Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.172.507 KM

PORESKI PRIHODI

761.797 KM  (35,07%)

NEPORESKI PRIHODI

652.231 KM  (30,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

758.479 KM  (34,91%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.177.515 KM

LIČNA PRIMANJA

639.709 KM  (29,38%)

MATERIJAL I USLUGE

984.622 KM  (45,22%)

TRANSFERI I DOZNAKE

522.564 KM  (24,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

21.320 KM  ( 0,98%)

OTPLATA DUGOVA

7.109 KM  ( 0,33%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.554.418 KM

PORESKI PRIHODI

736.599 KM  (28,84%)

NEPORESKI PRIHODI

1.021.957 KM  (40,01%)

TRANSFERI I DONACIJE

795.861 KM  (31,16%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.846.715 KM

LIČNA PRIMANJA

721.454 KM  (25,34%)

MATERIJAL I USLUGE

1.515.318 KM  (53,23%)

TRANSFERI I DOZNAKE

574.403 KM  (20,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

22.273 KM  ( 0,78%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.575.165 KM

PORESKI PRIHODI

732.729 KM  (46,52%)

NEPORESKI PRIHODI

646.157 KM  (41,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

196.279 KM  (12,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.679.113 KM

LIČNA PRIMANJA

749.879 KM  (44,66%)

MATERIJAL I USLUGE

413.697 KM  (24,64%)

TRANSFERI I DOZNAKE

386.329 KM  (23,01%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

22.113 KM  ( 1,32%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.176.097 KM

PORESKI PRIHODI

748.950 KM  (34,42%)

NEPORESKI PRIHODI

713.928 KM  (32,81%)

TRANSFERI I DONACIJE

527.998 KM  (24,26%)

PRIMICI OD IMOVINE

185.221 KM  ( 8,51%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.086.793 KM

LIČNA PRIMANJA

616.868 KM  (29,56%)

MATERIJAL I USLUGE

404.466 KM  (19,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

359.380 KM  (17,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

22.721 KM  ( 1,09%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.556.860 KM

PORESKI PRIHODI

842.204 KM  (32,94%)

NEPORESKI PRIHODI

761.593 KM  (29,79%)

TRANSFERI I DONACIJE

756.619 KM  (29,59%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

196.444 KM  ( 7,68%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.445.518 KM

LIČNA PRIMANJA

632.445 KM  (25,86%)

MATERIJAL I USLUGE

563.093 KM  (23,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

355.052 KM  (14,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

78.213 KM  ( 3,20%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

39.753 KM  ( 1,63%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.744.922 KM

PORESKI PRIHODI

906.391 KM  (33,02%)

NEPORESKI PRIHODI

840.212 KM  (30,61%)

TRANSFERI I DONACIJE

685.656 KM  (24,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

170.286 KM  ( 6,20%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

142.377 KM  ( 5,19%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.660.795 KM

LIČNA PRIMANJA

680.660 KM  (25,58%)

MATERIJAL I USLUGE

495.305 KM  (18,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

403.602 KM  (15,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

115.245 KM  ( 4,33%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

59.459 KM  ( 2,23%)

OTPLATA DUGOVA

55.998 KM  ( 2,10%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.301.180 KM

PORESKI PRIHODI

962.510 KM  (41,83%)

NEPORESKI PRIHODI

692.968 KM  (30,11%)

TRANSFERI I DONACIJE

559.610 KM  (24,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

74.911 KM  ( 3,26%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

11.180 KM  ( 0,49%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.239.376 KM

LIČNA PRIMANJA

708.758 KM  (31,65%)

MATERIJAL I USLUGE

564.135 KM  (25,19%)

TRANSFERI I DOZNAKE

384.733 KM  (17,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1.562 KM  ( 0,07%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

56.469 KM  ( 2,52%)

OTPLATA DUGOVA

66.000 KM  ( 2,95%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 761.797 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.566 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.566 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  15.048 KM
  • 713100 - Porezi na plaće15.048 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    12.244 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    2.804 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  86.839 KM
  • 714100 - Porez na imovinu86.839 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    49.974 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    16.445 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    10.304 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    6.229 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    3.888 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  9.219 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost9.202 KM
   • 715100 - Zatezna kamata po kontroli p/p
    6.792 KM
   • 715100 - Porez na promet proiz.iz člana 12 zakona
    1.287 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    774 KM
   • 715100 - Porez na pot. u ugost. od fizičkih lica
    349 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga17 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    17 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  137.983 KM
  • 716100 - Porez na dohodak137.983 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    117.371 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. od samos. djelat. čl.12
    11.737 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    5.000 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konač. obrač.
    2.051 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. na dob. od igara na sreću
    1.500 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    323 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  508.751 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza508.751 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.391 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.391 KM
   • 719100 - Pos. porez na plaću za zašt. od prirod. i dr. nesr.
    994 KM
   • 719100 - Porez na potroš. u ugostit. od fiz.lica
    381 KM
   • 719100 - Pos.porez na zaš. od prir. i dr. nesr. po ugov. o djelu
    16 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 652.231 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  24.917 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija24.346 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa
    18.093 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    6.253 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine361 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    361 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu211 KM
   • 721300 - Kamate primljene od pozajmica pojed.
    211 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  627.114 KM
  • 722100 - Administrativne takse27.197 KM
  • 722300 - Komunalne takse277.039 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    232.285 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    44.753 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade123.315 KM
   • 722400 - Prihodi od naknada katastra
    53.331 KM
   • 722400 - Naknada za korišt.držav.šuma
    46.320 KM
   • 722400 - Naknada za kor.grad.građ.zemlj.
    9.053 KM
   • 722400 - Prihodi od uplata tender.dokumentac.
    4.200 KM
   • 722400 - Refund.sred. od zav.za zapošlj.za vol.
    3.800 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    2.233 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    1.778 KM
   • 722400 - Prih. od odob. za samost.djelat. i obrte
    1.400 KM
   • 722400 - Naknada za korišt.javnih površina
    1.200 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse197.238 KM
   • 722500 - Naknade za promet šuma/zaostale uplate
    56.528 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijena naft.derivata
    48.391 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    29.845 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za voz.građ.
    26.556 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća os,zbir.net.
    18.894 KM
   • 722500 - Vod. nakn. za zašt.vod. za trans.sred.koja kor.naft.
    7.455 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    4.827 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od pož
    1.724 KM
   • 722500 - Nak.za funkc.prem.osig.od mot.vozila za vatrog.
    1.577 KM
   • 722500 - Naknada za obav.usl. iz oblasti prem i katastra
    510 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.voda
    383 KM
   • 722500 - Naknada za korišt. podat. prem. i katastra
    343 KM
   • 722500 - Vod.nak. za zaš.vod.ispuš.otp.voda
    117 KM
   • 722500 - Feder.nakn.za izvrš. veterin. preg. u zemlji
    47 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava
    34 KM
   • 722500 - Vod. nak. za koriš.pov. i podz.voda za ind.
    8 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.325 KM
   • 722700 - Prihodi od kamata i troškovi postupaka po presudama
    2.325 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 758.479 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  758.479 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti758.479 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federalne direkcije cesta
    538.447 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za soc.davanja
    136.390 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH za obnovu kult.naslijeđa
    29.294 KM
   • 732100 - Grant. od kant.za sport.dvor.
    21.583 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za prev.učen.
    21.286 KM
   • 732100 - Grant.od kant.za sanac.od poplava
    5.979 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Feder.za soc.skrb/nerat.inval.
    5.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 736.599 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.162 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.162 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.238 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.238 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    5.231 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    7 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  86.863 KM
  • 714100 - Porez na imovinu86.863 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizič.lica
    51.862 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    22.450 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    5.924 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    3.376 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    3.250 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  11.363 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10.823 KM
   • 715100 - Zatezna kamata po kontroli p/p
    8.158 KM
   • 715100 - Porez na promet proiz. iz člana 12 zakona
    1.970 KM
   • 715100 - Porez na promet iz tarifnog broja 1
    657 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    38 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga203 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    203 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga337 KM
   • 715900 - Por. na prom.osn.pr.polj.rib.i dr.
    337 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  149.048 KM
  • 716100 - Porez na dohodak149.048 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    126.322 KM
   • 716100 - Šrih.od por.na doh.od samos.djelat.čl. 12
    13.103 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konač. obrač.
    4.179 KM
   • 716100 - Prih.od por.na dohod.na dob.od igara na sr.
    2.673 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    2.606 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    102 KM
   • 716100 - Prih.od poreza na doh.fiz.osoba od ulag.kapital.
    64 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  481.449 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza481.449 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  475 KM
  • 719100 - Ostali porezi475 KM
   • 719100 - Pos. porez na plaću za zašt. od prirod. i dr. nesr.
    377 KM
   • 719100 - Porez na potroš. u ugostit. od fiz.lica
    91 KM
   • 719100 - Pos.porez na zaš. od prir. i dr. nesr. po ugov. o djelu
    7 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.021.957 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  64.964 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija64.896 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    42.358 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa
    22.538 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine68 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    68 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  956.993 KM
  • 722100 - Administrativne takse25.314 KM
  • 722300 - Komunalne takse642.687 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    595.812 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    46.875 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade105.443 KM
   • 722400 - Naknada za kor.grad.građ.zemlj.
    29.886 KM
   • 722400 - Prihodi od naknada katastra
    19.698 KM
   • 722400 - Prihodi od sport.dvorane
    18.190 KM
   • 722400 - Ostali razni prihodi
    16.377 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    5.504 KM
   • 722400 - Refund.sred. od zav.za zapošlj.za vol.
    4.560 KM
   • 722400 - Prihodi od uplata za rad struč.provjer.
    4.065 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    2.509 KM
   • 722400 - Prih.od provjer.za procj.vrije.nekret.
    2.160 KM
   • 722400 - Prih. od odob. za samost.djelat. i obrte
    1.295 KM
   • 722400 - Naknada za korišt.javnih površina
    1.200 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse138.497 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijena naft.derivata
    51.526 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    27.123 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za voz.građ.
    23.437 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća os,zbir.net.
    18.592 KM
   • 722500 - Vod. nakn. za zašt.vod. za trans.sred.koja kor.naft.
    7.855 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    4.596 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od pož
    2.039 KM
   • 722500 - Nak.za funkc.prem.osig.od mot.vozila za vatrog.
    1.591 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.coda za flaš.vod
    633 KM
   • 722500 - Naknada za korišt. podat. prem. i katastra
    411 KM
   • 722500 - Vod.nak. za zaš.vod.ispuš.otp.voda
    219 KM
   • 722500 - Naknada za obav.usl. iz oblasti prem i katastra
    200 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.voda
    142 KM
   • 722500 - Feder.nakn.za izvrš. veterin. preg. u zemlji
    108 KM
   • 722500 - Vod. nak. za koriš.pov. i podz.voda za ind.
    12 KM
   • 722500 - Fed.nak.za uvj.o zdrav.st.životinja
    10 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za vađ.mater.iz vodotoka
    3 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi45.052 KM
   • 722700 - prihodi od kamata i troš.post.po presudama
    43.080 KM
   • 722700 - Humanitarni prihodi
    1.572 KM
   • 722700 - Prihodi od donacija
    400 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 795.861 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  795.861 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti795.861 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Fder.direkc.cesta
    625.268 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za soc.davanja
    115.863 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za prevoz učenika
    15.630 KM
   • 732100 - Grant od kant.općini za tek.izd.
    13.000 KM
   • 732100 - Primljeni transfer od BIH za tekuće izdatke
    10.000 KM
   • 732100 - Tekući grant od općina
    10.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH za obnovu kult.naslijeđa
    5.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Feder.za soc.skrb/nerat.inval.
    1.100 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 732.729 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.615 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.615 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  22.454 KM
  • 713100 - Porezi na plaće22.454 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    22.454 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  95.749 KM
  • 714100 - Porez na imovinu95.749 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizič.lica
    29.950 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    24.567 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    21.573 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    16.241 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    2.130 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    1.286 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.087 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.087 KM
   • 715100 - Porez na promet proiz. iz člana 12 zakona
    474 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    448 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    139 KM
   • 715100 - Porez na promet iz tarifnog broja 1
    24 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  163.813 KM
  • 716100 - Porez na dohodak163.813 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    133.726 KM
   • 716100 - Šrih.od por.na doh.od samos.djelat.čl. 12
    20.959 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    3.575 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konač. obrač.
    2.877 KM
   • 716100 - Prih.od por.na dohod.na dob.od igara na sr.
    2.355 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    178 KM
   • 716100 - Prih.od poreza na doh.fiz.osoba od ulag.kapital.
    140 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  444.653 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza444.653 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.358 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.358 KM
   • 719100 - Pos. porez na plaću za zašt. od prirod. i dr. nesr.
    1.717 KM
   • 719100 - Porez na potroš. u ugostit. od fiz.lica
    632 KM
   • 719100 - Pos.porez na zaš. od prir. i dr. nesr. po ugov. o djelu
    8 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 646.157 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  24.792 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija17.622 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa
    14.439 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    3.183 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine7.110 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine- prihodi ostvareni prodajom mašina
    7.100 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    10 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu60 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  621.365 KM
  • 722100 - Administrativne takse27.728 KM
  • 722300 - Komunalne takse328.202 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    282.482 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    45.720 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade129.979 KM
   • 722400 - Prihodi od naknada katastra
    27.871 KM
   • 722400 - Naknada za kor.grad.građ.zemlj.
    22.777 KM
   • 722400 - Prihodi od prodatog zemljišta
    19.892 KM
   • 722400 - Prihodi od sport.dvorane
    14.870 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    10.846 KM
   • 722400 - Ostali razni prihodi
    10.829 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    7.788 KM
   • 722400 - Refund.sred. od zav.za zapošlj.za vol.
    6.480 KM
   • 722400 - Prih. od odob. za samost.djelat. i obrte
    2.644 KM
   • 722400 - Prih.od provjer.za procj.vrije.nekret.
    2.640 KM
   • 722400 - Naknada za korišt.javnih površina
    1.700 KM
   • 722400 - Prihodi od uplata za rad struč. povjer.
    1.640 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse135.378 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijena naft.derivata
    45.453 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    29.454 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za voz.građ.
    23.789 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća os,zbir.net.
    18.485 KM
   • 722500 - Vod. nakn. za zašt.vod. za trans.sred.koja kor.naft.
    7.936 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    4.752 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od pož
    2.320 KM
   • 722500 - Nak.za funkc.prem.osig.od mot.vozila za vatrog.
    1.561 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.coda za flaš.vod
    867 KM
   • 722500 - Naknada za korišt. podat. prem. i katastra
    433 KM
   • 722500 - Vod.nak. za zaš.vod.ispuš.otp.voda
    306 KM
   • 722500 - Vod. nak. za koriš.pov. i podz.voda za ind.
    16 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava
    3 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi78 KM
   • 722700 - prihodi od kamata i troš.post.po presudama
    78 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 196.279 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  196.279 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti196.279 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za soc.davanja
    105.484 KM
   • 732100 - Primljeni transfer od Fond za zaštitu okoliša FBiH
    70.000 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za prevoz učenika
    6.466 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona za općinske izbore
    5.240 KM
   • 732100 - Donacije od fizičkih osoba za socijalna davanja
    3.496 KM
   • 732100 - Donacije od pravnih osoba za kreditiranje studenata
    2.697 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federalnog zavoda za statistiku
    1.895 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona za kulturu
    1.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 748.950 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  316 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca316 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.176 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.176 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    1.176 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  107.083 KM
  • 714100 - Porez na imovinu107.083 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    50.048 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    36.561 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    10.416 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizič.lica
    4.393 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    3.666 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    1.999 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  664 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost400 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    400 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga264 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    264 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  174.131 KM
  • 716100 - Porez na dohodak174.131 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    139.272 KM
   • 716100 - Šrih.od por.na doh.od samos.djelat.čl. 12
    17.230 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konač. obrač.
    8.192 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    5.767 KM
   • 716100 - Prih.od por.na dohod.na dob.od igara na sr.
    3.033 KM
   • 716100 - Prih.od poreza na doh.fiz.osoba od ulag.kapital.
    383 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    253 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  465.451 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza465.451 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  128 KM
  • 719100 - Ostali porezi128 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba
    101 KM
   • 719100 - Pos. porez na plaću za zašt. od prirod. i dr. nesr.
    18 KM
   • 719100 - Pos.porez na zaš. od prir. i dr. nesr. po ugov. o djelu
    9 KM
   • 719100 - Porez na potroš. u ugostit. od fiz.lica
    0 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 713.928 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  32.114 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija32.017 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa
    28.350 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    3.667 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine18 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    18 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu79 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  681.814 KM
  • 722100 - Administrativne takse29.569 KM
  • 722300 - Komunalne takse283.121 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    237.874 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    45.247 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade199.585 KM
   • 722400 - Prihodi od naknada katastra
    121.932 KM
   • 722400 - Ostali razni prihodi
    22.033 KM
   • 722400 - Naknada za kor.grad.građ.zemlj.
    19.763 KM
   • 722400 - Prihodi od sport.dvorane
    15.930 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    8.939 KM
   • 722400 - Prih.od provjer.za procj.vrije.nekret.
    3.540 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    2.457 KM
   • 722400 - Prih. od odob. za samost.djelat. i obrte
    2.410 KM
   • 722400 - Naknada za korišt.javnih površina
    2.220 KM
   • 722400 - Prihodi od uplata tenderske dokumentacije
    360 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse136.050 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijena naft.derivata
    50.667 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    30.618 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za voz.građ.
    23.492 KM
   • 722500 - Vod. nakn. za zašt.vod. za trans.sred.koja kor.naft.
    8.491 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća os,zbir.net.
    7.933 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada
    5.336 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od pož
    1.934 KM
   • 722500 - Vod.nak. za zaš.vod.ispuš.otp.voda
    1.695 KM
   • 722500 - Nak.za funkc.prem.osig.od mot.vozila za vatrog.
    1.443 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća os,zbir.net.
    1.154 KM
   • 722500 - Naknada za obav.usl. iz oblasti prem i katastra
    1.050 KM
   • 722500 - Naknada za korišt. podat. prem. i katastra
    944 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.coda za flaš.vod
    882 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.voda
    401 KM
   • 722500 - Vod. nak. za koriš.pov. i podz.voda za ind.
    10 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi33.489 KM
   • 722700 - Prihodi od otpisa obaveza iz ranijeg perioda
    20.609 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    12.601 KM
   • 722700 - Prihodi od kamata i troš.post.po presudama
    280 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 527.998 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  98.194 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti98.194 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za soc.davanja
    90.261 KM
   • 732100 - Primljeni transfer od Min. za ljudska prava i izbjeglice
    7.933 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  429.804 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva34.484 KM
   • 812100 - Primljeni kapitalni transfer od švedske vlade
    34.484 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti385.319 KM
   • 812200 - Primljeni kapitalni transfer od Ministarstva prometa i komunikacije
    353.533 KM
   • 812200 - Primljeni kapitalni transfer od Fonda za zaštitu okoliša
    31.786 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora10.000 KM
   • 812300 - Kapitalni transfer od poduzeća ŠSB
    10.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 185.221 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  185.221 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava185.221 KM
   • 811100 - Primici od prodaje benzinske crpke
    102.451 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zemljišta
    82.770 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 842.204 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  103 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca103 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  157.034 KM
  • 714100 - Porez na imovinu157.034 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    64.846 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    49.844 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    30.085 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    4.448 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    4.374 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizič.lica
    3.438 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  184.668 KM
  • 716100 - Porez na dohodak184.668 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    147.059 KM
   • 716100 - Šrih.od por.na doh.od samos.djelat.čl. 12
    15.983 KM
   • 716100 - Prih.od por.na dohod.na dob.od igara na sr.
    8.573 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konač. obrač.
    7.488 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    4.946 KM
   • 716100 - Prih.od poreza na doh.fiz.osoba od ulag.kapital.
    553 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    65 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  500.192 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza500.192 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  207 KM
  • 719100 - Ostali porezi207 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba
    200 KM
   • 719100 - Pos.porez na zaš. od prir. i dr. nesr. po ugov. o djelu
    7 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 761.593 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  63.358 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija13.449 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa
    9.729 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    3.720 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine46.220 KM
   • 721200 - Prihodi od GSM licence
    46.183 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    37 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu2.619 KM
   • 721300 - Kamate primljene od pozajmica datim javnim preduzecima
    2.532 KM
   • 721300 - Kamate primljene od pozajmica pojedincima
    88 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika1.070 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  698.235 KM
  • 722100 - Administrativne takse22.985 KM
  • 722300 - Komunalne takse307.047 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    261.368 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    42.554 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    3.125 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade151.102 KM
   • 722400 - Prihodi od naknada katastra
    36.776 KM
   • 722400 - Naknada za kor.grad.građ.zemlj.
    31.814 KM
   • 722400 - Naknada za koristenje državnih suma
    30.877 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    17.633 KM
   • 722400 - Prihodi od sport.dvorane
    10.342 KM
   • 722400 - Prih.od provjer.za procj.vrije.nekret.
    5.800 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    4.900 KM
   • 722400 - Prihodi od rada komisija
    4.117 KM
   • 722400 - Prihodi od uplata za turistički vodič
    3.020 KM
   • 722400 - Prihodi od gospodarstva
    2.489 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javn. povrsine od kafea,restor, kioska i trznica
    2.455 KM
   • 722400 - Prihodi od uplata tenderske dokumentacije
    880 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse162.601 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijena naft.derivata
    52.365 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    28.332 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za voz.građ.
    24.421 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća os,zbir.net.
    21.948 KM
   • 722500 - Akumul. sred. posebne naknade od prir. i dr. nepogoda
    12.000 KM
   • 722500 - Vod. nakn. za zašt.vod. za trans.sred.koja kor.naft.
    8.419 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    5.941 KM
   • 722500 - Naknada za obav.usl. iz oblasti prem i katastra
    2.752 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.coda za flaš.vod
    1.383 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća dr.sam.djel.
    1.217 KM
   • 722500 - Posebne vod. naknade za zastistu voda
    1.123 KM
   • 722500 - Nak.za funkc.prem.osig.od mot.vozila za vatrog.
    942 KM
   • 722500 - Naknada za korišt. podat. prem. i katastra
    865 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.voda za jav. vodoop.
    555 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od pož
    318 KM
   • 722500 - Vod. nak. za koriš.pov. i podz.voda za ind.
    19 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava
    1 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi54.499 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    29.468 KM
   • 722700 - Prihodi od sudskih presuda
    21.648 KM
   • 722700 - Ostali prihodi
    3.383 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 756.619 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  202.583 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti202.583 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za soc.davanja
    105.520 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije (sred.za deponiju i sredstva za sportsku dvoranu iz 2014)
    55.702 KM
   • 732100 - Primljeni namjenski transfer od fonda za zastitu okoliša
    29.912 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transfer od države
    11.449 KM
 • 733000 - Donacije
  3.000 KM
  • 733100 - Donacije3.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  346.250 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada346.250 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  204.786 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova189.786 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora15.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 196.444 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  196.444 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja196.444 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 906.391 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  40 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca40 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  606 KM
  • 713100 - Porezi na plaće606 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  165.262 KM
  • 714100 - Porez na imovinu165.262 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    67.799 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    51.528 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    31.330 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    6.111 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    4.791 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizič.lica
    3.703 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  230.877 KM
  • 716100 - Porez na dohodak230.877 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    150.653 KM
   • 716100 - Prih.od por.na dohod.na dob.od igara na sr.
    32.118 KM
   • 716100 - Šrih.od por.na doh.od samos.djelat.čl. 12
    27.910 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    11.002 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konač. obrač.
    8.643 KM
   • 716100 - Prih.od poreza na doh.fiz.osoba od ulag.kapital.
    527 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    23 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  509.600 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza509.600 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  6 KM
  • 719100 - Ostali porezi6 KM
   • 719100 - Pos. porez na plaću za zašt. od prirod. i dr. nesr.
    6 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 840.212 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  208.373 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija39.754 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa
    22.224 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    13.210 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    4.320 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine150.030 KM
   • 721200 - Prihodi od GSM licence
    150.000 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    30 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu18.589 KM
   • 721300 - Kamate primljene od pozajmica datim javnim preduzecima
    18.539 KM
   • 721300 - Kamate primljene od pozajmica pojedincima
    50 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  631.839 KM
  • 722100 - Administrativne takse28.441 KM
  • 722300 - Komunalne takse287.435 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    255.061 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    32.374 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade139.341 KM
   • 722400 - Naknada za koristenje državnih suma
    55.118 KM
   • 722400 - Prihodi od naknada katastra
    25.170 KM
   • 722400 - Naknada za kor.grad.građ.zemlj.
    17.948 KM
   • 722400 - Prihodi od sport.dvorane
    10.809 KM
   • 722400 - Ostali razni prihodi
    9.212 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    8.709 KM
   • 722400 - Prih.od provjer.za procj.vrije.nekret.
    5.960 KM
   • 722400 - Prihodi od gospodarstva
    4.356 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javn. povrsine od kafea,restor, kioska i trznica
    1.640 KM
   • 722400 - Prihodi od uplata tenderske dokumentacije
    420 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse163.615 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijena naft.derivata
    58.912 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    33.947 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za voz.građ.
    29.975 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća os,zbir.net.
    15.670 KM
   • 722500 - Vod. nakn. za zašt.vod. za trans.sred.koja kor.naft.
    8.717 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    6.528 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dt.nesreća dr.sam.djel.
    1.853 KM
   • 722500 - Naknada za obav.usl. iz oblasti prem i katastra
    1.754 KM
   • 722500 - Posebne vod. naknade za zastistu voda
    1.726 KM
   • 722500 - Nak.za funkc.prem.osig.od mot.vozila za vatrog.
    1.333 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.coda za flaš.vod
    1.120 KM
   • 722500 - Naknada za korišt. podat. prem. i katastra
    1.037 KM
   • 722500 - Pos.vod.nak.za kor.povr.i podz.voda za jav. vodoop.
    516 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od pož
    511 KM
   • 722500 - Vod. nak. za koriš.pov. i podz.voda za ind.
    16 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.007 KM
   • 722700 - Uplacene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    7.723 KM
   • 722700 - Prihodi od otpisa obaveza iz ranijeg perioda
    5.283 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 685.656 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  200.897 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti200.897 KM
   • 732100 - Transferi od kantona za soc.davanja
    109.303 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    62.800 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od fondacije za glazbene scenske i likovne umjetnosti
    11.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    9.000 KM
   • 732100 - Transfer od kantonalne sluzbe za zaposljavanje
    3.593 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transfer od države
    3.551 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Feder.za soc.skrb/nerat.inval.
    1.650 KM
 • 733000 - Donacije
  1.450 KM
  • 733100 - Donacije1.450 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  6.838 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada6.838 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  476.471 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova476.471 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transfer od Federacije
    309.321 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transfer od fonda za zastitu okolisa
    92.150 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni trnsfer od Kantona
    75.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 170.286 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  128.123 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava128.123 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zemljišta
    128.123 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  42.163 KM
  • 813300 - Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima42.163 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 142.377 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  142.377 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja142.377 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 962.510 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  40 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca40 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  140.101 KM
  • 714100 - Porez na imovinu140.101 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  263.279 KM
  • 716100 - Porez na dohodak263.279 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  558.163 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza558.163 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  928 KM
  • 719100 - Ostali porezi928 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 692.968 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  42.138 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija33.999 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine16 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu8.123 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  650.831 KM
  • 722100 - Administrativne takse28.773 KM
  • 722300 - Komunalne takse280.444 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade209.841 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse118.596 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)60 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.116 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 559.610 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  184.439 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti184.439 KM
 • 733000 - Donacije
  3.500 KM
  • 733100 - Donacije3.500 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  58.337 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada58.337 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  313.335 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova313.335 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 74.911 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  28.915 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava28.915 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  45.996 KM
  • 813300 - Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima45.996 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 11.180 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  11.180 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja11.180 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 639.709 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  585.741 KM
  • 611100 - Bruto plaće491.202 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 94.540 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  53.968 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca53.968 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 984.622 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  984.622 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.826 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju60.497 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    45.699 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju u općini
    8.823 KM
   • 613200 - Lož ulje
    5.975 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge19.418 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.844 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.433 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje768.627 KM
   • 613700 - Izdaci za rekonstrukciju puta Kreševo - Tarčin
    538.447 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke gradskih i lokalnih puteva
    99.647 KM
   • 613700 - Izdaci popravke i održavanje trotoara
    57.811 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje javne rasvjete
    18.179 KM
   • 613700 - Izdaci za izgradnju spomenika poginulim braniteljima
    14.281 KM
   • 613700 - Materijal za održavanje i popravku vatrogasnog doma
    12.933 KM
   • 613700 - Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije
    6.121 KM
   • 613700 - Izdaci za čišćenje korita rijeke Kreševčice
    5.979 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    3.263 KM
   • 613700 - Materijal za postavljanje video nadzora
    2.033 KM
   • 613700 - Izdaci za sanaciju krova na osnovnoj školi
    2.000 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja voz. dvd
    1.999 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje vozila
    1.775 KM
   • 613700 - Izdaci za izradu prometnih znakova
    1.137 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    1.060 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje gradskog trga
    824 KM
   • 613700 - Izdaci za održavanje repetitora
    500 KM
   • 613700 - Usluge pranja vozila
    447 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke opreme
    190 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.567 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge92.410 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    33.268 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    6.370 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    6.028 KM
   • 613900 - Porez na dohod.od dr.samost.djelat.
    5.613 KM
   • 613900 - Izdaci za nak.predsjed.ov
    4.925 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov.za uređ.web stranice
    4.002 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    3.567 KM
   • 613900 - Doprin.za MIO/PIO od dr.samost.dj.
    3.508 KM
   • 613900 - Troškovi proslave dana općine
    3.434 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    3.364 KM
   • 613900 - Izdaci za ostala prim.po ugov.rješenj. i sl.
    2.909 KM
   • 613900 - Izdaci za volon.za sluč.pov.na radu
    2.876 KM
   • 613900 - Odvjetničke i pravne usluge
    2.683 KM
   • 613900 - Dopr.za zdrav.osig.od dr.samost.djel.
    2.339 KM
   • 613900 - Usluge objavljiv.tendera i oglasa
    2.060 KM
   • 613900 - Troškovi proslava
    1.799 KM
   • 613900 - Medicinske usluge-mrtvozorstvo
    1.720 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    540 KM
   • 613900 - Naknada za zaključ.braka
    484 KM
   • 613900 - Troškovi kićenja grada
    402 KM
   • 613900 - Pos.nak. na doh.za zaš.od prir.nes. sam.djel.
    260 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada na doh.od samostalne djel.
    260 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 522.564 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  522.564 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade176.272 KM
   • 614100 - Transf.sred.službi za soc.dav.od KSB/SBK
    136.391 KM
   • 614100 - Transfer sred.nk Stanić Kreševo
    9.600 KM
   • 614100 - Grantovi sred.HKD Napredak Kreševo
    7.200 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    5.400 KM
   • 614100 - Transf.sred.auto moto klub Kreševo
    4.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i oip
    3.600 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    3.101 KM
   • 614100 - Transfer sred.za općin.sport.igre
    2.680 KM
   • 614100 - Transf.sred.klub tekwando Kreševo
    2.400 KM
   • 614100 - Transf.sred.šahov.klub Kreševo
    1.200 KM
   • 614100 - Transf.sred.lovačko društvo Kreševo
    400 KM
   • 614100 - Transf.sred.klub dizača tegova
    300 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima40.122 KM
   • 614200 - Transfer sred. za prevoz učenika iz KSB/SBK
    21.286 KM
   • 614200 - Transf.sred.za obnovu por.kuće
    7.465 KM
   • 614200 - Pomoć pojedinc.po osnovu soc.stanja
    6.421 KM
   • 614200 - Isplate stipendija-kredita studentima
    4.200 KM
   • 614200 - Pogrebni troškovi
    750 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama279.013 KM
   • 614300 - Transf. sred. za izgrad.sport.dvor.
    85.234 KM
   • 614300 - Troš.prev.uč.soc.kat.iz sred.prorač.
    45.090 KM
   • 614300 - Transfer dječ.vrtiću "Radost" Kreševo
    42.000 KM
   • 614300 - Ostali transferi-samostan Kreševo
    25.000 KM
   • 614300 - Transf. polit.stranci HDZ
    18.549 KM
   • 614300 - Transfer crvenom križu Kreševo
    10.142 KM
   • 614300 - Transfer sred.televiz. HB Mostar
    9.792 KM
   • 614300 - ostali transferi-agen. 3N kuća Kiseljak
    9.614 KM
   • 614300 - Transfer polit.stranci SDA
    5.760 KM
   • 614300 - Ostali transferi
    5.600 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci SDP
    4.152 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci HSS-NHI
    2.880 KM
   • 614300 - Transf.polit.stran.HDZ 1990
    2.880 KM
   • 614300 - Transf.sred.udruzi mladih Kreševo
    2.550 KM
   • 614300 - Transf.sred.zu "CITRIN" Kreševo
    2.320 KM
   • 614300 - Transf.sred.udruzi dragovoljaca
    2.100 KM
   • 614300 - Transf.sred. HVIDRA Kreševo
    1.800 KM
   • 614300 - Transf.sred.udr.pog.i nest. branit.
    1.800 KM
   • 614300 - Transfer DVD Kreševo
    1.000 KM
   • 614300 - Ostali transferi-džemat Islam.zajed.Kreševo
    750 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima18.816 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Dom zdrav.Kreševo
    7.200 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Ljekarna Kreševo
    6.000 KM
   • 614400 - Transfer sred. JP Komunalno Kreševo
    5.616 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.340 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    5.577 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    2.763 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 2.191 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.191 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.191 KM
   • 821300 - Namještaj
    1.301 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    890 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 21.320 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  21.320 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate21.166 KM
   • 616200 - Izdaci za otplatu kredita/Invest.banka/
    21.166 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje154 KM
   • 616300 - Izdaci na kamate od domaćih banaka- Hypo leasing banka
    154 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 7.109 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  7.109 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja7.109 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 721.454 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  666.353 KM
  • 611100 - Bruto plaće508.842 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 157.511 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  55.100 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca55.100 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.515.318 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.515.318 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju69.125 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    51.000 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju u opštini
    10.204 KM
   • 613200 - Plin u sportskoj dvorani
    4.265 KM
   • 613200 - Lož ulje
    3.655 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge17.744 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.334 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.055 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.238.848 KM
   • 613700 - Izdaci za rekonstrukciju puta Kreševo - Tarčin
    687.833 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke gradskih i lokalnih puteva
    331.539 KM
   • 613700 - Izdaci za rekonstrukciju lokalnog puta Rak. noga - Bjelovići
    76.282 KM
   • 613700 - Izdaci za izgradnju vodovodne mreže
    33.617 KM
   • 613700 - Izdaci za štete prouzrokovane vremenskim nepogodama
    26.674 KM
   • 613700 - Ostali izdaci iz sredstava za lokalne puteve
    24.775 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje javne rasvjete
    11.740 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila DVD
    11.005 KM
   • 613700 - Izdaci za troškove nadzornog organa
    9.812 KM
   • 613700 - Materijal za održavanje i popravku vatrogasnog doma
    9.286 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila JP Komunalno
    7.415 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    3.641 KM
   • 613700 - Izdaci za nabavku ulaznih vrata u pol. stan
    1.755 KM
   • 613700 - Materijal za opravku iodržavanje zgrada
    921 KM
   • 613700 - Izdaci za čišćenje snijega
    898 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje vozila
    640 KM
   • 613700 - Izdaci za održavanje gradskog trga
    510 KM
   • 613700 - Usluge pranja vozila
    210 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke opreme
    190 KM
   • 613700 - Izdaci za izradu prometnih znakova
    105 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.248 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge130.965 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    43.066 KM
   • 613900 - Izdaci za ostala prim.po ugov.rješenj. i sl.
    10.850 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    8.572 KM
   • 613900 - Porez na dohod.od dr.samost.djelat.
    7.566 KM
   • 613900 - Troškovi proslave dana općine
    7.223 KM
   • 613900 - Odvjetničke i pravne usluge
    6.775 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    6.106 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov.za uređ.web stranice
    6.010 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    5.297 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za sluč.pov.na radu
    5.180 KM
   • 613900 - Izdaci za nak.predsjed.ov
    4.925 KM
   • 613900 - Doprin.za MIO/PIO od dr.samost.dj.
    4.742 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    3.361 KM
   • 613900 - Dopr.za zdrav.osig.od dr.samost.djel.
    3.138 KM
   • 613900 - Medicinske usluge-mrtvozorstvo
    1.280 KM
   • 613900 - Izdaci za opremu i drug.troš.dvd
    1.224 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov. za obav.pos.pravob.
    1.069 KM
   • 613900 - Izdaci za usl.po osnovu ugov. o djelu
    820 KM
   • 613900 - Troškovi proslava
    773 KM
   • 613900 - Usluge medija
    702 KM
   • 613900 - Troškovi spora po sud,pres.
    500 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    440 KM
   • 613900 - Usluge objavljiv.tendera i oglasa
    422 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada na doh.od samostalne djel.
    360 KM
   • 613900 - Pos.nak. na doh.za zaš.od prir.nes. sam.djel.
    360 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov. za obaveze iz ran.perioda
    204 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 574.403 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  574.403 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade169.737 KM
   • 614100 - Transf.sred.službi za soc.dav.od KSB/SBK
    117.403 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i oip
    13.505 KM
   • 614100 - Transfer sred.nk Stanić Kreševo
    12.000 KM
   • 614100 - Grantovi sred.HKD Napredak Kreševo
    7.350 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    4.700 KM
   • 614100 - Transfer sred.za općin.sport.igre
    4.000 KM
   • 614100 - Transf. sred.karate klub Kreševo
    3.600 KM
   • 614100 - Transf.sred. zu Aeroklub Komari
    2.500 KM
   • 614100 - Transf.sred.klub dizača tegova
    1.500 KM
   • 614100 - Transf.sred.šahov.klub Kreševo
    1.200 KM
   • 614100 - Transf.sred.auto moto klub Kreševo
    1.000 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    979 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima86.362 KM
   • 614200 - Transf.sred.za izvlašt.zemlj.r.noga-bjelov.
    51.772 KM
   • 614200 - Transfer sred. za prevoz učenika iz KSB/SBK
    15.630 KM
   • 614200 - Pomoć pojedincima po osnovu soc.stanja
    9.760 KM
   • 614200 - Isplate stipendija-kredita studentima
    9.200 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama280.832 KM
   • 614300 - Transf. sred. za izgradnju sportske dvorane
    74.692 KM
   • 614300 - Troškovi prevoza učenika soc.kategorija iz sredstava proračuna
    66.144 KM
   • 614300 - Transfer dječ.vrtiću "Radost" Kreševo
    42.000 KM
   • 614300 - Ostali transferi-samostan Kreševo
    29.500 KM
   • 614300 - Transf. polit.stranci HDZ
    18.592 KM
   • 614300 - Transfer crvenom križu Kreševo
    10.000 KM
   • 614300 - Transfer sred.televiz. HB Mostar
    9.792 KM
   • 614300 - Transfer polit.stranci SDA
    5.189 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci SDP
    3.821 KM
   • 614300 - Ostali transferi-džemat Islam.zajed.Kreševo
    3.500 KM
   • 614300 - Transf.polit.stran.HDZ 1990
    2.979 KM
   • 614300 - Transf.sred. HVIDRA Kreševo
    2.300 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci HSS-NHI
    2.210 KM
   • 614300 - Transf.sred.zu "CITRIN" Kreševo
    2.100 KM
   • 614300 - Ostali transferi
    1.855 KM
   • 614300 - Transf.sred.udruzi dragovoljaca
    1.800 KM
   • 614300 - Transfer sredstava udrugama poginulih i nest. branitelja
    1.800 KM
   • 614300 - Transferi za ostale udruge
    1.150 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci Radom za boljitak
    1.002 KM
   • 614300 - Transf. polit.stranci HSP
    410 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima22.316 KM
   • 614400 - Transfer sred. JP Komunalno Kreševo
    9.116 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Dom zdrav.Kreševo
    7.200 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Ljekarna Kreševo
    6.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo15.155 KM
   • 614800 - Izvršenje sudsk.pres.i rješ.o izvršenju
    13.415 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    1.740 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 13.267 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  13.267 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.319 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    3.647 KM
   • 821300 - Namještaj
    2.578 KM
   • 821300 - Ostala kancelarijska oprema
    2.094 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.948 KM
   • 821500 - Nabavka servera za službe
    4.948 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 22.273 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  22.273 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate22.273 KM
   • 616200 - Izdaci za otplatu kredita/Invest.banka/
    22.273 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 749.879 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  692.410 KM
  • 611100 - Bruto plaće530.747 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 161.663 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  57.469 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca57.469 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 413.697 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  413.697 KM
  • 613100 - Putni troškovi442 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju72.955 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    58.363 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju u opštini
    10.228 KM
   • 613200 - Lož ulje
    4.363 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge23.735 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara42.653 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva23.072 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje67.312 KM
   • 613700 - Izdaci za čišćenje snijega
    25.578 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke gradskih i lokalnih puteva
    15.241 KM
   • 613700 - Ostali izdaci iz sredstava za lokalne puteve
    6.932 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila (UNIMOG)
    5.686 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    3.898 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje javne rasvjete
    3.647 KM
   • 613700 - Izdaci za štete prouzrokovane vremenskim nepogodama
    2.706 KM
   • 613700 - Izdaci za čišćenje korita rijeke Kreševčice
    1.462 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje vozila
    998 KM
   • 613700 - Izdaci za održavanje gradskog trga
    568 KM
   • 613700 - Usluge pranja vozila
    340 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke opreme
    253 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.882 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge179.646 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    39.520 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere - novi ugovori
    35.944 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    15.834 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere
    14.858 KM
   • 613900 - Izdaci za usl.po osnovu ugov. o djelu
    11.130 KM
   • 613900 - Izdaci za ostala prim.po ugov.rješenj. i sl.
    10.164 KM
   • 613900 - Porez na dohod.od dr.samost.djelat.
    7.265 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    6.127 KM
   • 613900 - Izdaci za nak.predsjed.ov
    4.924 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    4.838 KM
   • 613900 - Doprin.za MIO/PIO od dr.samost.dj.
    4.540 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov. za obav.pos.pravob.
    3.208 KM
   • 613900 - Troškovi proslave dana općine
    3.156 KM
   • 613900 - Dopr.za zdrav.osig.od dr.samost.djel.
    3.027 KM
   • 613900 - Odvjetničke i pravne usluge
    2.763 KM
   • 613900 - Uređenje web stranice
    2.531 KM
   • 613900 - Usluge medija
    2.368 KM
   • 613900 - Usluge štampanja i kopiranja
    1.539 KM
   • 613900 - Medicinske usluge-mrtvozorstvo
    1.440 KM
   • 613900 - Usluge objavljiv.tendera i oglasa
    1.335 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov. za obaveze iz ran.perioda
    1.000 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    930 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    800 KM
   • 613900 - Pos.nak. na doh.za zaš.od prir.nes. sam.djel.
    356 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada na doh.od samostalne djel.
    41 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 386.329 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  386.329 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade159.957 KM
   • 614100 - Transf.sred.službi za socijalna davanja od KSB/SBK
    105.484 KM
   • 614100 - Transfer sredstava Sportskom savezu Kreševo
    14.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i oip
    12.080 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za kulturu
    11.900 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    5.400 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za izbore - CIK
    5.240 KM
   • 614100 - Transfer sred.za općin.sportske igre
    4.000 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    1.853 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima56.501 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    42.000 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - socijalna pomoć pojedincu
    7.711 KM
   • 614200 - Transfer sredstava pojedincima iz tekuće rezerve
    3.550 KM
   • 614200 - Transf.sred.za izvlašt.zemljišta
    3.240 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama144.214 KM
   • 614300 - Transfer dječ.vrtiću "Radost" Kreševo
    42.000 KM
   • 614300 - Transf. sred. za održavanje sportske dvorane
    18.908 KM
   • 614300 - Transfer sredstava Udruzi poslodavaca
    13.870 KM
   • 614300 - Transf. polit.stranci HDZ
    11.628 KM
   • 614300 - Transfer crvenom križu Kreševo
    9.000 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci Radom za boljitak
    7.524 KM
   • 614300 - Transfer DVD
    5.740 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za prostorni plan općine
    5.600 KM
   • 614300 - Transfer polit.stranci SDA
    4.446 KM
   • 614300 - Transf.polit.stran.HDZ 1990
    4.446 KM
   • 614300 - Transf.sred.zu "CITRIN" Kreševo
    3.400 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci SDP
    3.078 KM
   • 614300 - Transf. polit.stranci HSP
    3.078 KM
   • 614300 - Transf.sred. HVIDRA Kreševo
    3.000 KM
   • 614300 - Transf.sred.udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata
    1.800 KM
   • 614300 - Transfer sredstava udrugama poginulih i nest. branitelja
    1.800 KM
   • 614300 - Transferi za ostale udruge
    1.650 KM
   • 614300 - Ostali transferi
    1.485 KM
   • 614300 - Troškovi prevoza učenika iz proračuna
    1.100 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Savez općina i gradova
    660 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima22.725 KM
   • 614400 - Transfer sred. JP Komunalno Kreševo
    7.200 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Dom zdravlja Kreševo
    6.960 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Ljekarna Kreševo
    6.000 KM
   • 614400 - Transfer sredstava JKP KOSTAJNICA
    2.565 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.932 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    2.932 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 107.095 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  107.095 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.587 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava296 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava88.212 KM
   • 821500 - Projektna dokumentacija
    88.212 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 22.113 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  22.113 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate22.113 KM
   • 616200 - Izdaci za otplatu kredita za vodovod
    22.113 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 616.868 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  563.761 KM
  • 611100 - Bruto plaće483.926 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 79.835 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  53.107 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca53.107 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 404.466 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  404.466 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.032 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju74.139 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    60.126 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju u opštini
    8.740 KM
   • 613200 - Lož ulje
    5.273 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.457 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.426 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.868 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje62.581 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke gradskih i lokalnih puteva
    26.073 KM
   • 613700 - Izdaci za uređenje naseljenog mjesta Vranci
    7.194 KM
   • 613700 - Izdaci za izgradnju vodovodne mreže u Polju
    6.913 KM
   • 613700 - Izdaci za sanaciju autobuskog stajališta
    4.352 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje javne rasvjete
    4.160 KM
   • 613700 - Izdaci za čišćenje snijega
    3.755 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    2.114 KM
   • 613700 - Izdaci za radove na garaži vatroganog društva
    1.317 KM
   • 613700 - Ostali izdaci iz sredstava za lokalne puteve
    1.020 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje vozila
    1.000 KM
   • 613700 - Izdaci za održavanje gradskog trga
    961 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    954 KM
   • 613700 - Izdaci za radove na dvorani Osnovne škole
    819 KM
   • 613700 - Izdaci za sanaciju potpornog zida na Trosci
    585 KM
   • 613700 - Usluge pranja vozila
    465 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vodovoda i kanlizacije
    411 KM
   • 613700 - Izdaci za izradu prometnih znakova
    246 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila (UNIMOG)
    243 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.145 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge188.819 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    30.700 KM
   • 613900 - Izdaci za usl.po osnovu ugov. o djelu
    30.603 KM
   • 613900 - Izdaci za ostala prim.po ugov.rješenj. i sl.
    13.883 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    13.245 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    9.922 KM
   • 613900 - Porez na dohod.od dr.samost.djelat.
    9.614 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere
    9.321 KM
   • 613900 - Uređenje web stranice - turistički vodič
    8.030 KM
   • 613900 - Doprin.za MIO/PIO od dr.samost.dj.
    6.009 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    5.888 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    5.761 KM
   • 613900 - Izdaci za troškove stečajnog postupka
    5.000 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade vijećnicima
    4.843 KM
   • 613900 - Usluge objavljiv.tendera i oglasa
    4.650 KM
   • 613900 - Izdaci za nak.sjednica .ov
    4.157 KM
   • 613900 - Dopr.za zdrav.osig.od dr.samost.djel.
    4.006 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov.za uređ.web stranice
    3.300 KM
   • 613900 - Troškovi proslave dana općine
    3.243 KM
   • 613900 - Izdaci po ugovoru za obavljanje poslova pravobraniteljstva
    3.208 KM
   • 613900 - Izdaci račinovodstvenih i revizorski usluga
    2.925 KM
   • 613900 - Usluge štampanja i kopiranja
    2.563 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za sluč.pov.na radu
    2.034 KM
   • 613900 - Medicinske usluge-mrtvozorstvo
    1.520 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    1.161 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    890 KM
   • 613900 - Usluge medija
    878 KM
   • 613900 - Odvjetničke i pravne usluge
    731 KM
   • 613900 - Pos.nak. na doh.za zaš.od prir.nes. sam.djel.
    489 KM
   • 613900 - Izdaci za sudjelovanje na sajmovima
    200 KM
   • 613900 - Izdaci za obaveze iz ranijih perioda
    47 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 359.380 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  359.380 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade150.441 KM
   • 614100 - Transfer sredstava Službi za socijalnu pomoć
    90.255 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za kulturu
    18.080 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za izbore - CIK
    10.800 KM
   • 614100 - Transfer sredstava Nogometnom klubu Kreševo
    9.600 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    4.860 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za izgradnju muzeja
    4.495 KM
   • 614100 - Transfer sred.za općin.sportske igre
    4.000 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    2.400 KM
   • 614100 - Transf.sred.klub dizača tegova
    1.200 KM
   • 614100 - Transf. sred.karate klub Kreševo
    1.200 KM
   • 614100 - Transfer sredstava Rukometnom klubu Kreševo
    1.200 KM
   • 614100 - Transf.sred.auto moto klub Kreševo
    1.000 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za ugrožena i poplavljena područja
    931 KM
   • 614100 - Transfer sredstava udruzi Sport za sve
    300 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za premije zdravstvenog osiguranja
    120 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima31.665 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    18.500 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - socijalna pomoć pojedincu
    13.165 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama158.718 KM
   • 614300 - Transfer dječ.vrtiću "Radost" Kreševo
    37.800 KM
   • 614300 - Transf. sred. za održavanje sportske dvorane
    19.658 KM
   • 614300 - Ostali transferi
    18.814 KM
   • 614300 - Transf. polit.stranci HDZ
    10.465 KM
   • 614300 - Izdaci iz sredstava civilne zaštite
    10.428 KM
   • 614300 - Transfer crvenom križu Kreševo
    8.100 KM
   • 614300 - Transfer DVD
    8.084 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Studij glazbene umjetnosti
    7.545 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci Radom za boljitak
    6.772 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za kantonalni arhiv
    6.647 KM
   • 614300 - Transfer polit.stranci SDA
    4.001 KM
   • 614300 - Transf.polit.stran.HDZ 1990
    4.001 KM
   • 614300 - Transferi za ostale udruge
    3.336 KM
   • 614300 - Transf.polit.stranci SDP
    2.770 KM
   • 614300 - Transf. polit.stranci HSP
    2.770 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Poljoprivrednu zadrugu
    1.857 KM
   • 614300 - Transf.sred.udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata
    1.620 KM
   • 614300 - Transf.sred. HVIDRA Kreševo
    1.620 KM
   • 614300 - Transfer sredstava udrugama poginulih i nest. branitelja
    1.620 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Savez općina i gradova
    810 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima15.225 KM
   • 614400 - Transfer sred. JP Komunalno Kreševo
    7.200 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Ljekarna Kreševo
    5.400 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Dom zdravlja Kreševo
    2.625 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.331 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    3.331 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 683.358 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  683.358 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada15.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.217 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava3.900 KM
   • 821400 - Nabavka ostalih sredstava - nabavka garažnih vrata ( vatrogasna garaža)
    3.900 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava20.906 KM
   • 821500 - Projektna dokumentacija
    20.906 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje641.336 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puta Kreševo - Tarčin
    357.775 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija mosta na Trosci
    56.627 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija objekata za čvrsti otpad - ZELENI OTOCI
    52.219 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija lokalnog puta TROSKA
    37.551 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puta R. Noga - Bjelovići
    35.732 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija mosta i puta Dusina - Deževice
    35.161 KM
   • 821600 - Kapitalni izdaci za komunalnu infrastrukturu (projekt SIDA)
    34.484 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija postojeće deponije komunalnog otpada
    31.786 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 22.721 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  22.721 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate21.990 KM
   • 616200 - Izdaci za otplatu kredita za vodovod
    21.990 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje732 KM
   • 616300 - kamate na pozajmljivanje od domaćih finansijskih institucija
    732 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 632.445 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  577.978 KM
  • 611100 - Bruto plaće501.373 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 76.605 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  54.467 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca54.467 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 563.093 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  563.093 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.938 KM
   • 613100 - Putni troškovi u inozemstvo
    2.766 KM
   • 613100 - Troskovi cestarina i parkiranja vozila
    952 KM
   • 613100 - Upotreba vlastitog auta u službene svrhe
    132 KM
   • 613100 - Putni troskovi u zemlji
    88 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju77.567 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    62.811 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - zgrade
    9.587 KM
   • 613200 - Lož ulje
    5.169 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge36.846 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    9.031 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    7.983 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    7.448 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja cistoce
    4.200 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.940 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge osiguranja
    2.106 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    1.411 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    493 KM
   • 613300 - Usluge deratizacije
    234 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.826 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    3.736 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    1.836 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    1.533 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    1.522 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    1.358 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    1.147 KM
   • 613400 - Auto gume
    362 KM
   • 613400 - Sitni inventar
    332 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.956 KM
   • 613500 - Dizel
    16.992 KM
   • 613500 - Benzin
    11.287 KM
   • 613500 - Registracija vozila za odvoz otpada
    1.227 KM
   • 613500 - Motorno ulje
    997 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    914 KM
   • 613500 - Izdaci za prijevoz ljudi
    540 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme600 KM
   • 613600 - Izdaci za najam prostora - turistički ured
    600 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje206.786 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta i mostova (lok.)
    108.846 KM
   • 613700 - Izdaci za uređenje korita rijeke Kreševčice
    29.912 KM
   • 613700 - Izdaci iz sredstava civilne zastite
    21.956 KM
   • 613700 - Usluge zimskog održavanja lokalnih puteva
    20.991 KM
   • 613700 - Usluge održavanja sportske dvorane
    16.901 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    2.781 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje javne rasvjete
    2.580 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje vozila
    1.044 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje opreme
    678 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    566 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke opreme
    531 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.769 KM
   • 613800 - Izdaci bankovnih usluga
    8.569 KM
   • 613800 - Izdaci za obradu kredita
    1.200 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge183.806 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade op.vijecnicima i predsjedniku ov, sjed. ov
    38.396 KM
   • 613900 - Izdaci za usl.po osnovu ugov. o djelu
    29.004 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    23.581 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    14.153 KM
   • 613900 - Porez na dohod.od dr.samost.djelat.
    8.673 KM
   • 613900 - Izdaci za studij glazbene umjetnosti
    7.944 KM
   • 613900 - Usluge štampanja i kopiranja
    5.801 KM
   • 613900 - Doprin.za MIO/PIO od dr.samost.dj.
    5.388 KM
   • 613900 - Izdaci za volont.rad po osnovi ug. o volnt. radu
    5.335 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    5.156 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    4.731 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (Elektroprivreda)
    4.188 KM
   • 613900 - Dopr.za zdrav.osig.od dr.samost.djel.
    3.634 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov.za uređ.web stranice
    3.600 KM
   • 613900 - Izdaci po ugovoru za obavljanje poslova pravobraniteljstva
    3.208 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge sam. djelatnosti i povr. sam. rada
    2.930 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (Tehnički prijem puta)
    2.661 KM
   • 613900 - Usluge objavljiv.tendera i oglasa
    2.470 KM
   • 613900 - Troškovi proslave dana općine
    2.154 KM
   • 613900 - Izdaci po ug. za održavanje javnih površina
    2.003 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (za procjenu vrijednosti nekretnina)
    1.710 KM
   • 613900 - Medicinske usluge-mrtvozorstvo
    1.480 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.404 KM
   • 613900 - Odvjetničke i pravne usluge
    1.219 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (Agencija za državnu službu i put Resnik)
    1.051 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca
    830 KM
   • 613900 - Pos.nak. na doh.za zaš.od prir.nes. sam.djel.
    442 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za sluč.pov.na radu
    330 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    330 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 355.052 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  355.052 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade171.518 KM
   • 614100 - Transfer sredstava Službi za socijalnu pomoć
    105.510 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za kulturu
    25.512 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    23.550 KM
   • 614100 - Transfer za razvoj turizma
    10.326 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za izbore - CIK
    3.600 KM
   • 614100 - Transfer za izradu turističkog vodiča
    3.020 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima35.323 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    22.800 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. i mat. soc. sig. (porodilje)
    5.800 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    4.709 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim osobama
    2.014 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama128.423 KM
   • 614300 - Transfer dječ.vrtiću "Radost" Kreševo
    37.800 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlam. političke stranke
    30.780 KM
   • 614300 - Transfer DVD
    10.040 KM
   • 614300 - Tekući transfer vjerskim zajednicama
    9.949 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Poljoprivrednu zadrugu
    9.762 KM
   • 614300 - Transfer crvenom križu Kreševo
    8.100 KM
   • 614300 - Tekući transfer mjesnim zajednicama
    7.660 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    6.060 KM
   • 614300 - Tekući transfer vjerskim zajednicama - župa Deževice
    3.000 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama
    2.882 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za kantonalni arhiv
    1.550 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Savez općina i gradova
    840 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima5.400 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Ljekarna Kreševo
    5.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo14.387 KM
   • 614800 - Izdaci za porez na promet nekretnina
    6.526 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    5.865 KM
   • 614800 - Izvršenje sudsk.pres.i rješ.o izvršenju
    1.997 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 776.963 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  776.963 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada116.738 KM
  • 821200 - Nabavka građevina333.661 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - putevi i mostovi ( put Resnik - Polje)
    333.661 KM
  • 821300 - Nabavka opreme164.705 KM
   • 821300 - Vozilo za odvoz smeća
    138.610 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    8.288 KM
   • 821300 - Nabava glazbenih instrumenata - orgulje
    5.970 KM
   • 821300 - Motorna vozila - vatrogasno vozilo
    5.867 KM
   • 821300 - Oprema za katastar - GNNS uređaj
    5.200 KM
   • 821300 - Namjestaj
    770 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava42.965 KM
   • 821500 - Projektna dokumentacija - izrada gradskog plana razvoja turizma i projektna dokumentacija za deponiju
    42.965 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje118.894 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puta Kreševo - Tarčin
    44.208 KM
   • 821600 - Ulaganja u sportsku dvoranu - fasada (I dio)
    35.450 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija objekata za čvrsti otpad - ZELENI OTOCI
    17.220 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti
    12.315 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija postojeće deponije komunalnog otpada
    9.701 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 78.213 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  78.213 KM
  • 822300 - Pozajmljivanja javnim preduzećima78.213 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 39.753 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  39.753 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate26.212 KM
   • 616200 - Izdaci za kamate na kredit (razvojna banka)
    26.212 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje13.541 KM
   • 616300 - kamate na pozajmljivanje od domaćih finansijskih institucija
    13.541 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 680.660 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  621.389 KM
  • 611100 - Bruto plaće532.082 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 89.308 KM
   • 611200 - Naknade topli obrok tijekom rada
    49.322 KM
   • 611200 - Naknade za prijevoz s posla i na posao
    14.305 KM
   • 611200 - Regres za godišnji odmor
    12.035 KM
   • 611200 - Otpremnine zbog odlaska u mirovinu
    9.284 KM
   • 611200 - Naknade za slucaj smrti užeg člana obitelji
    2.493 KM
   • 611200 - Pomoc u slucaju ostalih bolesti
    1.868 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  59.271 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca58.000 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi1.271 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 495.305 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  495.305 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.858 KM
   • 613100 - Putni troškovi u inozemstvo
    2.416 KM
   • 613100 - Troskovi cestarina i parkiranja vozila
    759 KM
   • 613100 - Upotreba vlastitog auta u službene svrhe
    684 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju76.299 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju u opštini
    70.675 KM
   • 613200 - Izdaci za pelet
    3.022 KM
   • 613200 - Lož ulje
    2.602 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge33.119 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja cistoce
    8.000 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    7.584 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    7.158 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    4.281 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge osiguranja
    2.106 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    1.618 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    1.407 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    614 KM
   • 613300 - Usluge deratizacije
    351 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.254 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    3.187 KM
   • 613400 - Sitni inventar
    2.512 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    1.968 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    1.881 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    1.515 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    1.417 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    1.074 KM
   • 613400 - Auto gume
    701 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.433 KM
   • 613500 - Dizel
    9.070 KM
   • 613500 - Benzin
    6.659 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.479 KM
   • 613500 - Motorno ulje
    974 KM
   • 613500 - Izdaci za prijevoz ljudi
    250 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme600 KM
   • 613600 - Izdaci za najam prostora - turistički ured
    600 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje150.515 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta i mostova (lok.)
    69.275 KM
   • 613700 - Izdaci za uređenje korita rijeke Kreševčice
    31.690 KM
   • 613700 - Izdaci iz sredstava civilne zastite
    14.174 KM
   • 613700 - Usluge održavanja sportske dvorane
    11.409 KM
   • 613700 - Usluge zimskog održavanja lokalnih puteva
    6.666 KM
   • 613700 - Izdaci za uređenje korita rijeke Ljuskave
    5.264 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje javne rasvjete
    2.859 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    2.023 KM
   • 613700 - Izdaci za opremanje server sale (za maticni ured i katastar)
    2.002 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    1.902 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje vozila
    1.731 KM
   • 613700 - Usluge za odrzavanje javne rasvjete
    1.400 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja zgrada
    120 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.589 KM
   • 613800 - Izdaci bankovnih usluga
    5.589 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge190.637 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade op.vijecnicima i predsjedniku ov, sjed. ov
    39.278 KM
   • 613900 - Izdaci za usl.po osnovu ugov. o djelu
    16.895 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    13.164 KM
   • 613900 - Izdaci za RTV herceg bosne
    10.489 KM
   • 613900 - Izdaci za prijevoz učenika osnovne škole
    9.700 KM
   • 613900 - Porez na dohod.od dr.samost.djelat.
    8.472 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    8.250 KM
   • 613900 - Usluge objavljiv.tendera i oglasa
    7.538 KM
   • 613900 - Izdaci za osabe na stručnom osposobljavanju
    7.473 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    6.749 KM
   • 613900 - Izdaci po ug. za održavanje javnih površina
    6.435 KM
   • 613900 - Izdaci za studij glazbene umjetnosti
    5.353 KM
   • 613900 - Doprin.za MIO/PIO od dr.samost.dj.
    5.300 KM
   • 613900 - Troškovi proslava i obilježavanje važnijih događaja
    5.116 KM
   • 613900 - Izdaci za rušenje
    3.978 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov.za uređ.web stranice
    3.600 KM
   • 613900 - Izdaci za prikljucak el.energije i vode (gr. trznica)
    3.569 KM
   • 613900 - Dopr.za zdrav.osig.od dr.samost.djel.
    3.530 KM
   • 613900 - Izdaci po ugovoru za obavljanje poslova pravobraniteljstva
    3.208 KM
   • 613900 - Troškovi proslave dana općine
    2.758 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    2.310 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (Tehnički prijem puta)
    1.866 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.863 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (za procjenu vrijednosti nekretnina)
    1.830 KM
   • 613900 - Izdaci za obnovu vodenica u Kojsini
    1.765 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge sam. djelatnosti i povr. sam. rada
    1.467 KM
   • 613900 - Odvjetničke i pravne usluge
    1.351 KM
   • 613900 - Usluge štampanja i kopiranja
    1.282 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca
    1.000 KM
   • 613900 - Otpis nenaplativih potraživanja
    1.000 KM
   • 613900 - Izdaci za eksproporcijaciju zemljišta
    960 KM
   • 613900 - Medicinske usluge-mrtvozorstvo
    880 KM
   • 613900 - Izdaci za sanaciju kvara vodonsabdijevanja Crnići
    800 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za sluč.pov.na radu
    725 KM
   • 613900 - Pos.nak. na doh.za zaš.od prir.nes. sam.djel.
    414 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    271 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 403.602 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  403.602 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade204.473 KM
   • 614100 - Transfer za centra za socijalni rad
    109.131 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za kulturu
    40.983 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    25.360 KM
   • 614100 - Transferi iz sredstava za zaštitu okoline
    15.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    14.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima42.211 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    27.900 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. i mat. soc. sig. (porodilje)
    5.600 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    5.136 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim osobama
    2.075 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - nak, za štete od požara
    1.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama127.430 KM
   • 614300 - Transfer dječ.vrtiću "Radost" Kreševo
    37.800 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlam. političke stranke
    30.780 KM
   • 614300 - Tekući transfer vjerskim zajednicama
    13.850 KM
   • 614300 - Transfer DVD
    10.520 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    8.930 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama
    8.510 KM
   • 614300 - Transfer crvenom križu Kreševo
    8.100 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Poljoprivrednu zadrugu
    8.100 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Savez općina i gradova
    840 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima7.800 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Dom zdravlja Kreševo
    4.200 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Ljekarna Kreševo
    3.600 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo21.688 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    17.039 KM
   • 614800 - Izdaci za porez na promet nekretnina
    2.425 KM
   • 614800 - Izvršenje sudsk.pres.i rješ.o izvršenju
    2.224 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 850.525 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  850.525 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada2.140 KM
  • 821200 - Nabavka građevina26.544 KM
  • 821300 - Nabavka opreme25.485 KM
   • 821300 - Elektricni agregat
    13.865 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    8.805 KM
   • 821300 - Namjestaj
    2.113 KM
   • 821300 - Rekreacija oprema
    702 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava54.696 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranja - komunalna infr.
    35.919 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranja
    18.777 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje741.660 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - poslovna zona
    215.528 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija puta Kreševo - Tarčin
    152.426 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija objekata vezanih za vod. kanal. i cvrsti otpad
    114.526 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - izgradnja gr. tržnice
    52.720 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - rekontr. grijanja
    50.908 KM
   • 821600 - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
    35.466 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - igraliste crnići
    35.009 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - športska dvorana
    27.622 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - javna rasvjeta
    24.215 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva
    22.113 KM
   • 821600 - Kapitalni infrasturkturni projekti - izgr. nadstresnica
    6.026 KM
   • 821600 - Izgradnja zelenih otoka
    2.763 KM
   • 821600 - Izgradnja autobuskih stajalista
    2.340 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 115.245 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  115.245 KM
  • 822300 - Pozajmljivanja javnim preduzećima115.245 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 59.459 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  59.459 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate44.769 KM
   • 616200 - Izdaci za kamate na kredit (razvojna banka)
    44.769 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje14.691 KM
   • 616300 - kamate na pozajmljivanje od domaćih finansijskih institucija
    9.961 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmljivanje do domacih financijskih institucija razvojna banka
    4.730 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 55.998 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  55.998 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja55.998 KM
   • 823300 - Otplate domaćim financijskim institucijama - intesa banka
    45.996 KM
   • 823300 - Otplate domaćim financijskim institucijama - razvojna banka
    10.002 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 708.758 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  648.118 KM
  • 611100 - Bruto plaće554.437 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 93.682 KM
   • 611200 - Naknade topli obrok tijekom rada
    53.302 KM
   • 611200 - Naknade za prijevoz s posla i na posao
    16.758 KM
   • 611200 - Regres za godišnji odmor
    12.138 KM
   • 611200 - Naknade za slucaj smrti užeg člana obitelji
    11.083 KM
   • 611200 - Pomoc u slucaju ostalih bolesti
    400 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  60.640 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca60.640 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 564.135 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  564.135 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.649 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja na službenom putovanju u inozemstvu
    477 KM
   • 613100 - Troskovi cestarina i parkiranja vozila
    450 KM
   • 613100 - Upotreba vlastitog auta u službene svrhe
    308 KM
   • 613100 - Putni troškovi u inozemstvo
    171 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja u inozemstvu
    110 KM
   • 613100 - Putni troskovi u zemlji
    75 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja na službenom putovanju
    57 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju82.807 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    76.351 KM
   • 613200 - Izdaci za pelet
    6.455 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.902 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja cistoce
    8.400 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    7.005 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    6.056 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    4.289 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge osiguranja
    2.106 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    1.602 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    1.559 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    559 KM
   • 613300 - Usluge deratizacije
    326 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.549 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    3.815 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    1.958 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    1.725 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    1.441 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    1.155 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    1.084 KM
   • 613400 - Auto gume
    352 KM
   • 613400 - Sitni inventar
    21 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.618 KM
   • 613500 - Dizel
    11.005 KM
   • 613500 - Benzin
    3.665 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.011 KM
   • 613500 - Motorno ulje
    757 KM
   • 613500 - Izdaci za prijevoz ljudi
    180 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme600 KM
   • 613600 - Izdaci za najam prostora - turistički ured
    600 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje192.816 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta i mostova (lok.)
    72.960 KM
   • 613700 - Izdaci za uređenje korita rijeke Kreševčice
    30.300 KM
   • 613700 - Usluge zimskog održavanja lokalnih puteva
    25.887 KM
   • 613700 - Izdaci iz sredstava civilne zastite
    24.500 KM
   • 613700 - Izdaci za put Kreševo - Pirin
    15.672 KM
   • 613700 - Usluge održavanja sportske dvorane
    7.734 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje javne rasvjete
    6.283 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    2.731 KM
   • 613700 - Izdaci za održavanje puta Kreševo - Kiseljak
    1.733 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja zgrada
    1.582 KM
   • 613700 - Materijal za popravku i održavanje vozila
    1.531 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    1.169 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje opreme
    514 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravke opreme
    221 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.506 KM
   • 613800 - Izdaci bankovnih usluga
    3.506 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge220.690 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade op.vijecnicima i predsjedniku ov, sjed. ov
    41.168 KM
   • 613900 - Izdaci za usl.po osnovu ugov. o djelu
    39.396 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    15.946 KM
   • 613900 - Izdaci za RTV herceg bosne
    15.733 KM
   • 613900 - Porez na dohod.od dr.samost.djelat.
    10.389 KM
   • 613900 - Izdaci za sanaciju štete od poplave u zgradi općine
    10.374 KM
   • 613900 - Izdaci za prijevoz učenika osnovne škole
    8.520 KM
   • 613900 - Izdaci za osabe na stručnom osposobljavanju
    8.249 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    7.171 KM
   • 613900 - Doprin.za MIO/PIO od dr.samost.dj.
    6.474 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    5.851 KM
   • 613900 - Usluge objavljiv.tendera i oglasa
    5.064 KM
   • 613900 - Izdaci za studij glazbene umjetnosti
    5.033 KM
   • 613900 - Dopr.za zdrav.osig.od dr.samost.djel.
    4.349 KM
   • 613900 - Troškovi proslave dana općine
    3.749 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov.za uređ.web stranice
    3.416 KM
   • 613900 - Izdaci po ugov. za obav.pos.pravob.
    3.208 KM
   • 613900 - Izdaci za eksproporcijaciju zemljišta
    3.135 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    2.424 KM
   • 613900 - Izdaci za razvoj turizma
    2.340 KM
   • 613900 - Izdaci za prikljucak el.energije
    2.139 KM
   • 613900 - Izdaci za uređenje javnih površina
    1.990 KM
   • 613900 - Troškovi proslava i obilježavanje važnijih događaja
    1.972 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.962 KM
   • 613900 - Medicinske usluge-mrtvozorstvo
    1.440 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (za procjenu vrijednosti nekretnina)
    1.440 KM
   • 613900 - Usluge štampanja i kopiranja
    1.407 KM
   • 613900 - Izdaci za turističku signalizaciju
    1.055 KM
   • 613900 - Izdaci za zakup poljoprivrednicima
    1.010 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu
    990 KM
   • 613900 - Odvjetničke i pravne usluge
    671 KM
   • 613900 - Izdaci za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto
    600 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    575 KM
   • 613900 - Pos.nak. na doh.za zaš.od prir.nes. sam.djel.
    538 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge sam. djelatnosti i povr. sam. rada
    460 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija (Tehnički prijem puta)
    456 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 384.733 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  384.733 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade178.723 KM
   • 614100 - Transfer za centra za socijalni rad
    112.932 KM
   • 614100 - Transfer sredstava za kulturu
    29.471 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    27.900 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    4.420 KM
   • 614100 - transfer sredstava za simpozij
    4.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima40.002 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    23.200 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. i mat. soc. sig. (porodilje)
    9.000 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    7.492 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima
    260 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim osobama
    50 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama132.925 KM
   • 614300 - Transfer dječ.vrtiću "Radost" Kreševo
    37.800 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlam. političke stranke
    30.780 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    14.270 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama
    10.640 KM
   • 614300 - Transfer DVD
    10.520 KM
   • 614300 - Tekući transfer vjerskim zajednicama
    10.375 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Poljoprivrednu zadrugu
    9.600 KM
   • 614300 - Transfer crvenom križu Kreševo
    8.100 KM
   • 614300 - Transfer sredstava za Savez općina i gradova
    840 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima9.300 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Dom zdravlja Kreševo
    6.300 KM
   • 614400 - Transf.sred.JU Ljekarna Kreševo
    3.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima17.602 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima -za projekte u poljoprivredi - HELP
    17.602 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.180 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    6.180 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 457.718 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  457.718 KM
  • 821200 - Nabavka građevina18.132 KM
   • 821200 - Fasada na OŠ
    18.132 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.455 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    7.348 KM
   • 821300 - Namjestaj
    2.627 KM
   • 821300 - Električna oprema - videonadzor u sportskoj dvorani
    1.980 KM
   • 821300 - Djela likovnih umjetnika
    1.500 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava37.101 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranja - komunalna infr.
    22.400 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranja
    12.362 KM
   • 821500 - Licenca za korištenje programa BIZ-a
    2.340 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje389.030 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - športska dvorana
    136.901 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - Rezervoar Orunj
    61.313 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - Izgradnja deponije
    54.354 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - poslovna zona
    32.795 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - Most u Deževicama
    27.686 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija objekata vezanih za vod. kanal. i cvrsti otpad
    21.754 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - javna rasvjeta
    16.912 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva
    14.577 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - Turistička signalizacija
    13.753 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - Gradski trg
    5.038 KM
   • 821600 - Kapitalni infrastrukturni projekti - Ostali projekti
    3.947 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 1.562 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  1.562 KM
  • 822300 - Pozajmljivanja javnim preduzećima1.562 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 56.469 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  56.469 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate44.703 KM
   • 616200 - Izdaci za kamate na kredit (razvojna banka)
    44.703 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje11.767 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmljivanje od domaćih finansijskih institucija
    7.734 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmljivanje do domacih financijskih institucija razvojna banka
    4.033 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 66.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  66.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja66.000 KM
   • 823300 - Otplate domaćim financijskim institucijama - intesa banka
    45.996 KM
   • 823300 - Otplate domaćim financijskim institucijama - razvojna banka
    20.004 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: