Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

7.700.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.493.000 KM  (71,34%)

NEPORESKI PRIHODI

919.600 KM  (11,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

429.400 KM  ( 5,58%)

PRIMICI OD IMOVINE

718.000 KM  ( 9,32%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

140.000 KM  ( 1,82%)

RASHODI:

7.700.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.533.900 KM  (32,91%)

MATERIJAL I USLUGE

1.516.800 KM  (19,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.160.300 KM  (28,06%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1.000 KM  ( 0,01%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

56.000 KM  ( 0,73%)

OTPLATA DUGOVA

350.000 KM  ( 4,55%)

OSTALI RASHODI

335.000 KM  ( 4,35%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.493.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  100 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak100 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  560.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti560.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  293.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu290.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone2.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  14.400 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda8.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga6.400 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  4.623.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO4.623.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  2.500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi2.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 919.600 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  120.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente120.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  768.600 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse73.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse160.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama390.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga145.600 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  30.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi30.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 429.400 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  1.900 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje1.900 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  427.500 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta427.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 718.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  667.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte667.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  50.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište50.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  1.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova1.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 140.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  98.000 KM
  • 931900 - Ostali primici 98.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  42.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti42.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.533.900 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.533.900 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.073.500 KM
   • 411100 - Centar za socijalni rad162.000 KM
    • 411100 - Dječije obdanište Radost237.000 KM
     • 411100 - JU Dom kulture Bratunac52.000 KM
      • 411100 - JU Tutistička organizacija Bratunac44.500 KM
       • 411100 - Odjeljenje za finansije1.578.000 KM
       • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih414.500 KM
        • 411200 - Centar za socijalni rad35.500 KM
         • 411200 - JU Dom kulture Bratunac12.600 KM
          • 411200 - JU Tutistička organizacija Bratunac8.400 KM
           • 411200 - Odjeljenje za finansije350.000 KM
            • 411200 - Srednjoškolski centar8.000 KM
            • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata20.000 KM
             • 411300 - Odjeljenje za finansije20.000 KM
             • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)25.900 KM
              • 411400 - Centar za socijalni rad3.500 KM
               • 411400 - Dječije obdanište Radost2.400 KM
                • 411400 - Odjeljenje za finansije20.000 KM

               MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.516.800 KMXZatvori:

               • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                1.516.800 KM
                • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa17.500 KM
                 • 412100 - Mjesne zajednice2.500 KM
                  • 412100 - Odjeljenje za opštu upravu15.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga173.100 KM
                   • 412200 - Centar za socijalni rad9.000 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                     5.000 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                     4.000 KM
                   • 412200 - Dječije obdanište Radost11.800 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                     8.500 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                     3.300 KM
                   • 412200 - JU Narodna bilioteka Bratunac8.300 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                     6.000 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                     2.300 KM
                   • 412200 - Mjesne zajednice7.500 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                     7.000 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                     500 KM
                   • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu79.000 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                     40.000 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                     39.000 KM
                   • 412200 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti3.500 KM
                    • 412200 - Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezins.
                     3.500 KM
                   • 412200 - Srednjoškolski centar40.000 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroska energije
                     25.000 KM
                    • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                     15.000 KM
                   • 412200 - Troškovi socijalne zaštite14.000 KM
                   • 412300 - Rashodi za režijski materijal55.100 KM
                    • 412300 - Centar za socijalni rad3.000 KM
                     • 412300 - Dječije obdanište Radost2.000 KM
                      • 412300 - JU Dom kulture Bratunac2.300 KM
                       • 412300 - JU Narodna bilioteka Bratunac1.300 KM
                        • 412300 - JU Tutistička organizacija Bratunac300 KM
                         • 412300 - Mjesne zajednice1.500 KM
                          • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu35.000 KM
                           • 412300 - Srednjoškolski centar7.000 KM
                            • 412300 - Troškovi socijalne zaštite2.700 KM
                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal- nabavka knjiga za djecu
                              2.700 KM
                           • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene69.000 KM
                            • 412400 - Dječije obdanište Radost36.000 KM
                             • 412400 - Odjeljenje za opštu upravu3.000 KM
                              • 412400 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti20.000 KM
                               • 412400 - Za potrebe civilne zaštite
                                20.000 KM
                              • 412400 - Profesionalna vatrogasna jedinica10.000 KM
                              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje236.700 KM
                               • 412500 - Centar za socijalni rad1.700 KM
                                • 412500 - Dječije obdanište Radost1.000 KM
                                 • 412500 - JU Narodna bilioteka Bratunac1.000 KM
                                  • 412500 - JU Tutistička organizacija Bratunac3.000 KM
                                   • 412500 - Mjesne zajednice5.000 KM
                                    • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu50.000 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                      35.000 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
                                      15.000 KM
                                    • 412500 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti140.000 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drum. saobraćaja
                                      70.000 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje korita vodotokova
                                      45.000 KM
                                     • 412500 - Rashodi za održavanje i sanaciju javne rasvjete
                                      25.000 KM
                                    • 412500 - Profesionalna vatrogasna jedinica20.000 KM
                                     • 412500 - Srednjoškolski centar15.000 KM
                                     • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja60.950 KM
                                      • 412600 - Centar za socijalni rad2.800 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                        1.800 KM
                                       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                        1.000 KM
                                      • 412600 - Dječije obdanište Radost1.300 KM
                                       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                        1.000 KM
                                       • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                        300 KM
                                      • 412600 - JU Narodna bilioteka Bratunac1.000 KM
                                       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                        1.000 KM
                                      • 412600 - JU Tutistička organizacija Bratunac850 KM
                                       • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                        850 KM
                                      • 412600 - Mjesne zajednice17.000 KM
                                       • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu35.000 KM
                                        • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                         30.000 KM
                                        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                         5.000 KM
                                       • 412600 - Srednjoškolski centar3.000 KM
                                        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                         3.000 KM
                                      • 412700 - Rashodi za stručne usluge67.250 KM
                                       • 412700 - Centar za socijalni rad1.300 KM
                                        • 412700 - Dječije obdanište Radost1.000 KM
                                         • 412700 - JU Dom kulture Bratunac1.500 KM
                                          • 412700 - JU Tutistička organizacija Bratunac1.450 KM
                                           • 412700 - Odjeljenje za opštu upravu59.500 KM
                                            • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                             35.000 KM
                                            • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja i osig.
                                             10.000 KM
                                            • 412700 - Rashodi za pravne i admin. usluge
                                             10.000 KM
                                            • 412700 - Rashodi za troškove održavanja licenci (trezor)
                                             4.000 KM
                                            • 412700 - Rashodi za medicinske i laboratorijske usluge
                                             500 KM
                                           • 412700 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti500 KM
                                            • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije i nadzor
                                             500 KM
                                           • 412700 - Srednjoškolski centar2.000 KM
                                           • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine281.500 KM
                                            • 412800 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti281.500 KM
                                             • 412800 - Troškovi ulične rasvjete- el. energija
                                              155.000 KM
                                             • 412800 - Rashodi za usluge čišćenja javnih površina
                                              85.000 KM
                                             • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                              15.000 KM
                                             • 412800 - Sredstva za komunalnu djelatnost- gradsko zel.
                                              10.000 KM
                                             • 412800 - Rashodi za usluge zaštite životne sredine - upravljanje otpadom
                                              10.000 KM
                                             • 412800 - Sredstva za komunalnu djelatnost - kišna kan.
                                              6.000 KM
                                             • 412800 - Sredstva za intervencije komunalne policije
                                              500 KM
                                           • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi555.700 KM
                                            • 412900 - Centar za socijalni rad6.000 KM
                                             • 412900 - Dječije obdanište Radost21.000 KM
                                              • 412900 - JU Dom kulture Bratunac23.200 KM
                                               • 412900 - Rashodi za održavanje manifestacije Đurđevdanski dani
                                                15.000 KM
                                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                8.200 KM
                                              • 412900 - JU Narodna bilioteka Bratunac5.000 KM
                                               • 412900 - JU Tutistička organizacija Bratunac22.500 KM
                                                • 412900 - Rashodi za finansiranje održavanje regate Drinski slalom
                                                 20.000 KM
                                                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                 2.500 KM
                                               • 412900 - Mjesne zajednice11.500 KM
                                                • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu196.500 KM
                                                 • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
                                                  60.000 KM
                                                 • 412900 - Troškovi izborne komisije i održavanja izbora
                                                  40.000 KM
                                                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                  25.000 KM
                                                 • 412900 - Sredstva za higijeničarsku službu
                                                  20.000 KM
                                                 • 412900 - Troškovi protivgradne zaštite
                                                  18.000 KM
                                                 • 412900 - Reprezentacija
                                                  11.000 KM
                                                 • 412900 - Troškovi svečanosti i proslava
                                                  7.000 KM
                                                 • 412900 - Usluge stručnog obrazovanja
                                                  6.000 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
                                                  5.000 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu dopr. za profesionalnu rehabilitaciju inval.
                                                  3.500 KM
                                                 • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i preknj. poreza i doprinosa
                                                  1.000 KM
                                                • 412900 - Srednjoškolski centar10.000 KM
                                                 • 412900 - Stručna služba Skupštine opštine250.000 KM
                                                  • 412900 - Rashodi za bruto plate skupštinskih posl. i odbornicima
                                                   230.000 KM
                                                  • 412900 - Rashodi za bruto naknade za skupštinske komisije
                                                   20.000 KM
                                                 • 412900 - Troškovi socijalne zaštite10.000 KM

                                                TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.160.300 KMXZatvori:

                                                • 414000 - Subvencije
                                                 79.000 KM
                                                 • 414100 - Subvencije79.000 KM
                                                  • 414100 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti79.000 KM
                                                   • 414100 - Subvencije za javna preduzeća- Dom zdravlja
                                                    78.000 KM
                                                   • 414100 - Subvencije za informisanje
                                                    1.000 KM
                                                • 415000 - Grantovi
                                                 850.800 KM
                                                 • 415200 - Grantovi u zemlji850.800 KM
                                                  • 415200 - Odjeljenje za opštu upravu74.000 KM
                                                   • 415200 - Opštinska boračka organizacija Bratunac
                                                    36.000 KM
                                                   • 415200 - Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih bor. i nestalih civila Bratunac
                                                    16.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za udruženje poginulih i nestalih civilnih žrtava rata Bošnjaka
                                                    11.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za udruženje logoraša regije Birač Bratunac
                                                    8.000 KM
                                                   • 415200 - Udruženje nestalih lica Bratunac - Srebrenica
                                                    3.000 KM
                                                  • 415200 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti748.800 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za sport
                                                    160.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za rad "Malina-Bratunac" DPP Kravica
                                                    140.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za izgradnju zgrade Doma zdravlja
                                                    134.000 KM
                                                   • 415200 - Inicijalna sredstva za razvoj poljoprivrede
                                                    50.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za sajam Dani maline
                                                    40.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za zapošljavanje mladih
                                                    35.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom balkanu
                                                    30.000 KM
                                                   • 415200 - Finans. programa udruženja penzionera
                                                    20.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za Novogodišnji turnir u malom fudbalu
                                                    17.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za Osnovne škole
                                                    15.000 KM
                                                   • 415200 - Ostala udruženja
                                                    15.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za KUD
                                                    15.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za adaptaciju vjerskih objekata
                                                    15.000 KM
                                                   • 415200 - Grantovi u zemlji
                                                    12.300 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za Motorijadu
                                                    10.000 KM
                                                   • 415200 - Ostali kapitalni grantovi
                                                    10.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za vjerske zajednice
                                                    9.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za OO Crveni Krst Bratunac
                                                    8.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za udruženje "Bebac" Bratunac
                                                    6.500 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za kulturu
                                                    5.000 KM
                                                   • 415200 - Sredstva za omladinu- programi
                                                    2.000 KM
                                                  • 415200 - Stručna služba Skupštine opštine15.000 KM
                                                   • 415200 - Naknade parlamentarnim strankama
                                                    15.000 KM
                                                  • 415200 - Troškovi socijalne zaštite13.000 KM
                                                   • 415200 - Pomoć djeci i omladini sa posebnim pottrebama
                                                    13.000 KM
                                                • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                 1.218.500 KM
                                                 • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.059.800 KM
                                                  • 416100 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti353.000 KM
                                                   • 416100 - Stipendije studentima
                                                    120.000 KM
                                                   • 416100 - Pomoć za izbjegla i raseljena lica i povratnike
                                                    110.000 KM
                                                   • 416100 - Grantovi pojedincima
                                                    50.000 KM
                                                   • 416100 - Pomoć za kupovinu placeva, rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata - oštećene u požaru i poplavama
                                                    45.000 KM
                                                   • 416100 - Sredstva za stimuliranje rasta nataliteta
                                                    18.000 KM
                                                   • 416100 - Pomoći za učenike slabog materijalnog stanja
                                                    10.000 KM
                                                  • 416100 - Troškovi socijalne zaštite706.800 KM
                                                   • 416100 - Tekući program socijalne zaštite
                                                    685.000 KM
                                                   • 416100 - Dodatni program socijalne zaštite
                                                    21.800 KM
                                                 • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS158.700 KM
                                                  • 416300 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti1.000 KM
                                                   • 416300 - Doznake pružaocima usluga izbjeglim i raseljenim licima
                                                    1.000 KM
                                                  • 416300 - Troškovi socijalne zaštite157.700 KM
                                                   • 416300 - Smještaj u domove socijalno ugroženih lica
                                                    157.700 KM
                                                • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                                                 12.000 KM
                                                 • 487200 - Transferi entitetu3.000 KM
                                                  • 487200 - Odjeljenje za opštu upravu3.000 KM
                                                  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave5.000 KM
                                                   • 487300 - Odjeljenje za opštu upravu5.000 KM
                                                   • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja4.000 KM
                                                    • 487400 - Odjeljenje za opštu upravu4.000 KM

                                                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 747.000 KMXZatvori:

                                                   • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                    665.000 KM
                                                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata328.000 KM
                                                     • 511100 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti328.000 KM
                                                      • 511100 - Nabavka građevinskog objekta (sufinansiranje projekata sa međ. org. i resornim Min.)
                                                       180.000 KM
                                                      • 511100 - Izdaci za izgradnju i proširenje sistema za navodnjavanje
                                                       100.000 KM
                                                      • 511100 - Izgradnja kapele i pratećih objekata na gradskom groblju
                                                       30.000 KM
                                                      • 511100 - Izgradnja javne rasvjete
                                                       18.000 KM
                                                    • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata165.000 KM
                                                     • 511200 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti165.000 KM
                                                      • 511200 - Rekonstrukcija i mod. lokalnih i nekateg. puteva (sufinan. projekata sa međ. org. i resornim Min.)
                                                       70.000 KM
                                                      • 511200 - Rekonstrukcija i modernizacija gradskih ulica
                                                       70.000 KM
                                                      • 511200 - Rekonstrukcija i adaptacija ostalih objekata
                                                       25.000 KM
                                                    • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme13.000 KM
                                                     • 511400 - Odjeljenje za opštu upravu3.000 KM
                                                      • 511400 - Profesionalna vatrogasna jedinica10.000 KM
                                                      • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme79.000 KM
                                                       • 511300 - Dječije obdanište Radost1.000 KM
                                                        • 511300 - JU Narodna bilioteka Bratunac3.000 KM
                                                         • 511300 - Odjeljenje za opštu upravu15.000 KM
                                                          • 511300 - Profesionalna vatrogasna jedinica50.000 KM
                                                           • 511300 - Srednjoškolski centar10.000 KM
                                                           • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu80.000 KM
                                                            • 511700 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti80.000 KM
                                                           • 512000 - Izdaci za dragocjenosti
                                                            500 KM
                                                            • 512100 - Izdaci za dragocjenosti500 KM
                                                             • 512100 - Odjeljenje za opštu upravu500 KM
                                                            • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                                                             70.000 KM
                                                             • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta70.000 KM
                                                              • 513100 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti70.000 KM
                                                             • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                                              11.500 KM
                                                              • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.11.500 KM
                                                               • 516100 - Odjeljenje za opštu upravu1.000 KM
                                                                • 516100 - Odjeljenje za prostorno uređenje i i stambeno komunalne djelatnocti10.000 KM
                                                                 • 516100 - Profesionalna vatrogasna jedinica500 KM

                                                                FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 1.000 KMXZatvori:

                                                                • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                                                                 1.000 KM
                                                                 • 611400 - Izdaci za date zajmove1.000 KM
                                                                  • 611400 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti1.000 KM

                                                                 RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 56.000 KMXZatvori:

                                                                 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                  56.000 KM
                                                                  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove51.000 KM
                                                                   • 413300 - Ostala budžetska potrošnja51.000 KM
                                                                   • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata5.000 KM
                                                                    • 413900 - Odjeljenje za opštu upravu3.000 KM
                                                                     • 413900 - Ostala budžetska potrošnja2.000 KM

                                                                    OTPLATA DUGOVA 2018. 350.000 KMXZatvori:

                                                                    • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                     335.000 KM
                                                                     • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji335.000 KM
                                                                      • 621300 - Ostala budžetska potrošnja335.000 KM
                                                                     • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
                                                                      15.000 KM
                                                                      • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti15.000 KM
                                                                       • 628100 - Ostala budžetska potrošnja15.000 KM

                                                                      OSTALI RASHODI 2018. 335.000 KMXZatvori:

                                                                      • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
                                                                       50.000 KM
                                                                       • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti50.000 KM
                                                                        • 418100 - Ostala budžetska potrošnja50.000 KM
                                                                       • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                                        45.000 KM
                                                                        • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima45.000 KM
                                                                         • 419100 - Odjeljenje za opštu upravu45.000 KM
                                                                        • 631000 - Ostali izdaci
                                                                         98.000 KM
                                                                         • 631900 - Ostali izdaci98.000 KM
                                                                          • 631900 - Ostala budžetska potrošnja98.000 KM
                                                                         • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
                                                                          42.000 KM
                                                                          • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 42.000 KM
                                                                           • 638100 - Dječije obdanište Radost14.000 KM
                                                                            • 638100 - Odjeljenje za finansije28.000 KM
                                                                           • 999000 - Budžetska rezerva
                                                                            100.000 KM
                                                                            • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM
                                                                             • 999900 - Stručna služba Skupštine opštine100.000 KM