Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

10.572.493 KM

PORESKI PRIHODI

6.414.500 KM  (60,67%)

NEPORESKI PRIHODI

2.301.478 KM  (21,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.293.343 KM  (12,23%)

PRIMICI OD IMOVINE

63.173 KM  ( 0,60%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

500.000 KM  ( 4,73%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.379.235 KM

LIČNA PRIMANJA

2.075.199 KM  (22,13%)

MATERIJAL I USLUGE

2.147.336 KM  (22,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.563.214 KM  (37,99%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.593.486 KM  (16,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.661.969 KM

PORESKI PRIHODI

5.878.910 KM  (60,85%)

NEPORESKI PRIHODI

2.215.818 KM  (22,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.567.241 KM  (16,22%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.610.194 KM

LIČNA PRIMANJA

2.182.288 KM  (20,57%)

MATERIJAL I USLUGE

2.132.113 KM  (20,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.320.053 KM  (40,72%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.773.629 KM  (16,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

30.000 KM  ( 0,28%)

OTPLATA DUGOVA

172.111 KM  ( 1,62%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.932.989 KM

PORESKI PRIHODI

5.595.118 KM  (62,63%)

NEPORESKI PRIHODI

2.620.891 KM  (29,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

714.920 KM  ( 8,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.060 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.863.548 KM

LIČNA PRIMANJA

2.170.149 KM  (24,48%)

MATERIJAL I USLUGE

1.957.571 KM  (22,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.602.229 KM  (40,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.004 KM  ( 0,23%)

OTPLATA DUGOVA

216.481 KM  ( 2,44%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.569.920 KM

PORESKI PRIHODI

5.922.755 KM  (56,03%)

NEPORESKI PRIHODI

2.331.308 KM  (22,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.315.357 KM  (21,91%)

PRIMICI OD IMOVINE

500 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.578.203 KM

LIČNA PRIMANJA

2.239.449 KM  (21,17%)

MATERIJAL I USLUGE

2.816.347 KM  (26,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.781.135 KM  (35,74%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.508.698 KM  (14,26%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

10.008 KM  ( 0,09%)

OTPLATA DUGOVA

222.566 KM  ( 2,10%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.306.992 KM

PORESKI PRIHODI

6.943.278 KM  (52,18%)

NEPORESKI PRIHODI

2.682.501 KM  (20,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.494.175 KM  (26,26%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.005 KM  ( 0,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

177.033 KM  ( 1,33%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.268.478 KM

LIČNA PRIMANJA

2.236.475 KM  (16,86%)

MATERIJAL I USLUGE

2.318.360 KM  (17,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.383.856 KM  (33,04%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.275.825 KM  (32,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

41 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

53.921 KM  ( 0,41%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.801.434 KM

PORESKI PRIHODI

6.771.563 KM  (49,06%)

NEPORESKI PRIHODI

3.267.286 KM  (23,67%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.414.145 KM  (17,49%)

PRIMICI OD IMOVINE

9.660 KM  ( 0,07%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.338.780 KM  ( 9,70%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.893.885 KM

LIČNA PRIMANJA

2.295.120 KM  (16,52%)

MATERIJAL I USLUGE

2.762.654 KM  (19,88%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.452.198 KM  (32,04%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.325.795 KM  (31,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.180 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

55.938 KM  ( 0,40%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

14.308.280 KM

PORESKI PRIHODI

7.093.599 KM  (49,58%)

NEPORESKI PRIHODI

2.754.683 KM  (19,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.792.905 KM  (19,52%)

PRIMICI OD IMOVINE

307.695 KM  ( 2,15%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.359.398 KM  ( 9,50%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.004.844 KM

LIČNA PRIMANJA

2.263.018 KM  (17,40%)

MATERIJAL I USLUGE

2.501.090 KM  (19,23%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.021.615 KM  (38,61%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.164.048 KM  (24,33%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

8.688 KM  ( 0,07%)

OTPLATA DUGOVA

46.385 KM  ( 0,36%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 6.414.500 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  7.999 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.999 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  48.418 KM
  • 713100 - Porezi na plaće48.418 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  843.424 KM
  • 714100 - Porez na imovinu843.424 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    636.993 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    206.431 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  8.468 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost7.229 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga666 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga574 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  961.232 KM
  • 716100 - Porez na dohodak961.232 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.538.222 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.538.222 KM
   • 717100 - Porez na dodatu vrijednost
    4.094.012 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    444.210 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  6.737 KM
  • 719100 - Ostali porezi6.737 KM
   • 719100 - Poseban porez na platu po staroj zakonskoj regulativi
    6.737 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 2.301.478 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  186.714 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija141.002 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    54.864 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    43.202 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente (zakup zemljišta)
    42.936 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine45.711 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    42.355 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    3.357 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.053.629 KM
  • 722100 - Administrativne takse265.038 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    204.275 KM
   • 722100 - Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrežu
    60.763 KM
  • 722300 - Komunalne takse495.531 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse - takse na firmu
    495.531 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade488.175 KM
   • 722400 - Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta
    255.900 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja i korištenja građevinskog zemljišta
    210.737 KM
   • 722400 - Sredstva Fonda za vatrogastvo
    21.539 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse732.920 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    238.359 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    168.315 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    158.584 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    81.909 KM
   • 722500 - Općinske administrativne naknade
    60.304 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    17.696 KM
   • 722500 - Sredstva taksi prijevoznika za održavanje i gradnju taksi stajališta
    5.663 KM
   • 722500 - Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava
    2.089 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)71.965 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga PVJ
    71.965 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  61.135 KM
  • 723100 - Novčane kazne61.135 KM
   • 723100 - Naplata potraživanja- povrat dijela sredstava od intervencija u privredi
    37.913 KM
   • 723100 - Ostali neporezni prihodi
    21.242 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.980 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.293.343 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  733.100 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti733.100 KM
   • 732100 - Primljeni tekući grantovi viših nivoa vlasti i fondova (stambeno zbrinjavanje, stipendije i boračke populacije)
    439.693 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - Fond za zaštitu okoliša
    151.207 KM
   • 732100 - Grant podrške općinskim stipendijama
    85.000 KM
   • 732100 - Grant za manifestaciju Dani evropskog naslijeđa
    50.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od općina
    7.200 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  560.243 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti560.243 KM
   • 812200 - Primljeni kapitalni grantovi viših nivoa vlasti, fondova i drugih izvora
    412.673 KM
   • 812200 - Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za projektne faze prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda
    77.220 KM
   • 812200 - Učešće mjesnih zajednica u finansiranju projekta
    70.350 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 63.173 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  63.173 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava19.135 KM
   • 811100 - Primci od prodaje imovine
    19.135 KM
  • 811300 - Kapitalni grantovi od nevladinih izvora16.038 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici28.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 500.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  500.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja500.000 KM
   • 814300 - Općinske obveznice za uređenje poslovne zone Glinište
    500.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 5.878.910 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  9.032 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca9.032 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  28.437 KM
  • 713100 - Porezi na plaće28.437 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  558.350 KM
  • 714100 - Porez na imovinu558.350 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    339.086 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    219.264 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.136 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.664 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga385 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga86 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  954.898 KM
  • 716100 - Porez na dohodak954.898 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.318.114 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.318.114 KM
   • 717100 - Porez na dodatu vrijednost
    3.895.363 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    422.751 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  5.944 KM
  • 719100 - Ostali porezi5.944 KM
   • 719100 - Poseban porez na platu po staroj zakonskoj regulativi
    5.944 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.215.818 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  156.345 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija112.201 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    48.550 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente (zakup zemljišta)
    34.296 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    29.355 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine44.144 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    40.787 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    3.357 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.004.579 KM
  • 722100 - Administrativne takse281.162 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    134.810 KM
   • 722100 - Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrežu
    97.724 KM
   • 722100 - Taksa za ovjeru dokumenta
    35.631 KM
   • 722100 - Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije
    12.997 KM
  • 722300 - Komunalne takse435.863 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse - takse na firmu
    435.863 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade489.272 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja građevinskog zemljišta
    185.873 KM
   • 722400 - Prihodi od korištenja građevinskog zemljišta
    145.786 KM
   • 722400 - Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta
    95.611 KM
   • 722400 - Sredstva Fonda za vatrogastvo
    39.473 KM
   • 722400 - Naknada za tehnički prijem građevina
    22.528 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse745.415 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    235.622 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    167.061 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    152.821 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    97.755 KM
   • 722500 - Općinske administrativne naknade
    55.960 KM
   • 722500 - Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava
    15.968 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    14.612 KM
   • 722500 - Sredstva taksi prijevoznika za održavanje i gradnju taksi stajališta
    5.616 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)52.867 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga PVJ
    52.867 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  54.894 KM
  • 723100 - Novčane kazne54.894 KM
   • 723100 - Naplata potraživanja- povrat dijela sredstava od intervencija u privredi
    39.786 KM
   • 723100 - Ostali neporezni prihodi
    8.547 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    6.560 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 1.567.241 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.271.424 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.271.424 KM
   • 732100 - Primljeni tekući grantovi viših nivoa vlasti i fondova (stambeno zbrinjavanje, stipendije i boračke populacije)
    1.046.905 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - Fond za zaštitu okoliša
    138.919 KM
   • 732100 - Grant podrške općinskim stipendijama
    85.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od općina
    600 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  295.817 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti295.817 KM
   • 812200 - Namjenska sredstva za industrijske zone
    133.446 KM
   • 812200 - Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za projektne faze prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda
    83.542 KM
   • 812200 - Učešće mjesnih zajednica u finansiranju projekta
    77.757 KM
   • 812200 - Učešće mjesnih zajednica u finansiranju vodovoda Pousorje
    1.071 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 5.595.118 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.787 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.787 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.466 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.466 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  532.621 KM
  • 714100 - Porez na imovinu532.621 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    315.020 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    217.600 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  6.934 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost987 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.471 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga4.476 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  992.185 KM
  • 716100 - Porez na dohodak992.185 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.049.006 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.049.006 KM
   • 717100 - Porez na dodatu vrijednost
    3.657.748 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    391.258 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.120 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.120 KM
   • 719100 - Poseban porez na platu po staroj zakonskoj regulativi
    4.120 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.620.891 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  169.428 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija128.876 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    60.541 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta - renta
    35.510 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    32.825 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine40.552 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    35.002 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    5.550 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.419.568 KM
  • 722100 - Administrativne takse277.378 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    144.117 KM
   • 722100 - Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrežu
    78.929 KM
   • 722100 - Taksa za ovjeru dokumenta
    34.152 KM
   • 722100 - Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije
    12.860 KM
   • 722100 - Taksa za priključak na toplovodnu mrežu
    7.320 KM
  • 722300 - Komunalne takse480.733 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse - takse na firmu
    480.733 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade864.798 KM
   • 722400 - Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta
    329.995 KM
   • 722400 - Prihodi od korištenja građevinskog zemljišta
    245.052 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja građevinskog zemljišta
    166.773 KM
   • 722400 - Naknada za tehnički prijem građevina i legalizacija
    52.171 KM
   • 722400 - Sredstva Fonda za vatrogastvo
    50.807 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    20.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse739.612 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    245.552 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    168.862 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    168.441 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    110.853 KM
   • 722500 - Općinske administrativne naknade
    23.150 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    14.797 KM
   • 722500 - Sredstva taksi prijevoznika za održavanje i gradnju taksi stajališta
    4.992 KM
   • 722500 - Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava
    2.965 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)57.048 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga PVJ
    57.048 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  31.895 KM
  • 723100 - Novčane kazne31.895 KM
   • 723100 - Naplata potraživanja- povrat dijela sredstava od intervencija u privredi
    14.285 KM
   • 723100 - Ostali neporezni prihodi
    10.120 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    7.490 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 714.920 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  14.201 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva14.201 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  560.791 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti560.791 KM
 • 733000 - Donacije
  1.740 KM
  • 733100 - Donacije1.740 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  138.188 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti138.188 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 2.060 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.060 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.060 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 5.922.755 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.717 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.717 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.995 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.995 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  596.093 KM
  • 714100 - Porez na imovinu596.093 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    357.402 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    238.691 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.103 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost667 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.294 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga142 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.049.659 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.049.659 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.261.973 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.261.973 KM
   • 717100 - Porez na dodatu vrijednost
    3.849.332 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    412.641 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.215 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.215 KM
   • 719100 - Poseban porez na platu po staroj zakonskoj regulativi
    4.215 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.331.308 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  321.210 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija78.631 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    43.444 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta - renta
    35.188 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine242.579 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    217.634 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    19.434 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    5.512 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.976.569 KM
  • 722100 - Administrativne takse272.443 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    148.538 KM
   • 722100 - Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrežu
    60.688 KM
   • 722100 - Taksa za ovjeru dokumenta
    42.673 KM
   • 722100 - Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije
    17.130 KM
   • 722100 - Taksa za priključak na toplovodnu mrežu
    3.414 KM
  • 722300 - Komunalne takse464.416 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse - takse na firmu
    464.416 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade443.047 KM
   • 722400 - Prihodi od korištenja građevinskog zemljišta
    157.667 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja građevinskog zemljišta
    107.431 KM
   • 722400 - Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta
    67.391 KM
   • 722400 - Sredstva Fonda za vatrogastvo
    38.066 KM
   • 722400 - Naknada za tehnički prijem građevina i legalizacija
    37.062 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    33.000 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    2.429 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse745.912 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    201.743 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    183.826 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    176.263 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    131.256 KM
   • 722500 - Općinske administrativne naknade
    26.882 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    12.627 KM
   • 722500 - Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava
    10.950 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse
    2.365 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)49.072 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga PVJ
    49.072 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.679 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    1.679 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  33.529 KM
  • 723100 - Novčane kazne33.529 KM
   • 723100 - Naplata potraživanja- povrat dijela sredstava od intervencija u privredi
    20.500 KM
   • 723100 - Ostali neporezni prihodi
    12.041 KM
   • 723100 - Novčane kazne
    988 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 2.315.357 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  541.192 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva541.192 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.425.935 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.425.935 KM
 • 733000 - Donacije
  277.810 KM
  • 733100 - Donacije277.810 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  70.420 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti70.420 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 500 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  500 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 6.943.278 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.254 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.056 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća198 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  286 KM
  • 713100 - Porezi na plaće286 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.110.066 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.110.066 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    853.249 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    256.817 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  32 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost32 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.170.118 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.170.118 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.655.388 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.655.388 KM
   • 717100 - Porez na dodatu vrijednost
    4.207.787 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    447.600 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.134 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.134 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.682.501 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  202.146 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija180.344 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    89.572 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    52.040 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta - renta
    38.730 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine21.802 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    16.290 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    5.511 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.264.881 KM
  • 722100 - Administrativne takse312.267 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    163.080 KM
   • 722100 - Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrežu
    71.086 KM
   • 722100 - Taksa za ovjeru dokumenta
    50.150 KM
   • 722100 - Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije
    20.531 KM
   • 722100 - Taksa za priključak na toplovodnu mrežu
    7.387 KM
  • 722300 - Komunalne takse483.437 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse - takse na firmu
    483.437 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade597.730 KM
   • 722400 - Prihodi od korištenja građevinskog zemljišta
    204.976 KM
   • 722400 - Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta
    154.667 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja građevinskog zemljišta
    149.561 KM
   • 722400 - Sredstva Fonda za vatrogastvo
    54.555 KM
   • 722400 - Naknada za tehnički prijem građevina i legalizacija
    27.219 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    5.000 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    1.752 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse817.196 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    248.199 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    195.405 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    183.797 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    139.396 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse
    28.937 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    15.561 KM
   • 722500 - Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava
    5.901 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)54.251 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga PVJ
    54.251 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  215.474 KM
  • 723100 - Novčane kazne215.474 KM
   • 723100 - Naplata potraživanja- povrat dijela sredstava od intervencija u privredi
    136.321 KM
   • 723100 - Ostali neporezni prihodi
    76.892 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    2.292 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 3.494.175 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.069.724 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.069.724 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od viših nivoa vlasti i fondova - borci i drugo
    897.821 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona - Fond za zaštitu okoliša
    88.177 KM
   • 732100 - Grant podrške općinskim stipendijama
    83.725 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  1.713.888 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada1.713.888 KM
   • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada - Projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
    1.713.888 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  710.563 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova479.745 KM
   • 742100 - Sredstva vodnih naknada
    196.790 KM
   • 742100 - Namjenska sredstva za industrijske zone
    167.514 KM
   • 742100 - Sredstva Fonda za zaštitu okoliša za projektne faze prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda
    115.440 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora230.818 KM
   • 742200 - Učešće mjesnih zajednica u finansiranju projekata
    229.342 KM
   • 742200 - Učešće mjesnih zajednica u finansiranju vodovoda Pousorje
    1.475 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 10.005 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  10.005 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava10.005 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 177.033 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  177.033 KM
  • 814200 - Primici od inostranog zaduživanja177.033 KM
   • 814200 - Primci od inostranog zaduživanja - Kredit za projekt prikupljanja otpadnih voda iz sredstava EIB
    177.033 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 6.771.563 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  258 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca258 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.303 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.303 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  940.467 KM
  • 714100 - Porez na imovinu940.467 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    655.275 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    285.192 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  22 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost22 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.288.709 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.288.709 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.535.973 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.535.973 KM
   • 717100 - Porez na dodatu vrijednost
    4.098.443 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    437.531 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.831 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.831 KM
   • 719100 - Poseban porez na platu po staroj zakonskoj regulativi
    3.831 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 3.267.286 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  192.123 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija183.795 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    105.271 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta - renta
    43.836 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    34.688 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine8.329 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    5.512 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    2.817 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.031.105 KM
  • 722100 - Administrativne takse422.094 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    205.797 KM
   • 722100 - Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrežu
    140.098 KM
   • 722100 - Taksa za ovjeru dokumenta
    56.902 KM
   • 722100 - Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije
    17.493 KM
   • 722100 - Taksa za priključak na toplovodnu mrežu
    1.805 KM
  • 722300 - Komunalne takse494.852 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse - takse na firmu
    494.852 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.058.643 KM
   • 722400 - Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta
    522.774 KM
   • 722400 - Prihodi od korištenja građevinskog zemljišta
    194.199 KM
   • 722400 - Prihodi od uređenja građevinskog zemljišta
    184.124 KM
   • 722400 - Sredstva Fonda za vatrogastvo
    64.928 KM
   • 722400 - Naknada za tehnički prijem građevina i legalizacija
    39.218 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    27.161 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    26.238 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.004.218 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    325.204 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    235.142 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    232.591 KM
   • 722500 - Naknada na upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    182.561 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    18.687 KM
   • 722500 - Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava
    5.489 KM
   • 722500 - Sredstva taksi prijevoznika za održavanje i gradnju taksi stajališta
    4.544 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)51.298 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga PVJ
    51.298 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  44.058 KM
  • 723100 - Novčane kazne44.058 KM
   • 723100 - Ostali neporezni prihodi
    42.843 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.215 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 2.414.145 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  169.899 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva169.899 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.107.756 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.107.756 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od viših nivoa vlasti i fondova - borci i drugo
    807.098 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona - Fond za zaštitu okoliša
    251.570 KM
   • 732100 - Grant podrške općinskim stipendijama
    49.088 KM
 • 733000 - Donacije
  152.284 KM
  • 733100 - Donacije152.284 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  398.762 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada398.762 KM
   • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada - Projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
    398.762 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  585.444 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova469.603 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova
    184.722 KM
   • 742100 - Namjenska sredstva za industrijske zone
    152.492 KM
   • 742100 - Sredstva vodnih naknada
    132.390 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora115.841 KM
   • 742200 - Učešće mjesnih zajednica u finansiranju projekata
    113.829 KM
   • 742200 - Učešće mjesnih zajednica u finansiranju vodovoda Pousorje
    2.012 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 9.660 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  9.660 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava9.660 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 1.338.780 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.338.780 KM
  • 814200 - Primici od inostranog zaduživanja1.338.780 KM
   • 814200 - Primci od inostranog zaduživanja - Kredit za projekt prikupljanja otpadnih voda iz sredstava EIB
    1.338.780 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 7.093.599 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.708 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.708 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  242 KM
  • 713100 - Porezi na plaće242 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.100.089 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.100.089 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  9 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost9 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.504.698 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.504.698 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.485.198 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.485.198 KM
   • 717100 - Porez na dodatu vrijednost
    4.057.194 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    42.803 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  655 KM
  • 719100 - Ostali porezi655 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 2.754.683 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  229.157 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija206.134 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23.023 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.482.128 KM
  • 722100 - Administrativne takse406.656 KM
  • 722300 - Komunalne takse535.209 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade471.792 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.015.666 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)52.805 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  43.398 KM
  • 723100 - Novčane kazne43.398 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 2.792.905 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  38.972 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva38.972 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.256.766 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.256.766 KM
 • 733000 - Donacije
  23.728 KM
  • 733100 - Donacije23.728 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.473.439 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.191.492 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora281.947 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 307.695 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  307.695 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava307.695 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 1.359.398 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.359.398 KM
  • 814200 - Primici od inostranog zaduživanja1.359.398 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.075.199 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.901.227 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.586.370 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 314.857 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  173.972 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca173.972 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 2.147.336 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.147.336 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.684 KM
   • 613100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
    14.684 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju128.570 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju i grijanje
    128.570 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge763.961 KM
   • 613300 - Komunalno uređenje
    339.754 KM
   • 613300 - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
    203.795 KM
   • 613300 - Podrška projektima prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti
    70.155 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    56.723 KM
   • 613300 - Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
    47.016 KM
   • 613300 - Zbrinjavanje pasa lutalica
    31.500 KM
   • 613300 - Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli, zaštitnih ograda i spomen obilježja
    15.018 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara60.644 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva42.926 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje627.157 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)
    267.187 KM
   • 613700 - Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije
    155.648 KM
   • 613700 - Održavanje i sanacija makademskih puteva, propusta i priključaka
    110.417 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    52.280 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila
    18.683 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada
    12.175 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme
    8.032 KM
   • 613700 - Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava
    2.735 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa26.786 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge482.608 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima (neto iznos)
    95.930 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica
    51.439 KM
   • 613900 - Rad općinskih komisija (neto iznos)
    47.195 KM
   • 613900 - Sredstva za deminiranje i trajno obilježavanje minskih polja
    42.268 KM
   • 613900 - Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije
    40.984 KM
   • 613900 - Oglašavanje putem medija
    32.893 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    26.950 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    26.301 KM
   • 613900 - Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala
    25.601 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu (neto iznos)
    23.339 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog usavršavanja i obuke
    14.791 KM
   • 613900 - Ostale medicinske usluge - deratizacija, uzorkovanje i druge analize
    12.264 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    11.968 KM
   • 613900 - Podrška održavanja ambulanti u tri mjesne zajednice
    10.000 KM
   • 613900 - Mrtvozorstvo i druge medicinske usluge
    5.840 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    4.640 KM
   • 613900 - Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama
    4.282 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja
    3.750 KM
   • 613900 - Troškovi održavanja certifikata organa uprave
    2.174 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.563.214 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.196.175 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade474.113 KM
   • 614100 - Grant Centru za socijalni rad
    310.000 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    157.113 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    7.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.627.180 KM
   • 614200 - Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike
    326.000 KM
   • 614200 - Grantovi za razvoj poljoprivrede
    290.658 KM
   • 614200 - Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija
    182.870 KM
   • 614200 - Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija
    136.400 KM
   • 614200 - Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica
    83.600 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    78.695 KM
   • 614200 - Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    75.897 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
    75.000 KM
   • 614200 - Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad
    72.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći
    41.328 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja penzionera
    36.800 KM
   • 614200 - Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
    31.083 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem JOB- Unije vetrana Tešanj
    30.000 KM
   • 614200 - Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica
    24.919 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica
    22.000 KM
   • 614200 - Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
    20.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima
    12.556 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima za liječenje specifičnih težih oboljenja
    12.000 KM
   • 614200 - Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika
    10.360 KM
   • 614200 - Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem Crvenog križa
    10.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama
    8.000 KM
   • 614200 - Grant za postdiplomske studije
    6.200 KM
   • 614200 - Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
    3.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica
    1.814 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama878.540 KM
   • 614300 - Grantovi za rad sportskih klubova i društava
    179.863 KM
   • 614300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj
    135.000 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima vijećnika OV-a
    81.001 KM
   • 614300 - Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj
    80.200 KM
   • 614300 - Sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti za manifestacije
    59.931 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma, kulturne i vjerske manifestacije i slično
    50.156 KM
   • 614300 - Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta
    47.000 KM
   • 614300 - Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka
    46.409 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata
    39.300 KM
   • 614300 - Grant Muzeju Tešanj
    34.055 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture
    24.800 KM
   • 614300 - Grantovi srednjim školama - naknade za spoljne saradnike, takmičenja, opremu i drugo
    18.762 KM
   • 614300 - Grantovi osnovnim školama (tekuće potrebe)
    18.326 KM
   • 614300 - Grant Općinskoj izbornoj komisiji Tešanj
    17.000 KM
   • 614300 - Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice
    12.000 KM
   • 614300 - Grant Općoj biblioteci Tešanj za nabavku knjiga i druge potrebe
    10.125 KM
   • 614300 - Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci
    10.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    7.582 KM
   • 614300 - Grant Turističkoj zajednici
    4.800 KM
   • 614300 - Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama
    2.229 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima147.685 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za bruto plate i naknade)
    100.000 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za materijalne troškove)
    25.000 KM
   • 614400 - Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice Zenica i Saveza općina i gradova FBiH
    19.485 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    3.200 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima43.800 KM
   • 614500 - Poticaj za razvoj zanatstva - obrta
    43.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo24.856 KM
   • 614800 - Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja
    24.856 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  367.039 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade141.619 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima205.874 KM
   • 615200 - Grantovi za podršku vjerskih ustanova
    60.270 KM
   • 615200 - Grant Općoj bolinici Tešanj za sistem vatrodojave i rekonstrukciju grijanja
    29.825 KM
   • 615200 - Gradnja dječijih igrališta
    25.850 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima
    25.756 KM
   • 615200 - Grant JU dom zdravlja sa poliklinikom Izudin Mulabećirović Izo za asfaltiranje
    24.377 KM
   • 615200 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj za vatrodojavu, kino projektor i drugo
    19.995 KM
   • 615200 - Grant Muzeju Tešanj za projekte muzeja, depo i otkup eksponata
    19.800 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama19.546 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.593.486 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.593.486 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.753 KM
  • 821200 - Nabavka građevina166.784 KM
  • 821300 - Nabavka opreme116.214 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava270.781 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje988.954 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.182.288 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.988.925 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.648.243 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 340.682 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  193.363 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca193.363 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 2.132.113 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.132.113 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.023 KM
   • 613100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
    14.023 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju133.321 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju i grijanje
    133.321 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge745.818 KM
   • 613300 - Komunalno uređenje
    339.357 KM
   • 613300 - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
    176.876 KM
   • 613300 - Podrška projektima prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti
    79.546 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    55.613 KM
   • 613300 - Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
    42.954 KM
   • 613300 - Zbrinjavanje pasa lutalica
    33.000 KM
   • 613300 - Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli, zaštitnih ograda i spomen obilježja
    18.473 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara54.146 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva41.918 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme8 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje637.568 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)
    306.498 KM
   • 613700 - Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije
    145.825 KM
   • 613700 - Održavanje i sanacija makademskih puteva, propusta i priključaka
    94.590 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    42.954 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada
    19.097 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila
    17.527 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme
    9.678 KM
   • 613700 - Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava
    1.400 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.580 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge493.731 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima (neto iznos)
    90.672 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica
    54.323 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    53.902 KM
   • 613900 - Rad općinskih komisija (neto iznos)
    46.622 KM
   • 613900 - Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije
    43.185 KM
   • 613900 - Oglašavanje putem medija
    33.028 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    26.333 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu (neto iznos)
    25.526 KM
   • 613900 - Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala
    25.073 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    15.987 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog usavršavanja i obuke
    15.388 KM
   • 613900 - Troškovi održavanja certifikata organa uprave i uvođenje ISO 14000
    14.039 KM
   • 613900 - Ostale medicinske usluge - deratizacija, uzorkovanje i druge analize
    11.720 KM
   • 613900 - Podrška održavanja ambulanti u tri mjesne zajednice
    10.000 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    7.250 KM
   • 613900 - Sredstva za deminiranje i trajno obilježavanje minskih polja
    5.400 KM
   • 613900 - Mrtvozorstvo i druge medicinske usluge
    4.761 KM
   • 613900 - Promotivni film i drugi materijali za obilježavanje 20 godina 04 april - Dan otpora fašizmu
    4.500 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja
    3.481 KM
   • 613900 - Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama
    2.541 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 4.320.053 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.809.889 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade496.925 KM
   • 614100 - Grant Centru za socijalni rad
    318.000 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    177.725 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    1.200 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.143.844 KM
   • 614200 - Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    522.999 KM
   • 614200 - Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike
    328.850 KM
   • 614200 - Grantovi za razvoj poljoprivrede
    287.931 KM
   • 614200 - Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija
    189.038 KM
   • 614200 - Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija
    160.200 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    89.048 KM
   • 614200 - Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica
    81.200 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
    77.000 KM
   • 614200 - Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad
    72.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći
    45.305 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja penzionera
    36.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem JOB- Unije vetrana Tešanj
    30.300 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica
    22.000 KM
   • 614200 - Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
    20.732 KM
   • 614200 - Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica
    20.402 KM
   • 614200 - Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
    20.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za stimulativne demografske mjere porodiljama ( III, IV i više djece)
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima
    15.350 KM
   • 614200 - Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika
    15.240 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima za liječenje specifičnih težih oboljenja
    13.000 KM
   • 614200 - Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem Crvenog križa
    10.000 KM
   • 614200 - Grant za postdiplomske studije
    10.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama Zenica
    7.830 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem SUBNOR-a za članove bez primanja
    6.600 KM
   • 614200 - Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
    3.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica
    2.950 KM
   • 614200 - Subvencioniranje grijanja za penzionere
    2.870 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama898.866 KM
   • 614300 - Grantovi za rad sportskih klubova i društava
    182.330 KM
   • 614300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj
    139.000 KM
   • 614300 - Grant Općinskoj izbornoj komisiji Tešanj
    83.000 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima vijećnika OV-a
    80.697 KM
   • 614300 - Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj
    79.200 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma, kulturne i vjerske manifestacije i slično
    50.033 KM
   • 614300 - Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta
    47.000 KM
   • 614300 - Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka
    45.106 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata
    37.185 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture
    26.750 KM
   • 614300 - Grant Muzeju Tešanj
    19.400 KM
   • 614300 - Grantovi osnovnim školama (tekuće potrebe)
    17.507 KM
   • 614300 - Grantovi srednjim školama - naknade za spoljne saradnike, takmičenja, opremu i drugo
    15.615 KM
   • 614300 - Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice
    12.000 KM
   • 614300 - Grant Općoj biblioteci Tešanj za nabavku knjiga i druge potrebe
    12.000 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje 20 godina - Dan otpora fašizmu
    10.200 KM
   • 614300 - Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci
    10.000 KM
   • 614300 - Pomoć registraciji birača u Srebrenici
    10.000 KM
   • 614300 - Grant za Sportski savez Općine Tešanj
    5.000 KM
   • 614300 - Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama
    4.917 KM
   • 614300 - Grant Turističkoj zajednici
    4.800 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    4.126 KM
   • 614300 - Sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti za manifestacije
    3.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima147.977 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za bruto plate i naknade)
    100.000 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za materijalne troškove)
    25.000 KM
   • 614400 - Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice Zenica i Saveza općina i gradova FBiH
    16.827 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    6.150 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima96.860 KM
   • 614500 - Poticaj za razvoj zanatstva - obrta
    96.860 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo25.417 KM
   • 614800 - Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja
    25.417 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  510.164 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade250.235 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade
    226.235 KM
   • 615100 - Gradnja dječijih igrališta
    24.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima11.500 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama116.749 KM
   • 615300 - Grantovi za podršku projektima vjerskih ustanova
    61.402 KM
   • 615300 - Grant Općoj bolnici Tešanj za rekonstrukciju grijanja
    20.000 KM
   • 615300 - Grant Muzeju Tešanj za projekte Muzeja
    14.930 KM
   • 615300 - Dovršetak zgrade poljoprivredne škole
    12.144 KM
   • 615300 - Grant školama za nabavku opreme u sklopu projekta Dječiji parlament
    5.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    3.272 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima131.680 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 1.773.629 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.773.629 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada24.685 KM
  • 821200 - Nabavka građevina807.109 KM
  • 821300 - Nabavka opreme168.128 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava129.222 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje644.485 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 30.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  30.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje30.000 KM
   • 616300 - Kamate na sredstva općinskih obveznica
    30.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 172.111 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  172.111 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja166.600 KM
   • 823300 - Otplate općinskih obveznica
    166.600 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama5.511 KM
   • 823500 - Rezervisana sredstva za garancije date DD Toplana Tešanj
    5.511 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.170.149 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.989.310 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.655.193 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 334.117 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  180.839 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca180.839 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.957.571 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.957.571 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.305 KM
   • 613100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
    13.305 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju127.902 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju i grijanje
    127.902 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge670.273 KM
   • 613300 - Komunalno uređenje
    338.958 KM
   • 613300 - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
    162.129 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    54.229 KM
   • 613300 - Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
    40.502 KM
   • 613300 - Zbrinjavanje pasa lutalica
    35.000 KM
   • 613300 - Podrška projektima prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti
    30.204 KM
   • 613300 - Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli, zaštitnih ograda i spomen obilježja
    9.250 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara62.466 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.826 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje544.682 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)
    147.189 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine) putem mjesnih zajednica prema pojedinačnim sporazumima
    117.281 KM
   • 613700 - Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije
    93.789 KM
   • 613700 - Održavanje i sanacija makademskih puteva, propusta i priključaka
    71.562 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    70.467 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada
    18.656 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila
    15.800 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme
    7.438 KM
   • 613700 - Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava
    2.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.083 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge495.034 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima (neto iznos)
    99.271 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    67.279 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica
    56.960 KM
   • 613900 - Rad općinskih komisija (neto iznos)
    51.705 KM
   • 613900 - Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala
    31.505 KM
   • 613900 - Oglašavanje putem medija
    31.161 KM
   • 613900 - Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije
    30.718 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu (neto iznos)
    24.960 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    24.078 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    21.117 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    19.455 KM
   • 613900 - Ostale medicinske usluge - deratizacija, uzorkovanje i druge analize
    10.860 KM
   • 613900 - Podrška održavanja ambulanti u tri mjesne zajednice
    9.430 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog usavršavanja i obuke
    5.443 KM
   • 613900 - Mrtvozorstvo i druge medicinske usluge
    5.273 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja
    3.140 KM
   • 613900 - Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama
    2.322 KM
   • 613900 - Troškovi održavanja certifikata organa uprave i uvođenje ISO 14000
    357 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 3.602.229 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.048.290 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade510.636 KM
   • 614100 - Grant Centru za socijalni rad
    316.000 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    193.196 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    1.440 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.530.516 KM
   • 614200 - Grantovi za razvoj poljoprivrede
    299.914 KM
   • 614200 - Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike
    252.000 KM
   • 614200 - Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija
    160.844 KM
   • 614200 - Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija
    110.836 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
    77.000 KM
   • 614200 - Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica
    73.971 KM
   • 614200 - Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad
    73.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    69.115 KM
   • 614200 - Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
    56.609 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći
    44.998 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja penzionera
    36.000 KM
   • 614200 - Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica
    35.401 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem JOB- Unije vetrana Tešanj
    33.000 KM
   • 614200 - Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    25.000 KM
   • 614200 - Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika
    22.000 KM
   • 614200 - Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
    20.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica
    20.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima za liječenje specifičnih težih oboljenja
    15.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za stimulativne demografske mjere porodiljama ( III, IV i više djece)
    15.000 KM
   • 614200 - Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima
    14.586 KM
   • 614200 - Grant za postdiplomske studije
    11.000 KM
   • 614200 - Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem Crvenog križa
    10.000 KM
   • 614200 - Subvencioniranje grijanja za penzionere
    7.139 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem SUBNOR-a za članove bez primanja
    6.600 KM
   • 614200 - Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
    3.400 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica
    2.103 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama827.594 KM
   • 614300 - Grantovi za rad sportskih klubova i društava
    185.185 KM
   • 614300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj
    139.000 KM
   • 614300 - Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj
    81.200 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima vijećnika OV-a
    81.000 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma, kulturne i vjerske manifestacije i slično
    51.291 KM
   • 614300 - Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta
    47.000 KM
   • 614300 - Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka
    44.010 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata
    42.044 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture
    30.532 KM
   • 614300 - Grant Muzeju Tešanj
    18.600 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    18.130 KM
   • 614300 - Grant Općinskoj izbornoj komisiji Tešanj
    17.000 KM
   • 614300 - Grantovi osnovnim školama (tekuće potrebe)
    16.514 KM
   • 614300 - Grantovi srednjim školama - naknade za spoljne saradnike, takmičenja, opremu i drugo
    15.047 KM
   • 614300 - Grant Općoj biblioteci Tešanj za nabavku knjiga i druge potrebe
    12.000 KM
   • 614300 - Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama
    11.240 KM
   • 614300 - Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice
    6.000 KM
   • 614300 - Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci
    5.000 KM
   • 614300 - Grant Turističkoj zajednici
    4.800 KM
   • 614300 - Grant za Sportski savez Općine Tešanj
    2.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima129.527 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za bruto plate i naknade)
    94.414 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za materijalne troškove)
    25.000 KM
   • 614400 - Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice Zenica i Saveza općina i gradova FBiH
    8.075 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    2.038 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima41.200 KM
   • 614500 - Poticaj za razvoj zanatstva - obrta
    41.200 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.817 KM
   • 614800 - Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja
    8.817 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  553.939 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade176.507 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade
    164.924 KM
   • 615100 - Gradnja dječijih igrališta
    11.583 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima320 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama182.817 KM
   • 615300 - Grantovi za podršku projektima vjerskih ustanova
    53.500 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    47.649 KM
   • 615300 - Grant Sportsko-rekreacionom centru za toplifikaciju i uređenje parkinga
    20.000 KM
   • 615300 - Grant Općoj bolnici Tešanj za izgradnju ulazne kapije i prijavnice
    20.000 KM
   • 615300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje za radove na vanjskom uređenju objekta Doma kulture
    16.668 KM
   • 615300 - Grant Muzeju Tešanj za projekte Muzeja (stalna historijska postavka i drugi projekti)
    15.000 KM
   • 615300 - Grant JU Dom zdravlja sa poliklinikom Izudin Mulabećirović Izo Tešanja
    10.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima194.295 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 897.114 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  897.114 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada43.410 KM
  • 821200 - Nabavka građevina241.460 KM
  • 821300 - Nabavka opreme177.941 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava54.120 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje380.183 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 20.004 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  20.004 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje20.004 KM
   • 616300 - Kamate na sredstva općinskih obveznica
    20.004 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 216.481 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  216.481 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja166.600 KM
   • 823300 - Otplate općinskih obveznica
    166.600 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama49.881 KM
   • 823500 - Rezervisana sredstva za garancije date DD Toplana Tešanj
    49.881 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.239.449 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.051.959 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.707.505 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 344.454 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  187.490 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca187.490 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 2.816.347 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.816.347 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.219 KM
   • 613100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
    10.219 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju137.845 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju i grijanje
    137.845 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge743.570 KM
   • 613300 - Komunalno uređenje
    382.458 KM
   • 613300 - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
    163.829 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    59.078 KM
   • 613300 - Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
    37.913 KM
   • 613300 - Zbrinjavanje pasa lutalica
    35.000 KM
   • 613300 - Podrška projektima prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti
    33.365 KM
   • 613300 - Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli, zaštitnih ograda i spomen obilježja
    20.207 KM
   • 613300 - Deratizacija, uzorkovanje i druge analize - ostale medicinske usluge
    11.720 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara65.961 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.315 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje820.650 KM
   • 613700 - Interventne i preventivne mjere - otklanjanje posljedica poplava i sprečavanje nastanka novih šteta
    182.163 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)
    156.435 KM
   • 613700 - Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije
    145.754 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine) putem mjesnih zajednica prema pojedinačnim sporazumima
    138.208 KM
   • 613700 - Održavanje i sanacija makademskih puteva, propusta i priključaka
    97.560 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    37.913 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada
    34.708 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila
    16.377 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme
    11.014 KM
   • 613700 - Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava
    519 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.816 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge995.971 KM
   • 613900 - Sredstva za deminiranje i trajno obilježavanje minskih polja
    541.192 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima (neto iznos)
    97.687 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica
    52.445 KM
   • 613900 - Rad općinskih komisija (neto iznos)
    39.965 KM
   • 613900 - Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije
    37.383 KM
   • 613900 - Program zaštite od prirodnih nesreća
    32.777 KM
   • 613900 - Oglašavanje putem medija
    31.037 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    24.732 KM
   • 613900 - Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala
    24.113 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene i nespomenute usluge
    21.854 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    20.282 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    20.044 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu (neto iznos)
    13.500 KM
   • 613900 - Troškovi održavanja certifikata organa uprave i uvođenje ISO 14000
    11.204 KM
   • 613900 - Podrška održavanju ambulanti u tri mjesne zajednice
    9.750 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja
    5.811 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog usavršavanja i obuke
    5.435 KM
   • 613900 - Ostale medicinske usluge - Mrtvozvorstvo i druge medicinske usluge
    3.900 KM
   • 613900 - Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama
    2.860 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 3.781.135 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.341.973 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade514.009 KM
   • 614100 - Grant Centru za socijalni rad
    316.000 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama za redovnu djelatnost
    198.009 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.748.809 KM
   • 614200 - Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike
    322.603 KM
   • 614200 - Grantovi za razvoj poljoprivrede
    304.711 KM
   • 614200 - Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija
    158.057 KM
   • 614200 - Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija
    128.289 KM
   • 614200 - Sredstva pomoći stanovništvu u vrijeme poplave i poduzimanje hitnih mjera
    115.572 KM
   • 614200 - Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica
    80.470 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
    77.000 KM
   • 614200 - Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad
    73.000 KM
   • 614200 - Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    55.000 KM
   • 614200 - Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica
    52.614 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći
    46.943 KM
   • 614200 - Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
    39.499 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    38.710 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja penzionera
    36.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem JOB- Unije vetrana Tešanj
    30.000 KM
   • 614200 - Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika
    30.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica
    22.000 KM
   • 614200 - Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
    20.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za stimulativne demografske mjere porodiljama ( III, IV i više djece)
    16.500 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima za liječenje specifičnih težih oboljenja
    15.000 KM
   • 614200 - Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima
    13.091 KM
   • 614200 - Grant za postdiplomske studije
    12.000 KM
   • 614200 - Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem Crvenog križa
    10.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja antifašista i boraca NOR-a
    5.800 KM
   • 614200 - Subvencioniranje grijanja za penzionere
    4.350 KM
   • 614200 - Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
    3.600 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica
    2.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama851.467 KM
   • 614300 - Grantovi za rad sportskih klubova i društava
    182.350 KM
   • 614300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj
    140.000 KM
   • 614300 - Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj
    84.400 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima vijećnika OV-a
    81.000 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma, kulturne i vjerske manifestacije i slično
    52.728 KM
   • 614300 - Grant Općinskoj izbornoj komisiji Tešanj
    50.000 KM
   • 614300 - Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta
    47.000 KM
   • 614300 - Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka
    41.596 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata
    35.650 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture
    26.800 KM
   • 614300 - Grantovi osnovnim školama (tekuće potrebe)
    22.445 KM
   • 614300 - Grant Muzeju Tešanj
    20.925 KM
   • 614300 - Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama
    12.013 KM
   • 614300 - Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice
    12.000 KM
   • 614300 - Grant Općoj biblioteci Tešanj za nabavku knjiga i druge potrebe
    12.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    11.050 KM
   • 614300 - Grantovi srednjim školama (tekuće potrebe)
    5.510 KM
   • 614300 - Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci
    5.000 KM
   • 614300 - Grant Turističkoj zajednici
    5.000 KM
   • 614300 - Grant za Sportski savez Općine Tešanj
    4.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima163.787 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za bruto plate i naknade)
    100.000 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za materijalne troškove)
    27.300 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za podršku projektima)
    24.990 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    11.497 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima46.360 KM
   • 614500 - Poticaj za razvoj zanatstva - obrta
    46.360 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo17.541 KM
   • 614800 - Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja
    17.541 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  439.162 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade185.794 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima300 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama128.844 KM
   • 615300 - Grantovi za podršku projektima vjerskih ustanova
    55.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    42.821 KM
   • 615300 - Podrška projektima Evropske komisije i drugih institucija - općinsko učešće
    24.652 KM
   • 615300 - Preventivne i interventne mjere za zaštitu i spašavanje
    6.048 KM
   • 615300 - Sredstva za uređenje Starog grada - Gradine Tešanj (projektovanje i izvođenje radova)
    323 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima124.224 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima
    69.224 KM
   • 615400 - Grant za toplifikaciju Tešnja - podstanica
    55.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.508.698 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.508.698 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada121.021 KM
   • 821100 - Otkup preuzetog i eksproprisanog zemljišta
    121.021 KM
  • 821200 - Nabavka građevina320.037 KM
   • 821200 - Uređenje industrijskih zona ( Bukva i Glinište)
    186.436 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    133.601 KM
  • 821300 - Nabavka opreme115.760 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    85.031 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za Civilnu zaštitu
    30.729 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava188.180 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje763.700 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    414.007 KM
   • 821600 - Vodosnabdjevanje
    286.322 KM
   • 821600 - Unutarnje i vanjsko uređenje zgrada Općine
    47.916 KM
   • 821600 - Gradnja autobuskih stajalištai regulacija slivnih rešetki
    15.455 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 10.008 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  10.008 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje10.008 KM
   • 616300 - Kamate na sredstva općinskih obveznica
    10.008 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 222.566 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  222.566 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja166.800 KM
   • 823300 - Otplate općinskih obveznica
    166.800 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama55.766 KM
   • 823500 - Rezervisana sredstva za garancije date DD Toplana Tešanj
    55.766 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.236.475 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.047.512 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.698.606 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 348.906 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  188.963 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca188.963 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 2.318.360 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.318.360 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.077 KM
   • 613100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
    11.077 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju133.493 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju i grijanje
    133.493 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge742.607 KM
   • 613300 - Komunalno uređenje
    393.929 KM
   • 613300 - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
    175.433 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    54.309 KM
   • 613300 - Podrška projektima prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti
    53.317 KM
   • 613300 - Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
    31.287 KM
   • 613300 - Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli, zaštitnih ograda i spomen obilježja
    22.612 KM
   • 613300 - Deratizacija, uzorkovanje i druge analize - ostale medicinske usluge
    11.720 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara60.161 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.057 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje849.536 KM
   • 613700 - Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije
    168.882 KM
   • 613700 - Interventne i preventivne mjere - otklanjanje posljedica poplava i sprečavanje nastanka novih šteta
    166.844 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)
    159.302 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine) putem mjesnih zajednica prema pojedinačnim sporazumima
    141.097 KM
   • 613700 - Održavanje i sanacija makademskih puteva, propusta i priključaka
    127.680 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    31.293 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada
    19.439 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila
    15.138 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme
    14.426 KM
   • 613700 - Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava
    5.435 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.951 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge481.478 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima (neto iznos)
    96.691 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica
    57.267 KM
   • 613900 - Rad općinskih komisija (neto iznos)
    48.709 KM
   • 613900 - Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije
    40.578 KM
   • 613900 - Oglašavanje putem medija
    32.781 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu (neto iznos)
    29.636 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene i nespomenute usluge
    24.097 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    23.970 KM
   • 613900 - Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala
    20.972 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    17.869 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    17.453 KM
   • 613900 - Program zaštite od prirodnih nesreća (obuka, rad štaba CZ,...)
    17.210 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog usavršavanja i obuke
    13.559 KM
   • 613900 - Troškovi certificiranja i održavanja certifikata organa uprave
    11.458 KM
   • 613900 - Podrška održavanju ambulanti u tri mjesne zajednice
    10.000 KM
   • 613900 - Naknade Općinskoj izbornoj komisiji (neto iznos)
    8.225 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja
    7.423 KM
   • 613900 - Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama
    3.070 KM
   • 613900 - Sredstva za označavanje naseljenih mjesta, ulica, trgova, označavanje objekata brojevima i uspostava adresnog registra
    292 KM
   • 613900 - Ostale medicinske usluge - Mrtvozvorstvo i druge medicinske usluge
    210 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 4.383.856 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.057.441 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade316.000 KM
   • 614100 - Grant Centru za socijalni rad
    316.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.467.550 KM
   • 614200 - Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija
    449.348 KM
   • 614200 - Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike
    340.588 KM
   • 614200 - Grantovi za razvoj poljoprivrede
    325.342 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    296.182 KM
   • 614200 - Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    236.449 KM
   • 614200 - Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija
    171.368 KM
   • 614200 - Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica
    79.260 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
    77.000 KM
   • 614200 - Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica
    75.035 KM
   • 614200 - Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad
    73.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći
    51.653 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja penzionera
    36.000 KM
   • 614200 - Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika
    30.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem JOB- Unije vetrana Tešanj
    30.000 KM
   • 614200 - Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
    28.827 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica
    22.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima za liječenje specifičnih težih oboljenja
    20.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za stimulativne demografske mjere porodiljama ( III, IV i više djece)
    20.000 KM
   • 614200 - Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
    20.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima
    14.303 KM
   • 614200 - Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem Crvenog križa
    10.000 KM
   • 614200 - Grant za postdiplomske studije
    7.000 KM
   • 614200 - Subvencioniranje grijanja za penzionere
    6.795 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja antifašista i boraca NOR-a
    5.800 KM
   • 614200 - Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
    3.600 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica
    2.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.047.566 KM
   • 614300 - Grantovi mjesnim zajednicama za redovnu djelatnost
    199.890 KM
   • 614300 - Grantovi za rad sportskih klubova i društava
    184.260 KM
   • 614300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj
    140.000 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima vijećnika OV-a
    79.056 KM
   • 614300 - Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj
    79.000 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma, kulturne i vjerske manifestacije i slično
    61.811 KM
   • 614300 - Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka
    59.671 KM
   • 614300 - Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta
    50.000 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata
    41.080 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture
    27.900 KM
   • 614300 - Grant Muzeju Tešanj
    22.000 KM
   • 614300 - Grantovi osnovnim školama (tekuće potrebe)
    21.801 KM
   • 614300 - Grantovi srednjim školama (tekuće potrebe)
    15.325 KM
   • 614300 - Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice
    12.000 KM
   • 614300 - Grant Općoj biblioteci Tešanj za nabavku knjiga i druge potrebe
    12.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    10.281 KM
   • 614300 - Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice Zenica i Saveza općina i gradova FBiH
    9.820 KM
   • 614300 - Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama
    6.871 KM
   • 614300 - Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci
    5.000 KM
   • 614300 - Grant za Sportski savez Općine Tešanj
    5.000 KM
   • 614300 - Grant Turističkoj zajednici
    4.800 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima106.345 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za podršku projektima)
    40.600 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za bruto plate i naknade)
    40.000 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za materijalne troškove)
    25.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    745 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima52.439 KM
   • 614500 - Poticaj za razvoj zanatstva - obrta
    52.438 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo67.541 KM
   • 614800 - Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja
    67.541 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  326.415 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama315.534 KM
   • 615300 - Podrška projektima Evropske komisije i drugih institucija - općinsko učešće (sredstva za uređenje lokaliteta Musala- Biblioteka, dvorana i drugo)
    171.902 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    85.132 KM
   • 615300 - Grantovi za podršku projektima vjerskih ustanova
    58.500 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima10.881 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 4.275.825 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.275.825 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada10.604 KM
   • 821100 - Otkup preuzetog i eksproprisanog zemljišta (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, Glinište, saobraćajnice Jelah i dr)
    10.604 KM
  • 821200 - Nabavka građevina3.409.441 KM
   • 821200 - Projekt prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj
    2.298.557 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    507.006 KM
   • 821200 - Projekt uređenja Titove ulice i Ulice 1. marta
    378.355 KM
   • 821200 - Uređenje industrijskih zona
    225.523 KM
  • 821300 - Nabavka opreme178.677 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za Civilnu zaštitu
    69.349 KM
   • 821300 - Opremanje vatrogasne jedinice
    48.396 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za Općinu
    43.997 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    16.935 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava74.689 KM
   • 821500 - Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije - za toplifikaciju Općine Tešanj
    47.657 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    16.151 KM
   • 821500 - Izrada projektne dokumentacije za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada u Bukvi
    10.881 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje602.414 KM
   • 821600 - Vodosnabdjevanje
    422.259 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    134.767 KM
   • 821600 - Unutarnje i vanjsko uređenje zgrada Općine
    25.756 KM
   • 821600 - Gradnja autobuskih stajalištai regulacija slivnih rešetki
    19.632 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 41 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  41 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje41 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 53.921 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  53.921 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama53.921 KM
   • 823500 - Rezervisana sredstva za garancije date DD Toplana Tešanj
    53.921 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.295.120 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.096.868 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.779.710 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 317.158 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  198.252 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca198.252 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 2.762.654 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.762.654 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.716 KM
   • 613100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
    6.716 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju143.962 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju i grijanje
    143.962 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge781.429 KM
   • 613300 - Komunalno uređenje
    400.088 KM
   • 613300 - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
    177.129 KM
   • 613300 - Podrška projektima prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti
    56.434 KM
   • 613300 - Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
    53.658 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    51.043 KM
   • 613300 - Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli, zaštitnih ograda i spomen obilježja
    30.924 KM
   • 613300 - Deratizacija, uzorkovanje i druge analize - ostale medicinske usluge
    12.153 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara59.536 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva27.527 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje940.769 KM
   • 613700 - Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije
    211.265 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)
    175.638 KM
   • 613700 - Održavanje i sanacija makademskih puteva, propusta i priključaka
    152.621 KM
   • 613700 - Interventne i preventivne mjere - otklanjanje posljedica poplava i sprečavanje nastanka novih šteta
    148.266 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine) putem mjesnih zajednica prema pojedinačnim sporazumima
    145.454 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    105.106 KM
   • 613700 - Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava
    2.419 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.683 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge790.032 KM
   • 613900 - Sredstva za deminiranje i trajno obilježavanje minskih polja
    150.685 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima (neto iznos)
    95.849 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica
    72.536 KM
   • 613900 - Rad općinskih komisija (neto iznos)
    55.905 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    43.552 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    42.616 KM
   • 613900 - Naknade za angažman biračkih odbora i drugo (neto iznos)
    40.260 KM
   • 613900 - Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije
    38.636 KM
   • 613900 - Oglašavanje putem medija
    34.642 KM
   • 613900 - Sredstva za označavanje naseljenih mjesta, ulica, trgova, označavanje objekata brojevima i uspostava adresnog registra
    30.000 KM
   • 613900 - Naknade Općinskoj izbornoj komisiji (neto iznos)
    27.390 KM
   • 613900 - Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala
    26.526 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene i nespomenute usluge
    24.814 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    24.032 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu (neto iznos)
    23.558 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    21.896 KM
   • 613900 - Podrška održavanju ambulanti u tri mjesne zajednice
    10.140 KM
   • 613900 - Troškovi certificiranja i održavanja certifikata organa uprave
    9.162 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja
    7.107 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog usavršavanja i obuke
    6.022 KM
   • 613900 - Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama
    4.705 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 4.452.198 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.838.434 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade340.000 KM
   • 614100 - Grant Centru za socijalni rad
    340.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.184.216 KM
   • 614200 - Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija
    404.474 KM
   • 614200 - Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike
    346.850 KM
   • 614200 - Grantovi za razvoj poljoprivrede
    340.618 KM
   • 614200 - Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    189.500 KM
   • 614200 - Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija
    165.682 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
    77.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    76.716 KM
   • 614200 - Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica i boračkih populacija
    73.458 KM
   • 614200 - Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad
    73.000 KM
   • 614200 - Sredstva pomoći stanovništvu za otklanjanje posljedica poplave - obnova oštećenih i uništenih stambenih objekata
    66.360 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći
    53.824 KM
   • 614200 - Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
    36.979 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja penzionera
    36.000 KM
   • 614200 - Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
    35.406 KM
   • 614200 - Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika
    30.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem JOB- Unije vetrana Tešanj
    30.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima za liječenje specifičnih težih oboljenja
    25.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica
    22.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za stimulativne demografske mjere porodiljama ( III, IV i više djece)
    20.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima
    14.945 KM
   • 614200 - Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem Crvenog križa
    10.000 KM
   • 614200 - Subvencioniranje grijanja za penzionere
    7.003 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja antifašista i boraca NOR-a
    5.800 KM
   • 614200 - Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
    3.600 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica
    2.000 KM
   • 614200 - Grant za postdiplomske studije
    2.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.145.337 KM
   • 614300 - Grantovi mjesnim zajednicama za redovnu djelatnost
    222.383 KM
   • 614300 - Grantovi za rad sportskih klubova i društava
    209.076 KM
   • 614300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj
    143.642 KM
   • 614300 - Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj
    82.000 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima vijećnika OV-a
    80.416 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma, kulturne i vjerske manifestacije i slično
    68.021 KM
   • 614300 - Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka
    54.680 KM
   • 614300 - Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta
    50.000 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata
    38.550 KM
   • 614300 - Grant Muzeju Tešanj
    30.200 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture
    25.800 KM
   • 614300 - Grantovi osnovnim školama
    24.680 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    24.000 KM
   • 614300 - Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice
    20.000 KM
   • 614300 - Grant Općoj biblioteci Tešanj
    19.946 KM
   • 614300 - Grantovi za sufinansiranje ustanova kulture od općeg značaja
    15.000 KM
   • 614300 - Grantovi srednjim školama
    14.241 KM
   • 614300 - Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama
    10.503 KM
   • 614300 - Grant za Sportski savez Općine Tešanj
    5.000 KM
   • 614300 - Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice Zenica i Saveza općina i gradova FBiH
    4.800 KM
   • 614300 - Grant Turističkoj zajednici
    2.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima95.775 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za podršku projektima)
    40.922 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za materijalne troškove)
    24.996 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za bruto plate i naknade)
    21.157 KM
   • 614400 - Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice i Saveza općina i gradova
    8.700 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima53.560 KM
   • 614500 - Poticaj za razvoj zanatstva - obrta
    53.560 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo19.546 KM
   • 614800 - Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja
    19.546 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  613.764 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama613.764 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    449.482 KM
   • 615300 - Sufinansiranje unutrašnjeg uređenje dvorane na lokalitetu Musala - JU SRC Tešanj
    52.282 KM
   • 615300 - Grantovi za podršku projektima vjerskih ustanova
    52.000 KM
   • 615300 - Sufinansiranje dovršetak objekta JZU Dom zdravlja do objekta porodične medicine
    30.000 KM
   • 615300 - Sufinansiranje kapitalnih projekata JZU Opće bolnice Tešanj - plinska stanica za centralno snabdjevanje medicinskih gasova
    30.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 4.325.795 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.325.795 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada350.285 KM
   • 821100 - Otkup preuzetog i eksproprisanog zemljišta
    350.285 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.590.905 KM
  • 821300 - Nabavka opreme127.014 KM
   • 821300 - Opremanje vatrogasne jedinice
    51.626 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za Općinu
    44.651 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    30.737 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava102.745 KM
   • 821500 - Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije
    70.706 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    32.038 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.154.846 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    702.651 KM
   • 821600 - Vodosnabdjevanje
    393.933 KM
   • 821600 - Unutarnje i vanjsko uređenje zgrada Općine
    43.876 KM
   • 821600 - Gradnja autobuskih stajalištai regulacija slivnih rešetki
    14.385 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 2.180 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.180 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje2.180 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 55.938 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  55.938 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama55.938 KM
   • 823500 - Rezervisana sredstva za garancije date DD Toplana Tešanj
    55.938 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.263.018 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.061.323 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.756.964 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 304.359 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  201.695 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca201.695 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 2.501.090 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.501.090 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.677 KM
   • 613100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
    4.677 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju152.196 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge756.600 KM
   • 613300 - Komunalno uređenje
    382.568 KM
   • 613300 - Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
    209.508 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge
    52.531 KM
   • 613300 - Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
    40.735 KM
   • 613300 - Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli, zaštitnih ograda i spomen obilježja
    32.914 KM
   • 613300 - Podrška projektima prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti
    26.625 KM
   • 613300 - Deratizacija, uzorkovanje i druge analize - ostale medicinske usluge
    11.720 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara47.780 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva28.198 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje984.234 KM
   • 613700 - Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije
    278.795 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    193.549 KM
   • 613700 - Održavanje i sanacija makademskih puteva, propusta i priključaka
    175.941 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)
    175.490 KM
   • 613700 - Interventne i preventivne mjere - otklanjanje posljedica poplava i sprečavanje nastanka novih šteta
    121.412 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila
    14.353 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada
    11.960 KM
   • 613700 - Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme
    8.236 KM
   • 613700 - Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava
    4.498 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.235 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge512.170 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima (neto iznos)
    97.898 KM
   • 613900 - Rad općinskih komisija (neto iznos)
    58.869 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica
    54.869 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    53.133 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    43.487 KM
   • 613900 - Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije
    33.479 KM
   • 613900 - Oglašavanje putem medija
    31.883 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    27.021 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    24.925 KM
   • 613900 - Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala
    22.550 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu (neto iznos)
    17.200 KM
   • 613900 - Naknade Općinskoj izbornoj komisiji (neto iznos)
    13.276 KM
   • 613900 - Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja
    12.370 KM
   • 613900 - Podrška održavanju ambulanti u tri mjesne zajednice
    9.000 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog usavršavanja i obuke
    4.437 KM
   • 613900 - Troškovi certificiranja i održavanja certifikata organa uprave
    4.053 KM
   • 613900 - Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama
    3.626 KM
   • 613900 - Sredstva za deminiranje i trajno obilježavanje minskih polja
    94 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 5.021.615 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.084.770 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade340.000 KM
   • 614100 - Grant Centru za socijalni rad
    340.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.350.555 KM
   • 614200 - Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike
    348.380 KM
   • 614200 - Grantovi za razvoj poljoprivrede
    341.213 KM
   • 614200 - Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija
    321.098 KM
   • 614200 - Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija
    222.450 KM
   • 614200 - Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
    163.505 KM
   • 614200 - Sredstva podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija iz budžeta ze do kantona
    153.150 KM
   • 614200 - Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica i boračkih populacija
    80.997 KM
   • 614200 - Sredstva podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje marginiziranih grupa
    77.943 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
    77.000 KM
   • 614200 - Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad
    73.000 KM
   • 614200 - Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica
    71.293 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    56.770 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći
    50.602 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja penzionera
    42.000 KM
   • 614200 - Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
    30.615 KM
   • 614200 - Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika
    30.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem JOB- Unije vetrana Tešanj
    30.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima za liječenje specifičnih težih oboljenja
    25.000 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica
    22.000 KM
   • 614200 - Sredstva za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
    20.830 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za stimulativne demografske mjere porodiljama ( III, IV i više djece)
    20.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Tešanj
    18.000 KM
   • 614200 - Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima
    16.099 KM
   • 614200 - Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem Crvenog križa
    10.000 KM
   • 614200 - Subvencioniranje grijanja za penzionere
    7.030 KM
   • 614200 - Grant za postdiplomske studije
    6.000 KM
   • 614200 - Jednokratne materijalne pomoći putem Udruženja antifašista i boraca NOR-a
    5.800 KM
   • 614200 - Novčane pomoći Centru za socijalni rad za oboljele od celijaklije
    5.000 KM
   • 614200 - Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
    3.600 KM
   • 614200 - Grant Centru za socijalni rad za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica
    2.000 KM
   • 614200 - Sredstva pomoći stanovništvu za otklanjanje posljedica poplave - obnova oštećenih i uništenih stambenih objekata
    1.180 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.204.014 KM
   • 614300 - Grantovi mjesnim zajednicama za redovnu djelatnost
    229.847 KM
   • 614300 - Grantovi za rad sportskih klubova i društava
    224.600 KM
   • 614300 - Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj
    140.000 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima vijećnika OV-a
    81.000 KM
   • 614300 - Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj
    79.700 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    70.814 KM
   • 614300 - Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma, kulturne i vjerske manifestacije i slično
    66.863 KM
   • 614300 - Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta
    55.000 KM
   • 614300 - Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka
    45.410 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata
    30.520 KM
   • 614300 - Grant Općoj biblioteci Tešanj
    29.448 KM
   • 614300 - Grant Muzeju Tešanj
    28.000 KM
   • 614300 - Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture
    26.050 KM
   • 614300 - Grantovi osnovnim školama
    24.918 KM
   • 614300 - Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice
    20.578 KM
   • 614300 - Grantovi za sufinansiranje ustanova kulture od općeg značaja
    15.000 KM
   • 614300 - Grantovi srednjim školama
    14.659 KM
   • 614300 - Grant za angažovanje volontera u javnim ustanovama
    6.608 KM
   • 614300 - Grantovi klubovima i sportistima za izuzetne sportske rezultate
    5.000 KM
   • 614300 - Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci
    5.000 KM
   • 614300 - Grant za Sportski savez Općine Tešanj
    5.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima97.170 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za bruto plate i naknade)
    38.800 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za podršku projektima)
    33.370 KM
   • 614400 - Grant Agenciji za razvoj (za materijalne troškove)
    25.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima79.400 KM
   • 614500 - Poticaj za razvoj zanatstva - obrta
    79.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo13.631 KM
   • 614800 - Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja
    13.632 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  936.845 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama768.761 KM
   • 615300 - Gradnje 4 sportske dvorane osnovnih škola na teritoriju Tešnja
    355.544 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    324.247 KM
   • 615300 - Grantovi za podršku projektima vjerskih zajednica
    55.000 KM
   • 615300 - Sufinansiranje kapitalnih projekata JZU Opće bolnice Tešanj - klimatizacija
    20.000 KM
   • 615300 - Sufinansiranje kapitalnih ulaganja Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj
    13.970 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima168.084 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 3.164.048 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.164.048 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada351.871 KM
   • 821100 - Otkup preuzetog i eksproprisanog zemljišta
    351.871 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.354.968 KM
  • 821300 - Nabavka opreme201.854 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za Civilnu zaštitu
    99.734 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    78.384 KM
   • 821300 - Opremanje vatrogasne jedinice
    23.737 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava104.076 KM
   • 821500 - Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije
    77.400 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    26.676 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.151.279 KM
   • 821600 - Vodosnabdjevanje
    537.232 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    502.479 KM
   • 821600 - Učešće Općine u gradnji mosta Lejle Mulalić u Jelahu
    54.305 KM
   • 821600 - Sufinansiranje izgradnje javne putne infrastrukture u mjesnim sredinama
    24.120 KM
   • 821600 - Adaptacija preostale dionice osnovne trase saobračajnice Tešanj - Šije
    17.375 KM
   • 821600 - Gradnja autobuskih stajalištai regulacija slivnih rešetki
    15.768 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 8.688 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  8.688 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje8.688 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 46.385 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  46.385 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama46.385 KM
   • 823500 - Rezervisana sredstva za garancije date DD Toplana Tešanj
    46.385 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: