Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

1.195.543 KM

PORESKI PRIHODI

868.209 KM  (72,62%)

NEPORESKI PRIHODI

165.000 KM  (13,80%)

TRANSFERI I DONACIJE

123.500 KM  (10,33%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

38.834 KM  ( 3,25%)

RASHODI:

1.195.543 KM

LIČNA PRIMANJA

528.110 KM  (44,17%)

MATERIJAL I USLUGE

232.114 KM  (19,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

285.040 KM  (23,84%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

33.275 KM  ( 2,78%)

OTPLATA DUGOVA

35.650 KM  ( 2,98%)

OSTALI RASHODI

15.000 KM  ( 1,25%)

PORESKI PRIHODI 2018. 868.209 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  63.359 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti63.359 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  40.850 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu34.350 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.500 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije5.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.000 KM
  • 715300 - Akcize1.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  763.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO763.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 165.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  2.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  160.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse15.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse45.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama93.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga7.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  3.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi3.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 123.500 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  123.500 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave123.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 38.834 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  38.834 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva38.834 KM
   • 995100 - Suficit iz ranijih godina
    38.834 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 528.110 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  528.110 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate432.400 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih82.710 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)13.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 232.114 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  232.114 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.500 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga40.600 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.200 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje46.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.000 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge26.554 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine23.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi78.260 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 285.040 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  9.700 KM
  • 414100 - Subvencije9.700 KM
 • 415000 - Grantovi
  51.340 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji51.340 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  218.500 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova218.500 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  5.500 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja5.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 66.354 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  66.354 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata33.850 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata18.234 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu13.270 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 33.275 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  33.275 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove33.275 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 35.650 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  35.650 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji35.650 KM

OSTALI RASHODI 2018. 15.000 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  10.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima10.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  5.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva5.000 KM