Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.056.622 KM

PORESKI PRIHODI

264.921 KM  (12,88%)

NEPORESKI PRIHODI

120.755 KM  ( 5,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.670.946 KM  (81,25%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.834.125 KM

LIČNA PRIMANJA

603.171 KM  (32,89%)

MATERIJAL I USLUGE

166.045 KM  ( 9,05%)

TRANSFERI I DOZNAKE

379.230 KM  (20,68%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.146.986 KM

PORESKI PRIHODI

254.469 KM  (22,19%)

NEPORESKI PRIHODI

95.708 KM  ( 8,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

796.809 KM  (69,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.681.332 KM

LIČNA PRIMANJA

605.378 KM  (36,01%)

MATERIJAL I USLUGE

172.498 KM  (10,26%)

TRANSFERI I DOZNAKE

244.487 KM  (14,54%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

9.226 KM  ( 0,55%)

PRIHODI:

1.133.403 KM

PORESKI PRIHODI

252.245 KM  (22,26%)

NEPORESKI PRIHODI

90.552 KM  ( 7,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

790.606 KM  (69,76%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.297.959 KM

LIČNA PRIMANJA

538.850 KM  (41,52%)

MATERIJAL I USLUGE

193.288 KM  (14,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

99.568 KM  ( 7,67%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.512.034 KM

PORESKI PRIHODI

248.901 KM  (16,46%)

NEPORESKI PRIHODI

144.702 KM  ( 9,57%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.118.431 KM  (73,97%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.518.125 KM

LIČNA PRIMANJA

524.895 KM  (34,58%)

MATERIJAL I USLUGE

189.736 KM  (12,50%)

TRANSFERI I DOZNAKE

110.632 KM  ( 7,29%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.088.114 KM

PORESKI PRIHODI

270.932 KM  (24,90%)

NEPORESKI PRIHODI

151.573 KM  (13,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

665.609 KM  (61,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.050.286 KM

LIČNA PRIMANJA

529.754 KM  (50,44%)

MATERIJAL I USLUGE

195.467 KM  (18,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

135.230 KM  (12,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.334.408 KM

PORESKI PRIHODI

323.360 KM  (24,23%)

NEPORESKI PRIHODI

184.726 KM  (13,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

826.322 KM  (61,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.408.586 KM

LIČNA PRIMANJA

500.864 KM  (35,56%)

MATERIJAL I USLUGE

301.198 KM  (21,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

138.840 KM  ( 9,86%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

13.239 KM  ( 0,94%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.664.635 KM

PORESKI PRIHODI

344.471 KM  (20,69%)

NEPORESKI PRIHODI

136.648 KM  ( 8,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.183.516 KM  (71,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.748.899 KM

LIČNA PRIMANJA

508.223 KM  (29,06%)

MATERIJAL I USLUGE

226.439 KM  (12,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

126.263 KM  ( 7,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 264.921 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.207 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca780 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih profitabilnih djelatnosti
    752 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine
    26 KM
   • 711100 - Porez po osnovu autorskih prava
    2 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća1.427 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  6.930 KM
  • 714100 - Porez na imovinu6.930 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    3.765 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    3.165 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  86 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost86 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  31.063 KM
  • 716100 - Porez na dohodak31.063 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  224.635 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza224.635 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    215.102 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    9.533 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 120.755 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.326 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija11.935 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    11.935 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.391 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    2.391 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  106.429 KM
  • 722100 - Administrativne takse6.149 KM
  • 722300 - Komunalne takse11.949 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.740 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse34.899 KM
   • 722500 - Naknada BPK-a šume
    16.391 KM
   • 722500 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih nesreća
    6.486 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    6.465 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    3.738 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    1.819 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi49.692 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.670.946 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.670.946 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.670.946 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od BPK-a Goražde
    1.281.443 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od FBIH i općina
    316.503 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od općina
    73.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 254.469 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.089 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca395 KM
   • 711100 - Porez na dobit pojedinaca (zaostale obaveze)
    395 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća2.694 KM
   • 711200 - Porez na dobit
    2.694 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  6.768 KM
  • 714100 - Porez na imovinu6.768 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    2.709 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    2.027 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    1.455 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    577 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  31 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost31 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  32.582 KM
  • 716100 - Porez na dohodak32.582 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  211.959 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza211.959 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    202.887 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    9.072 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  40 KM
  • 719100 - Ostali porezi40 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    40 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 95.708 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.832 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija8.194 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    8.194 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine6.637 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    6.637 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  80.876 KM
  • 722100 - Administrativne takse3.645 KM
  • 722300 - Komunalne takse7.062 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade7.780 KM
   • 722400 - Naknada za dodjeljeno zemljište
    7.780 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse22.822 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    11.703 KM
   • 722500 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih nesreća-osnovica neto plata
    4.300 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    3.783 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba
    1.743 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća-druge samostalne djelatnosti
    1.184 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje opće korisne funkcije šuma (zaostale uplate)
    60 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcion.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    49 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi39.568 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 796.809 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  796.809 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti796.809 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od BPK-a Goražde
    576.205 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od FBIH
    213.604 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od općina
    7.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 252.245 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.498 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća2.498 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  17.730 KM
  • 714100 - Porez na imovinu17.730 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    14.034 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    2.343 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    1.353 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  14 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost14 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  37.668 KM
  • 716100 - Porez na dohodak37.668 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  194.317 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza194.317 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    185.903 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    8.414 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  18 KM
  • 719100 - Ostali porezi18 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    18 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 90.552 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  10.699 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija10.501 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    10.501 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine198 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    198 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  79.853 KM
  • 722100 - Administrativne takse8.508 KM
  • 722300 - Komunalne takse6.669 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.517 KM
   • 722400 - Naknada za dodjeljeno zemljište
    1.517 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse47.866 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    27.839 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje opće korisne funkcije šuma (zaostale uplate)
    8.485 KM
   • 722500 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih nesreća-osnovica neto plata
    5.008 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    4.394 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba
    1.728 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća-druge samostalne djelatnosti
    377 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    28 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcion.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    7 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.293 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 790.606 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  405.368 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti405.368 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od BPK-a Goražde
    336.348 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od FBIH
    59.020 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od općina
    10.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  385.238 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti385.238 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od Federacije
    322.446 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od Kantona
    47.170 KM
   • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti
    15.622 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 248.901 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.270 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca51 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća1.219 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  24 KM
  • 713100 - Porezi na plaće24 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  7.489 KM
  • 714100 - Porez na imovinu7.489 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    4.215 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    2.295 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    577 KM
   • 714100 - Porez na dodatna primanja (zaostale obaveze)
    350 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    52 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  195 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga195 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  35.400 KM
  • 716100 - Porez na dohodak35.400 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  204.523 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza204.523 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    195.762 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    8.761 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 144.702 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.818 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija14.811 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    11.804 KM
   • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih industrija
    3.007 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine7 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    7 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  129.884 KM
  • 722100 - Administrativne takse9.870 KM
  • 722300 - Komunalne takse12.002 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse57.738 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    39.870 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje opće korisne funkcije šuma (zaostale uplate)
    11.195 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    4.090 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba
    2.537 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    41 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcion.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    5 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi50.274 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.118.431 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  558.728 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti558.728 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od BPK-a Goražde
    420.000 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od FBIH
    60.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
    41.728 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od općina
    37.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  559.703 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva33.916 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti525.787 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 270.932 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.598 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća1.598 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  14 KM
  • 713100 - Porezi na plaće14 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  8.547 KM
  • 714100 - Porez na imovinu8.547 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    5.230 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    2.693 KM
   • 714100 - Porez na dodatna primanja (zaostale obaveze)
    450 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    126 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    48 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  40.070 KM
  • 716100 - Porez na dohodak40.070 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  220.703 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza220.703 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    211.096 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    9.607 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 151.573 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  15.924 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija15.901 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    12.894 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljisne rente
    3.007 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    23 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  135.649 KM
  • 722100 - Administrativne takse7.910 KM
  • 722300 - Komunalne takse12.906 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.727 KM
   • 722400 - Naknada za dodjeljeno zemljište
    1.727 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse68.139 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje opće korisne funkcije šuma (zaostale uplate)
    32.155 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    28.654 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    4.997 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba
    2.319 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    11 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi44.967 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 665.609 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  536.800 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti536.800 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od BPK-a Goražde
    536.800 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  128.809 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova128.809 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od kantona
    76.883 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transfer od Federacije
    51.926 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 323.360 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.589 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca20 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća5.569 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  14.341 KM
  • 714100 - Porez na imovinu14.341 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    6.870 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    5.297 KM
   • 714100 - Porez na dodatna primanja (zaostale obaveze)
    1.025 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    625 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    524 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  48.376 KM
  • 716100 - Porez na dohodak48.376 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  255.053 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza255.053 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    245.278 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    9.775 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1 KM
  • 719100 - Ostali porezi1 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 184.726 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.838 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija14.811 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    14.811 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine27 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    27 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  169.888 KM
  • 722100 - Administrativne takse10.206 KM
  • 722300 - Komunalne takse15.343 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade24.117 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse34.609 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    24.134 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    6.021 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba
    3.089 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje opće korisne funkcije šuma (zaostale uplate)
    1.320 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice
    38 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcion.premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    7 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi85.613 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 826.322 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  401.520 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti401.520 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od BPK-a Goražde
