Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

1.479.050 KM

PORESKI PRIHODI

965.200 KM  (65,26%)

NEPORESKI PRIHODI

227.210 KM  (15,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

136.640 KM  ( 9,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

150.000 KM  (10,14%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.479.050 KM

LIČNA PRIMANJA

505.520 KM  (34,18%)

MATERIJAL I USLUGE

353.510 KM  (23,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

369.250 KM  (24,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

18.500 KM  ( 1,25%)

OTPLATA DUGOVA

95.000 KM  ( 6,42%)

OSTALI RASHODI

43.170 KM  ( 2,92%)

PORESKI PRIHODI 2018. 965.200 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  55.500 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti55.500 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  25.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu25.300 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone100 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije100 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  200 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda200 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  884.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO884.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 227.210 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  217.210 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse19.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse7.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama191.210 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 136.640 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  12.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje12.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  124.640 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta124.640 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 150.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  150.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova150.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 505.520 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  505.520 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate414.270 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih91.250 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 353.510 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  353.510 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga44.000 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal10.000 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene900 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje61.550 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja13.700 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge126.680 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi94.680 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 369.250 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  54.000 KM
  • 414100 - Subvencije54.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  113.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji113.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  201.750 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova201.750 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  500 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 94.100 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  92.100 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata67.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme25.100 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  2.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.2.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 18.500 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  18.500 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove18.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 95.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  95.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji95.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 43.170 KMXZatvori:

 • 631000 - Ostali izdaci
  43.170 KM
  • 631900 - Ostali izdaci43.170 KM