Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

11.245.900 KM

PORESKI PRIHODI

7.343.800 KM  (65,30%)

NEPORESKI PRIHODI

2.832.100 KM  (25,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.070.000 KM  ( 9,51%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

11.245.900 KM

LIČNA PRIMANJA

2.404.700 KM  (21,38%)

MATERIJAL I USLUGE

870.400 KM  ( 7,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.173.100 KM  (37,11%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.218.700 KM  (19,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

200.500 KM  ( 1,78%)

OTPLATA DUGOVA

1.200.000 KM  (10,67%)

OSTALI RASHODI

178.500 KM  ( 1,59%)

PORESKI PRIHODI 2018. 7.343.800 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.700 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.700 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.200 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.200 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  738.500 KM
  • 714100 - Porez na imovinu738.500 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  3.369.900 KM
  • 716100 - Porez na dohodak3.369.900 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.114.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.114.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  116.500 KM
  • 719100 - Ostali porezi116.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.832.100 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  90.400 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija87.300 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.100 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.735.700 KM
  • 722100 - Administrativne takse155.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse600.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.203.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse694.200 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi83.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  6.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.070.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  210.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva210.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  860.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti860.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.404.700 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.204.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.924.400 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 279.600 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  200.700 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca200.700 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 870.400 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  870.400 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju47.500 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge51.800 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara113.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva43.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje100.200 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge472.400 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.173.100 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.173.100 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade764.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.177.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.419.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima702.600 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima20.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo90.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.218.700 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.218.700 KM
  • 821300 - Nabavka opreme410.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.808.700 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 200.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  200.500 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate9.100 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje191.400 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 1.200.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.200.000 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu340.000 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga860.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 178.500 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  178.500 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva178.500 KM