    388.200 KM
   • 732100 - Transfer od kantonalne službe za zapošljavanje
    10.320 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od FBIH
    3.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  424.802 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova424.802 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Federacije
    272.400 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od kantona
    117.402 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od općina
    35.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 344.471 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  12.775 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca29 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća12.746 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  283 KM
  • 713100 - Porezi na plaće283 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  33.647 KM
  • 714100 - Porez na imovinu33.647 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    17.564 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    5.519 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    5.352 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    3.742 KM
   • 714100 - Porez na dodatna primanja (zaostale obaveze)
    1.050 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    420 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  56.403 KM
  • 716100 - Porez na dohodak56.403 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  241.359 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza241.359 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    231.721 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    9.638 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4 KM
  • 719100 - Ostali porezi4 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    4 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 136.648 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  20.305 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija20.301 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    14.767 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    4.454 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    1.080 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    4 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  116.303 KM
  • 722100 - Administrativne takse7.849 KM
  • 722300 - Komunalne takse15.638 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade25.669 KM
   • 722400 - Renta
    16.627 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    8.829 KM
   • 722400 - Naknada za zakup šumskog zemljišta
    213 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse30.630 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    20.583 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    6.763 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba
    3.284 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi36.517 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  40 KM
  • 723100 - Novčane kazne40 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.183.516 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  357.900 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti357.900 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od BPK-a Goražde
    295.900 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od FBIH
    62.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  825.616 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova825.616 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od kantona
    708.030 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od Federacije
    97.586 KM
   • 742100 - Primljeni kapitalni transferi od općina
    20.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 603.171 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  559.562 KM
  • 611100 - Bruto plaće414.911 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 144.651 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  43.609 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca43.609 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 166.045 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  166.045 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.412 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.673 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge29.965 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.615 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.478 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje11.463 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.220 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge38.219 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge privremenih i povremenih poslova
    10.834 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    8.711 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    4.205 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    3.475 KM
   • 613900 - Usluge medija
    2.951 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    1.920 KM
   • 613900 - Porez za zaštitu od nepog.
    1.860 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.710 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    1.091 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    866 KM
   • 613900 - Štamparske usluge
    596 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 379.230 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  379.230 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade99.970 KM
   • 614100 - Transfer za manifestaciju "Ustik.Ljeto"
    41.169 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    15.215 KM
   • 614100 - NK "Kolina"
    15.000 KM
   • 614100 - MZ Ustikolina-Kosova
    6.743 KM
   • 614100 - Ostale kulturne manifestacije
    6.488 KM
   • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
    4.007 KM
   • 614100 - Auto-trka na brdskim stazama
    4.000 KM
   • 614100 - Grebak, Zebina šuma, Reintegracija Općine
    3.468 KM
   • 614100 - KUD "Polet"
    2.080 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    1.800 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima132.191 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    91.857 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    22.794 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    7.928 KM
   • 614200 - Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    5.852 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    3.760 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama14.300 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    9.800 KM
   • 614300 - Transfer udruženju demobilisanih boraca
    4.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima132.770 KM
   • 614400 - Podsticaj za poljoprivredu
    43.675 KM
   • 614400 - Učešće u projektu malina UNDP HELP
    40.095 KM
   • 614400 - Subvencija JKP "Ušće"
    35.000 KM
   • 614400 - Subvencija Domu zdravlja Ustikolina
    12.000 KM
   • 614400 - Subvencije za veterinarstvo
    2.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 685.679 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  685.679 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada4.122 KM
  • 821200 - Nabavka građevina9.203 KM
   • 821200 - Digitalizacija katastra
    9.203 KM
  • 821300 - Nabavka opreme16.245 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    7.654 KM
   • 821300 - Elektronska i fotografska oprema
    2.789 KM
   • 821300 - Namještaj za općinu
    2.218 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za Općinske službe
    1.681 KM
   • 821300 - Servisiranje i kalibracija geodetske opreme
    1.226 KM
   • 821300 - Inventar
    677 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava39.181 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti i projektovanja
    39.181 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje616.928 KM
   • 821600 - Učešće u projektima (Serda, Odraz, UNDP i dr.)
    616.928 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 605.378 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  560.361 KM
  • 611100 - Bruto plaće428.736 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 131.625 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  45.017 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca45.017 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 172.498 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  172.498 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.131 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.526 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge36.782 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.399 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.712 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.695 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.653 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge36.600 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge privremenih i povremenih poslova
    14.100 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    5.950 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    5.231 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    3.440 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    2.263 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.976 KM
   • 613900 - Porez za zaštitu od nepog.
    1.627 KM
   • 613900 - Usluge medija
    883 KM
   • 613900 - Štamparske usluge
    770 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    360 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 244.487 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  244.487 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade112.516 KM
   • 614100 - Transfer za manifestaciju "Ustik.Ljeto"
    40.350 KM
   • 614100 - NK "Kolina"
    38.000 KM
   • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
    13.356 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    5.000 KM
   • 614100 - Grebak, Zebina šuma, Reintegracija Općine
    4.944 KM
   • 614100 - Auto-trka na brdskim stazama
    4.000 KM
   • 614100 - Ostali namjenski transferi drugim nivoima vlasti
    3.015 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    1.600 KM
   • 614100 - Ostale kulturne manifestacije
    1.251 KM
   • 614100 - KUD "Polet"
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima14.412 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    3.906 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    3.665 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    3.273 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    2.400 KM
   • 614200 - Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    1.168 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama22.591 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    11.600 KM
   • 614300 - Transfer udruženju demobilisanih boraca
    10.991 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima94.968 KM
   • 614400 - Podsticaj za poljoprivredu
    46.295 KM
   • 614400 - Subvencija JKP "Ušće"
    26.673 KM
   • 614400 - Subvencija Domu zdravlja Ustikolina
    12.000 KM
   • 614400 - Učešće u projektu navodnjavanja Cvilina
    10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 649.743 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  649.743 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada5.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme21.768 KM
   • 821300 - Nabavka i održavanje softverskih aplikacija
    10.058 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    5.503 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za CZ-u
    2.888 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    1.459 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja za Općinu
    819 KM
   • 821300 - Inventar
    601 KM
   • 821300 - Nabavka mašina, uređaja i alata
    440 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava26.178 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti i projektovanja
    26.178 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje596.797 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    551.962 KM
   • 821600 - Zimsko održavanje puteva
    44.835 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 9.226 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  9.226 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva9.226 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 538.850 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  495.036 KM
  • 611100 - Bruto plaće417.275 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 77.761 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  43.814 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca43.814 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 193.288 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  193.288 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.702 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju30.564 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge38.456 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.902 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.290 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.343 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.167 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge78.864 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    48.972 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    6.511 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    6.105 KM
   • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    5.043 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    4.173 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    3.648 KM
   • 613900 - Porez za zaštitu od nepog.
    1.656 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    1.060 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    750 KM
   • 613900 - Štamparske usluge
    638 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    308 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 99.568 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  99.568 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade49.056 KM
   • 614100 - Transfer za manifestaciju "Ustik.Ljeto"
    28.982 KM
   • 614100 - NK "Kolina"
    7.000 KM
   • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
    4.112 KM
   • 614100 - Grebak, Zebina šuma, Reintegracija Općine
    3.573 KM
   • 614100 - Ostali namjenski transferi drugim nivoima vlasti
    3.123 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    2.000 KM
   • 614100 - KUD "Polet"
    266 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima24.910 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    18.820 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    2.850 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    1.680 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    1.560 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama19.302 KM
   • 614300 - Transfer udruženju demobilisanih boraca
    19.302 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima6.300 KM
   • 614400 - Podsticaj za poljoprivredu
    2.800 KM
   • 614400 - Subvencija Domu zdravlja Ustikolina
    2.000 KM
   • 614400 - Subvencija JU Obdanište
    1.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 466.253 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  466.253 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.880 KM
   • 821300 - Inventar
    7.576 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za CZ-u
    1.900 KM
   • 821300 - Nabavka i održavanje softverskih aplikacija
    403 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava42.198 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti i projektovanja
    42.198 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje414.175 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 524.895 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  481.988 KM
  • 611100 - Bruto plaće408.642 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 73.346 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  42.907 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca42.907 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 189.736 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  189.736 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.649 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju40.022 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.428 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.715 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.313 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.812 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.628 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge81.169 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    48.972 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - Općinske službe
    11.713 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    6.503 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    4.060 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    2.990 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    2.982 KM
   • 613900 - Porez za zaštitu od nepog.
    1.561 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - Općinsko vijeće
    1.153 KM
   • 613900 - Štamparske usluge
    611 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    354 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    270 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 110.632 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  110.632 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade50.877 KM
   • 614100 - Transfer za manifestaciju "Ustik.Ljeto"
    22.634 KM
   • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
    14.256 KM
   • 614100 - Grebak, Zebina šuma, Reintegracija Općine
    4.887 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    4.500 KM
   • 614100 - NK "Kolina"
    2.000 KM
   • 614100 - Ostali transferi za sport
    1.600 KM
   • 614100 - KUD "Polet"
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.892 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    1.442 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    1.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    850 KM
   • 614200 - Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.000 KM
   • 614300 - Transfer udruženju demobilisanih boraca
    3.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima52.863 KM
   • 614400 - Subvenicja JKP "Ušće"
    35.022 KM
   • 614400 - Subvencija Dom zdravlja Ustikolina
    8.550 KM
   • 614400 - Podsticaj za poljoprivredu
    5.164 KM
   • 614400 - Subvencija JU Obdanište
    2.500 KM
   • 614400 - Učešće u projektu navodnjavanja Cvilina
    1.617 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    10 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 692.862 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  692.862 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada7.354 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.116 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za CZ-u
    2.203 KM
   • 821300 - Nabavka i održavanje softverskih aplikacija
    2.194 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    719 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje680.392 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 529.754 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  486.538 KM
  • 611100 - Bruto plaće411.579 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 74.959 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  43.216 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca43.216 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 195.467 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  195.467 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.166 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju38.615 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge28.605 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara16.272 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.510 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.257 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    5.204 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva)
    5.053 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.218 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge80.824 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    48.972 KM
   • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma
    4.910 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - Općinske službe
    4.848 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    3.344 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - Općinsko vijeće
    3.213 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    3.065 KM
   • 613900 - Općinska izborna komisija
    2.484 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    2.314 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    1.944 KM
   • 613900 - Porez za zaštitu od nepog.
    1.621 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    1.526 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    660 KM
   • 613900 - Štamparske usluge
    650 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    559 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    400 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za inforrmisanje
    264 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    50 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 135.230 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  135.230 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.761 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    3.200 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    2.542 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    1.753 KM
   • 614200 - Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    1.183 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    83 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama41.769 KM
   • 614300 - Obilježavanje manifestacije Ustikoljansko ljeto
    24.266 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    11.300 KM
   • 614300 - Transferi za sport
    3.443 KM
   • 614300 - Transfer udruženju demobilisanih boraca
    2.000 KM
   • 614300 - Transferi za kulturu
    760 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima27.865 KM
   • 614400 - Subvenicja JKP "Ušće"
    22.323 KM
   • 614400 - Subvencija Dom zdravlja Ustikolina
    2.999 KM
   • 614400 - Podsticaj za poljoprivredu- subvencija
    1.343 KM
   • 614400 - Subvencija JU Obdanište
    1.200 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo56.835 KM
   • 614800 - Ostali tekući rashodi
    56.835 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 189.835 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  189.835 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.867 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava11.202 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti i projektovanja
    11.202 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje174.766 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 500.864 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  459.778 KM
  • 611100 - Bruto plaće391.299 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 68.479 KM
   • 611200 - Naknade za topli obrok tokom rada
    43.440 KM
   • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
    11.917 KM
   • 611200 - Regres za godišnji odmor
    10.008 KM
   • 611200 - Pomoć u slučaju ostalih bolesti
    2.280 KM
   • 611200 - Pomoć u slučaju smrti
    834 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  41.086 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca41.086 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 301.198 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  301.198 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.774 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.273 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    32.439 KM
   • 613200 - Izdaci za ugalj
    4.453 KM
   • 613200 - Izdaci za drvo
    281 KM
   • 613200 - Izdaci za plin
    100 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge29.097 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikacije
    14.536 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    9.989 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizacije
    4.572 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.110 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    4.692 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    2.131 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadra
    1.595 KM
   • 613400 - Materijal za čisćenje
    1.317 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    1.058 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    991 KM
   • 613400 - Kancelarijski materijal
    813 KM
   • 613400 - Sitni inventar
    513 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.069 KM
   • 613500 - Gorivo za prevoz
    5.625 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    1.470 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    1.460 KM
   • 613500 - Prevoz robe
    514 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje81.950 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje puteva
    78.383 KM
   • 613700 - Opravka i održavanje zgrada
    1.801 KM
   • 613700 - Opravka i odžavanje vozila
    1.450 KM
   • 613700 - Opravka i održavanje opreme
    316 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.163 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    2.895 KM
   • 613800 - Usluge bankarstva
    2.231 KM
   • 613800 - Osiguranje uposlenih
    1.440 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    597 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge119.762 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    48.378 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    17.245 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    12.889 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    12.273 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    9.825 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    5.909 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    2.260 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    1.903 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    1.896 KM
   • 613900 - Porez za zaštitu od nepog.
    1.723 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    1.591 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanje tendera i oglasa
    1.179 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    1.116 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti
    857 KM
   • 613900 - Štamparske usluge
    718 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 138.840 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  138.840 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade4.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    4.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.295 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    8.484 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    2.400 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu
    2.200 KM
   • 614200 - Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    1.817 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    994 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama42.418 KM
   • 614300 - Obilježavanje manifestacije Ustikoljansko ljeto
    30.597 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima
    7.250 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    3.020 KM
   • 614300 - Transfer za kulturu
    851 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    700 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima52.374 KM
   • 614400 - Subvenicja JKP "Ušće"
    28.279 KM
   • 614400 - Podsticaj za poljoprivredu
    20.695 KM
   • 614400 - Subvencija Dom zdravlja Ustikolina
    2.000 KM
   • 614400 - Subvencija JU Obdanište
    1.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo23.753 KM
   • 614800 - Ostali tekući rashodi
    16.669 KM
   • 614800 - Namjenski transferi MZ
    5.888 KM
   • 614800 - Tekući transferi MZ
    1.196 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 454.445 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  454.445 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada46.630 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.410 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja za Općinu
    3.838 KM
   • 821300 - Nabavka mašina, uređaja i alata
    572 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava35.867 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti i projektovanja
    35.867 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje367.538 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 13.239 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  13.239 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama13.239 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 508.223 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  466.083 KM
  • 611100 - Bruto plaće401.331 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 64.751 KM
   • 611200 - Naknade za topli obrok tokom rada
    39.688 KM
   • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
    10.335 KM
   • 611200 - Regres za godišnji odmor
    10.320 KM
   • 611200 - Pomoć u slučaju smrti
    3.444 KM
   • 611200 - Pomoć u slučaju ostalih bolesti
    964 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  42.140 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca42.140 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 226.439 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  226.439 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.352 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.312 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    34.143 KM
   • 613200 - Izdaci za ugalj
    2.691 KM
   • 613200 - Izdaci za drvo
    378 KM
   • 613200 - Izdaci za plin
    100 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.334 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikacije
    13.617 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    9.335 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizacije
    4.382 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.535 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    3.674 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    2.096 KM
   • 613400 - Matične knjige i ostali obrasci
    1.359 KM
   • 613400 - Materijal za čisćenje
    1.016 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    834 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadra
    784 KM
   • 613400 - Kancelarijski materijal
    780 KM
   • 613400 - Sitni inventar
    544 KM
   • 613400 - Auto gume
    448 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.063 KM
   • 613500 - Gorivo za prevoz
    5.407 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    4.203 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    2.453 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje12.773 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanje puteva
    5.315 KM
   • 613700 - Opravka i odžavanje vozila
    4.014 KM
   • 613700 - Opravka i održavanje zgrada
    2.028 KM
   • 613700 - Opravka i održavanje opreme
    1.418 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.982 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    2.895 KM
   • 613800 - Usluge bankarstva
    1.587 KM
   • 613800 - Osiguranje uposlenih
    1.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge115.087 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    49.105 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    18.019 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    13.073 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    9.289 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    7.253 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    7.068 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    3.510 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanje tendera i oglasa
    1.837 KM
   • 613900 - Porez za zaštitu od nepog.
    1.536 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti
    1.140 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    1.084 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    979 KM
   • 613900 - Štamparske usluge
    459 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    430 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    305 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 126.263 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  126.263 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima15.803 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu
    4.000 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    3.330 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    3.200 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    3.070 KM
   • 614200 - Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    2.003 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    200 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama26.844 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama
    26.844 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima44.688 KM
   • 614400 - Podsticaj za poljoprivredu
    22.388 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    22.300 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo38.928 KM
   • 614800 - Ostali tekući rashodi
    38.928 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 887.974 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  887.974 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada58.496 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.993 KM
   • 821300 - Nabavka mašina, uređaja i alata
    1.831 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja za Općinu
    162 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava33.605 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti i projektovanja
    33.605 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje793.880 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: