Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

2.505.800 KM

PORESKI PRIHODI

1.648.300 KM  (65,78%)

NEPORESKI PRIHODI

491.500 KM  (19,61%)

TRANSFERI I DONACIJE

116.000 KM  ( 4,63%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

250.000 KM  ( 9,98%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.505.800 KM

LIČNA PRIMANJA

653.000 KM  (26,06%)

MATERIJAL I USLUGE

482.130 KM  (19,24%)

TRANSFERI I DOZNAKE

757.590 KM  (30,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.099 KM  ( 0,80%)

OTPLATA DUGOVA

124.981 KM  ( 4,99%)

OSTALI RASHODI

30.000 KM  ( 1,20%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.648.300 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  84.200 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti84.200 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  34.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu34.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  100 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda100 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.530.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.530.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 491.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  15.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente15.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  446.500 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse4.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse36.500 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama402.100 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.900 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  30.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi30.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 116.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  116.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta116.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  250.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova250.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 653.000 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  653.000 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate512.786 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih140.214 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 482.130 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  482.130 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa960 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga71.340 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal13.550 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene3.575 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje41.375 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja17.800 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge53.910 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine52.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi227.620 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 757.590 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  80.000 KM
  • 414100 - Subvencije80.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  390.945 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji390.945 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  272.745 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova272.745 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  13.900 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja13.900 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 438.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  434.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata300.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata95.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme19.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu20.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  4.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.4.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 20.099 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  20.099 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove20.099 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 124.981 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  124.981 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji124.981 KM

OSTALI RASHODI 2018. 30.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM