Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.313.613 KM

PORESKI PRIHODI

5.206.000 KM  (62,62%)

NEPORESKI PRIHODI

910.730 KM  (10,95%)

TRANSFERI I DONACIJE

360.900 KM  ( 4,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

153.000 KM  ( 1,84%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.682.983 KM  (20,24%)

RASHODI:

8.313.613 KM

LIČNA PRIMANJA

2.918.069 KM  (35,10%)

MATERIJAL I USLUGE

1.105.389 KM  (13,30%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.620.866 KM  (19,50%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.635.060 KM  (19,67%)

FINANSIJSKA IMOVINA

2.000 KM  ( 0,02%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

176.150 KM  ( 2,12%)

OTPLATA DUGOVA

543.135 KM  ( 6,53%)

OSTALI RASHODI

312.944 KM  ( 3,76%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.206.000 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  393.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti393.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  210.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu210.500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  4.600.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO4.600.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  2.500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi2.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 910.730 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  40.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente40.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  840.230 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse70.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse104.100 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama568.330 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga97.800 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  500 KM
  • 723100 - Novčane kazne500 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  30.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi30.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 360.900 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  26.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje26.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  334.900 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta334.900 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 153.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  150.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište150.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  3.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova3.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 1.682.983 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  190.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost190.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  17.700 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti17.700 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  1.475.283 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva1.475.283 KM
   • 995100 - Neutrošena namjenska sredstva iz ranijih godina
    1.475.283 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.918.069 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.918.069 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.339.943 KM
   • 411100 - Administrativna služba opštine1.672.999 KM
    • 411100 - JU Centar za informisanje i kulturu95.746 KM
     • 411100 - JU Centar za socijalni rad183.880 KM
      • 411100 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica146.477 KM
       • 411100 - OJO za protiv požarnu zaštitu199.831 KM
        • 411100 - Turistička organizacija41.010 KM
        • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih551.434 KM
         • 411200 - Administrativna služba opštine409.260 KM
          • 411200 - JU Centar za informisanje i kulturu18.621 KM
           • 411200 - JU Centar za socijalni rad47.370 KM
            • 411200 - Narodna biblioteka Nevesinje300 KM
             • 411200 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica9.645 KM
              • 411200 - OJO za protiv požarnu zaštitu52.323 KM
               • 411200 - Skupština opštine400 KM
                • 411200 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje6.500 KM
                 • 411200 - Turistička organizacija7.015 KM
                 • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata13.592 KM
                  • 411300 - Administrativna služba opštine7.893 KM
                   • 411300 - JU Centar za socijalni rad3.625 KM
                    • 411300 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica2.074 KM
                    • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)13.100 KM
                     • 411400 - Administrativna služba opštine13.100 KM

                    MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.105.389 KMXZatvori:

                    • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                     1.105.389 KM
                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga188.894 KM
                      • 412200 - Administrativna služba opštine114.470 KM
                       • 412200 - JU Centar za informisanje i kulturu4.984 KM
                        • 412200 - JU Centar za socijalni rad6.290 KM
                         • 412200 - Narodna biblioteka Nevesinje3.130 KM
                          • 412200 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica5.740 KM
                           • 412200 - OJO za protiv požarnu zaštitu5.510 KM
                            • 412200 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje47.470 KM
                             • 412200 - Turistička organizacija1.300 KM
                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal38.100 KM
                              • 412300 - Administrativna služba opštine25.500 KM
                               • 412300 - JU Centar za informisanje i kulturu800 KM
                                • 412300 - JU Centar za socijalni rad1.595 KM
                                 • 412300 - Narodna biblioteka Nevesinje500 KM
                                  • 412300 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica2.200 KM
                                   • 412300 - OJO za protiv požarnu zaštitu1.455 KM
                                    • 412300 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje5.850 KM
                                     • 412300 - Turistička organizacija200 KM
                                     • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.900 KM
                                      • 412400 - Narodna biblioteka Nevesinje200 KM
                                       • 412400 - OJO za protiv požarnu zaštitu200 KM
                                        • 412400 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje1.500 KM
                                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje103.900 KM
                                         • 412500 - Administrativna služba opštine92.000 KM
                                          • 412500 - JU Centar za informisanje i kulturu500 KM
                                           • 412500 - JU Centar za socijalni rad2.000 KM
                                            • 412500 - Narodna biblioteka Nevesinje500 KM
                                             • 412500 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica1.200 KM
                                              • 412500 - OJO za protiv požarnu zaštitu4.500 KM
                                               • 412500 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje3.000 KM
                                                • 412500 - Turistička organizacija200 KM
                                                • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja37.600 KM
                                                 • 412600 - Administrativna služba opštine18.100 KM
                                                  • 412600 - JU Centar za informisanje i kulturu900 KM
                                                   • 412600 - JU Centar za socijalni rad700 KM
                                                    • 412600 - Mjesne zajednice6.500 KM
                                                     • 412600 - Narodna biblioteka Nevesinje500 KM
                                                      • 412600 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica600 KM
                                                       • 412600 - OJO za protiv požarnu zaštitu5.600 KM
                                                        • 412600 - Skupština opštine200 KM
                                                         • 412600 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje3.200 KM
                                                          • 412600 - Turistička organizacija1.300 KM
                                                          • 412700 - Rashodi za stručne usluge62.407 KM
                                                           • 412700 - Administrativna služba opštine43.522 KM
                                                            • 412700 - JU Centar za informisanje i kulturu1.620 KM
                                                             • 412700 - JU Centar za socijalni rad1.010 KM
                                                              • 412700 - Narodna biblioteka Nevesinje4.300 KM
                                                               • 412700 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica2.110 KM
                                                                • 412700 - OJO za protiv požarnu zaštitu590 KM
                                                                 • 412700 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje7.000 KM
                                                                  • 412700 - Turistička organizacija2.255 KM
                                                                  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine273.000 KM
                                                                   • 412800 - Administrativna služba opštine273.000 KM
                                                                   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi399.588 KM
                                                                    • 412900 - Administrativna služba opštine178.820 KM
                                                                     • 412900 - JU Centar za informisanje i kulturu7.000 KM
                                                                      • 412900 - JU Centar za socijalni rad8.190 KM
                                                                       • 412900 - Narodna biblioteka Nevesinje2.250 KM
                                                                        • 412900 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica6.047 KM
                                                                         • 412900 - OJO za protiv požarnu zaštitu6.130 KM
                                                                          • 412900 - Skupština opštine183.851 KM
                                                                           • 412900 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje6.800 KM
                                                                            • 412900 - Turistička organizacija500 KM

                                                                           TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.620.866 KMXZatvori:

                                                                           • 414000 - Subvencije
                                                                            149.000 KM
                                                                            • 414100 - Subvencije149.000 KM
                                                                             • 414100 - Administrativna služba opštine149.000 KM
                                                                            • 415000 - Grantovi
                                                                             565.596 KM
                                                                             • 415200 - Grantovi u zemlji565.596 KM
                                                                              • 415200 - Administrativna služba opštine565.596 KM
                                                                             • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                              861.800 KM
                                                                              • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova779.800 KM
                                                                               • 416100 - Administrativna služba opštine221.800 KM
                                                                                • 416100 - JU Centar za socijalni rad558.000 KM
                                                                                • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS82.000 KM
                                                                                 • 416300 - JU Centar za socijalni rad82.000 KM
                                                                                • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                                                                                 44.470 KM
                                                                                 • 487200 - Transferi entitetu1.470 KM
                                                                                  • 487200 - Administrativna služba opštine1.470 KM
                                                                                  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja43.000 KM
                                                                                   • 487400 - JU Centar za socijalni rad43.000 KM

                                                                                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.635.060 KMXZatvori:

                                                                                  • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                                   1.444.120 KM
                                                                                   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata427.000 KM
                                                                                    • 511100 - Administrativna služba opštine392.500 KM
                                                                                     • 511100 - Mjesne zajednice34.500 KM
                                                                                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata942.890 KM
                                                                                      • 511200 - Administrativna služba opštine933.890 KM
                                                                                       • 511200 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica4.000 KM
                                                                                        • 511200 - OJO za protiv požarnu zaštitu5.000 KM
                                                                                        • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme74.230 KM
                                                                                         • 511300 - Administrativna služba opštine71.500 KM
                                                                                          • 511300 - JU Centar za informisanje i kulturu500 KM
                                                                                           • 511300 - Narodna biblioteka Nevesinje930 KM
                                                                                            • 511300 - OJO za protiv požarnu zaštitu100 KM
                                                                                             • 511300 - SŠC Aleksa Šantić Nevesinje500 KM
                                                                                              • 511300 - Turistička organizacija700 KM
                                                                                             • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                                                                                              161.940 KM
                                                                                              • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu161.940 KM
                                                                                               • 513700 - Administrativna služba opštine161.940 KM
                                                                                              • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                                                                               29.000 KM
                                                                                               • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.29.000 KM
                                                                                                • 516100 - Administrativna služba opštine9.700 KM
                                                                                                 • 516100 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica10.000 KM
                                                                                                  • 516100 - OJO za protiv požarnu zaštitu9.300 KM

                                                                                                 FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 2.000 KMXZatvori:

                                                                                                 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                                                                                                  2.000 KM
                                                                                                  • 611400 - Izdaci za date zajmove2.000 KM
                                                                                                   • 611400 - Administrativna služba opštine2.000 KM

                                                                                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 176.150 KMXZatvori:

                                                                                                  • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                                                   176.150 KM
                                                                                                   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove170.050 KM
                                                                                                    • 413300 - Ostala budžetska potrošnja170.050 KM
                                                                                                    • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva5.000 KM
                                                                                                     • 413400 - Ostala budžetska potrošnja5.000 KM
                                                                                                     • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.100 KM
                                                                                                      • 413900 - Administrativna služba opštine1.000 KM
                                                                                                       • 413900 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica100 KM

                                                                                                      OTPLATA DUGOVA 2018. 543.135 KMXZatvori:

                                                                                                      • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                                                       515.745 KM
                                                                                                       • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji515.745 KM
                                                                                                        • 621300 - Ostala budžetska potrošnja515.745 KM
                                                                                                       • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
                                                                                                        27.390 KM
                                                                                                        • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti27.390 KM
                                                                                                         • 628100 - Ostala budžetska potrošnja27.390 KM

                                                                                                        OSTALI RASHODI 2018. 312.944 KMXZatvori:

                                                                                                        • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
                                                                                                         1.391 KM
                                                                                                         • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti1.391 KM
                                                                                                          • 418100 - Ostala budžetska potrošnja1.391 KM
                                                                                                         • 631000 - Ostali izdaci
                                                                                                          190.000 KM
                                                                                                          • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost190.000 KM
                                                                                                           • 631100 - Administrativna služba opštine190.000 KM
                                                                                                          • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
                                                                                                           28.887 KM
                                                                                                           • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 28.887 KM
                                                                                                            • 638100 - Administrativna služba opštine10.836 KM
                                                                                                             • 638100 - JU Centar za socijalni rad5.691 KM
                                                                                                              • 638100 - Obdanište sv. Evgenija Carica Milica3.360 KM
                                                                                                               • 638100 - Turistička organizacija9.000 KM
                                                                                                              • 999000 - Budžetska rezerva
                                                                                                               92.666 KM
                                                                                                               • 999900 - Budžetska rezerva92.666 KM
                                                                                                                • 999900 - Ostala budžetska potrošnja92.666 KM