Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

26.450.000 KM

PORESKI PRIHODI

15.451.780 KM  (58,42%)

NEPORESKI PRIHODI

3.620.720 KM  (13,69%)

TRANSFERI I DONACIJE

955.000 KM  ( 3,61%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.190.500 KM  ( 4,50%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

4.854.000 KM  (18,35%)

OSTALI PRIHODI

378.000 KM  ( 1,43%)

RASHODI:

26.450.000 KM

LIČNA PRIMANJA

6.124.500 KM  (23,16%)

MATERIJAL I USLUGE

3.842.920 KM  (14,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.932.830 KM  (22,43%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

7.425.000 KM  (28,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

55.000 KM  ( 0,21%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

619.637 KM  ( 2,34%)

OTPLATA DUGOVA

1.369.113 KM  ( 5,18%)

OSTALI RASHODI

1.081.000 KM  ( 4,09%)

PORESKI PRIHODI 2018. 15.451.780 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  300 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak300 KM
   • 711100 - Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    300 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  1.890.550 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti1.890.550 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    1.700.000 KM
   • 713100 - Porezi na prihode od samostalnih djelatnosti
    190.000 KM
   • 713100 - Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    500 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja lica koja obavljaju privredne i dr. djelatnosti
    50 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  855.540 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu854.000 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    850.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    4.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone40 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.500 KM
   • 714300 - Porez na prenos nepokretnosti i prava
    1.500 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  5.390 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda3.880 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.500 KM
   • 715200 - Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi
    1.500 KM
  • 715300 - Akcize10 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  12.700.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO12.700.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.620.720 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  75.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente61.000 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja objekata opštine u zakup
    60.000 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    1.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente14.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.439.720 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse326.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse825.600 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    600.000 KM
   • 722300 - Komunalna taksa za korištenje prostora za parkiranje vozila na mjestima koje je za to odredila opština
    100.000 KM
   • 722300 - Komunalne takse za korištenje prost. na javnim površinama
    70.000 KM
   • 722300 - Komunalna taksa za korištenje reklamnih panoa
    35.000 KM
   • 722300 - Komunalne takse na ostale predmeta taksiranja
    10.000 KM
   • 722300 - Komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
    10.000 KM
   • 722300 - Komunalne takse za držanje motornih vozila
    500 KM
   • 722300 - Komunalne naknade za držanje sredstava za igru
    100 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.791.120 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    520.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    500.000 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    210.000 KM
   • 722400 - Sredstva za reprodukciju šuma ostvareno prodajom šumskih sortimenata
    120.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje mineralnih sirovina
    100.000 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava
    80.000 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    70.000 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    70.000 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdjevanju
    35.000 KM
   • 722400 - Naknada za vode i minelarne vode koje se koriste za flaširanje
    30.000 KM
   • 722400 - Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka
    25.000 KM
   • 722400 - Naknade za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini
    15.000 KM
   • 722400 - Naknada za vode za industrijske procese
    10.000 KM
   • 722400 - Naknade po raznim osnovama
    6.000 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju električne energije dobijene korištenjem hidroenergije
    90 KM
   • 722400 - Naknada za vodu za druge namjene za ljudsku upotrebu
    30 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga497.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi- Naša radost vrtić
    350.000 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa uprave
    50.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi - Gimnazija i SSŠ Petar Kočić
    40.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi- Tehnički školski centar
    30.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika opština
    15.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi - Centar za socijalni rad
    10.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi- Biblioteka
    2.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  6.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  100.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi100.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 955.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  185.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje185.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  770.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta770.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 1.190.500 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  500 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte500 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.100.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.100.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  90.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova90.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 4.854.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  4.854.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova4.854.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 378.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  50.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost50.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  30.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti30.000 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  298.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva298.000 KM
   • 995100 - Neiskorištena sredstva po osnovu kredita i granta
    298.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 6.124.500 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.124.500 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate5.000.600 KM
   • 411100 - Centar za socijalni rad267.000 KM
    • 411100 - Dječiji vrtić "Naša radost"664.000 KM
     • 411100 - Odjeljenje za finansije4.069.600 KM
     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih1.053.400 KM
      • 411200 - Centar za socijalni rad63.000 KM
       • 411200 - Dječiji vrtić "Naša radost"24.400 KM
        • 411200 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"39.000 KM
         • 411200 - Odjeljenje za finansije887.000 KM
          • 411200 - Tehnički školski centar40.000 KM
          • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata33.500 KM
           • 411300 - Dječiji vrtić "Naša radost"2.500 KM
            • 411300 - Odjeljenje za finansije31.000 KM
            • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)37.000 KM
             • 411400 - Centar za socijalni rad2.000 KM
              • 411400 - Odjeljenje za finansije35.000 KM

             MATERIJAL I USLUGE 2018. 3.842.920 KMXZatvori:

             • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
              3.842.920 KM
              • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa46.000 KM
               • 412100 - Kabinet načelnika opštine20.000 KM
                • 412100 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima15.000 KM
                 • 412100 - Stručna služba Skupštine opštine11.000 KM
                  • 412100 - Zakup za izbore
                   11.000 KM
                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga627.370 KM
                 • 412200 - Centar za socijalni rad57.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih i komunikacionih usluga
                   43.500 KM
                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                   13.500 KM
                 • 412200 - Dječiji vrtić "Naša radost"33.920 KM
                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                   23.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška komunalnih i komunikacionih usluga
                   10.920 KM
                 • 412200 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"98.000 KM
                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                   75.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška komunalnih i komunikacionih usluga
                   23.000 KM
                 • 412200 - JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka17.750 KM
                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                   13.750 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška komunalnih i komunikacionih usluga
                   4.000 KM
                 • 412200 - Profesionalna vatrogasna jedinica15.000 KM
                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                   12.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih i komunikacionih usluga
                   3.000 KM
                 • 412200 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima315.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                   200.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih,komunikacionih usluga
                   115.000 KM
                 • 412200 - Tehnički školski centar90.700 KM
                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška energije
                   73.000 KM
                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška komunalnih i komunikacionih usluga
                   17.700 KM
                • 412300 - Rashodi za režijski materijal149.100 KM
                 • 412300 - Centar za socijalni rad10.000 KM
                  • 412300 - Dječiji vrtić "Naša radost"13.000 KM
                   • 412300 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"17.000 KM
                    • 412300 - JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka2.100 KM
                     • 412300 - Služba civilne zaštite3.000 KM
                      • 412300 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima70.000 KM
                       • 412300 - Stručna služba Skupštine opštine25.000 KM
                        • 412300 - Rashodi za režijski materijal - OIK
                         25.000 KM
                       • 412300 - Tehnički školski centar9.000 KM
                       • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene106.500 KM
                        • 412400 - Centar za socijalni rad1.000 KM
                         • 412400 - Dječiji vrtić "Naša radost"90.000 KM
                          • 412400 - Komunalna policija500 KM
                           • 412400 - Služba civilne zaštite1.000 KM
                            • 412400 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima10.000 KM
                             • 412400 - Tehnički školski centar4.000 KM
                             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje706.520 KM
                              • 412500 - Centar za socijalni rad4.000 KM
                               • 412500 - Dječiji vrtić "Naša radost"5.000 KM
                                • 412500 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"14.000 KM
                                 • 412500 - JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka1.600 KM
                                  • 412500 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti10.000 KM
                                   • 412500 - Rashodi za sanaciju školskih objekata
                                    10.000 KM
                                  • 412500 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove495.000 KM
                                   • 412500 - Rashodi za infrastrukturu u Mjesnim zajednicama
                                    350.000 KM
                                   • 412500 - Rashodi za infrastrukturu u gradu
                                    50.000 KM
                                   • 412500 - Održavanje ulične rasvjete
                                    40.000 KM
                                   • 412500 - Rashodi za sanaciju vodoprivrednih objekata
                                    30.000 KM
                                   • 412500 - Rashodi za održavanje šumskih puteva
                                    25.000 KM
                                  • 412500 - Profesionalna vatrogasna jedinica20.000 KM
                                   • 412500 - Služba civilne zaštite129.920 KM
                                    • 412500 - Rashodi za hitne intervencije- klizišta
                                     74.920 KM
                                    • 412500 - Sredstva za sanaciju i održavanje vodoprivrednih objekata, skloništa , objekata civilne zaštite
                                     55.000 KM
                                   • 412500 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima16.000 KM
                                    • 412500 - Tehnički školski centar11.000 KM
                                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja100.900 KM
                                     • 412600 - Centar za socijalni rad6.000 KM
                                      • 412600 - Rashodi za gorivo
                                       6.000 KM
                                     • 412600 - Dječiji vrtić "Naša radost"7.000 KM
                                      • 412600 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"3.000 KM
                                       • 412600 - JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka1.900 KM
                                        • 412600 - Profesionalna vatrogasna jedinica22.000 KM
                                         • 412600 - Rashodi za gorivo
                                          22.000 KM
                                        • 412600 - Služba civilne zaštite2.000 KM
                                         • 412600 - Rashodi za gorivo
                                          2.000 KM
                                        • 412600 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima55.000 KM
                                         • 412600 - Rashodi za gorivo
                                          40.000 KM
                                         • 412600 - Putni troškovi
                                          15.000 KM
                                        • 412600 - Tehnički školski centar4.000 KM
                                         • 412600 - Putni troškovi
                                          4.000 KM
                                       • 412700 - Rashodi za stručne usluge432.900 KM
                                        • 412700 - Centar za socijalni rad3.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja, bankarske i platnog prometa
                                          1.500 KM
                                         • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                          1.500 KM
                                        • 412700 - Dječiji vrtić "Naša radost"6.900 KM
                                         • 412700 - Ostali rashodi za stručne usluge
                                          6.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa
                                          900 KM
                                        • 412700 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"6.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi ua usluge osiguranja, bankarske uslige i usluge platnog prometa
                                          3.000 KM
                                         • 412700 - Ostale stručne usluge
                                          3.000 KM
                                        • 412700 - JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka8.500 KM
                                         • 412700 - Ostali rashodi za stručne usluge
                                          7.400 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa
                                          1.100 KM
                                        • 412700 - Kabinet načelnika opštine130.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge informisanja, medija i strategije komunikacije
                                          70.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za obilježavanje značajnih datuma i za stručne usluge za Zvorničko kulturno ljeto
                                          60.000 KM
                                        • 412700 - Odjeljenje za finansije12.000 KM
                                         • 412700 - Sredstva po ugovoru - Euroregion, Savez opština i gradova i dr.
                                          12.000 KM
                                        • 412700 - Odjeljenje za inspekcije17.000 KM
                                         • 412700 - Administrativna izvršenja - hitne intervencije
                                          12.000 KM
                                         • 412700 - Sredstva za pregrede inspekcijskih uzoraka
                                          5.000 KM
                                        • 412700 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti79.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za rad protiv gradne zaštite
                                          35.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za obaveznu sistematsku deratizaciju
                                          30.000 KM
                                         • 412700 - Sredstva za projektnu dokumentaciju za lokalni ekonomski akcioni plan LEAP
                                          10.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za projekte Savjeta za saobraćaj
                                          2.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za projekte Komisije za ravnopravnost spolova
                                          2.000 KM
                                        • 412700 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove71.000 KM
                                         • 412700 - Ugovorene usluge za infrastrukturu
                                          30.000 KM
                                         • 412700 - Izdaci za postavljanje kućnih brojeva
                                          20.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za procjenu vrijednosne imovine
                                          15.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi zbrinjavanja pasa lutalica
                                          6.000 KM
                                        • 412700 - Služba civilne zaštite21.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge - Sredstva za deminiranje i obuku i vanredne prilike
                                          21.000 KM
                                        • 412700 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima72.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa, osiguranja i bankarskih usluga
                                          37.000 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija,revizorske, komjuterske, administrativne te vještačenja
                                          35.000 KM
                                        • 412700 - Tehnički školski centar6.500 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa
                                          3.500 KM
                                         • 412700 - Ostale stručne usluge
                                          3.000 KM
                                       • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine715.000 KM
                                        • 412800 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove715.000 KM
                                         • 412800 - Rashodi zajedničke javne komunalne potrošnje
                                          315.000 KM
                                         • 412800 - Električna energija - troškovi ulične rasvjete
                                          250.000 KM
                                         • 412800 - Zimsko održavanje puteva
                                          120.000 KM
                                         • 412800 - Rashodi za održavanje lokalne deponije i uklanjanje divljih deponija
                                          30.000 KM
                                       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi958.630 KM
                                        • 412900 - Centar za socijalni rad22.000 KM
                                         • 412900 - Dječiji vrtić "Naša radost"52.000 KM
                                          • 412900 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"21.500 KM
                                           • 412900 - JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka2.200 KM
                                            • 412900 - Kabinet načelnika opštine60.500 KM
                                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                              25.000 KM
                                             • 412900 - Rashodi za obilježavanje značajnih datuma i Zvorničko kulturno ljeto
                                              20.000 KM
                                             • 412900 - Rashodi za propagandni materijal Opštine
                                              15.000 KM
                                             • 412900 - Ostali nematerijalni rashodi za nabavku suvenira
                                              500 KM
                                            • 412900 - Komunalna policija2.000 KM
                                             • 412900 - Administrativna izvršenja - hitne inspekcije
                                              2.000 KM
                                            • 412900 - Odjeljenje za finansije113.200 KM
                                             • 412900 - Naknade predsjednicima Mjesnih zajednica
                                              73.200 KM
                                             • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog vremena
                                              40.000 KM
                                            • 412900 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti20.000 KM
                                             • 412900 - Rashodi za finansiranje rada Centar za djecu sa posebnim potrebama
                                              15.000 KM
                                             • 412900 - Rashodi za rad odbora - Enciklopedia RS
                                              5.000 KM
                                            • 412900 - Odjeljenje za prostorno planiranje16.000 KM
                                             • 412900 - Komisija za tehnički prijem objekata
                                              16.000 KM
                                            • 412900 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove67.000 KM
                                             • 412900 - Rashodi mrtvozorstva
                                              40.000 KM
                                             • 412900 - Rashodi po osnovu poreza
                                              24.000 KM
                                             • 412900 - Naknada članovima Komisije za povratak, razvoj i integraciju
                                              2.000 KM
                                             • 412900 - Izdaci za popis gradske imovine
                                              1.000 KM
                                            • 412900 - Služba civilne zaštite20.000 KM
                                             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Sredstva za deminiranje i obuku i vanredne prilike
                                              20.000 KM
                                            • 412900 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima50.000 KM
                                             • 412900 - Stručna služba Skupštine opštine500.230 KM
                                              • 412900 - Rashodi za neto naknade skupštinskih odbornika
                                               180.000 KM
                                              • 412900 - Porezi i doprinosi na naknade skupštinskih odbornika
                                               118.000 KM
                                              • 412900 - Obuka i rad članova Biračkih odbora
                                               90.000 KM
                                              • 412900 - Rashodi za članove Opštinske izborne komisije - OIK
                                               75.230 KM
                                              • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija
                                               18.000 KM
                                              • 412900 - Rashodi za organizacije prijema, manifestacija i obilježavanje značajnih datuma
                                               10.000 KM
                                              • 412900 - Rashodi za rad Komisije za povratak i integracije
                                               5.000 KM
                                              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                               4.000 KM
                                             • 412900 - Tehnički školski centar12.000 KM

                                            TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 5.932.830 KMXZatvori:

                                            • 414000 - Subvencije
                                             1.142.000 KM
                                             • 414100 - Subvencije1.142.000 KM
                                              • 414100 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti1.142.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih
                                                450.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za razvoj poljoprivrede
                                                320.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za Dom zdravlja Zvornik
                                                100.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za Dom omladine
                                                75.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za rad Turističke organizacije
                                                65.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za participaciju nepotpunih autobuskih linija
                                                50.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za lokalnu deponiju
                                                50.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za muzejsku zbirku
                                                20.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za Fondaciju za poslovni razvoj- Jadar
                                                6.000 KM
                                               • 414100 - Subvencije za apoteku
                                                6.000 KM
                                            • 415000 - Grantovi
                                             2.288.250 KM
                                             • 415200 - Grantovi u zemlji2.288.250 KM
                                              • 415200 - Kabinet načelnika opštine487.250 KM
                                               • 415200 - Grant za izgradnju Saborne crkve u Zvorniku
                                                150.000 KM
                                               • 415200 - Kapitalni grantovi (sufinansiranje zajedničkih projekata i podrška energetskoj efikasnosti)
                                                150.000 KM
                                               • 415200 - Grant za rekonstrukciju mosta Aleksandra Karađorđevića
                                                150.000 KM
                                               • 415200 - Grant za izgradnju IVZ Zvornik
                                                20.000 KM
                                               • 415200 - Grant za SPC Zvornik
                                                8.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Međlis islamsku zajednicu
                                                8.000 KM
                                               • 415200 - Grant za prezentaciju grada Zvornika
                                                1.250 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu97.000 KM
                                               • 415200 - Opštinska boračka organizacija Zvornik
                                                45.000 KM
                                               • 415200 - OO Zarobljenih i nestalih lica Zvornik
                                                26.000 KM
                                               • 415200 - Udruženje ratnih vojnih invalida Zvornik
                                                26.000 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za finansije80.000 KM
                                               • 415200 - Grantovi za poboljšanje rada odborničkim klubovima u Skupštini opštine
                                                80.000 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti1.451.000 KM
                                               • 415200 - Granz za finansiranje sportskih organizacija
                                                580.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Zvornik stan
                                                300.000 KM
                                               • 415200 - Grant za RSC Zvornik - (sportski centar)
                                                170.000 KM
                                               • 415200 - Grant za učešće u finansiranju primarne zdravstvene zaštite
                                                140.000 KM
                                               • 415200 - Grant za finansiranje projekata Crvenog krsta
                                                35.000 KM
                                               • 415200 - Grant za razvoj ambulanti porodične medicine
                                                32.000 KM
                                               • 415200 - Grant za finansiranje NVO i udruženja
                                                25.000 KM
                                               • 415200 - Grant Udruženju penzionera Zvornik i najugroženijim penzionerima
                                                17.000 KM
                                               • 415200 - Grant za finansiranje kulturnih manifestacija
                                                15.000 KM
                                               • 415200 - Grant za poslovnu zonu Jadar
                                                15.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Udruženje građana Veterani RS
                                                12.000 KM
                                               • 415200 - Grant za finansiranje Budžeta za mlade
                                                10.000 KM
                                               • 415200 - Grant za manifestaciju Kaimijini dani
                                                9.000 KM
                                               • 415200 - Grant za finanisranje KUD Sventi Sava Zvornik
                                                9.000 KM
                                               • 415200 - Grant za finansiranje BZK Preporod Zvornik
                                                9.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Udruženje Savez slijepih Zvornik
                                                9.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Tehnološki fakultet
                                                8.000 KM
                                               • 415200 - Grant za finanisranje SPKD Prosvjeta Zvornik
                                                6.000 KM
                                               • 415200 - Granz za razvoj seoskog turizma
                                                5.000 KM
                                               • 415200 - Grant za udruženje za održivi povratak Podrinja
                                                5.000 KM
                                               • 415200 - Grant za udruženje doktora porodične medicine
                                                5.000 KM
                                               • 415200 - Grant za udruženje invalida rada Zvornik
                                                4.000 KM
                                               • 415200 - Grant az Studentski centar u Karakaju
                                                4.000 KM
                                               • 415200 - Grant za udruženje roditelja za 4 djece "Naši anđeli"
                                                4.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Udruženje dijabetičara Zvornik
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - Grant za dramsko pozorište Zvornik
                                                3.000 KM
                                               • 415200 - Grant za udruženje Zvonik
                                                2.000 KM
                                               • 415200 - Grant za ribolovačko društvo Bistro
                                                2.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Udruženje građana Ego
                                                2.000 KM
                                               • 415200 - Grant za Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Ruka ruci
                                                2.000 KM
                                               • 415200 - Grant za OO SUBNOR Zvornik
                                                2.000 KM
                                               • 415200 - Grant za slikarsku radionicu "Paleta"
                                                1.500 KM
                                               • 415200 - Udruženje žena Napredak
                                                1.500 KM
                                               • 415200 - Grant za Regionalno udruženje logoraša Bratunac
                                                1.500 KM
                                               • 415200 - Grant za regionalno Udruženje multiple skleroze
                                                1.500 KM
                                               • 415200 - Grant za Kolo srpskih sestara Zvornik
                                                1.000 KM
                                              • 415200 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove58.000 KM
                                               • 415200 - Grantovi MZ - tekuće održavanje
                                                58.000 KM
                                              • 415200 - Služba civilne zaštite115.000 KM
                                               • 415200 - Grantovi u zemlji - grant za sufinansiranje zajedničkih projekata
                                                115.000 KM
                                            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                             2.460.780 KM
                                             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova2.460.780 KM
                                              • 416100 - Centar za socijalni rad1.789.780 KM
                                               • 416100 - Finansiranje socijalnih potreba i socijalne zaštite
                                                1.510.000 KM
                                               • 416100 - Sredstva za smještaj osoba u ustanove socijalne zaštite
                                                224.780 KM
                                               • 416100 - Sredstva za vanredne pomoći socijalno ugroženim
                                                55.000 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu90.000 KM
                                               • 416100 - Tekuće pomoći za invalide, ranjene i PPB i demobilisani borci
                                                70.000 KM
                                               • 416100 - Finansiranje zbrinjavanja najugroženijih porodica
                                                20.000 KM
                                              • 416100 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti581.000 KM
                                               • 416100 - Tekuće pomoći za stipendije studentima
                                                160.000 KM
                                               • 416100 - Tekuće pomoći za participaciju prevoza učenika
                                                160.000 KM
                                               • 416100 - Jednokratne pomoći pojedincima i troškovi za sahranu nezbrinutim licima
                                                135.000 KM
                                               • 416100 - Tekuće pomoći za trećerođeno i četvrtorođeno dijete
                                                60.000 KM
                                               • 416100 - Pomoć za finansiranje projekata Narodne kuhinje
                                                26.000 KM
                                               • 416100 - Nagrade za Vukovce i uspješne učenike na takmičenjima
                                                20.000 KM
                                               • 416100 - Doznake za vantjelesnu oplodnju
                                                20.000 KM
                                            • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                                             41.800 KM
                                             • 487200 - Transferi entitetu41.800 KM
                                              • 487200 - Centar za socijalni rad41.800 KM
                                               • 487200 - Transferi entitetu - za doprinose korisnicima socijalne pomoći
                                                41.800 KM

                                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 7.425.000 KMXZatvori:

                                            • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                             6.602.500 KM
                                             • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata5.459.000 KM
                                              • 511100 - Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu120.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za stamben zbrinjavnje PPB i RVI
                                                120.000 KM
                                              • 511100 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti175.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za gradnju školskih objekata
                                                150.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za gradnju doma omladine i Dom za stara lica u Kiseljaku
                                                25.000 KM
                                              • 511100 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove5.164.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za nabavku i gradnju poslovnog prostora za Gradsku upravu, Vrtić, sud i tužilaštvo i asfaltiranje gradskih ulica
                                                2.350.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za izgradnju Gradske garaže, za FIŠ
                                                1.254.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za infrastrukturu u mjesnim zajednicama
                                                603.000 KM
                                               • 511100 - Asfaltiranje lokalnih puteva u mjesnim zajednicama
                                                250.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za infrastrukturu
                                                207.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za građevinske objekte u gradu i ulice
                                                200.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za sufinansiranje zajedničkih projekata (za autobusko stajalište u Karakaju, dio za projekte Agencije za bezbjednost saobraćaja)
                                                200.000 KM
                                               • 511100 - Izdaci za projekte vodovoda - FIŠ vlastita sredstva
                                                100.000 KM
                                             • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata483.000 KM
                                              • 511200 - Centar za socijalni rad5.000 KM
                                               • 511200 - Dječiji vrtić "Naša radost"8.000 KM
                                                • 511200 - Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu15.000 KM
                                                 • 511200 - Sredstva za zaštitu i održavanje spomenika i spomen obilježja
                                                  15.000 KM
                                                • 511200 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove405.000 KM
                                                 • 511200 - Izdaci za popravku infrastrukturnih objekata uništenih klizištem
                                                  150.000 KM
                                                 • 511200 - Rekosntrukcija infrastrukture u Mjesnim zajednicama
                                                  150.000 KM
                                                 • 511200 - Rekonstrukcija infrastrukture u gradu
                                                  95.000 KM
                                                 • 511200 - Sredstva za sanaciju domova omladine i čitaonica
                                                  10.000 KM
                                                • 511200 - Profesionalna vatrogasna jedinica20.000 KM
                                                 • 511200 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima30.000 KM
                                                 • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme415.500 KM
                                                  • 511300 - Centar za socijalni rad10.000 KM
                                                   • 511300 - Dječiji vrtić "Naša radost"500 KM
                                                    • 511300 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"6.000 KM
                                                     • 511300 - JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka5.000 KM
                                                      • 511300 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove5.000 KM
                                                       • 511300 - Profesionalna vatrogasna jedinica185.000 KM
                                                        • 511300 - Služba civilne zaštite142.000 KM
                                                         • 511300 - Nabavka opreme - za civilnu zaštitu
                                                          142.000 KM
                                                        • 511300 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima50.000 KM
                                                         • 511300 - Tehnički školski centar12.000 KM
                                                         • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu245.000 KM
                                                          • 511700 - Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti45.000 KM
                                                           • 511700 - Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvodnuu imovinu - šumsko privredna osnova za privatne šume
                                                            40.000 KM
                                                           • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu - Izdaci po osnovu ulaganja u razvoj - strategija razvoja
                                                            5.000 KM
                                                          • 511700 - Odjeljenje za prostorno planiranje155.000 KM
                                                           • 511700 - Sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije
                                                            155.000 KM
                                                          • 511700 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove40.000 KM
                                                           • 511700 - Izdaci za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte
                                                            40.000 KM
                                                          • 511700 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima5.000 KM
                                                         • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                                                          810.000 KM
                                                          • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta810.000 KM
                                                           • 513100 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove810.000 KM
                                                            • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta - za uređenje rijeke Sapne i Drine
                                                             700.000 KM
                                                            • 513100 - Nabavka zemlje za zonu sanitarne zaštite, ostale namjene i FIŠ
                                                             80.000 KM
                                                            • 513100 - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa eksproprijacije
                                                             30.000 KM
                                                         • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                                          12.500 KM
                                                          • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.12.500 KM
                                                           • 516100 - Dječiji vrtić "Naša radost"1.000 KM
                                                            • 516100 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"1.000 KM
                                                             • 516100 - Profesionalna vatrogasna jedinica5.000 KM
                                                              • 516100 - Služba za razvoj lokalne samouprave, zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima5.000 KM
                                                               • 516100 - Tehnički školski centar500 KM

                                                              FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 55.000 KMXZatvori:

                                                              • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                                                               55.000 KM
                                                               • 611200 - Izdaci za akcije i učešće u kapitalu5.000 KM
                                                                • 611200 - Odjeljenje za finansije5.000 KM
                                                                • 611400 - Izdaci za date zajmove50.000 KM
                                                                 • 611400 - Odjeljenje za finansije50.000 KM
                                                                  • 611400 - Izdaci za zajemove date radnicima
                                                                   50.000 KM

                                                               RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 619.637 KMXZatvori:

                                                               • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                619.637 KM
                                                                • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove609.637 KM
                                                                 • 413300 - Odjeljenje za finansije609.637 KM
                                                                 • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata10.000 KM
                                                                  • 413900 - Odjeljenje za finansije10.000 KM

                                                                 OTPLATA DUGOVA 2018. 1.369.113 KMXZatvori:

                                                                 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                  1.369.113 KM
                                                                  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji1.245.613 KM
                                                                   • 621300 - Odjeljenje za finansije1.245.613 KM
                                                                   • 621600 - Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju10.000 KM
                                                                    • 621600 - Odjeljenje za finansije10.000 KM
                                                                    • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova113.500 KM
                                                                     • 621900 - Centar za socijalni rad30.000 KM
                                                                      • 621900 - Otplata duga iz prethodnih godina - otplata duga za potencijalne i naknadno prispjele obaveze
                                                                       30.000 KM
                                                                     • 621900 - Gimnazija i SSŠ "Petak Kočić"1.000 KM
                                                                      • 621900 - Otplata duga prethodnih godina
                                                                       1.000 KM
                                                                     • 621900 - Odjeljenje za finansije80.000 KM
                                                                      • 621900 - Otplata duga za potencijalne i naknadno prispjele obaveze
                                                                       80.000 KM
                                                                     • 621900 - Tehnički školski centar2.500 KM
                                                                      • 621900 - Otplata duga iz prethodnih godina
                                                                       2.500 KM

                                                                   OSTALI RASHODI 2018. 1.081.000 KMXZatvori:

                                                                   • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                                    140.000 KM
                                                                    • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima140.000 KM
                                                                     • 419100 - Centar za socijalni rad20.000 KM
                                                                      • 419100 - Odjeljenje za finansije120.000 KM
                                                                     • 631000 - Ostali izdaci
                                                                      562.000 KM
                                                                      • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost12.000 KM
                                                                       • 631100 - Odjeljenje za finansije2.000 KM
                                                                        • 631100 - Odjeljenje za stambeno komunalne poslove10.000 KM
                                                                        • 631300 - Izdaci po osnovu avansa50.000 KM
                                                                         • 631300 - Odjeljenje za finansije50.000 KM
                                                                         • 631900 - Ostali izdaci500.000 KM
                                                                          • 631900 - Centar za socijalni rad50.000 KM
                                                                           • 631900 - Izdaci za otplatu dugova iz prethodnih godina
                                                                            50.000 KM
                                                                          • 631900 - Odjeljenje za finansije450.000 KM
                                                                           • 631900 - Izdaci za otplatu dugova iz prethodnih godina
                                                                            450.000 KM
                                                                        • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
                                                                         34.000 KM
                                                                         • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 34.000 KM
                                                                          • 638100 - Dječiji vrtić "Naša radost"4.000 KM
                                                                           • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - izdaci za naknade plata za porodiljsko odsustvo koji se refundiraju
                                                                            4.000 KM
                                                                          • 638100 - Odjeljenje za finansije30.000 KM
                                                                           • 638100 - Izdaci za naknade plata za porodiljsko odsustvo koji se refundiraju
                                                                            30.000 KM
                                                                        • 999000 - Budžetska rezerva
                                                                         345.000 KM
                                                                         • 999900 - Budžetska rezerva345.000 KM
                                                                          • 999900 - Kabinet načelnika opštine345.000 KM