Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.227.432 KM

PORESKI PRIHODI

929.853 KM  (41,75%)

NEPORESKI PRIHODI

1.038.791 KM  (46,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

258.788 KM  (11,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.531.054 KM

LIČNA PRIMANJA

908.615 KM  (35,90%)

MATERIJAL I USLUGE

452.419 KM  (17,87%)

TRANSFERI I DOZNAKE

234.086 KM  ( 9,25%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.026 KM  ( 0,20%)

OTPLATA DUGOVA

64.476 KM  ( 2,55%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.218.684 KM

PORESKI PRIHODI

883.238 KM  (39,81%)

NEPORESKI PRIHODI

723.360 KM  (32,60%)

TRANSFERI I DONACIJE

612.086 KM  (27,59%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.117.117 KM

LIČNA PRIMANJA

884.371 KM  (41,77%)

MATERIJAL I USLUGE

671.514 KM  (31,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

264.545 KM  (12,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.026 KM  ( 0,24%)

OTPLATA DUGOVA

48.831 KM  ( 2,31%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.027.501 KM

PORESKI PRIHODI

846.416 KM  (41,75%)

NEPORESKI PRIHODI

972.668 KM  (47,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

208.409 KM  (10,28%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

8 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.461.038 KM

LIČNA PRIMANJA

891.470 KM  (36,22%)

MATERIJAL I USLUGE

538.533 KM  (21,88%)

TRANSFERI I DOZNAKE

317.893 KM  (12,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

20.027 KM  ( 0,81%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.467.372 KM

PORESKI PRIHODI

855.589 KM  (34,68%)

NEPORESKI PRIHODI

1.255.079 KM  (50,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

356.700 KM  (14,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

4 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.338.247 KM

LIČNA PRIMANJA

825.111 KM  (35,29%)

MATERIJAL I USLUGE

693.050 KM  (29,64%)

TRANSFERI I DOZNAKE

352.297 KM  (15,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

16.270 KM  ( 0,70%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.259.802 KM

PORESKI PRIHODI

973.804 KM  (43,09%)

NEPORESKI PRIHODI

1.183.445 KM  (52,37%)

TRANSFERI I DONACIJE

102.553 KM  ( 4,54%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.006.504 KM

LIČNA PRIMANJA

836.837 KM  (41,71%)

MATERIJAL I USLUGE

634.561 KM  (31,63%)

TRANSFERI I DOZNAKE

307.171 KM  (15,31%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.475.825 KM

PORESKI PRIHODI

1.000.190 KM  (40,40%)

NEPORESKI PRIHODI

1.302.857 KM  (52,62%)

TRANSFERI I DONACIJE

171.522 KM  ( 6,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.256 KM  ( 0,05%)

RASHODI:

1.921.295 KM

LIČNA PRIMANJA

784.953 KM  (40,86%)

MATERIJAL I USLUGE

630.302 KM  (32,81%)

TRANSFERI I DOZNAKE

256.656 KM  (13,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.074.433 KM

PORESKI PRIHODI

963.331 KM  (46,44%)

NEPORESKI PRIHODI

1.031.772 KM  (49,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

79.324 KM  ( 3,82%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

6 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.735.736 KM

LIČNA PRIMANJA

801.737 KM  (46,19%)

MATERIJAL I USLUGE

509.461 KM  (29,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

310.088 KM  (17,86%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 929.853 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.615 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.615 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  15.627 KM
  • 714100 - Porez na imovinu15.627 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  8.987 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost8.929 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga58 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  68.660 KM
  • 716100 - Porez na dohodak68.660 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  815.435 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza815.435 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  13.527 KM
  • 719100 - Ostali porezi13.527 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.038.791 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  338.588 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija152.554 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine186.034 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  700.203 KM
  • 722100 - Administrativne takse58.529 KM
   • 722100 - Administrativne takse
    58.529 KM
  • 722300 - Komunalne takse12.975 KM
   • 722300 - Opštinske komunalne takse
    12.975 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade596.188 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    596.188 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse21.062 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica i građana
    15.380 KM
   • 722500 - Posebna nakanada za zaštitu od prirodnih nesreća
    5.682 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.449 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije iz ranijih godina
    11.449 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 258.788 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  9.103 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva9.103 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  249.685 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti249.685 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    239.020 KM
   • 732100 - Grantovi od Katona
    10.665 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 883.238 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  17 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca17 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  13.215 KM
  • 713100 - Porezi na plaće13.215 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  16.871 KM
  • 714100 - Porez na imovinu16.871 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  111 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost98 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga13 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  61.452 KM
  • 716100 - Porez na dohodak61.452 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  784.029 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza784.029 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  7.543 KM
  • 719100 - Ostali porezi7.543 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 723.360 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  176.522 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija162.754 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine13.768 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  546.838 KM
  • 722100 - Administrativne takse62.122 KM
   • 722100 - Administrativne takse
    62.122 KM
  • 722300 - Komunalne takse49.052 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    49.052 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade414.549 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    414.549 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse19.639 KM
   • 722500 - Posebna nakanada za zaštitu od prirodnih nesreća
    15.095 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica i građana
    4.544 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.476 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije iz ranijih godina
    1.476 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 612.086 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  612.086 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti612.086 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    534.000 KM
   • 732100 - Grantovi od Katona
    78.086 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 846.416 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  404 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca404 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.909 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.909 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  12.395 KM
  • 714100 - Porez na imovinu12.395 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  71.132 KM
  • 716100 - Porez na dohodak71.132 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  746.915 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza746.915 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  11.661 KM
  • 719100 - Ostali porezi11.661 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 972.668 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  320.548 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija230.139 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine90.409 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  643.309 KM
  • 722100 - Administrativne takse63.522 KM
  • 722300 - Komunalne takse18.362 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade535.709 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse22.728 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.988 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  8.811 KM
  • 723100 - Novčane kazne8.811 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 208.409 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  208.409 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti208.409 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 8 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  8 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza8 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 855.589 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  50 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca50 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  259 KM
  • 713100 - Porezi na plaće259 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  14.141 KM
  • 714100 - Porez na imovinu14.141 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  10 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga10 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  64.695 KM
  • 716100 - Porez na dohodak64.695 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  763.748 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza763.748 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  12.686 KM
  • 719100 - Ostali porezi12.686 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.255.079 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  258.019 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija210.141 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine47.878 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  997.060 KM
  • 722100 - Administrativne takse67.260 KM
  • 722300 - Komunalne takse31.098 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade874.381 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse23.133 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.187 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 356.700 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  354.600 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti354.600 KM
 • 733000 - Donacije
  2.100 KM
  • 733100 - Donacije2.100 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 4 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  4 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza4 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 973.804 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  19 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca19 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  37.228 KM
  • 713100 - Porezi na plaće37.228 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  10.821 KM
  • 714100 - Porez na imovinu10.821 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  547 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga547 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  79.125 KM
  • 716100 - Porez na dohodak79.125 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  837.128 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza837.128 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  8.936 KM
  • 719100 - Ostali porezi8.936 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.183.445 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  233.852 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija173.044 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine60.808 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  949.593 KM
  • 722100 - Administrativne takse52.992 KM
  • 722300 - Komunalne takse31.952 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade838.094 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse26.555 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 102.553 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  101.353 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti101.353 KM
 • 733000 - Donacije
  1.200 KM
  • 733100 - Donacije1.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.000.190 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  13.979 KM
  • 713100 - Porezi na plaće13.979 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  33.182 KM
  • 714100 - Porez na imovinu33.182 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  138.457 KM
  • 716100 - Porez na dohodak138.457 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  802.195 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza802.195 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  12.377 KM
  • 719100 - Ostali porezi12.377 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.302.857 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  197.135 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija147.837 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine49.298 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.105.722 KM
  • 722100 - Administrativne takse72.280 KM
  • 722300 - Komunalne takse25.355 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade835.014 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse33.319 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi139.754 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 171.522 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  171.522 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti171.522 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 1.256 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.256 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.256 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 963.331 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  167 KM
  • 713100 - Porezi na plaće167 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  43.620 KM
  • 714100 - Porez na imovinu43.620 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  104.465 KM
  • 716100 - Porez na dohodak104.465 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  805.379 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza805.379 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  9.700 KM
  • 719100 - Ostali porezi9.700 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.031.772 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  177.486 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija153.561 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23.925 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  854.286 KM
  • 722100 - Administrativne takse54.295 KM
  • 722300 - Komunalne takse51.935 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade720.055 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse28.001 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 79.324 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  58.340 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti58.340 KM
 • 733000 - Donacije
  20.984 KM
  • 733100 - Donacije20.984 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 6 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  6 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza6 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 908.615 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  843.499 KM
  • 611100 - Bruto plaće630.037 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 213.462 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  65.116 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca65.116 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 452.419 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  452.419 KM
  • 613100 - Putni troškovi26.817 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju74.777 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge41.113 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.020 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva102.590 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje90.016 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.128 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge94.958 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija
    25.222 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    20.093 KM
   • 613900 - Ostale usluge i dadžbine, izbori
    19.961 KM
   • 613900 - Usluge medija
    10.174 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    7.948 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    3.607 KM
   • 613900 - Ostale kompjuterske usluge
    2.391 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    2.083 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    1.965 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    1.514 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 234.086 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  234.086 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.520 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice
    3.520 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima33.765 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    18.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    15.765 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama196.801 KM
   • 614300 - Osnovna škola
    64.311 KM
   • 614300 - Narodni univerzitet
    41.390 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    37.724 KM
   • 614300 - Kulturna i sportska društva
    21.965 KM
   • 614300 - Vrtić Leptirić
    17.124 KM
   • 614300 - Crveni krst
    6.757 KM
   • 614300 - Nevladine i omladinske organizacije
    4.118 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice
    3.412 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 866.432 KMXZatvori:

 • 688000 - Doznake za kapitalne izdatke
  46.565 KM
  • 688100 - Nabavka stalnih sredstava46.565 KM
   • 688100 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    29.480 KM
   • 688100 - Nabavka ostalih stalnih sredstava
    17.085 KM
 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  819.867 KM
  • 821200 - Nabavka građevina127.538 KM
   • 821200 - Izgradnja elektro mreže
    127.538 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje692.329 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva
    384.406 KM
   • 821600 - Ostala investiciona održavanja - groblje, Busija, LEAP
    200.751 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
    105.214 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    1.958 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 5.026 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  5.026 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate5.026 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 64.476 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  64.476 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga64.476 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 884.371 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  820.609 KM
  • 611100 - Bruto plaće607.981 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 212.628 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  63.762 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca63.762 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 671.514 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  671.514 KM
  • 613100 - Putni troškovi21.679 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju81.639 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge56.697 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.357 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva138.056 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje128.197 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.259 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge217.630 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    89.313 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija,obrazovanja
    43.470 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine, izbori
    25.402 KM
   • 613900 - Medicinske i laboratorijske usluge
    24.607 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    18.607 KM
   • 613900 - Usluge medija
    6.085 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    3.170 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    2.298 KM
   • 613900 - Ostale kompjuterske usluge
    2.078 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    1.690 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    910 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 264.545 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  264.545 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.500 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice
    1.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima51.545 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    31.545 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    20.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama208.337 KM
   • 614300 - Osnovna škola
    60.906 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    36.549 KM
   • 614300 - Narodni univerzitet
    30.359 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice
    25.752 KM
   • 614300 - Nevladine i omladinske organizacije
    18.471 KM
   • 614300 - Kulturna i sportska društva
    17.377 KM
   • 614300 - Vrtić "Leptirić"
    14.543 KM
   • 614300 - Crveni križ
    4.380 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima3.163 KM
   • 614400 - Subvencija JP Komunalac Glamoč
    3.163 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 242.830 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  242.830 KM
  • 821200 - Nabavka građevina131.367 KM
   • 821200 - Izgradnja elektro mreže
    131.367 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje111.463 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    41.493 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
    39.430 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puteva
    25.308 KM
   • 821600 - Ostala investiciona održavanja - groblje, Busija, LEAP
    5.232 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 5.026 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  5.026 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate5.026 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 48.831 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  48.831 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga48.831 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 891.470 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  826.007 KM
  • 611100 - Bruto plaće617.329 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 208.678 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  65.463 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca65.463 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 538.533 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  538.533 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.818 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju78.059 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge37.579 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara25.374 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva91.067 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje141.230 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.276 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge145.130 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 317.893 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  317.893 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade700 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima48.872 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama222.916 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima45.405 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 693.115 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  693.115 KM
  • 821200 - Nabavka građevina94.244 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.424 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje591.447 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 20.027 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  20.027 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga20.027 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 825.111 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  756.246 KM
  • 611100 - Bruto plaće664.420 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 91.826 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  68.865 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca68.865 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 693.050 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  693.050 KM
  • 613100 - Putni troškovi18.131 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju71.970 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge34.482 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.590 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva85.220 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje199.257 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.614 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge255.787 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 352.297 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  326.919 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade21.678 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima48.503 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama176.534 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima70.204 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo10.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  25.378 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima25.378 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 451.519 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  451.519 KM
  • 821200 - Nabavka građevina107.857 KM
  • 821300 - Nabavka opreme23.604 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje320.058 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 16.270 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  16.270 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu16.270 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 836.837 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  765.765 KM
  • 611100 - Bruto plaće675.725 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 90.040 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  71.072 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca71.072 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 634.561 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  634.561 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.478 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju86.292 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge38.951 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.009 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva78.518 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje143.174 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.561 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge259.578 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 307.171 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  307.171 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade31.554 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima109.261 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama148.402 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima17.954 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 227.935 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  227.935 KM
  • 821200 - Nabavka građevina38.064 KM
  • 821300 - Nabavka opreme19.991 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje169.881 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 784.953 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  717.240 KM
  • 611100 - Bruto plaće639.123 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 78.117 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  67.713 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca67.713 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 630.302 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  630.302 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.460 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju82.475 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.240 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.407 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva76.137 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje132.032 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.005 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge287.346 KM
   • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti
    86.846 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    63.018 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    54.917 KM
   • 613900 - Naknade skupštinskim zastupnicima
    32.507 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    19.629 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    15.628 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere
    14.801 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 256.656 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  256.656 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade21.641 KM
   • 614100 - Troškovi rada općinske izborne komisije
    21.641 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima98.669 KM
   • 614200 - Isplata naknada za pretrpljenu štetu
    60.000 KM
   • 614200 - Stipendije
    25.900 KM
   • 614200 - Pomoć pojedincima
    12.769 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama106.523 KM
   • 614300 - Transfer osnovnoj školi
    29.535 KM
   • 614300 - Transfer Narodnom univerzitetu
    21.149 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    20.851 KM
   • 614300 - Transfer Turističko razvojnoj agenciji
    9.750 KM
   • 614300 - Transfer kulturnim i sportskim društvima
    7.816 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    7.810 KM
   • 614300 - Transfer vjerskim zajednicama
    5.395 KM
   • 614300 - Transfer Crvenom križu
    4.217 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima29.823 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP Komunalac Glamoč
    29.823 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 249.384 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  249.384 KM
  • 821300 - Nabavka opreme17.300 KM
   • 821300 - Nabavka motornog vozila
    17.300 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje232.084 KM
   • 821600 - PDV za projekt izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže
    139.755 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cesta
    85.520 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    6.809 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 801.737 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  734.665 KM
  • 611100 - Bruto plaće639.848 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 94.817 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  67.072 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca67.072 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 509.461 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  509.461 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.313 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju76.505 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge30.462 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.207 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva79.847 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje99.377 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.878 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge195.672 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 310.088 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  310.088 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade49.089 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.850 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama173.156 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima63.613 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo7.380 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 114.450 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  114.450 KM
  • 821200 - Nabavka građevina46.534 KM
  • 821300 - Nabavka opreme26.978 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje40.938 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: