Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.528.000 KM

PORESKI PRIHODI

2.385.000 KM  (36,53%)

NEPORESKI PRIHODI

1.166.000 KM  (17,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.770.000 KM  (42,43%)

PRIMICI OD IMOVINE

205.000 KM  ( 3,14%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2.000 KM  ( 0,03%)

RASHODI:

6.528.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.507.700 KM  (23,10%)

MATERIJAL I USLUGE

546.700 KM  ( 8,37%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.028.040 KM  (46,39%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.394.000 KM  (21,35%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.000 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

50.560 KM  ( 0,77%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.385.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    1.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  230.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu230.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    80.000 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    80.000 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba
    55.000 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    9.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    5.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    1.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  529.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak529.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    400.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    50.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba ba dobitne od igara na sreću
    40.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    21.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    17.000 KM
   • 716100 - Prihdo od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava
    1.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.625.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.625.000 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju JLS
    1.575.000 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste
    50.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.166.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  91.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija90.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    40.000 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente - zakup poljoprivrednog zemljišta
    30.000 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    20.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.070.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse127.000 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - gospodarstvo
    40.000 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - graditeljstvo i prostorno uređenje
    40.000 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeravanje dokumenata
    19.000 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanja i dr. civilne registracije
    13.000 KM
   • 722100 - Druge općinske administivne pristojbe
    10.000 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - opća uprava
    4.000 KM
   • 722100 - Općinske administativne pristojbe - katastar
    1.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse500.000 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    320.000 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    180.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade237.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    60.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    50.000 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    50.000 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    30.000 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    20.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    10.000 KM
   • 722400 - Naknade za održavanje javnih skloništa
    10.000 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    3.000 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    2.000 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade -
    2.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse201.000 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    71.000 KM
   • 722500 - Sredstva posebne naknade prenesena iz prethodnih godina - zaštita i spaš
    60.000 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    30.000 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto plaće
    20.000 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    12.000 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    4.000 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto rpimitka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    2.000 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    1.000 KM
   • 722500 - Naknada od funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    1.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.000 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    3.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    2.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.770.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  170.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva170.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.265.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.265.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.335.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.335.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 205.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  205.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava205.000 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada
    100.000 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    100.000 KM
   • 811100 - Primci od prodaje prometnih vozila
    5.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 2.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.507.700 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.378.200 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.181.000 KM
   • 611100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo67.000 KM
    • 611100 - Neto plaće
     46.000 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     21.000 KM
   • 611100 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina125.000 KM
    • 611100 - Neto plaće
     86.000 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     39.000 KM
   • 611100 - Služba za društvene djelatnosti69.000 KM
    • 611100 - Neto plaće
     47.000 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     22.000 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo i inspekcije189.500 KM
    • 611100 - Neto plaće
     132.500 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     57.000 KM
   • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu103.000 KM
    • 611100 - Neto plaće
     70.000 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     33.000 KM
   • 611100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu282.500 KM
    • 611100 - Neto plaće
     194.000 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     88.500 KM
   • 611100 - Služba za proračun i finansije116.000 KM
    • 611100 - Neto plaće
     80.000 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     36.000 KM
   • 611100 - Stručna služba Vijeća42.000 KM
    • 611100 - Neto plaće
     29.000 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     13.000 KM
   • 611100 - Ured općinskog načelnika187.000 KM
    • 611100 - Neto plaće
     130.000 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     57.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 197.200 KM
   • 611200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo10.200 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     6.500 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     2.200 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     1.500 KM
   • 611200 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina20.500 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     14.000 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     3.500 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     3.000 KM
   • 611200 - Služba za društvene djelatnosti8.000 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     6.500 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     1.500 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo i inspekcije28.500 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     19.000 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     5.000 KM
    • 611200 - Rres za godišnji odmor
     4.500 KM
   • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu16.500 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     9.500 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     4.000 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     3.000 KM
   • 611200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu58.000 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     37.000 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     12.000 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     9.000 KM
   • 611200 - Služba za proračun i finansije18.000 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     13.000 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     3.000 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     2.000 KM
   • 611200 - Stručna služba Vijeća5.000 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     4.000 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     1.000 KM
   • 611200 - Ured općinskog načelnika32.500 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     16.000 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     8.000 KM
    • 611200 - Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti
     5.000 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     3.500 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  129.500 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca129.500 KM
   • 612100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo8.000 KM
    • 612100 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina14.000 KM
     • 612100 - Služba za društvene djelatnosti7.500 KM
      • 612100 - Služba za gospodarstvo i inspekcije20.000 KM
       • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu11.000 KM
        • 612100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu30.000 KM
         • 612100 - Služba za proračun i finansije12.500 KM
          • 612100 - Stručna služba Vijeća4.500 KM
           • 612100 - Ured općinskog načelnika22.000 KM

          MATERIJAL I USLUGE 2018. 546.700 KMXZatvori:

          • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
           546.700 KM
           • 613100 - Putni troškovi2.500 KM
            • 613100 - Ured općinskog načelnika2.500 KM
            • 613200 - Izdaci za energiju137.000 KM
             • 613200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo5.000 KM
              • 613200 - Izdaci za energiju
               3.000 KM
              • 613200 - Lož ulje
               2.000 KM
             • 613200 - Služba za društvene djelatnosti9.000 KM
              • 613200 - Lož ulje-skole
               9.000 KM
             • 613200 - Služba za proračun i finansije123.000 KM
              • 613200 - Izdaci za energiju
               123.000 KM
            • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge40.900 KM
             • 613300 - Ured općinskog načelnika40.900 KM
             • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara73.500 KM
              • 613400 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu44.000 KM
               • 613400 - Poseban materijal za potrebe civilne zaštite
                44.000 KM
              • 613400 - Služba za proračun i finansije29.500 KM
              • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva22.000 KM
               • 613500 - Ured općinskog načelnika22.000 KM
               • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje35.500 KM
                • 613700 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo2.000 KM
                 • 613700 - Ured općinskog načelnika33.500 KM
                  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
                   33.500 KM
                • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.000 KM
                 • 613800 - Služba za proračun i finansije5.000 KM
                 • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge230.300 KM
                  • 613900 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu5.000 KM
                   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera
                    4.000 KM
                   • 613900 - Koristenje usluga FBiHPOS
                    1.000 KM
                  • 613900 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu2.500 KM
                   • 613900 - Odrzavanje programa za maticni registar
                    2.500 KM
                  • 613900 - Služba za proračun i finansije44.800 KM
                   • 613900 - Izdaci za rad povjerentsva
                    15.000 KM
                   • 613900 - Izdaci za obavezno siguranje volontera za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
                    6.000 KM
                   • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                    4.000 KM
                   • 613900 - Doprinso za zdravstvo od drugih samostalnih djelatnosti
                    3.000 KM
                   • 613900 - Doprinos za MIO od drugih samostalnih djelatnosti
                    3.000 KM
                   • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
                    3.000 KM
                   • 613900 - Izdaci za održavanje softvera - riznica
                    2.500 KM
                   • 613900 - Izdaci za stručnu izobrazbu
                    2.000 KM
                   • 613900 - Članarina Savezu općina i gradova
                    1.800 KM
                   • 613900 - Pretplata za stručnu literaturu
                    1.500 KM
                   • 613900 - Troškovi spora
                    1.000 KM
                   • 613900 - Zatezne kamate
                    1.000 KM
                   • 613900 - Usluge tiskanja
                    1.000 KM
                  • 613900 - Stručna služba Vijeća27.000 KM
                   • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima i članovima odbora OV
                    15.000 KM
                   • 613900 - Ostale ugovorwene usluge
                    12.000 KM
                  • 613900 - Ured općinskog načelnika151.000 KM
                   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
                    80.000 KM
                   • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma u opštini
                    30.000 KM
                   • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti
                    25.000 KM
                   • 613900 - Troškovi reprezentacije
                    10.000 KM
                   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
                    4.000 KM
                   • 613900 - Ostali izdaci za informiranje
                    2.000 KM

                TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.028.040 KMXZatvori:

                • 614000 - Tekući grantovi
                 1.910.040 KM
                 • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade345.000 KM
                  • 614100 - Služba za društvene djelatnosti115.000 KM
                   • 614100 - Transfer za sport
                    90.000 KM
                   • 614100 - Tranferza kulturu
                    25.000 KM
                  • 614100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu20.000 KM
                   • 614100 - Transfer za zaštitu i spašavanje
                    20.000 KM
                  • 614100 - Stručna služba Vijeća20.000 KM
                   • 614100 - Grant za izborno povjerenstvo
                    15.000 KM
                   • 614100 - Troškovi lokalnih izbora
                    5.000 KM
                  • 614100 - Ured općinskog načelnika190.000 KM
                   • 614100 - Tranfer za centar za socijalni rad
                    170.000 KM
                   • 614100 - Ostali transferi - Dom zdravlja Stolac
                    20.000 KM
                 • 614200 - Grantovi pojedincima584.700 KM
                  • 614200 - Služba za društvene djelatnosti359.700 KM
                   • 614200 - Tranfer za prijevoz učenika
                    320.000 KM
                   • 614200 - Isplata stipendija
                    32.000 KM
                   • 614200 - Tranfer za sunbvencioniranje smještaja studenata
                    5.000 KM
                   • 614200 - Transfer za pomoć studentima u oblasti stručnog usavršavanja
                    1.000 KM
                   • 614200 - Pomoc ucenicim
                    1.000 KM
                   • 614200 - Nagrade učenicima generacije
                    700 KM
                  • 614200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu95.000 KM
                   • 614200 - Transfer za posebne namjene
                    85.000 KM
                   • 614200 - Izdaci za ratne invalide i njehove obitelji
                    10.000 KM
                  • 614200 - Ured općinskog načelnika130.000 KM
                   • 614200 - Pomoć pojedincima za sanaciju objekata
                    100.000 KM
                   • 614200 - Tranferi pojedincima - urgentne socijalne pomoći
                    30.000 KM
                 • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama527.840 KM
                  • 614300 - Služba za društvene djelatnosti84.500 KM
                   • 614300 - Osnovna škola Crnići
                    48.000 KM
                   • 614300 - Osnovna škola Stolac
                    35.000 KM
                   • 614300 - Ucenicka udrzga Srednje skole Stolac
                    1.500 KM
                  • 614300 - Služba za gospodarstvo i inspekcije10.000 KM
                   • 614300 - Sajam hercegovački plodovi Mediterana
                    10.000 KM
                  • 614300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu35.340 KM
                   • 614300 - UNRO HVO HB
                    8.340 KM
                   • 614300 - Jedinstena organizacija boraca
                    3.240 KM
                   • 614300 - RVI
                    3.240 KM
                   • 614300 - Organizacija porodica šehida
                    3.240 KM
                   • 614300 - Udruženje logoraša Stolac
                    3.240 KM
                   • 614300 - HVIDR-a Stolac
                    2.340 KM
                   • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja
                    2.340 KM
                   • 614300 - Udruga zatočenika HVO Stolac
                    2.340 KM
                   • 614300 - Udruga maloljetnih vojnika HVO
                    2.340 KM
                   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
                    2.340 KM
                   • 614300 - Udruga veterana vojne policije domovinskog rata Stolac
                    2.340 KM
                  • 614300 - Stručna služba Vijeća50.000 KM
                   • 614300 - Tekući grant za parlamentarne grupe u OV
                    50.000 KM
                  • 614300 - Ured općinskog načelnika348.000 KM
                   • 614300 - DVD Stolac
                    122.000 KM
                   • 614300 - Dječiji vrtić Stolac
                    115.000 KM
                   • 614300 - Crveni križ
                    57.000 KM
                   • 614300 - Tekući grant za projekte nevladinih udruga
                    30.000 KM
                   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                    24.000 KM
                 • 614400 - Subvencije javnim preduzećima335.500 KM
                  • 614400 - Ured općinskog načelnika335.500 KM
                   • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima - JP Komunalno
                    226.000 KM
                   • 614400 - Javna ustanova "RADIMLJA" - turistička organizacija
                    80.000 KM
                   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Radio HB
                    29.500 KM
                 • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo117.000 KM
                  • 614800 - Služba za proračun i finansije117.000 KM
                   • 614800 - Isplata po sudskim i izvansudskim nagodbama
                    75.000 KM
                   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
                    30.000 KM
                   • 614800 - Povrat poreza na dohodak
                    10.000 KM
                   • 614800 - Naknada za povrat više naplaćenih prihoda
                    2.000 KM
                • 615000 - Kapitalni grantovi
                 1.118.000 KM
                 • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.098.000 KM
                  • 615100 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina250.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade za sufinansiranje projekta razvoja ruralnog poslovanja sa FM poljoprivrede
                    250.000 KM
                  • 615100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu813.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni trasnfer za sanaciju lokalnih puteva i cesta
                    270.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni grantovi općini Čapljina - vodoopskrbi sustav na Dubr. visoravni
                    205.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni transfer - projekti u Gospodarskoj zoni Hodovo
                    200.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni grant za realizaciju projekta Poboljšanje energetskih svojstava objekta Doma Zdravlja Stolac
                    50.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni transfer srednja škola Stolac
                    40.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni transfer - Sanacija javnih površina (nogostupi, trgovi prometnice ) u gradu
                    33.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni transfer projekat gradska deponija - sanacija
                    15.000 KM
                  • 615100 - Ured općinskog načelnika35.000 KM
                   • 615100 - Sufinansiranje projekata sa lokalnom zajednicom
                    20.000 KM
                   • 615100 - Kapitalni transferi za sufinansiranje projekta " Mala likovna kolonija"
                    15.000 KM
                 • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama20.000 KM
                  • 615300 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu20.000 KM
                   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti izgradnje i bušotina i sustava za navodnjavanje
                    20.000 KM

                NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.394.000 KMXZatvori:

                • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                 1.394.000 KM
                 • 821200 - Nabavka građevina1.160.000 KM
                  • 821200 - Služba za društvene djelatnosti330.000 KM
                   • 821200 - Sportska dvorana OŠ Crnici
                    330.000 KM
                  • 821200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu830.000 KM
                   • 821200 - Izgradnja vodovoda Dubravska visoravan
                    400.000 KM
                   • 821200 - Izgradnja vodovoda Klokun - Crnići
                    250.000 KM
                   • 821200 - Zeleni otoci
                    100.000 KM
                   • 821200 - Dogradnja vodoopskrbnog sustava Stolac
                    80.000 KM
                 • 821300 - Nabavka opreme59.000 KM
                  • 821300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu10.000 KM
                   • 821300 - Ugradbena oprema opemanje maticnog ureda
                    10.000 KM
                  • 821300 - Ured općinskog načelnika49.000 KM
                   • 821300 - Motorna vozila
                    40.000 KM
                   • 821300 - Komjuterska oprema
                    5.000 KM
                   • 821300 - Nabavka opreme - uredski namještaj
                    4.000 KM
                 • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava15.000 KM
                  • 821500 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina15.000 KM
                   • 821500 - Projekat Izrada registra naselja, ulica i trgova za područje općine Stolac
                    15.000 KM
                 • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje160.000 KM
                  • 821600 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu160.000 KM
                   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu - pločnici i ograde
                    100.000 KM
                   • 821600 - Vanjsko osvjetljenje - Izgradnja javne rasvjete
                    40.000 KM
                   • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu - ulična rasvjeta
                    20.000 KM

                FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

                RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 1.000 KMXZatvori:

                • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                 1.000 KM
                 • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.000 KM
                  • 616300 - Služba za proračun i finansije1.000 KM

                 OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

                 OSTALI RASHODI 2018. 50.560 KMXZatvori:

                 • 999000 - Budžetska rezerva
                  22.060 KM
                  • 999900 - Budžetska rezerva22.060 KM
                   • 999900 - Ured općinskog načelnika22.060 KM
                  • 996000 - Plaćanje deficita
                   28.500 KM
                   • 996100 - Plaćanje deficita28.500 KM
                    • 996100 - Pokriće deficita28.500 KM
                     • 996100 - Pokriće deficita
                      28.500 KM