Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

1.394.000 KM

PORESKI PRIHODI

404.680 KM  (29,03%)

NEPORESKI PRIHODI

921.075 KM  (66,07%)

TRANSFERI I DONACIJE

68.245 KM  ( 4,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.394.000 KM

LIČNA PRIMANJA

355.626 KM  (25,51%)

MATERIJAL I USLUGE

301.755 KM  (21,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

277.815 KM  (19,93%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.612 KM  ( 0,40%)

OTPLATA DUGOVA

46.192 KM  ( 3,31%)

OSTALI RASHODI

11.000 KM  ( 0,79%)

PORESKI PRIHODI 2018. 404.680 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  74.200 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti74.200 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  2.550 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu2.550 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  150 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda150 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  327.780 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO327.780 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 921.075 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  200 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente200 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  896.575 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.700 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse5.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama883.125 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga750 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  24.300 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi24.300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 68.245 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  68.245 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta45.000 KM
  • 787400 - Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja23.245 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 355.626 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  355.626 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate279.232 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih69.922 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)6.472 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 301.755 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  301.755 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.685 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga41.614 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.781 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene22.900 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje11.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja16.900 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge28.307 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine27.500 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi144.568 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 277.815 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  98.600 KM
  • 414100 - Subvencije98.600 KM
 • 415000 - Grantovi
  104.400 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji104.400 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  72.790 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova72.790 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  2.025 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja2.025 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 396.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  381.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata377.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata4.000 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  15.000 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost15.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 5.612 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  5.612 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove4.612 KM
  • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva1.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 46.192 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  46.192 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji36.192 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva10.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 11.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  11.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva11.000 KM