Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

10.355.696 KM

PORESKI PRIHODI

5.007.229 KM  (48,35%)

NEPORESKI PRIHODI

3.483.518 KM  (33,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.406.311 KM  (13,58%)

PRIMICI OD IMOVINE

457.174 KM  ( 4,41%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.464 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

11.184.218 KM

LIČNA PRIMANJA

2.295.700 KM  (20,53%)

MATERIJAL I USLUGE

884.268 KM  ( 7,91%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.008.550 KM  (26,90%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.871.027 KM  (43,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

124.673 KM  ( 1,11%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.574.893 KM

PORESKI PRIHODI

4.743.228 KM  (62,62%)

NEPORESKI PRIHODI

1.965.851 KM  (25,95%)

TRANSFERI I DONACIJE

507.622 KM  ( 6,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

357.736 KM  ( 4,72%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

456 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

9.288.332 KM

LIČNA PRIMANJA

2.214.041 KM  (23,84%)

MATERIJAL I USLUGE

929.518 KM  (10,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.437.751 KM  (37,01%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.620.276 KM  (28,21%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

86.746 KM  ( 0,93%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.297.370 KM

PORESKI PRIHODI

4.568.587 KM  (44,37%)

NEPORESKI PRIHODI

3.737.105 KM  (36,29%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.462.505 KM  (14,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

529.068 KM  ( 5,14%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

105 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.244.107 KM

LIČNA PRIMANJA

2.221.212 KM  (21,68%)

MATERIJAL I USLUGE

959.267 KM  ( 9,36%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.316.172 KM  (32,37%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.584.618 KM  (34,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

162.838 KM  ( 1,59%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.865.090 KM

PORESKI PRIHODI

4.620.589 KM  (52,12%)

NEPORESKI PRIHODI

3.108.527 KM  (35,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

609.238 KM  ( 6,87%)

PRIMICI OD IMOVINE

526.684 KM  ( 5,94%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

52 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.839.987 KM

LIČNA PRIMANJA

2.150.913 KM  (24,33%)

MATERIJAL I USLUGE

895.454 KM  (10,13%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.199.617 KM  (36,19%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.453.479 KM  (27,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

140.524 KM  ( 1,59%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.028.666 KM

PORESKI PRIHODI

4.884.925 KM  (54,10%)

NEPORESKI PRIHODI

3.407.569 KM  (37,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

471.092 KM  ( 5,22%)

PRIMICI OD IMOVINE

265.080 KM  ( 2,94%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.345.121 KM

LIČNA PRIMANJA

2.157.450 KM  (25,85%)

MATERIJAL I USLUGE

759.551 KM  ( 9,10%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.430.442 KM  (41,11%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.656.434 KM  (19,85%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

341.244 KM  ( 4,09%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.086.819 KM

PORESKI PRIHODI

5.528.265 KM  (60,84%)

NEPORESKI PRIHODI

2.213.869 KM  (24,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

790.134 KM  ( 8,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

539.001 KM  ( 5,93%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

15.550 KM  ( 0,17%)

RASHODI:

8.995.350 KM

LIČNA PRIMANJA

2.071.061 KM  (23,02%)

MATERIJAL I USLUGE

691.389 KM  ( 7,69%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.937.015 KM  (43,77%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.150.677 KM  (23,91%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

145.208 KM  ( 1,61%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.931.561 KM

PORESKI PRIHODI

5.249.501 KM  (58,77%)

NEPORESKI PRIHODI

2.681.412 KM  (30,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

599.202 KM  ( 6,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

401.371 KM  ( 4,49%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

75 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.424.617 KM

LIČNA PRIMANJA

1.873.798 KM  (22,24%)

MATERIJAL I USLUGE

748.654 KM  ( 8,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.654.067 KM  (43,37%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.013.202 KM  (23,90%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

134.896 KM  ( 1,60%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 5.007.229 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  7.111 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.111 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  38.131 KM
  • 713100 - Porezi na plaće38.131 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  158.244 KM
  • 714100 - Porez na imovinu158.244 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    93.309 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    64.935 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  173.911 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost173.911 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.098.290 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.098.290 KM
   • 716100 - Porez na dohodak
    882.470 KM
   • 716100 - Povrat PDV-a
    215.820 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.477.852 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.477.852 KM
   • 717100 - PDV
    3.133.760 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    344.092 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  53.690 KM
  • 719100 - Ostali porezi53.690 KM
   • 719100 - Porez na tvrtku
    50.142 KM
   • 719100 - Porez na reklame
    3.548 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 3.483.518 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  630.582 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija621.314 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    621.314 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine9.268 KM
   • 721200 - Zakup garaža
    9.268 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.850.436 KM
  • 722100 - Administrativne takse184.787 KM
  • 722300 - Komunalne takse158.918 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade71.773 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    69.144 KM
   • 722400 - Sredstva za šport
    2.629 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.037.049 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    1.776.207 KM
   • 722500 - Porez na plaću za zaštitu od nesreće
    109.059 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.građana
    87.671 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.pr.osoba
    37.823 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje šuma
    20.056 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    6.233 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)397.909 KM
   • 722600 - Prihodi od uređ.i opr.građ. zemljišta
    314.195 KM
   • 722600 - Prihodi osnovnih škola
    65.654 KM
   • 722600 - Prihod od zakupa športske dvorane
    18.060 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.406.311 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.406.311 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.406.311 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Federacije
    1.170.311 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Županije
    164.500 KM
   • 732100 - GAP projekat
    71.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 457.174 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  457.174 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava457.174 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    457.174 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 1.464 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.464 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.464 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    1.464 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 4.743.228 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.735 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.735 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  89.463 KM
  • 713100 - Porezi na plaće89.463 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  222.923 KM
  • 714100 - Porez na imovinu222.923 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    161.679 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    58.473 KM
   • 714100 - Ostali porezi
    2.771 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  149.612 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost149.612 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  897.567 KM
  • 716100 - Porez na dohodak897.567 KM
   • 716100 - Porez na dohodak
    897.567 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.329.715 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.329.715 KM
   • 717100 - PDV
    3.002.596 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    327.119 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  52.213 KM
  • 719100 - Ostali porezi52.213 KM
   • 719100 - Porez na tvrtku
    50.639 KM
   • 719100 - Porez na reklame
    1.574 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.965.851 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  308.755 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija298.284 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    298.284 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine10.471 KM
   • 721200 - Prodaja garaža
    10.471 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.654.596 KM
  • 722100 - Administrativne takse241.778 KM
  • 722300 - Komunalne takse143.423 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade49.845 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    49.756 KM
   • 722400 - Sredstva za šport
    89 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse878.093 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    523.436 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje šuma
    120.452 KM
   • 722500 - Porez na plaću za zaštitu od nesreće
    119.321 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.građana
    87.942 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.pr.osoba
    26.942 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)341.457 KM
   • 722600 - Prihodi od uređ.i opr.građ. zemljišta
    264.524 KM
   • 722600 - Prihodi osnovnih škola
    62.662 KM
   • 722600 - Prihod od zakupa športske dvorane
    14.271 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 507.622 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  507.622 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti507.622 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Federacije
    254.725 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Županije
    252.897 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 357.736 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  357.736 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava357.736 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    357.736 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 456 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  456 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza456 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    456 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 4.568.587 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.108 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.108 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  22.099 KM
  • 713100 - Porezi na plaće22.099 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  184.992 KM
  • 714100 - Porez na imovinu184.992 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    121.707 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    63.285 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  163.118 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost163.118 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  943.395 KM
  • 716100 - Porez na dohodak943.395 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.089.366 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.089.366 KM
   • 717100 - PDV
    2.787.035 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    302.301 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  164.509 KM
  • 719100 - Ostali porezi164.509 KM
   • 719100 - Porez na tvrtku
    159.988 KM
   • 719100 - Porez na reklame
    4.521 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 3.737.105 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  328.356 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija307.976 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    299.816 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesije
    8.160 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine20.380 KM
   • 721200 - Prodaja garaža
    20.380 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.408.099 KM
  • 722100 - Administrativne takse272.570 KM
  • 722300 - Komunalne takse164.636 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade420.566 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja i opremanja građevinskog zemljišta
    360.813 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    59.753 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.425.208 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    2.119.357 KM
   • 722500 - Porez na plaću za zaštitu od nesreće
    116.050 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.građana
    94.311 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje šuma
    62.441 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.pr.osoba
    33.049 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)125.119 KM
   • 722600 - Prihodi osnovnih škola
    64.356 KM
   • 722600 - Prihodi od priključka na vodu
    41.400 KM
   • 722600 - Prihod od zakupa športske dvorane
    19.363 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  650 KM
  • 723100 - Novčane kazne650 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 1.462.505 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.462.505 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.462.505 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Federacije
    1.192.205 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Županije
    270.300 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 529.068 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  529.068 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava529.068 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    529.068 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 105 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  105 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza105 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    105 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 4.620.589 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  296 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca296 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  21.747 KM
  • 713100 - Porezi na plaće21.747 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  280.522 KM
  • 714100 - Porez na imovinu280.522 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    220.125 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    60.397 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  926.297 KM
  • 716100 - Porez na dohodak926.297 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.242.069 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.242.069 KM
   • 717100 - PDV
    2.929.626 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    312.443 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  149.658 KM
  • 719100 - Ostali porezi149.658 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 3.108.527 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  311.480 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija295.414 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    284.615 KM
   • 721100 - Prihodi od naknada za instalacije
    5.477 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesije
    5.322 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine16.066 KM
   • 721200 - Prodaja garaža
    16.066 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.796.022 KM
  • 722100 - Administrativne takse292.290 KM
  • 722300 - Komunalne takse352.817 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    184.741 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse
    168.076 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade432.287 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja i opremanja građevinskog zemljišta
    265.653 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    62.475 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    61.219 KM
   • 722400 - Naknada za krčenje šuma
    42.690 KM
   • 722400 - Porez na reklame i tvrtke
    250 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.594.523 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    1.351.187 KM
   • 722500 - Porez na plaću za zaštitu od nesreće
    115.741 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.građana
    94.706 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.pr.osoba
    32.889 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)124.105 KM
   • 722600 - Prihodi osnovnih škola
    86.310 KM
   • 722600 - Prihod od zakupa športske dvorane
    24.895 KM
   • 722600 - Prihodi od priključka na vodu
    12.900 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.025 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.025 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 609.238 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  609.238 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti609.238 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Županije
    334.342 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Federacije
    274.896 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 526.684 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  526.684 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava526.684 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    526.684 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 52 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  52 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza52 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    52 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 4.884.925 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.592 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.592 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  13.670 KM
  • 713100 - Porezi na plaće13.670 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  165.253 KM
  • 714100 - Porez na imovinu165.253 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    104.911 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    60.342 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.299 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.299 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  987.220 KM
  • 716100 - Porez na dohodak987.220 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.501.033 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.501.033 KM
   • 717100 - PDV
    3.154.815 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    346.219 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  212.858 KM
  • 719100 - Ostali porezi212.858 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 3.407.569 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  343.856 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija309.879 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    269.001 KM
   • 721100 - Prihodi od naknada za instalacije
    37.917 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesije
    2.961 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine33.977 KM
   • 721200 - Prodaja garaža
    33.977 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.061.831 KM
  • 722100 - Administrativne takse260.762 KM
  • 722300 - Komunalne takse372.569 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    197.703 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse
    174.866 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade466.883 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja i opremanja građevinskog zemljišta
    329.001 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    89.950 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    45.738 KM
   • 722400 - Porez na reklame i tvrtke
    2.150 KM
   • 722400 - Naknada za krčenje šuma
    44 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.862.976 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    1.628.231 KM
   • 722500 - Porez na plaću za zaštitu od nesreće
    107.565 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.građana
    98.535 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.pr.osoba
    28.645 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)98.641 KM
   • 722600 - Prihodi osnovnih škola
    54.513 KM
   • 722600 - Prihod od zakupa športske dvorane
    26.128 KM
   • 722600 - Prihodi od priključka na vodu
    18.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.882 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.882 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 471.092 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  471.092 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti471.092 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Županije
    282.545 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Federacije
    188.547 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 265.080 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  265.080 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava265.080 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    265.080 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 5.528.265 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.133 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.133 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  14.432 KM
  • 713100 - Porezi na plaće14.432 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  335.101 KM
  • 714100 - Porez na imovinu335.101 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    263.656 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    71.445 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.480 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.480 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.050.140 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.050.140 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.904.511 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.904.511 KM
   • 717100 - PDV
    3.551.285 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    353.226 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  219.468 KM
  • 719100 - Ostali porezi219.468 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.213.869 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  376.909 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija287.138 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    201.075 KM
   • 721100 - Prihodi od naknada za instalacije
    75.734 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesije
    10.329 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine89.771 KM
   • 721200 - Prodaja garaža
    89.771 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.835.541 KM
  • 722100 - Administrativne takse188.804 KM
  • 722300 - Komunalne takse362.545 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    214.281 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse
    148.264 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade251.378 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja i opremanja građevinskog zemljišta
    172.269 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    68.341 KM
   • 722400 - Naknada za krčenje šuma
    9.968 KM
   • 722400 - Porez na reklame i tvrtke
    800 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse893.259 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    600.849 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.građana
    118.694 KM
   • 722500 - Porez na plaću za zaštitu od nesreće
    109.034 KM
   • 722500 - Naknada za up.puteva za voz.pr.osoba
    33.343 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje šuma
    31.339 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)131.600 KM
   • 722600 - Prihodi osnovnih škola
    77.198 KM
   • 722600 - Prihodi od priključka na vodu
    39.000 KM
   • 722600 - Prihod od zakupa športske dvorane
    15.402 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.955 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.419 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.419 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 790.134 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  790.134 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti790.134 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Federacije
    411.309 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Županije
    378.825 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 539.001 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  539.001 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava539.001 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    539.001 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 15.550 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  15.550 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza15.550 KM
   • 777700 - Naknada za puteve iz cijena naftnih derivata
    15.550 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 5.249.501 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  436 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca436 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.240 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.240 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  168.136 KM
  • 714100 - Porez na imovinu168.136 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.019 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5.019 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.084.156 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.084.156 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.779.981 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.779.981 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  207.533 KM
  • 719100 - Ostali porezi207.533 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 2.681.412 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  689.757 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija334.562 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja
    326.458 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesije
    8.104 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine355.195 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.990.655 KM
  • 722100 - Administrativne takse183.720 KM
  • 722300 - Komunalne takse404.188 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade352.857 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse905.688 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)130.089 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi14.113 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 599.202 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  22.457 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva22.457 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  576.745 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti576.745 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Županije
    324.405 KM
   • 732100 - Tekuće potpore Federacije
    252.340 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 401.371 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  401.371 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava401.371 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 75 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  75 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza75 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.295.700 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.117.367 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.618.798 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 498.569 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  178.333 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca169.421 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi8.912 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 884.268 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  884.268 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju255.832 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge72.385 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara75.037 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva56.925 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje117.394 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.857 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge296.838 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    160.374 KM
   • 613900 - Proračunska pričuva
    67.126 KM
   • 613900 - Ostali izdaci/sudske presude
    57.662 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    10.324 KM
   • 613900 - Izdaci za leasing
    1.352 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.008.550 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.879.258 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade10.700 KM
   • 614100 - Potpore mjesnim zajednicama
    6.020 KM
   • 614100 - Općinsko izborno povjerenstvo
    4.680 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima50.000 KM
   • 614200 - Stipendije
    50.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.311.847 KM
   • 614300 - Potpore školstvu
    519.218 KM
   • 614300 - Potpore športu
    173.548 KM
   • 614300 - Potpore kulturi
    107.241 KM
   • 614300 - Potpore poljop.i malim poduzet.
    83.820 KM
   • 614300 - Franjevački muzej i galerija Gorica
    80.000 KM
   • 614300 - DV Sunčev sjaj
    48.000 KM
   • 614300 - Potpora braniteljima
    45.000 KM
   • 614300 - Potpore Udrugama proistekle iz domovinskog rata
    39.300 KM
   • 614300 - Potpore političkim strankama
    37.200 KM
   • 614300 - Potpora proj.upošljavanja vježbe
    36.326 KM
   • 614300 - Potpore vjerskim zajednicama
    30.000 KM
   • 614300 - Potpore ostalim Udrugama
    25.150 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosna
    22.000 KM
   • 614300 - Potpore obnovi i povratku
    15.200 KM
   • 614300 - Potpore mladim obiteljima
    15.000 KM
   • 614300 - Potpora za medije
    11.000 KM
   • 614300 - Potpore zdravstvu
    10.844 KM
   • 614300 - DV Mali princ
    10.000 KM
   • 614300 - Potpore projektima mladih
    3.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima506.711 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    378.861 KM
   • 614400 - JP Radio-Livno
    104.167 KM
   • 614400 - Potpore za ekologiju
    14.700 KM
   • 614400 - Zaštita divljih konja
    5.000 KM
   • 614400 - JP Veterinarska stanica
    3.983 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.129.292 KM
  • 681400 - Tekući grantovi1.129.292 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad
    490.253 KM
   • 681400 - DV Pčelice
    280.000 KM
   • 681400 - Narodno sveučilište
    130.000 KM
   • 681400 - Vatrogasno društvo
    109.984 KM
   • 681400 - Općinski javni pravobranitelj
    61.455 KM
   • 681400 - Crveni križ
    57.600 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 4.871.027 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.871.027 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.871.027 KM
   • 821600 - Vodoopskrbni sustav
    1.592.164 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovna infrastruktura
    1.488.083 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrade Općine
    815.663 KM
   • 821600 - Uređenje ul.kneza Mutimira
    230.935 KM
   • 821600 - Regulacija rijeke Bistrice
    212.480 KM
   • 821600 - Uređenje Gradskog parka
    150.000 KM
   • 821600 - Kanalizacijski sustav
    102.850 KM
   • 821600 - Uređenje zgrade Narodnog sveuč.
    82.598 KM
   • 821600 - Investiranje u gradsku rasvjetu
    67.283 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju
    66.914 KM
   • 821600 - Sanacija športske dvorane
    62.057 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 124.673 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  124.673 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate124.673 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.214.041 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.034.855 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.609.416 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 425.439 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  179.186 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca168.439 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi10.747 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 929.518 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  929.518 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju280.729 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge71.466 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara211.313 KM
   • 613400 - Održavanje javne rasvjete
    111.820 KM
   • 613400 - Nabavka materijala
    65.612 KM
   • 613400 - Izdaci za tekuće održavanje
    17.129 KM
   • 613400 - Sredstva za digitalizaciju
    16.752 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.252 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.958 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge326.800 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    187.585 KM
   • 613900 - Proračunska pričuva
    79.463 KM
   • 613900 - Ostali izdaci/sudske presude
    50.898 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    8.854 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 3.437.751 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.325.310 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade39.010 KM
   • 614100 - Općinsko izborno povjerenstvo
    38.710 KM
   • 614100 - Potpore mjesnim zajednicama
    300 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima67.700 KM
   • 614200 - Stipendije
    67.700 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.384.870 KM
   • 614300 - Potpore školstvu
    672.185 KM
   • 614300 - Potpore športu
    156.500 KM
   • 614300 - Franjevački muzej i galerija Gorica
    100.000 KM
   • 614300 - Potpore kulturi
    97.598 KM
   • 614300 - Potpore poljop.i malim poduzet.
    81.812 KM
   • 614300 - DV Sunčev sjaj
    60.000 KM
   • 614300 - Potpore vjerskim zajednicama
    36.140 KM
   • 614300 - Potpora braniteljima
    31.000 KM
   • 614300 - Potpore političkim strankama
    30.800 KM
   • 614300 - Potpore Udrug.proist.iz dom.rata
    30.200 KM
   • 614300 - Potpore mladim obiteljima
    20.000 KM
   • 614300 - DV Mali princ
    15.000 KM
   • 614300 - Potpora za medije
    12.000 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosna
    12.000 KM
   • 614300 - Potpore zdravstvu
    11.324 KM
   • 614300 - Potpore projektima mladih
    7.300 KM
   • 614300 - Potpore obnovi i povratku
    4.350 KM
   • 614300 - Potpore ostalim Udrugama
    3.610 KM
   • 614300 - Potpora proj.upošljavanja vježbe
    3.051 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima833.730 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    691.218 KM
   • 614400 - JP Radio-Livno
    130.000 KM
   • 614400 - Potpore za ekologiju
    5.900 KM
   • 614400 - Zaštita divljih konja
    4.400 KM
   • 614400 - JP Veterinarska stanica
    2.212 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.112.441 KM
  • 681400 - Tekući grantovi1.112.441 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad
    444.990 KM
   • 681400 - DV Pčelice
    300.000 KM
   • 681400 - Narodno sveučilište
    129.928 KM
   • 681400 - Vatrogasno društvo
    113.970 KM
   • 681400 - Crveni križ
    63.050 KM
   • 681400 - Općinski javni pravobranitelj
    60.503 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 2.620.276 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.620.276 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.620.276 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovna infrastruktura
    763.327 KM
   • 821600 - Vodoopskrbni sustav
    536.627 KM
   • 821600 - Uređenje Gradskog parka
    376.570 KM
   • 821600 - Glazbena škola-projekat i radovi
    200.000 KM
   • 821600 - Investiranje u gradsku rasvjetu
    157.540 KM
   • 821600 - Kanalizacijski sustav
    147.964 KM
   • 821600 - Sanacija športske dvorane
    121.500 KM
   • 821600 - Uređenje ul.kneza Mutimira
    110.338 KM
   • 821600 - Nabavka čistilice
    100.000 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju
    68.570 KM
   • 821600 - Uređenje zgrade Porezne uprave
    24.363 KM
   • 821600 - Uređenje zgrade Narodnog sveučilišta
    13.477 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 86.746 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  86.746 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate86.746 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.221.212 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.045.872 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.562.872 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 483.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  175.340 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca163.570 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi11.770 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 959.267 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  959.267 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju277.380 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge67.856 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara86.107 KM
   • 613400 - Nabavka materijala
    55.629 KM
   • 613400 - Izdaci za tekuće održavanje
    18.790 KM
   • 613400 - Sredstva za digitalizaciju
    11.688 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva42.256 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.544 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge474.124 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    207.635 KM
   • 613900 - Ostali izdaci/sudske presude
    194.803 KM
   • 613900 - Proračunska pričuva
    65.089 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    6.597 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 3.316.172 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.200.166 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade6.280 KM
   • 614100 - Potpore mjesnim zajednicama
    4.500 KM
   • 614100 - Općinsko izborno povjerenstvo
    1.780 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima70.150 KM
   • 614200 - Stipendije
    70.150 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.562.052 KM
   • 614300 - Potpore školstvu
    820.652 KM
   • 614300 - Potpore športu
    157.081 KM
   • 614300 - Potpore poljop.i malim poduzet.
    153.041 KM
   • 614300 - Potpore kulturi
    101.931 KM
   • 614300 - Franjevački muzej i galerija Gorica
    80.000 KM
   • 614300 - DV Sunčev sjaj
    52.000 KM
   • 614300 - Potpore političkim strankama
    43.000 KM
   • 614300 - Potpore Udrug.proist.iz dom.rata
    31.500 KM
   • 614300 - Potpore vjerskim zajednicama
    27.140 KM
   • 614300 - DV Mali princ
    20.000 KM
   • 614300 - Potpore mladim obiteljima
    15.000 KM
   • 614300 - Potpora za medije
    13.000 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosna
    12.500 KM
   • 614300 - Potpore zdravstvu
    12.207 KM
   • 614300 - Potpore obnovi i povratku
    9.850 KM
   • 614300 - Potpora braniteljima
    6.600 KM
   • 614300 - Potpore ostalim Udrugama
    5.650 KM
   • 614300 - Potpore projektima mladih
    900 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima561.684 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    444.615 KM
   • 614400 - JP Radio-Livno
    110.000 KM
   • 614400 - Zaštita divljih konja
    5.000 KM
   • 614400 - JP Veterinarska stanica
    2.069 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.116.006 KM
  • 681400 - Tekući grantovi1.116.006 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad
    445.065 KM
   • 681400 - DV Pčelice
    310.000 KM
   • 681400 - Vatrogasno društvo
    128.200 KM
   • 681400 - Narodno sveučilište
    110.000 KM
   • 681400 - Općinski javni pravobranitelj
    61.841 KM
   • 681400 - Crveni križ
    60.900 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 3.584.618 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.584.618 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.584.618 KM
   • 821600 - Vodoopskrbni sustav
    1.358.063 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovna infrastruktura
    932.260 KM
   • 821600 - Uređenje Gradskog parka
    286.143 KM
   • 821600 - Regulacija rijeke Bistrice
    250.000 KM
   • 821600 - Glazbena škola
    248.405 KM
   • 821600 - Investiranje u gradsku rasvjetu
    153.544 KM
   • 821600 - Izgradnja prečistača, projektna dokumentacija
    73.066 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju
    68.614 KM
   • 821600 - Održavanje javne rasvjete
    54.000 KM
   • 821600 - Kanalizacijski sustav
    48.301 KM
   • 821600 - Nabavka agregata za crpnu stanicu Duman
    40.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija stare Općine
    36.347 KM
   • 821600 - Sanacija športske dvorane
    24.714 KM
   • 821600 - Uređenje ul.kneza Mutimira
    11.161 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 162.838 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  162.838 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate162.838 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.150.913 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.990.106 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.522.326 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 467.780 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    356.243 KM
   • 611200 - Naknade vijećnicima OV
    111.537 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  160.807 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca160.807 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 895.454 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  895.454 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju292.721 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge63.575 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara88.877 KM
   • 613400 - Nabavka materijala
    74.328 KM
   • 613400 - Izdaci za tekuće održavanje
    14.549 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.168 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.526 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge410.587 KM
   • 613900 - Ostali izdaci/sudske presude
    196.618 KM
   • 613900 - Proračunska pričuva
    63.958 KM
   • 613900 - Izdaci za rad povjerenstava
    47.608 KM
   • 613900 - PDV
    44.952 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge - održavanje opreme
    14.229 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze po ugovoru o djelu
    7.721 KM
   • 613900 - Ugovor za prevoz djece
    6.634 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    5.447 KM
   • 613900 - Usluge informiranja
    4.673 KM
   • 613900 - Dan općine i Dan odbrane
    4.257 KM
   • 613900 - Stručna izobrazba
    4.218 KM
   • 613900 - Za nacio. prostor
    3.300 KM
   • 613900 - Za nac. prostor
    2.040 KM
   • 613900 - Uplata za takse - sudske po predmetima
    1.700 KM
   • 613900 - Li Pharma za nac. prostor
    1.632 KM
   • 613900 - Arhivske usluge
    1.600 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 3.199.617 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.044.929 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade12.800 KM
   • 614100 - Općinsko izborno povjerenstvo
    12.800 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima68.300 KM
   • 614200 - Stipendije
    68.300 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.501.164 KM
   • 614300 - Potpore školstvu - subvencije prevoza učenika
    559.769 KM
   • 614300 - Potpore školstvu - osnovne škole
    392.766 KM
   • 614300 - Potpore športu
    147.017 KM
   • 614300 - Potpore kulturi
    77.781 KM
   • 614300 - Franjevački muzej i galerija Gorica
    73.333 KM
   • 614300 - DV Sunčev sjaj
    50.000 KM
   • 614300 - Potpore Udrug.proist.iz dom.rata
    38.500 KM
   • 614300 - Potpore političkim strankama
    35.600 KM
   • 614300 - Potpore vjerskim zajednicama
    24.640 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosna
    15.000 KM
   • 614300 - Potpora za medije (radio studio N)
    12.000 KM
   • 614300 - Potpora braniteljima
    11.850 KM
   • 614300 - Troškovi mrtvozvorstva (potpora zdravstvu)
    11.465 KM
   • 614300 - Potpora mjesnim zajednicama
    11.000 KM
   • 614300 - Potpore mladim obiteljima
    10.000 KM
   • 614300 - DV Mali princ
    10.000 KM
   • 614300 - Potpore školstvu - srednje škole
    6.316 KM
   • 614300 - Zaštita divljih konja
    5.000 KM
   • 614300 - Potpore knjižnici za nabavku knjiga
    3.000 KM
   • 614300 - Potpore ostalim Udrugama
    2.727 KM
   • 614300 - Potpore projektima mladih
    1.450 KM
   • 614300 - Potpore za ekologiju - ekološka udruga Čosanije
    1.000 KM
   • 614300 - Potpore obnovi i povratku
    950 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima462.665 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    299.311 KM
   • 614400 - JP Radio-Livno
    110.000 KM
   • 614400 - Potpore poljo. i malom poduzet.
    51.464 KM
   • 614400 - JP Veterinarska stanica
    1.890 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.154.688 KM
  • 681400 - Tekući grantovi1.154.688 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad
    482.608 KM
   • 681400 - DV Pčelice
    312.000 KM
   • 681400 - Narodno sveučilište
    115.000 KM
   • 681400 - Vatrogasno društvo
    115.000 KM
   • 681400 - Općinski javni pravobranitelj
    65.080 KM
   • 681400 - Crveni križ
    65.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.453.479 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.453.479 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.453.479 KM
   • 821600 - Vodoopskrbni sustav
    1.243.914 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovna infrastruktura
    361.000 KM
   • 821600 - Regulacija rijeke Bistrice
    303.500 KM
   • 821600 - Glazbena škola
    232.794 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju
    91.332 KM
   • 821600 - Investiranje u gradsku rasvjetu
    73.091 KM
   • 821600 - Održavanje javne rasvjete
    53.294 KM
   • 821600 - Nabavka vozila JP Komunalno
    50.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija stare Općine
    39.554 KM
   • 821600 - Uređenje tržnice
    5.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 140.524 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  140.524 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate140.524 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.157.450 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.996.335 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.539.420 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 456.915 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    346.230 KM
   • 611200 - Naknade vijećnicima OV
    110.685 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  161.115 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca161.115 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 759.551 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  759.551 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju283.626 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge59.292 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara74.373 KM
   • 613400 - Nabavka materijala
    47.473 KM
   • 613400 - Izdaci za tekuće održavanje
    18.900 KM
   • 613400 - Sredstva za digitalizaciju
    8.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.184 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.769 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge312.307 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    148.715 KM
   • 613900 - Ostali izdaci/sudske presude
    54.536 KM
   • 613900 - Povrat poreza na dohodak po rješenjima ministarstva financija HBŽ
    40.433 KM
   • 613900 - Po odluci OV-za izuzeto zemljište JP Komunalno
    30.592 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    7.313 KM
   • 613900 - Po zamolbi za obnovu fasada na zgradama
    5.300 KM
   • 613900 - Li Gradnja povrat pogrešno uplaćenih sredstava za porez na dohodak
    4.972 KM
   • 613900 - Sudske takse, saglasnosti za priključak - Elektro, JP Komunalno i HT Mostar
    3.860 KM
   • 613900 - Obnova fasade i krova u ulici S.II. Kotromanića
    3.320 KM
   • 613900 - MC Vukovi za izgradnju objekta
    3.000 KM
   • 613900 - N.N. - šteta od požara
    3.000 KM
   • 613900 - Oprema za službe
    2.766 KM
   • 613900 - Evropski pokret članarina
    2.500 KM
   • 613900 - N.N - pomoć za izgorjeli objekt
    2.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 3.430.442 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.230.662 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade7.385 KM
   • 614100 - Općinsko izborno povjerenstvo
    7.385 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima55.300 KM
   • 614200 - Stipendije
    55.300 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.467.530 KM
   • 614300 - Subvencija prijevoza učenika
    529.819 KM
   • 614300 - Potpore športu
    144.337 KM
   • 614300 - OŠ Ivan G. Kovačić
    143.109 KM
   • 614300 - OŠ Fra Lovro Karaula
    113.976 KM
   • 614300 - Potpore kulturi
    98.031 KM
   • 614300 - Franjevački muzej i galerija Gorica
    77.167 KM
   • 614300 - Nabavka drva za OŠ
    63.061 KM
   • 614300 - DV Sunčev sjaj
    50.000 KM
   • 614300 - Potpore političkim strankama
    35.500 KM
   • 614300 - Potpore vjerskim zajednicama
    29.140 KM
   • 614300 - Nabavka uglja za OŠ
    25.657 KM
   • 614300 - Potpore Udrug.proist.iz dom.rata
    24.350 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola Franjo Vilhar
    23.183 KM
   • 614300 - Potpora braniteljima
    20.200 KM
   • 614300 - Potpore mladim obiteljima
    15.000 KM
   • 614300 - DV Mali princ
    12.000 KM
   • 614300 - Potpora za medije (radio studio N)
    12.000 KM
   • 614300 - Potpore projektima udruga
    11.000 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosna
    10.000 KM
   • 614300 - Zaštita divljih konja
    4.000 KM
   • 614300 - MZ Ljubunčić opremanje ambulante
    3.800 KM
   • 614300 - MZ Ljubunčić za obnovu škole u Lusniću
    3.000 KM
   • 614300 - MZ Vidoši za uređenje Šarića groblja
    3.000 KM
   • 614300 - Vijeće mladih - po zamolbi
    2.000 KM
   • 614300 - Potpore knjižnici za nabavku knjiga
    2.000 KM
   • 614300 - Potpore obnovi i povratku
    1.350 KM
   • 614300 - Udruga Koraci - udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju
    1.300 KM
   • 614300 - Udruga umirovljenika
    1.000 KM
   • 614300 - Biciklistički klub sponzorstvo za NN
    800 KM
   • 614300 - Klub La vie - tečaj trudnica
    600 KM
   • 614300 - Zbor Gimnazije odlazak u Zagreb
    600 KM
   • 614300 - ZKL studenata sajam karijera
    500 KM
   • 614300 - MZ Dobro
    500 KM
   • 614300 - MZ Ljubunčić
    500 KM
   • 614300 - MZ Grad 1
    500 KM
   • 614300 - MZ Grad 2
    500 KM
   • 614300 - MZ Grad 3
    500 KM
   • 614300 - MZ Priluka
    500 KM
   • 614300 - MZ Lištani
    500 KM
   • 614300 - MZ Vidoši
    500 KM
   • 614300 - MZ Orguz
    500 KM
   • 614300 - MZ Guber
    500 KM
   • 614300 - NN susret studenata
    300 KM
   • 614300 - SSŠ S.S.Kranjčević
    250 KM
   • 614300 - Ekonomska škola sponzorstvo za maturante
    250 KM
   • 614300 - Gimnazija sponzorstvo za maturante
    250 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima680.247 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    371.314 KM
   • 614400 - Livno putevi za izgradnju prometnice u zoni Jug
    142.265 KM
   • 614400 - JP Radio-Livno
    110.000 KM
   • 614400 - Privatna veterinarska stanica Tičinović - za račune umjetnog osjemenjavanja
    10.363 KM
   • 614400 - Po zamolbama - za uginule životinje
    6.653 KM
   • 614400 - Podizanja nasada voća - NN
    6.580 KM
   • 614400 - Podizanje nasada voća - NN
    6.336 KM
   • 614400 - NN za izgorjelu štalu
    5.000 KM
   • 614400 - Podizanje nasada voća - NN
    4.633 KM
   • 614400 - Podizanje nasada voća - NN
    3.130 KM
   • 614400 - Podizanje nasada voća - NN
    3.028 KM
   • 614400 - Podizanje nasada voća - NN
    2.723 KM
   • 614400 - JP Veterinarska stanica
    2.601 KM
   • 614400 - Podizanje nasada voća - NN
    1.977 KM
   • 614400 - Podizanje nasada voća - NN
    1.340 KM
   • 614400 - Udruga Cincar - ia izložbu sira
    1.000 KM
   • 614400 - Subvencija kamate poljoprivrednim proizvođačima
    804 KM
   • 614400 - Udruga pčelara Vrisak
    500 KM
  • 614900 - Tekući grantovi (nedefinisano)20.200 KM
   • 614900 - Dječiji dispanzer - zdravstvo
    15.000 KM
   • 614900 - Troškovi el. energije u ambulantama u Luštanima i Žiroviću
    5.200 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.199.780 KM
  • 681400 - Tekući grantovi1.199.780 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad
    519.835 KM
   • 681400 - DV Pčelice
    312.000 KM
   • 681400 - Vatrogasno društvo
    125.000 KM
   • 681400 - Narodno sveučilište
    115.000 KM
   • 681400 - Crveni križ
    65.000 KM
   • 681400 - Općinski javni pravobranitelj
    62.945 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.656.434 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.656.434 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.656.434 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovna infrastruktura
    438.692 KM
   • 821600 - Vodoopskrbni sustav
    430.114 KM
   • 821600 - Glazbena škola
    300.231 KM
   • 821600 - Regulacija rijeke Bistrice
    175.000 KM
   • 821600 - Održavanje javne rasvjete
    74.854 KM
   • 821600 - Nabavka vozila JP Komunalno
    50.000 KM
   • 821600 - Uređenje zgrade kod Ribnjaka
    50.000 KM
   • 821600 - Investiranje u gradsku rasvjetu
    47.941 KM
   • 821600 - Športski centar Zgona
    34.989 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija stare Općine
    22.124 KM
   • 821600 - Institut za građevinarstvo Banja Luka projekt detaljni plan Rasadnik
    16.263 KM
   • 821600 - Winer produkt elaborat za Gradsku tržnicu
    4.154 KM
   • 821600 - Co va ma nadzor izgradnje ulice zona Jug
    4.095 KM
   • 821600 - Centralmatik Mostar za izradu projekta vodoopskrbe Prolog Rujani
    3.906 KM
   • 821600 - Integra Mostar projekt spoj ulice G. Jurkića - ulica 4
    1.786 KM
   • 821600 - Nadzor za asfaltirane Ulice Kardinala Stepinca
    1.700 KM
   • 821600 - Zavod za vodoprivredu projekt cjevovoda vojarna Dobro
    585 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 341.244 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  341.244 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate341.244 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.071.061 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.907.994 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.485.560 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 422.434 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
    329.849 KM
   • 611200 - Naknade vijećnicima OV
    92.585 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  163.067 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca163.067 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 691.389 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  691.389 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju248.382 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge60.375 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara48.984 KM
   • 613400 - Nabavka materijala
    38.109 KM
   • 613400 - Izdaci za tekuće održavanje
    10.875 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.845 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.292 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge305.511 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    186.403 KM
   • 613900 - Proračunska pričuva
    73.390 KM
   • 613900 - Ostali izdaci/sudske presude
    27.633 KM
   • 613900 - Sredstva za zaštitu i spašavanje
    11.622 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    6.463 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.937.015 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.668.623 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade53.680 KM
   • 614100 - Općinsko izborno povjerenstvo
    53.680 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima67.300 KM
   • 614200 - Stipendije
    65.300 KM
   • 614200 - Potpore za projekte energ. efikasnosti
    2.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.845.927 KM
   • 614300 - Subvencija prijevoza učenika
    769.784 KM
   • 614300 - Potpore športu
    188.635 KM
   • 614300 - OŠ Fra Lovro Karaula
    181.111 KM
   • 614300 - OŠ Ivan G. Kovačić
    139.302 KM
   • 614300 - Potpore kulturi
    118.882 KM
   • 614300 - Franjevački muzej i galerija Gorica
    77.000 KM
   • 614300 - Ogrjev za OŠ
    72.423 KM
   • 614300 - DV Sunčev sjaj
    50.000 KM
   • 614300 - Potpore političkim strankama
    36.300 KM
   • 614300 - Potpore Udrug.proist.iz dom.rata
    33.976 KM
   • 614300 - Potpora braniteljima
    28.900 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola Franjo Vilhar
    26.959 KM
   • 614300 - Potpore vjerskim zajednicama
    23.140 KM
   • 614300 - Potpora za medije
    17.500 KM
   • 614300 - Potpore mladim obiteljima
    16.800 KM
   • 614300 - DV Mali princ
    15.000 KM
   • 614300 - Potpore projektima udruga
    15.000 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosna
    13.000 KM
   • 614300 - Potpora mjesnim zajednicama
    5.500 KM
   • 614300 - Zaštita divljih konja
    4.000 KM
   • 614300 - Udruga umirovljenika
    3.500 KM
   • 614300 - Potpore knjižnici za nabavku knjiga
    2.000 KM
   • 614300 - Potpore ostalim udrugama
    2.000 KM
   • 614300 - Potpore projektima mladih
    1.765 KM
   • 614300 - Potpore obnovi i povratku
    1.400 KM
   • 614300 - Udruga Koraci - udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju
    1.300 KM
   • 614300 - Ekonomska škola sponzorstvo za maturante
    750 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima668.505 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    430.236 KM
   • 614400 - JP Radio-Livno
    120.000 KM
   • 614400 - Potpore poljo. i malom poduzet.
    115.974 KM
   • 614400 - JP Veterinarska stanica
    2.295 KM
  • 614900 - Tekući grantovi (nedefinisano)33.211 KM
   • 614900 - Potpore zdravstvu
    33.211 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.268.392 KM
  • 681400 - Tekući grantovi1.268.392 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad
    517.846 KM
   • 681400 - DV Pčelice
    317.000 KM
   • 681400 - Vatrogasno društvo
    140.000 KM
   • 681400 - Narodno sveučilište
    125.000 KM
   • 681400 - Općinski javni pravobranitelj
    98.546 KM
   • 681400 - Crveni križ
    70.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.150.677 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.150.677 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.150.677 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovna infrastruktura
    659.282 KM
   • 821600 - Vodoopskrbni sustav
    585.797 KM
   • 821600 - Glazbena škola
    390.663 KM
   • 821600 - Izgradnja mosta na Bistrici
    85.000 KM
   • 821600 - Športski centar Zgona
    62.935 KM
   • 821600 - Uređenje zgrade kod Ribnjaka
    59.550 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija stare Općine
    55.583 KM
   • 821600 - Investiranje u gradsku rasvjetu
    52.434 KM
   • 821600 - Regulacija rijeke Bistrice
    30.000 KM
   • 821600 - Nabavka vozila JP Komunalno
    30.000 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju -projekat sanacije deponije na Korićini
    23.166 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - projekt glavnog kanalizacijskog kolektora Rapovine -Žabljak
    22.815 KM
   • 821600 - Održavanje javne rasvjete
    22.720 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - projekt Potisnog cjevovoda Vojarna-Dobro
    11.641 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - glavni projekt Gradske tržnice
    11.583 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - projekt Rekonstrukcija krovišta zgrade na Trgu
    7.015 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju -projekat prometnice u Gospodarskoj zoni
    6.903 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - projekt mosta na Brini
    6.903 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - projekt mosta na Bistrici
    6.903 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - projekt propusta na Brini
    6.903 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju- projekt vodovodne mreže u Komoranima
    6.435 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - projekat izgradnja javne rasvjete u Mušića selu
    3.861 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - revizija glavnog projekta Potisnog cjevovoda u Dobrom
    2.000 KM
   • 821600 - Invest.u projektnu dokumentaciju - projektni zadatak Sanacija izvorišta rijeke Sturbe
    585 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 145.208 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  145.208 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate145.208 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.873.798 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.713.892 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.469.217 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 244.675 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  159.906 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca159.906 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 748.654 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  748.654 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.245 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju275.469 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge58.310 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara33.916 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.253 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.610 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.637 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge340.214 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    157.699 KM
   • 613900 - Naknade viječnicima
    104.558 KM
   • 613900 - Proračunska pričuva
    67.968 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    7.521 KM
   • 613900 - Ostali izdaci/sudske presude
    2.468 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 3.654.067 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.432.018 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade40.400 KM
   • 614100 - Potpore zdravstvu
    25.000 KM
   • 614100 - Općinsko izborno povjerenstvo
    15.400 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima105.913 KM
   • 614200 - Stipendije
    65.500 KM
   • 614200 - Potpore projektima marginaliziranih žena
    34.017 KM
   • 614200 - Potpore za projekte energ. efikasnosti
    6.396 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.617.503 KM
   • 614300 - Subvencija prijevoza učenika
    458.318 KM
   • 614300 - OŠ Ivan G. Kovačić
    255.639 KM
   • 614300 - Potpore športu
    188.656 KM
   • 614300 - OŠ Fra Lovro Karaula
    118.547 KM
   • 614300 - Potpore kulturi
    104.430 KM
   • 614300 - Franjevački muzej i galerija Gorica
    77.000 KM
   • 614300 - Potpore mladim obiteljima
    52.500 KM
   • 614300 - DV Sunčev sjaj
    50.000 KM
   • 614300 - Radio Herceg-Bosna
    41.000 KM
   • 614300 - Ogrjev za OŠ
    38.890 KM
   • 614300 - Osnovna glazbena škola Franjo Vilhar
    27.992 KM
   • 614300 - DV Sunčev most
    27.000 KM
   • 614300 - Potpore ostalim Udrugama
    23.856 KM
   • 614300 - Potpore političkim strankama
    23.800 KM
   • 614300 - Potpore vjerskim zajednicama
    23.400 KM
   • 614300 - Potpore Udrug.proist.iz dom.rata
    20.400 KM
   • 614300 - Potpora za medije
    18.000 KM
   • 614300 - DV Mali princ
    17.000 KM
   • 614300 - Potpore projektima udruga iz domovinskog rata
    15.000 KM
   • 614300 - Potpore projektima upošljavanja vježbenika
    15.000 KM
   • 614300 - Potpora braniteljima
    13.375 KM
   • 614300 - Zaštita divljih konja
    3.000 KM
   • 614300 - Potpore knjižnici za nabavku knjiga
    2.000 KM
   • 614300 - Potpore projektima mladih
    1.200 KM
   • 614300 - Potpore obnovi i povratku
    1.000 KM
   • 614300 - Sponzorstvo za maturante
    500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima668.202 KM
   • 614400 - JP Komunalno
    472.880 KM
   • 614400 - JP RTV-Livno
    120.000 KM
   • 614400 - Potpore poljo. i malom poduzet.
    73.090 KM
   • 614400 - JP Veterinarska stanica
    2.232 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.222.049 KM
  • 681400 - Tekući grantovi1.222.049 KM
   • 681400 - Centar za socijalni rad
    489.769 KM
   • 681400 - DV Pčelice
    317.000 KM
   • 681400 - Narodno sveučilište
    125.000 KM
   • 681400 - Vatrogasno društvo
    123.280 KM
   • 681400 - Općinski javni pravobranitelj
    97.000 KM
   • 681400 - Crveni križ
    70.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 2.013.202 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.013.202 KM
  • 821300 - Nabavka opreme15.144 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava54.936 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - investiranje u projektnu dokumentaciju
    54.936 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.943.121 KM
   • 821600 - Vodoopskrbni sustav
    707.530 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cestovna infrastruktura
    682.570 KM
   • 821600 - Glazbena škola
    248.276 KM
   • 821600 - Održavanje javne rasvjete
    97.006 KM
   • 821600 - Kanalizacijski sustav
    90.000 KM
   • 821600 - Športski centar Zgona
    68.220 KM
   • 821600 - Izgradnja mosta na Bistrici
    29.529 KM
   • 821600 - Investiranje u gradsku rasvjetu
    19.990 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 134.896 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  134.896 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate134.896 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: