Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

2.308.000 KM

PORESKI PRIHODI

1.415.900 KM  (61,35%)

NEPORESKI PRIHODI

147.100 KM  ( 6,37%)

TRANSFERI I DONACIJE

135.000 KM  ( 5,85%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.000 KM  ( 0,43%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

600.000 KM  (26,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.308.000 KM

LIČNA PRIMANJA

756.950 KM  (32,80%)

MATERIJAL I USLUGE

392.260 KM  (17,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

345.200 KM  (14,96%)

FINANSIJSKA IMOVINA

2.000 KM  ( 0,09%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

36.550 KM  ( 1,58%)

OTPLATA DUGOVA

77.500 KM  ( 3,36%)

OSTALI RASHODI

14.440 KM  ( 0,63%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.415.900 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  100.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti100.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  50.200 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu50.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone100 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije100 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  600 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda500 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga100 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.265.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.265.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  100 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 147.100 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  34.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente34.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  96.700 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse14.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse16.300 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama37.100 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga29.300 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  500 KM
  • 723100 - Novčane kazne500 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  15.900 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi15.900 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 135.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  135.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta135.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslova
  10.000 KM
  • 814100 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslovanja10.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 600.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  600.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova600.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 756.950 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  756.950 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate630.900 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih121.050 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)5.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 392.260 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  392.260 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.850 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga60.400 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal16.450 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene7.600 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje22.400 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja9.650 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge65.160 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine82.800 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi125.950 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 345.200 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  18.000 KM
  • 414100 - Subvencije18.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  149.700 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji149.700 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  176.500 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova176.500 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  1.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu1.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 683.100 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  683.100 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata661.500 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata15.600 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme6.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 2.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  2.000 KM
  • 611200 - Izdaci za akcije i učešće u kapitalu2.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 36.550 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  36.550 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove35.500 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.050 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 77.500 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  77.500 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji77.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 14.440 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  5.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima5.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  9.440 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva9.440 KM