Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

5.235.740 KM

PORESKI PRIHODI

767.110 KM  (14,65%)

NEPORESKI PRIHODI

695.055 KM  (13,28%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.075.413 KM  (39,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

398.162 KM  ( 7,60%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.300.000 KM  (24,83%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.216.968 KM

LIČNA PRIMANJA

871.832 KM  (16,71%)

MATERIJAL I USLUGE

582.540 KM  (11,17%)

TRANSFERI I DOZNAKE

503.836 KM  ( 9,66%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.069.579 KM  (58,84%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

103.521 KM  ( 1,98%)

OTPLATA DUGOVA

85.660 KM  ( 1,64%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.453.526 KM

PORESKI PRIHODI

727.447 KM  (29,65%)

NEPORESKI PRIHODI

604.871 KM  (24,65%)

TRANSFERI I DONACIJE

392.996 KM  (16,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

284.655 KM  (11,60%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

440.000 KM  (17,93%)

OSTALI PRIHODI

3.556 KM  ( 0,14%)

RASHODI:

3.658.922 KM

LIČNA PRIMANJA

1.557.106 KM  (42,56%)

MATERIJAL I USLUGE

573.556 KM  (15,68%)

TRANSFERI I DOZNAKE

282.342 KM  ( 7,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

148.836 KM  ( 4,07%)

OTPLATA DUGOVA

113.380 KM  ( 3,10%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.896.304 KM

PORESKI PRIHODI

672.352 KM  (35,46%)

NEPORESKI PRIHODI

1.072.626 KM  (56,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

83.817 KM  ( 4,42%)

PRIMICI OD IMOVINE

66.759 KM  ( 3,52%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

750 KM  ( 0,04%)

RASHODI:

2.193.896 KM

LIČNA PRIMANJA

990.364 KM  (45,14%)

MATERIJAL I USLUGE

411.892 KM  (18,77%)

TRANSFERI I DOZNAKE

358.931 KM  (16,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

182.956 KM  ( 8,34%)

OTPLATA DUGOVA

169.360 KM  ( 7,72%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.669.009 KM

PORESKI PRIHODI

749.560 KM  (44,91%)

NEPORESKI PRIHODI

813.519 KM  (48,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

87.104 KM  ( 5,22%)

PRIMICI OD IMOVINE

18.826 KM  ( 1,13%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.975.106 KM

LIČNA PRIMANJA

862.296 KM  (43,66%)

MATERIJAL I USLUGE

398.881 KM  (20,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

286.661 KM  (14,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

150.577 KM  ( 7,62%)

OTPLATA DUGOVA

212.706 KM  (10,77%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.738.447 KM

PORESKI PRIHODI

861.555 KM  (49,56%)

NEPORESKI PRIHODI

769.784 KM  (44,28%)

TRANSFERI I DONACIJE

96.222 KM  ( 5,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.886 KM  ( 0,63%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.636.057 KM

LIČNA PRIMANJA

783.435 KM  (47,89%)

MATERIJAL I USLUGE

263.774 KM  (16,12%)

TRANSFERI I DOZNAKE

251.910 KM  (15,40%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

114.255 KM  ( 6,98%)

OTPLATA DUGOVA

218.279 KM  (13,34%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.851.906 KM

PORESKI PRIHODI

940.456 KM  (50,78%)

NEPORESKI PRIHODI

804.841 KM  (43,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

106.609 KM  ( 5,76%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.745.007 KM

LIČNA PRIMANJA

743.543 KM  (42,61%)

MATERIJAL I USLUGE

411.451 KM  (23,58%)

TRANSFERI I DOZNAKE

192.556 KM  (11,03%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

127.117 KM  ( 7,28%)

OTPLATA DUGOVA

270.340 KM  (15,49%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.110.170 KM

PORESKI PRIHODI

910.161 KM  (22,14%)

NEPORESKI PRIHODI

618.593 KM  (15,05%)

TRANSFERI I DONACIJE

981.416 KM  (23,88%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.600.000 KM  (38,93%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.120.002 KM

LIČNA PRIMANJA

593.253 KM  (19,01%)

MATERIJAL I USLUGE

239.807 KM  ( 7,69%)

TRANSFERI I DOZNAKE

240.436 KM  ( 7,71%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

199.706 KM  ( 6,40%)

OTPLATA DUGOVA

1.314.258 KM  (42,12%)

OSTALI RASHODI

528.909 KM  (16,95%)

PORESKI PRIHODI 2011. 767.110 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  56.044 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti56.044 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    52.730 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    3.262 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    43 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja iz samostalno obavljane djelatnosti
    9 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  23.505 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu9.426 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.545 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije12.534 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.894 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.779 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga115 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  684.667 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO684.667 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 695.055 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  3.312 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente3.043 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente269 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  638.987 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse13.872 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    13.872 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse19.413 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    19.363 KM
   • 722300 - Komunalne takse na motorna, drumska i priključna vozila
    50 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama605.702 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje el.energije
    581.766 KM
   • 722400 - Naknade za građevinsko zemljište
    10.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    8.091 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate
    2.134 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    1.918 KM
   • 722400 - Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka
    902 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    579 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće
    156 KM
   • 722400 - Naknada za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
    120 KM
   • 722400 - Naknada za vode za industrijske procese
    36 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  52.756 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi52.756 KM
   • 729100 - Ostali opštinski neporeski prihodi
    52.756 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 2.075.413 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  150.008 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje150.008 KM
   • 731200 - Ostali tekući grantovi iz zemlje
    147.008 KM
   • 731200 - Ostali kapitalni grantovi iz zemlje
    3.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  1.925.405 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.925.405 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite po osnovu rada
    1.472.500 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti saobraćaja i veza
    235.085 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    118.935 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti na rješenju problema izbjeglih i raseljenih lica
    39.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
    29.885 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave
    20.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    10.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 398.162 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  398.162 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova398.162 KM
   • 911400 - Primici od naplate zajmova datih privrednim društvima
    398.162 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 1.300.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  1.300.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova1.300.000 KM
   • 921200 - Primici od zajmova uzetih od banaka
    1.300.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 727.447 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  49.070 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti49.070 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    45.820 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    3.110 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    136 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja iz samostalno obavljane djelatnosti
    4 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  7.918 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu7.685 KM
   • 714100 - Porezi na nepokretnosti
    7.127 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    558 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone180 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije53 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.176 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.176 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  669.284 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO669.284 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO
    664.250 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO - poravnanje
    5.034 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 604.871 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  25.906 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente25.900 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente5 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  565.865 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse13.350 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    13.350 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse14.771 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    14.771 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama537.744 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje el.energije
    530.380 KM
   • 722400 - Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka
    2.746 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate
    2.349 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    1.412 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    533 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    192 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće
    72 KM
   • 722400 - Naknada za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
    45 KM
   • 722400 - Naknade za vode za uzgoj riba
    8 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    6 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  13.100 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi13.100 KM
   • 729100 - Ostali opštinski neporeski prihodi
    13.100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 392.996 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  7.797 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje7.797 KM
   • 731200 - Ostali tekući grantovi iz zemlje
    7.797 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  385.199 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave385.199 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite po osnovu rada
    250.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    72.087 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti saobraćaja i veza
    33.112 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave - Pomoć od opština
    30.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 284.655 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  5.950 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu5.950 KM
   • 811200 - Primici za motorna vozila
    5.950 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  278.705 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova278.705 KM
   • 911400 - Primici od naplate zajmova datih privrednim društvima
    278.705 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 440.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  440.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova440.000 KM
   • 921200 - Primici od zajmova uzetih od javnih preduzeća
    440.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 3.556 KMXZatvori:

 • 771000 - Prihodi obračunskog karaktera
  3.556 KM
  • 771600 - Dobici od prodaje imovine3.556 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 672.352 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  49.148 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti49.148 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    46.506 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    2.605 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    36 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  21.528 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu21.390 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    21.390 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije138 KM
   • 714300 - Porez na prenos nepokretnosti i prava
    138 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.324 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.243 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga81 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  600.352 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO600.352 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO
    600.352 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.072.626 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  85.188 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente85.188 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  893.649 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse20.229 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    20.229 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse19.041 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    17.936 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila
    600 KM
   • 722300 - Boravišna taksa
    505 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama850.379 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje el.energije
    841.116 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate
    2.346 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
    2.052 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    1.454 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    1.440 KM
   • 722400 - Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
    1.315 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    573 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
    72 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju električne energije dobijene korištenjem hidroenergije
    6 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    6 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga4.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    4.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  93.789 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi93.789 KM
   • 729100 - Ostali opštinski neporeski prihodi
    93.789 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 83.817 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  83.817 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave83.817 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    38.078 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, religije, porodice, omladine i sporta
    30.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    14.107 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave
    1.632 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 66.759 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  66.759 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova66.759 KM
   • 911400 - Primici od naplate zajmova datih privrednim društvima
    66.759 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 750 KMXZatvori:

