Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

4.104.900 KM

PORESKI PRIHODI

2.933.100 KM  (71,45%)

NEPORESKI PRIHODI

901.800 KM  (21,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

250.000 KM  ( 6,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.000 KM  ( 0,24%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

10.000 KM  ( 0,24%)

RASHODI:

4.104.900 KM

LIČNA PRIMANJA

1.310.000 KM  (31,91%)

MATERIJAL I USLUGE

714.900 KM  (17,42%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.039.000 KM  (25,31%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

390.000 KM  ( 9,50%)

OTPLATA DUGOVA

325.000 KM  ( 7,92%)

OSTALI RASHODI

204.000 KM  ( 4,97%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.933.100 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  300.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti300.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  31.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu30.500 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone500 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije500 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.100 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda500 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga100 KM
  • 715300 - Akcize500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  2.600.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO2.600.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 901.800 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  14.100 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente14.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente100 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  881.700 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse45.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse75.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama718.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga43.700 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  250.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta250.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  10.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište10.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  10.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti10.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.310.000 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.310.000 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.106.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih189.000 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata5.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)10.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 714.900 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  714.900 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga164.250 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal36.850 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje70.300 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja38.100 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge49.700 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine93.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi262.700 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.039.000 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  103.000 KM
  • 414100 - Subvencije103.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  140.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji140.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  796.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova666.000 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja130.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 122.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  122.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata50.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata40.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme7.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu25.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 390.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  390.000 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti336.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove54.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 325.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  325.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji320.000 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva5.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 204.000 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  170.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima170.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  4.000 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 4.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM