Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

4.837.000 KM

PORESKI PRIHODI

3.430.000 KM  (70,91%)

NEPORESKI PRIHODI

1.000.200 KM  (20,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

339.800 KM  ( 7,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

67.000 KM  ( 1,39%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.837.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.680.700 KM  (34,75%)

MATERIJAL I USLUGE

946.800 KM  (19,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.362.700 KM  (28,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

90.500 KM  ( 1,87%)

OTPLATA DUGOVA

256.500 KM  ( 5,30%)

OSTALI RASHODI

52.500 KM  ( 1,09%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.430.000 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  349.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti349.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  120.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu120.500 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  2.960.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO2.960.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.000.200 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  145.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente145.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  788.500 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse66.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse81.500 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama582.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga59.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  700 KM
  • 723100 - Novčane kazne700 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  66.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi66.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 339.800 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  339.800 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta339.800 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 67.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  40.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte40.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  27.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište27.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.680.700 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.680.700 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.405.500 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih265.200 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)10.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 946.800 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  946.800 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga150.800 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal33.800 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene15.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje112.650 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja41.800 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge77.300 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine195.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi320.450 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.362.700 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  20.000 KM
  • 414100 - Subvencije20.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  566.500 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji566.500 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  775.200 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova698.200 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS77.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  1.000 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti1.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 447.300 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  445.300 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata304.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata33.500 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme54.800 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu53.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  2.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.2.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 90.500 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  90.500 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove90.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 256.500 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  256.500 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji214.500 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova42.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 52.500 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  1.500 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima1.500 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  45.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci45.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  6.000 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 6.000 KM