Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

977.000 KM

PORESKI PRIHODI

601.600 KM  (61,58%)

NEPORESKI PRIHODI

100.400 KM  (10,28%)

TRANSFERI I DONACIJE

145.000 KM  (14,84%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

130.000 KM  (13,31%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

977.000 KM

LIČNA PRIMANJA

312.200 KM  (31,95%)

MATERIJAL I USLUGE

160.980 KM  (16,48%)

TRANSFERI I DOZNAKE

215.200 KM  (22,03%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

17.200 KM  ( 1,76%)

OTPLATA DUGOVA

138.000 KM  (14,12%)

OSTALI RASHODI

3.420 KM  ( 0,35%)

PORESKI PRIHODI 2018. 601.600 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  21.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti21.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  55.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu55.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda10.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  515.600 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO515.600 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 100.400 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  14.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente14.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  86.400 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.400 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama75.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 145.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  145.000 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave145.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 130.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  130.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova130.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 312.200 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  312.200 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate250.500 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih61.700 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 160.980 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  160.980 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga39.600 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.500 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje14.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.000 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge15.500 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine5.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi65.380 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 215.200 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  50.000 KM
  • 414100 - Subvencije50.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  32.200 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji32.200 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  133.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova133.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 130.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  130.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata130.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 17.200 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  17.200 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove13.500 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.700 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 138.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  138.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji49.604 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova88.396 KM

OSTALI RASHODI 2018. 3.420 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  3.420 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva3.420 KM