Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.762.825 KM

PORESKI PRIHODI

1.418.705 KM  (51,35%)

NEPORESKI PRIHODI

392.353 KM  (14,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

935.416 KM  (33,86%)

PRIMICI OD IMOVINE

16.350 KM  ( 0,59%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.911.783 KM

LIČNA PRIMANJA

942.792 KM  (32,38%)

MATERIJAL I USLUGE

366.003 KM  (12,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

261.454 KM  ( 8,98%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.264.114 KM  (43,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.757 KM  ( 0,27%)

OTPLATA DUGOVA

69.663 KM  ( 2,39%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.122.438 KM

PORESKI PRIHODI

1.375.941 KM  (64,83%)

NEPORESKI PRIHODI

364.784 KM  (17,19%)

TRANSFERI I DONACIJE

331.629 KM  (15,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

50.000 KM  ( 2,36%)

OSTALI PRIHODI

85 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.250.542 KM

LIČNA PRIMANJA

1.037.313 KM  (46,09%)

MATERIJAL I USLUGE

374.323 KM  (16,63%)

TRANSFERI I DOZNAKE

242.719 KM  (10,78%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.614 KM  ( 0,21%)

OTPLATA DUGOVA

67.674 KM  ( 3,01%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.109.045 KM

PORESKI PRIHODI

1.305.944 KM  (61,92%)

NEPORESKI PRIHODI

293.777 KM  (13,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

509.305 KM  (24,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

20 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.140.708 KM

LIČNA PRIMANJA

1.037.773 KM  (48,48%)

MATERIJAL I USLUGE

434.476 KM  (20,30%)

TRANSFERI I DOZNAKE

177.366 KM  ( 8,29%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.863 KM  ( 0,09%)

OTPLATA DUGOVA

16.512 KM  ( 0,77%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.440.956 KM

PORESKI PRIHODI

1.351.205 KM  (55,36%)

NEPORESKI PRIHODI

387.171 KM  (15,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

602.570 KM  (24,69%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

100.000 KM  ( 4,10%)

OSTALI PRIHODI

10 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.517.208 KM

LIČNA PRIMANJA

1.067.567 KM  (42,41%)

MATERIJAL I USLUGE

713.255 KM  (28,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

304.002 KM  (12,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.756 KM  ( 0,19%)

OTPLATA DUGOVA

38.142 KM  ( 1,52%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.742.566 KM

PORESKI PRIHODI

1.447.713 KM  (52,79%)

NEPORESKI PRIHODI

343.220 KM  (12,51%)

TRANSFERI I DONACIJE

951.633 KM  (34,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.834.022 KM

LIČNA PRIMANJA

1.026.191 KM  (36,21%)

MATERIJAL I USLUGE

670.235 KM  (23,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

493.347 KM  (17,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.114 KM  ( 0,15%)

OTPLATA DUGOVA

35.671 KM  ( 1,26%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.630.361 KM

PORESKI PRIHODI

1.453.483 KM  (55,26%)

NEPORESKI PRIHODI

359.428 KM  (13,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

514.562 KM  (19,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

300.000 KM  (11,41%)

OSTALI PRIHODI

2.888 KM  ( 0,11%)

RASHODI:

2.536.583 KM

LIČNA PRIMANJA

1.023.864 KM  (40,36%)

MATERIJAL I USLUGE

592.132 KM  (23,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

396.530 KM  (15,63%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.858 KM  ( 0,31%)

OTPLATA DUGOVA

53.380 KM  ( 2,10%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.452.915 KM

PORESKI PRIHODI

1.413.712 KM  (57,63%)

NEPORESKI PRIHODI

405.757 KM  (16,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

625.260 KM  (25,49%)

PRIMICI OD IMOVINE

8.172 KM  ( 0,33%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

14 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.419.576 KM

LIČNA PRIMANJA

1.040.897 KM  (43,02%)

MATERIJAL I USLUGE

392.990 KM  (16,24%)

TRANSFERI I DOZNAKE

256.453 KM  (10,60%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

10.037 KM  ( 0,41%)

OTPLATA DUGOVA

102.499 KM  ( 4,24%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.418.705 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  12.647 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca12.647 KM
   • 711100 - Porez od dobiti iz poljoprivrednih djelatnosti
    10.207 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    1.818 KM
   • 711100 - Porez na prihode i imovinska prava
    607 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    15 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  735 KM
  • 713100 - Porezi na plaće735 KM
   • 713100 - Porez na plate i druga lična primanja
    518 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    217 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  65.426 KM
  • 714100 - Porez na imovinu65.426 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    36.037 KM
   • 714100 - Porez na promet od nepokretnosti od fizičkih lica
    27.461 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    1.652 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    240 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    37 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.218 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.218 KM
   • 715100 - Povremeni porez na imovinu
    1.218 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  144.323 KM
  • 716100 - Porez na dohodak144.323 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    94.920 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti
    27.363 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    13.241 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    3.462 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od nagradnih igara
    2.777 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    2.560 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.193.887 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.193.887 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.130.538 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza od Direkcije za ceste
    63.350 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  469 KM
  • 719100 - Ostali porezi469 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    469 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 392.353 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  70.607 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija26.630 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    20.750 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    5.754 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    126 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine43.977 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine - pijaca
    43.973 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    4 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  319.738 KM
  • 722100 - Administrativne takse79.745 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    79.695 KM
   • 722100 - Taksa za držanje pasa
    50 KM
  • 722300 - Komunalne takse77.863 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    59.191 KM
   • 722300 - Općinske takse za rad na pijaci
    18.657 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade
    15 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade49.009 KM
   • 722400 - Naknade za eksploataciju državne šume
    13.263 KM
   • 722400 - Naknade za korišćenje hidroakumulacije
    12.796 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    9.650 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    3.985 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    3.535 KM
   • 722400 - Naknade za priključak na vodovod
    3.500 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    2.280 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse75.390 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka i vršenje usluga katastra
    39.699 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    18.101 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    9.752 KM
   • 722500 - Naknade za korištenej podataka izmjre katastra zemljišta
    4.110 KM
   • 722500 - Nakanade za platu od prirodnih i drugih nesreća
    3.268 KM
   • 722500 - NAknada dodatna primanja od prirodnih nesreća
    365 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne prmije osiguranja iz autoodgovornosti
    60 KM
   • 722500 - Federalne naknade za izvršene veterinarske usluge
    18 KM
   • 722500 - Naknade za premije od vatrogasne jedinice
    16 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.850 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    1.750 KM
   • 722600 - Ostale naknade i izlazak komisije
    100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi35.881 KM
   • 722700 - Sredstav arefundacije za bolovanje iz predhodnoh godina
    30.267 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi
    5.549 KM
   • 722700 - Povrat invalidnine iz ratnih godina
    32 KM
   • 722700 - Naplate premija osiguranja
    32 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.009 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.009 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 935.416 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  189.432 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti189.432 KM
   • 732100 - Namjenska potpora višeg nivoa za podmirenje obaveza iz 2010.g
    100.000 KM
   • 732100 - Potpora za korisnike BIZ
    73.718 KM
   • 732100 - Potpora od TK
    15.714 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  745.984 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva90.945 KM
   • 812100 - Primitak od GAP
    90.945 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti655.039 KM
   • 812200 - Primitak za riječno korito
    170.000 KM
   • 812200 - Primitak od Federalnog ministarstva za lokalne puteve
    118.869 KM
   • 812200 - Primitak od Federalne uprave civilne zaštite za klizišta
    55.000 KM
   • 812200 - Primitak od Kantonalnog ministarsta za poljoprivredu
    53.654 KM
   • 812200 - Primitak od Kantonalnog ministarstva za finansije za sportsku dvoranu
    50.000 KM
   • 812200 - Primitak od Federalnog ministrastv za finansije - fiskulturna sala Vitinica
    50.000 KM
   • 812200 - Primitak od MZ Kobilići za lokalne puteve
    28.000 KM
   • 812200 - Primici od TK - Ministarstvo za prostorno uređenje
    25.368 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalne uprave civilne zaštite
    22.159 KM
   • 812200 - Primitak od Kantona sanacija potpornog zida MZ Nezuk i MZ Rasrošnica
    20.000 KM
   • 812200 - Primitak od Mz za put MZ Međeđa
    19.000 KM
   • 812200 - Primitak od MZ za put MZ Kraljevići - Podstijena
    14.592 KM
   • 812200 - Primitak od MZ za put MZ Međeđa
    13.451 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalne uprave civilne zaštite
    7.500 KM
   • 812200 - Primitak od Kantonalne direekcija put Priboj - Sapna
    7.446 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 16.350 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  16.350 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava16.350 KM
   • 811100 - Renta za uređenje građevinskog zemljišta iz predhodnih godina
    16.350 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.375.941 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.009 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.009 KM
   • 711100 - Porez na dobit iz poljoprivrednih djelatnosti
    3.751 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    247 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    11 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  258 KM
  • 713100 - Porezi na plaće258 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  69.576 KM
  • 714100 - Porez na imovinu69.576 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    37.332 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    24.737 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    7.154 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    353 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  498 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga498 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  138.574 KM
  • 716100 - Porez na dohodak138.574 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    97.836 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti
    18.676 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    13.366 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica po konačnom obračunu
    5.043 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    2.227 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitak od nagradnih igara
    1.426 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.162.968 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.162.968 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.103.225 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za ceste
    59.743 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  57 KM
  • 719100 - Ostali porezi57 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    57 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 364.784 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  35.520 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija4.824 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.600 KM
   • 721100 - Prihod od dividende i udjela u profitu
    1.224 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine30.696 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine - pijaca
    30.690 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    6 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  327.038 KM
  • 722100 - Administrativne takse88.869 KM
  • 722300 - Komunalne takse45.085 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    27.804 KM
   • 722300 - Općinske takse za rad na pijaci
    17.240 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade
    42 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade76.029 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    23.209 KM
   • 722400 - Naknada za priključak na vodovod
    15.413 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje hidro akumulacija
    13.992 KM
   • 722400 - Naknada za eksploataciju državne šume
    12.028 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    4.510 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    4.478 KM
   • 722400 - Naknada na osnovu prirodne pogodnosti
    2.399 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse77.850 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka i vršenje usluga katastra
    34.536 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila građana
    19.853 KM
   • 722500 - Naknada na platu od prirodnih i drugih nesreća
    11.539 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila pravnih lica
    7.749 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta
    3.498 KM
   • 722500 - Naknada na dodatna primanja od prirodnih nesreća
    660 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja iz autoodgovornosti
    12 KM
   • 722500 - Naknade iz premije za vatrogasne jedinice
    5 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi39.205 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi (povrat PDV)
    27.335 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije iz ranijih godina
    11.870 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.226 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.226 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 331.629 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  68.924 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti68.924 KM
   • 732100 - Potpora za korisnike BIZ
    68.924 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  262.705 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva31.405 KM
   • 812100 - Primitak od GAP-a
    31.405 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti231.300 KM
   • 812200 - Potpora od FBiH
    150.000 KM
   • 812200 - Potpora od TK-a
    41.468 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalne uprave civilne zaštite
    38.000 KM
   • 812200 - Potpora od DOO Tehnograd za elementarne nepogode
    1.831 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 50.000 KMXZatvori:

 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  50.000 KM
  • 815300 - Primici od domaćeg zaduživanja50.000 KM
   • 815300 - Kredit za nabavku vozila
    50.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 85 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  85 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza85 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 1.305.944 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  7.318 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.318 KM
   • 711100 - Porez na dobit iz poljoprivrednih djelatnosti
    7.252 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    66 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  176 KM
  • 713100 - Porezi na plaće176 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  73.828 KM
  • 714100 - Porez na imovinu73.828 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    36.639 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    27.798 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    9.199 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    192 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  278 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost278 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  145.073 KM
  • 716100 - Porez na dohodak145.073 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    98.898 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti
    30.657 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    11.939 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    1.888 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitak od nagradnih igara
    1.692 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.079.255 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.079.255 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.023.759 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za ceste
    55.496 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  15 KM
  • 719100 - Ostali porezi15 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    15 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 293.777 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  210 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine210 KM
   • 721200 - Takse za držanje pasa
    150 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    60 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  288.650 KM
  • 722100 - Administrativne takse80.988 KM
  • 722300 - Komunalne takse45.695 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    29.155 KM
   • 722300 - Općinske takse za rad na pijaci
    16.540 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade77.749 KM
   • 722400 - Ostali prihodi od imovine (pijaca)
    28.133 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    18.276 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje hidro akumulacija
    11.451 KM
   • 722400 - Naknada za priključak na vodovod
    11.440 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    3.915 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    3.035 KM
   • 722400 - Naknada za eksploataciju državne šume
    1.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse82.754 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka i vršenje usluga katastra
    41.279 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila građana
    20.496 KM
   • 722500 - Naknada na platu od prirodnih i drugih nesreća
    11.891 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila pravnih lica
    5.455 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta
    3.002 KM
   • 722500 - Naknada na dodatna primanja od prirodnih nesreća
    621 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja iz autoodgovornosti
    9 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)550 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građana
    550 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi913 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi (povrat PDV)
    848 KM
   • 722700 - Naplate premija osiguranja
    65 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.917 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.917 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    2.940 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.977 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 509.305 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  46.240 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti46.240 KM
   • 732100 - Potpora za korisnike BIZ
    43.783 KM
   • 732100 - Potpora viših nivoa (za popis)
    2.457 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  463.065 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti463.065 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalnog ministarstva poljoprivrede i šumarstva
    170.000 KM
   • 812200 - Primitak od Federalnog fonda za zaštitu okoliša
    91.994 KM
   • 812200 - Primitak od Federalnog ministarstva za ljudska prava
    90.000 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
    40.595 KM
   • 812200 - Primitak od ministarstva prostornog uređenja za utopljavanje zgrade općine
    25.000 KM
   • 812200 - Primitak od Federalnog ministarstva finansija za sportsku dvoranu
    15.000 KM
   • 812200 - Primitak od MZ Kobilići
    12.000 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalnog ministarstva poljoprivrede i šumarstva
    10.000 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalnog ministarstva prostornog uređenja
    8.475 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 20 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  20 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza20 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 1.351.205 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.492 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.492 KM
   • 711100 - Porez na dobit iz poljoprivrednih djelatnosti
    3.071 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    421 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  120 KM
  • 713100 - Porezi na plaće120 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  85.277 KM
  • 714100 - Porez na imovinu85.277 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    39.489 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    36.741 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    7.287 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    1.760 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  168 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost168 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  155.916 KM
  • 716100 - Porez na dohodak155.916 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    105.603 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti
    37.184 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    9.931 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitak od nagradnih igara
    1.904 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    1.294 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.106.214 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.106.214 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.048.506 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za ceste
    57.708 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  17 KM
  • 719100 - Ostali porezi17 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    17 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 387.171 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  40.732 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija9.932 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju
    8.332 KM
   • 721100 - Prihodi od izdavanja posl. pros.
    1.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine30.800 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine (pijaca)
    30.690 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite
    110 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  343.358 KM
  • 722100 - Administrativne takse78.711 KM
  • 722300 - Komunalne takse56.622 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    41.237 KM
   • 722300 - Općinske takse za rad na pijaci
    15.385 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade60.401 KM
   • 722400 - Naknada za priključak na vodovod
    29.656 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje hidro akumulacija
    10.684 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    8.968 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    4.367 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    3.195 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda
    1.765 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i oržavanje javih skloništa
    967 KM
   • 722400 - Naknada za eksploataciju državne šume
    499 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade (priključak na kanalizaciju)
    300 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse79.254 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka i vršenje usluga katastra
    35.758 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila građana
    18.981 KM
   • 722500 - Naknada na platu od prirodnih i drugih nesreća
    12.113 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila pravnih lica
    9.247 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta
    2.470 KM
   • 722500 - Naknada na dodatna primanja od prirodnih nesreća
    680 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja iz autoodgovornosti
    6 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.959 KM
   • 722600 - Sredstva refundacije za bolovanje iz prethodne godine
    1.809 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građana
    150 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi66.412 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi (povrat PDV-a)
    38.677 KM
   • 722700 - Povrat naknada troškova zaposlenih
    27.734 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.081 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.081 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    2.091 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    990 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 602.570 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  458.641 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti458.641 KM
   • 732100 - Primitak od federacije za poplave
    116.358 KM
   • 732100 - Primitak od kantona za poplave
    106.500 KM
   • 732100 - Potpora za korisnike BIZ
    94.173 KM
   • 732100 - Primitak od kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
    67.357 KM
   • 732100 - Primitak od TK - za dvije kuće
    35.700 KM
   • 732100 - Primitak od kantona za klizište Baljkovica
    15.000 KM
   • 732100 - Primitak od federacije za sportsku dvoranu
    10.000 KM
   • 732100 - Primitak od Općine Centar
    10.000 KM
   • 732100 - Primitak od kantona za poplave za privredne subjekte
    3.552 KM
 • 733000 - Donacije
  22.812 KM
  • 733100 - Donacije22.812 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  121.118 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti121.118 KM
   • 812200 - Primitak od kantona za regulaciju korita Sapne
    59.990 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalnog ministarstva prostornog uređenja za kotlovnicu
    30.387 KM
   • 812200 - Primitak od kantonalnog ministarstva zaštite i okoliša
    22.735 KM
   • 812200 - Primitak od Federalnog fonda za zaštitu okoliša
    8.006 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 100.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  100.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja100.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 10 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  10 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza10 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 1.447.713 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.194 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.194 KM
   • 711100 - Porez na dobit iz poljoprivrednih djelatnosti
    2.591 KM
   • 711100 - Porez na prihode od imovine i imovinskih prava
    312 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    270 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    20 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  386 KM
  • 713100 - Porezi na plaće386 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  86.028 KM
  • 714100 - Porez na imovinu86.028 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    42.220 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    32.956 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    8.195 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    2.600 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    56 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  174 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost107 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga67 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  165.053 KM
  • 716100 - Porez na dohodak165.053 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    115.061 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti
    29.288 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    11.827 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    4.387 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitak od nagradnih igara
    3.073 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    1.281 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    134 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.192.855 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.192.855 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.129.966 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za ceste
    62.888 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  23 KM
  • 719100 - Ostali porezi23 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    23 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 343.220 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  6.777 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija6.615 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju
    5.082 KM
   • 721100 - Prihod od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima
    1.510 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nefinansijske imovine
    23 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite
    12 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika150 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  333.625 KM
  • 722100 - Administrativne takse108.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse72.525 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    57.605 KM
   • 722300 - Općinske takse za rad na pijaci
    14.920 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade74.924 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    28.133 KM
   • 722400 - Naknada za eksploataciju državne šume
    17.934 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje hidro akumulacija
    12.488 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    4.565 KM
   • 722400 - Naknada za priključak na vodovod
    4.500 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    3.854 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    3.450 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse69.887 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka i vršenje usluga katastra
    25.250 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila građana
    23.670 KM
   • 722500 - Naknada na platu od prirodnih i drugih nesreća
    11.816 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila pravnih lica
    5.216 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta
    2.806 KM
   • 722500 - Naknada na dodatna primanja od prirodnih nesreća
    1.127 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)332 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građana
    332 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.957 KM
   • 722700 - Sredstva refundacije za bolovanje iz prethodne godine
    7.698 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    179 KM
   • 722700 - Naplate premije osiguranja
    80 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.818 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.818 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 951.633 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  360.201 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti360.201 KM
   • 732100 - Primitak od kantona za 3 objekta
    104.663 KM
   • 732100 - Potpora za korisnike BIZ
    87.398 KM
   • 732100 - Fond za sanaciju šteta
    62.267 KM
   • 732100 - Primitak od kantonalne uprave civilne zaštite
    53.724 KM
   • 732100 - Primitak od kantona za 2 objekta
    35.700 KM
   • 732100 - Primitak od kantona za privredne subjekte
    16.448 KM
 • 733000 - Donacije
  1.811 KM
  • 733100 - Donacije1.811 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  589.621 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova500.956 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od JP Ceste
    217.051 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od TK vodne naknade
    101.683 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od TK hitne intervencije rijeka Sapna
    66.130 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od Fonda za zaštitu okolice
    60.000 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od TK za vrednovanje zemljišta
    56.089 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora88.665 KM
   • 742200 - Kapitalni transferi od Islamske zajednice - klizište Jukići
    88.665 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.453.483 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.610 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.610 KM
   • 711100 - Porez na dobit iz poljoprivrednih djelatnosti
    1.349 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    143 KM
   • 711100 - Porez na prihode od imovine i imovinskih prava
    117 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  12 KM
  • 713100 - Porezi na plaće12 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  93.841 KM
  • 714100 - Porez na imovinu93.841 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    36.077 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    33.921 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    9.190 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    7.605 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    6.728 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    320 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  85 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga85 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  199.323 KM
  • 716100 - Porez na dohodak199.323 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    130.129 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od drugih samostalnih djelatnosti
    30.452 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitak od nagradnih igara
    18.336 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    11.657 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    7.337 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    1.278 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    134 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.158.592 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.158.592 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.094.316 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za ceste
    64.277 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  20 KM
  • 719100 - Ostali porezi20 KM
   • 719100 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    20 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 359.428 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.734 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.439 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju
    3.439 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine295 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  352.891 KM
  • 722100 - Administrativne takse96.313 KM
  • 722300 - Komunalne takse59.160 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade92.171 KM
   • 722400 - Naknada za eksploataciju državne šume
    25.714 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    22.649 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje hidro akumulacija
    11.741 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    10.927 KM
   • 722400 - Naknada za priključak na vodovod
    10.100 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    4.919 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    3.463 KM
   • 722400 - Naknade za uvođenje građevinskog zemljišta
    2.657 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse88.373 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka i vršenje usluga katastra
    35.632 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila građana
    28.875 KM
   • 722500 - Naknada na platu od prirodnih i drugih nesreća
    12.404 KM
   • 722500 - Naknada za uporabu cesta od vozila pravnih lica
    7.253 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta
    3.231 KM
   • 722500 - Naknada na dodatna primanja od prirodnih nesreća
    979 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja iz autoodgovornosti
    0 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)6.615 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.259 KM
   • 722700 - Sredstva refundacije za bolovanje iz prethodne godine
    6.642 KM
   • 722700 - Ostali neplanirani prihodi (povrat PDV-a)
    3.616 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.803 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.803 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 514.562 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  487.278 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti487.278 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  27.284 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova27.284 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 300.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  300.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja300.000 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 2.888 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2.888 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2.888 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 1.413.712 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  707 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca707 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  198 KM
  • 713100 - Porezi na plaće198 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  67.176 KM
  • 714100 - Porez na imovinu67.176 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  220.696 KM
  • 716100 - Porez na dohodak220.696 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.124.935 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.124.935 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 405.757 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.550 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.244 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine306 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  398.650 KM
  • 722100 - Administrativne takse106.682 KM
  • 722300 - Komunalne takse75.097 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade97.905 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse103.474 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.492 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.557 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.557 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 625.260 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  625.260 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti625.260 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 8.172 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  8.172 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava8.172 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 14 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  14 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza14 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 942.792 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  867.450 KM
  • 611100 - Bruto plaće749.296 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 118.154 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  75.342 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca75.342 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 366.003 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  366.003 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.242 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju32.201 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge16.997 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.032 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.831 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje82.055 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.678 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge195.967 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    74.832 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal
    57.063 KM
   • 613900 - Zajedničko pravobranilaštvo (Kalesija i Sapna)
    29.760 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    13.200 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    10.233 KM
   • 613900 - Naknada članovima štaba civilne zaštite
    6.960 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    3.919 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 261.454 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  259.706 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade33.270 KM
   • 614100 - Potpora mjesnim zajednicama
    16.446 KM
   • 614100 - Ostali grantovi drugim nivoima vlade
    9.724 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    7.100 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima114.244 KM
   • 614200 - Jednokratna novčana pomoć
    70.037 KM
   • 614200 - Troškovi đenaze
    23.565 KM
   • 614200 - Stipendije
    18.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    2.642 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama95.867 KM
   • 614300 - Potpora sportu
    28.280 KM
   • 614300 - Parlamentarna grupa - klub vijećnika
    21.262 KM
   • 614300 - Spomen obilježje
    18.000 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    10.421 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji ODB
    4.250 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji RVI
    4.050 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji PPB i ŠP
    4.050 KM
   • 614300 - Potpora vjerskim zajednicama
    3.187 KM
   • 614300 - Crveni krst
    2.367 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima16.325 KM
   • 614400 - Subvencija u oblasti poljoprivrede
    16.325 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.748 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.748 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.264.114 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.264.114 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada7.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina433.483 KM
  • 821300 - Nabavka opreme19.408 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje804.223 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 7.757 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  7.757 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje7.757 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 69.663 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  69.663 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja69.663 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.037.313 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  949.265 KM
  • 611100 - Bruto plaće843.249 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 106.016 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  88.048 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca88.048 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 374.323 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  374.323 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.420 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju31.498 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.954 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.035 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.019 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje88.240 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.484 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge203.673 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    87.812 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal
    48.160 KM
   • 613900 - Zajedničko pravobranilaštvo (Kalesija i Sapna)
    29.760 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    14.955 KM
   • 613900 - Elementarne nepogode
    9.020 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima dnevnice
    5.168 KM
   • 613900 - Dnevnice za komisije (spoljni saradnici)
    4.100 KM
   • 613900 - Usluge tehničke podrške i obnova licenci
    3.198 KM
   • 613900 - Katastar
    1.500 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 242.719 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  242.719 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade71.958 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    29.605 KM
   • 614100 - Potpora mjesnim zajednicama
    27.655 KM
   • 614100 - Ostali grantovi drugim nivoima vlade
    14.698 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima87.497 KM
   • 614200 - Jednokratna novčana pomoć
    36.387 KM
   • 614200 - Troškovi đenaze
    34.423 KM
   • 614200 - Stipendije
    15.936 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    751 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama78.264 KM
   • 614300 - Parlamentarna grupa - klub vijećnika
    23.625 KM
   • 614300 - Potpora sportu
    17.332 KM
   • 614300 - Spomen obilježja
    10.075 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    6.356 KM
   • 614300 - Crveni krst
    5.131 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji ODB
    4.215 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji RVI
    4.015 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji PPB i ŠP
    4.015 KM
   • 614300 - Potpora vjerskim zajednicama
    3.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima5.000 KM
   • 614400 - Subvencija javnim komunalnim preduzećima
    5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 523.899 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  523.899 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada57.638 KM
  • 821200 - Nabavka građevina289.474 KM
  • 821300 - Nabavka opreme63.920 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje112.867 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 4.614 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  4.614 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje4.614 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 67.674 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  67.674 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja67.674 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.037.773 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  948.555 KM
  • 611100 - Bruto plaće851.609 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 96.946 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  89.218 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca89.218 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 434.476 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  434.476 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.946 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju34.204 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge19.084 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara9.719 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.087 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje86.032 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.582 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge265.822 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal
    125.563 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    62.131 KM
   • 613900 - Zajedničko pravobranilaštvo (Kalesija i Sapna)
    29.760 KM
   • 613900 - Usluge tehničke podrške i obnova licenci
    15.180 KM
   • 613900 - Deminiranje
    9.300 KM
   • 613900 - Elementarne nepogode
    8.482 KM
   • 613900 - Troškovi predaje, smještaja i čuvanja arhivske građe
    7.000 KM
   • 613900 - Dnevnice za komisije (spoljni saradnici)
    6.187 KM
   • 613900 - Zaštita od požara
    2.219 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 177.366 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  176.366 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade23.554 KM
   • 614100 - Potpora mjesnim zajednicama
    17.627 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    5.926 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima58.009 KM
   • 614200 - Jednokratna novčana pomoć
    30.041 KM
   • 614200 - Troškovi đenaze
    17.089 KM
   • 614200 - Stipendije
    8.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    2.379 KM
   • 614200 - Potpora povratnicima
    500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama60.072 KM
   • 614300 - Potpora sportu
    26.224 KM
   • 614300 - Parlamentarna grupa - klub vijećnika
    15.000 KM
   • 614300 - Potpora kulturi
    7.000 KM
   • 614300 - Potpora vjerskim zajednicama
    2.877 KM
   • 614300 - Potpora projektima NVO
    2.870 KM
   • 614300 - Crveni krst
    2.000 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji ODB
    1.700 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji RVI
    1.200 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji PPB i ŠP
    1.200 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima30.955 KM
   • 614400 - Subvencija JP Veterinarska stanica Sapna
    14.050 KM
   • 614400 - Subvencija u oblasti poljoprivrede
    11.495 KM
   • 614400 - Subvencija Regionalnoj eko deponiji
    5.530 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima3.776 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 472.718 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  472.718 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada24.872 KM
  • 821200 - Nabavka građevina105.049 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje342.797 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 1.863 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.863 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.863 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 16.512 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  16.512 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja16.512 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.067.567 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  976.277 KM
  • 611100 - Bruto plaće871.577 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 104.700 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  91.290 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca91.290 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 713.255 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  713.255 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.162 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju27.329 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    14.799 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    12.530 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge17.704 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.435 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.421 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje47.496 KM
   • 613700 - Lokalni putevi i ostala komunalna infrastruktura
    37.573 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    9.923 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.748 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge589.960 KM
   • 613900 - Program sanacije šteta od poplava
    290.216 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima
    132.783 KM
   • 613900 - Program sanacije šteta od poplava iz tekućih prihoda
    54.337 KM
   • 613900 - Program sanacije 2 kuće
    35.700 KM
   • 613900 - Ostali troškovi za elementarne nepogode (i naknada rad fiz lice)
    28.179 KM
   • 613900 - Zajedničko pravobranilaštvo (Kalesija i Sapna)
    16.440 KM
   • 613900 - Program sanacije klizište Baljkovica
    15.000 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    9.296 KM
   • 613900 - Program sanacije za privredne subjekte
    3.552 KM
   • 613900 - Javne površine
    3.458 KM
   • 613900 - Održavanje stadiona
    1.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 304.002 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  294.002 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade43.860 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    21.500 KM
   • 614100 - Potpora mjesnim zajednicama
    20.360 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    2.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima174.379 KM
   • 614200 - Jednokratna novčana pomoć
    67.179 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    40.452 KM
   • 614200 - Troškovi đenaze
    27.479 KM
   • 614200 - Stipendije
    16.200 KM
   • 614200 - Potpora povratnicima
    14.365 KM
   • 614200 - Poticaj rađanja djece
    8.000 KM
   • 614200 - Usluge mrtvozorstva
    705 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama59.181 KM
   • 614300 - Potpora sportu
    12.050 KM
   • 614300 - Parlamentarna grupa - klub vijećnika
    10.000 KM
   • 614300 - Potpora kulturi
    8.800 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji RVI
    5.800 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji ODB
    5.800 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji PPB i ŠP
    5.800 KM
   • 614300 - Potpora projektima NVO
    5.750 KM
   • 614300 - Crveni krst
    2.700 KM
   • 614300 - Potpora u sanaciji spomen obilježja u MZ Vitinica
    1.500 KM
   • 614300 - Manifestacija Dani jabuke i pekmeza
    981 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima16.148 KM
   • 614400 - Subvencije
    11.146 KM
   • 614400 - Subvencija stočarstvu
    5.002 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo434 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  10.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 389.486 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  389.486 KM
  • 821200 - Nabavka građevina173.752 KM
   • 821200 - Regulacija riječnog korita
    79.962 KM
   • 821200 - Stambeno zbrinjavanje porodica Roma
    74.642 KM
   • 821200 - Kanalizacioni kolektor
    16.431 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    2.717 KM
  • 821300 - Nabavka opreme38.677 KM
   • 821300 - Plan upravljanja otpadom (PDV za opremu)
    38.677 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava27.998 KM
   • 821500 - Izrada projekata sanacije klizišta
    27.998 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje149.059 KM
   • 821600 - Lokalni put naselje Kosa - Kobilići
    29.815 KM
   • 821600 - Sanacija puta Vitinica
    29.389 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija kotlovnice
    28.890 KM
   • 821600 - Izrada parking prostora
    16.278 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    13.199 KM
   • 821600 - Lokalni put Vitinica (izgradnja)
    10.000 KM
   • 821600 - Sportska dvorana (fiskulturna sala OŠ)
    10.000 KM
   • 821600 - Potporni zid Sapna -Nezuk
    7.488 KM
   • 821600 - Izrada projekta hidrogeološko istraživanje
    4.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 4.756 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  4.756 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje4.756 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 38.142 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  38.142 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja38.142 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.026.191 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  938.540 KM
  • 611100 - Bruto plaće838.309 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 100.231 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  87.651 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca87.651 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 670.235 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  670.235 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.245 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju44.582 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    28.833 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    15.749 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge15.845 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.904 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.887 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje65.812 KM
   • 613700 - Lokalni putevi i ostala komunalna infrastruktura
    61.220 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    4.592 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.439 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge511.521 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima
    124.735 KM
   • 613900 - Klizište Jukići - elementarne nepogode
    105.095 KM
   • 613900 - Elementarne nepogode
    77.192 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    69.155 KM
   • 613900 - Elementarne nepogode - sredstva od kantonalnog štaba CZ
    53.725 KM
   • 613900 - Naknada za privremene i povremene poslove - Kabinet načelnika
    19.991 KM
   • 613900 - Javne površine
    13.503 KM
   • 613900 - Elaborat i glavni projekat klizište Jukići
    13.286 KM
   • 613900 - Izvršenje sudskih presuda - Kabinet načelnika
    11.042 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Općinsko vijeće - obilježavanje značajnih datuma
    7.552 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - dnevnice za komisije (spoljni saradnici)
    6.454 KM
   • 613900 - Dodatna primanja (za osnovno i srednje obrazovanje)
    5.913 KM
   • 613900 - Članarina savezu - Kabinet načelnika
    1.850 KM
   • 613900 - Naknade članovima štaba civilne zaštite
    1.347 KM
   • 613900 - Zaštita od požara
    680 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 493.347 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  493.347 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade40.982 KM
   • 614100 - Potpora mjesnim zajednicama
    30.319 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    7.663 KM
   • 614100 - Potpora kulturi
    3.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima346.982 KM
   • 614200 - Potpora za uništene i oštećene kuće
    219.078 KM
   • 614200 - Jednokratna novčana pomoć
    62.328 KM
   • 614200 - Troškovi dženaze
    30.376 KM
   • 614200 - Stipendije
    22.500 KM
   • 614200 - Poticaj rađanja djece
    10.000 KM
   • 614200 - Stipendije za nadarene učenike
    2.000 KM
   • 614200 - Potpora povratnicima
    700 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama72.935 KM
   • 614300 - Parlamentarna grupa - klub vijećnika
    34.250 KM
   • 614300 - Crveni krst
    14.330 KM
   • 614300 - Potpora sportu
    8.450 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji ODB
    4.150 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji RVI
    4.000 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji PPB i ŠP
    4.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    2.755 KM
   • 614300 - Potpora vjerskim zajednicama
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima14.406 KM
   • 614400 - Subvencije JP komunalno
    9.392 KM
   • 614400 - Subvencija za zaštitu životinja (vakcinisanje)
    5.014 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima7.000 KM
   • 614500 - Potpora poduzetnicima
    7.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo11.042 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 604.464 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  604.464 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada3.960 KM
  • 821200 - Nabavka građevina295.254 KM
   • 821200 - Put Sapna - Vitinica - Kovačevići
    131.313 KM
   • 821200 - Put Sapna - Nezuk - Baljkovica - Zukići
    85.739 KM
   • 821200 - Put Kosa - MZ Kobilići
    32.641 KM
   • 821200 - Stambeno zbrinjavanje porodica Roma
    14.642 KM
   • 821200 - Zacjevljenje kanala na putu Sapna - Vtitinica
    14.244 KM
   • 821200 - Put Međeđa - Debeljak - Nezuk
    6.903 KM
   • 821200 - Rekonstrukcija krova na školi MZ Međeđa
    3.570 KM
   • 821200 - Nadzor put Selimovići - Vitinica i Baljkovica-Zukići
    3.206 KM
   • 821200 - Rekomstrukcija prostorija MZ Goduš
    2.996 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.011 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava56.090 KM
   • 821500 - Projekat višenamjensko vrednovanje zemljišta
    56.090 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje247.149 KM
   • 821600 - Kanalizacijski kolektor Dekići Durakovići
    131.016 KM
   • 821600 - Regulacija rijeke Sapne
    94.963 KM
   • 821600 - Kanalizacijski kolektor u Sapni
    9.199 KM
   • 821600 - Pozida u MZ Mahmutovići
    6.075 KM
   • 821600 - Nabavka kanti za komunalno
    4.317 KM
   • 821600 - Nadzor nad regulacijom rijeke Sapna
    1.333 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija kotlovnice
    245 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 4.114 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  4.114 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje4.114 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 35.671 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  35.671 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja35.671 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.023.864 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  937.156 KM
  • 611100 - Bruto plaće830.084 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 107.072 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  86.708 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca86.708 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 592.132 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  592.132 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.429 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju26.618 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    13.723 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    12.895 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge15.981 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.575 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.595 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje37.772 KM
   • 613700 - Lokalni putevi i ostala komunalna infrastruktura
    27.546 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    10.226 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.282 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge473.880 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima
    120.557 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    95.917 KM
   • 613900 - Klizište Goduš- elementarne nepogode
    74.601 KM
   • 613900 - Zajednička komunalna potrošnja
    55.815 KM
   • 613900 - Elementarne nepogode
    45.306 KM
   • 613900 - Izrada prostorno planske dokumentacije općine
    25.623 KM
   • 613900 - Izrada regulacionih planova
    18.468 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Općinsko vijeće - obilježavanje značajnih datuma
    8.003 KM
   • 613900 - Katastarski operat
    7.088 KM
   • 613900 - Dodatna primanja (za osnovno i srednje obrazovanje)
    6.378 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - dnevnice za komisije (spoljni saradnici)
    5.296 KM
   • 613900 - Članarina savezu - Kabinet načelnika
    4.527 KM
   • 613900 - Volonteri
    4.440 KM
   • 613900 - Usluge gruntovnice
    1.010 KM
   • 613900 - Naknade članovima štaba civilne zaštite
    850 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 396.530 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  391.533 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade62.897 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    37.000 KM
   • 614100 - Potpora mjesnim zajednicama
    15.532 KM
   • 614100 - Potpora ustanovama kulture
    6.000 KM
   • 614100 - Potpora kulturi
    4.366 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima272.427 KM
   • 614200 - Potpora za uništene i oštećene kuće
    166.263 KM
   • 614200 - Jednokratna novčana pomoć
    63.938 KM
   • 614200 - Troškovi dženaze
    25.742 KM
   • 614200 - Poticaj rađanja djece
    9.715 KM
   • 614200 - Stipendije
    3.900 KM
   • 614200 - Potpora povratnicima
    2.100 KM
   • 614200 - Stipendije za nadarene učenike
    600 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    169 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama37.358 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    12.958 KM
   • 614300 - Crveni krst
    10.000 KM
   • 614300 - Potpora sportu
    4.100 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji ODB
    3.300 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji RVI
    3.000 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji PPB i ŠP
    3.000 KM
   • 614300 - Manifestacija Dani jabuke i pekmeza
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima18.322 KM
   • 614400 - Subvencija Regionalnoj eko deponiji
    15.313 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    3.008 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima499 KM
   • 614500 - Potpora poduzetnicima
    499 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo30 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.997 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade4.997 KM
   • 615100 - Kapitalni grant MZ Kraljevići
    4.997 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 462.819 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  462.819 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada10.498 KM
  • 821200 - Nabavka građevina162.147 KM
   • 821200 - Put Kosa - MZ Kobilići
    52.769 KM
   • 821200 - Lokalni put Sapna Vitinica - Kruškovac
    50.069 KM
   • 821200 - Lokalni put Šarci
    35.000 KM
   • 821200 - Put Nezuk - Baljkovica - Zukići
    11.313 KM
   • 821200 - Put MZ Kraljevići
    6.996 KM
   • 821200 - Put Selimovići - Jusići
    6.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme54.434 KM
   • 821300 - Teretno motorno vozilo
    51.000 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    3.434 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava52.005 KM
   • 821500 - Izrada glavnog projekta klizišta Nabojna MZ - Sapna
    10.080 KM
   • 821500 - Projekat sanacije klizišta Gaj
    7.809 KM
   • 821500 - Projekat vodovod Vitinica - Goduš
    7.020 KM
   • 821500 - Projekat pješaćka staza Vitinica
    7.020 KM
   • 821500 - Projekat kolektor Podgajnica
    6.880 KM
   • 821500 - Projekta dokumentacija za klizište Marinići
    6.809 KM
   • 821500 - Projektovanje sportska dvorana
    2.340 KM
   • 821500 - Elaborat energetske efikasnosti u sportskoj dvorani
    2.048 KM
   • 821500 - Izrada elaborata za klizište Nezuk
    2.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje183.735 KM
   • 821600 - Kanalizacijski kolektor Međeđa
    99.632 KM
   • 821600 - Potporni zid Nezuk
    30.000 KM
   • 821600 - Regulacija riječnog korita
    29.411 KM
   • 821600 - Nastrešnica za komunalno vozilo
    9.319 KM
   • 821600 - Kotao sportska dvorana
    7.564 KM
   • 821600 - Kanalizacijski kolektor u Sapni
    6.309 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    1.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 7.858 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  7.858 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje7.858 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 53.380 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  53.380 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja53.380 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.040.897 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  952.743 KM
  • 611100 - Bruto plaće843.361 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 109.382 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  88.154 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca88.154 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 392.990 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  392.990 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.966 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju24.804 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    12.633 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    12.171 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge17.587 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.521 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.567 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.665 KM
   • 613700 - Lokalni putevi i ostala komunalna infrastruktura - posipni mater
    9.500 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    7.165 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.203 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge298.677 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    114.520 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima
    99.750 KM
   • 613900 - Zajednička komunalna potrošnja
    49.783 KM
   • 613900 - Pravne usluge - pravobranilaštvo
    12.000 KM
   • 613900 - Volonteri
    10.900 KM
   • 613900 - Dodatna primanja (za osnovno i srednje obrazovanje)
    5.913 KM
   • 613900 - Održavanje stadiona
    4.010 KM
   • 613900 - Članarina savezu - Kabinet načelnika
    1.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 256.453 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  256.453 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade25.507 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    11.250 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    7.257 KM
   • 614100 - Potpora ustanovama kulture
    6.000 KM
   • 614100 - potpora zdravstvu
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima122.958 KM
   • 614200 - Jednokratna novčana pomoć
    70.753 KM
   • 614200 - Troškovi dženaze
    31.007 KM
   • 614200 - Stipendije
    14.340 KM
   • 614200 - Potpora za uništene i oštećene kuće
    2.758 KM
   • 614200 - Potpora povratnicima
    2.000 KM
   • 614200 - Poticaj rađanja djece
    2.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    100 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama91.529 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    36.400 KM
   • 614300 - Potpora Mjesnim zajednicama
    21.379 KM
   • 614300 - Potpora sportu
    14.000 KM
   • 614300 - Crveni krst
    10.000 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji ODB
    3.450 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji RVI
    3.000 KM
   • 614300 - Potpora organizaciji PPB i ŠP
    3.000 KM
   • 614300 - Potpora vjerskim zajednicama
    300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima4.995 KM
   • 614400 - Subvencija za zaštitu životinja (vakcinisanje)
    4.995 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo11.464 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda
    7.532 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo
    3.932 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 616.700 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  616.700 KM
  • 821200 - Nabavka građevina21.011 KM
   • 821200 - Put Nezuk - Baljkovica - Zukići
    21.011 KM
  • 821300 - Nabavka opreme94.571 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    66.071 KM
   • 821300 - Nabavka vozila za OKI Drina
    18.500 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava
    10.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava63.595 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
    35.180 KM
   • 821500 - Glavni projekat regulacije rijeke Sapna
    11.115 KM
   • 821500 - Projekat regulacija Jelin potok
    6.830 KM
   • 821500 - Projekat regulacija Gajanski potok
    6.620 KM
   • 821500 - Elaborat klizište Nezuk
    3.850 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje437.523 KM
   • 821600 - Sportska dvorana
    352.238 KM
   • 821600 - Izvođenje projekta hidrogeološko istraživanje
    47.385 KM
   • 821600 - Kotao sportska dvorana
    17.650 KM
   • 821600 - Kanalizacijski kolektor Podgajnica
    17.559 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    2.691 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 10.037 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  10.037 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje10.037 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 102.499 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  102.499 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja88.469 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama14.030 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: