Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.991.798 KM

PORESKI PRIHODI

2.111.298 KM  (23,48%)

NEPORESKI PRIHODI

6.670.500 KM  (74,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

160.000 KM  ( 1,78%)

PRIMICI OD IMOVINE

50.000 KM  ( 0,56%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.991.798 KM

LIČNA PRIMANJA

1.012.028 KM  (11,26%)

MATERIJAL I USLUGE

1.648.870 KM  (18,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.174.900 KM  (35,31%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.026.000 KM  (33,65%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

130.000 KM  ( 1,45%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.111.298 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  311.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti311.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  31.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu31.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.768.798 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.768.798 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 6.670.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  6.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente6.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.664.200 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse35.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse17.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama6.611.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.200 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  300 KM
  • 723100 - Novčane kazne300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 160.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  50.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje50.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  110.000 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave110.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  50.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište50.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.012.028 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.012.028 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate882.751 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih129.277 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.648.870 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.648.870 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa178.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga97.070 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal32.300 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene2.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje254.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja29.500 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge326.000 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine372.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi358.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.174.900 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  345.000 KM
  • 414100 - Subvencije345.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.722.900 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.722.900 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.100.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.100.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  7.000 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti7.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.026.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.936.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata2.710.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata58.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme97.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu71.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  80.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta80.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  10.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.10.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 130.000 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  20.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima20.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  110.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva110.000 KM