Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

4.416.200 KM

PORESKI PRIHODI

2.462.840 KM  (55,77%)

NEPORESKI PRIHODI

1.445.860 KM  (32,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

385.000 KM  ( 8,72%)

PRIMICI OD IMOVINE

122.500 KM  ( 2,77%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.416.200 KM

LIČNA PRIMANJA

1.464.340 KM  (33,16%)

MATERIJAL I USLUGE

654.670 KM  (14,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.659.140 KM  (37,57%)

FINANSIJSKA IMOVINA

120.000 KM  ( 2,72%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

2.000 KM  ( 0,05%)

OSTALI RASHODI

39.700 KM  ( 0,90%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.462.840 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  136.840 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti136.840 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  76.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu75.500 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  2.250.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO2.250.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.445.860 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.950 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.850 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove100 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.435.910 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse23.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse45.100 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.315.710 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga52.100 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  7.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi7.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 385.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  385.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta385.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 122.500 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  2.500 KM
  • 813100 - Primici za zemljište2.500 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  120.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova120.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.464.340 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.464.340 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.198.980 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih250.540 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata7.820 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)7.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 654.670 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  654.670 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa900 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga157.890 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal21.200 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene2.950 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje31.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja22.650 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge53.670 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine81.200 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi283.210 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.659.140 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  180.000 KM
  • 414100 - Subvencije180.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  466.200 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji466.200 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.011.840 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova856.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS155.840 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  1.100 KM
  • 487200 - Transferi entitetu1.100 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 476.350 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  476.350 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata454.450 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme21.900 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 120.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  120.000 KM
  • 611400 - Izdaci za date zajmove120.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 2.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  2.000 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova2.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 39.700 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  19.700 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima19.700 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  20.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva20.000 KM