Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

81.357.916 KM

PORESKI PRIHODI

27.323.300 KM  (33,58%)

NEPORESKI PRIHODI

24.866.816 KM  (30,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

7.517.151 KM  ( 9,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

250.000 KM  ( 0,31%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

21.400.649 KM  (26,30%)

RASHODI:

81.357.916 KM

LIČNA PRIMANJA

15.082.505 KM  (18,54%)

MATERIJAL I USLUGE

14.937.727 KM  (18,36%)

TRANSFERI I DOZNAKE

12.136.425 KM  (14,92%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

37.893.259 KM  (46,58%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

308.000 KM  ( 0,38%)

OTPLATA DUGOVA

950.000 KM  ( 1,17%)

OSTALI RASHODI

50.000 KM  ( 0,06%)

PORESKI PRIHODI 2018. 27.323.300 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  9.200 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca9.200 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  30.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće30.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  5.177.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu5.177.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  9.700.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak9.700.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  12.400.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza12.400.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.100 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 24.866.816 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  887.340 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija873.760 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (60% za infrastrukturu)
    390.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (40% za infrastrukturu)
    283.000 KM
   • 721100 - Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
    130.000 KM
   • 721100 - Zakup zemljišta
    56.000 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od materijalne imovine - socijalni stanovi
    9.760 KM
   • 721100 - Iznajmljivanjeprostorija Gradskee vijećnice
    5.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.580 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite u banci
    2.500 KM
   • 721200 - Prihodi od korištenja sportskih privrednih dobara
    500 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - ZAPAD
    200 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - SJEVER
    100 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - STARI GRAD
    100 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - JUGOZAPAD
    100 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - JUGOISTOK
    20 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - JUG
    20 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - Centralna zona
    20 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci - Grad
    20 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije10.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  23.959.476 KM
  • 722100 - Administrativne takse1.000.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse6.020.200 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade14.411.876 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    9.317.660 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost renta - STARI GRAD
    1.104.973 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost renta - ZAPAD
    728.000 KM
   • 722400 - Naknada za građevinsko zemljište i renta - Grad
    595.743 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - STARI GRAD
    500.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - ZAPAD
    500.000 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost renta - JUGOZAPAD
    400.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta - SJEVER
    320.600 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - Grad
    306.500 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - JUGOZAPAD
    200.000 KM
   • 722400 - Općinska naknada za dodijeljeno zemlište - SJEVER
    90.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta - Grad
    84.350 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost renta - SJEVER
    40.000 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost renta - JUGOISTOK
    40.000 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost renta - JUG
    40.000 KM
   • 722400 - Općinska naknada za dodijeljeno zemlište - Grad
    32.250 KM
   • 722400 - Naknada za pogodnost renta - Centralna zona
    30.000 KM
   • 722400 - Općinska naknada za dodijeljeno zemlište - STARI GRAD
    20.000 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje građ zemljišta - centralna zona
    12.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - Centralna zona
    11.000 KM
   • 722400 - Općinska naknada za dodijeljeno zemlište - ZAPAD
    10.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - JUGOISTOK
    6.000 KM
   • 722400 - Općinska naknada za dodijeljeno zemlište - JUGOISTOK
    5.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - JUG
    5.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - SJEVER
    4.000 KM
   • 722400 - Općinska naknada za dodijeljeno zemlište - JUGOZAPAD
    2.000 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta - ZAPAD
    2.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta - STARI GRAD
    1.500 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje grašđ zemljišta - jug
    1.000 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište - jug
    1.000 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište - centralna zona
    1.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građ zemljišta - JUGOZAPAD
    300 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.155.300 KM
   • 722500 - Civilna zaštita i vatrogastvo
    1.285.000 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cesta
    860.000 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - Naknade za korištenje po i izmjere i katastar
    10.000 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse - Naknade završenje usluga premjera i katastra
    300 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)217.100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi155.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  20.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne20.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 7.517.151 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  55.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva55.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  30.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti30.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  2.905.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada2.905.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.527.151 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova4.527.151 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  250.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava250.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 21.400.649 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.000 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  21.399.649 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva21.399.649 KM
   • 995100 - Prihodi i primici iz namjenskih sredstava akumuliranih na tr računima
    21.399.649 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 15.082.505 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  13.751.405 KM
  • 611100 - Bruto plaće12.106.255 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.645.150 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  1.331.100 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca1.331.100 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 14.937.727 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  14.937.727 KM
  • 613100 - Putni troškovi78.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.333.400 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge4.482.800 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara279.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.132.890 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme36.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.869.763 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa90.100 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.634.774 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 12.136.425 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  11.380.425 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade4.403.165 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima750.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama5.577.260 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima650.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  756.000 KM
  • 615900 - Kapitalni grantovi (nedefinisano)756.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 37.893.259 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  37.893.259 KM
  • 821900 - Nabavka stalnih sredstava (nedefinisano)37.893.259 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 308.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  308.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate308.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 950.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  950.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja950.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM