Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

12.779.531 KM

PORESKI PRIHODI

5.961.811 KM  (46,65%)

NEPORESKI PRIHODI

4.699.053 KM  (36,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.118.667 KM  (16,58%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.186.003 KM

LIČNA PRIMANJA

3.547.645 KM  (26,90%)

MATERIJAL I USLUGE

4.235.803 KM  (32,12%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.239.055 KM  (39,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

11.525.690 KM

PORESKI PRIHODI

5.517.601 KM  (47,87%)

NEPORESKI PRIHODI

4.275.635 KM  (37,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.732.454 KM  (15,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

11.890.542 KM

LIČNA PRIMANJA

3.404.114 KM  (28,63%)

MATERIJAL I USLUGE

2.876.518 KM  (24,19%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.371.388 KM  (45,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

200.000 KM  ( 1,68%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.719.246 KM

PORESKI PRIHODI

5.215.022 KM  (41,00%)

NEPORESKI PRIHODI

5.037.185 KM  (39,60%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.456.989 KM  (19,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.050 KM  ( 0,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.645.480 KM

LIČNA PRIMANJA

3.490.494 KM  (27,60%)

MATERIJAL I USLUGE

2.139.586 KM  (16,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.596.619 KM  (44,26%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.218.781 KM  ( 9,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

200.000 KM  ( 1,58%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

16.748.053 KM

PORESKI PRIHODI

6.334.786 KM  (37,82%)

NEPORESKI PRIHODI

4.637.600 KM  (27,69%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.906.423 KM  (23,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.869.243 KM  (11,16%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

16.639.352 KM

LIČNA PRIMANJA

3.727.293 KM  (22,40%)

MATERIJAL I USLUGE

3.492.458 KM  (20,99%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.932.441 KM  (47,67%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.393.983 KM  ( 8,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

93.177 KM  ( 0,56%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

19.331.995 KM

PORESKI PRIHODI

5.739.336 KM  (29,69%)

NEPORESKI PRIHODI

7.719.329 KM  (39,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

4.562.407 KM  (23,60%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.310.923 KM  ( 6,78%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

19.248.455 KM

LIČNA PRIMANJA

3.794.274 KM  (19,71%)

MATERIJAL I USLUGE

1.593.528 KM  ( 8,28%)

TRANSFERI I DOZNAKE

13.286.808 KM  (69,03%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

133.316 KM  ( 0,69%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

18.124.609 KM

PORESKI PRIHODI

6.276.545 KM  (34,63%)

NEPORESKI PRIHODI

7.586.463 KM  (41,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.935.626 KM  (21,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

