim vijećnicima
    74.515 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    45.278 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    33.978 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    33.906 KM
   • 613900 - Naknada za rad komisija (privremeni i povremeni poslovi)
    16.947 KM
   • 613900 - Ostalo
    14.952 KM
   • 613900 - Porez na dohodak: vijeće, komisije
    13.767 KM
   • 613900 - PIO: ugovori, vijeće, komisije
    8.605 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje - Dan općine i državni praznici
    6.800 KM
   • 613900 - Usluge medija
    6.529 KM
   • 613900 - Regionalna agencija za razvoj Centralna Bosna
    6.023 KM
   • 613900 - Zdravstveno: ugovori, vijeće, komisije
    5.736 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    5.314 KM
   • 613900 - Javna zdravstvena djelatnost - usluge mrtvozorstva
    5.000 KM
   • 613900 - Veterinarske usluge (dezinfekcija )
    4.987 KM
   • 613900 - Posebne naknade za porez za zaštitu od prirodnih nesreća
    4.974 KM
   • 613900 - Transferi za izbore i izbornu komisiju
    4.500 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    3.581 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    3.125 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    1.768 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - pravne usluge
    644 KM
   • 613900 - Kantonalni arhiv
    500 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.032.403 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.032.403 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade317.530 KM
   • 614100 - Transfer za Centar za socijalni rad
    168.000 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    127.930 KM
   • 614100 - Općinsko Javno pravobranilaštvo Bugojno
    21.600 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima200.284 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    90.000 KM
   • 614200 - Transferi za posebne namjene
    33.757 KM
   • 614200 - Isplate za raseljena lica - podrška povratku
    30.452 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    25.275 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima- beneficije za socijalnu zaštitu - nezaposlene porodilje
    20.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama307.649 KM
   • 614300 - Transferi ostalim udruženjima - NVO
    185.549 KM
   • 614300 - Transferi političkim strankama
    96.600 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama
    10.200 KM
   • 614300 - Crveni križ
    7.800 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Fond Mozaik - Projekat Omladinske banke
    7.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima149.356 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Predškolski odgoj
    45.000 KM
   • 614400 - JU Osnovna škola Uskoplje
    35.057 KM
   • 614400 - JU Centar za obrazovanje i kulturu
    35.000 KM
   • 614400 - Ostala javna preduzeća i ustanove
    29.299 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - ostali transferi za zdravstvo - hitna pomoć
    5.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima45.157 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    42.797 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
    1.360 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - subvencije za potporu i promociju obrta i preduzetništva
    1.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo12.427 KM
   • 614800 - Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava
    12.427 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 847.942 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  847.942 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada48.102 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta - ekspropriacija
    48.102 KM
  • 821200 - Nabavka građevina48.101 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - Izgradnja sportske dvorane
    48.101 KM
  • 821300 - Nabavka opreme67.167 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava5.382 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - studije izvodljivosti - usluge digitalizacije geodetskog plana
    5.382 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje679.190 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva i mostova
    291.245 KM
   • 821600 - Ostala rekonstrukcija i projektovanje
    118.984 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjet. i trotoari
    103.784 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje puta - Ski centar "Raduša"
    103.049 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zemljišta - Izgrad. poduzetničke zone
    31.955 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i opremanje dječijeg vrtića Zvončić
    19.997 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada - zgrada općine i drugo
    10.176 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 26.596 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  26.596 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje26.596 KM
   • 616300 - Otplata duga za kredit - izgradnja industrijske zone
    26.596 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 119.620 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  119.620 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja119.620 KM
   • 823300 - Otplata duga za kredit - izgradnja industrijske zone
    119.620 KM

OSTALI RASHODI 2017. 96.469 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  96.469 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva96.469 KM