 • 771000 - Prihodi obračunskog karaktera
  750 KM
  • 771600 - Dobici od prodaje imovine750 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 749.560 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  36.809 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti36.809 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    34.810 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    1.999 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  33.387 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu33.387 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    33.388 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  379 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda77 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga302 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  678.985 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO678.985 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 813.519 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  98.320 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente98.320 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  707.208 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse25.027 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    25.027 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse28.614 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    28.160 KM
   • 722300 - Boravišna taksa
    454 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama645.667 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje el.energije
    626.130 KM
   • 722400 - Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
    8.139 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    3.176 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    2.745 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate
    2.292 KM
   • 722400 - Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
    2.285 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    423 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    395 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
    72 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje puteva
    8 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga7.900 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  7.991 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi7.991 KM
   • 729100 - Ostali opštinski neporeski prihodi
    7.991 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 87.104 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  25.868 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje25.868 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  61.236 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave61.236 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 18.826 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  18.826 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova18.826 KM
   • 911400 - Primici od naplate zajmova datih privrednim društvima
    18.826 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 861.555 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  31.117 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti31.117 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    28.720 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    2.392 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    5 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  19.674 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu19.674 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    19.674 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  13.378 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda396 KM
  • 715300 - Akcize12.982 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  797.386 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO797.386 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO
    797.386 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 769.784 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  17.422 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente17.422 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  749.129 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse30.790 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    30.764 KM
   • 722100 - Posebna republička taksa na naftne derivate
    26 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse36.310 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    35.658 KM
   • 722300 - Boravišna taksa
    652 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama682.029 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje el.energije
    661.089 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    12.636 KM
   • 722400 - Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
    3.897 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate
    2.157 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    915 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    755 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    488 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
    90 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  16 KM
  • 723100 - Novčane kazne16 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  3.217 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi3.217 KM
   • 729100 - Ostali opštinski neporeski prihodi
    3.217 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 96.222 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  25.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje25.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  71.222 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave71.222 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    46.050 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    25.172 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 10.886 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  10.886 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova10.886 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 940.456 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  58.139 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti58.139 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    56.081 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    2.046 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost
    13 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  31.698 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu31.366 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    31.366 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone332 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  507 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda482 KM
  • 715300 - Akcize25 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  850.112 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO850.112 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 804.841 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  8.400 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente8.400 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  779.476 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse13.612 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    12.713 KM
   • 722100 - Posebna republička taksa na naftne derivate
    899 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse26.288 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    25.732 KM
   • 722300 - Boravišna taksa
    557 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama739.576 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje el.energije
    720.510 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    8.846 KM
   • 722400 - Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
    6.233 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate
    2.280 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    953 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    422 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    255 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
    70 KM
   • 722400 - Naknada za vode za uzgoj riba
    7 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  16.965 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi16.965 KM
   • 729100 - Ostali opštinski neporeski prihodi
    16.965 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 106.609 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  106.609 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave106.609 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    60.899 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    24.830 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave
    20.881 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 910.161 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  103 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak103 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  39.714 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti39.714 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  52.404 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu51.954 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije450 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  887 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda880 KM
  • 715300 - Akcize7 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  817.053 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO817.053 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 618.593 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  4.337 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente4.337 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  604.939 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse10.521 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse40.793 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama553.625 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  9.317 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi9.317 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 981.416 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  739.644 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva739.644 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  241.772 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta241.772 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 1.600.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  1.600.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova1.600.000 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 871.832 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  871.832 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate645.074 KM
   • 411100 - Centar za socijalni rad41.392 KM
    • 411100 - Opštinska uprava556.433 KM
     • 411100 - Skupština47.249 KM
     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih226.758 KM
      • 411200 - Centar za socijalni rad19.154 KM
       • 411200 - Opštinska uprava204.382 KM
        • 411200 - Skupština3.222 KM

       MATERIJAL I USLUGE 2011. 582.540 KMXZatvori:

       • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
        582.540 KM
        • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.200 KM
         • 412100 - Opštinska uprava2.200 KM
         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga76.827 KM
          • 412200 - Centar za socijalni rad3.099 KM
           • 412200 - Opštinska uprava72.793 KM
            • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
             21.321 KM
            • 412200 - Rashodi po osnovu utroška uglja
             7.874 KM
            • 412200 - Rashodi za ostale usluge prevoza
             7.639 KM
            • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
             7.566 KM
            • 412200 - Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona
             6.982 KM
            • 412200 - Rashodi za usluge korištenja mobilnog telefona
             6.545 KM
            • 412200 - Rashodi za ostale komunalne takse i usluge
             3.710 KM
            • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
             3.447 KM
            • 412200 - Rashodi za usluge deratizacije
             3.229 KM
            • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
             2.914 KM
            • 412200 - Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije
             1.474 KM
            • 412200 - Rashodi za ostale komunikacione usluge
             73 KM
            • 412200 - Rashodi za usluge održavanja čistoće
             19 KM
           • 412200 - Skupština935 KM
            • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
             935 KM
          • 412300 - Rashodi za režijski materijal20.387 KM
           • 412300 - Centar za socijalni rad563 KM
            • 412300 - Opštinska uprava19.824 KM
             • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
              6.777 KM
             • 412300 - Rashodi za knjige
              3.530 KM
             • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
              3.058 KM
             • 412300 - Rashodi za službena glasila
              1.042 KM
             • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
              979 KM
             • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće
              964 KM
             • 412300 - Rashodi za kancelarijska pomagala
              945 KM
             • 412300 - Rashodi za stručne časopise
              601 KM
             • 412300 - Rashodi za dnevnu štampu
              600 KM
             • 412300 - Rashodi za ostali materijal za održavanje čistoće
              557 KM
             • 412300 - Rashodi za registrator, fascikle i omote
              486 KM
             • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
              233 KM
             • 412300 - Rashodi za pomagala za održavanje čistoće
              52 KM
           • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene3.545 KM
            • 412400 - Opštinska uprava3.545 KM
             • 412400 - Rashodi za materijal za sportske i rekreativne aktivnosti
              1.040 KM
             • 412400 - Rashodi za ostali specijalni materijal
              995 KM
             • 412400 - Rashodi za materijal za potrebe civilne zaštite
              594 KM
             • 412400 - Rashodi za materijal za potrebe policije
              367 KM
             • 412400 - Rashodi za materijal za potrebe obrazovnog procesa
              319 KM
             • 412400 - Rashodi za biljke
              230 KM
           • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje69.984 KM
            • 412500 - Centar za socijalni rad183 KM
             • 412500 - Opštinska uprava69.801 KM
              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
               26.453 KM
              • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada
               15.330 KM
              • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje ostalih građevinskih objekata
               13.156 KM
              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
               5.884 KM
              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata vazdušnog i vodenog saobraćaja
               5.000 KM
              • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje opreme
               1.402 KM
              • 412500 - Rashodi za molerske radove
               1.211 KM
              • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
               521 KM
              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske opreme
               300 KM
              • 412500 - Rashodi za radove na krovu
               250 KM
              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje grijne, rashladne i zaštitne opreme
               175 KM
              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje komunikacione opreme
               100 KM
              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje specijalne opreme
               19 KM
            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja34.766 KM
             • 412600 - Centar za socijalni rad2.334 KM
              • 412600 - Opštinska uprava32.432 KM
               • 412600 - Rashodi po osnovu utroška benzina
                12.847 KM
               • 412600 - Rashodi po osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                10.245 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu smještaja i hrane na službenim putovanjima u zemlji
                3.634 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji
                2.600 KM
               • 412600 - Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvu
                2.161 KM
               • 412600 - Rashodi po osnovu smještaja i hrane na službenim putovanjima u inostranstvu
                489 KM
               • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u inostranstvu
                264 KM
               • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u zemlji
                103 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na službenim putovanjim u zemlji
                76 KM
               • 412600 - Ostali rashodi po osnovu utroška goriva
                13 KM
             • 412700 - Rashodi za stručne usluge51.018 KM
              • 412700 - Centar za socijalni rad2.851 KM
               • 412700 - Opštinska uprava48.167 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije
                 20.000 KM
                • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                 5.369 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa - banke
                 4.549 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa i informatičkih tekstova
                 2.989 KM
                • 412700 - Rashodi za troškove održavanja licenci
                 2.895 KM
                • 412700 - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                 2.460 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge reklama i propagande i odnosa sa javnošću
                 2.373 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računarskih programa
                 1.447 KM
                • 412700 - Rashodi za osiguranje vozila
                 1.149 KM
                • 412700 - Rashodi za ostale kompjuterske usluge
                 936 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge vještačenja
                 700 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge notara
                 641 KM
                • 412700 - Rashodi za obrazovne i edukativne usluge
                 550 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računara i biro opreme
                 503 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge isplata - pošte
                 387 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge štampanja, grafičke obrade, kopiranja, uvezivanja i sl.
                 288 KM
                • 412700 - Rashodi za troškove registracije vozila
                 220 KM
                • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                 200 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge izrade fotografije i filma
                 176 KM
                • 412700 - Rashodi za ostale finansijske usluge
                 170 KM
                • 412700 - Rashodi za ostale pravne i administrativne usluge
                 110 KM
                • 412700 - Rashodi za ostale usluge informisanja i medija
                 55 KM
              • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine69.642 KM
               • 412800 - Opštinska uprava69.642 KM
                • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne energije na javnim površinama
                 41.803 KM
                • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                 25.815 KM
                • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                 2.024 KM
              • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi254.171 KM
               • 412900 - Centar za socijalni rad4.386 KM
                • 412900 - Opštinska uprava147.978 KM
                 • 412900 - Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa
                  81.211 KM
                 • 412900 - Ostali rashodi po sudskim rješenjima
                  40.038 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                  18.169 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl.
                  3.279 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu povrata poreza i doprinosa
                  1.977 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu plata za stručne ispite za zaposlene
                  1.600 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu specijalizacije i školovanja zaposlenih
                  800 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa, javnih taksi i naknada na teret poslodavca
                  537 KM
                 • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
                  206 KM
                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                  161 KM
                • 412900 - Skupština101.807 KM
                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
                  101.807 KM

              TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 503.836 KMXZatvori:

              • 415000 - Grantovi
               266.544 KM
               • 415200 - Grantovi u zemlji266.544 KM
                • 415200 - Direktni troškovi budžeta266.544 KM
                 • 415200 - Ostali kapitalni grantovi u zemlji
                  83.531 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom - Boračka organizacija
                  62.874 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - kultura i religija
                  24.460 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima - Crveni krst
                  19.016 KM
                 • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Izborna komisija
                  13.200 KM
                 • 415200 - Ostali tekući grantovi u zemlji - Turistička organizacija
                  12.865 KM
                 • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženja građana
                  11.934 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
                  10.548 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima
                  9.880 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - osnovno i srednje obrazovanje
                  4.754 KM
                 • 415200 - Ostali tekući grantovi u zemlji - Biblioteka Božidar
                  3.410 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima
                  3.153 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Komunalno
                  2.199 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima
                  2.000 KM
                 • 415200 - Ostali tekući grantovi - Sindikalna organizacija
                  1.620 KM
                 • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženje penzionera
                  800 KM
                 • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima
                  300 KM
              • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
               234.330 KM
               • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova234.330 KM
                • 416100 - Centar za socijalni rad45.297 KM
                 • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
                  45.297 KM
                • 416100 - Direktni troškovi budžeta189.033 KM
                 • 416100 - Tekuće pomoći građanima u naturi iz budžeta Republike, opština i gradova
                  117.624 KM
                 • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - prevoz đaka
                  38.739 KM
                 • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - stipendije
                  21.600 KM
                 • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglicama i raseljenim licima
                  8.711 KM
                 • 416100 - Tekuće pomoći sportistima
                  1.359 KM
                 • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima i nezaposlenim licima
                  1.000 KM
              • 481000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
               2.962 KM
               • 481400 - Transferi mjesnim zajednicama2.962 KM
                • 481400 - Direktni troškovi budžeta2.962 KM

               NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 3.069.579 KMXZatvori:

               • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                2.754.894 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata2.610.445 KM
                 • 511100 - Opštinska uprava2.610.445 KM
                  • 511100 - Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta za PPB i RVI
                   1.764.538 KM
                  • 511100 - Izgradnja sportsko - rekreativnog centra (balon sala)
                   341.015 KM
                  • 511100 - Objekat poslovne zgrade - Hipex
                   124.083 KM
                  • 511100 - Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Kopači - Borak Brdo
                   106.369 KM
                  • 511100 - Elektrifikacija naselja Bučje - Vlahovići
                   78.642 KM
                  • 511100 - Javna rasvjeta u dijelu oko zgrade opštine i dijela magistralnog puta Goražde - Ustiprača (led svjetiljke)
                   54.046 KM
                  • 511100 - Kupovina nekretnina
                   53.530 KM
                  • 511100 - Izvođenje radova na regulaciji dijela potoka Donja Sopotnica
                   46.215 KM
                  • 511100 - Izgradnja rezervoara u povratničkom naselju Hladila
                   18.088 KM
                  • 511100 - Izvođenje radova na modernizaciji i sfaltiranju lokalnog puta u naselju Podkozara
                   9.941 KM
                  • 511100 - Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Donja Sopotnica
                   7.007 KM
                  • 511100 - Izvođenje radova na produženju ulične rasvjete u naseljima Podkozara i donja Sopotnica
                   6.971 KM
                • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme144.449 KM
                 • 511300 - Opštinska uprava144.449 KM
                  • 511300 - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekta MBTS
                   29.948 KM
                  • 511300 - Nabavka autobusa
                   25.740 KM
                  • 511300 - Nabavka putničkog motornog vozila
                   23.550 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za namještak obrazovnih, naučnih i kulturnih ustanova
                   18.595 KM
                  • 511300 - Oprema za veterinarsku stanicu
                   15.193 KM
                  • 511300 - Nabavka i montaža uređaja za video nadzor na raskrsnici magistralnih puteva u Ustiprači
                   12.850 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku ostale grijne, rashladne i zaštitne opreme
                   9.978 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog materija
                   5.997 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
                   1.688 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku komunalne opreme
                   702 KM
                  • 511300 - Izdaci za nabavku TV opreme
                   208 KM
               • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                314.685 KM
                • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta312.685 KM
                 • 513100 - Opštinska uprava312.685 KM
                  • 513100 - Kupovina zemljišta - fabrika žice
                   233.051 KM
                  • 513100 - Kupovina zemljišta Hip-ex
                   79.634 KM
                • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu2.000 KM
                 • 513700 - Centar za socijalni rad2.000 KM

                FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

                RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 103.521 KMXZatvori:

                • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                 103.521 KM
                 • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove87.840 KM
                  • 413300 - Opštinska uprava87.840 KM
                  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova15.600 KM
                   • 413700 - Opštinska uprava15.600 KM
                   • 413800 - Rashodi na osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika81 KM
                    • 413800 - Opštinska uprava81 KM

                   OTPLATA DUGOVA 2011. 85.660 KMXZatvori:

                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                    85.660 KM
                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji85.660 KM
                     • 621300 - Opštinska uprava85.660 KM

                    OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

                    LIČNA PRIMANJA 2012. 1.557.106 KMXZatvori:

                    • 411000 - Rashodi za lična primanja
                     1.557.106 KM
                     • 411100 - Rashodi za bruto plate680.436 KM
                      • 411100 - Centar za socijalni rad41.206 KM
                       • 411100 - Opštinska uprava591.329 KM
                        • 411100 - Skupština47.901 KM
                        • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih876.671 KM
                         • 411200 - Centar za socijalni rad21.609 KM
                          • 411200 - Opštinska uprava759.859 KM
                           • 411200 - Skupština95.202 KM
                            • 411200 - Rashodi za ostale naknade
                             87.027 KM
                            • 411200 - Rashodi za bruto naknade troskova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
                             8.176 KM

                         MATERIJAL I USLUGE 2012. 573.556 KMXZatvori:

                         • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                          573.556 KM
                          • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.400 KM
                           • 412100 - Opštinska uprava2.400 KM
                           • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga75.002 KM
                            • 412200 - Centar za socijalni rad3.363 KM
                             • 412200 - Opštinska uprava71.639 KM
                              • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                               20.800 KM
                              • 412200 - Rashodi po osnovu utroška uglja
                               10.958 KM
                              • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                               8.788 KM
                              • 412200 - Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona
                               7.880 KM
                              • 412200 - Rashodi za usluge korištenja mobilnog telefona
                               5.979 KM
                              • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drveta
                               4.600 KM
                              • 412200 - Rashodi za usluge deratizacije
                               4.468 KM
                              • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                               3.363 KM
                              • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
                               1.431 KM
                              • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                               993 KM
                              • 412200 - Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije
                               983 KM
                              • 412200 - Rashodi za ostale komunikacione usluge
                               727 KM
                              • 412200 - Rashodi za centralno grijanje
                               670 KM
                            • 412300 - Rashodi za režijski materijal14.119 KM
                             • 412300 - Centar za socijalni rad484 KM
                              • 412300 - Opštinska uprava13.635 KM
                               • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                                4.704 KM
                               • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
                                2.280 KM
                               • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                                1.376 KM
                               • 412300 - Rashodi za službena glasila
                                1.274 KM
                               • 412300 - Rashodi za stručne časopise
                                1.262 KM
                               • 412300 - Rashodi za pomagala za održavanje čistoće
                                670 KM
                               • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće
                                619 KM
                               • 412300 - Rashodi za registrator, fascikle i omote
                                504 KM
                               • 412300 - Rashodi za dnevnu štampu
                                471 KM
                               • 412300 - Rashodi za ostali materijal za održavanje čistoće
                                209 KM
                               • 412300 - Rashodi za knjige
                                200 KM
                               • 412300 - Rashodi za kancelarijska pomagala
                                67 KM
                             • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.998 KM
                              • 412400 - Opštinska uprava1.998 KM
                               • 412400 - Rashodi za materijal za sportske i rekreativne aktivnosti
                                1.254 KM
                               • 412400 - Rashodi za ostali specijalni materijal
                                744 KM
                             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje64.657 KM
                              • 412500 - Centar za socijalni rad37 KM
                               • 412500 - Opštinska uprava64.620 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                                 43.401 KM
                                • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada
                                 8.744 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                 7.484 KM
                                • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje ostalih građevinskih objekata
                                 4.327 KM
                                • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje opreme - usluge
                                 355 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje centralnog grijanja
                                 150 KM
                                • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                                 112 KM
                                • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje opreme
                                 46 KM
                              • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja33.893 KM
                               • 412600 - Centar za socijalni rad1.208 KM
                                • 412600 - Opštinska uprava32.685 KM
                                 • 412600 - Rashodi po osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                                  23.955 KM
                                 • 412600 - Rashodi na osnovu smještaja i hrane na službenim putovanjima u zemlji
                                  3.387 KM
                                 • 412600 - Rashodi po osnovu utroška benzina
                                  2.834 KM
                                 • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji
                                  1.340 KM
                                 • 412600 - Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvu
                                  743 KM
                                 • 412600 - Ostali rashodi po osnovu utroška plina
                                  200 KM
                                 • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u zemlji
                                  144 KM
                                 • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na službenim putovanjim u zemlji
                                  50 KM
                                 • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u inostranstvu
                                  32 KM
                               • 412700 - Rashodi za stručne usluge19.001 KM
                                • 412700 - Centar za socijalni rad931 KM
                                 • 412700 - Opštinska uprava18.070 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa - banke
                                   3.113 KM
                                  • 412700 - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                                   2.040 KM
                                  • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                   1.958 KM
                                  • 412700 - Rashodi za osiguranje vozila
                                   1.805 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge notara
                                   1.792 KM
                                  • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                   1.169 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa i informatičkih tekstova
                                   1.132 KM
                                  • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                                   1.000 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge isplata - pošte
                                   994 KM
                                  • 412700 - Rashodi za obrazovne i edukativne usluge
                                   800 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge vještačenja
                                   530 KM
                                  • 412700 - Rashodi za ostale pravne i administrativne usluge
                                   526 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računarskih programa
                                   500 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računara i biro opreme
                                   325 KM
                                  • 412700 - Rashodi za usluge štampanja, grafičke obrade, kopiranja, uvezivanja i sl.
                                   170 KM
                                  • 412700 - Rashodi za troškove registracije vozila
                                   116 KM
                                  • 412700 - Rashodi za ostale usluge informisanja i medija
                                   100 KM
                                • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine164.589 KM
                                 • 412800 - Opštinska uprava164.589 KM
                                  • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne energije na javnim površinama
                                   64.061 KM
                                  • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                   57.014 KM
                                  • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                                   39.913 KM
                                  • 412800 - Rashodi za usluge zaštite životne sredine
                                   3.600 KM
                                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi197.899 KM
                                 • 412900 - Centar za socijalni rad5.204 KM
                                  • 412900 - Opštinska uprava192.695 KM
                                   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
                                    96.609 KM
                                   • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                                    58.615 KM
                                   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                    15.634 KM
                                   • 412900 - Rashodi po osnovu isplate kamate po sudskim rješenjima
                                    7.262 KM
                                   • 412900 - Rashodi po osnovu advokata i pravnih usluga
                                    6.237 KM
                                   • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
                                    2.967 KM
                                   • 412900 - Rashodi po osnovu povrata poreza i doprinosa
                                    1.568 KM
                                   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                    1.050 KM
                                   • 412900 - Rashodi po osnovu plata za stručne ispite za zaposlene
                                    920 KM
                                   • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima upravnih odbora i nadzornih tijela
                                    802 KM
                                   • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl.
                                    640 KM
                                   • 412900 - Ostali rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                    390 KM

                                TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 282.342 KMXZatvori:

                                • 415000 - Grantovi
                                 178.640 KM
                                 • 415200 - Grantovi u zemlji178.640 KM
                                  • 415200 - Direktni troškovi budžeta178.640 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom - Boračka organizacija
                                    39.604 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - kultura i religija
                                    31.984 KM
                                   • 415200 - Ostali kapitalni grantovi u zemlji
                                    24.000 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima - Crveni krst
                                    19.175 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Komunalno
                                    13.590 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
                                    11.575 KM
                                   • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Izborna komisija
                                    8.450 KM
                                   • 415200 - Ostali tekući grantovi u zemlji - Turistička organizacija
                                    6.900 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima
                                    6.300 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima
                                    4.308 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - osnovno i srednje obrazovanje
                                    3.454 KM
                                   • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženje penzionera
                                    2.500 KM
                                   • 415200 - Ostali tekući grantovi u zemlji - Biblioteka Božidar Goraždanin
                                    2.500 KM
                                   • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženja građana
                                    2.300 KM
                                   • 415200 - Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima
                                    2.000 KM
                                • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                 98.730 KM
                                 • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova98.730 KM
                                  • 416100 - Centar za socijalni rad47.296 KM
                                   • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
                                    47.296 KM
                                  • 416100 - Direktni troškovi budžeta51.434 KM
                                   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - prevoz đaka
                                    36.385 KM
                                   • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta republike, opština i gradova
                                    4.840 KM
                                   • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima i nezaposlenim licima
                                    4.523 KM
                                   • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, RVI i civilnih žrtava rata
                                    2.300 KM
                                   • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i mladima
                                    1.320 KM
                                   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - stipendije
                                    1.050 KM
                                   • 416100 - Tekuće pomoći građanima u naturi iz budžeta Republike, opština i gradova
                                    1.016 KM
                                • 481000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
                                 4.972 KM
                                 • 481400 - Transferi mjesnim zajednicama4.972 KM
                                  • 481400 - Direktni troškovi budžeta4.972 KM

                                 NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 983.702 KMXZatvori:

                                 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                  980.566 KM
                                  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata963.873 KM
                                   • 511100 - Opštinska uprava963.873 KM
                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i jedinica za posebne
                                     540.732 KM
                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje sportsko - rekreativnog objekta - Sportska sala
                                     202.372 KM
                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i autoputeva - put Borak Brdo
                                     150.566 KM
                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju komunikacionih i električnih vodova
                                     23.091 KM
                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje vodenih puteva
                                     22.153 KM
                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjetljenja , trotoara i ograda - LED
                                     19.980 KM
                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda, kanalizacija
                                     4.980 KM
                                  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme16.282 KM
                                   • 511300 - Opštinska uprava16.282 KM
                                    • 511300 - Izdaci za nabavku radio opreme
                                     13.543 KM
                                    • 511300 - Izdaci za nabavku ostale medicinske i laboratorijske opreme
                                     1.145 KM
                                    • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
                                     1.031 KM
                                    • 511300 - Izdaci za nabavku TV opreme
                                     350 KM
                                    • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
                                     213 KM
                                  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu410 KM
                                   • 511700 - Opštinska uprava410 KM
                                    • 511700 - Izdaci za računarske programe
                                     410 KM
                                 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                                  3.136 KM
                                  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta3.136 KM
                                   • 513100 - Opštinska uprava3.136 KM
                                    • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta - otkup zemljišta od fabrike Žice
                                     3.136 KM

                                 FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                                 RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 148.836 KMXZatvori:

                                 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                  148.836 KM
                                  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove139.592 KM
                                   • 413300 - Opštinska uprava139.592 KM
                                   • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata9.244 KM
                                    • 413900 - Opštinska uprava9.244 KM

                                   OTPLATA DUGOVA 2012. 113.380 KMXZatvori:

                                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                    113.380 KM
                                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji113.380 KM
                                     • 621300 - Opštinska uprava113.380 KM

                                    OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                                    LIČNA PRIMANJA 2013. 990.364 KMXZatvori:

                                    • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                     990.364 KM
                                     • 411100 - Rashodi za bruto plate662.776 KM
                                      • 411100 - Administrativna služba589.097 KM
                                       • 411100 - Centar za socijalni rad38.199 KM
                                        • 411100 - Skupština35.480 KM
                                         • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                          23.675 KM
                                         • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                          11.805 KM
                                       • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih327.588 KM
                                        • 411200 - Administrativna služba305.195 KM
                                         • 411200 - Centar za socijalni rad18.325 KM
                                          • 411200 - Skupština4.068 KM
                                           • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose za naknade
                                            3.263 KM
                                           • 411200 - Rashodi za naknade za topli obrok, regres, zimnicu i ogrev
                                            804 KM

                                        MATERIJAL I USLUGE 2013. 411.892 KMXZatvori:

                                        • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                         411.892 KM
                                         • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.000 KM
                                          • 412100 - Administrativna služba1.000 KM
                                          • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga60.265 KM
                                           • 412200 - Administrativna služba53.816 KM
                                            • 412200 - Rashodi po osnovu utroška uglja
                                             16.311 KM
                                            • 412200 - Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona
                                             8.125 KM
                                            • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                             5.603 KM
                                            • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drveta
                                             5.559 KM
                                            • 412200 - Rashodi za usluge deratizacije
                                             4.668 KM
                                            • 412200 - Rashodi za usluge korištenja mobilnog telefona
                                             3.855 KM
                                            • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                                             2.824 KM
                                            • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
                                             2.412 KM
                                            • 412200 - Rashodi za ostale komunalne usluge
                                             1.884 KM
                                            • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                                             1.199 KM
                                            • 412200 - Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije
                                             719 KM
                                            • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                             655 KM
                                            • 412200 - Rashodi za ostale komunikacione usluge
                                             1 KM
                                           • 412200 - Centar za socijalni rad3.781 KM
                                            • 412200 - Mjesne zajednice820 KM
                                             • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                                              638 KM
                                             • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                              183 KM
                                            • 412200 - Narodna biblioteka Božidar Goraždanin1.848 KM
                                             • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                              1.315 KM
                                             • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                              532 KM
                                           • 412300 - Rashodi za režijski materijal9.912 KM
                                            • 412300 - Administrativna služba9.561 KM
                                             • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                                              3.546 KM
                                             • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
                                              2.417 KM
                                             • 412300 - Rashodi za službena glasila
                                              1.635 KM
                                             • 412300 - Rashodi za registrator, fascikle i omote
                                              562 KM
                                             • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće
                                              455 KM
                                             • 412300 - Rashodi za knjige
                                              277 KM
                                             • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                                              234 KM
                                             • 412300 - Rashodi za dnevnu štampu
                                              186 KM
                                             • 412300 - Rashodi za pomagala za održavanje čistoće
                                              128 KM
                                             • 412300 - Rashodi za kancelarijska pomagala
                                              119 KM
                                            • 412300 - Centar za socijalni rad351 KM
                                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje27.984 KM
                                             • 412500 - Administrativna služba27.984 KM
                                              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                                               16.906 KM
                                              • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada
                                               4.058 KM
                                              • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje ostalih građevinskih objekata
                                               3.775 KM
                                              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                               2.175 KM
                                              • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje opreme
                                               1.069 KM
                                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja14.137 KM
                                             • 412600 - Administrativna služba13.246 KM
                                              • 412600 - Rashodi po osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                                               7.470 KM
                                              • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji
                                               1.780 KM
                                              • 412600 - Rashodi po osnovu utroška benzina
                                               1.651 KM
                                              • 412600 - Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvu
                                               1.183 KM
                                              • 412600 - Rashodi na osnovu smještaja i hrane na službenim putovanjima u zemlji
                                               544 KM
                                              • 412600 - Ostali rashodi po osnovu utroška goriva
                                               217 KM
                                              • 412600 - Rashodi po osnvu smještaja i hrane na službenim putovanjima u inostranstvu
                                               206 KM
                                              • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u zemlji
                                               126 KM
                                              • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u inostranstvu
                                               51 KM
                                              • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na službenim putovanjim u zemlji
                                               19 KM
                                             • 412600 - Centar za socijalni rad711 KM
                                              • 412600 - Narodna biblioteka Božidar Goraždanin180 KM
                                               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i dnevnica u zemlji
                                                100 KM
                                               • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                80 KM
                                             • 412700 - Rashodi za stručne usluge14.135 KM
                                              • 412700 - Administrativna služba13.981 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa - banke
                                                3.730 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa i informatičkih tekstova
                                                2.972 KM
                                               • 412700 - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                                                1.920 KM
                                               • 412700 - Rashodi za osiguranje vozila
                                                1.753 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge štampanja, grafičke obrade, kopiranja, uvezivanja i sl.
                                                1.194 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge vještačenja
                                                650 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge notara
                                                530 KM
                                               • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                                431 KM
                                               • 412700 - Rashodi za troškove registracije vozila
                                                371 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge isplata - pošte
                                                270 KM
                                               • 412700 - Rashodi za usluge održavanja licenci
                                                100 KM
                                               • 412700 - Rashodi za obrazovne i edukativne usluge
                                                60 KM
                                              • 412700 - Centar za socijalni rad4 KM
                                               • 412700 - Narodna biblioteka Božidar Goraždanin150 KM
                                               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine107.319 KM
                                                • 412800 - Administrativna služba107.319 KM
                                                 • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                                                  54.213 KM
                                                 • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne energije na javnim površinama
                                                  53.013 KM
                                                 • 412800 - Rashodi za usluge zaštite životne sredine
                                                  94 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi177.139 KM
                                                • 412900 - Administrativna služba124.933 KM
                                                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
                                                  37.476 KM
                                                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                                                  33.303 KM
                                                 • 412900 - Ostali rashodi po sudskim rješenjima
                                                  12.894 KM
                                                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
                                                  9.631 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu isplate kamate po sudskim rješenjima
                                                  8.524 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                  6.497 KM
                                                 • 412900 - Ostali rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                  5.650 KM
                                                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                  5.568 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
                                                  2.345 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl.
                                                  1.386 KM
                                                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima upravnih odbora i nadzornih tijela
                                                  1.260 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu plata za stručne ispite za zaposlene
                                                  400 KM
                                                • 412900 - Skupština49.221 KM
                                                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
                                                  49.221 KM
                                                • 412900 - Turistička organizacija Novo Goražde2.986 KM

                                               TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 358.931 KMXZatvori:

                                               • 415000 - Grantovi
                                                239.532 KM
                                                • 415200 - Grantovi u zemlji239.532 KM
                                                 • 415200 - Ostala budžetska potrošnja239.532 KM
                                                  • 415200 - Ostali kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji-zašt.spom.kulture
                                                   44.917 KM
                                                  • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom - Boračka organizacija
                                                   39.209 KM
                                                  • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima
                                                   30.961 KM
                                                  • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima - Crveni krst
                                                   30.376 KM
                                                  • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - kultura i religija
                                                   28.160 KM
                                                  • 415200 - Ostali kapitalni grantovi u zemlji
                                                   27.852 KM
                                                  • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženja građana
                                                   14.075 KM
                                                  • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
                                                   9.928 KM
                                                  • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Izborna komisija
                                                   7.580 KM
                                                  • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Komunalno
                                                   2.661 KM
                                                  • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji-vatrogasno društvo
                                                   2.000 KM
                                                  • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - osnovno i srednje obrazovanje
                                                   1.513 KM
                                                  • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženje penzionera
                                                   300 KM
                                               • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                119.400 KM
                                                • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova119.400 KM
                                                 • 416100 - Centar za socijalni rad68.138 KM
                                                  • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
                                                   68.138 KM
                                                 • 416100 - Ostala budžetska potrošnja51.262 KM
                                                  • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - prevoz đaka
                                                   33.301 KM
                                                  • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - stipendije
                                                   12.650 KM
                                                  • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima i nezaposlenim licima
                                                   3.761 KM
                                                  • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i mladima
                                                   1.550 KM

                                               NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 80.393 KMXZatvori:

                                               • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                80.393 KM
                                                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata80.393 KM
                                                 • 511100 - Administrativna služba80.393 KM
                                                  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje sportsko - rekreativnog objekta - Sportska sala
                                                   40.832 KM
                                                  • 511100 - Izdaci za izgradnju komunikacionih i električnih vodova
                                                   39.561 KM

                                               FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                                               RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 182.956 KMXZatvori:

                                               • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                182.956 KM
                                                • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove167.088 KM
                                                 • 413300 - Administrativna služba167.088 KM
                                                 • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata15.869 KM
                                                  • 413900 - Administrativna služba15.869 KM

                                                 OTPLATA DUGOVA 2013. 169.360 KMXZatvori:

                                                 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                  169.360 KM
                                                  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji169.360 KM
                                                   • 621300 - Administrativna služba169.360 KM
                                                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka
                                                     120.360 KM
                                                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od privrednih društava
                                                     49.000 KM

                                                 OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                                 LIČNA PRIMANJA 2014. 862.296 KMXZatvori:

                                                 • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                  862.296 KM
                                                  • 411100 - Rashodi za bruto plate564.552 KM
                                                   • 411100 - Administrativna služba504.009 KM
                                                    • 411100 - Centar za socijalni rad40.644 KM
                                                     • 411100 - Skupština19.898 KM
                                                      • 411100 - Rashodi za osnovnu platu
                                                       12.000 KM
                                                      • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                                       7.898 KM
                                                    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih297.744 KM
                                                     • 411200 - Administrativna služba288.124 KM
                                                      • 411200 - Centar za socijalni rad9.620 KM

                                                     MATERIJAL I USLUGE 2014. 398.881 KMXZatvori:

                                                     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                      398.881 KM
                                                      • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga54.993 KM
                                                       • 412200 - Administrativna služba49.948 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona
                                                         8.925 KM
                                                        • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                                         8.107 KM
                                                        • 412200 - Rashodi po osnovu utroška uglja
                                                         6.599 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za usluge korištenja mobilnog telefona
                                                         5.968 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za usluge deratizacije
                                                         5.320 KM
                                                        • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drveta
                                                         5.150 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                                                         3.415 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
                                                         2.507 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije
                                                         2.229 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                                         878 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za usluge prevoza
                                                         650 KM
                                                        • 412200 - Rashodi za ostale komunikacione usluge
                                                         200 KM
                                                       • 412200 - Centar za socijalni rad3.206 KM
                                                        • 412200 - Mjesne zajednice401 KM
                                                         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                                                          355 KM
                                                         • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                          46 KM
                                                        • 412200 - Narodna biblioteka Božidar Goraždanin1.440 KM
                                                         • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                                          1.262 KM
                                                         • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                          178 KM
                                                       • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.698 KM
                                                        • 412300 - Administrativna služba7.698 KM
                                                         • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                          4.770 KM
                                                         • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                                          1.935 KM
                                                         • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                          993 KM
                                                       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje55.977 KM
                                                        • 412500 - Administrativna služba55.976 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                                                          45.951 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje ostalih građevinskih objekata
                                                          5.763 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                          2.179 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada
                                                          1.215 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje istorijskih i kulturnih spomenika
                                                          700 KM
                                                         • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                                                          168 KM
                                                       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.763 KM
                                                        • 412600 - Administrativna služba10.663 KM
                                                         • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                          8.392 KM
                                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                                          1.929 KM
                                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu
                                                          342 KM
                                                        • 412600 - Centar za socijalni rad100 KM
                                                        • 412700 - Rashodi za stručne usluge16.884 KM
                                                         • 412700 - Administrativna služba16.534 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                                           7.748 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                           3.803 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                                           2.033 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                           1.916 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za usluge vještačenja
                                                           540 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                           414 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                           80 KM
                                                         • 412700 - Centar za socijalni rad351 KM
                                                         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine70.542 KM
                                                          • 412800 - Administrativna služba70.542 KM
                                                           • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne energije na javnim površinama - rasvjeta
                                                            62.628 KM
                                                           • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                                                            7.914 KM
                                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi182.024 KM
                                                          • 412900 - Administrativna služba127.300 KM
                                                           • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
                                                            66.342 KM
                                                           • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                            42.222 KM
                                                           • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                            8.420 KM
                                                           • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                            5.289 KM
                                                           • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                                            4.108 KM
                                                           • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
                                                            500 KM
                                                           • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                            419 KM
                                                          • 412900 - Centar za socijalni rad213 KM
                                                           • 412900 - Mjesne zajednice1.200 KM
                                                            • 412900 - Skupština52.208 KM
                                                             • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
                                                              51.740 KM
                                                             • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa na teret poslodavca
                                                              468 KM
                                                            • 412900 - Turistička organizacija Novo Goražde1.100 KM

                                                           TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 286.661 KMXZatvori:

                                                           • 415000 - Grantovi
                                                            169.222 KM
                                                            • 415200 - Grantovi u zemlji169.222 KM
                                                             • 415200 - Ostala budžetska potrošnja169.222 KM
                                                              • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji-vatrogasno društvo
                                                               31.450 KM
                                                              • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima - Crveni krst
                                                               25.949 KM
                                                              • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - kultura i religija
                                                               23.247 KM
                                                              • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima
                                                               22.822 KM
                                                              • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom - Boračka organizacija
                                                               19.565 KM
                                                              • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
                                                               19.482 KM
                                                              • 415200 - Ostali kapitalni grantovi u zemlji
                                                               7.061 KM
                                                              • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Izborna komisija
                                                               6.838 KM
                                                              • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - osnovno i srednje obrazovanje
                                                               6.649 KM
                                                              • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Komunalno
                                                               2.635 KM
                                                              • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženje penzionera
                                                               2.050 KM
                                                              • 415200 - Civilna zaštita
                                                               1.474 KM
                                                           • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                            117.439 KM
                                                            • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova117.439 KM
                                                             • 416100 - Centar za socijalni rad66.938 KM
                                                              • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
                                                               66.938 KM
                                                             • 416100 - Ostala budžetska potrošnja50.502 KM
                                                              • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - stipendije
                                                               25.010 KM
                                                              • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - prevoz đaka
                                                               23.392 KM
                                                              • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima i nezaposlenim licima
                                                               900 KM
                                                              • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i mladima
                                                               600 KM
                                                              • 416100 - Tekuće pomoći građanima u naturi
                                                               600 KM

                                                           NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 63.985 KMXZatvori:

                                                           • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                            63.985 KM
                                                            • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata61.929 KM
                                                             • 511100 - Administrativna služba61.929 KM
                                                              • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje sportsko - rekreativnog objekta - Sportska dvorana
                                                               61.929 KM
                                                            • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme2.056 KM
                                                             • 511300 - Administrativna služba2.056 KM

                                                            FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                            RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 150.577 KMXZatvori:

                                                            • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                             150.577 KM
                                                             • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove117.415 KM
                                                              • 413300 - Administrativna služba117.415 KM
                                                              • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata33.162 KM
                                                               • 413900 - Administrativna služba33.162 KM

                                                              OTPLATA DUGOVA 2014. 212.706 KMXZatvori:

                                                              • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                               212.706 KM
                                                               • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji212.706 KM
                                                                • 621300 - Administrativna služba212.706 KM
                                                                 • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka
                                                                  128.706 KM
                                                                 • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od privrednih društava
                                                                  84.000 KM

                                                              OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                                              LIČNA PRIMANJA 2015. 783.435 KMXZatvori:

                                                              • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                               783.435 KM
                                                               • 411100 - Rashodi za bruto plate509.094 KM
                                                                • 411100 - Administrativna služba471.266 KM
                                                                 • 411100 - Centar za socijalni rad37.828 KM
                                                                 • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih274.341 KM
                                                                  • 411200 - Administrativna služba267.901 KM
                                                                   • 411200 - Centar za socijalni rad6.440 KM

                                                                  MATERIJAL I USLUGE 2015. 263.774 KMXZatvori:

                                                                  • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                   263.774 KM
                                                                   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga35.474 KM
                                                                    • 412200 - Administrativna služba30.310 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška uglja
                                                                      5.482 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona
                                                                      5.164 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                                                      5.015 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za usluge korištenja mobilnog telefona
                                                                      4.256 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije
                                                                      2.761 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                                                                      2.415 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
                                                                      1.771 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drveta
                                                                      1.303 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                                                      936 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                                                                      695 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za ostale usluge prevoza
                                                                      268 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za ostale komunikacione usluge
                                                                      245 KM
                                                                    • 412200 - Centar za socijalni rad3.279 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi na osnovu komunikacionih usluga
                                                                      1.876 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                                                                      1.174 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih usluga
                                                                      228 KM
                                                                    • 412200 - Mjesne zajednice755 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                                                                      755 KM
                                                                    • 412200 - Narodna biblioteka Božidar Goraždanin1.131 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                                                      1.034 KM
                                                                     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                                      97 KM
                                                                   • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.770 KM
                                                                    • 412300 - Administrativna služba5.771 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                                                                      3.077 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za papir i obrasce
                                                                      1.298 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                                                      456 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za službena glasila
                                                                      290 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za registrator, fascikle i omote
                                                                      244 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za kancelarijska pomagala
                                                                      207 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za pomagala za održavanje čistoće
                                                                      67 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                                                                      55 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće
                                                                      46 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za dnevnu štampu
                                                                      30 KM
                                                                   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje6.317 KM
                                                                    • 412500 - Administrativna služba6.317 KM
                                                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                                                      3.979 KM
                                                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                                      1.065 KM
                                                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                                                                      720 KM
                                                                     • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada
                                                                      326 KM
                                                                     • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje ostalih građevinskih objekata
                                                                      188 KM
                                                                     • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                                                                      40 KM
                                                                   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.176 KM
                                                                    • 412600 - Administrativna služba9.993 KM
                                                                     • 412600 - Rashodi po osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                                                                      7.323 KM
                                                                     • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za putovanja i smještaja u zemlji
                                                                      1.080 KM
                                                                     • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                                      686 KM
                                                                     • 412600 - Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvu
                                                                      391 KM
                                                                     • 412600 - Rashodi po osnvu smještaja i hrane na službenim putovanjima u zemlji
                                                                      266 KM
                                                                     • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u zemlji
                                                                      194 KM
                                                                     • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na službenim putovanjim u zemlji
                                                                      34 KM
                                                                     • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u inostranstvu
                                                                      20 KM
                                                                    • 412600 - Centar za socijalni rad183 KM
                                                                    • 412700 - Rashodi za stručne usluge15.380 KM
                                                                     • 412700 - Administrativna služba15.380 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa - banke
                                                                       3.059 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge štampanja, grafičke obrade, kopiranja, uvezivanja i sl.
                                                                       1.936 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                                                                       1.920 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge reklame i propagande i odnosa sa javnošću
                                                                       1.709 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja vozila
                                                                       1.468 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                                                       1.239 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                                       1.210 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa i informatičkih tekstova
                                                                       1.129 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za troškove registracije vozila
                                                                       425 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                                       295 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računarskih programa
                                                                       292 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge isplata - pošte
                                                                       254 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za obrazovne i edukativne usluge
                                                                       190 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge vještačenja
                                                                       100 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                                                                       80 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                                       75 KM
                                                                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine38.135 KM
                                                                     • 412800 - Administrativna služba38.135 KM
                                                                      • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne energije na javnim površinama - rasvjeta
                                                                       35.213 KM
                                                                      • 412800 - Rashodi za usluge zaštite životne sredine
                                                                       1.800 KM
                                                                      • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                                                                       1.122 KM
                                                                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi152.522 KM
                                                                     • 412900 - Administrativna služba76.269 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu isplate kamate po sudskim rješenjima
                                                                       32.793 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                                       13.365 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
                                                                       6.056 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                                                       5.576 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu advokatskih usluga
                                                                       5.210 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
                                                                       2.985 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora
                                                                       2.935 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                                       2.775 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                                                                       2.149 KM
                                                                      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                       1.627 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
                                                                       333 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                                       295 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
                                                                       170 KM
                                                                     • 412900 - Centar za socijalni rad531 KM
                                                                      • 412900 - Mjesne zajednice900 KM
                                                                       • 412900 - Skupština71.878 KM
                                                                        • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
                                                                         71.224 KM
                                                                        • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa na teret poslodavca
                                                                         654 KM
                                                                       • 412900 - Turistička organizacija Novo Goražde2.944 KM

                                                                      TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 251.910 KMXZatvori:

                                                                      • 415000 - Grantovi
                                                                       145.963 KM
                                                                       • 415200 - Grantovi u zemlji145.963 KM
                                                                        • 415200 - Ostala budžetska potrošnja145.962 KM
                                                                         • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji-vatrogasno društvo
                                                                          38.606 KM
                                                                         • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima- Opštinsko sportsko društvo Radnički
                                                                          23.732 KM
                                                                         • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom - Boračka organizacija
                                                                          23.355 KM
                                                                         • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
                                                                          20.418 KM
                                                                         • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima - Crveni krst
                                                                          17.281 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Srpsko kulturnom prosvjetnom društvu Prosvjeta
                                                                          14.240 KM
                                                                         • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Komunalno
                                                                          2.375 KM
                                                                         • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Izborna komisija
                                                                          2.160 KM
                                                                         • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženja građana
                                                                          1.450 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Srpskoj pravoslavnoj crkvi i islamskoj zajednici
                                                                          1.400 KM
                                                                         • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji - Udruženje penzionera
                                                                          500 KM
                                                                         • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - osnovno i srednje obrazovanje
                                                                          445 KM
                                                                      • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                       105.947 KM
                                                                       • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova105.947 KM
                                                                        • 416100 - Centar za socijalni rad61.972 KM
                                                                         • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
                                                                          61.972 KM
                                                                        • 416100 - Ostala budžetska potrošnja43.974 KM
                                                                         • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - prevoz đaka
                                                                          31.724 KM
                                                                         • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - stipendije
                                                                          10.100 KM
                                                                         • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima i nezaposlenim licima
                                                                          1.550 KM
                                                                         • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova
                                                                          550 KM
                                                                         • 416100 - Ostale doznake građanima
                                                                          50 KM

                                                                      NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 4.404 KMXZatvori:

                                                                      • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                       4.404 KM
                                                                       • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata3.904 KM
                                                                        • 511100 - Administrativna služba3.904 KM
                                                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje sportsko - rekreativnog objekta - Sportska dvorana
                                                                          2.111 KM
                                                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju komunikacionih i električnih vodova
                                                                          1.343 KM
                                                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje osvjetljenja, trotoara i ograda - LED svjetiljke za uličnu rasvjetu
                                                                          450 KM
                                                                       • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme500 KM
                                                                        • 511300 - Narodna biblioteka Božidar Goraždanin500 KM

                                                                       FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                       RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 114.255 KMXZatvori:

                                                                       • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                        114.255 KM
                                                                        • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove112.128 KM
                                                                         • 413300 - Administrativna služba112.128 KM
                                                                         • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata2.127 KM
                                                                          • 413900 - Administrativna služba2.127 KM

                                                                         OTPLATA DUGOVA 2015. 218.279 KMXZatvori:

                                                                         • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                          218.279 KM
                                                                          • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji218.279 KM
                                                                           • 621300 - Administrativna služba218.279 KM
                                                                            • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka
                                                                             134.279 KM
                                                                            • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od privrednih društava
                                                                             84.000 KM

                                                                         OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                         LIČNA PRIMANJA 2016. 743.543 KMXZatvori:

                                                                         • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                          743.543 KM
                                                                          • 411100 - Rashodi za bruto plate547.179 KM
                                                                           • 411100 - Administrativna služba504.449 KM
                                                                            • 411100 - Centar za socijalni rad32.823 KM
                                                                             • 411100 - Turistička organizacija Novo Goražde9.907 KM
                                                                             • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih196.364 KM
                                                                              • 411200 - Administrativna služba170.537 KM
                                                                               • 411200 - Centar za socijalni rad23.230 KM
                                                                                • 411200 - Turistička organizacija Novo Goražde2.597 KM

                                                                               MATERIJAL I USLUGE 2016. 411.451 KMXZatvori:

                                                                               • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                                411.451 KM
                                                                                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga32.572 KM
                                                                                 • 412200 - Administrativna služba28.528 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                                                                   7.751 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona
                                                                                   4.788 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                                                                                   3.875 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška uglja
                                                                                   3.861 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije
                                                                                   2.292 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
                                                                                   2.171 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za usluge korištenja mobilnog telefona
                                                                                   1.617 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                                                                                   1.400 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                                                                   772 KM
                                                                                 • 412200 - Centar za socijalni rad2.179 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                                                                                   973 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu komunikacionih usluga
                                                                                   887 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih usluga
                                                                                   319 KM
                                                                                 • 412200 - Mjesne zajednice586 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                                                                                   586 KM
                                                                                 • 412200 - Narodna biblioteka Božidar Goraždanin1.279 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                                                                   1.174 KM
                                                                                  • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                                                                   105 KM
                                                                                • 412300 - Rashodi za režijski materijal4.334 KM
                                                                                 • 412300 - Administrativna služba4.334 KM
                                                                                  • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                                                   4.181 KM
                                                                                  • 412300 - Rashodi za službena glasila
                                                                                   130 KM
                                                                                  • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće
                                                                                   23 KM
                                                                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje17.382 KM
                                                                                 • 412500 - Administrativna služba17.382 KM
                                                                                  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                                                                                   14.736 KM
                                                                                  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                                                                   2.574 KM
                                                                                  • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje ostalih građevinskih objekata
                                                                                   72 KM
                                                                                • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja12.590 KM
                                                                                 • 412600 - Administrativna služba12.590 KM
                                                                                  • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                                                                   10.395 KM
                                                                                  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu
                                                                                   1.568 KM
                                                                                  • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za putovanja i smještaja u zemlji
                                                                                   627 KM
                                                                                • 412700 - Rashodi za stručne usluge7.341 KM
                                                                                 • 412700 - Administrativna služba7.341 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                                                                   3.394 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja vozila
                                                                                   966 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za geodetsko - katastarske usluge
                                                                                   765 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                                                                   652 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za usluge notara
                                                                                   468 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa - banke
                                                                                   389 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                                                   293 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za troškove registracije vozila
                                                                                   229 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za usluge isplata - pošte
                                                                                   106 KM
                                                                                  • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                                                                                   80 KM
                                                                                • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine61.389 KM
                                                                                 • 412800 - Administrativna služba61.389 KM
                                                                                  • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne energije na javnim površinama - rasvjeta
                                                                                   61.389 KM
                                                                                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi275.843 KM
                                                                                 • 412900 - Administrativna služba194.050 KM
                                                                                  • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                                                   157.960 KM
                                                                                  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                                   11.109 KM
                                                                                  • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
                                                                                   10.027 KM
                                                                                  • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
                                                                                   6.708 KM
                                                                                  • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora
                                                                                   6.571 KM
                                                                                  • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                                                   947 KM
                                                                                  • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                                                                   478 KM
                                                                                  • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
                                                                                   250 KM
                                                                                 • 412900 - Centar za socijalni rad975 KM
                                                                                  • 412900 - Mjesne zajednice3.600 KM
                                                                                   • 412900 - Skupština77.218 KM
                                                                                    • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
                                                                                     76.154 KM
                                                                                    • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa na teret poslodavca
                                                                                     1.064 KM

                                                                                 TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 192.556 KMXZatvori:

                                                                                 • 415000 - Grantovi
                                                                                  79.029 KM
                                                                                  • 415200 - Grantovi u zemlji79.029 KM
                                                                                   • 415200 - Ostala budžetska potrošnja79.029 KM
                                                                                    • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji-vatrogasno društvo
                                                                                     39.373 KM
                                                                                    • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom - Boračka organizacija
                                                                                     16.831 KM
                                                                                    • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima - Crveni krst
                                                                                     11.643 KM
                                                                                    • 415200 - Ostali kapitalni grantovi u zemlji
                                                                                     4.725 KM
                                                                                    • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - kultura i religija
                                                                                     1.868 KM
                                                                                    • 415200 - Grantovi u zemlji -omladinskim organizacijama
                                                                                     1.758 KM
                                                                                    • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
                                                                                     1.455 KM
                                                                                    • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Komunalno
                                                                                     1.376 KM
                                                                                 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                                  113.527 KM
                                                                                  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova113.527 KM
                                                                                   • 416100 - Centar za socijalni rad66.870 KM
                                                                                    • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
                                                                                     66.870 KM
                                                                                   • 416100 - Ostala budžetska potrošnja46.657 KM
                                                                                    • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture - prevoz đaka
                                                                                     46.657 KM

                                                                                 NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                 FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                 RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 127.117 KMXZatvori:

                                                                                 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                                  127.117 KM
                                                                                  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove100.151 KM
                                                                                   • 413300 - Administrativna služba100.151 KM
                                                                                   • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata26.966 KM
                                                                                    • 413900 - Administrativna služba26.966 KM

                                                                                   OTPLATA DUGOVA 2016. 270.340 KMXZatvori:

                                                                                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                                    270.340 KM
                                                                                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji224.306 KM
                                                                                     • 621300 - Administrativna služba224.306 KM
                                                                                     • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova46.034 KM
                                                                                      • 621900 - Administrativna služba46.034 KM
                                                                                       • 621900 - Izdaci za isplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina
                                                                                        46.034 KM

                                                                                    OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                    LIČNA PRIMANJA 2017. 593.253 KMXZatvori:

                                                                                    • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                                     593.253 KM
                                                                                     • 411100 - Rashodi za bruto plate467.326 KM
                                                                                     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih125.927 KM

                                                                                    MATERIJAL I USLUGE 2017. 239.807 KMXZatvori:

                                                                                    • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                                     239.807 KM
                                                                                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga22.257 KM
                                                                                     • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.743 KM
                                                                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje16.189 KM
                                                                                     • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja11.316 KM
                                                                                     • 412700 - Rashodi za stručne usluge10.361 KM
                                                                                     • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine56.738 KM
                                                                                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi119.203 KM

                                                                                    TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 240.436 KMXZatvori:

                                                                                    • 415000 - Grantovi
                                                                                     117.462 KM
                                                                                     • 415200 - Grantovi u zemlji117.462 KM
                                                                                    • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                                     122.974 KM
                                                                                     • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova122.974 KM

                                                                                    NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 3.633 KMXZatvori:

                                                                                    • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                                     3.633 KM
                                                                                     • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.633 KM

                                                                                    FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                                                                                    RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 199.706 KMXZatvori:

                                                                                    • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                                     199.706 KM
                                                                                     • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove155.637 KM
                                                                                     • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata44.069 KM

                                                                                    OTPLATA DUGOVA 2017. 1.314.258 KMXZatvori:

                                                                                    • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                                     1.314.258 KM
                                                                                     • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji1.314.258 KM

                                                                                    OSTALI RASHODI 2017. 528.909 KMXZatvori:

                                                                                    • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                                                     292.604 KM
                                                                                     • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima292.604 KM
                                                                                    • 631000 - Ostali izdaci
                                                                                     236.305 KM
                                                                                     • 631900 - Ostali izdaci236.305 KM