Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

741.370 KM

PORESKI PRIHODI

541.863 KM  (73,09%)

NEPORESKI PRIHODI

50.933 KM  ( 6,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

148.574 KM  (20,04%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

692.264 KM

LIČNA PRIMANJA

352.760 KM  (50,96%)

MATERIJAL I USLUGE

141.943 KM  (20,50%)

TRANSFERI I DOZNAKE

145.241 KM  (20,98%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.650 KM  ( 0,53%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

720.911 KM

PORESKI PRIHODI

554.209 KM  (76,88%)

NEPORESKI PRIHODI

59.522 KM  ( 8,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

107.180 KM  (14,87%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

838.746 KM

LIČNA PRIMANJA

345.118 KM  (41,15%)

MATERIJAL I USLUGE

176.096 KM  (21,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

175.878 KM  (20,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.650 KM  ( 0,44%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

630.013 KM

PORESKI PRIHODI

512.313 KM  (81,32%)

NEPORESKI PRIHODI

36.611 KM  ( 5,81%)

TRANSFERI I DONACIJE

81.089 KM  (12,87%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

680.942 KM

LIČNA PRIMANJA

349.674 KM  (51,35%)

MATERIJAL I USLUGE

154.091 KM  (22,63%)

TRANSFERI I DOZNAKE

150.668 KM  (22,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.650 KM  ( 0,54%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

859.358 KM

PORESKI PRIHODI

523.241 KM  (60,89%)

NEPORESKI PRIHODI

38.449 KM  ( 4,47%)

TRANSFERI I DONACIJE

118.690 KM  (13,81%)

PRIMICI OD IMOVINE

178.978 KM  (20,83%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

964.842 KM

LIČNA PRIMANJA

313.002 KM  (32,44%)

MATERIJAL I USLUGE

155.717 KM  (16,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

163.467 KM  (16,94%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.650 KM  ( 0,38%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.299.031 KM

PORESKI PRIHODI

568.816 KM  (24,74%)

NEPORESKI PRIHODI

112.527 KM  ( 4,89%)

TRANSFERI I DONACIJE

412.039 KM  (17,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

12.000 KM  ( 0,52%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.193.649 KM  (51,92%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.849.311 KM

LIČNA PRIMANJA

362.723 KM  (12,73%)

MATERIJAL I USLUGE

185.372 KM  ( 6,51%)

TRANSFERI I DOZNAKE

256.660 KM  ( 9,01%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.005.190 KM  (70,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

11.338 KM  ( 0,40%)

OTPLATA DUGOVA

28.028 KM  ( 0,98%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.023.945 KM

PORESKI PRIHODI

571.148 KM  (55,78%)

NEPORESKI PRIHODI

94.875 KM  ( 9,27%)

TRANSFERI I DONACIJE

257.922 KM  (25,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

100.000 KM  ( 9,77%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.086.047 KM

LIČNA PRIMANJA

410.341 KM  (37,78%)

MATERIJAL I USLUGE

185.176 KM  (17,05%)

TRANSFERI I DOZNAKE

160.008 KM  (14,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

12.115 KM  ( 1,12%)

OTPLATA DUGOVA

9.292 KM  ( 0,86%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

799.102 KM

PORESKI PRIHODI

555.143 KM  (69,47%)

NEPORESKI PRIHODI

96.564 KM  (12,08%)

TRANSFERI I DONACIJE

135.314 KM  (16,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

12.081 KM  ( 1,51%)

RASHODI:

823.618 KM

LIČNA PRIMANJA

320.311 KM  (38,89%)

MATERIJAL I USLUGE

209.736 KM  (25,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

285.631 KM  (34,68%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.940 KM  ( 0,96%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 541.863 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  497 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak497 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  23.167 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti23.167 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  7.770 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu5.742 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.292 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije736 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  17 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda17 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  510.412 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO510.412 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 50.933 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  901 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava217 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente640 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente44 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  50.006 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse9.986 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse5.536 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama24.428 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga10.056 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  26 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi26 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 148.574 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  148.574 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave148.574 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 554.209 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  25.153 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti25.153 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  35.992 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu35.511 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone481 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  493.064 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO493.064 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 59.522 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  14 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente14 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  59.508 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse8.463 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.265 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama40.422 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga7.358 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 107.180 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  1.267 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje1.267 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  105.913 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave105.913 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 512.313 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  24 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak24 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  23.852 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti23.852 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  52.285 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu50.613 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone326 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.346 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  55 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda55 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  436.083 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO436.083 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  14 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi14 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 36.611 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  2.345 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente2.342 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  34.266 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.151 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.533 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama16.680 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga8.902 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 81.089 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  5.309 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje5.309 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  75.780 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave75.780 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 523.241 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  14 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak14 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  17.732 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti17.732 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  51.179 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu51.055 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije124 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda3 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  454.228 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO454.228 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  85 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi85 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 38.449 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  4.789 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente4.787 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  33.660 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse11.292 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.237 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama17.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.131 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 118.690 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  5.915 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje5.915 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  112.775 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave112.775 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 178.978 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  178.978 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost178.978 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 568.816 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  17.534 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti17.534 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  45.974 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu45.974 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  12.564 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda22 KM
  • 715300 - Akcize12.542 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  492.744 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO492.744 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 112.527 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  3.095 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente2.566 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente6 KM
  • 721400 - Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata23 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  109.432 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.056 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.706 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama93.299 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga5.371 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 412.039 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  2.400 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje2.400 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  409.639 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave409.639 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 12.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslova
  12.000 KM
  • 814100 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslovanja12.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 1.193.649 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  1.193.649 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova1.193.649 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 571.148 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  158 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak158 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  17.665 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti17.665 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  39.396 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu39.396 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  121 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda96 KM
  • 715300 - Akcize25 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  513.270 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO513.270 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  538 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi538 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 94.875 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  8.214 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente5.117 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine3.097 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  86.453 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.125 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.167 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama75.699 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2.462 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  208 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi208 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 257.922 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  3.939 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje3.939 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  253.983 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave253.983 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 100.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  100.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova100.000 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 555.143 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  55 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak55 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  21.337 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti21.337 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  40.154 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu40.154 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  37 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda36 KM
  • 715300 - Akcize1 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  493.310 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO493.310 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  250 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi250 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 96.564 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  12.157 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente12.157 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  84.407 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.321 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.952 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama71.855 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.279 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 135.314 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  135.314 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta135.314 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 12.081 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  12.081 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost12.081 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 352.760 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  352.760 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate271.119 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih81.641 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 141.943 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  141.943 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga34.950 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.665 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene6.278 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje25.124 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja20.271 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge15.141 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine3.115 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi30.399 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 145.241 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  55.171 KM
  • 414100 - Subvencije55.171 KM
 • 415000 - Grantovi
  42.578 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji42.578 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  47.492 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja47.492 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 48.670 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  48.670 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata20.577 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme28.093 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 3.650 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  3.650 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.650 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 345.118 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  345.118 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate273.147 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih71.971 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 176.096 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  176.096 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga35.288 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.307 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.071 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje17.830 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja27.458 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge24.388 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine8.544 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi52.210 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 175.878 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  59.848 KM
  • 414100 - Subvencije59.848 KM
 • 415000 - Grantovi
  51.860 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji51.860 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  64.170 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja64.170 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 138.004 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  125.004 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata119.057 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme5.947 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  13.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta13.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 3.650 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  3.650 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.650 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 349.674 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  349.674 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate283.352 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih66.322 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 154.091 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  154.091 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga28.445 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal4.231 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene6.221 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje7.631 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja23.893 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge5.621 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine3.500 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi74.549 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 150.668 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  22.409 KM
  • 414100 - Subvencije22.409 KM
 • 415000 - Grantovi
  39.823 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji39.823 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  88.436 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova88.436 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 22.859 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  22.859 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata14.259 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme8.600 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 3.650 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  3.650 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.650 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 313.002 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  313.002 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate246.096 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih66.906 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 155.717 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  155.717 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga24.917 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.440 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene993 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje20.410 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja17.633 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge10.508 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine4.500 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi71.316 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 163.467 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  28.486 KM
  • 414100 - Subvencije28.486 KM
 • 415000 - Grantovi
  39.765 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji39.765 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  95.216 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja95.216 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 329.006 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  27.635 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata27.413 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme222 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  3.500 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta3.500 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  297.871 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost297.871 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 3.650 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  3.650 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.650 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 362.723 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  362.723 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate279.904 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih82.819 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 185.372 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  185.372 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga31.521 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.377 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene3.489 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje17.376 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja17.124 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge47.110 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine2.206 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi61.169 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 256.660 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  29.074 KM
  • 414100 - Subvencije29.074 KM
 • 415000 - Grantovi
  64.163 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji64.163 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  163.423 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja163.423 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 2.005.190 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.005.190 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata2.005.005 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme185 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 11.338 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  11.338 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove7.688 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.650 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 28.028 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  28.028 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji28.028 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 410.341 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  410.341 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate322.345 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih87.996 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 185.176 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  185.176 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga40.932 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.019 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.704 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje11.524 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja26.119 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge33.623 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge
    20.733 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge - izrada projektne dokumentacije i prenamjene kuće Branka Ćopića
    6.786 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge - rekonstrukcija Trišinog mlina sa vodozahvatom i dovodnim kanalom- Hašani
    6.104 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine1.556 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi60.699 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - bruto naknade za rad van radnog odnosa
    23.943 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - poreza i doprinosa na teret poslodavaca
    16.083 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - reprezentacija
    12.523 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    4.056 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - sudska rješenja
    3.914 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - povrata i preknjižavanja poreza i doprinosa
    180 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 160.008 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  31.101 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji31.101 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - Crveni krst
    8.635 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - Opštinska boračka organizacija
    8.635 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - organizacijama u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    4.411 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - organizacije u oblasti obrazovanja , nauke i kulture
    3.450 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - etničkim i vjerskim organizacijama
    2.850 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji
    1.520 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - organizaciju dobrovoljnog davanja krvi
    1.000 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - Ravnogorski pokret
    500 KM
   • 415200 - Grantovi u zemlji - takmičenje Misli mine
    100 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  128.907 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova128.907 KM
   • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica, omladina sa smetnjama u razvoju
    126.312 KM
   • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova
    2.595 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 309.115 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  309.115 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata309.115 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata - Fond 5 - izgradnja vodovodne mreže
    109.511 KM
   • 511100 - Izgradnja i pribavljanje puteva
    109.469 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata - vodovod
    90.135 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 12.115 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  12.115 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove8.465 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.650 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 9.292 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  9.292 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji9.292 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 320.311 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  320.311 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate264.278 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih56.033 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 209.736 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  209.736 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga45.567 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.449 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene6.048 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje10.931 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja14.909 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge24.614 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine4.266 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi96.952 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 285.631 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  22.972 KM
  • 414100 - Subvencije22.972 KM
 • 415000 - Grantovi
  38.502 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji38.502 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  224.157 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova224.157 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 7.940 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  7.940 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove4.290 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.650 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: