Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.194.750 KM

PORESKI PRIHODI

3.815.450 KM  (46,56%)

NEPORESKI PRIHODI

3.907.300 KM  (47,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

350.000 KM  ( 4,27%)

PRIMICI OD IMOVINE

95.000 KM  ( 1,16%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

27.000 KM  ( 0,33%)

RASHODI:

8.194.750 KM

LIČNA PRIMANJA

2.513.335 KM  (30,67%)

MATERIJAL I USLUGE

1.690.048 KM  (20,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.112.800 KM  (25,78%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.229.067 KM  (15,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

165.000 KM  ( 2,01%)

OTPLATA DUGOVA

360.000 KM  ( 4,39%)

OSTALI RASHODI

124.500 KM  ( 1,52%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.815.450 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  455.800 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti455.800 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  194.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu194.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3.600 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda3.600 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.162.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.162.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  50 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi50 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.907.300 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  224.200 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente220.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1.200 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove3.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.667.900 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse70.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse329.500 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama3.134.100 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga134.300 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  15.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi15.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 350.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  20.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje20.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  330.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta330.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 95.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  15.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište15.000 KM
 • 814000 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslova
  70.000 KM
  • 814100 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslovanja70.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  10.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova10.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 27.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  27.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost27.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.513.335 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.513.335 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.067.230 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih446.105 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.690.048 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.690.048 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga281.848 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal37.200 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene33.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje223.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja45.200 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge175.900 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine488.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi405.400 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.112.800 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  195.000 KM
  • 414100 - Subvencije195.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  797.800 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji797.800 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.120.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova343.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS777.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.229.067 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.214.250 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.130.150 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme84.100 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  14.817 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta14.817 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 165.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  165.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove165.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 360.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  360.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji360.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 124.500 KMXZatvori:

 • 631000 - Ostali izdaci
  21.000 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost21.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  103.500 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva103.500 KM