325.975 KM  ( 1,80%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

18.107.506 KM

LIČNA PRIMANJA

4.059.764 KM  (22,42%)

MATERIJAL I USLUGE

1.778.782 KM  ( 9,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

11.806.649 KM  (65,20%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

156.759 KM  ( 0,87%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

20.701.462 KM

PORESKI PRIHODI

6.010.620 KM  (29,03%)

NEPORESKI PRIHODI

8.950.517 KM  (43,24%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.709.186 KM  (27,58%)

PRIMICI OD IMOVINE

31.139 KM  ( 0,15%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

20.548.554 KM

LIČNA PRIMANJA

5.050.962 KM  (24,58%)

MATERIJAL I USLUGE

2.562.630 KM  (12,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

12.638.132 KM  (61,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

156.330 KM  ( 0,76%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 5.961.811 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  36.295 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca36.295 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    18.264 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    16.677 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    1.290 KM
   • 711100 - Porez od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    65 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  200.616 KM
  • 713100 - Porezi na plaće200.616 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    145.102 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    55.515 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  427.289 KM
  • 714100 - Porez na imovinu427.289 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    245.962 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    175.922 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    5.405 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  8.502 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost7.124 KM
   • 715100 - Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost
    4.544 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    2.580 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga752 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    752 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga626 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda, poljoprivrede, ribarstva i proizvoda
    626 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.251.515 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.251.515 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    1.108.874 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    77.702 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
    31.965 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    18.365 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagrada i igara na sreću
    8.621 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    5.972 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    15 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.037.162 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.037.162 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    3.685.224 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    351.938 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  432 KM
  • 719100 - Ostali porezi432 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    432 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 4.699.053 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  429.929 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija429.378 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    285.963 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    143.415 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine551 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    551 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.256.752 KM
  • 722100 - Administrativne takse169.658 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    124.700 KM
   • 722100 - Taksa za ovjeravanje dokumenata
    41.458 KM
   • 722100 - Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije
    3.500 KM
  • 722200 - Sudske takse100 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.467.035 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    1.970.814 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    496.222 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.104.899 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    463.666 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    270.488 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    121.049 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    90.133 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade
    76.909 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    44.877 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    33.604 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    4.148 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    26 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse400.160 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    122.439 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnov zbirni iznos neto plaća
    118.580 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    63.411 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    59.088 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka izmjere katastra
    27.001 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samost. djel.
    6.085 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    2.981 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja za autoodgovornost
    575 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)101.348 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    101.348 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.552 KM
   • 722700 - Primljenje namjenske donacije
    10.552 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate-prihodi
    3.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  12.371 KM
  • 723100 - Novčane kazne12.371 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 2.118.667 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.118.667 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.118.667 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od JP Elektroprivreda BIH doo
    1.259.780 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    656.729 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    151.464 KM
   • 732100 - Od ostalih nivoa vlasti
    50.693 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 5.517.601 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  12.714 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca12.714 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    6.595 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    3.772 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    2.301 KM
   • 711100 - Porez od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    46 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  55.372 KM
  • 713100 - Porezi na plaće55.372 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    54.577 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    795 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  604.109 KM
  • 714100 - Porez na imovinu604.109 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    418.057 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    179.615 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    6.438 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.175 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost298 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    296 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda
    2 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.832 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    1.832 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga45 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda, poljoprivrede, ribarstva i proizvoda
    45 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.412.013 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.412.013 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    1.269.800 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    78.077 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
    33.637 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    16.957 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagrada i igara na sreću
    10.162 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    3.357 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    24 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.430.530 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.430.530 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    3.095.118 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    335.412 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  686 KM
  • 719100 - Ostali porezi686 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    686 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 4.275.635 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  524.285 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija518.912 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    388.105 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    130.806 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.374 KM
   • 721200 - Prihodi ostvareni prodajom stanova
    4.787 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    587 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.737.682 KM
  • 722100 - Administrativne takse119.726 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    119.726 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.188.075 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    1.724.233 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    463.842 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade866.846 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    431.765 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    145.359 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    144.530 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    46.050 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    36.172 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    26.059 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    14.575 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    12.700 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    9.611 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    26 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse435.185 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    120.445 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnov zbirni iznos neto plaća
    119.179 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    61.002 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    46.170 KM
   • 722500 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
    43.000 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka izmjere katastra
    28.778 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    7.728 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samost. djel.
    5.558 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    2.700 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja za autoodgovornost
    626 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)112.582 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    112.582 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.268 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    13.077 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate-prihodi
    2.191 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  13.668 KM
  • 723100 - Novčane kazne13.668 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 1.732.454 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.732.454 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.732.454 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    708.825 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    642.765 KM
   • 732100 - Program prijateljskog okruženja (učešće JP Elektroprivreda BIH doo)
    380.865 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 5.215.022 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  17.351 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca17.351 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    13.211 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    2.080 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    1.954 KM
   • 711100 - Porez od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    106 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  47.316 KM
  • 713100 - Porezi na plaće47.316 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    46.633 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    683 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  566.399 KM
  • 714100 - Porez na imovinu566.399 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    377.559 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    179.826 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    9.014 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  6.106 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.452 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    3.447 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    5 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga2.403 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    2.403 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga251 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda, poljoprivrede, ribarstva i proizvoda
    251 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.409.733 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.409.733 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    1.264.532 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    83.145 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
    27.523 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    17.073 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagrada i igara na sreću
    10.007 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    7.351 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    102 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.167.903 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.167.903 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    2.857.097 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    310.806 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  214 KM
  • 719100 - Ostali porezi214 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    214 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 5.037.185 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  409.967 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija354.989 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    262.346 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    92.644 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine54.978 KM
   • 721200 - Prihodi ostvareni prodajom stanova
    42.377 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    11.688 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    913 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.621.825 KM
  • 722100 - Administrativne takse146.823 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    146.823 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.459.852 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    1.833.640 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na istaknutu firmu
    626.211 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.291.172 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    399.678 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    371.857 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    336.451 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    48.019 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    33.152 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    30.240 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    24.288 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    19.630 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    14.476 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    13.381 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse538.684 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    131.734 KM
   • 722500 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
    128.930 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnov zbirni iznos neto plaća
    121.538 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    54.086 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    50.762 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka izmjere katastra
    33.323 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    9.552 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samost. djel.
    5.569 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
    2.563 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja za autoodgovornost
    626 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)133.214 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    133.214 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi52.080 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate-prihodi
    41.899 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    10.182 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.393 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.393 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    4.750 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    643 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 2.456.989 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.113.431 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.113.431 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    1.089.037 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    24.394 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  1.343.558 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti807.771 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora535.787 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 10.050 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  10.050 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava10.050 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 6.334.786 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  14.923 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca14.923 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    10.966 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    2.416 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    1.478 KM
   • 711100 - Porez od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    65 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  54.944 KM
  • 713100 - Porezi na plaće54.944 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    54.790 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    154 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.436.961 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.436.961 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    1.247.719 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    184.772 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    4.470 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.075 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.447 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    2.100 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    347 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga331 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    331 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga296 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda, poljoprivrede, ribarstva i proizvoda
    296 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.520.671 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.520.671 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    1.357.911 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    104.291 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
    23.911 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    15.256 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagrada i igara na sreću
    10.670 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    8.590 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    43 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.303.756 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.303.756 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    3.009.814 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    293.942 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  455 KM
  • 719100 - Ostali porezi455 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    455 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 4.637.600 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  305.161 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija304.584 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    277.206 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    27.378 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine577 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    577 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.326.210 KM
  • 722100 - Administrativne takse167.865 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    167.865 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.355.661 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    1.786.934 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na istaknutu firmu
    554.192 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na istaknutu firmu
    14.535 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.135.135 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    441.357 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    287.863 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    197.323 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    77.585 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    51.154 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    38.075 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    27.315 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    14.089 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    372 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse414.666 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnov zbirni iznos neto plaća
    129.353 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    124.830 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    52.160 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    51.970 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka izmjere katastra
    41.054 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    7.565 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samost. djel.
    6.555 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja za autoodgovornost
    604 KM
   • 722500 - Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji
    510 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
    65 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)244.617 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    204.345 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih kirisnika
    40.186 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    86 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.267 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    6.494 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate-prihodi
    1.773 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  6.228 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.228 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    3.233 KM
   • 723100 - Ostale kazne
    1.590 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.405 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 3.906.423 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  14.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva14.000 KM
   • 731100 - Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija (WORLD VISION)
    14.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.265.044 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.265.044 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    2.630.784 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    587.873 KM
   • 732100 - Primljeni transferi s nivoa BiH - Romske kuće
    46.387 KM
 • 733000 - Donacije
  198.643 KM
  • 733100 - Donacije198.643 KM
   • 733100 - Donacije pravna lica
    110.000 KM
   • 733100 - Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
    68.169 KM
   • 733100 - Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poplave (World Vision)
    18.520 KM
   • 733100 - Donacije fizičkih lica
    1.955 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  428.735 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti141.351 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od FBiH
    80.000 KM
   • 812200 - Primljeni kapitalni transferi od države - izgradnja romskih kuća
    61.351 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora287.385 KM
   • 812300 - Program prijateljskog okruženja
    287.385 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 1.869.243 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.869.243 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.869.243 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 5.739.336 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.665 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.665 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    3.389 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    2.176 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    57 KM
   • 711100 - Porez od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    43 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  6.075 KM
  • 713100 - Porezi na plaće6.075 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    6.055 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    20 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  621.251 KM
  • 714100 - Porez na imovinu621.251 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    425.740 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    192.970 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    2.541 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.361 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.181 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    752 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz člana 12 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
    429 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga98 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    98 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga83 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda, poljoprivrede, ribarstva i proizvoda
    83 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.497.283 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.497.283 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    1.338.431 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    83.250 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
    28.238 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagrada i igara na sreću
    17.091 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    15.705 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    14.567 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.607.295 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.607.295 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    3.296.443 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    310.852 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  406 KM
  • 719100 - Ostali porezi406 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    406 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 7.719.329 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  26.053 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija25.985 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    25.985 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine68 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    68 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.689.123 KM
  • 722100 - Administrativne takse171.697 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    171.697 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.113.831 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    1.575.602 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na istaknutu firmu
    527.979 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na istaknutu firmu
    10.250 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.620.031 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom TE
    2.574.797 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    1.477.954 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    336.565 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    79.293 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    57.004 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    39.644 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    26.046 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    23.308 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    4.849 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    570 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse486.627 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    153.748 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnov zbirni iznos neto plaća
    127.137 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka izmjere katastra
    68.540 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    68.528 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    53.865 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    7.921 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samost. djel.
    5.652 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
    652 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja za autoodgovornost
    550 KM
   • 722500 - Ostalo
    33 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)232.959 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    128.086 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih kirisnika
    64.189 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    40.696 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi63.978 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate-prihodi
    46.818 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    17.160 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.153 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.153 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    4.121 KM
   • 723100 - Ostale kazne
    32 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 4.562.407 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.908.538 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.908.538 KM
   • 732100 - Grantovi ZDLK - Fond za zaštitu okoliša
    2.339.972 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministrastvo za boračka pitanja
    487.005 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - refundacija kamata
    203.478 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od JP EBiH
    184.630 KM
   • 732100 - Grantovi ZDK - vodne naknade
    180.642 KM
   • 732100 - Ostalo
    161.939 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - klizište Bare
    100.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - Fond okoliša
    99.089 KM
   • 732100 - Primljeni transferi s nivoa BiH - Romske kuće
    88.599 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - sanacija putnih pravaca
    40.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od općina - klizište Bare
    17.000 KM
   • 732100 - Grantovi resornih ministrastava ZDK budžetski korisnik JU za kulturu i obrazovanje
    5.000 KM
   • 732100 - Primljeni grant Fonda za zapošljavanje
    1.186 KM
 • 733000 - Donacije
  609.710 KM
  • 733100 - Donacije609.710 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  44.159 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova44.159 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 1.310.923 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.310.923 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.310.923 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 6.276.545 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.478 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.478 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    2.127 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    2.107 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    243 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  8.300 KM
  • 713100 - Porezi na plaće8.300 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    7.225 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    1.074 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.377.977 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.377.977 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    1.174.389 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    200.851 KM
   • 714100 - Porez na naslj. i darove
    2.737 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.191 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.830 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    1.792 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz člana 12 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
    38 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga11 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    11 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga349 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda, poljoprivrede, ribarstva i proizvoda
    349 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.519.180 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.519.180 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    1.320.480 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    89.682 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagrada i igara na sreću
    50.495 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
    30.450 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    14.883 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    13.158 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    32 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.363.686 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.363.686 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    3.090.079 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta
    273.607 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  733 KM
  • 719100 - Ostali porezi733 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    733 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 7.586.463 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  30.704 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija29.991 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    29.991 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine713 KM
   • 721200 - Prihodi od zakupa korištenja sportsko privrednih lovišta
    377 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    336 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.546.500 KM
  • 722100 - Administrativne takse174.970 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    174.970 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.193.385 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    1.657.358 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na istaknutu firmu
    535.993 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na istaknutu firmu
    34 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.221.581 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom TE
    2.864.805 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    360.050 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    299.176 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta
    293.294 KM
   • 722400 - Ostaleopćinske naknade (sa šumskim doprinosima)
    172.155 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    114.648 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    61.935 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    36.224 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    18.175 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    1.120 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse546.396 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    179.557 KM
   • 722500 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
    110.758 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    91.822 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnov zbirni iznos neto plaća
    72.199 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    50.700 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka izmjere katastra
    32.559 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samost. djel.
    7.076 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
    660 KM
   • 722500 - Naknada za funkcionalnu premiju osiguranja za autoodgovornost
    584 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    452 KM
   • 722500 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    15 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada za zaštitu voda
    14 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)319.100 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih kirisnika
    209.242 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga pravnim licima
    99.894 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    9.964 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi91.068 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate-prihodi
    79.469 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja
    11.599 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  9.259 KM
  • 723100 - Novčane kazne9.259 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    8.699 KM
   • 723100 - Ostale kazne
    561 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 3.935.626 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  37.186 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva37.186 KM
   • 731100 - Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija (UNICEF)
    37.186 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.782.186 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.782.186 KM
   • 732100 - Grantovi ZDLK - Fond za zaštitu okoliša
    2.270.460 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministrastvo za boračka pitanja
    474.951 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - Prihodi od davanja prava na eksplo. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    433.004 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - refundacija kamata i FMOT
    166.016 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - Industrijska zona
    135.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - Fedralne uprave civilne zaštite
    132.000 KM
   • 732100 - Grantovi ZDK - vodne naknade
    66.843 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - Povećanje energetske efikasnosti Mjesnog doma Haljinići
    50.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - transfer za itgradnju ambulante Zgošća
    29.112 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - budžetski korisnik JU KSC Kakanj
    12.800 KM
   • 732100 - Primljeni transferi s nivoa BiH - za JU KSC
    7.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije - za JU KSC Kakanj
    5.000 KM
 • 733000 - Donacije
  116.254 KM
  • 733100 - Donacije116.254 KM
   • 733100 - Donacije - za izgradnju dječijeg igrališta
    115.554 KM
   • 733100 - Donacije - za JU KSC Kakanj
    700 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 325.975 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  325.975 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava325.975 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 6.010.620 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  11.362 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca11.362 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.440 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.440 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  659.131 KM
  • 714100 - Porez na imovinu659.131 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  841 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost719 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga121 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.750.224 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.750.224 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.587.621 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.587.621 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1 KM
  • 719100 - Ostali porezi1 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 8.950.517 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  73.359 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija23.183 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine50.176 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.862.335 KM
  • 722100 - Administrativne takse188.306 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.889.681 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.450.099 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse601.470 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)678.757 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi54.022 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  14.823 KM
  • 723100 - Novčane kazne14.823 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 5.709.186 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  52.935 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva52.935 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.589.271 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.589.271 KM
 • 733000 - Donacije
  66.980 KM
  • 733100 - Donacije66.980 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 31.139 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  31.139 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava31.139 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 3.547.645 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.248.384 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.866.581 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 381.803 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  299.261 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca299.261 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 4.235.803 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.235.803 KM
  • 613100 - Putni troškovi24.549 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju119.942 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge91.121 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara53.982 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva47.104 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.496.492 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu cestarina
    499.450 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    489.232 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu koncesija
    433.141 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje zgrada , motornih vozila i opreme
    74.669 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.970 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.388.643 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    1.535.662 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću
    258.204 KM
   • 613900 - Prijevoz đaka i studenata
    219.753 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    95.594 KM
   • 613900 - Naknade za privremene i povremene poslove i ugovore o djelu
    74.464 KM
   • 613900 - Komisija za tehnički pregled objekata
    44.744 KM
   • 613900 - Naknada za radna tijela koje imenuje Općinski načelnik
    43.426 KM
   • 613900 - Naknade za stalna radna tijela Općinskog vijeća
    40.027 KM
   • 613900 - Troškovi realizacije Programa prijateljskog okruženja
    32.375 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    24.229 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    14.887 KM
   • 613900 - Troškovi uvođenja trezorskog poslovanja
    5.278 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 5.239.055 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.239.055 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.292.792 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    510.675 KM
   • 614200 - Poticaj zapošljavanju pripravnika
    196.666 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    163.000 KM
   • 614200 - Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije
    102.046 KM
   • 614200 - Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
    84.717 KM
   • 614200 - Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad
    84.299 KM
   • 614200 - Stimulacija nataliteta
    64.050 KM
   • 614200 - Subvencije za vodu
    49.300 KM
   • 614200 - Interventne pomoći Općinskog načelnika
    16.099 KM
   • 614200 - 15-to aprilska priznanja
    11.000 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj boračkih populacija (kirija)
    5.940 KM
   • 614200 - Pomoć za raseljene i povratnike
    5.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.939.316 KM
   • 614300 - Transfer sredstava komunalne naknade
    1.458.213 KM
   • 614300 - Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
    440.630 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    389.378 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad
    296.901 KM
   • 614300 - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost
    289.900 KM
   • 614300 - Transfer sportskim klubovima
    250.592 KM
   • 614300 - Transfer sredstava naknade za građevinsko zemljište
    216.583 KM
   • 614300 - JU za kulturu i obrazovanje
    165.871 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima boračkih populacija
    100.807 KM
   • 614300 - Transfer političkim partijama
    74.997 KM
   • 614300 - Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i mrtvozornika
    70.000 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija
    43.250 KM
   • 614300 - Organizovanje manifestacije Kakanjski dani trgovine i kulture
    42.184 KM
   • 614300 - Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
    26.500 KM
   • 614300 - Poticaj razvoju poljoprivrede i sela
    24.150 KM
   • 614300 - Podsticaj razvoju malih i srednjih preduzeća i obrta
    12.600 KM
   • 614300 - Općinska izborna komisija
    12.500 KM
   • 614300 - Transfer za mjesne zajednice
    10.160 KM
   • 614300 - Transfer za vjerske zajednice
    7.500 KM
   • 614300 - JU Biblioteka
    6.600 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.947 KM
   • 614800 - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    6.947 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 163.500 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  163.500 KM
  • 821200 - Nabavka građevina77.217 KM
  • 821300 - Nabavka opreme42.572 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje43.711 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 3.404.114 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.113.802 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.777.463 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 336.339 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  290.312 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca290.312 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 2.876.518 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.876.518 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.285 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju111.922 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge83.767 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara33.857 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva36.703 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.860.937 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu cestovnih naknada
    510.365 KM
   • 613700 - Rekonstrukcija lokalnih cesta iz sredstava GSM licence
    494.398 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    414.847 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu koncesionih naknada
    189.074 KM
   • 613700 - Stambeno zbrinjavanje Roma
    98.367 KM
   • 613700 - Izgradnja PZ Vrtlište
    61.908 KM
   • 613700 - Realizacija sredstava Federalnog min. okoliša i turizma - Rekultivacija obalnog područja Zgošće i Bosne
    50.000 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje zgrada, motornih vozila i opreme
    41.978 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.745 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge726.302 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću
    261.739 KM
   • 613900 - Prijevoz đaka i studenata
    191.417 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    121.525 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    61.354 KM
   • 613900 - Usluge praćenja sjednica OV-a
    30.227 KM
   • 613900 - Troškovi bratimljenja Općine Kakanj i Općine Aliaga- Turska
    19.585 KM
   • 613900 - Komisija za tehnički pregled objekata
    13.498 KM
   • 613900 - Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ
    12.138 KM
   • 613900 - Naknade za stalna radna tijela Općinskog vijeća
    9.800 KM
   • 613900 - Troškovi uvođenja trezorskog poslovanja
    5.019 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 5.371.388 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.960.713 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.069.182 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    599.174 KM
   • 614200 - Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije
    103.539 KM
   • 614200 - Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad
    93.230 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    87.750 KM
   • 614200 - Poticaj zapošljavanju pripravnika
    81.253 KM
   • 614200 - Stimulacija nataliteta- oprema novorođenog djeteta
    49.200 KM
   • 614200 - Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
    19.636 KM
   • 614200 - Subvencije za komunalne usluge kategoriji stanovništva u stanju socijalne potrebe
    10.990 KM
   • 614200 - Đačke stipendije
    10.000 KM
   • 614200 - Zapošljavanje volontera
    7.860 KM
   • 614200 - Pomoć za raseljene i povratnike
    5.000 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj boračkih populacija (kirija)
    1.550 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.382.849 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    1.045.133 KM
   • 614300 - Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
    433.657 KM
   • 614300 - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost
    408.237 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad
    335.069 KM
   • 614300 - Rekonstrukcija vrelovoda za pripremu sistema daljinskog grijanja
    227.598 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    221.983 KM
   • 614300 - JU za kulturu i obrazovanje
    183.200 KM
   • 614300 - JP Kakanj - sport
    120.950 KM
   • 614300 - Transfer Općinskoj izbornoj komisiji - troškovi provođenja izbora
    104.120 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima boračkih populacija
    95.007 KM
   • 614300 - Transfer sredstava naknade za građevinsko zemljište
    59.888 KM
   • 614300 - Transfer političkim partijama
    49.191 KM
   • 614300 - Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i mrtvozornika
    28.666 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija
    20.358 KM
   • 614300 - Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
    18.550 KM
   • 614300 - JU Biblioteka
    16.000 KM
   • 614300 - Sufinansiranje programa World Vision
    11.355 KM
   • 614300 - Transfer za vjerske zajednice
    3.887 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima337.603 KM
   • 614400 - Subvencije za isporučenu toplotnu energiju
    332.403 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    5.200 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima31.068 KM
   • 614500 - Podsticaj razvoju poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, peradi i sela
    31.068 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo140.011 KM
   • 614800 - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    140.011 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  410.675 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima101.217 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima309.458 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 38.522 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  38.522 KM
  • 821300 - Nabavka opreme20.867 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava16.564 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.091 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 200.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  200.000 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama200.000 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 3.490.494 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.193.632 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.828.175 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 365.457 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  296.862 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca296.862 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 2.139.586 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.139.586 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.588 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju104.794 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge90.002 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara51.350 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva243.014 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.848 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje926.087 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu cestovnih naknada naknada
    506.414 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu koncesionih naknada
    378.313 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje zgrada, vozila i opreme
    41.358 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.047 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge697.855 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću
    215.790 KM
   • 613900 - Prijevoz đaka i studenata
    208.430 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    143.153 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    60.017 KM
   • 613900 - Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ
    25.454 KM
   • 613900 - Naknade za stalna radna tijela Općinskog vijeća
    24.536 KM
   • 613900 - Usluge praćenja sjednica OV-a
    20.475 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 5.596.619 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.866.195 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima956.794 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    234.546 KM
   • 614200 - Poticaj zapošljavanju pripravnika
    209.626 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    171.720 KM
   • 614200 - Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad
    104.317 KM
   • 614200 - Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije
    99.985 KM
   • 614200 - Stimulacija nataliteta- oprema novorođenog djeteta
    61.100 KM
   • 614200 - Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
    45.500 KM
   • 614200 - Đačke stipendije
    12.300 KM
   • 614200 - Subvencije za komunalne usluge kategoriji stanovništva u stanju socijalne potrebe
    8.000 KM
   • 614200 - Pomoć za raseljene i povratnike
    5.830 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj boračkih populacija (kirija)
    3.870 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.670.998 KM
   • 614300 - Transfer sredstava komunalne naknade
    1.434.551 KM
   • 614300 - Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
    426.060 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    370.081 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad
    341.725 KM
   • 614300 - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost
    280.000 KM
   • 614300 - Transfer sredstava naknade za građevinsko zemljište
    253.395 KM
   • 614300 - JU za kulturu i obrazovanje
    165.880 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    147.412 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima boračkih populacija
    80.578 KM
   • 614300 - Transfer političkim partijama
    50.010 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija
    42.856 KM
   • 614300 - Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i mrtvozornika
    27.500 KM
   • 614300 - Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
    25.000 KM
   • 614300 - Transfer za vjerske zajednice
    15.000 KM
   • 614300 - JU Biblioteka
    10.950 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima169.687 KM
   • 614500 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    113.800 KM
   • 614500 - Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta
    55.886 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo68.717 KM
   • 614800 - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    68.717 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  730.424 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama10.287 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima720.137 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 1.218.781 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.218.781 KM
  • 821200 - Nabavka građevina875.186 KM
  • 821300 - Nabavka opreme45.570 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava47.794 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje250.231 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 200.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  200.000 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama200.000 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 3.727.293 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.416.231 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.968.826 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba civilne zaštite
    529.010 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    502.993 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    450.990 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    447.040 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    294.725 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    211.875 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    178.868 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za finansije
    171.393 KM
   • 611100 - Bruto plaće - JU za kulturu i obrazovanje
    134.242 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Općinsko pravobranilaštvo
    47.689 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 447.406 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    88.770 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba civilne zaštite
    85.836 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    66.672 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    64.484 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    40.877 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - JU za kulturu i obrazovanje
    34.048 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    26.011 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za finansije
    22.621 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    15.366 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Općinsko pravobranilaštvo
    2.722 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  311.062 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca311.062 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba civilne zaštite
    55.546 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    52.814 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    47.354 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    46.275 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    30.946 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    22.247 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    18.781 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za finansije
    17.996 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - JU za kulturu i obrazovanje
    14.095 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Općinsko pravobranilaštvo
    5.007 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 3.492.458 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.492.458 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.745 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    2.898 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU za kulturu i obrazovanje
    2.847 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju142.209 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    114.252 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU za kulturu i obrazovanje
    27.956 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge102.662 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    98.598 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU za kulturu i obrazovanje
    4.064 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara57.781 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    48.312 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Služba civilne zaštite
    5.370 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU za kulturu i obrazovanje
    3.181 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    918 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva38.575 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    36.764 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU za kulturu i obrazovanje
    1.811 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.818.755 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu cestovnih naknada - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    466.930 KM
   • 613700 - Program prijateljskog okruženja sa JP Elektroprivreda BiH - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    423.549 KM
   • 613700 - Realizacija projekata iz sredstava ZDK - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    344.971 KM
   • 613700 - Realizacija projekata iz sredstava Federacije BiH - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    140.051 KM
   • 613700 - Utrošak sredstava Vlade FBiH za saniranje šteta od poplava - Služba civilne zaštite
    136.382 KM
   • 613700 - Ostale usluge popravke i održavanja - Utrošak doniranih sredstava za saniranje posljedica prirodne nesreće na području Općine Kakanj - Služba civilne zaštite
    110.444 KM
   • 613700 - Utrošak sredstava po Programu Općinskog vijeća - poplave - Služba civilne zaštite
    45.123 KM
   • 613700 - Održavanje cesta, mostova, vodovoda po programu koncesionih naknada - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    41.774 KM
   • 613700 - Utrošak sredstava Vlade ZDK-a za hitne intervencije usljed poplava - Služba civilne zaštite
    25.000 KM
   • 613700 - Izrada ekonomsko-tekničke dokumentacije za pretvorbu zemljišta - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    24.074 KM
   • 613700 - Utrošak sredstava World Vision - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    20.586 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje opreme Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    19.851 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje motornih vozila - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    7.118 KM
   • 613700 - Materijal i usluge održavanja stalnih sredstava - JU za kulturu i obrazovanje
    5.451 KM
   • 613700 - Utrošak sredstava po Programu Općinskog vijeća - poplave - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    4.577 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje zgrada - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    2.876 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.223 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    12.758 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU za kulturu i obrazovanje
    465 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.313.508 KM
   • 613900 - Progam utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    240.210 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    200.853 KM
   • 613900 - Prijevoz đaka i studenata - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    198.672 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Utrošak sredstava po Programu zaštite i spašavanja
    187.231 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    57.279 KM
   • 613900 - Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    53.297 KM
   • 613900 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    52.667 KM
   • 613900 - Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade (grant BiH) - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    43.387 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    29.347 KM
   • 613900 - Sredstav Općinskoj izbornoj komisiji za naknade za 2014. godinu - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    27.034 KM
   • 613900 - Usluge praćenja sjednica OV-a -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    24.821 KM
   • 613900 - Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara - Služba civilne zaštite
    20.000 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Naknade za rad predsjednicima Saveza MZ
    17.628 KM
   • 613900 - Sredstav za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju - Služba civilne zaštite
    15.370 KM
   • 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
    13.812 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    13.323 KM
   • 613900 - Idaci za fizičku zaštitu objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    11.729 KM
   • 613900 - Sredstva OIK za materijalne troškove - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    9.849 KM
   • 613900 - Doček Nove godine 2014. na otvorenom - Ju za kulturu i obrazovanje
    8.084 KM
   • 613900 - Ugovor o djelu i privremenim i povremenim poslovima -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    7.488 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    7.247 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu - Ju za kulturu i obrazovanje
    7.190 KM
   • 613900 - Izdaci za Autorski honorar - Ju za kulturu i obrazovanje
    6.602 KM
   • 613900 - Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju Roma po ugovoru -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    6.534 KM
   • 613900 - Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana "Kakanj" - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    5.967 KM
   • 613900 - Tehnička podrška radu Dramskog studija - Ju za kulturu i obrazovanje
    5.052 KM
   • 613900 - Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    4.446 KM
   • 613900 - Usluge kopiranja i štampe - Ju za kulturu i obrazovanje
    4.132 KM
   • 613900 - Usluga zdravstvene zaštite životinja - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    3.203 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze - Ju za kulturu i obrazovanje
    2.576 KM
   • 613900 - Ostale usluge -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    2.469 KM
   • 613900 - Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    2.289 KM
   • 613900 - Naknade za komisije Općinskog načelnika -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    1.877 KM
   • 613900 - Izvještajno prognozna služba (zdravstvena zaštita biljaka) - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    1.842 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - Služba civilne zaštite
    1.825 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    1.736 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije - Ju za kulturu i obrazovanje
    1.639 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije predsjedavajućeg OV-a - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    1.605 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    1.556 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    1.521 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene usluge - sistematski pregleda radnika -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    1.500 KM
   • 613900 - Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    1.472 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora - Ju za kulturu i obrazovanje
    1.400 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje - Ju za kulturu i obrazovanje
    1.262 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    1.017 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Ju za kulturu i obrazovanje
    782 KM
   • 613900 - Ugovorne usluge - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    731 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    617 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - Služba za finansije
    591 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - JU za kulturu i obrazovanje
    530 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - Općinsko pravoblanilaštvo
    165 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora - Ju za kulturu i obrazovanje
    28 KM
   • 613900 - Izdaci za stručnu literaturu - Ju za kulturu i obrazovanje
    21 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 7.932.441 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.292.008 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.034.603 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona
    310.008 KM
   • 614200 - Studentske stipendije iz Budžeta Općine
    133.600 KM
   • 614200 - Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad
    117.345 KM
   • 614200 - Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije
    108.825 KM
   • 614200 - Transfer pojedincima - pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće - ustrošak sredstava Fed. Fonda
    108.365 KM
   • 614200 - Stimulativno zapošljavanje pripravnika
    78.808 KM
   • 614200 - Stimulacija nataliteta - oprema novorođenog djeteta putem Centra za socijalni rad
    59.750 KM
   • 614200 - Transfer pojedincima - pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće - ustrošak sredstava Vlade ZDK
    38.000 KM
   • 614200 - Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
    25.700 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    19.201 KM
   • 614200 - Đačke stipendije iz Budžeta Općine
    15.000 KM
   • 614200 - Subvencije za kom. usluge kategorijama stanov. u stanju socijalne potrebe - preko JU Centar za socijalni rad
    6.000 KM
   • 614200 - Pomoć za raseljene i povratnike
    6.000 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj boračkih populacija
    3.900 KM
   • 614200 - Stimulacija za učenike
    2.500 KM
   • 614200 - Tekući transferi pojedincima predsjedavajućeg OV-a
    1.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.720.637 KM
   • 614300 - Transfer sredstava komunalne naknade
    1.330.688 KM
   • 614300 - Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
    475.472 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad
    353.073 KM
   • 614300 - Transfer sredstava naknade za građevinsko zemljište
    304.541 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    291.942 KM
   • 614300 - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost
    280.000 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija
    235.432 KM
   • 614300 - Subvencije troškova za korištenje objekata JP Kakanj - sport sportskim klubovima
    138.677 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima boračkih populacija
    97.879 KM
   • 614300 - Transfer političkim partijama
    50.000 KM
   • 614300 - Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
    25.000 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    21.141 KM
   • 614300 - Transfer neprofitnim organizacijama iz Fonda za zaštitu okoliša
    20.000 KM
   • 614300 - Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i mrtvozvornika
    20.000 KM
   • 614300 - Program ostalih udruženja
    16.937 KM
   • 614300 - JU Biblioteka
    13.000 KM
   • 614300 - Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru
    10.800 KM
   • 614300 - Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj
    8.600 KM
   • 614300 - Transfer Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru
    5.831 KM
   • 614300 - UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće
    4.915 KM
   • 614300 - Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH
    4.800 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada
    4.002 KM
   • 614300 - Finansiranje REZ agencije
    3.500 KM
   • 614300 - Transferi neprofitnim organizacijama predsjedavajućeg OV-a
    3.410 KM
   • 614300 - Transfer za vjerske zajednice
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima22.272 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima192.023 KM
   • 614500 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    97.285 KM
   • 614500 - Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta
    80.738 KM
   • 614500 - Poticajna sredstva World Vision
    14.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo322.473 KM
   • 614800 - Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa
    315.648 KM
   • 614800 - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    6.825 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.640.433 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama128.000 KM
   • 615300 - Program utroška sredstva Fonda za zaštitu okoline ZFDK - tr. neprofitnim organizacijama
    128.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima2.512.433 KM
   • 615400 - Za izgradnju zgrade općinske uprave
    1.540.317 KM
   • 615400 - Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)
    559.479 KM
   • 615400 - Adaptacija prostorija JU za kulturu, za potrebe muzičke škole, Galerije slika, Muzej i Mala sala
    144.653 KM
   • 615400 - Izmirenje obaveza nastalih pri izgradnji Doma kulture
    134.275 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- Izgradnja kuća za romsku populaciju
    56.771 KM
   • 615400 - Izgradnja Hemodijaliznog centra
    49.999 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje - poplave
    26.939 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.393.983 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.393.983 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada29.927 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.137.084 KM
   • 821200 - Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša ZDK
    816.701 KM
   • 821200 - Program prijateljskog okruženja sa JP Elektroprivreda BiH
    262.478 KM
   • 821200 - Učešće Općine u stambenom zbrinjavanju romske populacije
    53.325 KM
   • 821200 - Utrošak sredstava s nivoa BiH za stambeno zbrinjavanje romske populacije
    4.580 KM
  • 821300 - Nabavka opreme181.251 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava21.317 KM
   • 821500 - Softver za katastar nekretnina
    17.222 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    4.095 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje24.405 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 93.177 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  93.177 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja93.177 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 3.794.274 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.478.035 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.011.807 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    545.420 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba civilne zaštite
    521.273 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    454.365 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    380.456 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    302.947 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    225.096 KM
   • 611100 - Bruto plaće - JU za kulturu i obrazovanje
    198.628 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za finansije
    172.046 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    163.663 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Općinsko pravobranilaštvo
    47.915 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 466.227 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    89.174 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba civilne zaštite
    87.797 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    71.859 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    57.272 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -JU za kulturu i obrazovanje
    52.820 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    41.294 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    27.387 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za finansije
    22.282 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    13.748 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Općinsko pravobranilaštvo
    2.596 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  316.239 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca316.239 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    57.269 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba civilne zaštite
    54.733 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    47.708 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    39.948 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    31.809 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    23.635 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - JU za kulturu i obrazovanje
    20.856 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za finansije
    18.065 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    17.185 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Općinsko pravobranilaštvo
    5.031 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.593.528 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.593.528 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.152 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    11.956 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU za kulturu i obrazovanje
    3.196 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju167.212 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    127.225 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU za kulturu i obrazovanje
    39.987 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge95.920 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    91.477 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU za kulturu i obrazovanje
    4.443 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara51.960 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    38.818 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Služba civilne zaštite
    8.774 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU za kulturu i obrazovanje
    4.298 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    70 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva32.581 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    30.241 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU za kulturu i obrazovanje
    2.340 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje96.920 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Poduzetnička zona Vrtlište - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    24.302 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje opreme -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    17.226 KM
   • 613700 - Utrošak sredstava po Programu Općinskog vijeća - poplave - Služba civilne zaštite
    14.270 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje zgrada -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    9.943 KM
   • 613700 - Izgradnja šehidskog spomen obilježja u Donjoj Paparatnici - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    9.900 KM
   • 613700 - Program prijateljskog okruženja sa JP Elektroprivreda BiH - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    9.698 KM
   • 613700 - Materijal i usluge održavanja stalnih sredstava-JU za kulturu i obrazovanje
    6.558 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje motornih vozila -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    5.024 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.336 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    10.336 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.123.447 KM
   • 613900 - Prijevoz đaka i studenata - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    206.109 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    192.352 KM
   • 613900 - Progam utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    117.072 KM
   • 613900 - Utrošak sredstava po Programu zaštite i spašavanja 0,5%
    88.393 KM
   • 613900 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    60.328 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    49.378 KM
   • 613900 - Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju Roma po ugovoru -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    49.341 KM
   • 613900 - Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ - Mjesne zajednice
    33.369 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    28.803 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    28.592 KM
   • 613900 - Usluge praćenja sjednica OV-a -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    26.396 KM
   • 613900 - Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    23.880 KM
   • 613900 - Idaci za fizičku zaštitu objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    22.815 KM
   • 613900 - Sredstav za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju _Služba civilne zaštite
    20.584 KM
   • 613900 - Izdaci za Autorski honorar -JU za kulturu i obrazovanje
    15.975 KM
   • 613900 - Ugovor o djelu i privremenim i povremenim poslovima -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    14.831 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    13.185 KM
   • 613900 - Ostale usluge -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    13.106 KM
   • 613900 - Smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    12.988 KM
   • 613900 - Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    9.835 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu -JU za kulturu i obrazovanje
    9.160 KM
   • 613900 - Doček Nove godine 2015. na otvorenom -JU za kulturu i obrazovanje
    9.039 KM
   • 613900 - Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade za 2015. godinu -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    7.941 KM
   • 613900 - Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara - Služba civilne zaštite
    7.433 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine -JU za kulturu i obrazovanje
    6.323 KM
   • 613900 - Izvještajno prognozna služba (zdravstvena zaštita biljaka) -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    5.184 KM
   • 613900 - Učešće općine u projektima -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    5.168 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene obaveze -JU za kulturu i obrazovanje
    4.388 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje -JU za kulturu i obrazovanje
    4.339 KM
   • 613900 - Tehnička podrška radu Dramskog studija -JU za kulturu i obrazovanje
    4.268 KM
   • 613900 - Usluge kopiranja i štampe -JU za kulturu i obrazovanje
    4.172 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja-služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mz i zajedničke poslove
    4.109 KM
   • 613900 - Naknade za komisije Općinskog načelnika -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    3.983 KM
   • 613900 - Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    2.106 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata -JU za kulturu i obrazovanje
    1.960 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije predsjedavajućeg OV-a -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    1.906 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mz i zajedničke poslove
    1.882 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -služba civilne zaštite
    1.798 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    1.568 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora -JU za kulturu i obrazovanje
    1.560 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije -JU za kulturu i obrazovanje
    1.398 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    1.313 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    1.045 KM
   • 613900 - Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    948 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -JU za kulturu i obrazovanje
    793 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lic, izbjeglice i povratnike
    777 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - služba za finansije
    594 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    565 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja-JU za kulturu i obrazovanje
    188 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -općinsko prvobranilaštvo
    165 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene usluge - sistematski pregleda radnika -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    35 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora -JU za kulturu i obrazovanje
    8 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 13.286.808 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.018.196 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade229.508 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad
    130.000 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Stimulacija nataliteta - oprema novorođenog djeteta putem Centra za socijalni rad
    66.500 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - subvencije za komunalne usluge stanovništva u stanju socijalne potrebe preko Centra za socijalni rad
    30.008 KM
   • 614100 - Transfer MZ po projektima
    3.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.552.798 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona
    437.475 KM
   • 614200 - Transfer pojedincima - pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće - ustrošak sredstava Fed. Fonda
    431.850 KM
   • 614200 - Pomoć u saniranju šteta izazvanih klizištem Bare
    219.000 KM
   • 614200 - Studentske stipendije iz Budžeta Općine
    120.000 KM
   • 614200 - Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije
    105.915 KM
   • 614200 - Transfer pojedincima - pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće - ustrošak sredstava Vlade ZDK
    71.400 KM
   • 614200 - Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
    70.657 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    28.341 KM
   • 614200 - Sredstva za nepotpunu eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalnog objekta
    24.320 KM
   • 614200 - Pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće - budžetska sredstva
    16.500 KM
   • 614200 - Đačke stipendije iz Budžeta Općine
    15.000 KM
   • 614200 - Pomoć za raseljene i povratnike
    5.240 KM
   • 614200 - Tekući transferi pojedincima predsjedavajućeg OV-a
    3.000 KM
   • 614200 - Stimulacija za učenike
    2.500 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj boračkih populacija
    1.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama5.109.744 KM
   • 614300 - Transfer sredstava komunalne naknade
    1.238.019 KM
   • 614300 - Transfer neprofitnim organizacijama iz Fonda za zaštitu okoliša
    568.855 KM
   • 614300 - Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
    557.172 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada
    518.466 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad
    358.757 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    350.171 KM
   • 614300 - Transfer stradstava naknada za građevinsko zemljište
    317.306 KM
   • 614300 - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost
    296.000 KM
   • 614300 - Subvencije troškova za korištenje objekata JP Kakanj - sport sportskim klubovima
    196.335 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima boračkih populacija
    117.053 KM
   • 614300 - Transfer zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu utroška naknade od dijela prihoda TE
    104.774 KM
   • 614300 - Transfer FK Mladost Doboj-Kakanj
    100.000 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija
    75.208 KM
   • 614300 - Transfer političkim partijama
    50.000 KM
   • 614300 - Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
    50.000 KM
   • 614300 - Transfer na ime subvencija za grijanje javnim ustanovama i preduzećima
    37.505 KM
   • 614300 - Program ostalih udruženja
    37.471 KM
   • 614300 - Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i mrtvozvornika
    30.000 KM
   • 614300 - Transfer za vjerske zajednice
    22.000 KM
   • 614300 - JU Biblioteka
    18.000 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    12.650 KM
   • 614300 - UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće
    9.864 KM
   • 614300 - Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj
    9.650 KM
   • 614300 - Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru
    9.600 KM
   • 614300 - Transfer za omladinske projekte
    6.750 KM
   • 614300 - Transfer Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru
    6.338 KM
   • 614300 - Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH
    4.800 KM
   • 614300 - Transferi neprofitnim organizacijama predsjedavajućeg OV-a
    4.000 KM
   • 614300 - Finansiranje REZ agencije
    3.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima117.610 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima- zapošljavanje pripravnika
    51.548 KM
   • 614400 - Sport za izmirenje obaveza prema Poreznoj upravi
    46.062 KM
   • 614400 - Subvencija JP Kakanj- sport za SKI centar Ponijeri
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima780.738 KM
   • 614500 - Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta sredstva naknade od dijela prihoda TE
    199.597 KM
   • 614500 - Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti- sredstva naknade od dijela prihoda TE
    170.537 KM
   • 614500 - Poticajna sredstva - povrat rente i UGZa za sagrađene objekte
    160.352 KM
   • 614500 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    99.123 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima- zapošljavanje pripravnika
    77.823 KM
   • 614500 - Subvencija za zapošljavanje volontera
    69.307 KM
   • 614500 - Pomoć u saniranju šteta poslovnih subjekata
    4.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo227.798 KM
   • 614800 - Povrat po rješenjima o utvrđivanju gubitaka prava korištenja zemljišta
    131.071 KM
   • 614800 - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    69.337 KM
   • 614800 - Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa
    27.390 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  5.268.612 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama125.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi Hilswerk- učešće općine u izgradnji romskih kuća
    100.000 KM
   • 615300 - Program utroška sredstva Fonda za zaštitu okoline ZFDK - tr. neprofitnim organizacijama
    25.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima5.143.612 KM
   • 615400 - Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)
    1.466.399 KM
   • 615400 - Nabavka zgrada (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora za izgradnju zgrade općinske uprave)
    1.310.923 KM
   • 615400 - Nabavka zgrada (utrošak sredstava od naknade po osnovu dijela prihoda od TE)
    1.000.000 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje-(projekti iz sredstava od naknade po osnovu dijela prihoda od TE)
    373.425 KM
   • 615400 - Nabavka zgrada (Transfer Zavodu za praniranje)
    200.599 KM
   • 615400 - Nabavka opreme za zgradu (utrošak sredstava od naknade po osnovu dijela prihoda od TE)
    184.907 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu i javnim preduzećima po programu OV - poplave
    175.645 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- Izgradnja kuća za romsku populaciju
    108.478 KM
   • 615400 - Transfer JP Vodokom iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša
    98.839 KM
   • 615400 - Transfer stredstava za realizaciju projekata vodnih naknada
    79.797 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- sanacija putnih pravaca
    70.000 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- dječije igralište
    40.037 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima Kakanj - sport za rekonstrukciju objekta
    30.000 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje po programu OV - poplave
    4.563 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 440.529 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  440.529 KM
  • 821200 - Nabavka građevina297.563 KM
   • 821200 - Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša ZDK
    297.563 KM
  • 821300 - Nabavka opreme135.521 KM
   • 821300 - Nabavka stalnih sredstava i opreme
    87.908 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - ostalo
    17.617 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    14.456 KM
   • 821300 - Utrošak sredstava s nivoa ZDK
    9.000 KM
   • 821300 - Utrošak sredstava s nivoa BiH
    6.540 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava7.445 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 133.316 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  133.316 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja133.316 KM
   • 823300 - Otplata kredita FMF - Projekat vodosnabdijavanja iz Fonda okoliša
    133.316 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 4.059.764 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.712.844 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.253.863 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    542.136 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba civilne zaštite
    527.678 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    480.978 KM
   • 611100 - Bruto plaće - JU Kulturno sportski centar
    408.635 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    367.493 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    319.998 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    233.858 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za finansije
    176.319 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    128.493 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Općinsko pravobranilaštvo
    68.275 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 458.981 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih - JU Kulturno sportski centar
    90.163 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    85.405 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba civilne zaštite
    78.051 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    57.452 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    42.546 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    41.335 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    25.847 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za finansije
    21.589 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    12.031 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Općinsko pravobranilaštvo
    4.563 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  346.920 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca346.920 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    56.921 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba civilne zaštite
    53.600 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    50.503 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    45.662 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - JU Kulturno sportski centar
    42.907 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    33.600 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    24.555 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za finansije
    18.514 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    13.492 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Općinsko pravobranilaštvo
    7.169 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.778.782 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.778.782 KM
  • 613100 - Putni troškovi18.879 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    16.771 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU Kulturno sportski centar
    2.108 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju229.915 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    119.439 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Kulturno sportski centar
    110.476 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge107.882 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    96.926 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU Kulturno sportski centar
    10.956 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara100.447 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    47.173 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU Kulturno sportski centar
    42.323 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Služba civilne zaštite
    10.124 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    827 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.323 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    21.143 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU Kulturno sportski centar
    8.180 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.550 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme - JU Kulturno sportski centar
    5.000 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme
    550 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje107.275 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje zgrada -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    59.642 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - JU Kulturno sportski centar
    25.579 KM
   • 613700 - Izgradnja infrastukture u poduzetničkim zonama i parcelama namjenjenim razvoju poduzetništva- Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    22.055 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.090 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    13.016 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU Kulturno sportski centar
    2.075 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.164.421 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    192.737 KM
   • 613900 - Prijevoz đaka i studenata - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    189.296 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - JU Kulturno sportski centar
    138.743 KM
   • 613900 - Progam utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    138.049 KM
   • 613900 - Utrošak sredstava po Programu zaštite i spašavanja 0,5%
    59.252 KM
   • 613900 - Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za provođenje izbora
    51.710 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    49.281 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    42.895 KM
   • 613900 - Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara - Služba civilne zaštite
    31.268 KM
   • 613900 - Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ - Mjesne zajednice
    31.196 KM
   • 613900 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    31.174 KM
   • 613900 - Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    18.817 KM
   • 613900 - Usluge praćenja sjednica OV-a -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    18.654 KM
   • 613900 - Idaci za fizičku zaštitu objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    18.107 KM
   • 613900 - Ugovor o djelu i privremenim i povremenim poslovima -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    17.543 KM
   • 613900 - Sredstav za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju _Služba civilne zaštite
    15.660 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    15.487 KM
   • 613900 - Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    13.792 KM
   • 613900 - Učešće općine u projektima (izrada prostorno planske dokumentacije -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    13.748 KM
   • 613900 - Ostale usluge -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    12.732 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    11.189 KM
   • 613900 - Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    6.820 KM
   • 613900 - Sredstva OIK za materijalne troškove
    6.583 KM
   • 613900 - Izvještajno prognozna služba (zdravstvena zaštita bilja) - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša
    5.954 KM
   • 613900 - Naknade za komisije Općinskog načelnika -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    5.673 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    5.608 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja-služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mz i zajedničke poslove
    4.707 KM
   • 613900 - Ostali troškovi prevoza - Služba za društvene djelatnostiboračka pitanja, raseljena lica
    4.107 KM
   • 613900 - Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    2.106 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mz i zajedničke poslove
    1.870 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije predsjedavajućeg OV-a -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    1.777 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -služba civilne zaštite
    1.761 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    1.659 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    1.268 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    1.104 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lic, izbjeglice i povratnike
    807 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - služba za finansije
    608 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    443 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -općinsko prvobranilaštvo
    236 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 11.806.649 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.013.785 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade240.162 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad
    127.522 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Stimulacija nataliteta - oprema novorođenog djeteta putem Centra za socijalni rad
    70.150 KM
   • 614100 - Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH- podrška radu ustanova kulture - Zemaljski muzej BiH
    17.500 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Transfer Udruženju penzionera
    10.000 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - subvencije za komunalne usluge stanovništva u stanju socijalne potrebe preko Centra za socijalni rad
    9.990 KM
   • 614100 - Subvencije za komunalne usluge za boračke kategorije u stanju socijalne potrebe
    5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.046.910 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona
    490.734 KM
   • 614200 - Pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće
    160.200 KM
   • 614200 - Studentske stipendije iz Budžeta Općine
    120.000 KM
   • 614200 - Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije
    105.990 KM
   • 614200 - Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
    69.992 KM
   • 614200 - Đačke stipendije iz Budžeta Općine
    50.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    33.986 KM
   • 614200 - Stimulacija za učenike
    6.078 KM
   • 614200 - Pomoć za raseljene i povratnike
    5.790 KM
   • 614200 - Tekući transferi pojedincima predsjedavajućeg OV-a
    3.350 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj boračkih populacija
    450 KM
   • 614200 - Sredstva za eksproprijaciju zemljišta
    340 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama5.347.195 KM
   • 614300 - Transfer sredstava komunalne naknade
    1.218.186 KM
   • 614300 - Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
    538.886 KM
   • 614300 - Transfer neprofitnim organizacijama iz Fonda za zaštitu okoliša
    510.549 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada
    503.864 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    491.391 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija
    433.004 KM
   • 614300 - JU Centar za socijalni rad
    348.735 KM
   • 614300 - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost
    336.033 KM
   • 614300 - Transfer stradstava naknada za građevinsko zemljište
    260.335 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima boračkih populacija
    151.341 KM
   • 614300 - Transfer zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu utroška naknade od dijela prihoda TE
    142.349 KM
   • 614300 - Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i hemodijaliznog centra
    50.000 KM
   • 614300 - Transfer političkim partijama
    49.914 KM
   • 614300 - Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
    45.000 KM
   • 614300 - Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru
    40.000 KM
   • 614300 - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost - projekat UNICEF
    37.424 KM
   • 614300 - Program ostalih udruženja
    29.730 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    26.104 KM
   • 614300 - Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova čiji osnivač nije Općina
    20.000 KM
   • 614300 - JU Biblioteka
    20.000 KM
   • 614300 - Transfer za vjerske zajednice
    14.786 KM
   • 614300 - Transfer Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru
    14.000 KM
   • 614300 - Transfer za Crveni krst
    10.000 KM
   • 614300 - Transfer na ime subvencija za grijanje javnim ustanovama i preduzećima
    10.000 KM
   • 614300 - Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj
    10.000 KM
   • 614300 - Transfer za omladinske projekte
    9.351 KM
   • 614300 - JU Biblioteka - realizacija Strategije kulturne politike ZDK-a
    6.000 KM
   • 614300 - Finansiranje REZ agencije
    6.000 KM
   • 614300 - UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće
    5.912 KM
   • 614300 - Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH
    4.800 KM
   • 614300 - Transferi neprofitnim organizacijama predsjedavajućeg OV-a
    3.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima33.393 KM
   • 614400 - Subvencija JP Kakanj- sport za izmirenje obaveza i dugovanja
    33.393 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.000.508 KM
   • 614500 - Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti- sredstva naknade od dijela prihoda TE
    294.313 KM
   • 614500 - Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta sredstva naknade od dijela prihoda TE
    277.402 KM
   • 614500 - Poticajna sredstva - povrat naknade za zemljište, povrat rente i UGZa za sagrađene objekte
    157.818 KM
   • 614500 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    136.013 KM
   • 614500 - Subvencija za zapošljavanje volontera
    134.962 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo345.617 KM
   • 614800 - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    323.152 KM
   • 614800 - Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa
    22.465 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.792.864 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama195.000 KM
   • 615300 - Program utroška sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK - tr. neprofitnim organizacijama
    145.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi Hilswerk- učešće općine u izgradnji romskih kuća
    50.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima3.597.864 KM
   • 615400 - Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)
    1.224.986 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje-(projekti iz sredstava od naknade po osnovu dijela prihoda od TE)
    1.013.227 KM
   • 615400 - Kapitalni transfer Zavodu za pl. - Nabavka stalnih sredstava i opreme (utrošak sredstava od naknade po osnovu dijela prihoda od TE)
    377.910 KM
   • 615400 - Za izgradnju zgrade općinske uprave - Kapitalni transfer Zavodu za pl.
    325.975 KM
   • 615400 - Kapitalni transfer - Nabavka stalnih sredstava (Zavod za pl.)
    250.000 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- sredstva FBiH za industrijsku zonu
    135.000 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- dječije igralište i sanacija OŠ
    115.554 KM
   • 615400 - Transfer stredstava za realizaciju projekata vodnih naknada
    66.843 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- Mjesni dom Haljinići
    50.000 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- Ambulanta Zgošća
    29.112 KM
   • 615400 - Transfer JP Vodokom iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša
    9.258 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 305.552 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  305.552 KM
  • 821200 - Nabavka građevina109.298 KM
   • 821200 - Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša ZDK
    87.572 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    21.726 KM
  • 821300 - Nabavka opreme191.848 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    119.666 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - JU Kulturno sportski centar
    72.181 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.406 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 156.759 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  156.759 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje156.759 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 5.050.962 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.606.987 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.019.324 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    525.899 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba civilne zaštite
    518.186 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    493.453 KM
   • 611100 - Bruto plaće - JU Kulturno sportski centar
    453.872 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    386.176 KM
   • 611100 - Bruto plaće - JU za predškolski odgoj Mladost
    385.799 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    328.510 KM
   • 611100 - Bruto plaće - JU Centar za socijalni rad
    261.520 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    249.103 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Služba za finansije
    203.794 KM
   • 611100 - Bruto plaće -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    142.417 KM
   • 611100 - Bruto plaće - Općinsko pravobranilaštvo
    72.280 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 587.663 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    88.175 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    77.928 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -JU Kulturno sportski centar
    77.137 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba civilne zaštite
    70.966 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih - JU za predškolski odgoj Mladost
    70.913 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    54.717 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    41.374 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih - JU Centar za socijalni rad
    36.432 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    26.814 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Služba za finansije
    26.339 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    12.228 KM
   • 611200 - Naknade troskova zaposlenih -Općinsko pravobranilaštvo
    4.641 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  443.975 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca443.975 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba civilne zaštite
    71.799 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove
    55.219 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    51.813 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - JU Kulturno sportski centar
    47.657 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    44.403 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - JU za predškolski odgoj Mladost
    41.211 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    34.494 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - JU Centar za socijalni rad
    27.283 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    26.156 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Služba za finansije
    21.398 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    14.954 KM
   • 612100 - Doprinosi poslodavca - Općinsko pravobranilaštvo
    7.589 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 2.562.630 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.562.630 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.151 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    3.897 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU Kulturno sportski centar
    3.129 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU Centar za socijalni rad
    126 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju300.176 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    131.197 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Kulturno sportski centar
    122.477 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU za predškolski odgoj Mladost
    38.140 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Centar za socijalni rad
    8.363 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge134.641 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    105.121 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge -JU Kulturno sportski centar
    11.592 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU Centar za socijalni rad
    10.004 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU za predškolski odgoj Mladost
    7.924 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara138.024 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    43.867 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU Kulturno sportski centar
    42.801 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU za predškolski odgoj Mladost
    37.092 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Služba civilne zaštite
    9.979 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU Centar za socijalni rad
    4.092 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    193 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva40.117 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    23.833 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU Kulturno sportski centar
    14.107 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU Centar za socijalni rad
    1.395 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU za predškolski odgoj Mladost
    781 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.297 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme - JU Kulturno sportski centar
    5.000 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme - JU Centar za socijalni rad
    1.297 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje497.804 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - ssanacija klizišta Karaula
    200.000 KM
   • 613700 - Izgradnja infrastrukture u preduzetničkim zonama - Sluzba za privredu
    127.340 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Služba civilne zaštite
    47.937 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje opreme -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    39.973 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje-JU Kulturno sportski centar
    26.771 KM
   • 613700 - Realizacija sredstava vodnih naknada (obaveze za kanalizaciju Brnj)- Služba za privredu
    20.359 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje motornih vozila -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    17.993 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje zgrada -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    9.747 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -JU za predškolski odgoj Mladost
    6.047 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - JU Centar za socijalni rad
    1.636 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.850 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    13.131 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU za predškolski odgoj Mladost
    1.000 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa -JU Kulturno sportski centar
    720 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.423.570 KM
   • 613900 - Progam utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK -Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    340.447 KM
   • 613900 - Utrošak sredstava po Programu zaštite i spašavanja 0,5%
    215.438 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    196.866 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - JU Kulturno sportski centar
    141.270 KM
   • 613900 - Prijevoz đaka i studenata - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    85.057 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    49.170 KM
   • 613900 - Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    36.174 KM
   • 613900 - Usluge digitalizacija katastarskih planova - Služba načelnika
    35.000 KM
   • 613900 - Komisije za tehnički pregled objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    34.879 KM
   • 613900 - Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ - Mjesne zajednice
    30.027 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - JU za predškolski odgoj Mladost
    29.928 KM
   • 613900 - Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije
    27.282 KM
   • 613900 - Usluge praćenja sjednica OV-a -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    25.955 KM
   • 613900 - Idaci za fizičku zaštitu objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    21.920 KM
   • 613900 - Ostale usluge -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    18.242 KM
   • 613900 - Ugovor o djelu i privremenim i povremenim poslovima -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    16.833 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - JU Centar za socijalni rad
    15.118 KM
   • 613900 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija - Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
    14.096 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    12.704 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Služba civilne zaštite
    10.634 KM
   • 613900 - Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    8.914 KM
   • 613900 - Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    8.624 KM
   • 613900 - Troškovi izbora u savjete mjesnih zajednica
    6.578 KM
   • 613900 - Ugovorne usluge -služba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mz i zajedničke poslove
    5.929 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    5.458 KM
   • 613900 - Us reprezentacije -Hrana - Općinskog načelnika
    5.262 KM
   • 613900 - Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    4.189 KM
   • 613900 - Usluga zdravstvene zaštite životinja
    3.545 KM
   • 613900 - Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    3.395 KM
   • 613900 - Izrada strategije razvoja Općine Kakanj
    3.095 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu i ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
    2.518 KM
   • 613900 - Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    2.078 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
    1.702 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate) -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    1.332 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
    1.133 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lic, izbjeglice i povratnike
    859 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - služba za finansije
    703 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
    491 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad - načelnika
    432 KM
   • 613900 - Naknade za komisije Općinskog načelnika -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    167 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene usluge - sistematski pregleda radnika -Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
    64 KM
   • 613900 - Uzrokovanje hrane- ured načelnika
    60 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 12.638.132 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.513.576 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade17.500 KM
   • 614100 - Transver Ministarstvu civilnih poslova BiH - podrška radu kulture- zemaljski muzej
    17.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.650.954 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Ze do kanton - od Centra za socijalni rad
    1.287.494 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona
    595.408 KM
   • 614200 - Stalna novčana pomoć JU Centar za socijalni rad
    146.866 KM
   • 614200 - Studentske stipendije iz Budžeta Općine
    125.000 KM
   • 614200 - Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije
    98.300 KM
   • 614200 - Stimulacija nataliteta - putem Centra za socijalni rad
    82.688 KM
   • 614200 - Sufinansiranje troškova prevoza đaka i studenata
    73.118 KM
   • 614200 - Interventne pomoći za liječenje
    49.665 KM
   • 614200 - Đačke stipendije iz Budžeta Općine
    49.600 KM
   • 614200 - Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
    43.200 KM
   • 614200 - Subvencije stanov. u stanju socijalne potrebe - preko JU Centar za socijalni rad
    19.982 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    19.452 KM
   • 614200 - Sredstva za eksproprijaciju zemljišta z
    18.515 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj boračkih populacija
    15.000 KM
   • 614200 - Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom
    10.789 KM
   • 614200 - Stimulacija za učenike
    6.689 KM
   • 614200 - Pomoć za raseljene i povratnike
    5.840 KM
   • 614200 - Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih kategorija za pohađanje predškolskog obrazovanja
    3.347 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama4.943.380 KM
   • 614300 - Transfer sredstava komunalne naknade
    908.211 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    748.747 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada
    693.285 KM
   • 614300 - Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
    559.652 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija
    515.666 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobračajnica iz fonda okoliša
    479.060 KM
   • 614300 - Transfer stradstava naknada za građevinsko zemljište
    206.765 KM
   • 614300 - Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE
    189.167 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima boračkih populacija
    115.548 KM
   • 614300 - Transfer neprofitnim organizacijama iz Fonda za zaštitu okoliša
    109.084 KM
   • 614300 - Transfer političkim partijama
    45.833 KM
   • 614300 - Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
    45.000 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    39.797 KM
   • 614300 - Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru
    35.882 KM
   • 614300 - Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i Hemodijaliznog centra
    30.000 KM
   • 614300 - Program ostalih udruženja
    29.997 KM
   • 614300 - JU Biblioteka
    25.996 KM
   • 614300 - Transfer iz programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija
    24.343 KM
   • 614300 - Transferi neprofitnim org iz programa zaštite i sp 0,5%
    20.885 KM
   • 614300 - Transfer za vjerske zajednice
    20.500 KM
   • 614300 - Transfer Udruženju penzionera
    18.000 KM
   • 614300 - Finansiranje odgojno obrazovnog rada predškolskih ustanova čiji osnivač nije Opština
    15.000 KM
   • 614300 - Transfer Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru
    13.424 KM
   • 614300 - Transfer za Crveni križ
    10.000 KM
   • 614300 - Transfer za omladinske projekte
    10.000 KM
   • 614300 - Transfer sindikalnoj organizaciji Rudostroj ,pomoć radnicima u stečajnom postupku
    10.000 KM
   • 614300 - Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj
    9.825 KM
   • 614300 - UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće
    5.912 KM
   • 614300 - Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH
    4.800 KM
   • 614300 - Transfer Rudarskoj glazbi RMU Kakanj
    3.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima864.767 KM
   • 614500 - Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta
    329.333 KM
   • 614500 - Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-
    205.925 KM
   • 614500 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    111.985 KM
   • 614500 - Poticajna sredstva - povrat rente i UGZa za sagrađene objekte
    107.340 KM
   • 614500 - Subvencija za zapošljavanje volontera
    99.959 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo36.975 KM
   • 614800 - Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa
    23.018 KM
   • 614800 - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    7.544 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo
    6.413 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.124.556 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama228.066 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi - Caritas - izgradnja kuća u naselju Varda (sredtva BiH)
    100.000 KM
   • 615300 - Program utroška sredstva Fonda za zaštitu okoline - tr. neprofitnim organizacijama
    78.066 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi Caritas- učešće općine u izgradnji romskih kuća
    50.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima3.896.490 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- dospjele obaveze prema dobavljačima za Zgradu
    1.794.281 KM
   • 615400 - Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)
    780.183 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje po programu OV , sredstva TE
    354.310 KM
   • 615400 - Transfer stredstava za realizaciju projekata vodnih naknada
    296.102 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje- dogradnja Sportske dvorane
    184.101 KM
   • 615400 - Transver zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća
    120.615 KM
   • 615400 - Transfer zavodu za planiranje - utrošak sredstava naknade za skloništa
    79.715 KM
   • 615400 - Kapitalni transfer Zavodu za pl. - Za izgradnju zgrade općinske uprave
    78.892 KM
   • 615400 - Transfer zavodu za planiranje - putni pravac Kakanj - Tršće
    70.000 KM
   • 615400 - Transfer Zavodu za planiranje - dječije igralište i sanacija OŠ
    64.886 KM
   • 615400 - Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila
    34.983 KM
   • 615400 - Transfer zavodu za planiranje - rasvjera u MZ Povezice
    27.846 KM
   • 615400 - Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica
    10.577 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 140.500 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  140.500 KM
  • 821200 - Nabavka građevina36.767 KM
  • 821300 - Nabavka opreme96.738 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - JU Kulturno sportski centar
    59.969 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    36.769 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje6.995 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - JU Kulturno sportski centar
    6.995 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 156.330 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  156.330 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje156.330 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: