Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

3.792.002 KM

PORESKI PRIHODI

2.188.369 KM  (57,71%)

NEPORESKI PRIHODI

747.687 KM  (19,72%)

TRANSFERI I DONACIJE

796.297 KM  (21,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

22.050 KM  ( 0,58%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

37.000 KM  ( 0,98%)

OSTALI PRIHODI

599 KM  ( 0,02%)

RASHODI:

3.803.123 KM

LIČNA PRIMANJA

1.263.347 KM  (33,22%)

MATERIJAL I USLUGE

802.688 KM  (21,11%)

TRANSFERI I DOZNAKE

898.109 KM  (23,62%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

924 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

2.467 KM  ( 0,06%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.377.998 KM

PORESKI PRIHODI

2.105.953 KM  (62,34%)

NEPORESKI PRIHODI

902.665 KM  (26,72%)

TRANSFERI I DONACIJE

368.857 KM  (10,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

310 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

212 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

3.821.185 KM

LIČNA PRIMANJA

1.230.007 KM  (32,19%)

MATERIJAL I USLUGE

1.288.414 KM  (33,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

923.793 KM  (24,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

71.346 KM  ( 1,87%)

OTPLATA DUGOVA

7.402 KM  ( 0,19%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.947.839 KM

PORESKI PRIHODI

2.059.473 KM  (52,17%)

NEPORESKI PRIHODI

676.368 KM  (17,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

611.948 KM  (15,50%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

600.000 KM  (15,20%)

OSTALI PRIHODI

49 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.587.312 KM

LIČNA PRIMANJA

1.289.498 KM  (35,95%)

MATERIJAL I USLUGE

824.878 KM  (22,99%)

TRANSFERI I DOZNAKE

807.984 KM  (22,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

47.859 KM  ( 1,33%)

OTPLATA DUGOVA

6.783 KM  ( 0,19%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.549.295 KM

PORESKI PRIHODI

2.077.141 KM  (45,66%)

NEPORESKI PRIHODI

1.487.104 KM  (32,69%)

TRANSFERI I DONACIJE

984.426 KM  (21,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

600 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

24 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.438.829 KM

LIČNA PRIMANJA

1.293.544 KM  (29,14%)

MATERIJAL I USLUGE

785.488 KM  (17,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.126.373 KM  (25,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

46.477 KM  ( 1,05%)

OTPLATA DUGOVA

337.279 KM  ( 7,60%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.187.370 KM

PORESKI PRIHODI

2.213.644 KM  (52,86%)

NEPORESKI PRIHODI

1.056.962 KM  (25,24%)

TRANSFERI I DONACIJE

914.664 KM  (21,84%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.100 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.091.350 KM

LIČNA PRIMANJA

1.319.099 KM  (32,24%)

MATERIJAL I USLUGE

831.640 KM  (20,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.025.007 KM  (25,05%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

40.110 KM  ( 0,98%)

OTPLATA DUGOVA

70.762 KM  ( 1,73%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.785.764 KM

PORESKI PRIHODI

2.223.705 KM  (46,46%)

NEPORESKI PRIHODI

1.161.215 KM  (24,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.393.583 KM  (29,12%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

7.261 KM  ( 0,15%)

RASHODI:

4.775.574 KM

LIČNA PRIMANJA

1.298.998 KM  (27,20%)

MATERIJAL I USLUGE

733.416 KM  (15,36%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.017.774 KM  (21,31%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.540.922 KM  (32,27%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

28.706 KM  ( 0,60%)

OTPLATA DUGOVA

155.758 KM  ( 3,26%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.101.656 KM

PORESKI PRIHODI

2.189.965 KM  (53,39%)

NEPORESKI PRIHODI

845.259 KM  (20,61%)

TRANSFERI I DONACIJE

485.428 KM  (11,83%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

580.969 KM  (14,16%)

OSTALI PRIHODI

35 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.801.665 KM

LIČNA PRIMANJA

1.283.784 KM  (33,77%)

MATERIJAL I USLUGE

745.916 KM  (19,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

922.918 KM  (24,28%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

27.170 KM  ( 0,71%)

OTPLATA DUGOVA

188.809 KM  ( 4,97%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.188.369 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.990 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.990 KM
   • 711100 - Porez od dobiti iz poljoprivrednih djelatnosti
    3.992 KM
   • 711100 - Porez na prihode od imovine i imovinskih prava
    1.303 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    374 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    321 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  10.378 KM
  • 713100 - Porezi na plaće10.378 KM
   • 713100 - Porez na plate i druga lična primanja
    8.724 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    1.653 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  141.440 KM
  • 714100 - Porez na imovinu141.440 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    71.636 KM
   • 714100 - Porez na promet od nepokretnosti od fizičkih lica
    69.042 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    762 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.043 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost799 KM
   • 715100 - Povremeni porez na imovinu
    799 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga244 KM
   • 715900 - Porez na promet osnov.proizv.poljopriv.robarstva i dr.
    244 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  506.388 KM
  • 716100 - Porez na dohodak506.388 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    412.109 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od dr.samostalne djelatnosti
    53.343 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    27.851 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nagradnih igara
    6.456 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    5.819 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    747 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    64 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.522.575 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.522.575 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.363.308 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza od Direkcije za ceste
    159.267 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  554 KM
  • 719100 - Ostali porezi554 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    554 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 747.687 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  15.528 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.691 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    790 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eks.prir.resursa,patenata i aut.prava
    439 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    288 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    174 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine13.836 KM
   • 721200 - Prihodi ostvareni prodajom stanova
    13.122 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    714 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  732.159 KM
  • 722100 - Administrativne takse77.985 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    60.611 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    17.310 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    64 KM
  • 722300 - Komunalne takse67.942 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    67.742 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    200 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade235.330 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    138.318 KM
   • 722400 - Općinske naknade u skladu sa kant.prop.za posebne namjene
    69.889 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    15.200 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    9.423 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    2.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse275.492 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    140.852 KM
   • 722500 - Naknada zazaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    38.090 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    36.326 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    35.990 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    17.537 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    4.364 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-ugovori
    2.245 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne prmije osiguranja
    58 KM
   • 722500 - Naknade za premije od vatrogasne jedinice
    31 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)29.588 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim-urbanist. i građ.dozvole
    29.588 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi45.822 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi
    41.990 KM
   • 722700 - Sredstva refundacije za bolovanje iz predhodnoh godina
    3.832 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 796.297 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  203.215 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti203.215 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    94.000 KM
   • 732100 - Dopunska prava boraca
    63.846 KM
   • 732100 - Kantonalna uprava civilne zaštite TK
    33.369 KM
   • 732100 - TK Plaće redara
    12.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  593.082 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva65.878 KM
   • 812100 - GAP Aličevića česma Kladanj
    50.398 KM
   • 812100 - GAP Vodovod Zlača
    15.480 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti527.204 KM
   • 812200 - Primitak od TK
    379.082 KM
   • 812200 - Primitak od Federacije
    148.122 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 22.050 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  22.050 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava20.600 KM
   • 811100 - Primici od prodaje prometnih vozila
    20.600 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici1.450 KM
   • 811900 - Ostali kapitalni primci-učešće građ. MZ Kladanj, Starić, Tuholj i Turalići
    1.450 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 37.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  37.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja37.000 KM
   • 814300 - Primci od domaćih finansijskih institucija
    37.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 599 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  599 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza599 KM
   • 777700 - Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    599 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 2.105.953 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  16.055 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca16.055 KM
   • 711100 - Porez na prihode od imovine i imovinskih prava
    11.600 KM
   • 711100 - Porez od dobiti iz poljoprivrednih djelatnosti
    4.067 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava, pat. i teh,unapređenja
    227 KM
   • 711100 - Porez na ukupan prihod od fizičkih lica
    130 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    31 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.330 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.330 KM
   • 713100 - Porez na plate i druga lična primanja
    2.850 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    480 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  132.689 KM
  • 714100 - Porez na imovinu132.689 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    64.271 KM
   • 714100 - Porez na promet od nepokretnosti od fizičkih lica
    62.674 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    5.744 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.186 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.186 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    2.167 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    20 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  508.835 KM
  • 716100 - Porez na dohodak508.835 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    413.230 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od dr.samostalne djelatnosti
    55.907 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    23.782 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nagradnih igara
    8.783 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    6.819 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    314 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.442.812 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.442.812 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.292.670 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza od Direkcije za ceste
    150.142 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  44 KM
  • 719100 - Ostali porezi44 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    44 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 902.665 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  152.491 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija137.544 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eks.prir.resursa,patenata i aut.prava
    136.400 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    750 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    288 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    106 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine188 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    188 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu14.759 KM
   • 721300 - Kamate primljene od Federacije-ratna potraživanja
    14.759 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  750.044 KM
  • 722100 - Administrativne takse66.828 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    54.403 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    12.425 KM
  • 722300 - Komunalne takse77.562 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    70.222 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalna naknade i takse
    7.140 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    200 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade178.714 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    54.125 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    49.157 KM
   • 722400 - Općinske naknade u skladu sa kant.prop.za posebne namjene
    35.920 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    15.549 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    14.225 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    6.019 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    3.700 KM
   • 722400 - Prihod od kamate na komunalnu naknadu
    20 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse300.733 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    166.166 KM
   • 722500 - Naknada zazaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    39.909 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    37.381 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    37.151 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    14.766 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    3.194 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-ugovori
    2.094 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne prmije osiguranja
    72 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)28.300 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim-urbanist. i građ.dozvole
    28.300 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi97.907 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi
    97.907 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  130 KM
  • 723100 - Novčane kazne130 KM
   • 723100 - Ostali prihodi-sanitarne saglasnosti
    80 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    50 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 368.857 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  89.813 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti89.813 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od TK
    45.454 KM
   • 732100 - Dopunska prava boraca
    44.359 KM
 • 733000 - Donacije
  2.000 KM
  • 733100 - Donacije2.000 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih lica
    2.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  277.044 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva8.695 KM
   • 812100 - GAP Vodovod Zlača
    8.695 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti268.350 KM
   • 812200 - Primitak od TK
    208.350 KM
   • 812200 - Primitak od Federacije
    60.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 310 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  310 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava310 KM
   • 811100 - Primici od prodaje prometnih vozila
    310 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 212 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  212 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza212 KM
   • 777700 - Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    212 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 2.059.473 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  10.213 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca10.213 KM
   • 711100 - Porez od dobiti iz poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    7.255 KM
   • 711100 - Porez na prihode od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)
    2.947 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    11 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.814 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.814 KM
   • 713100 - Porez na plate i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)
    7.601 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)
    213 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  127.689 KM
  • 714100 - Porez na imovinu127.689 KM
   • 714100 - Porez na promet od nepokretnosti od fizičkih lica
    52.311 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    40.699 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    30.520 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    4.159 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    5 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  560.352 KM
  • 716100 - Porez na dohodak560.352 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    451.897 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od dr.samostalne djelatnosti
    60.840 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    23.842 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    15.622 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nagradnih igara
    7.788 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    362 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.353.228 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.353.228 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.212.073 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza od Direkcije za ceste
    141.155 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  173 KM
  • 719100 - Ostali porezi173 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    173 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 676.368 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  71.453 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija56.611 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eks.prir.resursa,patenata i aut.prava
    48.400 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    7.529 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    588 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    55 KM
   • 721100 - Prihodi od dividendi i udjela u prof.u jav.pred.i fin.inst.
    40 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine82 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    82 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu14.759 KM
   • 721300 - Kamate primljene od Federacije-ratna potraživanja
    14.759 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  602.856 KM
  • 722100 - Administrativne takse75.411 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    41.344 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    19.661 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    13.788 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanje i druge civilne registracije
    618 KM
  • 722300 - Komunalne takse91.575 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    70.500 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalna naknade i takse
    21.075 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade235.291 KM
   • 722400 - Općinske naknade u skladu sa kant.prop.za posebne namjene
    115.911 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    69.410 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje držav.šuma utvrđ.kanton.propisima
    21.429 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    14.005 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    3.977 KM
   • 722400 - Naknada u postup.promjene namjene šumskog zemljišta
    3.894 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    3.882 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    2.210 KM
   • 722400 - Prihod od kamate na komunalnu naknadu
    573 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse136.508 KM
   • 722500 - Naknada zazaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    42.094 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    38.538 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    32.900 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    16.411 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    3.566 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-ugovori
    2.891 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne prmije osiguranja
    102 KM
   • 722500 - Naknada za vatrog.jed. iz premije osiguranja imovine od požara
    7 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)52.994 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim-urbanist. i građ.dozvole
    52.994 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.076 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi
    11.076 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.060 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.060 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.720 KM
   • 723100 - Ostali prihodi-sanitarne saglasnosti
    340 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 611.948 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  158.725 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti158.725 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    64.142 KM
   • 732100 - Kantonalna uprava civilne zaštite TK
    33.191 KM
   • 732100 - Dopunska prava boraca
    32.029 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od TK
    29.363 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  453.223 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti453.223 KM
   • 812200 - Primitak od Federacije
    280.000 KM
   • 812200 - Primitak od TK
    173.223 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 600.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  600.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja600.000 KM
   • 814300 - NLB kredit- za izmirenje obaveza na plaće i iz plaća
    600.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 49 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  49 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza49 KM
   • 777700 - Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    49 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 2.077.141 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  7.478 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.478 KM
   • 711100 - Porez od dobiti iz poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    4.297 KM
   • 711100 - Porez na prihode od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)
    3.161 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava, pat. i teh. unap.(zaostale uplate poreza)
    20 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  15.355 KM
  • 713100 - Porezi na plaće15.355 KM
   • 713100 - Porez na plate i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)
    14.816 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)
    539 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  116.368 KM
  • 714100 - Porez na imovinu116.368 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    61.840 KM
   • 714100 - Porez na promet od nepokretnosti od fizičkih lica
    34.031 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    13.114 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    4.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    3.382 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  543.921 KM
  • 716100 - Porez na dohodak543.921 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    449.314 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od dr.samostalne djelatnosti
    61.518 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    13.480 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    12.760 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nagradnih igara
    5.822 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    1.028 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.393.862 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.393.862 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.251.786 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza od Direkcije za ceste
    142.076 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  156 KM
  • 719100 - Ostali porezi156 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    153 KM
   • 719100 - Posebni porezi na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po ugovoru o djelu
    3 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.487.104 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  638.284 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija161.146 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eks.prir.resursa,patenata i aut.prava
    151.917 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    8.030 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    1.130 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    67 KM
   • 721100 - Prihodi od dividendi i udjela u prof.u jav.pred.i fin.inst.
    0 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine462.380 KM
   • 721200 - Prihodi od GSM licence
    462.355 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    25 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu14.759 KM
   • 721300 - Kamate primljene od Federacije-ratna potraživanja
    14.759 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  846.330 KM
  • 722100 - Administrativne takse93.443 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    35.890 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    35.338 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    20.683 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanje i druge civilne registracije
    1.532 KM
  • 722300 - Komunalne takse92.315 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    74.502 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalna naknade i takse
    17.813 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade270.474 KM
   • 722400 - Općinske naknade u skladu sa kant.prop.za posebne namjene
    130.910 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    78.548 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    35.987 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    14.000 KM
   • 722400 - Naknada za dodjeljeno zemljište
    4.800 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    2.595 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    2.125 KM
   • 722400 - Prihod od kamate na komunalnu naknadu
    1.508 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse322.546 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma (zaostale obaveze)
    181.324 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    42.388 KM
   • 722500 - Naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    40.252 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    34.765 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    17.864 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    3.282 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-ugovori
    2.448 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne prmije osiguranja
    111 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    110 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)39.174 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim-urbanist. i građ.dozvole
    39.174 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi28.378 KM
   • 722700 - Uplačene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    16.739 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi
    11.309 KM
   • 722700 - Povrat pogrešno isplaćenih plaća
    290 KM
   • 722700 - Naplate premije osiguranja
    40 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.490 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.490 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    2.090 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje
    400 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 984.426 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  951.490 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti951.490 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    442.747 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od TK
    302.191 KM
   • 732100 - TK za poplave
    116.500 KM
   • 732100 - Dopunska prava boraca
    63.968 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Općina
    12.500 KM
   • 732100 - Turistička zajednica TK
    7.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Države
    3.533 KM
   • 732100 - TK Služba za zapošljavanje Tuzla
    3.050 KM
 • 733000 - Donacije
  8.416 KM
  • 733100 - Donacije8.416 KM
   • 733100 - Don od dom fiz i prav lica za otkl posljedica prir nesreća i obnovu
    8.416 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  24.520 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva16.140 KM
   • 812100 - Kapitalne potrore iz inostranstva
    16.140 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti8.379 KM
   • 812200 - Primitak od TK
    8.379 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 600 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  600 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici600 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 24 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  24 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza24 KM
   • 777700 - Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    24 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 2.213.644 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.896 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.896 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.815 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.815 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  125.702 KM
  • 714100 - Porez na imovinu125.702 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    62.010 KM
   • 714100 - Porez na promet od nepokretnosti od fizičkih lica
    37.992 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    14.491 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    7.328 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    2.883 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    999 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.792 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.226 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga - 1172
    1.138 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    87 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga566 KM
   • 715900 - Porez na promet osnov. proizv. poljopriv. ribarstva i dr.
    566 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  563.043 KM
  • 716100 - Porez na dohodak563.043 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    461.323 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od dr.samostalne djelatnosti
    57.192 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    16.704 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    13.772 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nagradnih igara
    13.374 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    678 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.514.313 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.514.313 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.352.650 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza od Direkcije za ceste
    161.663 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  83 KM
  • 719100 - Ostali porezi83 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    71 KM
   • 719100 - Posebni porezi na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po ugovoru o djelu
    13 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.056.962 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  190.597 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija113.551 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eks.prir.resursa,patenata i aut.prava
    107.688 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    4.838 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    1.016 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    10 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine62.287 KM
   • 721200 - Prihodi od GSM licence
    62.236 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    50 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu14.759 KM
   • 721300 - Kamate primljene od Federacije-ratna potraživanja
    14.759 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  862.399 KM
  • 722100 - Administrativne takse87.901 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    37.001 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    30.810 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    17.628 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanje i druge civilne registracije
    2.463 KM
  • 722300 - Komunalne takse80.120 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    62.918 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalna naknade i takse
    17.202 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade514.892 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje držav.šuma utvrđ.kanton.propisima
    383.913 KM
   • 722400 - Općinske naknade u skladu sa kant.prop.za posebne namjene
    57.052 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    52.081 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    15.400 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    3.910 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    1.970 KM
   • 722400 - Prihod od kamate na komunalnu naknadu
    566 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse129.783 KM
   • 722500 - Naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    43.293 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    35.895 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    29.777 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    14.120 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    4.560 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-ugovori
    2.067 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne prmije osiguranja
    71 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)31.806 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim-urbanist. i građ.dozvole
    31.804 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    2 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi17.897 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi
    13.085 KM
   • 722700 - Uplačene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    4.732 KM
   • 722700 - Naplate premije osiguranja
    80 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.966 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.966 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    3.480 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje
    440 KM
   • 723100 - Prihodi od imov. koristi pribav. kriv. djel. u skld. sa cl. 115
    46 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 914.664 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  412.266 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti412.266 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od TK
    191.217 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    143.680 KM
   • 732100 - Dopunska prava boraca
    51.550 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Općina
    20.000 KM
   • 732100 - Transfer od kantonalne službe za zapošljavanje
    5.819 KM
 • 733000 - Donacije
  133.368 KM
  • 733100 - Donacije133.368 KM
   • 733100 - Don od dom fiz i prav lica za otkl posljedica prir nesreća i obnovu
    133.368 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  213.248 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada213.248 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  155.782 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova95.431 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Federacije
    87.431 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Kantona
    8.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora60.351 KM
   • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora
    40.000 KM
   • 742200 - Kapitalni transferi od preduzeća
    13.811 KM
   • 742200 - Kapitalni transferi od pojedinaca
    6.540 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 2.100 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.100 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.100 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.223.705 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  7.142 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.142 KM
   • 711100 - Porez od dobiti iz poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    7.142 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  658 KM
  • 713100 - Porezi na plaće658 KM
   • 713100 - Porez na plate i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)
    428 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)
    229 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  160.804 KM
  • 714100 - Porez na imovinu160.804 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    63.117 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    53.057 KM
   • 714100 - Porez na promet od nepokretnosti od fizičkih lica
    29.835 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    11.296 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    2.551 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    945 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.884 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost300 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    300 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.584 KM
   • 715900 - Porez na promet osnov. proizv. poljopriv. ribarstva i dr.
    1.584 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  638.965 KM
  • 716100 - Porez na dohodak638.965 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    504.321 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od dr.samostalne djelatnosti
    53.576 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nagradnih igara
    36.848 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    25.523 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    17.807 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    889 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.414.180 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.414.180 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.249.725 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza od Direkcije za ceste
    164.454 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  72 KM
  • 719100 - Ostali porezi72 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    72 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.161.215 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  99.637 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija82.665 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eks.prir.resursa,patenata i aut.prava
    71.813 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    5.963 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    4.888 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine467 KM
   • 721200 - Prihodi od zakupa
    464 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    3 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu14.759 KM
   • 721300 - Kamate primljene od Federacije-ratna potraživanja
    14.759 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije1.746 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.058.573 KM
  • 722100 - Administrativne takse80.962 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    36.360 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    27.373 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    13.578 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanje i druge civilne registracije
    3.551 KM
   • 722100 - Takse za držanje pasa
    100 KM
  • 722300 - Komunalne takse77.158 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    64.604 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalna naknade i takse
    12.553 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade480.973 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    317.143 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    78.386 KM
   • 722400 - Općinske naknade u skladu sa kant.prop.za posebne namjene
    65.151 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    13.003 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    4.055 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    1.681 KM
   • 722400 - Naknada za dodjeljeno zemljište
    1.296 KM
   • 722400 - Prihod od kamate na komunalnu naknadu
    257 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse359.054 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma (zaostale obaveze)
    210.000 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    46.265 KM
   • 722500 - Naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    45.237 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    36.601 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    12.690 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    5.333 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-ugovori
    1.987 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    915 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne prmije osiguranja
    24 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)40.738 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi19.688 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi
    9.860 KM
   • 722700 - Uplačene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    8.857 KM
   • 722700 - Povrat pogrešno isplaćenih plaća
    850 KM
   • 722700 - Naplate premije osiguranja
    120 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.005 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.005 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje
    1.845 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.160 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.393.583 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  663.302 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti663.302 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    329.386 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    231.213 KM
   • 732100 - Dopunska prava boraca
    101.701 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti- Kantonalna uprava civilne zaštite
    1.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  730.281 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova730.281 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Kantona
    405.406 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Federacije
    324.874 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 7.261 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  7.261 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza7.261 KM
   • 777700 - Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    7.261 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 2.189.965 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.949 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.949 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.059 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.059 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  107.424 KM
  • 714100 - Porez na imovinu107.424 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  29 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost29 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  671.857 KM
  • 716100 - Porez na dohodak671.857 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.404.641 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.404.641 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  6 KM
  • 719100 - Ostali porezi6 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 845.259 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  104.213 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija90.120 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine466 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu13.627 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  740.036 KM
  • 722100 - Administrativne takse79.734 KM
  • 722300 - Komunalne takse70.775 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade330.788 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse193.334 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)38.774 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi26.631 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.010 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.010 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 485.428 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  447.928 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti447.928 KM
 • 733000 - Donacije
  20.000 KM
  • 733100 - Donacije20.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  17.500 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora17.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 580.969 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  580.969 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja580.969 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 35 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  35 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza35 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.263.347 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.159.770 KM
  • 611100 - Bruto plaće986.603 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 173.166 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  103.577 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca103.577 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 802.688 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  802.688 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.112 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju130.894 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge164.771 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara52.949 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva44.306 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.923 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje98.050 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.355 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge291.329 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    129.484 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    23.085 KM
   • 613900 - Poticaj na zapošljavanje
    18.776 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    16.583 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od dr.samost.djelat.i povr.sam.rada
    16.329 KM
   • 613900 - Budžetska rezerva
    15.236 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr.samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    10.990 KM
   • 613900 - Javno-zdravstvena djelatnost-mrtvozorstvo
    10.343 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO na pr.od dr.sam.djelat. i povr.sam.rada
    10.205 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    10.160 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    6.837 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pr.od dr.sam.djel.i povr.sam.rada
    6.804 KM
   • 613900 - Preuzimanje i čuvanje arhivske građe
    5.000 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    4.135 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    3.810 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija, obrazovanja i seminari
    905 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    630 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    615 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    580 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    425 KM
   • 613900 - Usluge medija
    359 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    35 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za vodnu naknadu
    5 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 898.109 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  840.148 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade57.497 KM
   • 614100 - Mjesna zajednica Kladanj
    11.311 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - Općinska izborna komisija Kladanj
    6.450 KM
   • 614100 - MZ Stupari
    6.300 KM
   • 614100 - Ostali transferi -JP Karaula Kladanj
    5.556 KM
   • 614100 - MZ Turalići
    4.400 KM
   • 614100 - MZ Tuholj
    4.200 KM
   • 614100 - MZ Starič
    4.200 KM
   • 614100 - Ostali transferi
    3.700 KM
   • 614100 - MZ Tarevo
    3.500 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    3.496 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    3.054 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    1.180 KM
   • 614100 - Transfer za sport MZ Stupari
    150 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima137.675 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    83.116 KM
   • 614200 - Sufinan.elektrifikacije naselja Konjevići, Kovačići i Karaula
    28.829 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - prošireni oblici socijalne pomoći
    10.614 KM
   • 614200 - naknada članovima općinskog štaba CZ
    6.013 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    3.990 KM
   • 614200 - Ulaganje u povratak raselj.i izbjeg.lica
    2.658 KM
   • 614200 - Transfer za provođenje preventivnih mjera
    2.400 KM
   • 614200 - Transfer za prirodne i druge nesreće
    56 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama552.201 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad Kladanj
    158.336 KM
   • 614300 - Općinsko pravobranilaštvo
    71.483 KM
   • 614300 - JU IKC Kladanj
    60.000 KM
   • 614300 - JU Dječje obdanište "Edina Čamdžić" Kladanj
    55.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Kladanj
    50.000 KM
   • 614300 - JU Biblioteka Kladanj
    38.000 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne grupe
    20.000 KM
   • 614300 - Nogometni klub Kladanj
    13.000 KM
   • 614300 - Medžlis islamske zajednice
    11.700 KM
   • 614300 - Sportski savez Kladanj
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera Kladanj
    9.600 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera/umirovljenika 2008 Kladanj
    7.000 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida i pog,boraca Kladanj
    6.300 KM
   • 614300 - Organizacija RVI Kladanj
    5.800 KM
   • 614300 - Crveni križ Kladanj
    4.868 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana KK Kladanj 72 org
    4.000 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana-Preporod Kladanj
    3.400 KM
   • 614300 - Rukometni klub Saruk Kladanj
    3.300 KM
   • 614300 - UG za sport i rekreaciju invalida Kladanj
    2.700 KM
   • 614300 - Udruženje Zlatni ljiljan Kladanj
    2.100 KM
   • 614300 - Muški rukometni klub Kladanj
    1.800 KM
   • 614300 - Ski klub Nordis Kladanj
    1.500 KM
   • 614300 - Udruženje pčelara Veresika Kladanj
    1.300 KM
   • 614300 - Skijaški klub Kladanj
    1.300 KM
   • 614300 - KUD Gostelja Stupari
    1.250 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Kladanj
    1.250 KM
   • 614300 - Moto klub Dragon
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara općine Kladanj
    800 KM
   • 614300 - Udruženje antifašista i boraca
    750 KM
   • 614300 - UG Josip broz Tito Kladanj
    600 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša Kladanj
    534 KM
   • 614300 - UG Eden Pauč
    500 KM
   • 614300 - Udruženje poljoprivrednika Kladanj
    500 KM
   • 614300 - SGV Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Udruženje privrednika Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Omladinski krug Kladanj
    380 KM
   • 614300 - UG Harmonija Kladanj
    350 KM
   • 614300 - UG Sunce na dlanu
    300 KM
   • 614300 - Srpska pravoslavna crkvena opština Kladanj
    300 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana-UG Radio kulb Kladanj
    200 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima63.296 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    52.096 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    11.200 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima10.318 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima na ime subv.za prijev.učenika srednje škole
    7.618 KM
   • 614500 - Subvencije za prijevoz građana - Tuholj, Turalići i Nočajevići
    2.701 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo19.162 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostalim osnovama
    10.615 KM
   • 614800 - Naknada za povrat više naplativih sredstava
    8.547 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  57.961 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade7.961 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    6.151 KM
   • 615100 - MZ Starič
    1.350 KM
   • 615100 - Mjesna zajednica Kladanj
    460 KM
  • 615700 - Kapitalni transferi u inozemstvu50.000 KM
   • 615700 - Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama
    50.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 835.589 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  835.589 KM
  • 821300 - Nabavka opreme24.066 KM
   • 821300 - Motorna vozila-nabavka
    19.500 KM
   • 821300 - Namještaj
    2.296 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    1.509 KM
   • 821300 - Biblioteke i školske knjige
    760 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava62.734 KM
   • 821500 - Rekon.prim.i sek.vod.mreže u nas.mjes.Kladanj i vodov.Aličevića česma
    42.462 KM
   • 821500 - Ostala dokumentacija
    18.122 KM
   • 821500 - Prostorno planska dokumentacija
    2.150 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje748.790 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva
    362.744 KM
   • 821600 - Sportska dvorana
    203.538 KM
   • 821600 - Izgradnja i sanacija kanalizacionih sistema
    48.472 KM
   • 821600 - Uređenje obale rijeke Drinjače
    41.126 KM
   • 821600 - Vodovod Zlača
    40.030 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada, objekata u MZ i naselj.mjestima
    28.575 KM
   • 821600 - Sanacija zgrade općine Kladanj
    11.148 KM
   • 821600 - Izgradnja i rekonstrukcija manjih vodovoda
    9.595 KM
   • 821600 - Sanacija, održavanje i izgradnja ulične rasvjete
    3.561 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 924 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  924 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje924 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 2.467 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  2.467 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja2.467 KM
   • 823300 - Otplate domaćim finansijskimm institucijama
    2.467 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.230.007 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.126.724 KM
  • 611100 - Bruto plaće983.598 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 143.127 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  103.283 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca103.283 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.288.414 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.288.414 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.368 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju141.967 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge159.971 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara51.896 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva30.983 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.127 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje185.532 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.586 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge706.984 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    348.174 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    130.283 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    38.206 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    36.512 KM
   • 613900 - Poticaj na zapošljavanje
    36.000 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od dr.samost.djelat.i povr.sam.rada
    17.176 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr.samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    15.318 KM
   • 613900 - Budžetska rezerva
    14.515 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    14.494 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO na pr.od dr.sam.djelat. i povr.sam.rada
    10.661 KM
   • 613900 - Javno-zdravstvena djelatnost-mrtvozorstvo
    10.340 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    10.056 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pr.od dr.sam.djel.i povr.sam.rada
    7.293 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    5.532 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    4.015 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    2.795 KM
   • 613900 - Inkluzija po općinskom planu
    2.100 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    1.737 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.116 KM
   • 613900 - Usluge medija
    279 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    260 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija, obrazovanja i seminari
    120 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 923.793 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  845.643 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade73.260 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - Općinska izborna komisija Kladanj
    40.000 KM
   • 614100 - MZ Stupari
    5.600 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO
    5.159 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    4.250 KM
   • 614100 - MZ Tuholj
    3.750 KM
   • 614100 - MZ Turalići
    3.400 KM
   • 614100 - MZ Tarevo
    2.700 KM
   • 614100 - MZ Starič
    2.648 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    2.493 KM
   • 614100 - Ostali transferi
    1.760 KM
   • 614100 - Mjesna zajednica Kladanj
    1.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima96.092 KM
   • 614200 - Dopunska prava boraca po Odlukama TK I Općine
    62.269 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - prošireni oblici socijalne pomoći
    14.876 KM
   • 614200 - Transfer za prirodne i druge nesreće
    8.798 KM
   • 614200 - Naknada članovima općinskog štaba CZ
    5.109 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    3.290 KM
   • 614200 - Transfer za provođenje preventivnih mjera
    1.200 KM
   • 614200 - Ulaganje u povratak raselj.i izbjeg.lica
    550 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama498.322 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad Kladanj
    158.562 KM
   • 614300 - JU IKC Kladanj
    70.260 KM
   • 614300 - Općinsko pravobranilaštvo
    70.000 KM
   • 614300 - JU Dječje obdanište "Edina Čamdžić" Kladanj
    55.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Kladanj
    50.850 KM
   • 614300 - JU Biblioteka Kladanj
    38.000 KM
   • 614300 - Nogometni klub Kladanj
    6.400 KM
   • 614300 - Sportski savez Kladanj
    6.270 KM
   • 614300 - Crveni križ Kladanj
    5.500 KM
   • 614300 - Organizacija RVI Kladanj
    5.200 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida i pog,boraca Kladanj
    4.500 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera Kladanj
    4.300 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana-Preporod Kladanj
    3.900 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera/umirovljenika 2008 Kladanj
    3.600 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana KK Kladanj 72 org
    3.600 KM
   • 614300 - UG za sport i rekreaciju invalida Kladanj
    2.950 KM
   • 614300 - Skijaški klub Kladanj
    1.630 KM
   • 614300 - UG Naše dijete
    1.500 KM
   • 614300 - UG Harmonija Kladanj
    1.000 KM
   • 614300 - Muški rukometni klub Kladanj
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje privrednika Kladanj
    900 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara općine Kladanj
    800 KM
   • 614300 - Medžlis islamske zajednice
    700 KM
   • 614300 - Udruženje antifašista i boraca
    450 KM
   • 614300 - UG škola fudbala fudbalski klub kladanj
    400 KM
   • 614300 - UG Eden Pauč Kladanj
    300 KM
   • 614300 - UG SGV Pokret za ravnopravnost Kladanj
    200 KM
   • 614300 - Udruženje šahovski klub Konjuh
    200 KM
   • 614300 - Omladinski krug Kladanj
    200 KM
   • 614300 - AMK Karaula Kladanj
    150 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima73.800 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    55.800 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    18.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima14.873 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima na ime subv.za prijev.učenika srednje škole
    12.240 KM
   • 614500 - Subvencije za prijevoz građana - Tuholj, Turalići i Nočajevići
    2.633 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo89.296 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostalim osnovama
    81.123 KM
   • 614800 - Naknada za povrat više naplativih sredstava
    8.173 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  78.150 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.580 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    1.960 KM
   • 615100 - Mjesna zajednica Kladanj
    620 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama21.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama- Medžlis islamske zajednice Kladanj
    20.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama-udruženje porodica šehida i p.b. Kladanj
    1.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima24.570 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima-JO Karaula Kladanj
    24.570 KM
  • 615700 - Kapitalni transferi u inozemstvu30.000 KM
   • 615700 - Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama
    30.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 300.224 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  300.224 KM
  • 821300 - Nabavka opreme412 KM
   • 821300 - Kompjuterska, audio i video oprema
    412 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava17.481 KM
   • 821500 - Ostala dokumentacija
    15.678 KM
   • 821500 - Softver materijalno pravo
    1.803 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje282.331 KM
   • 821600 - Vodovod Zlača
    156.544 KM
   • 821600 - Izgradnja potpornog zida na rijeci Drinjači
    75.315 KM
   • 821600 - Sanacija, održavanje i izgradnja ulične rasvjete
    26.035 KM
   • 821600 - Izgradnja i rekonstrukcija manjih vodovoda
    10.554 KM
   • 821600 - Vertikalna i horizontalna signalizacija
    4.982 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada, objekata u MZ i naselj.mjestima
    3.620 KM
   • 821600 - Izgradnja i sanacija kanalizacionih sistema
    1.913 KM
   • 821600 - Most Stupari prema Dubravi
    1.872 KM
   • 821600 - Sanacija zgrade općine Kladanj
    1.496 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 71.346 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  71.346 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje71.346 KM
   • 616300 - Federacija
    68.920 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice
    2.425 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 7.402 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  7.402 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja7.402 KM
   • 823300 - Otplate domaćim finansijskimm institucijama
    7.402 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.289.498 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.180.929 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.033.990 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 146.940 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  108.569 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca108.569 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 824.878 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  824.878 KM
  • 613100 - Putni troškovi786 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju152.946 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge157.285 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara57.914 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.813 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.521 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje137.469 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.514 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge288.631 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    140.589 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    23.166 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od dr.samost.djelat.i povr.sam.rada
    18.101 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr.samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    17.900 KM
   • 613900 - Budžetska rezerva
    16.605 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO na pr.od dr.sam.djelat. i povr.sam.rada
    11.313 KM
   • 613900 - Javno-zdravstvena djelatnost-mrtvozorstvo
    10.343 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    9.183 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pr.od dr.sam.djel.i povr.sam.rada
    7.542 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    7.488 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    5.677 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    4.294 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    4.197 KM
   • 613900 - Inkluzija po općinskom planu
    4.027 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    1.733 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.700 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    1.349 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    1.334 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    852 KM
   • 613900 - Usluge medija
    491 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    316 KM
   • 613900 - Članarine udruženjima u FBIH
    200 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    110 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija, obrazovanja i seminari
    100 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    21 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 807.984 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  774.522 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade57.097 KM
   • 614100 - Ostali transferi
    11.258 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - Općinska izborna komisija Kladanj
    9.000 KM
   • 614100 - Program Omladinske banke Kladanj za period 2013/14
    7.500 KM
   • 614100 - MZ Stupari
    4.550 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO
    4.408 KM
   • 614100 - Mjesna zajednica Kladanj
    4.195 KM
   • 614100 - MZ Tarevo
    4.100 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    4.068 KM
   • 614100 - MZ Tuholj
    3.800 KM
   • 614100 - MZ Turalići
    1.150 KM
   • 614100 - MZ Brateljevići
    1.000 KM
   • 614100 - MZ Starič
    950 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    900 KM
   • 614100 - Transfer za kantonalne službe za zapošljavanje
    218 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima89.954 KM
   • 614200 - Dopunska prava boraca po Odlukama TK I Općine
    41.299 KM
   • 614200 - Transfer za prirodne i druge nesreće
    29.687 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - prošireni oblici socijalne pomoći
    9.736 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    5.362 KM
   • 614200 - Opremanje štaba i struktura civilne zaštite
    2.270 KM
   • 614200 - Naknada članovima općinskog štaba CZ
    900 KM
   • 614200 - Transfer za provođenje preventivnih mjera
    700 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama530.982 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad Kladanj
    150.872 KM
   • 614300 - Općinsko pravobranilaštvo
    70.000 KM
   • 614300 - JU IKC Kladanj
    67.620 KM
   • 614300 - JU Dječje obdanište "Edina Čamdžić" Kladanj
    55.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Kladanj
    50.850 KM
   • 614300 - Sportski savez Kladanj
    42.000 KM
   • 614300 - JU Biblioteka Kladanj
    38.000 KM
   • 614300 - Parlamentarne grupe
    8.550 KM
   • 614300 - Organizacija RVI Kladanj
    6.920 KM
   • 614300 - Grantovi udruženjima građana-Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Kladanj
    5.400 KM
   • 614300 - Medžlis islamske zajednice
    5.200 KM
   • 614300 - Crveni križ Kladanj
    4.900 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera Kladanj
    3.800 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera/umirovljenika 2008 Kladanj
    3.800 KM
   • 614300 - UG Naše dijete
    2.000 KM
   • 614300 - Savez gradova
    1.800 KM
   • 614300 - Udruženje studenata OK Kladanj
    1.700 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Kladanj
    1.500 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana-Preporod Kladanj
    1.320 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara općine Kladanj
    1.100 KM
   • 614300 - Udruženje Humanost na djelu Bira Kladanj
    1.100 KM
   • 614300 - UG Harmonija Kladanj
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje antifašista i boraca
    800 KM
   • 614300 - UG Josip Broz Tito
    700 KM
   • 614300 - Udruženje KUD Mladost
    600 KM
   • 614300 - Udruženje Zlatni ljiljan Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Udruženje pčelara Veresika Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Udruženje privrednika Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Moto klub Dragon Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Udruženje planinarsko društvo Miljkovac
    500 KM
   • 614300 - Udruženje mladih Kladanj
    450 KM
   • 614300 - KUD Gostelja Stupari
    400 KM
   • 614300 - UG za sport i rekreaciju invalida Kladanj
    300 KM
   • 614300 - Udruženje poljoprivrednika-povratnika Turalići Kladanj
    250 KM
   • 614300 - UG Sunce na dlanu
    200 KM
   • 614300 - AMK Karaula Kladanj
    200 KM
   • 614300 - Omladinski krug Kladanj
    150 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima57.076 KM
   • 614400 - JP Karaula
    57.076 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima36.206 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima na ime subv.za prijev.učenika srednje škole
    36.206 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.208 KM
   • 614800 - Naknada za povrat više naplativih sredstava
    3.208 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  33.462 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade30.853 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    30.853 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima2.609 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 610.310 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  610.310 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.066 KM
   • 821300 - Kompjuterska, audio i video oprema
    2.566 KM
   • 821300 - Biblioteke i školske knjige
    500 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava56.131 KM
   • 821500 - Rekonstrukcija prim.i sek.vod.mreže na području općine Kladanj
    39.663 KM
   • 821500 - Ostala dokumentacija
    11.876 KM
   • 821500 - Softver materijalno pravo
    3.592 KM
   • 821500 - Ostala osnivačka ulaganja (Međuopćinska deponija Eko-sep)
    1.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje551.113 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva
    301.967 KM
   • 821600 - Izgradnja i sanacija kanalizacionih sistema
    140.405 KM
   • 821600 - Izgradnja potpornog zida na rijeci Drinjači
    52.085 KM
   • 821600 - Sanacija, održavanje i izgradnja ulične rasvjete
    29.752 KM
   • 821600 - Uređenje desne obale rijeke Drinjače pored zan.centra u centru Kladanj I faza
    11.441 KM
   • 821600 - Zgrade pod zaštitom
    5.967 KM
   • 821600 - Izgradnja i rekonstrukcija spomen obilježja na podr.općine Kladanj
    3.769 KM
   • 821600 - Vertikalna i horizontalna signalizacija
    3.216 KM
   • 821600 - Izgradnja i rekonstrukcija manjih vodovoda
    904 KM
   • 821600 - Reklamne table, reklamni panoi i natpisi
    819 KM
   • 821600 - II i III faza Doma kulture
    588 KM
   • 821600 - Uređenje infrastrukture poslovne zone Ravni stanovi
    200 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 47.859 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  47.859 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje47.859 KM
   • 616300 - Federacija
    40.524 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od domaćih davaoca kredita
    5.467 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice (auto, porezna uprava)
    1.868 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 6.783 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  6.783 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja6.783 KM
   • 823300 - Otplate domaćim finansijskimm institucijama
    6.783 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.293.544 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.180.470 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.039.329 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 141.141 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  113.074 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca113.074 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 785.488 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  785.488 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.003 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju155.241 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    130.254 KM
   • 613200 - Lož ulje
    22.287 KM
   • 613200 - Drvo, pelat
    2.700 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge169.562 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    137.287 KM
   • 613300 - Ostali izdaci za komunalne usluge
    32.275 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara63.439 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.385 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.925 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje80.528 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja cesta, mostova, zimsko i ljetno održavanje
    69.867 KM
   • 613700 - Ostali izdaci za tekuće održavanje
    10.661 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.765 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge293.640 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    131.471 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    24.905 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    23.315 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr.samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    20.859 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od dr.samost.djelat.i povr.sam.rada
    17.046 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    12.434 KM
   • 613900 - Javno-zdravstvena djelatnost-mrtvozorstvo
    10.343 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO na pr.od dr.sam.djelat. i povr.sam.rada
    9.925 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    9.007 KM
   • 613900 - Budžetska rezerva
    8.540 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pr.od dr.sam.djel.i povr.sam.rada
    7.798 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    3.432 KM
   • 613900 - Inkluzija po općinskom planu
    3.301 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    2.926 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    2.289 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    1.820 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.518 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija, obrazovanja i seminari
    973 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    719 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    684 KM
   • 613900 - Usluge medija
    284 KM
   • 613900 - Članarine udruženjima u FBIH
    50 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.126.373 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.119.560 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade69.369 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - Općinska izborna komisija Kladanj
    25.700 KM
   • 614100 - Ostali transferi
    12.930 KM
   • 614100 - Program Omladinske banke Kladanj za period 2013/14
    7.500 KM
   • 614100 - MZ Tarevo
    5.660 KM
   • 614100 - MZ Stupari
    3.910 KM
   • 614100 - Mjesna zajednica Kladanj
    3.460 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO
    2.894 KM
   • 614100 - MZ Turalići
    2.110 KM
   • 614100 - MZ Brateljevići
    1.785 KM
   • 614100 - MZ Starič
    1.410 KM
   • 614100 - MZ Tuholj
    1.210 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    800 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima425.574 KM
   • 614200 - Transfer za prirodne i druge nesreće
    336.932 KM
   • 614200 - Dopunska prava boraca po Odlukama TK I Općine
    65.073 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - prošireni oblici socijalne pomoći
    8.273 KM
   • 614200 - Izdaci za nezaposlene porodilje
    7.850 KM
   • 614200 - Transfer za provođenje preventivnih mjera
    3.500 KM
   • 614200 - Naknada članovima općinskog štaba CZ
    2.586 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    620 KM
   • 614200 - Opremanje štaba i struktura civilne zaštite
    490 KM
   • 614200 - Ulaganje u povratak raseljenih i izbjeglih lica
    250 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama501.032 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad Kladanj
    153.349 KM
   • 614300 - Općinsko pravobranilaštvo
    70.000 KM
   • 614300 - JU IKC Kladanj (Informativno kulturni centar)
    65.260 KM
   • 614300 - JU Dječje obdanište "Edina Čamdžić" Kladanj
    55.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Kladanj
    50.850 KM
   • 614300 - JU Biblioteka Kladanj
    38.000 KM
   • 614300 - Sportski savez Kladanj
    25.500 KM
   • 614300 - Medžlis islamske zajednice
    7.700 KM
   • 614300 - Grantovi udruženjima građana-Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Kladanj
    4.900 KM
   • 614300 - Crveni križ Kladanj
    4.800 KM
   • 614300 - Organizacija RVI Kladanj
    2.970 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera Kladanj
    2.800 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera/umirovljenika 2008 Kladanj
    2.800 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprof org- po obavez predškolskom programu
    2.147 KM
   • 614300 - Savez gradova
    1.800 KM
   • 614300 - UG Naše dijete
    1.500 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara općine Kladanj
    1.400 KM
   • 614300 - Transfer UG za fin projekta za unapređenje i razvoj sporta
    1.350 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Kladanj
    1.300 KM
   • 614300 - Udruženje Preporod
    1.200 KM
   • 614300 - Transfer UG za fin projekata za unapređenje soc. zaštite, ljudskih prava, okoliša
    1.150 KM
   • 614300 - Srpska pravoslavna crkvena opština Kladanj
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje Humanost na djelu Bira Kladanj
    850 KM
   • 614300 - Udruženje KUD Mladost
    800 KM
   • 614300 - UG Harmonija Kladanj
    600 KM
   • 614300 - UG Josip Broz Tito
    300 KM
   • 614300 - Udruženje antifašista i boraca
    300 KM
   • 614300 - Transfer UG za fin projekata za unapređenje položaja mladih
    300 KM
   • 614300 - Omladinski krug Kladanj
    280 KM
   • 614300 - Udruženje Pokret za ravnopravnost
    200 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša Kladanj
    200 KM
   • 614300 - AMK Karaula Kladanj
    200 KM
   • 614300 - Udruženje planinarsko društvo Miljkovac
    200 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima55.800 KM
   • 614400 - JP Karaula
    55.800 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima38.708 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima na ime subv.za prijev.učenika srednje škole
    36.558 KM
   • 614500 - Subvencije za prevoz građana Tuholj, Turalići i Nočajevići
    2.150 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo29.077 KM
   • 614800 - Naknada za povrat više naplativih sredstava
    24.693 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostalim osnovama
    4.384 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  6.813 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    1.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama5.813 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama-J.U.I.K.C Kladanj
    4.813 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    1.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 849.668 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  849.668 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.089 KM
   • 821300 - Kompjuterska, audio i video oprema
    2.088 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava99.318 KM
   • 821500 - Proj viš vrj, zaš zemlj, i izrada katre upo vrj zemlj, općina Kladanj
    46.472 KM
   • 821500 - Ostala dokumentacija
    22.261 KM
   • 821500 - Izrada dok za toplikifaciju naselj.mjesta Kladanj
    19.940 KM
   • 821500 - Rekonstrukcija prim.i sek.vod.mreže na području općine Kladanj
    8.849 KM
   • 821500 - Softver materijalno pravo
    1.796 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje748.261 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva
    566.499 KM
   • 821600 - Sanacija zgrade Općina
    75.217 KM
   • 821600 - Uređenje desne obale rijeke Drinjače pored zan.centra u centru Kladanj II faza
    55.707 KM
   • 821600 - Sanacija i rekonstrukcija izvorišta i kaptaža vodov. Starička rijeka
    16.141 KM
   • 821600 - Sanacija, održavanje i izgradnja ulične rasvjete
    16.141 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada, objekata u MZ i naseljenim mjestima
    11.252 KM
   • 821600 - Izgradnja i rekonstrukcija spomen obilježja na podr.općine Kladanj
    4.789 KM
   • 821600 - Izgradnja potpornog zida na rijeci Drinjači
    2.516 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 46.477 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  46.477 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje46.477 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od domaćih davaoca kredita
    31.560 KM
   • 616300 - Kredit Gluha Bukovica-vodovod
    13.627 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmnice od domaćih finans. institucija
    1.290 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 337.279 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  337.279 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja337.279 KM
   • 823300 - Razvojna banka FBiH Sarajevo
    276.929 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita
    52.949 KM
   • 823300 - Otplate domaćim finansijskimm institucijama
    7.400 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.319.099 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.205.801 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.046.062 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 159.739 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  113.298 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca109.867 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi3.431 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 831.640 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  831.640 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.974 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troskova
    1.513 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    1.080 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    925 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    269 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu
    143 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima
    44 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju146.889 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    122.297 KM
   • 613200 - Lož ulje
    21.906 KM
   • 613200 - Drvo, pelet
    2.685 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge186.301 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    159.072 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    13.992 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    6.598 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.759 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    1.448 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.111 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    321 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara27.988 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal - toneri
    13.330 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    7.486 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova - sl. novine i literatura
    2.585 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    2.354 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    1.000 KM
   • 613400 - Auto gume
    838 KM
   • 613400 - Kancelarijski materijal
    360 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    30 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    5 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.809 KM
   • 613500 - Benzin
    13.288 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    1.342 KM
   • 613500 - Motorno ulje
    178 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.707 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje104.036 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja cesta, mostova, zimsko i ljetno održavanje
    91.658 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje zgrada
    5.863 KM
   • 613700 - Usluge popravka i odrzavanja vozila
    3.619 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje vozila
    2.874 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje vodovoda i kanalizacije
    12 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje opreme
    10 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.133 KM
   • 613800 - Izdaci platnog prometa
    3.992 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    3.050 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    91 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge329.804 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    132.503 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    25.244 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    22.985 KM
   • 613900 - Izdaci za manif. od poseb. znacaja za Opcinu
    22.286 KM
   • 613900 - Budžetska rezerva
    16.871 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od dr.samost.djelat.i povr.sam.rada
    16.682 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr.samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    16.318 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    12.420 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    12.126 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO na pr.od dr.sam.djelat. i povr.sam.rada
    10.489 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    7.833 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pr.od dr.sam.djel.i povr.sam.rada
    7.124 KM
   • 613900 - Inkluzija - u oblasti obrazovanja, soc. zastite i manjins. grupa
    5.726 KM
   • 613900 - Preuzimanje i čuvanje arhivske građe
    5.000 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    4.312 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    3.646 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    3.340 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.940 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    819 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    751 KM
   • 613900 - Usluge medija
    506 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    405 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija, obrazovanja i seminari
    350 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    128 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.025.007 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.023.507 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade15.890 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - Općinska izborna komisija Kladanj
    9.090 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO
    3.950 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    2.850 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima300.007 KM
   • 614200 - Transfer za prirodne i druge nesreće
    210.942 KM
   • 614200 - Dopunska prava boraca po Odlukama TK I Općine
    64.765 KM
   • 614200 - Izdaci za nezaposlene porodilje
    8.750 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - prošireni oblici socijalne pomoći
    8.454 KM
   • 614200 - Transfer za provođenje preventivnih mjera
    4.256 KM
   • 614200 - Opremanje štaba i struktura civilne zaštite
    2.010 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    450 KM
   • 614200 - Ulaganje u povratak raseljenih i izbjeglih lica
    380 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama592.426 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad Kladanj
    158.562 KM
   • 614300 - Općinsko pravobranilaštvo
    70.000 KM
   • 614300 - JU Dječje obdanište "Edina Čamdžić" Kladanj
    70.000 KM
   • 614300 - JU IKC Kladanj (Informativno kulturni centar)
    65.260 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Kladanj
    50.850 KM
   • 614300 - JU Biblioteka Kladanj
    38.000 KM
   • 614300 - Sportski savez Kladanj
    25.300 KM
   • 614300 - Ostali transferi(za skole i dr.)
    15.651 KM
   • 614300 - Medžlis islamske zajednice
    10.000 KM
   • 614300 - Parlamentarne grupe
    8.410 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprof org- po obavez predškolskom programu
    7.500 KM
   • 614300 - MZ Stupari
    6.050 KM
   • 614300 - Crveni križ Kladanj
    5.500 KM
   • 614300 - MZ Tarevo
    5.500 KM
   • 614300 - Grantovi udruženjima građana-Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Kladanj
    4.900 KM
   • 614300 - MZ Starić
    4.900 KM
   • 614300 - Program Omladinske banke Kladanj za period 2013/14
    4.410 KM
   • 614300 - MZ Kladanj
    4.000 KM
   • 614300 - Organizacija RVI Kladanj
    3.930 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera Kladanj
    3.500 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera/umirovljenika 2008 Kladanj
    3.500 KM
   • 614300 - MZ Tuholj
    3.350 KM
   • 614300 - MZ Brateljevići
    3.300 KM
   • 614300 - MZ Turalići
    2.850 KM
   • 614300 - Realizacija strategije za mlade općine Kladanj
    2.353 KM
   • 614300 - Udruzenje dobitnika najveci rat. priz. kladanj "Zlatni ljiljan"
    1.750 KM
   • 614300 - Udruženje Preporod
    1.700 KM
   • 614300 - Savez gradova
    1.500 KM
   • 614300 - UG Naše dijete
    1.500 KM
   • 614300 - Transfer UG za fin projekta za unapređenje i razvoj sporta
    1.350 KM
   • 614300 - Transfer UG za fin projekata za unapređenje soc. zaštite, ljudskih prava, okoliša
    1.050 KM
   • 614300 - Udruženje KUD Mladost
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara općine Kladanj
    900 KM
   • 614300 - Udruženje Humanost na djelu Bira Kladanj
    800 KM
   • 614300 - UG Harmonija Kladanj
    650 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Moto klub Dragon Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Udruženje Pokret za ravnopravnost
    400 KM
   • 614300 - Udruzenje pcelara "Veresika" Kladanj
    400 KM
   • 614300 - Udruženje planinarsko društvo Miljkovac
    350 KM
   • 614300 - UG Josip Broz Tito
    300 KM
   • 614300 - Udruženje poljoprivrednika-povratnika Turalići Kladanj
    200 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima70.613 KM
   • 614400 - JP Karaula
    55.800 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    13.195 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima J.P. "Komunalac" Kladanj
    1.618 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima39.825 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima na ime subv.za prijev.učenika srednje škole
    39.825 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.747 KM
   • 614800 - Naknada za povrat više naplativih sredstava
    4.147 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostalim osnovama
    600 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.500 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.500 KM
   • 615300 - Udruzenje porodica sehida i poginulih boraca Kladanj
    1.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 804.733 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  804.733 KM
  • 821300 - Nabavka opreme330.461 KM
   • 821300 - Motorna vozila - nabavka
    311.023 KM
   • 821300 - Kompjuterska, audio i video oprema
    7.220 KM
   • 821300 - Namjestaj
    6.093 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    4.562 KM
   • 821300 - Ostale kancelarijske masine
    1.463 KM
   • 821300 - Biblioteke i školske knjige
    99 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava14.749 KM
   • 821500 - Ostala dokumentacija
    11.756 KM
   • 821500 - Softver materijalno pravo
    2.993 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje459.523 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva
    307.090 KM
   • 821600 - Uređenje desne obale rijeke Drinjače pored zan.centra u centru Kladanj II faza
    54.707 KM
   • 821600 - Sanacija i rekonstrukcija izvorišta i kaptaža vodov. Starička rijeka
    37.651 KM
   • 821600 - Izgradnja i sanacija kanalizacionih sistema
    20.426 KM
   • 821600 - Sanacija zgrade Općina
    16.671 KM
   • 821600 - Sanacija, održavanje i izgradnja ulične rasvjete
    11.237 KM
   • 821600 - Vertikalna i horizontalna signalizacija
    4.495 KM
   • 821600 - Zgrade pod zastitom
    3.365 KM
   • 821600 - Most Brateljeivići
    2.850 KM
   • 821600 - Reklamne table, reklamni panoi i natpisi
    1.032 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 40.110 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  40.110 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje40.110 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od domaćih davaoca kredita
    28.098 KM
   • 616300 - Kredit Gluha Bukovica-vodovod
    11.282 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmnice od domaćih finans. institucija
    729 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 70.762 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  70.762 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja70.762 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita
    42.899 KM
   • 823300 - Razvojna banka FBiH Sarajevo
    20.462 KM
   • 823300 - Otplate domaćim finansijskimm institucijama
    7.400 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.298.998 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.187.261 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.031.820 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 155.441 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  111.737 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca108.364 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi3.373 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 733.416 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  733.416 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.987 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju145.658 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    127.713 KM
   • 613200 - Lož ulje
    13.621 KM
   • 613200 - Drvo, pelet
    4.323 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge160.693 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    133.479 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    15.156 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    5.166 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.746 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.562 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    1.447 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    134 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.647 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.041 KM
   • 613500 - Benzin
    10.882 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    4.040 KM
   • 613500 - Motorno ulje
    118 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.473 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje119.903 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja cesta, mostova, zimsko i ljetno održavanje
    113.140 KM
   • 613700 - Usluge popravka i odrzavanja vozila
    2.823 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje zgrada
    2.538 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje vozila
    1.246 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje opreme
    107 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja opreme
    46 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.385 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge253.629 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    126.886 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od dr.samost.djelat.i povr.sam.rada
    15.951 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr.samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    14.250 KM
   • 613900 - Budžetska rezerva
    14.140 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    13.091 KM
   • 613900 - Izdaci za manif. od poseb. znacaja za Opcinu
    11.618 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO na pr.od dr.sam.djelat. i povr.sam.rada
    9.995 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pr.od dr.sam.djel.i povr.sam.rada
    6.679 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    6.143 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    5.610 KM
   • 613900 - Usluge medija
    5.323 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    4.372 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    4.281 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    4.280 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - ostalo
    4.032 KM
   • 613900 - Inkluzija - u oblasti obrazovanja, soc. zastite i manjins. grupa
    2.030 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    1.750 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.657 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    715 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    332 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    300 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    185 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.017.774 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.014.493 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade46.765 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - Općinska izborna komisija Kladanj
    40.000 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu - podrška radu ustanova za kulturu
    3.000 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    2.500 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO
    1.264 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima245.317 KM
   • 614200 - Dopunska prava boraca po Odlukama TK I Općine
    110.829 KM
   • 614200 - Transfer za prirodne i druge nesreće
    87.314 KM
   • 614200 - Transfer za provođenje preventivnih mjera
    26.774 KM
   • 614200 - Izdaci za nezaposlene porodilje
    9.750 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    6.549 KM
   • 614200 - Opremanje štaba i struktura civilne zaštite
    1.715 KM
   • 614200 - Naknada članovima općinskog štaba CZ
    1.354 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    630 KM
   • 614200 - Ulaganje u povratak raseljenih i izbjeglih lica
    400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama610.332 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad Kladanj
    168.562 KM
   • 614300 - Općinsko pravobranilaštvo
    70.000 KM
   • 614300 - JU IKC Kladanj (Informativno kulturni centar)
    65.260 KM
   • 614300 - JU Dječje obdanište "Edina Čamdžić" Kladanj
    55.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Kladanj
    50.850 KM
   • 614300 - JU Biblioteka Kladanj
    38.000 KM
   • 614300 - Sportski savez Kladanj
    29.500 KM
   • 614300 - Ostali transferi(za skole i dr.)
    24.301 KM
   • 614300 - Medžlis islamske zajednice
    10.000 KM
   • 614300 - Parlamentarne grupe
    8.550 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprof org- po obavez predškolskom programu
    7.895 KM
   • 614300 - MZ Stupari
    7.080 KM
   • 614300 - MZ Kladanj
    7.055 KM
   • 614300 - Crveni križ Kladanj
    5.000 KM
   • 614300 - MZ Tarevo
    5.000 KM
   • 614300 - MZ Starić
    4.700 KM
   • 614300 - Grantovi udruženjima građana-Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Kladanj
    4.500 KM
   • 614300 - Program Omladinske banke Kladanj za period 2013/14
    4.488 KM
   • 614300 - MZ Turalići
    4.100 KM
   • 614300 - Realizacija strategije za mlade općine Kladanj
    3.950 KM
   • 614300 - Organizacija RVI Kladanj
    3.650 KM
   • 614300 - MZ Brateljevići
    3.200 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera Kladanj
    3.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera/umirovljenika 2008 Kladanj
    3.000 KM
   • 614300 - Udruženje Preporod
    2.900 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana - za finansiranje projekata za unapređenje soc. zaštite i ljudskih prava , okoliša i dr
    2.760 KM
   • 614300 - MZ Tuholj
    2.300 KM
   • 614300 - Udruzenje dobitnika najveci rat. priz. kladanj "Zlatni ljiljan"
    2.250 KM
   • 614300 - UG Naše dijete
    2.000 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana - za finansiranje projekata za unapređenje položaja mladih
    1.600 KM
   • 614300 - Udruženje dijabetičara općine Kladanj
    1.400 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Kladanj
    1.300 KM
   • 614300 - Udruženje KUD Mladost
    1.000 KM
   • 614300 - UG Harmonija Kladanj
    700 KM
   • 614300 - Moto klub Dragon Kladanj
    700 KM
   • 614300 - Udruženje Pokret za ravnopravnost
    600 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana - za finansiranje projekata iz oblasti kulture
    600 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - UG Lovačko društvo Sokolina
    500 KM
   • 614300 - Udruženje poljoprivrednika-povratnika Turalići Kladanj
    500 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Udr. poljoprivrednika
    500 KM
   • 614300 - Realizacija akcionog plana za zapošljavanje invalidnih osoba
    500 KM
   • 614300 - Udruženje planinarsko društvo Miljkovac
    350 KM
   • 614300 - Udruženje Humanost na djelu Bira Kladanj
    300 KM
   • 614300 - Udruzenje pcelara "Veresika" Kladanj
    300 KM
   • 614300 - Omladinski krug Kladanj
    280 KM
   • 614300 - UG Josip Broz Tito
    200 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - UG Radio klub
    150 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima66.306 KM
   • 614400 - JP Karaula
    61.057 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima J.P. "Komunalac" Kladanj
    5.248 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima42.655 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima na ime subv.za prijev.učenika srednje škole
    40.005 KM
   • 614500 - Subvencije za prevoz građana Tuholj, Turalići i Nočajevići
    2.650 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.118 KM
   • 614800 - Naknada za povrat više naplativih sredstava
    3.118 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.281 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama3.000 KM
   • 615300 - Udruzenje porodica sehida i poginulih boraca Kladanj
    3.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima281 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.540.922 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.540.922 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada5.545 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta (eksproprijacija i dr)
    5.545 KM
  • 821300 - Nabavka opreme103.065 KM
   • 821300 - Inventar
    66.285 KM
   • 821300 - Motorna vozila - nabavka
    29.460 KM
   • 821300 - Kompjuterska, audio i video oprema
    7.319 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava236.080 KM
   • 821500 - Proj viš vrj, zaš zemlj, i izrada katre upo vrj zemlj, općina Kladanj
    108.435 KM
   • 821500 - Ostala dokumentacija (projekti i dr)
    106.411 KM
   • 821500 - Rekonstrukcija prim.i sek.vod.mreže na području općine Kladanj
    13.880 KM
   • 821500 - Softver materijalno pravo
    7.353 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.196.232 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva
    882.263 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - Vodovod Zlača
    104.842 KM
   • 821600 - Zgrade pod zastitom
    79.301 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada, objekata u MZ i naseljenim mjestima
    46.996 KM
   • 821600 - Sanacija, održavanje i izgradnja ulične rasvjete
    34.788 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - Most Brlošci
    27.191 KM
   • 821600 - Izgradnja i sanacija kanalizacionih sistema
    14.848 KM
   • 821600 - Izgradnja i rekonstrukcija spomen obilježja na podr.općine Kladanj
    6.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 28.706 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  28.706 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje28.706 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 155.758 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  155.758 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja155.758 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita
    114.477 KM
   • 823300 - Razvojna banka FBiH Sarajevo
    35.731 KM
   • 823300 - Otplate domaćim finansijskimm institucijama
    5.549 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.283.784 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.172.020 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.032.321 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 139.698 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  111.764 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca108.394 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi3.371 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 745.916 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  745.916 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.029 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    1.179 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    680 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    162 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima
    8 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju152.211 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    129.235 KM
   • 613200 - Lož ulje
    18.548 KM
   • 613200 - Drvo, pelet
    4.428 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge159.649 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    134.045 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    14.225 KM
   • 613300 - Izdaci za poštanske usluge
    4.566 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.754 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.466 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    1.448 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    145 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.377 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal - toneri
    5.489 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    5.044 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    4.087 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    3.168 KM
   • 613400 - Auto gume
    2.082 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova - sl. novine i literatura
    1.470 KM
   • 613400 - Kancelarijski materijal
    28 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    10 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.102 KM
   • 613500 - Benzin
    11.837 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.082 KM
   • 613500 - Motorno ulje
    182 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.473 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje135.139 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja cesta, mostova, zimsko održavanje
    78.818 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja cesta, mostova, ljetno održavanje
    36.312 KM
   • 613700 - Ostali izdaci za tekuće održavanje
    12.534 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje vozila
    3.642 KM
   • 613700 - Usluge popravka i odrzavanja vozila
    1.954 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje zgrada
    1.785 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje opreme
    94 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.299 KM
   • 613800 - Izdaci platnog prometa
    5.121 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    2.151 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    27 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge249.638 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    96.205 KM
   • 613900 - Poticaj za zapošljavanje
    31.642 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr.samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    15.481 KM
   • 613900 - Izdaci za manif. od poseb. znacaja za Opcinu
    13.486 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od dr.samost.djelat.i povr.sam.rada
    12.725 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    10.526 KM
   • 613900 - Tekuća rezerva
    10.523 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    9.640 KM
   • 613900 - Usluge izrade, štampanja i ugradnje promotivnih materijala
    9.415 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO na pr.od dr.sam.djelat. i povr.sam.rada
    8.047 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    6.787 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pr.od dr.sam.djel.i povr.sam.rada
    5.296 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    3.875 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    3.149 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    3.137 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    2.232 KM
   • 613900 - Usluge priređivanja novogodišnjeg vatrometa
    1.999 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.975 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.324 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    1.265 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    519 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    300 KM
   • 613900 - Nabavka cvijeća
    89 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 922.918 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  922.918 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade17.864 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - Općinska izborna komisija Kladanj
    10.782 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    4.850 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    1.250 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO
    981 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima165.790 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i PPB
    92.596 KM
   • 614200 - Transfer za prirodne i druge nesreće
    29.280 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    23.700 KM
   • 614200 - Izdaci za nezaposlene porodilje
    8.350 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima - prošireni oblici socijalne pomoći
    7.590 KM
   • 614200 - Transfer za provođenje preventivnih mjera
    2.150 KM
   • 614200 - Opremanje štaba i struktura civilne zaštite
    1.823 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    300 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama602.264 KM
   • 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama
    451.422 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    72.179 KM
   • 614300 - Ostali transferi(za skole i dr.)
    30.266 KM
   • 614300 - Ostali transferi
    25.983 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne grupe
    7.917 KM
   • 614300 - Program Omladinske banke Kladanj za period 2013/14
    7.273 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprof org- po obavez predškolskom programu
    7.225 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima92.237 KM
   • 614400 - JP Karaula
    55.800 KM
   • 614400 - Poticaj javnim preduzećima Eko sep
    19.000 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    13.920 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima J.P. "Komunalac" Kladanj
    3.517 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima40.815 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima na ime subv.za prijev.učenika srednje škole
    40.815 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.948 KM
   • 614800 - povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    3.948 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 633.067 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  633.067 KM
  • 821300 - Nabavka opreme24.305 KM
   • 821300 - Kompjuterska, audio i video oprema
    18.018 KM
   • 821300 - Videonadzor
    5.154 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    1.133 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava60.314 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja
    52.065 KM
   • 821500 - Izrada prostornog plana Općine Kladanj
    8.249 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje548.449 KM
   • 821600 - Rekonst. na vodenim putevima za sprječavanje poplava
    191.389 KM
   • 821600 - Sportska dvorana
    86.342 KM
   • 821600 - Most Tuholj - veliki most
    66.909 KM
   • 821600 - Zgrade pod zastitom
    43.614 KM
   • 821600 - Izgradnja šetnice iza zgrade "Pošta"
    37.210 KM
   • 821600 - Sanacija, održavanje i izgradnja ulične rasvjete
    34.808 KM
   • 821600 - Sanacija zgrada, objekata u MZ i naseljenim mjestima
    33.633 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva
    31.709 KM
   • 821600 - Izgradnja i sanacija kanalizacionih sistema
    15.322 KM
   • 821600 - Vertikalna i horizontalna signalizacija
    7.512 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 27.170 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  27.170 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje27.170 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmnice od domaćih finans. institucija
    17.183 KM
   • 616300 - Kredit Gluha Bukovica-vodovod
    9.988 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 188.809 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  188.809 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja188.809 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita
    119.631 KM
   • 823300 - Razvojna banka FBiH Sarajevo
    69.178 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: