Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.880.000 KM

PORESKI PRIHODI

4.479.000 KM  (50,44%)

NEPORESKI PRIHODI

1.806.000 KM  (20,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.595.000 KM  (29,22%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.850.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.037.000 KM  (23,02%)

MATERIJAL I USLUGE

1.214.850 KM  (13,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.476.000 KM  (61,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.850 KM  ( 0,03%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

48.300 KM  ( 0,55%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.479.000 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  340.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu340.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  778.003 KM
  • 716100 - Porez na dohodak778.003 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.359.997 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.359.997 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.806.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  15.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija10.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.500 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika2.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.790.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse112.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse538.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade474.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse431.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)224.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.595.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.270.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.270.000 KM
 • 733000 - Donacije
  325.000 KM
  • 733100 - Donacije325.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.037.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.863.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.555.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 308.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  174.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca174.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.214.850 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.214.850 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju201.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge128.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara55.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva52.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje409.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa29.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge326.850 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 5.476.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.710.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade480.700 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima415.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama640.900 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima110.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima40.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo23.400 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.766.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.688.200 KM
  • 615600 - Kapitalni transferi finansijskim institucijama77.800 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 71.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  71.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme41.000 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava30.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 2.850 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.850 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate2.800 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje50 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 48.300 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  30.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita30.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  18.300 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva18.300 KM