Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

1.805.650 KM

PORESKI PRIHODI

639.250 KM  (35,40%)

NEPORESKI PRIHODI

735.700 KM  (40,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

430.500 KM  (23,84%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

200 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

1.800.650 KM

LIČNA PRIMANJA

776.300 KM  (43,11%)

MATERIJAL I USLUGE

403.500 KM  (22,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

92.000 KM  ( 5,11%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

514.750 KM  (28,59%)

PORESKI PRIHODI 2018. 639.250 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  600 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca600 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.450 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.450 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  11.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu11.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  500 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost500 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  53.800 KM
  • 716100 - Porez na dohodak53.800 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  559.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza559.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  10.900 KM
  • 719100 - Ostali porezi10.900 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 735.700 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  198.600 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija185.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine13.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  536.900 KM
  • 722100 - Administrativne takse36.500 KM
  • 722300 - Komunalne takse112.500 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade368.700 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse14.200 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi5.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 430.500 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  20.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva20.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  400.500 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti400.500 KM
 • 733000 - Donacije
  10.000 KM
  • 733100 - Donacije10.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 200 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  200 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza200 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 776.300 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  718.300 KM
  • 611100 - Bruto plaće570.800 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 147.500 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  58.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca58.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 403.500 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  403.500 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.900 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju36.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.700 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva62.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje42.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge212.400 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 92.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  92.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima20.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama29.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo40.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 14.100 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  14.100 KM
  • 821300 - Nabavka opreme14.100 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 514.750 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  450.100 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita450.100 KM
   • 996100 - Pokriće deficita iz prethodnog perioda
    450.100 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  64.650 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva64.650 KM