Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

0 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

NEPORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

0 KM

LIČNA PRIMANJA

0 KM  ( 0,00%)

MATERIJAL I USLUGE

0 KM  ( 0,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 0 KMXZatvori:

MATERIJAL I USLUGE 2018. 0 KMXZatvori:

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 0 KMXZatvori: