Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.062.966 KM

PORESKI PRIHODI

1.809.023 KM  (87,69%)

NEPORESKI PRIHODI

119.230 KM  ( 5,78%)

TRANSFERI I DONACIJE

134.713 KM  ( 6,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.898.559 KM

LIČNA PRIMANJA

671.435 KM  (35,37%)

MATERIJAL I USLUGE

416.781 KM  (21,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

383.560 KM  (20,20%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

32.631 KM  ( 1,72%)

OTPLATA DUGOVA

98.312 KM  ( 5,18%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.849.682 KM

PORESKI PRIHODI

1.676.406 KM  (90,63%)

NEPORESKI PRIHODI

89.397 KM  ( 4,83%)

TRANSFERI I DONACIJE

83.879 KM  ( 4,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.948.007 KM

LIČNA PRIMANJA

789.412 KM  (40,52%)

MATERIJAL I USLUGE

378.922 KM  (19,45%)

TRANSFERI I DOZNAKE

436.151 KM  (22,39%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

25.759 KM  ( 1,32%)

OTPLATA DUGOVA

93.758 KM  ( 4,81%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.845.784 KM

PORESKI PRIHODI

1.479.200 KM  (80,14%)

NEPORESKI PRIHODI

63.331 KM  ( 3,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

103.253 KM  ( 5,59%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

200.000 KM  (10,84%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.984.700 KM

LIČNA PRIMANJA

865.474 KM  (43,61%)

MATERIJAL I USLUGE

424.846 KM  (21,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

492.185 KM  (24,80%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

23.290 KM  ( 1,17%)

OTPLATA DUGOVA

104.655 KM  ( 5,27%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.608.657 KM

PORESKI PRIHODI

1.185.927 KM  (73,72%)

NEPORESKI PRIHODI

85.859 KM  ( 5,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

156.579 KM  ( 9,73%)

PRIMICI OD IMOVINE

460 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

179.832 KM  (11,18%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.806.940 KM

LIČNA PRIMANJA

807.491 KM  (44,69%)

MATERIJAL I USLUGE

323.721 KM  (17,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

444.919 KM  (24,62%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

31.877 KM  ( 1,76%)

OTPLATA DUGOVA

98.770 KM  ( 5,47%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.115.715 KM

PORESKI PRIHODI

898.511 KM  (80,53%)

NEPORESKI PRIHODI

95.065 KM  ( 8,52%)

TRANSFERI I DONACIJE

121.639 KM  (10,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

500 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.283.569 KM

LIČNA PRIMANJA

549.873 KM  (42,84%)

MATERIJAL I USLUGE

218.240 KM  (17,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

274.198 KM  (21,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

34.619 KM  ( 2,70%)

OTPLATA DUGOVA

175.334 KM  (13,66%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.090.011 KM

PORESKI PRIHODI

851.579 KM  (78,13%)

NEPORESKI PRIHODI

101.882 KM  ( 9,35%)

TRANSFERI I DONACIJE

136.550 KM  (12,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.286.392 KM

LIČNA PRIMANJA

530.241 KM  (41,22%)

MATERIJAL I USLUGE

287.889 KM  (22,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

275.154 KM  (21,39%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

25.589 KM  ( 1,99%)

OTPLATA DUGOVA

165.236 KM  (12,84%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.934.241 KM

PORESKI PRIHODI

821.154 KM  (42,45%)

NEPORESKI PRIHODI

133.080 KM  ( 6,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

210.007 KM  (10,86%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

770.000 KM  (39,81%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.829.703 KM

LIČNA PRIMANJA

522.504 KM  (28,56%)

MATERIJAL I USLUGE

216.632 KM  (11,84%)

TRANSFERI I DOZNAKE

322.747 KM  (17,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

34.094 KM  ( 1,86%)

OTPLATA DUGOVA

525.864 KM  (28,74%)

OSTALI RASHODI

207.361 KM  (11,33%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.809.023 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  69 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak69 KM
   • 711100 - Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    69 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  83.600 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti83.600 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    77.347 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    5.941 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    260 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost
    52 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  77.910 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu40.812 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone2.101 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije34.997 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  14.096 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda14.046 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet po nižoj stopi
    13.736 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet na derivate nafte
    259 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet alkoholnih pića
    47 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet kafe
    4 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga50 KM
   • 715200 - Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi
    50 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.633.348 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.633.348 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO - PDV
    1.609.418 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO - PDV - poravnanje
    23.930 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 119.230 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  31 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente31 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  97.563 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse20.217 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    20.217 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse43.245 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    30.052 KM
   • 722300 - Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja
    10.943 KM
   • 722300 - Komunalne takse za reklamne panoe
    2.250 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama30.911 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje poreskih mjera zaštite od požara
    22.464 KM
   • 722400 - Naknada za vodu koju plaćaju vlsanici transportnih sredstava koji koriste naftu ili naftne derivate
    3.734 KM
   • 722400 - Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka
    2.050 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    1.930 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    612 KM
   • 722400 - Naknade za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
    73 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnadbjevanju
    48 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.190 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika opština - zakup dvorane
    1.620 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa
    1.570 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  21.636 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi21.636 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 134.713 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  134.713 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave134.713 KM
   • 781300 - Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
    87.713 KM
   • 781300 - Grant Ministarstva za izbjegla i raseljena lica
    22.000 KM
   • 781300 - Grant Ministarstva poljoprivrede
    20.000 KM
   • 781300 - Pomoć od Ministarstva zdravlja
    5.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.676.406 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  7 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak7 KM
   • 711100 - Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    7 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  85.299 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti85.299 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    78.358 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    6.709 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    232 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  23.388 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu16.237 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    9.517 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    6.720 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone2.558 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije4.593 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  84 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda84 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet alkoholnih pića
    45 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet na derivate nafte
    31 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet kafe
    4 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet po opštoj stopi
    2 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet duvanskih prerađevina
    2 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.567.628 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.567.628 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO - PDV
    1.551.390 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO - PDV - poravnanje
    16.238 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 89.397 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.869 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.811 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente58 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  82.685 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse10.484 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    10.484 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse27.712 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    25.008 KM
   • 722300 - Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja
    2.020 KM
   • 722300 - Komunalne takse za reklamne panoe
    684 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama42.181 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje poreskih mjera zaštite od požara
    24.099 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    6.592 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    6.422 KM
   • 722400 - Naknada za vodu koju plaćaju vlsanici transportnih sredstava koji koriste naftu ili naftne derivate
    4.035 KM
   • 722400 - Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka
    860 KM
   • 722400 - Naknade za vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane
    97 KM
   • 722400 - Naknade za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
    47 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnadbjevanju
    23 KM
   • 722400 - Naknada za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje
    6 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2.308 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa
    1.198 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika opština - zakup dvorane
    1.110 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.843 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.843 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 83.879 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  83.879 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave83.879 KM
   • 781300 - Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
    56.350 KM
   • 781300 - Pomoć od Ministarstva zdravlja
    27.529 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.479.200 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  25 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak25 KM
   • 711100 - Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    25 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  83.228 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti83.228 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    77.690 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja od samostalno obavljene djelatnost
    5.493 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    45 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  12.776 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu11.140 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    9.152 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    1.988 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.636 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  135 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda135 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet alkoholnih pića
    106 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet na derivate nafte
    16 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet duvanskih prerađevina
    8 KM
   • 715100 - Opšti porez na promet kafe
    5 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.378.836 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.378.836 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  4.200 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi4.200 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 63.331 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.482 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.427 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente55 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  56.798 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.830 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    7.830 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse27.272 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    24.959 KM
   • 722300 - Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja
    1.563 KM
   • 722300 - Komunalne takse za držanje sredstava za igru
    750 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama20.976 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje poreskih mjera zaštite od požara
    12.571 KM
   • 722400 - Naknada za vodu koju plaćaju vlsanici transportnih sredstava koji koriste naftu ili naftne derivate
    3.901 KM
   • 722400 - Naknade za ispuštanje otpadnih voda
    2.130 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    2.020 KM
   • 722400 - Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka
    170 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    112 KM
   • 722400 - Naknade za vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane
    41 KM
   • 722400 - Naknade za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
    20 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnadbjevanju
    11 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga720 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa
    360 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika opština - zakup dvorane
    360 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  5.051 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi5.051 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 103.253 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  103.253 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave103.253 KM
   • 781300 - Pomoć od Ministarstva zdravlja
    54.034 KM
   • 781300 - Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
    26.650 KM
   • 781300 - Ministarstvo poljoprivrede
    22.119 KM
   • 781300 - Pomoć od Republičkog zavoda za statistiku
    450 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 200.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  200.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova200.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.185.927 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  7 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak7 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  66.898 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti66.898 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  11.804 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu10.324 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.307 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije173 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  51 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda51 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.107.090 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.107.090 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  77 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi77 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 85.859 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  880 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente855 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente25 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  68.584 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse9.552 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse26.293 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama32.033 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga706 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  16.395 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi16.395 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 156.579 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  79.337 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje79.337 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  77.242 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave77.242 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 460 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  460 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu460 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 179.832 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  179.832 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova179.832 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 898.511 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  24 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak24 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  47.542 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti47.542 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  11.086 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu9.816 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.270 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  9.175 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.694 KM
  • 715300 - Akcize7.481 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  830.684 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO830.684 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 95.065 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.606 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.583 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente23 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  82.322 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.692 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse29.171 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama43.805 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.654 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  11.137 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi11.137 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 121.639 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  5.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje5.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  116.639 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave116.639 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 500 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  500 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 851.579 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  204 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak204 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  50.490 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti50.490 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  20.251 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu19.784 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone327 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije140 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.213 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.213 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  779.421 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO779.421 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 101.882 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7.343 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente7.339 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  90.265 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse10.199 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse24.448 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama45.158 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga10.460 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.274 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.274 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 136.550 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  136.550 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave136.550 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 821.154 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  8 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak8 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  54.431 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti54.431 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  17.019 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu17.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone19 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  585 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda581 KM
  • 715300 - Akcize4 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  749.111 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO749.111 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 133.080 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  2.160 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente2.160 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  126.567 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse9.466 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse30.087 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama80.008 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga7.006 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.353 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.353 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 210.007 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  40.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje40.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  170.007 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta170.007 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 770.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  770.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova770.000 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 671.435 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  671.435 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate549.531 KM
   • 411100 - Administrativna služba549.531 KM
   • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih121.904 KM
    • 411200 - Administrativna služba121.904 KM

   MATERIJAL I USLUGE 2011. 416.781 KMXZatvori:

   • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
    416.781 KM
    • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.220 KM
     • 412100 - Administrativna služba2.220 KM
      • 412100 - Rashodi za zakup postrojenja i opreme - kancelarijska oprema
       2.220 KM
    • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga68.175 KM
     • 412200 - Administrativna služba68.175 KM
      • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
       23.738 KM
      • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - poštanske i telefonske usluge
       23.669 KM
      • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije - kanalizacija
       8.597 KM
      • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge odvoza smeća
       7.710 KM
      • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge deratizacije i dezinsekcije
       4.025 KM
      • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge održavanja čistoće
       436 KM
    • 412300 - Rashodi za režijski materijal15.333 KM
     • 412300 - Administrativna služba15.333 KM
      • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
       13.186 KM
      • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
       855 KM
      • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal - Troškovi za reklamni materijal
       529 KM
      • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
       403 KM
      • 412300 - Rashodi za režijski materijal
       360 KM
    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje57.938 KM
     • 412500 - Administrativna služba57.938 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - objekata drumskog saobraćaja
       43.118 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - troškovi održavanja ulične rasvjete
       4.685 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - kanalizacija
       3.721 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje prevoznih sredstava
       2.381 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje kancelarijske opreme
       2.187 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
       1.369 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - održavanje objekata za vodosnadbjevanje
       477 KM
    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja11.788 KM
     • 412600 - Administrativna služba11.788 KM
      • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
       10.536 KM
      • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
       1.212 KM
      • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u inostranstvo
       40 KM
    • 412700 - Rashodi za stručne usluge70.682 KM
     • 412700 - Administrativna služba70.682 KM
      • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge - Usluge stručnih komisija
       17.429 KM
      • 412700 - Rashodi za usluge medija
       14.040 KM
      • 412700 - Ostale usluge - Inspektori i komunalna policija
       9.000 KM
      • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
       7.830 KM
      • 412700 - Rashodi za usluge informisanja - Rashodi za usluge štampanja, objavljivanje tendera, oglasa itd.
       7.599 KM
      • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja - troškovi platnog prometa
       5.655 KM
      • 412700 - Nadzor - ISO standardi
       3.683 KM
      • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge - usluge tehničke podrške - Resor za trezor
       1.941 KM
      • 412700 - Rashodi za geodetske usluge
       1.767 KM
      • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - osiguranje vozila
       1.242 KM
      • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - Rashodi za osiguranje zaposlenih
       496 KM
    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine35.528 KM
     • 412800 - Administrativna služba35.528 KM
      • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama - troškovi energije - javna rasvjeta
       27.171 KM
      • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina (grobalja i sl.)
       8.357 KM
    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi155.117 KM
     • 412900 - Administrativna služba88.614 KM
      • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
       38.055 KM
      • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
       23.979 KM
      • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
       14.895 KM
      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Protivgradna zaštita
       6.000 KM
      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
       2.451 KM
      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Kontrola ispravnosti vode za piće
       1.365 KM
      • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanja zaposlenih
       1.153 KM
      • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
       716 KM
     • 412900 - Skupština Opštine66.503 KM
      • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
       54.996 KM
      • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - troškovi opštinskih i ostalih manifestacija
       7.547 KM
      • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za naknade skupštinskim radnim tijelima
       3.960 KM

   TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 383.560 KMXZatvori:

   • 415000 - Grantovi
    169.356 KM
    • 415200 - Grantovi u zemlji169.356 KM
     • 415200 - Administrativna služba169.356 KM
      • 415200 - Sportske organizacije
       68.961 KM
      • 415200 - Osnovna škola
       23.280 KM
      • 415200 - Opštinska organizacija Crvenog krsta
       14.850 KM
      • 415200 - Vjerske organizacije
       14.500 KM
      • 415200 - KUD
       7.900 KM
      • 415200 - Mjesne zajednice
       7.555 KM
      • 415200 - Ostali
       6.994 KM
      • 415200 - Sportske manifestacije
       6.917 KM
      • 415200 - Naknade OIK-a i CRB-a
       5.499 KM
      • 415200 - Boračka organizacija opštine Donji Žabar
       5.130 KM
      • 415200 - Opštinski štab Civilne zaštite
       4.974 KM
      • 415200 - Zdravstvena i socijalna zaštita
       1.050 KM
      • 415200 - Troškovi za provođenje izbora
       1.000 KM
      • 415200 - Savez opština i gradova
       746 KM
   • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
    214.204 KM
    • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova214.204 KM
     • 416100 - Administrativna služba214.204 KM
      • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
       75.192 KM
      • 416100 - Tekuće pomoći učenicima - prevoz učenika
       59.941 KM
      • 416100 - Tekuće pomoći poljoprivrednim proizvođačima
       30.247 KM
      • 416100 - Tekuće pomoći studentima
       26.460 KM
      • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
       11.818 KM
      • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata
       8.625 KM
      • 416100 - Ostali troškovi prevoza
       1.921 KM

   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 295.840 KMXZatvori:

   • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
    295.840 KM
    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata275.872 KM
     • 511100 - Administrativna služba275.872 KM
      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata - Izgradnja javne rasvjete
       76.040 KM
      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata -Putna komunikacija oko zgrade opštine
       57.031 KM
      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastavak izgradnje Doma Kulture u Čović Polju
       50.492 KM
      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata - Putna komunikacija oko Doma kulture u Čović Polju
       45.864 KM
      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata - lokalni i nekategorisani putevi
       22.734 KM
      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastavak izgradnje Osnovne škole u Lončarima
       20.124 KM
      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih saobraćajnih objekata - pješačka staza D. Žabar - Lončari
       3.587 KM
    • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata18.914 KM
     • 511200 - Administrativna služba18.914 KM
      • 511200 - Rekonstrukcija niskonaponske mreže
       18.914 KM
    • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.054 KM
     • 511300 - Administrativna služba1.054 KM
      • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
       1.054 KM

   FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 32.631 KMXZatvori:

   • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
    32.631 KM
    • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove32.631 KM
     • 413300 - Administrativna služba32.631 KM
      • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
       26.303 KM
      • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata - Nova banka
       6.328 KM

   OTPLATA DUGOVA 2011. 98.312 KMXZatvori:

   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
    98.312 KM
    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji98.312 KM
     • 621300 - Administrativna služba98.312 KM
      • 621300 - Nova banka
       59.198 KM
      • 621300 - Komercijalna banka
       39.114 KM

   OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

   LIČNA PRIMANJA 2012. 789.412 KMXZatvori:

   • 411000 - Rashodi za lična primanja
    789.412 KM
    • 411100 - Rashodi za bruto plate657.088 KM
     • 411100 - Administrativna služba657.088 KM
     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih132.324 KM
      • 411200 - Administrativna služba132.324 KM

     MATERIJAL I USLUGE 2012. 378.922 KMXZatvori:

     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
      378.922 KM
      • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.622 KM
       • 412100 - Administrativna služba2.622 KM
        • 412100 - Rashodi za zakup postrojenja i opreme - kancelarijska oprema
         2.622 KM
      • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga74.797 KM
       • 412200 - Administrativna služba74.797 KM
        • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
         26.387 KM
        • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - poštanske i telefonske usluge
         25.498 KM
        • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge odvoza smeća
         10.920 KM
        • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije - kanalizacija
         7.992 KM
        • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge deratizacije i dezinsekcije
         4.000 KM
      • 412300 - Rashodi za režijski materijal18.373 KM
       • 412300 - Administrativna služba18.373 KM
        • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
         15.039 KM
        • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal - Troškovi za reklamni materijal
         1.495 KM
        • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
         1.315 KM
        • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
         524 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje51.653 KM
       • 412500 - Administrativna služba51.653 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - objekata drumskog saobraćaja
         31.990 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - troškovi održavanja ulične rasvjete
         6.347 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - kanalizacija
         4.493 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje prevoznih sredstava
         4.469 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
         2.710 KM
        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje kancelarijske opreme
         1.644 KM
      • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja13.857 KM
       • 412600 - Administrativna služba13.857 KM
        • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
         13.359 KM
        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
         498 KM
      • 412700 - Rashodi za stručne usluge57.035 KM
       • 412700 - Administrativna služba57.035 KM
        • 412700 - Rashodi za usluge medija
         15.844 KM
        • 412700 - Ostale usluge - Inspektori i komunalna policija
         14.000 KM
        • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
         10.440 KM
        • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja - troškovi platnog prometa
         5.640 KM
        • 412700 - Rashodi za usluge informisanja - Rashodi za usluge štampanja, objavljivanje tendera, oglasa itd.
         3.904 KM
        • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge - usluge tehničke podrške - Resor za trezor
         2.000 KM
        • 412700 - Rashodi za geodetske usluge
         1.659 KM
        • 412700 - Nadzor - ISO standardi
         1.487 KM
        • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - osiguranje vozila
         1.307 KM
        • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - Rashodi za osiguranje zaposlenih
         377 KM
        • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge - Usluge stručnih komisija
         250 KM
        • 412700 - Ostale stručne usluge
         80 KM
        • 412700 - Rashodi za usluge notara
         47 KM
      • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine30.658 KM
       • 412800 - Administrativna služba30.658 KM
        • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama - troškovi energije - javna rasvjeta
         25.273 KM
        • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina (grobalja i sl.)
         5.385 KM
      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi129.927 KM
       • 412900 - Administrativna služba54.577 KM
        • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
         21.002 KM
        • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
         9.770 KM
        • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
         9.691 KM
        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Protivgradna zaštita
         6.000 KM
        • 412900 - Rashodi za bruto naknade volonterima
         3.497 KM
        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
         2.820 KM
        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Kontrola ispravnosti vode za piće
         975 KM
        • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
         589 KM
        • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanja zaposlenih
         233 KM
       • 412900 - Skupština Opštine75.350 KM
        • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
         63.884 KM
        • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za naknade skupštinskim radnim tijelima
         6.370 KM
        • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - troškovi opštinskih i ostalih manifestacija
         5.096 KM

     TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 436.151 KMXZatvori:

     • 414000 - Subvencije
      67.030 KM
      • 414100 - Subvencije67.030 KM
       • 414100 - Administrativna služba67.030 KM
        • 414100 - Subvencije javnim nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
         67.030 KM
     • 415000 - Grantovi
      141.408 KM
      • 415200 - Grantovi u zemlji141.408 KM
       • 415200 - Administrativna služba141.408 KM
        • 415200 - Sportske organizacije
         55.730 KM
        • 415200 - Osnovna škola
         20.903 KM
        • 415200 - Opštinska organizacija Crvenog krsta
         11.500 KM
        • 415200 - Boračka organizacija opštine Donji Žabar
         10.000 KM
        • 415200 - Mjesne zajednice
         9.139 KM
        • 415200 - Sufinansiranje vatrogasne jedinice - Ostali
         8.230 KM
        • 415200 - Srpska pravoslavna crkva
         6.650 KM
        • 415200 - KUD
         5.550 KM
        • 415200 - Naknade OIK-a i CRB-a
         3.840 KM
        • 415200 - Sportske manifestacije
         3.000 KM
        • 415200 - Opštinski štab Civilne zaštite
         2.216 KM
        • 415200 - Troškovi za provođenje izbora
         2.150 KM
        • 415200 - Penzioneri
         2.000 KM
        • 415200 - Savez opština i gradova
         500 KM
     • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
      227.713 KM
      • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova221.014 KM
       • 416100 - Administrativna služba221.014 KM
        • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
         82.636 KM
        • 416100 - Tekuće pomoći učenicima - prevoz učenika
         78.330 KM
        • 416100 - Tekuće pomoći studentima
         33.360 KM
        • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata
         12.654 KM
        • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
         8.255 KM
        • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i omladini -Podsticaj natalitetu
         3.800 KM
        • 416100 - Ostali troškovi prevoza
         1.979 KM
      • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja6.699 KM
       • 416200 - Administrativna služba6.699 KM

      NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 224.005 KMXZatvori:

      • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
       224.005 KM
       • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata204.477 KM
        • 511100 - Administrativna služba204.477 KM
         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata - lokalni i nekategorisani putevi
          131.365 KM
         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastavak izgradnje Doma Kulture u Čović Polju
          34.383 KM
         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastavak izgradnje Osnovne škole u Lončarima
          31.899 KM
         • 511100 - Izgradnja ambulante (učešće opštine 30%)
          6.717 KM
         • 511100 - Izgradnja temelja parohijskog doma u D. Žabaru
          113 KM
       • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata18.800 KM
        • 511200 - Administrativna služba18.800 KM
         • 511200 - Rekonstrukcija niskonaponske mreže
          18.800 KM
       • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme728 KM
        • 511300 - Administrativna služba728 KM
         • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
          728 KM

      FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

      RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 25.759 KMXZatvori:

      • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
       25.759 KM
       • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove25.759 KM
        • 413300 - Administrativna služba25.759 KM
         • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
          24.064 KM
         • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata - Nova banka
          1.695 KM

      OTPLATA DUGOVA 2012. 93.758 KMXZatvori:

      • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
       93.758 KM
       • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji93.758 KM
        • 621300 - Administrativna služba93.758 KM
         • 621300 - Nova banka
          52.406 KM
         • 621300 - Komercijalna banka
          41.352 KM

      OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

      LIČNA PRIMANJA 2013. 865.474 KMXZatvori:

      • 411000 - Rashodi za lična primanja
       865.474 KM
       • 411100 - Rashodi za bruto plate727.696 KM
        • 411100 - Administrativna služba578.826 KM
         • 411100 - Skupština Opštine148.870 KM
         • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih137.778 KM
          • 411200 - Administrativna služba129.917 KM
           • 411200 - Skupština Opštine7.861 KM

          MATERIJAL I USLUGE 2013. 424.846 KMXZatvori:

          • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
           424.846 KM
           • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.420 KM
            • 412100 - Administrativna služba2.420 KM
             • 412100 - Rashodi za zakup postrojenja i opreme - kancelarijska oprema
              2.420 KM
           • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga68.542 KM
            • 412200 - Administrativna služba68.542 KM
             • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
              24.858 KM
             • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - poštanske i telefonske usluge
              23.189 KM
             • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge odvoza smeća
              10.809 KM
             • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije - kanalizacija
              6.388 KM
             • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge deratizacije i dezinsekcije
              3.298 KM
           • 412300 - Rashodi za režijski materijal13.870 KM
            • 412300 - Administrativna služba13.870 KM
             • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
              10.487 KM
             • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal - Troškovi za reklamni materijal
              2.991 KM
             • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
              260 KM
             • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
              132 KM
           • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje45.627 KM
            • 412500 - Administrativna služba45.627 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - objekata drumskog saobraćaja
              20.078 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - kanalizacija
              8.317 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - troškovi održavanja ulične rasvjete
              7.584 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje prevoznih sredstava
              4.658 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
              2.857 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje kancelarijske opreme
              2.133 KM
           • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja12.975 KM
            • 412600 - Administrativna služba12.975 KM
             • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
              11.481 KM
             • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
              1.494 KM
           • 412700 - Rashodi za stručne usluge63.123 KM
            • 412700 - Administrativna služba61.023 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge medija
              18.445 KM
             • 412700 - Ostale usluge - Inspektori i komunalna policija
              12.000 KM
             • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
              10.440 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge informisanja - Rashodi za usluge štampanja, objavljivanje tendera, oglasa itd.
              6.392 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja - troškovi platnog prometa
              5.577 KM
             • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge - usluge tehničke podrške - Resor za trezor
              2.059 KM
             • 412700 - Rashodi za geodetske usluge
              1.502 KM
             • 412700 - Nadzor - ISO standardi
              1.488 KM
             • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge - Usluge stručnih komisija
              1.410 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - osiguranje vozila
              854 KM
             • 412700 - Ostale pravne i administrativne usluge
              370 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - Rashodi za osiguranje zaposlenih
              354 KM
             • 412700 - Ostale stručne usluge
              132 KM
            • 412700 - Skupština Opštine2.100 KM
            • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine20.098 KM
             • 412800 - Administrativna služba20.098 KM
              • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama - troškovi energije - javna rasvjeta
               18.213 KM
              • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina (grobalja i sl.)
               1.885 KM
            • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi198.191 KM
             • 412900 - Administrativna služba72.048 KM
              • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
               34.973 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
               12.236 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
               9.945 KM
              • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Protivgradna zaštita
               6.000 KM
              • 412900 - Rashodi za ostale naknade za rad van radnog odnosa - Mjesne zajednice
               4.500 KM
              • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
               2.607 KM
              • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Kontrola ispravnosti vode za piće
               1.040 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
               541 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade volonterima
               206 KM
             • 412900 - Skupština Opštine126.143 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
               86.958 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za naknade skupštinskim radnim tijelima
               12.910 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Naknada za rad Sekretara
               11.656 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - troškovi opštinskih i ostalih manifestacija
               5.748 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Opštinske nagrade i priznanja
               4.900 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije Skupštine
               3.971 KM

           TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 492.185 KMXZatvori:

           • 414000 - Subvencije
            53.370 KM
            • 414100 - Subvencije53.370 KM
             • 414100 - Administrativna služba53.370 KM
              • 414100 - Subvencije javnim nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
               53.370 KM
           • 415000 - Grantovi
            172.286 KM
            • 415200 - Grantovi u zemlji172.286 KM
             • 415200 - Administrativna služba172.286 KM
              • 415200 - Kapitalni grantovi etničkim i vjerskim org.- SPC u Donjem Žabaru
               60.000 KM
              • 415200 - Sportske organizacije
               49.837 KM
              • 415200 - Osnovna škola
               17.613 KM
              • 415200 - Sufinansiranje vatrogasne jedinice
               9.457 KM
              • 415200 - Opštinska organizacija Crvenog krsta
               9.400 KM
              • 415200 - Boračka organizacija opštine Donji Žabar
               8.437 KM
              • 415200 - Srpska pravoslavna crkva
               4.800 KM
              • 415200 - Sportske manifestacije
               4.000 KM
              • 415200 - KUD
               3.507 KM
              • 415200 - Naknade OIK-a i CRB-a
               1.620 KM
              • 415200 - Udruženje penzionera
               1.000 KM
              • 415200 - Grantovi u zemlji - ostali
               1.000 KM
              • 415200 - Troškovi sprovođenja popisa stanovništva
               900 KM
              • 415200 - Savez opština i gradova
               500 KM
              • 415200 - Opštinski štab Civilne zaštite
               215 KM
           • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
            266.529 KM
            • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova256.887 KM
             • 416100 - Administrativna služba256.887 KM
              • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite
               117.238 KM
              • 416100 - Tekuće pomoći učenicima - prevoz učenika
               76.070 KM
              • 416100 - Tekuće pomoći studentima
               43.000 KM
              • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata
               7.669 KM
              • 416100 - Podsticaj natalitetu
               7.200 KM
              • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
               3.070 KM
              • 416100 - Ostali troškovi prevoza
               2.640 KM
            • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja9.642 KM
             • 416200 - Administrativna služba9.642 KM
              • 416200 - Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih lica
               9.642 KM

           NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 74.250 KMXZatvori:

           • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
            54.250 KM
            • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata50.797 KM
             • 511100 - Administrativna služba50.797 KM
              • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastavak izgradnje Doma Kulture u Čović Polju
               22.219 KM
              • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata - Pješačka staza Donji Žabar - Lončari
               21.347 KM
              • 511100 - Nastavak izgradnje tribina u Donjem Žabaru - svlačionica
               7.231 KM
            • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata1.933 KM
             • 511200 - Administrativna služba1.933 KM
              • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju stare škole
               1.933 KM
            • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.520 KM
             • 511300 - Administrativna služba1.520 KM
              • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
               1.520 KM
           • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
            20.000 KM
            • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta20.000 KM
             • 513100 - Administrativna služba20.000 KM

            FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

            RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 23.290 KMXZatvori:

            • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
             23.290 KM
             • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove22.740 KM
              • 413300 - Administrativna služba22.740 KM
               • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
                21.690 KM
               • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata
                1.050 KM
             • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova550 KM
              • 413700 - Administrativna služba550 KM

             OTPLATA DUGOVA 2013. 104.655 KMXZatvori:

             • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
              104.655 KM
              • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji43.742 KM
               • 621300 - Administrativna služba43.742 KM
                • 621300 - Komercijalna banka
                 43.742 KM
              • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova60.913 KM
               • 621900 - Administrativna služba60.913 KM
                • 621900 - Otplata dugova iz prethodne godine
                 60.913 KM

             OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

             LIČNA PRIMANJA 2014. 807.491 KMXZatvori:

             • 411000 - Rashodi za lična primanja
              807.491 KM
              • 411100 - Rashodi za bruto plate672.319 KM
               • 411100 - Administrativna služba646.504 KM
                • 411100 - Centar za socijalni rad25.814 KM
                • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih135.172 KM
                 • 411200 - Administrativna služba106.581 KM
                  • 411200 - Centar za socijalni rad28.592 KM

                 MATERIJAL I USLUGE 2014. 323.721 KMXZatvori:

                 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                  323.721 KM
                  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.419 KM
                   • 412100 - Administrativna služba2.419 KM
                    • 412100 - Rashodi za zakup postrojenja i opreme - kancelarijska oprema
                     2.419 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga60.780 KM
                   • 412200 - Administrativna služba60.781 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - poštanske i telefonske usluge
                     27.666 KM
                    • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                     19.755 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge odvoza smeća
                     13.067 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge deratizacije i dezinsekcije
                     293 KM
                  • 412300 - Rashodi za režijski materijal9.941 KM
                   • 412300 - Administrativna služba9.941 KM
                    • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                     8.661 KM
                    • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal - Troškovi za reklamni materijal
                     1.175 KM
                    • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                     105 KM
                  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje62.723 KM
                   • 412500 - Administrativna služba58.815 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - objekata drumskog saobraćaja
                     26.304 KM
                    • 412500 - Čišćenje kanala na području Lončara i Čović polja
                     15.095 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - kanalizacija
                     6.486 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - troškovi održavanja ulične rasvjete
                     4.788 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje prevoznih sredstava
                     3.319 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                     1.021 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje kancelarijske opreme
                     977 KM
                    • 412500 - Postavljanje putne signalizacije na lokalnim putevima
                     825 KM
                   • 412500 - Mjesne zajednice3.909 KM
                    • 412500 - Rahodi za tekuće održavanje zgrada
                     3.909 KM
                  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja14.613 KM
                   • 412600 - Administrativna služba14.613 KM
                    • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                     13.368 KM
                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                     1.245 KM
                  • 412700 - Rashodi za stručne usluge43.668 KM
                   • 412700 - Administrativna služba41.187 KM
                    • 412700 - Rashodi za usluge medija
                     16.800 KM
                    • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                     12.870 KM
                    • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja - troškovi platnog prometa
                     4.208 KM
                    • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge - usluge tehničke podrške - Resor za trezor
                     2.121 KM
                    • 412700 - Rashodi za usluge informisanja - Rashodi za usluge štampanja, objavljivanje tendera, oglasa itd.
                     1.849 KM
                    • 412700 - Rashodi za advokatske usluge
                     1.147 KM
                    • 412700 - Rashodi za geodetske usluge
                     752 KM
                    • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - osiguranje vozila
                     523 KM
                    • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge - Usluge stručnih komisija
                     400 KM
                    • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                     367 KM
                    • 412700 - Nadzor - ISO standardi
                     150 KM
                   • 412700 - Centar za socijalni rad800 KM
                    • 412700 - Ostale stručne usluge
                     800 KM
                   • 412700 - Skupština Opštine1.680 KM
                   • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine21.877 KM
                    • 412800 - Administrativna služba21.877 KM
                     • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama - troškovi energije - javna rasvjeta
                      19.583 KM
                     • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina (grobalja i sl.)
                      2.294 KM
                   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi107.700 KM
                    • 412900 - Administrativna služba34.866 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
                      9.608 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije-čajna kuhinja
                      6.927 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Protivgradna zaštita
                      6.000 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa-fond solidarnosti
                      3.466 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                      3.309 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                      1.868 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Kontrola ispravnosti vode za piće
                      1.645 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                      908 KM
                     • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                      635 KM
                     • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                      500 KM
                    • 412900 - Mjesne zajednice9.080 KM
                     • 412900 - Rashodi za ostale naknade za rad van radnog odnosa
                      9.080 KM
                    • 412900 - Skupština Opštine63.753 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                      49.602 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije Skupštine
                      5.250 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - troškovi opštinskih i ostalih manifestacija
                      4.984 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za naknade skupštinskim radnim tijelima
                      3.917 KM

                  TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 444.919 KMXZatvori:

                  • 414000 - Subvencije
                   66.626 KM
                   • 414100 - Subvencije66.626 KM
                    • 414100 - Administrativna služba66.626 KM
                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima-Poplave
                      61.364 KM
                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima-rashodi po osnovu utroška električne energije-kanalizacija
                      5.262 KM
                  • 415000 - Grantovi
                   133.672 KM
                   • 415200 - Grantovi u zemlji133.672 KM
                    • 415200 - Administrativna služba133.672 KM
                     • 415200 - Vjerske organizacije-Crkvena opština D. Žabar
                      40.000 KM
                     • 415200 - Sportske organizacije
                      31.774 KM
                     • 415200 - Sufinansiranje vatrogasne jedinice
                      22.850 KM
                     • 415200 - Boračka organizacija opštine Donji Žabar
                      13.000 KM
                     • 415200 - Osnovna škola
                      9.736 KM
                     • 415200 - Vjerske organizacije-Crkvena opština D. Žabar i Lončari
                      3.500 KM
                     • 415200 - Naknade OIK-a
                      3.195 KM
                     • 415200 - KUD
                      3.000 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji - ostali
                      2.032 KM
                     • 415200 - Sportske manifestacije
                      1.900 KM
                     • 415200 - Udruženje penzionera
                      1.180 KM
                     • 415200 - Opštinska organizacija Crvenog krsta
                      1.005 KM
                     • 415200 - Savez opština i gradova
                      500 KM
                  • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                   244.621 KM
                   • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova239.474 KM
                    • 416100 - Administrativna služba102.433 KM
                     • 416100 - Tekuće pomoći učenicima - prevoz učenika
                      60.483 KM
                     • 416100 - Tekuće pomoći studentima
                      37.350 KM
                     • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata
                      3.000 KM
                     • 416100 - Ostali troškovi prevoza
                      1.600 KM
                    • 416100 - Centar za socijalni rad137.041 KM
                     • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                      126.646 KM
                     • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                      6.595 KM
                     • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i omladini - Podsticaj natalitetu
                      3.800 KM
                   • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja5.147 KM
                    • 416200 - Centar za socijalni rad5.147 KM
                     • 416200 - Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih lica
                      5.147 KM

                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 100.162 KMXZatvori:

                  • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                   100.162 KM
                   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata98.383 KM
                    • 511100 - Administrativna služba98.383 KM
                     • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastanak izgradnje područne Osnovne škole u Lončarima
                      50.605 KM
                     • 511100 - Izgradnja ambulante (učešće opštine 30%)
                      47.778 KM
                   • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.779 KM
                    • 511300 - Administrativna služba1.020 KM
                     • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
                      1.020 KM
                    • 511300 - Centar za socijalni rad759 KM
                     • 511300 - Sredstva za nabavku opreme
                      759 KM

                  FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 31.877 KMXZatvori:

                  • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                   31.877 KM
                   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove31.072 KM
                    • 413300 - Administrativna služba31.072 KM
                     • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
                      19.185 KM
                     • 413300 - Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata-Razvojna banka
                      11.887 KM
                   • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova805 KM
                    • 413700 - Administrativna služba805 KM

                   OTPLATA DUGOVA 2014. 98.770 KMXZatvori:

                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                    98.770 KM
                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji77.164 KM
                     • 621300 - Otplata dugova77.164 KM
                     • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova21.606 KM
                      • 621900 - Otplata dugova21.606 KM

                     OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                     LIČNA PRIMANJA 2015. 549.873 KMXZatvori:

                     • 411000 - Rashodi za lična primanja
                      549.873 KM
                      • 411100 - Rashodi za bruto plate439.746 KM
                       • 411100 - Administrativna služba421.654 KM
                        • 411100 - Centar za socijalni rad18.092 KM
                        • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih110.127 KM
                         • 411200 - Administrativna služba95.091 KM
                          • 411200 - Centar za socijalni rad15.036 KM

                         MATERIJAL I USLUGE 2015. 218.240 KMXZatvori:

                         • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                          218.240 KM
                          • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.425 KM
                           • 412100 - Administrativna služba2.425 KM
                            • 412100 - Rashodi za zakup postrojenja i opreme - kancelarijska oprema
                             2.425 KM
                          • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga39.699 KM
                           • 412200 - Administrativna služba39.699 KM
                            • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                             15.350 KM
                            • 412200 - Rashodi za korištenje mobilnog telefona
                             7.725 KM
                            • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                             7.251 KM
                            • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - poštanske i telefonske usluge
                             6.098 KM
                            • 412200 - Rashodi za korištenje interneta
                             2.230 KM
                            • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge odvoza smeća
                             1.045 KM
                          • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.478 KM
                           • 412300 - Administrativna služba5.478 KM
                            • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                             3.853 KM
                            • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal - Troškovi za reklamni materijal
                             1.610 KM
                            • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                             15 KM
                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje33.346 KM
                           • 412500 - Administrativna služba25.234 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - objekata drumskog saobraćaja
                             15.489 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - kanalizacija
                             5.447 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje prevoznih sredstava
                             2.376 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje kancelarijske opreme
                             1.191 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                             660 KM
                            • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - troškovi održavanja ulične rasvjete
                             71 KM
                           • 412500 - Mjesne zajednice8.112 KM
                            • 412500 - Rahodi za tekuće održavanje zgrada
                             8.112 KM
                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.118 KM
                           • 412600 - Administrativna služba10.118 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                             8.343 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                             1.775 KM
                          • 412700 - Rashodi za stručne usluge28.059 KM
                           • 412700 - Administrativna služba28.059 KM
                            • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                             12.000 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge medija
                             4.800 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja - troškovi platnog prometa
                             3.705 KM
                            • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge - usluge tehničke podrške - Resor za trezor
                             2.185 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge informisanja - Rashodi za usluge štampanja, objavljivanje tendera, oglasa itd.
                             1.998 KM
                            • 412700 - Rashodi za geodetsko-katastarske usluge
                             1.258 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - osiguranje vozila
                             616 KM
                            • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge - Usluge stručnih komisija
                             560 KM
                            • 412700 - Rashodi za advokatske usluge
                             470 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                             367 KM
                            • 412700 - Ostale stručne usluge
                             100 KM
                          • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine19.373 KM
                           • 412800 - Administrativna služba19.373 KM
                            • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama - troškovi energije - javna rasvjeta
                             13.403 KM
                            • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina (grobalja i sl.)
                             5.970 KM
                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi79.742 KM
                           • 412900 - Administrativna služba40.571 KM
                            • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                             16.873 KM
                            • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Protivgradna zaštita
                             6.000 KM
                            • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
                             5.965 KM
                            • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih doprinosa-fond solidarnosti
                             3.755 KM
                            • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije-čajna kuhinja
                             3.161 KM
                            • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                             2.688 KM
                            • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                             939 KM
                            • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Kontrola ispravnosti vode za piće
                             780 KM
                            • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                             410 KM
                           • 412900 - Mjesne zajednice3.600 KM
                            • 412900 - Rashodi za ostale naknade za rad van radnog odnosa
                             3.600 KM
                           • 412900 - Skupština Opštine35.571 KM
                            • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                             30.655 KM
                            • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za naknade skupštinskim radnim tijelima
                             2.829 KM
                            • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - troškovi opštinskih i ostalih manifestacija
                             2.087 KM

                         TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 274.198 KMXZatvori:

                         • 414000 - Subvencije
                          11.582 KM
                          • 414100 - Subvencije11.582 KM
                           • 414100 - Administrativna služba11.582 KM
                            • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima - odvoz smeća
                             5.646 KM
                            • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima-rashodi po osnovu utroška električne energije-kanalizacija
                             3.304 KM
                            • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima- struja za prečistač, semafor i arterac u Dujkovači
                             2.632 KM
                         • 415000 - Grantovi
                          53.046 KM
                          • 415200 - Grantovi u zemlji53.046 KM
                           • 415200 - Administrativna služba53.046 KM
                            • 415200 - Sportske organizacije
                             16.789 KM
                            • 415200 - Sufinansiranje vatrogasne jedinice
                             11.907 KM
                            • 415200 - Boračka organizacija opštine Donji Žabar
                             6.913 KM
                            • 415200 - Vjerske organizacije-Crkvena opština D. Žabar
                             5.000 KM
                            • 415200 - Vjerske organizacije-Crkvena opština D. Žabar i Lončari
                             2.950 KM
                            • 415200 - Osnovna škola
                             2.935 KM
                            • 415200 - Sportske manifestacije
                             2.530 KM
                            • 415200 - Ambulanta struja i telefon
                             1.224 KM
                            • 415200 - Naknade OIK-a
                             1.080 KM
                            • 415200 - Opštinska organizacija Crvenog krsta
                             685 KM
                            • 415200 - Udruženje penzionera
                             500 KM
                            • 415200 - Savez opština i gradova
                             333 KM
                            • 415200 - Grantovi u zemlji - ostali
                             200 KM
                         • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                          209.570 KM
                          • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova204.666 KM
                           • 416100 - Administrativna služba70.736 KM
                            • 416100 - Tekuće pomoći učenicima - prevoz učenika
                             48.136 KM
                            • 416100 - Tekuće pomoći studentima
                             21.700 KM
                            • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata
                             900 KM
                           • 416100 - Centar za socijalni rad133.930 KM
                            • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                             66.633 KM
                            • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                             37.526 KM
                            • 416100 - Smještaj u domove
                             19.536 KM
                            • 416100 - Jednokratna novčana pomoć
                             4.645 KM
                            • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                             3.690 KM
                            • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i omladini - Podsticaj natalitetu
                             1.900 KM
                          • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja4.904 KM
                           • 416200 - Centar za socijalni rad4.904 KM
                            • 416200 - Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih lica
                             4.904 KM

                         NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 31.305 KMXZatvori:

                         • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                          31.305 KM
                          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata31.305 KM
                           • 511100 - Administrativna služba31.305 KM
                            • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastanak izgradnje područne Osnovne škole u Lončarima
                             24.538 KM
                            • 511100 - Izgradnja ambulante (učešće opštine 30%)
                             6.767 KM

                         FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                         RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 34.619 KMXZatvori:

                         • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                          34.619 KM
                          • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove34.619 KM
                           • 413300 - Administrativna služba34.619 KM
                            • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
                             16.518 KM
                            • 413300 - Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata-Razvojna banka
                             9.531 KM
                            • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove -od domaćih javnih finansijskih subjekata- Dugoroč. kred. Razvojna banka
                             5.516 KM
                            • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata - Kratkoročni krediti Razvojna banka
                             3.054 KM

                         OTPLATA DUGOVA 2015. 175.334 KMXZatvori:

                         • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                          175.334 KM
                          • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji175.334 KM
                           • 621300 - Administrativna služba175.334 KM
                            • 621300 - Razvojna banka 2014 - Kratkoročni
                             77.000 KM
                            • 621300 - Komercijalna banka
                             48.908 KM
                            • 621300 - Razvojna banka 2013
                             39.298 KM
                            • 621300 - Razvojna banka 2014
                             10.128 KM

                         OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                         LIČNA PRIMANJA 2016. 530.241 KMXZatvori:

                         • 411000 - Rashodi za lična primanja
                          530.241 KM
                          • 411100 - Rashodi za bruto plate441.470 KM
                           • 411100 - Administrativna služba426.524 KM
                            • 411100 - Centar za socijalni rad14.946 KM
                            • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih88.771 KM
                             • 411200 - Administrativna služba86.073 KM
                              • 411200 - Centar za socijalni rad2.698 KM

                             MATERIJAL I USLUGE 2016. 287.889 KMXZatvori:

                             • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                              287.889 KM
                              • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.222 KM
                               • 412100 - Administrativna služba2.222 KM
                                • 412100 - Rashodi za zakup postrojenja i opreme - kancelarijska oprema
                                 2.222 KM
                              • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga47.507 KM
                               • 412200 - Administrativna služba47.507 KM
                                • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                 20.404 KM
                                • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge - poštanske i telefonske usluge
                                 12.965 KM
                                • 412200 - Rashodi za korištenje mobilnog telefona
                                 8.327 KM
                                • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge deratizacije i dezinsekcije
                                 2.596 KM
                                • 412200 - Rashodi za korištenje interneta
                                 1.980 KM
                                • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                 1.235 KM
                              • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.603 KM
                               • 412300 - Administrativna služba6.603 KM
                                • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                 6.414 KM
                                • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal - Troškovi za reklamni materijal
                                 150 KM
                                • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                 39 KM
                              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje49.084 KM
                               • 412500 - Administrativna služba48.061 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - objekata drumskog saobraćaja
                                 25.886 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - troškovi održavanja ulične rasvjete
                                 13.009 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - kanalizacija
                                 4.683 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                 1.700 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje prevoznih sredstava
                                 1.545 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje kancelarijske opreme
                                 1.238 KM
                               • 412500 - Mjesne zajednice1.023 KM
                                • 412500 - Rahodi za tekuće održavanje zgrada
                                 1.023 KM
                              • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja9.865 KM
                               • 412600 - Administrativna služba9.865 KM
                                • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                 8.672 KM
                                • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                 1.193 KM
                              • 412700 - Rashodi za stručne usluge26.803 KM
                               • 412700 - Administrativna služba26.803 KM
                                • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                                 12.000 KM
                                • 412700 - Rashodi za advokatske usluge
                                 5.144 KM
                                • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja - troškovi platnog prometa
                                 4.333 KM
                                • 412700 - Rashodi za usluge informisanja - Rashodi za usluge štampanja, objavljivanje tendera, oglasa itd.
                                 3.134 KM
                                • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge - Usluge stručnih komisija
                                 1.000 KM
                                • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - osiguranje vozila
                                 618 KM
                                • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                                 381 KM
                                • 412700 - Rashodi za geodetsko-katastarske usluge
                                 193 KM
                              • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine22.190 KM
                               • 412800 - Administrativna služba22.190 KM
                                • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama - troškovi energije - javna rasvjeta
                                 13.292 KM
                                • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina (grobalja i sl.)
                                 8.898 KM
                              • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi123.615 KM
                               • 412900 - Administrativna služba82.760 KM
                                • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                 48.940 KM
                                • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisije za provođenje referenduma
                                 16.457 KM
                                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Protivgradna zaštita
                                 6.000 KM
                                • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije-čajna kuhinja
                                 4.312 KM
                                • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
                                 3.970 KM
                                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                 1.819 KM
                                • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                 477 KM
                                • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                 395 KM
                                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Kontrola ispravnosti vode za piće
                                 390 KM
                               • 412900 - Mjesne zajednice3.600 KM
                                • 412900 - Rashodi za ostale naknade za rad van radnog odnosa
                                 3.600 KM
                               • 412900 - Skupština Opštine37.255 KM
                                • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                 31.393 KM
                                • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - troškovi opštinskih i ostalih manifestacija
                                 3.272 KM
                                • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za naknade skupštinskim radnim tijelima
                                 2.590 KM

                             TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 275.154 KMXZatvori:

                             • 414000 - Subvencije
                              8.020 KM
                              • 414100 - Subvencije8.020 KM
                               • 414100 - Administrativna služba8.020 KM
                                • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima - odvoz smeća
                                 7.194 KM
                                • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima-rashodi po osnovu utroška električne energije-kanalizacija
                                 773 KM
                                • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima- struja za arterac u Dujkovači
                                 53 KM
                             • 415000 - Grantovi
                              42.673 KM
                              • 415200 - Grantovi u zemlji42.673 KM
                               • 415200 - Administrativna služba42.673 KM
                                • 415200 - Sportske organizacije
                                 13.559 KM
                                • 415200 - Sufinansiranje vatrogasne jedinice
                                 5.772 KM
                                • 415200 - Boračka organizacija opštine Donji Žabar
                                 5.700 KM
                                • 415200 - Ambulanta struja i telefon
                                 3.215 KM
                                • 415200 - Vjerske organizacije-Crkvena opština D. Žabar i Lončari
                                 3.000 KM
                                • 415200 - Naknade OIK-a
                                 2.440 KM
                                • 415200 - Osnovna škola
                                 2.421 KM
                                • 415200 - Troškovi provođenja lokalnih izbora
                                 2.035 KM
                                • 415200 - Grantovi u zemlji - ostali
                                 1.831 KM
                                • 415200 - Sportske manifestacije
                                 1.500 KM
                                • 415200 - Opštinska organizacija Crvenog krsta
                                 700 KM
                                • 415200 - Savez opština i gradova
                                 500 KM
                             • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                              224.461 KM
                              • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova219.242 KM
                               • 416100 - Administrativna služba76.292 KM
                                • 416100 - Tekuće pomoći učenicima - prevoz učenika
                                 48.292 KM
                                • 416100 - Tekuće pomoći studentima
                                 25.900 KM
                                • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata
                                 1.800 KM
                                • 416100 - Ostali troškovi prevoza
                                 300 KM
                               • 416100 - Centar za socijalni rad142.951 KM
                                • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                                 79.188 KM
                                • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite - Stalna novčana pomoć
                                 37.417 KM
                                • 416100 - Smještaj u domove
                                 20.256 KM
                                • 416100 - Jednokratna novčana pomoć
                                 3.290 KM
                                • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                                 1.800 KM
                                • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i omladini - Podsticaj natalitetu
                                 1.000 KM
                              • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja5.219 KM
                               • 416200 - Centar za socijalni rad5.218 KM
                                • 416200 - Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih lica
                                 5.218 KM

                             NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.283 KMXZatvori:

                             • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                              2.283 KM
                              • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.921 KM
                               • 511100 - Administrativna služba1.921 KM
                                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastanak izgradnje područne Osnovne škole u Lončarima
                                 1.921 KM
                              • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme362 KM
                               • 511300 - Administrativna služba362 KM
                                • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
                                 362 KM

                             FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                             RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 25.589 KMXZatvori:

                             • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                              25.589 KM
                              • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove25.589 KM
                               • 413300 - Administrativna služba25.589 KM
                                • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
                                 13.704 KM
                                • 413300 - Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata-Razvojna banka
                                 6.982 KM
                                • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove -od domaćih javnih finansijskih subjekata- Dugoroč. kred. Razvojna banka
                                 4.903 KM

                             OTPLATA DUGOVA 2016. 165.236 KMXZatvori:

                             • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                              165.236 KM
                              • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji114.730 KM
                               • 621300 - Administrativna služba114.730 KM
                                • 621300 - Komercijalna banka
                                 51.711 KM
                                • 621300 - Razvojna banka 2013
                                 41.847 KM
                                • 621300 - Razvojna banka 2014
                                 21.172 KM
                              • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova50.506 KM
                               • 621900 - Administrativna služba50.506 KM
                                • 621900 - Otplata dugova iz prethodne godine
                                 50.506 KM

                             OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                             LIČNA PRIMANJA 2017. 522.504 KMXZatvori:

                             • 411000 - Rashodi za lična primanja
                              522.504 KM
                              • 411100 - Rashodi za bruto plate431.651 KM
                               • 411100 - Administrativna služba415.281 KM
                                • 411100 - Centar za socijalni rad16.370 KM
                                • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih77.378 KM
                                 • 411200 - Administrativna služba75.110 KM
                                  • 411200 - Centar za socijalni rad2.268 KM
                                  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)13.475 KM
                                   • 411400 - Administrativna služba13.475 KM

                                  MATERIJAL I USLUGE 2017. 216.632 KMXZatvori:

                                  • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                   216.632 KM
                                   • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.422 KM
                                    • 412100 - Administrativna služba2.422 KM
                                     • 412100 - Rashodi za zakup postrojenja i opreme - kancelarijska oprema
                                      2.422 KM
                                   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga37.011 KM
                                    • 412200 - Administrativna služba37.011 KM
                                     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                      15.353 KM
                                     • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                                      8.673 KM
                                     • 412200 - Rashodi za korištenje fiksnog telefona
                                      4.283 KM
                                     • 412200 - Rashodi za korištenje mobilnog telefona
                                      3.661 KM
                                     • 412200 - Rashodi za korištenje interneta
                                      2.148 KM
                                     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge deratizacije i dezinsekcije
                                      1.500 KM
                                     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                      1.340 KM
                                     • 412200 - Rashodi za korištenje radio-televizijskog operatera
                                      53 KM
                                   • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.440 KM
                                    • 412300 - Administrativna služba7.440 KM
                                     • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                      6.027 KM
                                     • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                      1.291 KM
                                     • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                      108 KM
                                     • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                      14 KM
                                   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje28.867 KM
                                    • 412500 - Administrativna služba28.867 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - objekata drumskog saobraćaja
                                      14.899 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - troškovi održavanja ulične rasvjete
                                      6.311 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                      2.565 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata - kanalizacija
                                      2.362 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje kancelarijske opreme
                                      1.848 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme - održavanje prevoznih sredstava
                                      882 KM
                                   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja6.026 KM
                                    • 412600 - Administrativna služba6.026 KM
                                     • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                      5.776 KM
                                     • 412600 - Rashodi po osnovu javnog prevoza na službenim putovanjima
                                      210 KM
                                     • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                      40 KM
                                   • 412700 - Rashodi za stručne usluge39.683 KM
                                    • 412700 - Administrativna služba39.683 KM
                                     • 412700 - troškovi prinudne naplate
                                      13.277 KM
                                     • 412700 - Rashodi za računovodstvene usluge
                                      12.000 KM
                                     • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja - troškovi platnog prometa
                                      6.391 KM
                                     • 412700 - Rashodi za usluge informisanja - Rashodi za usluge štampanja, objavljivanje tendera, oglasa itd.
                                      2.861 KM
                                     • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge - usluge tehničke podrške - Resor za trezor
                                      2.295 KM
                                     • 412700 - Rashodi za geodetsko-katastarske usluge
                                      1.815 KM
                                     • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - osiguranje vozila
                                      356 KM
                                     • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja - Rashodi za osiguranje zaposlenih
                                      354 KM
                                     • 412700 - Rashodi za obrazovne i finansijske usluge
                                      234 KM
                                     • 412700 - Rashodi po osnovu ostalih finansijskih usluga
                                      100 KM
                                   • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine29.722 KM
                                    • 412800 - Administrativna služba29.722 KM
                                     • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina - Rashodi po osnovu utroška el. rasvjete na javnim površinama - troškovi energije - javna rasvjeta
                                      22.262 KM
                                     • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina (grobalja i sl.)
                                      7.460 KM
                                   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi65.461 KM
                                    • 412900 - Administrativna služba18.277 KM
                                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Protivgradna zaštita
                                      6.000 KM
                                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije-čajna kuhinja
                                      3.988 KM
                                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
                                      3.779 KM
                                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                      1.572 KM
                                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade volonterima
                                      1.149 KM
                                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                      715 KM
                                     • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                      611 KM
                                     • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                      211 KM
                                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                                      208 KM
                                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Kontrola ispravnosti vode za piće
                                      44 KM
                                    • 412900 - Mjesne zajednice3.600 KM
                                     • 412900 - Rashodi za ostale naknade za rad van radnog odnosa
                                      3.600 KM
                                    • 412900 - Skupština Opštine43.584 KM
                                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                      35.821 KM
                                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - Rashodi za naknade skupštinskim radnim tijelima
                                      5.146 KM
                                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije - troškovi opštinskih i ostalih manifestacija
                                      1.717 KM
                                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - privremeni i povremeni poslovi
                                      900 KM

                                  TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 322.747 KMXZatvori:

                                  • 414000 - Subvencije
                                   7.066 KM
                                   • 414100 - Subvencije7.066 KM
                                    • 414100 - Administrativna služba7.066 KM
                                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima - odvoz smeća
                                      6.264 KM
                                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
                                      532 KM
                                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima-rashodi po osnovu utroška električne energije-kanalizacija
                                      270 KM
                                  • 415000 - Grantovi
                                   34.549 KM
                                   • 415200 - Grantovi u zemlji34.549 KM
                                    • 415200 - Administrativna služba34.549 KM
                                     • 415200 - Sportske organizacije
                                      12.827 KM
                                     • 415200 - Sufinansiranje vatrogasne jedinice
                                      6.351 KM
                                     • 415200 - Ambulanta struja i telefon
                                      4.489 KM
                                     • 415200 - Boračka organizacija opštine Donji Žabar
                                      2.900 KM
                                     • 415200 - Osnovna škola
                                      2.335 KM
                                     • 415200 - Vjerske organizacije-Crkvena opština D. Žabar i Lončari
                                      2.000 KM
                                     • 415200 - Naknade OIK-a
                                      1.395 KM
                                     • 415200 - Grantovi u zemlji - ostali
                                      1.052 KM
                                     • 415200 - Sportske manifestacije
                                      700 KM
                                     • 415200 - Savez opština i gradova
                                      500 KM
                                  • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                   207.247 KM
                                   • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova207.247 KM
                                    • 416100 - Administrativna služba65.710 KM
                                     • 416100 - Tekuće pomoći učenicima - prevoz učenika
                                      41.058 KM
                                     • 416100 - Tekuće pomoći studentima
                                      21.400 KM
                                     • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata
                                      2.752 KM
                                     • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                                      500 KM
                                    • 416100 - Centar za socijalni rad141.537 KM
                                     • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                                      81.075 KM
                                     • 416100 - Stalna novčana pomoć
                                      34.285 KM
                                     • 416100 - Smještaj u domove
                                      19.356 KM
                                     • 416100 - Jednokratna novčana pomoć
                                      5.721 KM
                                     • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                                      900 KM
                                     • 416100 - Podsticaj nataliteta
                                      200 KM
                                  • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                                   73.885 KM
                                   • 487200 - Transferi entitetu68.341 KM
                                    • 487200 - Administrativna služba68.341 KM
                                     • 487200 - Transferi Ministarstvu poljoprivrede
                                      68.341 KM
                                   • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja5.544 KM
                                    • 487400 - Administrativna služba5.544 KM
                                     • 487400 - Transfer fondu zdravstvenog osiguranja - za socijalno ugr. lica
                                      5.544 KM

                                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 501 KMXZatvori:

                                  • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                   501 KM
                                   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata501 KM
                                    • 511100 - Administrativna služba501 KM
                                     • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora - Nastanak izgradnje područne Osnovne škole u Lončarima
                                      501 KM

                                  FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 34.094 KMXZatvori:

                                  • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                   34.094 KM
                                   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove27.575 KM
                                    • 413300 - Administrativna služba27.575 KM
                                     • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Nova banka
                                      8.486 KM
                                     • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
                                      8.336 KM
                                     • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove - od domaćih javnih finansijskih subjekata - Komercijalna banka
                                      4.095 KM
                                     • 413300 - Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove od domaćih javnih finansijskih subjekata-Razvojna banka
                                      3.809 KM
                                     • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove -od domaćih javnih finansijskih subjekata- Dugoroč. kred. Razvojna banka
                                      2.849 KM
                                   • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova6.027 KM
                                    • 413700 - Administrativna služba6.027 KM
                                    • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata492 KM
                                     • 413900 - Administrativna služba492 KM

                                    OTPLATA DUGOVA 2017. 525.864 KMXZatvori:

                                    • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                     525.864 KM
                                     • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji525.864 KM
                                      • 621300 - Administrativna služba525.864 KM
                                       • 621300 - Komercijalna banka
                                        216.389 KM
                                       • 621300 - Komercijalna banka 2017
                                        150.000 KM
                                       • 621300 - Razvojna banka 2013
                                        87.942 KM
                                       • 621300 - Razvojna banka 2014
                                        71.533 KM

                                    OSTALI RASHODI 2017. 207.361 KMXZatvori:

                                    • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                     14.136 KM
                                     • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima14.136 KM
                                      • 419100 - Administrativna služba14.136 KM
                                     • 631000 - Ostali izdaci
                                      193.225 KM
                                      • 631900 - Ostali izdaci193.225 KM
                                       • 631900 - Administrativna služba193.225 KM
                                        • 631900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obavezaiz ranijih godina
                                         193.225 KM