Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

2.024.386 KM

PORESKI PRIHODI

563.000 KM  (27,81%)

NEPORESKI PRIHODI

479.386 KM  (23,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

570.000 KM  (28,16%)

PRIMICI OD IMOVINE

412.000 KM  (20,35%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.024.386 KM

LIČNA PRIMANJA

686.514 KM  (33,91%)

MATERIJAL I USLUGE

274.640 KM  (13,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

329.900 KM  (16,30%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

42.276 KM  ( 2,09%)

OTPLATA DUGOVA

75.158 KM  ( 3,71%)

OSTALI RASHODI

15.000 KM  ( 0,74%)

PORESKI PRIHODI 2018. 563.000 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  72.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti72.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  80.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu80.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  410.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO410.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 479.386 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  45.500 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente45.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  385.886 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse4.300 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.200 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama372.386 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga8.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  48.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi48.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 570.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  200.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje200.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  370.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta270.000 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave100.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 412.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  412.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište412.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 686.514 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  686.514 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate561.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih119.883 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)5.631 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 274.640 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  274.640 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga35.000 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal14.500 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje8.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja9.500 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge14.000 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine60.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi133.640 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 329.900 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  211.900 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji211.900 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  116.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova116.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  2.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu2.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 600.898 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  600.898 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata600.898 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 42.276 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  42.276 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti42.276 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 75.158 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  75.158 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)58.104 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva17.054 KM

OSTALI RASHODI 2018. 15.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  15.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva15.000 KM