Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.760.522 KM

PORESKI PRIHODI

893.686 KM  (50,76%)

NEPORESKI PRIHODI

161.367 KM  ( 9,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

353.774 KM  (20,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.695 KM  ( 0,10%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

350.000 KM  (19,88%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.336.247 KM

LIČNA PRIMANJA

677.031 KM  (50,67%)

MATERIJAL I USLUGE

265.013 KM  (19,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

204.842 KM  (15,33%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.395.376 KM

PORESKI PRIHODI

889.306 KM  (63,73%)

NEPORESKI PRIHODI

178.657 KM  (12,80%)

TRANSFERI I DONACIJE

327.413 KM  (23,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.436.412 KM

LIČNA PRIMANJA

663.012 KM  (46,16%)

MATERIJAL I USLUGE

262.280 KM  (18,26%)

TRANSFERI I DOZNAKE

214.740 KM  (14,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

23.625 KM  ( 1,64%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.277.006 KM

PORESKI PRIHODI

829.784 KM  (64,98%)

NEPORESKI PRIHODI

175.815 KM  (13,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

263.391 KM  (20,63%)

PRIMICI OD IMOVINE

8.016 KM  ( 0,63%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.494.854 KM

LIČNA PRIMANJA

700.182 KM  (46,84%)

MATERIJAL I USLUGE

255.366 KM  (17,08%)

TRANSFERI I DOZNAKE

232.674 KM  (15,56%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

22.873 KM  ( 1,53%)

OTPLATA DUGOVA

49.097 KM  ( 3,28%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.407.593 KM

PORESKI PRIHODI

1.008.278 KM  (71,63%)

NEPORESKI PRIHODI

179.399 KM  (12,75%)

TRANSFERI I DONACIJE

189.089 KM  (13,43%)

PRIMICI OD IMOVINE

30.827 KM  ( 2,19%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.457.959 KM

LIČNA PRIMANJA

646.059 KM  (44,31%)

MATERIJAL I USLUGE

306.439 KM  (21,02%)

TRANSFERI I DOZNAKE

265.888 KM  (18,24%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

19.440 KM  ( 1,33%)

OTPLATA DUGOVA

52.467 KM  ( 3,60%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.695.294 KM

PORESKI PRIHODI

1.283.283 KM  (75,70%)

NEPORESKI PRIHODI

225.092 KM  (13,28%)

TRANSFERI I DONACIJE

186.850 KM  (11,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

69 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.788.595 KM

LIČNA PRIMANJA

701.534 KM  (39,22%)

MATERIJAL I USLUGE

415.485 KM  (23,23%)

TRANSFERI I DOZNAKE

315.664 KM  (17,65%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

15.840 KM  ( 0,89%)

OTPLATA DUGOVA

82.313 KM  ( 4,60%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.738.851 KM

PORESKI PRIHODI

1.349.103 KM  (77,59%)

NEPORESKI PRIHODI

233.531 KM  (13,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

156.217 KM  ( 8,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.794.062 KM

LIČNA PRIMANJA

725.583 KM  (40,44%)

MATERIJAL I USLUGE

289.230 KM  (16,12%)

TRANSFERI I DOZNAKE

368.602 KM  (20,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

11.991 KM  ( 0,67%)

OTPLATA DUGOVA

248.651 KM  (13,86%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.758.975 KM

PORESKI PRIHODI

1.298.760 KM  (73,84%)

NEPORESKI PRIHODI

239.284 KM  (13,60%)

TRANSFERI I DONACIJE

209.251 KM  (11,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

11.680 KM  ( 0,66%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.688.738 KM

LIČNA PRIMANJA

701.889 KM  (41,56%)

MATERIJAL I USLUGE

271.427 KM  (16,07%)

TRANSFERI I DOZNAKE

351.289 KM  (20,80%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.951 KM  ( 0,47%)

OTPLATA DUGOVA

64.029 KM  ( 3,79%)

OSTALI RASHODI

137.131 KM  ( 8,12%)

PORESKI PRIHODI 2011. 893.686 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  539 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak539 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  75.866 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti75.866 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  21.185 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu12.606 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.384 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije7.195 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.838 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda131 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga2.707 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  793.258 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO793.258 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 161.367 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  15.804 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente15.584 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente220 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  124.421 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse25.464 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse79.468 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama18.271 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.218 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  20.942 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi20.942 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 353.774 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  48.415 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje48.415 KM
   • 731200 - Fond 1
    26.690 KM
   • 731200 - Fond 3
    21.725 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  305.359 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave305.359 KM
   • 781300 - Fond 4
    180.967 KM
   • 781300 - Fond 1
    124.392 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 1.695 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.695 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.695 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 350.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  350.000 KM
  • 921100 - Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)350.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 889.306 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  26 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak26 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  79.014 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti79.014 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  23.675 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu23.571 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije104 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.862 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda67 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.795 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  784.729 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO784.729 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 178.657 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  16.808 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente16.527 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente281 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  148.933 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse23.612 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse76.982 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama48.339 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  12.916 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi12.916 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 327.413 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  64.817 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje64.817 KM
   • 731200 - Fond 3
    47.232 KM
   • 731200 - Fond 1
    17.585 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  262.596 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave262.596 KM
   • 781300 - Fond 1
    256.704 KM
   • 781300 - Fond 4
    3.392 KM
   • 781300 - Fond 5
    2.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 829.784 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  80.705 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti80.705 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  36.587 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu34.795 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.782 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije10 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  231 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda48 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga183 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  712.261 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO712.261 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 175.815 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  13.349 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente13.201 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente148 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  151.532 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse16.163 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse91.679 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama43.200 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga490 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.934 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.934 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 263.391 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  134.019 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva50.000 KM
   • 731100 - Fond 3
    50.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje84.019 KM
   • 731200 - Fond 1
    84.019 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  129.372 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave129.372 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 8.016 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  481 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu481 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  7.510 KM
  • 813100 - Primici za zemljište7.510 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  25 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova25 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.008.278 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  73.242 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti73.242 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  45.561 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu45.561 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  593 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda175 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga418 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  888.882 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO888.882 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 179.399 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  12.986 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente12.850 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente136 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  156.317 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse15.701 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse92.299 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama45.954 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2.363 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.280 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.280 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  8.816 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi8.816 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 189.089 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  23.322 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje23.322 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  165.767 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave165.767 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 30.827 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  30.827 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost30.827 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.283.283 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  79.274 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti79.274 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    66.266 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
    12.927 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    81 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  63.270 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu62.865 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije405 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  11.254 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda6.633 KM
  • 715300 - Akcize4.621 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.129.485 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.129.485 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 225.092 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  12.812 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente12.753 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente59 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  193.888 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse17.175 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse86.350 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama87.920 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta - sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova
    48.477 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    25.140 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    10.011 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    4.293 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2.443 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.730 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.730 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  16.662 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi16.662 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 186.850 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  29.663 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje29.663 KM
   • 731200 - Fond 1
    22.663 KM
   • 731200 - Fond 3
    7.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  157.187 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave157.187 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekat i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    56.236 KM
   • 781300 - Aktivnosti za rješavanje izbjeglih i raseljenih lica
    50.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu opštine
    47.900 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave
    3.051 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 69 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  69 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova69 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.349.103 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  69 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak69 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  84.601 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti84.601 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  37.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu37.500 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  403 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda394 KM
  • 715300 - Akcize9 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.226.530 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.226.530 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 233.531 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  14.903 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente14.838 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente65 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  207.217 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse16.766 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse88.224 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama98.973 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.254 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  320 KM
  • 723100 - Novčane kazne320 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  11.091 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi11.091 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 156.217 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  20.148 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje20.148 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  136.069 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave136.069 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.298.760 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  159 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak159 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  87.574 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti87.574 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  31.927 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu30.974 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije953 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  201 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda199 KM
  • 715300 - Akcize2 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.178.834 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.178.834 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  65 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi65 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 239.284 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  14.660 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente14.624 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente36 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  211.899 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse17.192 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse72.742 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama120.380 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.585 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  320 KM
  • 723100 - Novčane kazne320 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  12.405 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi12.405 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 209.251 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  32.079 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje32.079 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  177.172 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta177.172 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 11.680 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  1.297 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu1.297 KM
 • 812000 - Primici za dragocjenosti
  40 KM
  • 812100 - Primici za dragocjenosti40 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  10.343 KM
  • 813100 - Primici za zemljište10.343 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 677.031 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  677.031 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate545.718 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih131.313 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 265.013 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  265.013 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga30.509 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal17.846 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje18.365 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.158 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge17.270 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine15.801 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi158.064 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 204.842 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  92.817 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji92.817 KM
   • 415200 - Fond 1
    90.224 KM
   • 415200 - Fond 3
    2.593 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  112.025 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova74.409 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja17.359 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS20.257 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 189.361 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  189.361 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata147.230 KM
   • 511100 - Fond 1
    125.505 KM
   • 511100 - Fond 3
    21.725 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata29.941 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme12.190 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 663.012 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  663.012 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate529.420 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih133.592 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 262.280 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  262.280 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa500 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga31.823 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal14.522 KM
   • 412300 - Fond 1
    14.418 KM
   • 412300 - Fond 5
    104 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje11.166 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja8.038 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge11.412 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine27.159 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi157.660 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 214.740 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  104.191 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji104.191 KM
   • 415200 - Fond 1
    96.308 KM
   • 415200 - Fond 3
    7.383 KM
   • 415200 - Fond 5
    500 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  110.549 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova75.930 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja17.869 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS16.750 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 272.755 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  237.766 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata219.909 KM
   • 511100 - Fond 1
    180.060 KM
   • 511100 - Fond 3
    39.849 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata7.523 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme10.334 KM
   • 511300 - Fond 1
    8.539 KM
   • 511300 - Fond 5
    1.795 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  33.345 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu33.345 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.644 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.644 KM
   • 516100 - Fond 1
    1.509 KM
   • 516100 - Fond 5
    135 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 23.625 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  23.625 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti23.625 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 700.182 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  700.182 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate503.635 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih196.547 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 255.366 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  255.366 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa100 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga28.235 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.671 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje5.281 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.463 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge11.660 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine7.259 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi186.697 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 232.674 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  3.560 KM
  • 414100 - Subvencije3.560 KM
 • 415000 - Grantovi
  88.708 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji88.708 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  140.406 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova104.086 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja14.392 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS21.928 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 234.662 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  223.441 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata215.962 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme229 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu7.250 KM
 • 512000 - Izdaci za dragocjenosti
  10.200 KM
  • 512100 - Izdaci za dragocjenosti10.200 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.021 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.021 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 22.873 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  22.873 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti22.873 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 49.097 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  49.097 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)49.097 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 646.059 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  646.059 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate482.687 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih163.372 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 306.439 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  306.439 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa150 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga27.603 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.519 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje36.886 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja9.790 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge12.489 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine14.516 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi196.486 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 265.888 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  118.888 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji118.888 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  147.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova115.073 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja14.850 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS17.077 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 167.666 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  135.669 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata133.121 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme2.548 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.170 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.170 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  30.827 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost30.827 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 19.440 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  19.440 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti19.440 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 52.467 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  52.467 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)52.467 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 701.534 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  701.534 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate514.895 KM
   • 411100 - Budžetska rezerva i ostalo1.900 KM
    • 411100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti512.995 KM
    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih186.639 KM
     • 411200 - Budžetska rezerva i ostalo550 KM
      • 411200 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti186.089 KM

     MATERIJAL I USLUGE 2015. 415.485 KMXZatvori:

     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
      415.485 KM
      • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga30.703 KM
       • 412200 - Budžetska rezerva i ostalo200 KM
        • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove30.503 KM
         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška el. energije
          12.202 KM
         • 412200 - Rashodi za korištenje fiksnog telefona
          6.860 KM
         • 412200 - Rashodi po osnovu utroška uglja
          4.928 KM
         • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
          4.052 KM
         • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
          906 KM
         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drva
          895 KM
         • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
          360 KM
         • 412200 - Rashodi za usluge deratizacije
          300 KM
       • 412300 - Rashodi za režijski materijal10.047 KM
        • 412300 - Budžetska rezerva i ostalo300 KM
         • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove9.747 KM
          • 412300 - Rashodi za obrazce i papir
           4.220 KM
          • 412300 - Rashodi za registratore, fascikle i omote
           2.182 KM
          • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje
           1.826 KM
          • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
           851 KM
          • 412300 - Rashodi za službene glsnike, časopise
           668 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje20.477 KM
         • 412500 - Budžetska rezerva i ostalo2.927 KM
          • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove17.550 KM
           • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
            7.614 KM
           • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata u drumskom saobraćaju
            4.484 KM
           • 412500 - Rashodi za usluge i materijal za održavanje zgrada
            3.750 KM
           • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske opreme
            1.702 KM
         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.102 KM
          • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove7.102 KM
           • 412600 - Rashodi na osnovu utroška nafte i naftnih derivata
            5.454 KM
           • 412600 - Rashodi na osnovu utroška benzina
            1.498 KM
           • 412600 - Rashodi na osnovu smještaja i hrane na službenim putovanjima
            150 KM
         • 412700 - Rashodi za stručne usluge11.363 KM
          • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove6.896 KM
           • 412700 - Rashodi za usluge pošte
            1.885 KM
           • 412700 - Rashodi za osiguranje vozila radnika
            1.733 KM
           • 412700 - Rashodi za geodetsko katastarske usluge
            1.535 KM
           • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa banke
            856 KM
           • 412700 - Rashodi za usluge prometovanje hartija od vrijednosti
            600 KM
           • 412700 - Rashodi za usluge obavljanja tendera, oglasa i informativnih usluga
            207 KM
           • 412700 - Rashodi za usluge notara i agencija
            80 KM
          • 412700 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti4.467 KM
           • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računarskih programa
            2.267 KM
           • 412700 - Rashodi za usluge održavanja licenci
            2.200 KM
         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine26.999 KM
          • 412800 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove26.999 KM
           • 412800 - Rashodi na uređenju vodotoka i drugih voda i zaštite od štetnog djelovanja
            14.079 KM
           • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
            5.080 KM
           • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine
            4.500 KM
           • 412800 - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama
            3.340 KM
         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi308.794 KM
          • 412900 - Budžetska rezerva i ostalo1.289 KM
           • 412900 - Načelnik opštine7.428 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
             6.147 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu članarine -Savez opštine
             761 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije, prijema, manifestacija i slava
             520 KM
           • 412900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti175.762 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu isplate glavnice duga po sudskim rješenjima
             146.202 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa, javnih taksi i naknada
             7.169 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa, javnih taksi i naknada na teret poslodavca
             5.022 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu ispate kamate po sudskim rješenjima
             4.365 KM
            • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
             3.082 KM
            • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
             2.891 KM
            • 412900 - Rashodi za bruto naknade volonterima
             1.652 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu naknada u naturi darovima
             1.428 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu stručnih ispita
             1.300 KM
            • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
             1.023 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
             943 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu kotizacija za seminare, savjetovanje i simpozije
             380 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu advokatskih i pravnih usluga po sudskim rješenjima
             240 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu preknjižavanja poreza i doprinosa
             65 KM
           • 412900 - Skupština opštine124.315 KM
            • 412900 - Rashodi za naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
             113.698 KM
            • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora
             9.391 KM
            • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
             1.226 KM

         TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 315.664 KMXZatvori:

         • 414000 - Subvencije
          30.915 KM
          • 414100 - Subvencije30.915 KM
           • 414100 - Budžetska rezerva i ostalo1.000 KM
            • 414100 - Ostala budžetska potrošnja29.915 KM
           • 415000 - Grantovi
            119.597 KM
            • 415200 - Grantovi u zemlji119.597 KM
             • 415200 - Budžetska rezerva i ostalo1.330 KM
              • 415200 - Ostala budžetska potrošnja113.767 KM
               • 415200 - JKP Rad-Spreča
                35.000 KM
               • 415200 - Crveni krst Osmaci
                28.000 KM
               • 415200 - Poljoprivreda
                18.689 KM
               • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti biračko invalidske zaštite
                16.500 KM
               • 415200 - Dobrovoljno vatrogasno društvo Osmaci
                5.640 KM
               • 415200 - Osnovna škola Aleksa Šantić
                4.675 KM
               • 415200 - Oblast zdravstvene zaštite
                3.181 KM
               • 415200 - Sportske i omladinske organizacije i udruženja
                1.482 KM
               • 415200 - Tekući grantovi neprofitnim subjektima
                600 KM
              • 415200 - Skupština opštine4.500 KM
             • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
              165.152 KM
              • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova138.783 KM
               • 416100 - Budžetska rezerva i ostalo3.005 KM
                • 416100 - Ostala budžetska potrošnja135.779 KM
                 • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica koji se isplaćuje štićenicima ustanova socijalne zaštite
                  56.760 KM
                 • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima iz budžeta opštine
                  37.276 KM
                 • 416100 - Stalna novčana pomoć koja se isplaćuje štićenicima ustanova socijalne zaštite
                  26.029 KM
                 • 416100 - Kapitalna pomoć u naturi štićenicima socijalne zaštite
                  12.738 KM
                 • 416100 - Jenokratna novčana pomoć koja se isplaćuje štićenicima ustanova socijalne zaštite
                  1.476 KM
                 • 416100 - Ostale kapitalne doznake građanima u naturi
                  1.000 KM
                 • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
                  500 KM
               • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja12.221 KM
                • 416200 - Ostala budžetska potrošnja12.221 KM
                 • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje štoćenika ustanova socijalne zaštite
                  12.221 KM
               • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS14.148 KM
                • 416300 - Ostala budžetska potrošnja14.148 KM

               NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 257.759 KMXZatvori:

               • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                257.044 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata219.836 KM
                 • 511100 - Budžetska rezerva i ostalo2.000 KM
                  • 511100 - Fond 36.985 KM
                   • 511100 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove210.851 KM
                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva
                     130.840 KM
                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata
                     80.011 KM
                  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata36.681 KM
                   • 511200 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove36.681 KM
                   • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme527 KM
                    • 511300 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove528 KM
                   • 512000 - Izdaci za dragocjenosti
                    527 KM
                    • 512100 - Izdaci za dragocjenosti527 KM
                     • 512100 - Budžetska rezerva i ostalo527 KM
                    • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                     188 KM
                     • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.188 KM
                      • 516100 - Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove187 KM

                     FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 15.840 KMXZatvori:

                     • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                      15.840 KM
                      • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti15.840 KM
                       • 413100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti15.840 KM
                        • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na obveznice u zemlji
                         15.840 KM

                     OTPLATA DUGOVA 2015. 82.313 KMXZatvori:

                     • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                      82.313 KM
                      • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)56.068 KM
                       • 621100 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti56.068 KM
                        • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po ostalim hartijama od vrijednosti u zemlji (izuzev akcija)
                         56.068 KM
                      • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova26.245 KM
                       • 621900 - Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti26.245 KM
                        • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza
                         26.245 KM

                     OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                     LIČNA PRIMANJA 2016. 725.583 KMXZatvori:

                     • 411000 - Rashodi za lična primanja
                      725.583 KM
                      • 411100 - Rashodi za bruto plate543.086 KM
                      • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih182.497 KM

                     MATERIJAL I USLUGE 2016. 289.230 KMXZatvori:

                     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                      289.230 KM
                      • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa357 KM
                      • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga32.897 KM
                      • 412300 - Rashodi za režijski materijal9.941 KM
                      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje28.324 KM
                      • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.538 KM
                      • 412700 - Rashodi za stručne usluge13.762 KM
                      • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine11.670 KM
                      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi184.741 KM

                     TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 368.602 KMXZatvori:

                     • 414000 - Subvencije
                      21.757 KM
                      • 414100 - Subvencije21.757 KM
                     • 415000 - Grantovi
                      135.692 KM
                      • 415200 - Grantovi u zemlji135.692 KM
                     • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                      211.153 KM
                      • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova186.612 KM
                      • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja9.546 KM
                      • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS14.995 KM

                     NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 150.005 KMXZatvori:

                     • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                      149.501 KM
                      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata135.937 KM
                      • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata10.000 KM
                      • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.564 KM
                     • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                      504 KM
                      • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.504 KM

                     FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 11.991 KMXZatvori:

                     • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                      11.991 KM
                      • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti11.991 KM

                     OTPLATA DUGOVA 2016. 248.651 KMXZatvori:

                     • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                      248.651 KM
                      • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)59.916 KM
                      • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova188.735 KM

                     OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                     LIČNA PRIMANJA 2017. 701.889 KMXZatvori:

                     • 411000 - Rashodi za lična primanja
                      701.889 KM
                      • 411100 - Rashodi za bruto plate536.933 KM
                      • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih162.158 KM
                      • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)2.798 KM

                     MATERIJAL I USLUGE 2017. 271.427 KMXZatvori:

                     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                      271.427 KM
                      • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga32.295 KM
                      • 412300 - Rashodi za režijski materijal10.134 KM
                      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje17.070 KM
                      • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja6.755 KM
                      • 412700 - Rashodi za stručne usluge18.276 KM
                      • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine24.879 KM
                      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi162.018 KM

                     TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 351.289 KMXZatvori:

                     • 414000 - Subvencije
                      8.535 KM
                      • 414100 - Subvencije8.535 KM
                     • 415000 - Grantovi
                      145.935 KM
                      • 415200 - Grantovi u zemlji145.935 KM
                     • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                      180.533 KM
                      • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova163.448 KM
                      • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS17.085 KM
                     • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                      16.286 KM
                      • 487200 - Transferi entitetu3.230 KM
                      • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.937 KM
                      • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja11.119 KM

                     NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 155.022 KMXZatvori:

                     • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                      151.869 KM
                      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata126.523 KM
                      • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata21.780 KM
                      • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.566 KM
                     • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                      3.153 KM
                      • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.3.153 KM

                     FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 7.951 KMXZatvori:

                     • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                      7.951 KM
                      • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti7.951 KM

                     OTPLATA DUGOVA 2017. 64.029 KMXZatvori:

                     • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                      64.029 KM
                      • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)64.029 KM

                     OSTALI RASHODI 2017. 137.131 KMXZatvori:

                     • 631000 - Ostali izdaci
                      133.317 KM
                      • 631900 - Ostali izdaci133.317 KM
                     • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
                      3.814 KM
                      • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 3.814 KM