Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

4.161.757 KM

PORESKI PRIHODI

1.922.378 KM  (46,19%)

NEPORESKI PRIHODI

855.486 KM  (20,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.233.893 KM  (29,65%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

150.000 KM  ( 3,60%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.145.264 KM

LIČNA PRIMANJA

1.009.342 KM  (24,35%)

MATERIJAL I USLUGE

864.662 KM  (20,86%)

TRANSFERI I DOZNAKE

993.005 KM  (23,96%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.182.267 KM  (28,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

13.793 KM  ( 0,33%)

OTPLATA DUGOVA

43.220 KM  ( 1,04%)

OSTALI RASHODI

38.975 KM  ( 0,94%)

PRIHODI:

3.344.174 KM

PORESKI PRIHODI

1.818.378 KM  (54,37%)

NEPORESKI PRIHODI

1.075.710 KM  (32,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

450.086 KM  (13,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.610.635 KM

LIČNA PRIMANJA

1.045.647 KM  (28,96%)

MATERIJAL I USLUGE

900.708 KM  (24,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.116.375 KM  (30,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

17.571 KM  ( 0,49%)

OTPLATA DUGOVA

63.441 KM  ( 1,76%)

OSTALI RASHODI

37.304 KM  ( 1,03%)

PRIHODI:

3.591.344 KM

PORESKI PRIHODI

1.780.600 KM  (49,58%)

NEPORESKI PRIHODI

1.337.785 KM  (37,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

472.959 KM  (13,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.091.410 KM

LIČNA PRIMANJA

996.464 KM  (32,23%)

MATERIJAL I USLUGE

792.094 KM  (25,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

934.675 KM  (30,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

13.122 KM  ( 0,42%)

OTPLATA DUGOVA

65.848 KM  ( 2,13%)

OSTALI RASHODI

13.550 KM  ( 0,44%)

PRIHODI:

4.804.943 KM

PORESKI PRIHODI

1.759.410 KM  (36,62%)

NEPORESKI PRIHODI

1.277.752 KM  (26,59%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.767.781 KM  (36,79%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.982.686 KM

LIČNA PRIMANJA

1.128.286 KM  (28,33%)

MATERIJAL I USLUGE

812.803 KM  (20,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.712.220 KM  (42,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

9.052 KM  ( 0,23%)

OTPLATA DUGOVA

61.470 KM  ( 1,54%)

OSTALI RASHODI

24.350 KM  ( 0,61%)

PRIHODI:

3.448.083 KM

PORESKI PRIHODI

1.980.992 KM  (57,45%)

NEPORESKI PRIHODI

909.297 KM  (26,37%)

TRANSFERI I DONACIJE

281.291 KM  ( 8,16%)

PRIMICI OD IMOVINE

276.503 KM  ( 8,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.428.403 KM

LIČNA PRIMANJA

1.114.480 KM  (25,17%)

MATERIJAL I USLUGE

951.353 KM  (21,48%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.662.331 KM  (37,54%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

6.082 KM  ( 0,14%)

OTPLATA DUGOVA

44.096 KM  ( 1,00%)

OSTALI RASHODI

21.768 KM  ( 0,49%)

PRIHODI:

5.121.206 KM

PORESKI PRIHODI

2.580.771 KM  (50,39%)

NEPORESKI PRIHODI

1.248.929 KM  (24,39%)

TRANSFERI I DONACIJE

903.311 KM  (17,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

388.195 KM  ( 7,58%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.609.335 KM

LIČNA PRIMANJA

1.262.894 KM  (27,40%)

MATERIJAL I USLUGE

1.018.670 KM  (22,10%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.655.915 KM  (35,93%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.010 KM  ( 0,09%)

OTPLATA DUGOVA

48.731 KM  ( 1,06%)

OSTALI RASHODI

46.000 KM  ( 1,00%)

PRIHODI:

5.072.893 KM

PORESKI PRIHODI

2.377.007 KM  (46,86%)

NEPORESKI PRIHODI

1.416.457 KM  (27,92%)

TRANSFERI I DONACIJE

424.610 KM  ( 8,37%)

PRIMICI OD IMOVINE

604.819 KM  (11,92%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

250.000 KM  ( 4,93%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.854.297 KM

LIČNA PRIMANJA

1.301.082 KM  (26,80%)

MATERIJAL I USLUGE

1.133.390 KM  (23,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.223.448 KM  (25,20%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.118.715 KM  (23,05%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

9.533 KM  ( 0,20%)

OTPLATA DUGOVA

22.893 KM  ( 0,47%)

OSTALI RASHODI

45.236 KM  ( 0,93%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.922.378 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.383 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.383 KM
   • 711100 - Porezi na doobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    1.919 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    433 KM
   • 711100 - Porezi na osn. autor.prava,patent.teh. unapr.
    30 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  16.586 KM
  • 713100 - Porezi na plaće16.586 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i dr.osobna primanja
    15.162 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    1.424 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  101.250 KM
  • 714100 - Porez na imovinu101.250 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti prev.osoba
    64.489 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    26.793 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    8.573 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    1.306 KM
   • 714100 - Ostali porezi na imovinu
    88 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  12.756 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.660 KM
   • 715100 - Porezi na promet proizvoda iz tarif.br. 1
    1.760 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    1.702 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    198 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga7.929 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.165 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  292.613 KM
  • 716100 - Porez na dohodak292.613 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    224.210 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    32.028 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od imovine
    15.923 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    14.645 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke
    4.578 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    1.228 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.495.211 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.495.211 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.308.356 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    186.854 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.579 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.579 KM
   • 719100 - Porezi na tvrtku
    884 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu Ugov.o dj.
    672 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    22 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 855.486 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  153.520 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija153.520 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    75.511 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta
    62.531 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    15.478 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  665.212 KM
  • 722100 - Administrativne takse202.980 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    202.980 KM
  • 722300 - Komunalne takse63.970 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    63.970 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade296.344 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade-komunalna pristojba
    249.930 KM
   • 722400 - Doprinos za javnu rasvjetu-Komunalna naknada
    38.058 KM
   • 722400 - Općinske nakande-javne površine
    8.356 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse101.917 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila građana
    48.941 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    35.625 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila pravnih osoba
    16.038 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice funkc.premije osiguranja
    856 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    455 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  36.754 KM
  • 723100 - Novčane kazne36.754 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    36.754 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.233.893 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  463.614 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti463.614 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    403.614 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    60.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  770.279 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti770.279 KM
   • 812200 - Kapitalni grantovi od Federacije
    629.221 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti
    111.058 KM
   • 812200 - Kapitalni grantovi od Kantona
    30.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 150.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  150.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja150.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.818.378 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.974 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.974 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrede i profesionalne djelatnosti
    1.661 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    290 KM
   • 711100 - Porezi na osn. autor.prava,patent.teh. unapr.
    23 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.362 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.362 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga osobna primanja
    2.350 KM
   • 713100 - Porez dodatna primanja
    12 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  82.894 KM
  • 714100 - Porez na imovinu82.894 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti prev.osoba
    47.530 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    20.784 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    11.505 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    3.074 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  773 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost4 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga570 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga199 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  291.227 KM
  • 716100 - Porez na dohodak291.227 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    227.725 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    28.817 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od imovine
    16.052 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    13.333 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke
    3.251 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    2.048 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.436.843 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.436.843 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.252.272 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    184.571 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.305 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.305 KM
   • 719100 - Porez na pot. u ugost.od fizičkih osoba
    805 KM
   • 719100 - Porezi na reklamu
    521 KM
   • 719100 - Porez na pot.u ugost.od pravnih osoba
    513 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    466 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.075.710 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  202.930 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija202.930 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    85.858 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta
    84.862 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    32.210 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  783.102 KM
  • 722100 - Administrativne takse261.000 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    261.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse55.636 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    55.636 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade359.817 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade-komunalna pristojba
    221.641 KM
   • 722400 - Komunalna naknada
    133.317 KM
   • 722400 - Općinske nakande-javne površine
    4.859 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse106.650 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila građana
    48.755 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    39.013 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila pravnih osoba
    17.365 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice funkc.premije osiguranja
    974 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    542 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  89.678 KM
  • 723100 - Novčane kazne89.678 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    89.678 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 450.086 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  219.345 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti219.345 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    219.345 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  230.741 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva150.741 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti80.000 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od Federacije
    80.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.780.600 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.957 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.957 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrede i profesionalne djelatnosti
    1.262 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    530 KM
   • 711100 - Porezi na osn. autor.prava,patent.teh. unapr.
    165 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.578 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.578 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga osobna primanja
    5.529 KM
   • 713100 - Porez dodatna primanja
    49 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  139.308 KM
  • 714100 - Porez na imovinu139.308 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    58.366 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti prev.osoba
    52.489 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    19.351 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    9.101 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  988 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost23 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga965 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  299.396 KM
  • 716100 - Porez na dohodak299.396 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    223.317 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    31.599 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    20.397 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od imovine
    14.918 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    5.851 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke
    3.312 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.333.065 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.333.065 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.165.403 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    167.662 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  308 KM
  • 719100 - Ostali porezi308 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    255 KM
   • 719100 - Porez na pot.u ugost.od pravnih osoba
    53 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.337.785 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  68.933 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija68.933 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    49.299 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    14.464 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta
    5.170 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.203.088 KM
  • 722100 - Administrativne takse264.180 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    264.180 KM
  • 722300 - Komunalne takse292.876 KM
   • 722300 - Komunalna pristojba-kantonalna
    235.273 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    57.603 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade539.215 KM
   • 722400 - Komunalna naknada
    531.238 KM
   • 722400 - Općinske nakande-javne površine
    7.977 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse106.814 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila građana
    49.945 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    36.162 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila pravnih osoba
    19.255 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice funkc.premije osiguranja
    943 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    509 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  65.764 KM
  • 723100 - Novčane kazne65.764 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    64.564 KM
   • 723100 - Ostale novčane kazne
    1.200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 472.959 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  142.699 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti142.699 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    142.699 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  330.260 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti330.260 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od Federacije
    280.000 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti
    30.260 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od Kantona
    20.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.759.410 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.094 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.094 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrede i profesionalne djelatnosti
    612 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    481 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  531 KM
  • 713100 - Porezi na plaće531 KM
   • 713100 - Porez dodatna primanja
    458 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga osobna primanja
    72 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  95.441 KM
  • 714100 - Porez na imovinu95.441 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    41.914 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti prev.osoba
    27.313 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    20.506 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    4.868 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    837 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  916 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost12 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga904 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  283.901 KM
  • 716100 - Porez na dohodak283.901 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    207.938 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    43.027 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    10.804 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od imovine
    10.637 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    7.790 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke
    3.704 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.377.527 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.377.527 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.200.967 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    176.560 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.277.752 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  15.994 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija15.994 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    8.204 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta
    7.790 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.222.150 KM
  • 722100 - Administrativne takse167.555 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    139.911 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse - katastar
    27.644 KM
  • 722300 - Komunalne takse772.525 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    604.180 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    168.345 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade114.232 KM
   • 722400 - Naknada za uređenej građevinskog zemljišta - renta
    35.974 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina - kafea, restorana, pjaca.
    35.646 KM
   • 722400 - Naknada za uređenej građevinskog zemljišta
    26.335 KM
   • 722400 - naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i ostalo
    16.277 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse148.613 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila građana
    51.264 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    38.840 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti katastra
    37.966 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila pravnih osoba
    20.543 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi19.222 KM
   • 722700 - Ostali povrati - trošarina za lož ulje
    19.222 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  39.608 KM
  • 723100 - Novčane kazne39.608 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    39.308 KM
   • 723100 - Ostale novčane kazne
    300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.767.781 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  352.125 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti352.125 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Kantona
    190.919 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Federacije
    161.206 KM
 • 733000 - Donacije
  1.351.472 KM
  • 733100 - Donacije1.351.472 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih osoba - domaće
    999.622 KM
   • 733100 - Donacije od stranih pravnih osoba
    347.358 KM
   • 733100 - Donacije od stranih fizičkih osoba
    3.771 KM
   • 733100 - Donacije od fizičkih osoba - domaće
    720 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  64.184 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti64.184 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti
    33.184 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od Federacije
    31.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.980.992 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.573 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.573 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrede i profesionalne djelatnosti
    2.457 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    116 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  526 KM
  • 713100 - Porezi na plaće526 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga osobna primanja
    444 KM
   • 713100 - Porez dodatna primanja
    82 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  100.613 KM
  • 714100 - Porez na imovinu100.613 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    47.895 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti prev.osoba
    26.710 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    16.669 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    6.154 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    3.182 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.570 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost901 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga668 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  381.203 KM
  • 716100 - Porez na dohodak381.200 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    232.261 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    58.939 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    44.878 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke
    19.462 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    14.088 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od imovine
    11.569 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh. fiz osoba od ulag. kapitala
    3 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.490.907 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.490.907 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.300.326 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    190.580 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.600 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.600 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    3.600 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 909.297 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  17.110 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija17.110 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    16.004 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta
    1.106 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  865.912 KM
  • 722100 - Administrativne takse140.523 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    136.373 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjencanja i druge civilne reg
    4.150 KM
  • 722300 - Komunalne takse397.822 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    251.090 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    146.732 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade120.261 KM
   • 722400 - Naknada za uređenej građevinskog zemljišta - renta
    49.834 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina - kafea, restorana, pjaca.
    32.006 KM
   • 722400 - Naknada za uređenej građevinskog zemljišta
    25.509 KM
   • 722400 - naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i ostalo
    9.782 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    3.130 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse201.602 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti katastra
    68.978 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    57.923 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila građana
    52.711 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila pravnih osoba
    21.768 KM
   • 722500 - Nak. domacih i stranih brodova za pr. putnika
    222 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi5.701 KM
   • 722700 - Ostali povrati - trošarina za lož ulje
    5.701 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  26.275 KM
  • 723100 - Novčane kazne26.275 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    24.975 KM
   • 723100 - Ostale novčane kazne
    1.300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 281.291 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  271.079 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti271.079 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Kantona
    238.719 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Federacije
    32.360 KM
 • 733000 - Donacije
  10.212 KM
  • 733100 - Donacije10.212 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih osoba - domaće
    10.212 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 276.503 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  276.503 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.050 KM
   • 811100 - Primci od prodaje vozila
    2.050 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici274.453 KM
   • 811900 - Kapitalni primici od Federacije
    95.000 KM
   • 811900 - Kapitalni primici od Kantona
    95.000 KM
   • 811900 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti
    84.453 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.580.771 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  635 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca635 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrede i profesionalne djelatnosti
    635 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  498 KM
  • 713100 - Porezi na plaće498 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga osobna primanja
    498 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  84.065 KM
  • 714100 - Porez na imovinu84.065 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    48.919 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    15.985 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    11.418 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti prev.osoba
    6.179 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    1.564 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.303 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost292 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.011 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  558.703 KM
  • 716100 - Porez na dohodak558.703 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    252.916 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od imovine
    169.443 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke
    56.574 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    42.301 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    19.932 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    17.537 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.935.098 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.935.098 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.735.810 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    199.288 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  469 KM
  • 719100 - Ostali porezi469 KM
   • 719100 - Porez na potr. od fizičkih osoba
    469 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.248.929 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  131.995 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija130.555 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta
    111.943 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    15.004 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    3.608 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.440 KM
   • 721200 - Prihodi od korištenja sportskih gospodarstvenih lovišta
    1.440 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.087.421 KM
  • 722100 - Administrativne takse134.427 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    126.722 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjencanja i druge civilne reg
    7.705 KM
  • 722300 - Komunalne takse514.072 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    353.607 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    160.465 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade216.694 KM
   • 722400 - Naknada za uređenej građevinskog zemljišta - renta
    89.632 KM
   • 722400 - naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i ostalo
    53.598 KM
   • 722400 - Naknada za uređenej građevinskog zemljišta
    35.495 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    18.983 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina - kafea, restorana, pjaca.
    12.591 KM
   • 722400 - Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    6.395 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse208.836 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti katastra
    73.342 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila građana
    67.013 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    43.307 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta za vozila pravnih osoba
    24.802 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice funkc.premije osiguranja
    220 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    152 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.392 KM
   • 722700 - Ostali povrati - trošarina za lož ulje
    13.392 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  29.513 KM
  • 723100 - Novčane kazne29.513 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    28.913 KM
   • 723100 - Ostale novčane kazne
    600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 903.311 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  721.811 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti721.811 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Federacije
    406.922 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od Kantona
    287.129 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
    27.760 KM
 • 733000 - Donacije
  181.500 KM
  • 733100 - Donacije181.500 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih osoba - domaće
    181.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 388.195 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  388.195 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici388.195 KM
   • 811900 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti
    271.035 KM
   • 811900 - Kapitalni primici od Federacije
    96.160 KM
   • 811900 - Kapitalni primici od Kantona
    21.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.377.007 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  242 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca242 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  95 KM
  • 713100 - Porezi na plaće95 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  100.983 KM
  • 714100 - Porez na imovinu100.983 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  175 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost18 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga157 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  444.313 KM
  • 716100 - Porez na dohodak444.313 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.831.199 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.831.199 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.416.457 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  81.792 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija72.917 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine8.873 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.304.952 KM
  • 722100 - Administrativne takse128.983 KM
  • 722200 - Sudske takse4.033 KM
  • 722300 - Komunalne takse757.230 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade167.197 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse225.924 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi21.584 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  29.713 KM
  • 723100 - Novčane kazne29.713 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 424.610 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  374.610 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti374.610 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  50.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova50.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 604.819 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  604.819 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici604.819 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 250.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  250.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja250.000 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.009.342 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  926.890 KM
  • 611100 - Bruto plaće777.420 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 149.470 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  82.452 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca82.452 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 864.662 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  864.662 KM
  • 613100 - Putni troškovi41.912 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju240.821 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    182.890 KM
   • 613200 - Lož ulje
    41.193 KM
   • 613200 - Električna energija
    16.738 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.652 KM
   • 613300 - PTT
    22.089 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda kanalizacija i smeće)
    5.793 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    3.534 KM
   • 613300 - Usluge održavanja čistoće
    235 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara53.988 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva37.317 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.350 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje80.884 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    24.384 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanje cesta
    23.030 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje vozila
    14.936 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje- ostalo
    8.168 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme vozila
    5.358 KM
   • 613700 - Održavanje javne rasvjete
    4.237 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje zgrada
    767 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.629 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge371.105 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge-ostalo
    57.366 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    51.840 KM
   • 613900 - Troškovi spora, sudske presude
    46.288 KM
   • 613900 - Izdaci za dan općine P.kolo i dr.
    45.109 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    41.275 KM
   • 613900 - Razne komisije
    21.014 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    20.669 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled
    15.964 KM
   • 613900 - Porez na dohodak kod dr.samost.djel.
    15.566 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    13.844 KM
   • 613900 - Komisija za procjenu nekretnina
    13.593 KM
   • 613900 - Doprinos za MIO na prim.na dr.samost.djelat.
    9.322 KM
   • 613900 - Usluge medija-oglasi
    6.268 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od povrem.poslova
    6.212 KM
   • 613900 - Izdaci naknada za rad volontera
    4.900 KM
   • 613900 - Doprinos za zapošljavanje za rad volontera
    1.619 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    250 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 993.005 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  954.907 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama954.907 KM
   • 614300 - Transfer za prijevoz učenika
    413.228 KM
   • 614300 - Grant za socijalnu skrb
    88.000 KM
   • 614300 - Grant za obrazovanje i odgoj
    60.000 KM
   • 614300 - Grant za informiranje
    49.400 KM
   • 614300 - Grant za šport
    37.300 KM
   • 614300 - Grant za financiranje parlamentarnih grupa
    36.000 KM
   • 614300 - Grant za zaštitu od požara
    34.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi MZ
    33.800 KM
   • 614300 - Izdaci za Udruge Domovinskog rata
    31.200 KM
   • 614300 - Isplate stipendija
    30.500 KM
   • 614300 - Grant za poljoprivredu i vodoprivredu
    29.004 KM
   • 614300 - Grant za kulturu
    26.391 KM
   • 614300 - Grant za civilnu zaštitu
    24.002 KM
   • 614300 - Grant udruženjima građana i dr.organizacijama
    15.375 KM
   • 614300 - Grant za kućnu skrb starih i bolesnih
    15.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    10.000 KM
   • 614300 - Grant za zdravstvo
    7.500 KM
   • 614300 - Grant za izbore
    6.710 KM
   • 614300 - Transfer za Crveni križ
    6.000 KM
   • 614300 - Grant za prevenciju protiv ovisnosti
    1.497 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  27.034 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima27.034 KM
   • 615200 - Adaptacija prostora centra za soc.skrb
    12.933 KM
   • 615200 - Kapitalni grant-dječji vrtić
    6.800 KM
   • 615200 - Centar za kulturu
    3.000 KM
   • 615200 - Udruženje građana
    2.800 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi MZ
    1.500 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  11.064 KM
  • 681300 - Izdaci za materijal i usluge11.064 KM
   • 681300 - Negativne tečajne razlike
    11.064 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.182.267 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.182.267 KM
  • 821200 - Nabavka građevina79.483 KM
  • 821300 - Nabavka opreme178.239 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava188.160 KM
   • 821400 - Izrada infrastrukture u poslovnim zon.
    188.160 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje736.384 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    710.665 KM
   • 821600 - Projekti u turizmu i prometu
    25.719 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 13.793 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  13.793 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje13.793 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 43.220 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  43.220 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja43.220 KM

OSTALI RASHODI 2011. 38.975 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  38.975 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva38.975 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.045.647 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  962.278 KM
  • 611100 - Bruto plaće793.998 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 168.280 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  83.369 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca83.369 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 900.708 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  900.708 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.351 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju215.902 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    141.858 KM
   • 613200 - Lož ulje
    39.469 KM
   • 613200 - Električna energija
    34.575 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge36.314 KM
   • 613300 - PTT
    24.992 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    5.396 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda, kanalizacija, smeće)
    4.325 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    1.600 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara33.346 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.245 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.279 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje197.256 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanje cesta
    129.524 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    40.038 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - ostalo
    11.737 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje vozila
    9.260 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme vozila
    4.164 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje zgrada
    1.503 KM
   • 613700 - Održavanje javne rasvjete
    1.028 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.296 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge366.719 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge-ostalo
    62.084 KM
   • 613900 - Troškovi spora, sudske presude
    59.444 KM
   • 613900 - Izdaci za dan općine P.kolo i dr.
    59.138 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    51.840 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    30.041 KM
   • 613900 - Razne komisije
    18.823 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled
    15.822 KM
   • 613900 - Porez na dohodak kod dr.samost.djel.
    15.026 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    14.500 KM
   • 613900 - Komisija za procjenu nekretnina
    13.035 KM
   • 613900 - Doprinos za MIO na prim.na dr.samost.djelat.
    8.789 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    7.277 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od povrem.poslova
    5.902 KM
   • 613900 - Usluge medija-oglasi
    4.993 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.116.375 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.099.069 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.099.069 KM
   • 614300 - Transfer za prijevoz učenika-proračun općine
    219.340 KM
   • 614300 - Transfer za prijevoz učenika - proračun ŽP
    219.339 KM
   • 614300 - Transfer za posebne namjene-elem.nepogode
    163.025 KM
   • 614300 - Grant za socijalnu skrb
    88.000 KM
   • 614300 - Grant za obrazovanje i odgoj
    60.000 KM
   • 614300 - Trans za insti kult (radio postaje)
    49.400 KM
   • 614300 - Grant za šport
    39.000 KM
   • 614300 - Grant za financiranje parlamentarnih grupa u OV
    36.000 KM
   • 614300 - Grant za zaštitu od požara
    34.000 KM
   • 614300 - Grant za kulturu
    32.730 KM
   • 614300 - Isplate stipendija
    31.450 KM
   • 614300 - Izdaci za Udruge Domovinskog rata
    31.200 KM
   • 614300 - Grant za izbore
    21.199 KM
   • 614300 - Tekući transferi MZ
    20.370 KM
   • 614300 - Grant udruženjima građana i dr.organizacijama
    15.200 KM
   • 614300 - Grant za poljoprivredu i vodoprivredu
    12.203 KM
   • 614300 - Grant za zdravstvo
    8.000 KM
   • 614300 - Grant za kućnu skrb starih i bolesnih
    7.500 KM
   • 614300 - Transfer za Crveni križ
    6.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    5.111 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  17.306 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima17.306 KM
   • 615200 - Udruženja građana
    7.306 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi MZ
    5.000 KM
   • 615200 - Sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta
    5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 429.589 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  429.589 KM
  • 821200 - Nabavka građevina113.833 KM
  • 821300 - Nabavka opreme71.789 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava126.405 KM
   • 821400 - Izrada infrastrukture u poslovnim zonama
    88.905 KM
   • 821400 - Sufinanciranje projekata financiranih od donatora
    37.500 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje117.561 KM
   • 821600 - Sufinanciranje projekata lokalne infrastrukture, kolektor i dr.
    59.763 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    57.798 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 17.571 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  17.571 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje17.571 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 63.441 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  63.441 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja63.441 KM

OSTALI RASHODI 2012. 37.304 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  37.304 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva37.304 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 996.464 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  914.904 KM
  • 611100 - Bruto plaće776.763 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 138.141 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  81.560 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca81.560 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 792.094 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  792.094 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.013 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju219.278 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    148.048 KM
   • 613200 - Električna energija
    39.529 KM
   • 613200 - Lož ulje
    31.700 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge60.649 KM
   • 613300 - PTT
    25.262 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    21.918 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    4.736 KM
   • 613300 - Izdaci za rad kolektora
    4.621 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda, kanalizacija, smeće)
    4.109 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara40.587 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.059 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.017 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje172.079 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta
    135.803 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja opreme
    13.666 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - ostalo
    10.365 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje vozila
    6.892 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    3.146 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje zgrada
    2.085 KM
   • 613700 - Održavanje javne rasvjete
    120 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.377 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge267.032 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    58.680 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge-ostalo
    38.099 KM
   • 613900 - Izdaci za dan općine P.kolo i dr.
    35.014 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    29.500 KM
   • 613900 - Porez na dohodak kod dr.samost.djel.
    14.408 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    13.980 KM
   • 613900 - Komisija za procjenu nekretnina
    13.304 KM
   • 613900 - Troškovi spora, sudske presude
    13.160 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled
    12.550 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    9.748 KM
   • 613900 - Doprinos za MIO na prim.na dr.samost.djelat.
    9.036 KM
   • 613900 - Razne komisije
    8.842 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od povrem.poslova
    6.093 KM
   • 613900 - Usluge medija-oglasi
    3.968 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    644 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 934.675 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  924.055 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade252.918 KM
   • 614100 - Grant za socijalnu skrb
    88.000 KM
   • 614100 - Trans za insti kult (radio postaje)
    49.400 KM
   • 614100 - Grant za šport
    40.500 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    26.550 KM
   • 614100 - Grant za kulturu
    19.960 KM
   • 614100 - Grant za izbore
    12.508 KM
   • 614100 - Grant za zdravstvo
    10.000 KM
   • 614100 - Transfer za Crveni križ
    6.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima496.787 KM
   • 614200 - Transfer za prijevoz učenika-proračun općine
    204.398 KM
   • 614200 - Transfer za prijevoz učenika - proračun ŽP
    204.397 KM
   • 614200 - Izdaci za Udruge Domovinskog rata
    31.200 KM
   • 614200 - Naknada za doplatu MIO/PIO
    26.003 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elem.nepogode
    18.638 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    12.150 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama174.350 KM
   • 614300 - Grant za obrazovanje i odgoj
    60.000 KM
   • 614300 - Grant za financiranje parlamentarnih grupa
    36.000 KM
   • 614300 - Grant za zaštitu od požara
    34.000 KM
   • 614300 - Grant udruženjima građana i dr.organizacijama
    21.350 KM
   • 614300 - Grant za kućnu skrb starih i bolesnih
    15.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    8.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  10.620 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama10.620 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi MZ
    9.620 KM
   • 615300 - Projekat "Stanovanje uz podršku" za Kuću nade
    1.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 275.657 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  275.657 KM
  • 821200 - Nabavka građevina75.527 KM
  • 821300 - Nabavka opreme27.209 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava9.942 KM
   • 821400 - Sufinanciranje projekata financiranih od donatora
    9.942 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje162.977 KM
   • 821600 - Projekti iz oblasti poljoprivrede
    151.658 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    11.319 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 13.122 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  13.122 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje13.122 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 65.848 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  65.848 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja65.848 KM

OSTALI RASHODI 2013. 13.550 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  13.550 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva13.550 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.128.286 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.033.863 KM
  • 611100 - Bruto plaće899.276 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 134.587 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  94.423 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca94.423 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 812.803 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  812.803 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.983 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju254.092 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    194.383 KM
   • 613200 - Električna energija
    31.558 KM
   • 613200 - Lož ulje
    28.150 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge40.929 KM
   • 613300 - PTT
    29.682 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    6.668 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda, kanalizacija, smeće)
    4.197 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    380 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.937 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    20.247 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo
    7.060 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    6.360 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    2.592 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    1.676 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.083 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme702 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje231.487 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta
    169.448 KM
   • 613700 - Usluge uređenja i čišćenja kanala
    25.494 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja opreme
    9.822 KM
   • 613700 - Održavanje javne rasvjete
    7.695 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - ostalo
    6.354 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    4.558 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje vozila
    4.483 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje zgrada
    3.628 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.847 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge228.740 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    53.255 KM
   • 613900 - Izdaci za dan općine P.kolo i dr.
    40.371 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge-ostalo
    26.789 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    21.100 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.052 KM
   • 613900 - Porez na dohodak kod dr.samost.djel.
    13.305 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    11.247 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled
    9.721 KM
   • 613900 - Doprinos za MIO na prim.na dr.samost.djelat.
    8.999 KM
   • 613900 - Usluge medija-oglasi
    6.168 KM
   • 613900 - Komisija za procjenu nekretnina
    5.332 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od povrem.poslova
    5.004 KM
   • 613900 - Razne komisije
    4.300 KM
   • 613900 - Doprinosi za zapošljavanje volontera
    1.441 KM
   • 613900 - Izdaci naknada za rad volontera
    650 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.712.220 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.697.100 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade327.620 KM
   • 614100 - Transfer za Centar socijalne skrbi
    88.000 KM
   • 614100 - Trans za insti kult (radio postaje)
    62.400 KM
   • 614100 - Grant za kulturu
    50.000 KM
   • 614100 - Grant za šport
    40.500 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    31.750 KM
   • 614100 - Radio Preporod
    17.000 KM
   • 614100 - Grant za izbore
    11.970 KM
   • 614100 - Grant za zdravstvo
    10.000 KM
   • 614100 - Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama
    10.000 KM
   • 614100 - Transfer za Crveni križ
    6.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.223.679 KM
   • 614200 - Ostale nepredviđene usluge - elementarana nepogoda
    716.785 KM
   • 614200 - Transfer za prijevoz učenika-proračun općine
    332.922 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elem.nepogode
    107.359 KM
   • 614200 - Izdaci za Udruge Domovinskog rata
    31.200 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    23.100 KM
   • 614200 - Naknada za doplatu MIO/PIO
    12.311 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama142.300 KM
   • 614300 - Grant za obrazovanje i odgoj
    60.000 KM
   • 614300 - Grant za financiranje parlamentarnih grupa
    36.000 KM
   • 614300 - Grant za zaštitu od požara
    34.000 KM
   • 614300 - Grant udruženjima građana i dr.organizacijama
    9.800 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    2.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima3.500 KM
   • 614500 - Subvencije ja javne radove - održavanje čistoće
    3.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  15.120 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade12.120 KM
   • 615100 - Zimsko održavanje nekategorisanih cesta po mjesnim zajednicama
    9.620 KM
   • 615100 - Uređenje dječijeg igrališta
    2.500 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima3.000 KM
   • 615200 - Sufinansiranje stanovanja uz podršku (Kuća nade)
    3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 234.505 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  234.505 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.588 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava139.901 KM
   • 821400 - Izrada infrastrukture u poslovnim zonama
    80.000 KM
   • 821400 - Za implementaciju projekta Smanjenje siromaštva i poboljšanje prilika za zaposlenje osoba u nepovoljnom položaju u BiH
    36.672 KM
   • 821400 - Federalna uprava za geodetske poslove - za GPS i POS mrežu
    11.100 KM
   • 821400 - Fondacija Mozaik- realizacija programa Omladinska banka
    10.041 KM
   • 821400 - Ceteor Sarajevo - za certificiranje Osnovne škole
    2.088 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje87.014 KM
   • 821600 - Projekti iz oblasti poljoprivrede
    38.762 KM
   • 821600 - Projekti iz oblasti vodosnadbijevanja
    23.669 KM
   • 821600 - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lokalnih cesta
    18.625 KM
   • 821600 - Izrada projektne dokumentacije za odvodnju otpadnih voda
    5.958 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 9.052 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  9.052 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje9.052 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 61.470 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  61.470 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja61.470 KM

OSTALI RASHODI 2014. 24.350 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  24.350 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva24.350 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.114.480 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.025.210 KM
  • 611100 - Bruto plaće850.197 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 175.012 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  89.270 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca89.270 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 951.353 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  951.353 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.013 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju260.982 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta - Izdaci za energiju
    199.043 KM
   • 613200 - Lož ulje
    32.750 KM
   • 613200 - Električna energija
    29.189 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge68.453 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    25.938 KM
   • 613300 - PTT
    25.424 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda, kanalizacija, smeće)
    16.182 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    907 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara32.417 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    11.809 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    8.760 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo
    6.087 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    3.418 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    1.378 KM
   • 613400 - Obrazovni materijal
    962 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.178 KM
   • 613500 - Benzin
    12.109 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    1.069 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.053 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje286.167 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta
    209.874 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i uređenja polj. puteva
    52.863 KM
   • 613700 - Održavanje javne rasvjete
    6.714 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja opreme
    6.596 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje vozila
    4.724 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    3.975 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - ostalo
    1.066 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje zgrada
    350 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.566 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    2.742 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    823 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge270.521 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade opcinskim vijecnicima
    54.044 KM
   • 613900 - Izdaci za dan općine, Posavsko kolo i dr.
    36.470 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    27.277 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    26.288 KM
   • 613900 - Izdaci naknada za rad volontera
    20.234 KM
   • 613900 - Ostale strucne usluge
    13.420 KM
   • 613900 - Porez na dohodak kod dr.samost.djel.
    12.656 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr. sam. djelatnosti - stozer CZ
    12.602 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge-ostalo
    11.295 KM
   • 613900 - Doprinosi za zapošljavanje volontera
    8.708 KM
   • 613900 - Doprinos za MIO na prim.na dr.samost.djelat.
    7.942 KM
   • 613900 - Posebna naknada za doh. za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
    6.073 KM
   • 613900 - Usluge medija-oglasi
    5.656 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od povrem.poslova
    5.419 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    5.081 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled
    4.054 KM
   • 613900 - Komisija za procjenu nekretnina
    4.050 KM
   • 613900 - Troškovi spora, sudske presude
    3.922 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja
    3.363 KM
   • 613900 - Tr. odvjetnika u predmet. obaveze odbrane
    1.960 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.662.331 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.656.871 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade339.871 KM
   • 614100 - Transfer za Centar socijalne skrbi
    88.000 KM
   • 614100 - Grant za kulturu - Centar za kulturu
    69.992 KM
   • 614100 - Trans za insti kult (radio postaje)
    62.400 KM
   • 614100 - Grant za šport - klubovi
    40.500 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    26.400 KM
   • 614100 - Radio Preporod
    16.992 KM
   • 614100 - Grant za zdravstvo
    10.000 KM
   • 614100 - Transfer za Crveni križ
    10.000 KM
   • 614100 - Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama
    10.000 KM
   • 614100 - Grant za izbore
    5.587 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.151.085 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - sanacija objekata oštećenih u poplavama fizičkih lica
    535.321 KM
   • 614200 - Transfer za prijevoz učenika-proračun općine
    357.774 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - za strojno i ručno sakupljanje otpada i odvoz istog
    46.332 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - sanacija i rekonstrukcija zaštitinih vodnih objekata
    38.669 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - obnova skladišta CZ u Donjem Svilaju
    38.043 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    32.400 KM
   • 614200 - Izdaci za Udruge Domovinskog rata
    31.152 KM
   • 614200 - Naknada za doplatu MIO/PIO
    23.052 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elem.nepogode
    22.211 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - za usluge prijevoza humanitarne pomoći
    10.578 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - za zakup skladišnog prostora za potrebe CZ
    6.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - za uređenje i sanaciju pristupnih puteva
    5.940 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - elementarana nepogoda - za skladištenje goriva iz robnih rezervi
    3.600 KM
   • 614200 - Ostale nepredviđene usluge - elementarana nepogoda- ostalo
    12 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama156.000 KM
   • 614300 - Tekuci transferi za oblast obraz. i odgoja - djeciji vrtic
    60.000 KM
   • 614300 - Grant za financiranje parlamentarnih grupa
    36.000 KM
   • 614300 - Grant za zaštitu od požara
    34.000 KM
   • 614300 - Tekuci transfer udrugama građana
    12.000 KM
   • 614300 - Grant za kućnu skrb starih i bolesnih
    10.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    4.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima9.915 KM
   • 614500 - Subvencije ja javne radove - održavanje čistoće
    9.915 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  5.460 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade5.460 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 628.293 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  628.293 KM
  • 821200 - Nabavka građevina156.208 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije - Vodovod Potočani Vrbovac
    92.260 KM
   • 821200 - Vijećnica - Nabavka građevina
    59.095 KM
   • 821200 - Izrada vanjske rasvjete u "Titovoj" ulici
    4.853 KM
  • 821300 - Nabavka opreme99.647 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    61.365 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - za CZ
    38.282 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava354.323 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti projektiranje i pripreme projekta - odvodnja otpadnih voda - kanalizacionog sistema u ulici Redže Porobića
    159.707 KM
   • 821500 - Izdaci za izgradnju poduzetnicke zone
    121.608 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - sufinansiranje projekata finasiranih od donatora - izgradnja objekata u poduzetničkoj zoni
    49.993 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - sufinansiranje projekata finasiranih od donatora - priključak na električnu energiju Vijećnice - Beledije
    10.553 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - izrada urbanističko planske dokumentacije
    6.961 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - sufinansiranje projekata finasiranih od donatora - sufinansiranje Omladinske banke
    5.500 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje18.112 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ceste, prometni znakovi, projekat idejnog rješenja za prometovanje, ...
    18.112 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 6.082 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  6.082 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje6.082 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 44.096 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  44.096 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja44.096 KM

OSTALI RASHODI 2015. 21.768 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  21.768 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva21.768 KM

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.262.894 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.156.403 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.014.198 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 142.205 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  106.491 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca106.491 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.018.670 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.018.670 KM
  • 613100 - Putni troškovi21.207 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju244.885 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta - Izdaci za energiju
    196.812 KM
   • 613200 - Električna energija
    27.855 KM
   • 613200 - Lož ulje
    20.218 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge47.189 KM
   • 613300 - PTT
    35.070 KM
   • 613300 - Usluge deratizacije
    4.300 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    3.986 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda, kanalizacija, smeće)
    3.833 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara25.846 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    7.724 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    3.660 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    3.270 KM
   • 613400 - Kompjuterski materijal
    2.887 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    2.621 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    2.095 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    1.730 KM
   • 613400 - Auto gume
    1.382 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    407 KM
   • 613400 - Ostali administrativni materijal
    70 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.762 KM
   • 613500 - Gorivo
    17.102 KM
   • 613500 - Prijevozne usluge
    1.660 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme877 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje262.746 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta
    237.413 KM
   • 613700 - Održavanje javne rasvjete
    9.794 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje zgrada
    6.127 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja zgrada
    3.129 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje vozila
    2.032 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    1.915 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja opreme
    1.428 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje opreme
    908 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.674 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    2.746 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    928 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge393.484 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade opcinskim vijecnicima
    68.625 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    49.070 KM
   • 613900 - Ostali troškovi pri organizaciji kulturnih manifestacija
    36.139 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled
    25.682 KM
   • 613900 - Porez na dohodak kod dr.samost.djel.
    24.799 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    23.936 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr. sam. djelatnosti - stozer CZ
    19.500 KM
   • 613900 - Doprinos za MIO na prim.na dr.samost.djelat.
    15.481 KM
   • 613900 - Izborno povjerenstvo
    12.960 KM
   • 613900 - Komisija za komasaciju
    11.300 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od povrem.poslova
    10.317 KM
   • 613900 - Kulturne manifestacije - reprezentacija
    9.515 KM
   • 613900 - Troškovi organizacije simpozijuma privrede
    8.734 KM
   • 613900 - Posebna naknada za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
    8.122 KM
   • 613900 - Komisija za procjenu nekretnina
    8.086 KM
   • 613900 - Izdaci naknada za rad volontera
    7.960 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    7.762 KM
   • 613900 - Razne komisije
    7.423 KM
   • 613900 - Ostale strucne usluge
    5.534 KM
   • 613900 - Posebna naknada za doh. za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
    4.593 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za sl.ozljede na radu i prof. bolesti
    4.322 KM
   • 613900 - Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
    4.000 KM
   • 613900 - Usluge medija-oglasi
    3.898 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    3.770 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja
    3.754 KM
   • 613900 - Komisija za javne nabavke
    2.540 KM
   • 613900 - Naknade za obavljanje vjenčanja - matičarima
    2.200 KM
   • 613900 - Tr. odvjetnika u predmet. obaveze odbrane
    1.740 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    1.722 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.655.915 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.641.295 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade357.399 KM
   • 614100 - Transfer za Centar socijalne skrbi
    87.996 KM
   • 614100 - Grant za kulturu - Centar za kulturu
    83.722 KM
   • 614100 - Trans za insti kult (radio postaje)
    62.400 KM
   • 614100 - Grant za šport - klubovi
    40.500 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    26.400 KM
   • 614100 - Grant za izbore
    17.393 KM
   • 614100 - Radio Preporod
    16.992 KM
   • 614100 - Transfer za Crveni križ
    10.000 KM
   • 614100 - Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama
    9.996 KM
   • 614100 - Grant za zdravstvo
    2.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.112.320 KM
   • 614200 - Ostale nepredviđene usluge - elementarana nepogoda- ostalo
    660.766 KM
   • 614200 - Transfer za prijevoz učenika-proračun općine
    325.292 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elem.nepogode
    51.478 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    38.600 KM
   • 614200 - Izdaci za Udruge Domovinskog rata
    36.184 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama160.293 KM
   • 614300 - Tekuci transferi za oblast obraz. i odgoja - djeciji vrtic
    60.000 KM
   • 614300 - Grant za financiranje parlamentarnih grupa
    36.000 KM
   • 614300 - Grant za zaštitu od požara
    33.996 KM
   • 614300 - Tekuci transfer udrugama građana
    15.800 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    8.500 KM
   • 614300 - Grant za kućnu skrb starih i bolesnih
    5.000 KM
   • 614300 - Transfer za poduzetništvo mladih (nezaposlenih)
    997 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima11.283 KM
   • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima
    11.283 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  14.620 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade14.620 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 573.115 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  573.115 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada11.700 KM
  • 821200 - Nabavka građevina81.845 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije - Vodovod Potočani Vrbovac
    65.678 KM
   • 821200 - Izrada vanjske rasvjete u "Titovoj" ulici
    16.167 KM
  • 821300 - Nabavka opreme26.946 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    26.946 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava393.539 KM
   • 821500 - Projekti lokalne infrastrukture
    214.385 KM
   • 821500 - Projekti iz oblasti zaštite okoliša
    50.017 KM
   • 821500 - Završetak projekta komasacije (komasacija je okrupnjavanje zemljišta- je agrarnopravna mjera koja se provodi u svrhu grupiranje zemljišnih čestica radi racionalnije agrarne proizvodnje)
    39.601 KM
   • 821500 - Izrada prostornog plana
    31.742 KM
   • 821500 - Sufinanciranje projekata financiranih od donatora
    24.520 KM
   • 821500 - Projekat - izgradnja odbojkaškog igrališta
    12.366 KM
   • 821500 - Izrada projekata
    8.265 KM
   • 821500 - Projekti u turizmu
    5.592 KM
   • 821500 - Projekti udruženja žena poljoprivrednika
    3.600 KM
   • 821500 - Revizija postojećeg regulacionog plana užeg gradskog područja
    3.451 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje59.085 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 4.010 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  4.010 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje4.010 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 48.731 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  48.731 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja48.731 KM

OSTALI RASHODI 2016. 46.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  46.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva46.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.301.082 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.190.945 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.048.929 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 142.014 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  110.137 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca110.137 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.133.390 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.133.390 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.766 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju262.171 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta - Izdaci za energiju
    205.283 KM
   • 613200 - Električna energija
    30.787 KM
   • 613200 - Lož ulje
    26.100 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge121.716 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    71.524 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja javnih površina
    38.928 KM
   • 613300 - Izdaci za uređenje grada povodom praznika
    7.368 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    3.776 KM
   • 613300 - Izdaci ua usluge održavanja čistoće - ostalo
    119 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.639 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    8.964 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    3.819 KM
   • 613400 - Uredski materijal
    2.446 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    2.374 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    2.362 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    1.147 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    1.052 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    839 KM
   • 613400 - Auto gume
    636 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.940 KM
   • 613500 - Gorivo
    10.645 KM
   • 613500 - Prijevozne usluge
    1.295 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.755 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje324.470 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja cesta
    220.573 KM
   • 613700 - Usluge uređenja i čišćenja kanala
    72.737 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja zgrada
    9.475 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje zgrada
    6.906 KM
   • 613700 - Materijal za održavanje ulične rasvjete
    6.185 KM
   • 613700 - Materijal za tekuće održavanje vozila
    2.775 KM
   • 613700 - Usluge popravaka i održavanja vozila
    2.505 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja opreme
    2.082 KM
   • 613700 - Materijal za održavanje ulične rasvjete - nosač svj.
    1.000 KM
   • 613700 - Materijal za popravke i održavanje opreme
    230 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.327 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    2.277 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    1.049 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge374.605 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    70.750 KM
   • 613900 - Ugovor o djelu
    51.608 KM
   • 613900 - Kulturne manifestacije - Posavsko kolo i drugo
    47.369 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    30.992 KM
   • 613900 - Troškovi spora, sudske presude
    20.648 KM
   • 613900 - Porez na dohodak kod dr.samost.djel.
    20.254 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled
    19.272 KM
   • 613900 - Stožer civilne zaštite
    15.600 KM
   • 613900 - Doprinos za MIO na prim.na dr.samost.djelat.
    12.718 KM
   • 613900 - Izdaci naknada za rad volontera
    10.311 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od povrem.poslova
    8.478 KM
   • 613900 - Komisija za komasaciju
    8.100 KM
   • 613900 - Kulturne manifestacije - dan općine
    8.040 KM
   • 613900 - Usluge medija-oglasi
    6.601 KM
   • 613900 - Usluge tiskanja
    5.501 KM
   • 613900 - Ostali troškovi pri organizaciji kulturnih manifestacija
    5.500 KM
   • 613900 - Izborno povjerenstvo
    5.400 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    4.914 KM
   • 613900 - Ostale komisije - privremene
    4.719 KM
   • 613900 - Ostale strucne usluge
    4.712 KM
   • 613900 - Posebna naknada za doh. za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
    4.686 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    3.849 KM
   • 613900 - Naknade za vjenčanja
    1.870 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    935 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za sl.ozljede na radu i prof. bolesti
    855 KM
   • 613900 - Posebna naknada za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
    640 KM
   • 613900 - Tr. odvjetnika u predmet. obaveze odbrane
    281 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.223.448 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.190.408 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade432.803 KM
   • 614100 - Transfer za Centar socijalne skrbi
    90.000 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    88.640 KM
   • 614100 - Grant za šport - klubovi
    76.200 KM
   • 614100 - Grant za kulturu - Centar za kulturu
    71.963 KM
   • 614100 - Trans za insti kult (radio postaje)
    60.000 KM
   • 614100 - Radio Preporod
    15.000 KM
   • 614100 - Grant za zdravstvo
    13.000 KM
   • 614100 - Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama
    10.000 KM
   • 614100 - Transfer za Crveni križ
    8.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima515.199 KM
   • 614200 - Transfer za prijevoz učenika-proračun općine
    355.911 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elem.nepogode
    55.988 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    48.000 KM
   • 614200 - Izdaci za Udruge Domovinskog rata
    34.200 KM
   • 614200 - Transfer za obnovu kuća povratnicima u RS
    15.000 KM
   • 614200 - Naknada za doplatu MIO/PIO
    5.500 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-obnova objekata oštećenih u poplavama
    600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama237.406 KM
   • 614300 - Tekuci transferi za oblast obraz. i odgoja - djeciji vrtic
    70.500 KM
   • 614300 - Transfer za zaštitu žene, majke i djeteta
    51.000 KM
   • 614300 - Grant za zaštitu od požara - DVD
    39.067 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlament. polit. partije
    35.939 KM
   • 614300 - Tekuci transfer udrugama građana
    17.900 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    17.000 KM
   • 614300 - Grant za kućnu skrb starih i bolesnih
    5.000 KM
   • 614300 - Transfer za poduzetništvo mladih
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima5.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima
    5.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  33.040 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade33.040 KM
   • 615100 - Kapitalni transferi mjesnim zajednicama
    13.500 KM
   • 615100 - Transfer za vodovod - kanal. Gornja Dubica
    12.500 KM
   • 615100 - Nabavka kontejnera mjesnim zajednicama za odlaganje komunalnog otpada
    7.040 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.118.715 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.118.715 KM
  • 821200 - Nabavka građevina851.730 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije - Vodovod Potočani Vrbovac
    711.208 KM
   • 821200 - Vijećnica - Nabavka građevina
    72.120 KM
   • 821200 - Utopljavanje zgrade općinske uprave Odžak
    37.161 KM
   • 821200 - Izrada vanjske rasvjete
    20.849 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda Potočani
    10.391 KM
  • 821300 - Nabavka opreme22.399 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava180.649 KM
   • 821500 - Projekti iz oblasti zaštite okoliša
    85.059 KM
   • 821500 - Ostala ulaganja - sufinansiranje projekata finasiranih od donatora
    34.186 KM
   • 821500 - Izrada prostornog plana
    24.863 KM
   • 821500 - Izrada projekata
    15.028 KM
   • 821500 - Projekti udruženja žena poljoprivrednika
    10.062 KM
   • 821500 - Projekat - izgradnja odbojkaškog igrališta
    6.000 KM
   • 821500 - Revizija postojećeg regulacionog plana užeg gradskog područja
    3.451 KM
   • 821500 - Nabavka sportske opreme
    2.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje63.937 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 9.533 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  9.533 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje9.533 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 22.893 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  22.893 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja22.893 KM

OSTALI RASHODI 2017. 45.236 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  45.236 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva45.236 KM